2019 YKS Matematik Konuları

Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez öğrenciler, öğretmenler ve kamuoyu ile paylaşıldı. Biz de bu yazımızda 2019 YKS Matematik Konuları listesini çıkardık ve özellikle artık sınav müfredatında yer almayan kazanımları inceledik.

9. Sınıf Kazanımları

 • Kümeler
(Denk küme kavramı verilmez.)
 • Denklem ve Eşitsizlikler
(İkiden çok mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklere girilmez. Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle yapılan işlemlere yer verilmez.)
 • Fonksiyonlar
 • Üçgenler
 • Veri
(Alt çeyrek, üst çeyrek ve çeyrekler açıklığına yer verilmez. Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.)
 • Olasılık

10. Sınıf Kazanımları

 • Sayma
(Binom formülü ile ilgili örnekler yapılır ancak (ax+by) üzeri n açılımında ݊n∈N, a,b∈Q’ şeklindeki örneklere yer verilmez.)
 • Olasılık
 • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar
(Parçalı tanımlı fonksiyonlarla işlemlere girilmez.)
 • Analitik Geometri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
(Çokgenlerin köşegenleri ile ilgili özelliklere değinilmez.)
 • İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
 • Polinomlar
(Çarpanları polinom olmayan ifadelerde çarpanlara ayırma uygulamalarına yer verilmez.)
 • Çember ve Daire
 • Geometrik Cisimler

11. Sınıf Kazanımları

 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Denklem ve Eşitsizlikler
 • Trigonometri
(Grada girilmez. Sekant ve kosekant fonksiyonları tanımlanır ancak grafiklerine yer verilmez.)

12. Sınıf Kazanımları

 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 • Diziler
(Toplam sembolü tanıtılır ancak özellikleri verilmez.
 • Trigonometri (Geometri)
 • Dönüşümler
(Doğrunun doğruya göre simetrilerine yer verilmez.)
 • Türev 
(Polinom, köklü, üstel, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar içeren limit uygulamaları yapılır ancak sonucu ± ∞ olan limit durumlarına girilmez. Sadece pay ve paydası çarpanlarına ayrılarak belirsizliğin kaldırılabileceği limit örneklerine yer verilir. Grafik çizimleri polinom fonksiyonlarla sınırlandırılır.)
 • İntegral
 • Analitik Geometri

2019 YKS Matematik Konuları listesinin detaylı haline MEB tarafından yayınlanan “Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar” belgesinden ulaşabilirsin. Buraya tıklaman yeterli!