Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soruları

10. Doğal afetlerin oluşmasında etkili olan başlıca do-
ğal unsurlar aşağıda verilmiştir.
Jeolojik yapı,
●
s devia
● Jeomorfolojik özellikler →
A) Çığ
C) Deprem
yes schiller
Litolojik yapı
FEIM
Klimatolojik özellikler hasa
Bu unsurların tamamı aşağıda veri
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
10. Doğal afetlerin oluşmasında etkili olan başlıca do- ğal unsurlar aşağıda verilmiştir. Jeolojik yapı, ● s devia ● Jeomorfolojik özellikler → A) Çığ C) Deprem yes schiller Litolojik yapı FEIM Klimatolojik özellikler hasa Bu unsurların tamamı aşağıda verilen doğal afetlerin hangisinde etkilidir? B) Kuraklık D) Heyelan E) Sel ve taşkın
yı
incilik
17. Kutuplardan gelen akıntılar soğuk karakterli Ek-
Vator'dan gelen akıntılar ise sıcak karakterlidirler.
Akıntılar Kuzey yarım kürede sağa, Güney yarım
kürede ise sola saparak ilerlerler. Sıcak su akıntıları
gittikleri yerlere bol yağış bırakı
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
yı incilik 17. Kutuplardan gelen akıntılar soğuk karakterli Ek- Vator'dan gelen akıntılar ise sıcak karakterlidirler. Akıntılar Kuzey yarım kürede sağa, Güney yarım kürede ise sola saparak ilerlerler. Sıcak su akıntıları gittikleri yerlere bol yağış bırakırlar. Nam A) I ve II B) II ve III D) y vev E) 1. ve TV I, III Sıcaklık odlasnul Buna göre, yukarıda haritada verilen taralı alanlar- dan hangileri sıcak su akıntılarının etkisiyle çok yağış alan yerlerdendir? $18 EKVATOR -C) til ve IV Sıcaklık HO 1. Aşa lerd A) B) D) E) 2. Or ba
4 ve 5. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.
I
II
B) II
III
A
28
IV
C) III
4) Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle
gösterilen alanların hangisinde çığ yaşanma ihtimali daha
düşüktür?
A) I
k
D) IV
fe
cap
E) V
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
4 ve 5. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız. I II B) II III A 28 IV C) III 4) Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangisinde çığ yaşanma ihtimali daha düşüktür? A) I k D) IV fe cap E) V
B
Ü
7. Islamiyet öncesinde Arabistan'da yaşanan döneme "Cahiliye
Dönemi" denir. İslamiyet ortaya çıktıktan sonra da Cahiliye
Dönemi geleneklerine bağlı kalan Araplar Islam dinine karşı
çıkmışlar ve İslamiyet'in yayılmasına engel olmaya çalışmış-
lardır.
BE
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
B Ü 7. Islamiyet öncesinde Arabistan'da yaşanan döneme "Cahiliye Dönemi" denir. İslamiyet ortaya çıktıktan sonra da Cahiliye Dönemi geleneklerine bağlı kalan Araplar Islam dinine karşı çıkmışlar ve İslamiyet'in yayılmasına engel olmaya çalışmış- lardır. BENIM HOCAM Arapların bu şekilde davranmaları; 1. İslamiyet'in inananlar arasında eşitliği kabul etmesi, II. Arapların ilk kez tek tanrılı din ile karşılaşması, mund III. İslamiyet'in ekonomik ve sosyal çıkarlarına zarar vermesi HOM TYT-TARİH Soru Bankası durumlarından hangileriyle açıklanabilir? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III S C) I ve III E) I, II ve III 10. İsla 1. 8. Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde Müslümanlara hitaben şunları söylemiştir: Ey insanlar! Rabb'iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arab'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olma- duğu gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, sivahin da kırmızı II. 11
en
e
3.
Aydın Yayıncılık
8. Aşağıdaki tabloda 21 Haziran tarihinde beş merke-
ze ait gece-gündüz süreleri verilmiştir.
Gündüz
Merkez
1.
II.
III.
IV.
V.
20 saat
B) II
12 saat
2 saat
16 saat
10 saat
C) III
Gece
D) IV
4 saat
12 saat
22 saat
Bu merkezlerden ha
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
en e 3. Aydın Yayıncılık 8. Aşağıdaki tabloda 21 Haziran tarihinde beş merke- ze ait gece-gündüz süreleri verilmiştir. Gündüz Merkez 1. II. III. IV. V. 20 saat B) II 12 saat 2 saat 16 saat 10 saat C) III Gece D) IV 4 saat 12 saat 22 saat Bu merkezlerden hangisi Güney kutup noktasına daha yakındır? A) I 8 saat 14 saat E) V 9. Aşağıda iki merkezin 21 Haziran ve 21 Aralık
5.
Denizlerin canlı türü bakımından en zengin alanının kita sa.
hanlığı olmasında;
1.
bu alanlara akarsular tarafından bolca besin maddelerinin
taşınması,
II. gelgit etkisinin az olması,
III. fotosentez için gerekli olan ışığı alabilmesi,
IV. bu alanlarda
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
5. Denizlerin canlı türü bakımından en zengin alanının kita sa. hanlığı olmasında; 1. bu alanlara akarsular tarafından bolca besin maddelerinin taşınması, II. gelgit etkisinin az olması, III. fotosentez için gerekli olan ışığı alabilmesi, IV. bu alanlarda balık avcılığının fazla olması durumlarından hangileri etkili olmamıştır? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III E) III ve IV C) II ve III
05720B06
1.
Sanayinin geliştiği alanlarda fosil yakıtların kullanımına bağlı
olarak atmosferdeki karbon oranı artar.
||
D) II ve IV
IV
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanla-
rin hangilerinde atmosferdeki karbon oranının daha fazla
olduğu
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
05720B06 1. Sanayinin geliştiği alanlarda fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak atmosferdeki karbon oranı artar. || D) II ve IV IV Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanla- rin hangilerinde atmosferdeki karbon oranının daha fazla olduğu söylenebilir? A) I ve II B) I ve III OD E) III ve IV C) II ve III 4.
Dünya'nın
udur?
#
4.
Aşağıdaki tabloda farklı merkezlerin 21 Haziran'daki
gece ve gündüz süreleri verilmiştir.
Merkezler
PRST
. O
A
Gece
süresi
12
15
7
18
13
Gündüz
süresi
12
6
9
10 17
12
6
2 11
Bu merkezlerin hangisi Kuzey Kutup Noktasına en
yakın olduğu
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
Dünya'nın udur? # 4. Aşağıdaki tabloda farklı merkezlerin 21 Haziran'daki gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Merkezler PRST . O A Gece süresi 12 15 7 18 13 Gündüz süresi 12 6 9 10 17 12 6 2 11 Bu merkezlerin hangisi Kuzey Kutup Noktasına en yakın olduğu söylenebilir? -ATP B) R C) S D) T
39. Şeker pancarının posasından küspe yani hay-
van yiyeceği elde edildiği için seker fabrikalanı-
nın çevresinde ahır hayvancılığı gelişmiştir.
Buna göre, ahır hayvancılığının yapıldığı aşağı-
daki illerden hangisi bu genellemeye uymaz?
A) Konya
B) Kayser
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
39. Şeker pancarının posasından küspe yani hay- van yiyeceği elde edildiği için seker fabrikalanı- nın çevresinde ahır hayvancılığı gelişmiştir. Buna göre, ahır hayvancılığının yapıldığı aşağı- daki illerden hangisi bu genellemeye uymaz? A) Konya B) Kayseri D) Amasya C) Gaziantep E) Afyonkarahisar
sel
4. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim için-
dedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üze-
rindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır?
A Italya'da Etna Yanardağı çevresinde toprakların geçi-
rimli olmas
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
sel 4. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim için- dedir. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üze- rindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır? A Italya'da Etna Yanardağı çevresinde toprakların geçi- rimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin azalma- sının B Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımının aksamasının izlanda'da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesinin D) Konya Havzası'nda obrukların oluşumu sonucu tarım alanlarının zarar görmesinin E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu falezlerin gerilemesinin
Su sporları açısından önemli bir potansiyele sa-
hiptir.
*Sıcak su kaynakları bakımından zengindir.
Suları acı ve sodalı olan göle sahiptir.
* Deniz ulaşımı açısından elverişli koşullara sa-
hiptir.
Yukarıda verilen özellikler ve iller eşleştirildi-
ğinde
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
Su sporları açısından önemli bir potansiyele sa- hiptir. *Sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Suları acı ve sodalı olan göle sahiptir. * Deniz ulaşımı açısından elverişli koşullara sa- hiptir. Yukarıda verilen özellikler ve iller eşleştirildi- ğinde özelliği verilmeyen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Artvin D) Van B) Kütahya E) İzmir C) Mardin uzman kariyer
9. 21 Haziran tarihinde Brezilya'nın en büyük kenti olan Sao
Paulo'da Güneş, kendisiyle aynı meridyen üzerinde yer
alan kuzeydeki bir merkeze göre daha erken batar.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A Sao Paulo'nun tropikal kuşakta yer al
Coğrafya
Afetlerin Genel Özellikleri ve Dağılışı Soru Çözümü
9. 21 Haziran tarihinde Brezilya'nın en büyük kenti olan Sao Paulo'da Güneş, kendisiyle aynı meridyen üzerinde yer alan kuzeydeki bir merkeze göre daha erken batar. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A Sao Paulo'nun tropikal kuşakta yer alması B) Dünya'nın kendi ekseni çevresinde dönmesi C) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olmaması