Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri Soruları

s 18 ve 19. yüzyıllarda yeni
siyle baglampt
pağıdakilerden hangisinin ilk
silmasına bağlanabilir?
B) Barut
D) Nukdeer enerj
nomiye sahip olan Alman-
rdüncü büyük ekonomiye
göre;
kle Alman ekonomi-
Yalniz III
retim tesisleri ve
stir. Ayrıca genç
ybetmiştir.

Coğrafya

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri Soru Çözümü

s 18 ve 19. yüzyıllarda yeni siyle baglampt pağıdakilerden hangisinin ilk silmasına bağlanabilir? B) Barut D) Nukdeer enerj nomiye sahip olan Alman- rdüncü büyük ekonomiye göre; kle Alman ekonomi- Yalniz III retim tesisleri ve stir. Ayrıca genç ybetmiştir. Tüm mesini başarabil- ni tamamlayan usya Süreci-Almanya - Il 9. Sanayileşmiş ülkelerin genel sosyo-ekonomik Ozelen benzerlik göstermektedir. Buna göre; Kig bagina dügen doğal kaynak ve enerp te oranları fazladır. I. Gelişememiş ve geligmekte olan ülkelerden önem oranda beyin ve işçi göçleri alırlar. i istihdam alanlan geniş ve çeşitlidir. IV. Retah seviyeleri oldukça yüksektir. V Olüm oranian ve ortalama hayat beklentilen dugu özelliklerinden hangisi sanayileşmiş bir ülkeye ait olması beklenmez? B) II A) 1 C) III D) IV (10) A Almanya'nin toplam milli gelirleri içerinde; hizmet sektörleri %70, sanayi sektörleri % 29,1, tarım sektörleri %0.9 paylara sahiptir. Sadece belirtilen bu duruma bakılarak, Alman ekono- misi için; I. Gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. II. Hizmet sektörlerinde çalışan kişi sayısı diğer sektörle- rin tamamından daha fazladır. D) Il ve IV yargılarından hangilerine varılamaz? A) I ve II B) I ve III E) V III. İkincil ekonomik sektörlerden elde edilen gelir birincil ekonomik sektörlere göre daha fazladır. IV. Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlıdır. E) IIl' ve IV TEST 11 C) II ve III Ta Ekonomik açıdan liyetleri daha g yaparlar. Gelene ülkelerde tanms A Haritada işar tip tarım tek 2. Sanayiles tarım se verim fa sun tar elde ed iki üll aşağ lir? A) B) C) D F or

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir