DNA ve Genetik Kod Bölüm 1

Sekizinci sınıfta ikinci ünitemizde DNA ve genetik kodu, ilk konumuz da DNA, DNA yani deluxe riba.
Nükleik asit, kromozomların içinde yer alan, hücredeki yaşamsal olayları yöneten, her canlı türünün kendine ait kalıtsal özelliklerini belirleyen ve nesilden nesle aktarılmasını sağlayan yapıyor.
Biz DNA diyoruz.
Dna hücrenin yönetici, molekül müdür, çift zincirli zincirledi ve sarmal yapıdadır.
Aynı buradaki gibi sarmal bir merdivene benzetebiliriz, biliriz.
İlk defa modernliğin ise DNA'yı mansız'ın ve ilktir.
Canlıya ait kalıtsal özellikleri taşır.
Dna eşleşerek çoğu alabilme özelliğine sahiptir.
Gelişmiş yani çok hücrelerde çekirdekte basit yani tek hücreli ilkel canlılarda sitoplazma içerisinde bulunur.
Bir DNA molekülün de Aden'in karşısına timini, Ruhani'nin karşısına ise stajın gelir.
Adenin ile timin arasına iki tane hidrojen bağı.
Bunlar hidrojen bağı.
Bu sözün arasında ise 3 tane hidrojen bağı bulunur.
Eğer bir DNA molekülünün merdivene benzetirsek, merdivenin kenarları fosfat ve şekerden, basamakları da Boğazlar'dan oluşur.
Dna meydana getiren yapı taşlarına nükleotit adı verilir.
Yani DNA'nın yapı taşları nükleotit tiplerdir.
Nükleotit soruda yapı taşlarından bahsediyorsa, DNA'ya ait yapı taşlarından max bahsettiğinde hemen nükleotit adı aklımıza gelecek.
Dna'nın yapı taşlarının nükleotit olduğunu söylemiştik, DNA'nın yapı taşı nükleotit pek ala nükleotit, tam bahtsız edebilmemiz için nelerin olması gerekiyor?
Üç tane yapının birleşmesi gerekiyor beş karbonlu şeker, fosfat ve bir tane organik baz.
Dna'ya ait beş karbonlu şeker de yok.
Bol şeker ağıdır fosfat ve şeker.
Bütün DNA molekülleri de nükleotit de ortaktır.
Organik baz dört tanedir.
Adenin, timin, guanin ve tözün a harfi ile T harfi ile G harfi ile toz ense ya da cenal karacayı de kullanılır harfleriyle gösterilir.
Şeker ve fosfat her nükleotit de ortak olduğunu biraz önce söylemiştik.
Nükleotit der yapılarındaki baza göre nükleik asitler ise yapılarındaki şekere göre isimlendiriliyor.
Nasıl bakıyoruz?
Bir nükleotit izin olması için bir fosfat.
Beş karbonlu bir şekerin.
Ve bir tane de organik bazın olması gerekiyor.
Gerektiğini söyledik.
Bunlar gerekli olar DNA için şehirlerimizde seri boz şekere.
Şimdi nükleik asit isimli indirelim nükleik asit isimli aldırırken yapısındaki şekere bakacağız.
Zaten biz bu sene sadece DNA nükleer kazısını göreceğiz.
Baktığımızda yapısında da yok boz yani de şeker olduğu için bu molekül DNA'ya aittir diyoruz.
Daha sonra nükleotit yine bakacağız.
Nükleotit kime göre?
Isimli andırıyordu.
Baza göre buradaki baz nedir?
Aden'in bazı dır.
O zaman bu yapı DNA'ya ait Aden'in nükleer ötesidir deriz.
Aden'in nükleotit ise.
Bir DNA molekülünün deki toplam nükleotit sayısının bulurken bütünlüklü etütleri toplarız, adenin, guanin ümmetimin toplam nükleotit sayısı toplam şeker sayısına ve toplam fosfat sayısına eşittir.
Aden'in sayısı eşittir timin sayısı, guanin sayısı da eşittir sitesinin sayısına.
Dna'nın kendine işlemesi diğer bir adı Replikasyon DNA Niçin kendine eşler?
Buradaki amaç kalıtsal özelliklerin oluşacak yeni hücrelere aktarılmasını sağlamaktır.
Ne zaman kendine eşler DNA hücre bölünmesi öncesinde hücredeki de DNA iki katına çıkar.
Yani hücrenin bölünmesine bir hazırlıktır aslında.
Nasıl gençleşiyor?
Nükleotit çiftler arasındaki hidrojen bağları özel enzimler sayesinde birbirlerinden ayrılıyorlar.
Kopuyor ve DNA zincirleri ne yapmış oluyor birbirlerinden ayrılıyorlar.
Ayrılığa zincirler deki nükleotit derin karşısınız.
Sitoplazma dan yeni uygun nükleotit ler gelir ve eşleşirken böylece DNA kendine eş işlemiş olur.
Dna'nın işlenmesine bir model üzerinde görelim.
Şimdi bir de henÃz zinciri mız var.
Dynamo köprümüz var, iki zincirden oluşuyor.
Aden'i yönetimin karşılıklı gelmiş ile guanin karşılıklı denetimin arasına iki hidrojen bağı olacaktı sözünü Leone'nin arasında üç hidrojen bağı hidrojen bağlarımız da gösterelim.
Ed Özel enzimler bu bağları koparıyor ve birinci ve ikinci zincir birbirinden ayrılıyor.
Bundan sonra ne oluyor?
Sitoplazma da serbest halde bulunan nükleotit lar çekirdeğe geliyor ve uygun nükleotit lerle eşli yaşıyor.
Aden'in karasına, timin si karşısına, guanin, timin, guanin, timin chosen iki hidrojen bağı, üç hidrojen bağı, birbirlerine hidrojen bağları ile bağlantılar.
Bu yeni ikinci zincir ise ikinci zincirin karşısına ise eski.
İkiniz zincirin karşısına daha yeni birinci zincir oluşuyor.
Aden'in sitesinin, Aden'in sitesinin adenin, guanin yine bağlarla birbirlerine bağlanıyor.
Onlar üç tane, iki tane, üç tane.
Bu da yeni birinci zincir.
Şimdi ne oldu?
Başlangıçta N'nin aynısı ve birbirinin aynısı iki taneye yeni DNA molekülü oluştu.
Böylece DNA kendini eklemiş oldu.
DNA ve Genetik Kod
DNA ve Genetik Kod 1 / 2
DNA ve Genetik Kod Bölüm 1
DNA ve Genetik Kod Bölüm 1