Mutasyon ve Modifikasyon

İnsanda cinsiyetin belirlenmesi.
Insanlarda 46 kromozom olduğunu görmüştük.
44 artı ilk 44 45 46 eğer bir insanda 44 artı xx3 varsa yani yumurta ana hücresi diyoruz.
Bu kişi dişi 44 artı ilk sefer varsa bu kişi de erkek birey oluyor.
Buna da sperm ana hücresi diyoruz.
Dişiler tek tip yumurta hücresi 22 artı IX üretse biliyorlar.
Erkekler ise iki tip sperm hücresi.
Bunlardan bir tanesi yirmi iki artı IX.
Buna sperm bir dersek 22 artıyor.
Buna da sperm 2 dersek iki farklı türde sperm üretilebiliyor.
Evet, tek tip yumurta hücresi olduğunu söylemiştik.
22 artı xx3 yumurta hücresi ile 22 artı IX, ix.
Sperm hücresi birleşirse 44 artı eksikse yani dişi birey oluşur.
Tek tip yumurta hücresi 22 artı IX ile sperm hücresi 22 artı Y birleşirse 44 artı İKSV'ye eden erkek bireye oluşur.
O zaman insanda cinsiyeti belirleyen şu yevgeni Y geni de babadan geliyor.
Yani cinsiyet babadan gelen yevgeni ile belirleniyor.
Mutasyon DNA dizilerinde ve kromozomlar da meydana gelen değişim vardır.
Mutasyonlar hem üreme hücrelerinde hem de vücut hücrelerinde görülebilir.
Eğer mutasyon üreme hücresinde görülüyorsa kalıtsal dır yani nesilden nesile aktarılır, nesilden nesile aktarılır.
Eğer vücut hücresinde bir mutasyon varsa bu da kalıtsal değildir.
Nesilden nesile aktarılması yani genç gelecek nesillere aktarılması.
Aktör rol almaz, mutasyona neden olan etkenlere nitrojen madde denir.
Pekala mutasyona neden olan faktörler nelerdir?
Radyasyon, bazı kimyasal maddeler, ultraviyole ışınlar, sigara katranı, yüksek sıcaklık, besinlerdeki katkı maddeleri mutasyona neden olabilir.
Mutasyonları ikiye ayırıyoruz.
Yararlı ve zararlı mutasyonlar Yararlı mutasyonlar canlının üreme ve yaşama şansını artırırken, zararlı mutasyonlar canlının üreme ve yaşama şansını azaltırlar.
Zararlı mutasyonları albino luk down sendromu, orak hücreli anemi, hemofili, altı parmaklı tavşan, dudak, yıllık kanser türlerinin hepsi, dört boynuzlu keçi, yapışık ikiz delik yani siyam ikizleri örnek verebiliriz.
Yararlı bu tavsiye onlara da Van kedisi, çekirdeksiz üzüm, daha büyük bitkiler ve daha çok sayıda tohuma sahip bitkilere örnek verebiliriz.
Bu tansiyondan sonra şimdi de sıra modifikasyon da modifikasyon için çevre şartların etkisi ile bireylerin fenol tiplerinde yani dış görünüş içlerinde oluşan kalıtsal olmayan değişimler dir diyebiliriz.
Modifikasyon onlarda genin yapısı değil sadece işleyişi değişir.
Beslenme şekli, ışık miktarı, toprağın peyas değeri, sıcaklık, nem bunlar modifikasyonu neden olan bazı çevresel faktörlerdir.
Modifikasyonu örnekler.
Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi, yazın Leninizm bronzla aşması, çiçek tozuyla beslenen arı larvalarının işçi arı, arı sütü ile beslenenlerin ise kraliçe arı olması.
Çuha çiçeğinin 15 25 santigrat derecelerde yetişirse kırmızı, daha yüksek sıcaklıklarda yetişirse beyaz çiçek renkli olması.
Sirke sineklerin düşük sıcaklıkta düz, yüksek sıcaklıkta kıvrık kanatlı olmaları.
Evet modifikasyonu birkaç örnek daha verelim.
Himalaya Tavşanlı'nın derileri eğer sıcağa temas ederse beyaz, soğuğa temas ederse de siyah kıllar çıkar.
Karahindiba bitkisi dağda yetişirse kısa boylu oluyor.
Ovada yetişirse uzun boylu oluyor.
Mutasyona neden olan çevresel etken ortadan kalktığında genin işleyişi eski haline gelir.
DNA ve Genetik Kod
Mutasyon ve Modifikasyon 1 / 1
Mutasyon ve Modifikasyon
Mutasyon ve Modifikasyon