Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu Soruları

33
D) I ve II
-X
12. Başlangıçta dünya üzerinde bulunan şekildeki kalınlığı
önemsiz dikdörtgen levhalardan P levhasının alanı
R'ninkinden küçüktür. Levhalardan sadece birisi, ışık
hızına yakın hızla hareket ettirildiğinde dünyada bulunan
gözlemciye göre levhaların alanları eşitleniyor.
P
E) I ve III
Buna göre hareket ettirilen levha,
I. R levhasıdır.
II. P levhasıdır.
III. X doğrultusunda hareket ettirilmiştir.
Q₁
R
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
II ve III
...+X
Yalnız III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
33 D) I ve II -X 12. Başlangıçta dünya üzerinde bulunan şekildeki kalınlığı önemsiz dikdörtgen levhalardan P levhasının alanı R'ninkinden küçüktür. Levhalardan sadece birisi, ışık hızına yakın hızla hareket ettirildiğinde dünyada bulunan gözlemciye göre levhaların alanları eşitleniyor. P E) I ve III Buna göre hareket ettirilen levha, I. R levhasıdır. II. P levhasıdır. III. X doğrultusunda hareket ettirilmiştir. Q₁ R yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III II ve III ...+X Yalnız III Diğer sayfaya geçiniz.
€
5.10
18/ Bir gaz boşalma tüpünün iki ucu arasına gerilim uygula-
ninca iletkenin kesitinden 40 s'de bir yönde geçen H+
iyonlarının sayısı 5.1020 ve zıt yönde geçen elektronla
rin sayısı 1021 dir.
In 20
Buna göre bu gaz boşalma tüpünde oluşan akım kaç
A'dir? (1e.y = 1,6.10-19 C)
10
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
€ 5.10 18/ Bir gaz boşalma tüpünün iki ucu arasına gerilim uygula- ninca iletkenin kesitinden 40 s'de bir yönde geçen H+ iyonlarının sayısı 5.1020 ve zıt yönde geçen elektronla rin sayısı 1021 dir. In 20 Buna göre bu gaz boşalma tüpünde oluşan akım kaç A'dir? (1e.y = 1,6.10-19 C) 10
AYT DENEME SINAVI
5. Üzerinden i akımı geçen KLM üçgen tel çerçevesi sayfa düzlemindeki
düzgün manyetik alana Şekil-l'deki gibi yerleştiriliyor.
OB OB
A)
B)
D)
E)
Şekil-I
Artar
M
Üçgen tel aynı kalmak koşulu ile ortamdaki manyetik alan
Şekil-ll'deki gibi sayfa düzlemine dik hâle getirilince telin KL,
LM ve MK kısımlarına etki eden manyetik kuvvetlerin büyük-
lüğü ilk durumuna göre nasıl değişir?
KL
LM
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
B
Şekil-II
B
MK
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
AYT DENEME SINAVI 5. Üzerinden i akımı geçen KLM üçgen tel çerçevesi sayfa düzlemindeki düzgün manyetik alana Şekil-l'deki gibi yerleştiriliyor. OB OB A) B) D) E) Şekil-I Artar M Üçgen tel aynı kalmak koşulu ile ortamdaki manyetik alan Şekil-ll'deki gibi sayfa düzlemine dik hâle getirilince telin KL, LM ve MK kısımlarına etki eden manyetik kuvvetlerin büyük- lüğü ilk durumuna göre nasıl değişir? KL LM Değişmez Artar Artar Değişmez Değişmez Artar Artar Azalır Değişmez B Şekil-II B MK Artar Artar Azalır Değişmez Değişmez
+
#
9.
Kütlesi sıfırdır.
Çok yüksek hızla hareket eder.
Elektrik yükü yoktur.
Kaynağı yıldızlardır.
Madde içinden geçemezler.
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi nötrino
parçacıklarına aittir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
+ # 9. Kütlesi sıfırdır. Çok yüksek hızla hareket eder. Elektrik yükü yoktur. Kaynağı yıldızlardır. Madde içinden geçemezler. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi nötrino parçacıklarına aittir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
1.
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 2
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyini
1. Şekildeki denizaltının bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
1. Her dalışında birkaç ay su altında kalabilen denzialti
bu görevleri için gerekli enerjiyi reaktörlerde atom
çekirdeklerinin parçalanmasıyla açığa çıkan enerji ile
karşılar.
II. Sudaki direnç kuvvetlerini en aza indirmek için kurşun
şeklinde dizayn edilmiş dış gövde tasarımına sahiptir.
III. Kulesinde suyun üzerindeki nesneleri gözlemlemek
amacı ile periskop bulunur.
Buna göre, yukarıda verilen I, II ve III nolu özelliklerin
ilgili olduğu fizik alt dalları aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
1
A) Atom fiziği
B)
Atom fiziği
Atom fiziği
I
D) Nükleer fizik
E) Nükleer fizik
||
Mekanik
Katihal fiziği
Katihal fiziği
Mekanik
nasub Xat
Mekanik
111
Optik
Elektromanyetizma
Optik
Elektromanyetizma
Optik
2.
Temas
yüzey
SIVI VE
açısic
küçü
olan
Si
üz
55UJ
K
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 2 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyini 1. Şekildeki denizaltının bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. 1. Her dalışında birkaç ay su altında kalabilen denzialti bu görevleri için gerekli enerjiyi reaktörlerde atom çekirdeklerinin parçalanmasıyla açığa çıkan enerji ile karşılar. II. Sudaki direnç kuvvetlerini en aza indirmek için kurşun şeklinde dizayn edilmiş dış gövde tasarımına sahiptir. III. Kulesinde suyun üzerindeki nesneleri gözlemlemek amacı ile periskop bulunur. Buna göre, yukarıda verilen I, II ve III nolu özelliklerin ilgili olduğu fizik alt dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 A) Atom fiziği B) Atom fiziği Atom fiziği I D) Nükleer fizik E) Nükleer fizik || Mekanik Katihal fiziği Katihal fiziği Mekanik nasub Xat Mekanik 111 Optik Elektromanyetizma Optik Elektromanyetizma Optik 2. Temas yüzey SIVI VE açısic küçü olan Si üz 55UJ K
A
AYT/FEN BİLİMLERİ
6. Hubble Yasası'na göre bir gök cisminin Dünya'dan uzak-
lığı ile Dünya'dan uzaklaşma hızı arasında bir ilişki vardır.
Dünya'ya göre konumları şekildeki gibi olan özdeş K ve L
yıldızlarının yaydıkları ışıkların frekansları eşittir.
VKzVL
II. fx=fL
Dünya
1.
A
Dünya yüzeyindeki sabit bir gözlemciye göre K ve L yıl-
fre-
dızlarının yaydıkları ışıkların hızları sırasıyla VK ve VL
kansları fk ve f dalga boyları ve olmaktadır.
Hubble Yasası'na göre,
K
D) I ve III
III. ^₁ > AK
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
L
C) I ve II
E) II ve III
7.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
A AYT/FEN BİLİMLERİ 6. Hubble Yasası'na göre bir gök cisminin Dünya'dan uzak- lığı ile Dünya'dan uzaklaşma hızı arasında bir ilişki vardır. Dünya'ya göre konumları şekildeki gibi olan özdeş K ve L yıldızlarının yaydıkları ışıkların frekansları eşittir. VKzVL II. fx=fL Dünya 1. A Dünya yüzeyindeki sabit bir gözlemciye göre K ve L yıl- fre- dızlarının yaydıkları ışıkların hızları sırasıyla VK ve VL kansları fk ve f dalga boyları ve olmaktadır. Hubble Yasası'na göre, K D) I ve III III. ^₁ > AK verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III L C) I ve II E) II ve III 7.
9. 1. Proton ve nötron iç yapıları olmayan temel parçacıklar-
Gradır.
NOW
II. Elektronlar, elektromanyetik kuvvetlerin etkisiyle çekir-
hil değe bağlıdır. msho sbniese rasmnused "
imiye
III. Her parçacığın mutlaka karşıt parçacığı vardır. ||
Atom ile ilgili bu durumlardan hangileri standart atom
modeliyle açıklanmaktadır? ligns nebrnashigisy
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
É) I, II ve III
325
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
9. 1. Proton ve nötron iç yapıları olmayan temel parçacıklar- Gradır. NOW II. Elektronlar, elektromanyetik kuvvetlerin etkisiyle çekir- hil değe bağlıdır. msho sbniese rasmnused " imiye III. Her parçacığın mutlaka karşıt parçacığı vardır. || Atom ile ilgili bu durumlardan hangileri standart atom modeliyle açıklanmaktadır? ligns nebrnashigisy A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III É) I, II ve III 325
6.
1360 nun
nunumots sviO
Evrenin sonu hakkında bazı teoriler vardır.
Buna göre evren ile ilgili;
Tinat
1.
Genişlemesi sonsuza kadar devam edecektir,
Il Genişlemesi duracak, o şekilde devam edecektir,
III. Genişlemesi duracak, evren kütle çekiminin etkisiyle
içe çökecektir
görüşlerinden hangileri bu teorilerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
6. 1360 nun nunumots sviO Evrenin sonu hakkında bazı teoriler vardır. Buna göre evren ile ilgili; Tinat 1. Genişlemesi sonsuza kadar devam edecektir, Il Genişlemesi duracak, o şekilde devam edecektir, III. Genişlemesi duracak, evren kütle çekiminin etkisiyle içe çökecektir görüşlerinden hangileri bu teorilerdendir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
2.
Mozaik
Bir öğretmen, yıldızların yaşam evrelerini gösteren modelin bir bölümünü tahtaya şekildeki gibi yansıtmıştır.
Hazırlanan modelle ilgili bir grup öğrencinin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir.
Berk: 1 numaralı görsel gaz ve toz bulutlarından oluşan nebula olarak adlandırılır.
7. SINIF TÜRKİYE GENELİ
Yayınları
Misra: 2 numaralı görsel küçük kütleli yıldızdır.
Baran: Modelin doğru olabilmesi için 3 numaralı görseldeki nötron yıldızı ile 4 numaralı görseldeki süper devin
yer değiştirmesi gerekir.
Meral: 6 numaralı görsel yüksek çekim gücü sayesinde yakınındaki gök cisimlerini içerisine çekebilir.
Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?
A) Berk ve an
C) Berk.ve Meral
13
B) Misra ve Meral
D) Berk, Misra ve Meral
SAYISAL BÖLÜM
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
2. Mozaik Bir öğretmen, yıldızların yaşam evrelerini gösteren modelin bir bölümünü tahtaya şekildeki gibi yansıtmıştır. Hazırlanan modelle ilgili bir grup öğrencinin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir. Berk: 1 numaralı görsel gaz ve toz bulutlarından oluşan nebula olarak adlandırılır. 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ Yayınları Misra: 2 numaralı görsel küçük kütleli yıldızdır. Baran: Modelin doğru olabilmesi için 3 numaralı görseldeki nötron yıldızı ile 4 numaralı görseldeki süper devin yer değiştirmesi gerekir. Meral: 6 numaralı görsel yüksek çekim gücü sayesinde yakınındaki gök cisimlerini içerisine çekebilir. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? A) Berk ve an C) Berk.ve Meral 13 B) Misra ve Meral D) Berk, Misra ve Meral SAYISAL BÖLÜM
Mezonlar ve baryonlar için,
1. kütleye sahip olma,
II. yapısında kuark bulundurma,
III. yapısında antikuark bulundurma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Mezonlar ve baryonlar için, 1. kütleye sahip olma, II. yapısında kuark bulundurma, III. yapısında antikuark bulundurma özelliklerinden hangileri ortaktır? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
11. Kuarklar, güçlü nükleer kuvvet etkisi ile ikili veya üçlü gruplar
halinde bir araya gelerek hadronları oluştururlar. Hadronlar,
baryonlar ve mezonlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre;
1. Proton
II. Nötron
III. Pion
parçacıklarından hangileri bir kuark ve bir antikuarkın
birleşmesiyle oluşur?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
11. Kuarklar, güçlü nükleer kuvvet etkisi ile ikili veya üçlü gruplar halinde bir araya gelerek hadronları oluştururlar. Hadronlar, baryonlar ve mezonlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre; 1. Proton II. Nötron III. Pion parçacıklarından hangileri bir kuark ve bir antikuarkın birleşmesiyle oluşur? A) Yalnız I D) I ve Ill B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
1. E 2. D 3. C 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B
10. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)'de Anti Hidrojen
atomları 15 dakikadan daha uzun süre gözlemlendi.
213
Proton
Elektron
Buna göre;
V
I. X, karşıt down (d) kuarkıdır.
V
II. Z, karşıt protondur
rotondur
III. T, pozitrondur (e*)
D) II ve III
113
Hidrojen atomu ve Anti Hidrojen atomunun modelleri yukarıda
verilmiştir.
(p)
9. D 10. D 11. E
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
Z
grosi
YU3
(ald minigione
T
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
1. E 2. D 3. C 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B 10. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)'de Anti Hidrojen atomları 15 dakikadan daha uzun süre gözlemlendi. 213 Proton Elektron Buna göre; V I. X, karşıt down (d) kuarkıdır. V II. Z, karşıt protondur rotondur III. T, pozitrondur (e*) D) II ve III 113 Hidrojen atomu ve Anti Hidrojen atomunun modelleri yukarıda verilmiştir. (p) 9. D 10. D 11. E yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II Z grosi YU3 (ald minigione T E) I, II ve III C) I ve III
6.
Galileo, Güneş ile
yaptığı araştırmalar
sonunda yandaki şe-
kilde verilen güneş
lekelerini bulmuştur.
Güneş lekeleri ile ilgili,
1. Galileo güneş lekelerinin konumlarının değiştiği-
ni gözlemleyerek Güneş'in kendi etrafında dön-
düğünü ispatlamıştır.
II. Güneş lekeleri, Güneş yüzeyinin diğer bölgeleri-
ne göre sıcaklığı daha düşüktür.
Dürbün ile doğrudan Güneş'e bakılarak gözlem-
lenebilir.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
AN ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
6. Galileo, Güneş ile yaptığı araştırmalar sonunda yandaki şe- kilde verilen güneş lekelerini bulmuştur. Güneş lekeleri ile ilgili, 1. Galileo güneş lekelerinin konumlarının değiştiği- ni gözlemleyerek Güneş'in kendi etrafında dön- düğünü ispatlamıştır. II. Güneş lekeleri, Güneş yüzeyinin diğer bölgeleri- ne göre sıcaklığı daha düşüktür. Dürbün ile doğrudan Güneş'e bakılarak gözlem- lenebilir. ifadelerinden hangisi doğrudur? AN ve II C) II ve III B) I ve III D) I, II ve III
Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sozcuk grupları
tamamlayınız.
evren
kara cisim
hidrojen uzay
eliptik
dairesel
gök ada
helyum
ağır element
1. Dünyada dâhil olmak üzere bütün astronomik cisimleri kapsayan
türlü madde ve enerjiyi de içerir.
normal sarmal
lerine göre
gruba ayrılır.
3. Güneş benzeri yıldızların yapısında temel olarak
bulunmaktadır.
4. Üzerine düşen beyaz ışığı tamamen soğuran cisimler
düzensiz
............ ve
şekil-
2. Milyonlarca yıldız, yıldız kümesi, toz ve gaz bulutu ile bulutsuların oluşturduğu ...........
olmak üzere dört
ve
oksijen
çubuklu sarmal
aynı zamanda her
% 1 gibi bir oranda ise
olarak tanımlanır.
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki sözcük ya da sozcuk grupları tamamlayınız. evren kara cisim hidrojen uzay eliptik dairesel gök ada helyum ağır element 1. Dünyada dâhil olmak üzere bütün astronomik cisimleri kapsayan türlü madde ve enerjiyi de içerir. normal sarmal lerine göre gruba ayrılır. 3. Güneş benzeri yıldızların yapısında temel olarak bulunmaktadır. 4. Üzerine düşen beyaz ışığı tamamen soğuran cisimler düzensiz ............ ve şekil- 2. Milyonlarca yıldız, yıldız kümesi, toz ve gaz bulutu ile bulutsuların oluşturduğu ........... olmak üzere dört ve oksijen çubuklu sarmal aynı zamanda her % 1 gibi bir oranda ise olarak tanımlanır.
9.
Büyük patlama teorisine delil olarak gösterilen Hubble
yasasına göre,
Galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır.
4. Evren her yönde genişlemektedir.
H. Galaksiler kendi içinde genişlemez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve IL
D) Yalnız III
E) I, II ve III
C) II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
9. Büyük patlama teorisine delil olarak gösterilen Hubble yasasına göre, Galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır. 4. Evren her yönde genişlemektedir. H. Galaksiler kendi içinde genişlemez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve IL D) Yalnız III E) I, II ve III C) II ve III
ar Standart
rka ait anti
bir kurak
parça-
ark ol-
hal ya
tan
10.
π → μ¯ + V
I.
reaksiyonuna göre,
parçacığın kararsız olduğu için müona
kare
bozunmuştur.
SHI
I. Yuk Korunmuştur.
A) Yalnizl
CYI ve II
TEST 13
III. Baryon parçacağının bozunmasına örnektir.
yargıllarından hangileri doğrudur?
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) II ve III
Fizik
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
ar Standart rka ait anti bir kurak parça- ark ol- hal ya tan 10. π → μ¯ + V I. reaksiyonuna göre, parçacığın kararsız olduğu için müona kare bozunmuştur. SHI I. Yuk Korunmuştur. A) Yalnizl CYI ve II TEST 13 III. Baryon parçacağının bozunmasına örnektir. yargıllarından hangileri doğrudur? E) I, II ve III B) Yalnız III D) II ve III