Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları Soruları

6.
Kutlesi 2m olan bir X uydusu V çizgisel sürati ile M
kütleli Y gezegeni etrafında r yarıçaplı yörüngede
şekildeki gibi dolanmaktadır.
A) Yalnız I
X uydusu
2m,
M
Y gezegeni
Buna göre X uydusunun kütlesi 2m'den büyük
nabolsaydı X uydusu ile ilgili,
1. Periyodu değişmezdi.
2TP
Çizgisel sürati artardı.
Gezegen ve uydu arasındaki çekim kuvveti ar-
tardı.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) I ve II
m.2m
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
6. Kutlesi 2m olan bir X uydusu V çizgisel sürati ile M kütleli Y gezegeni etrafında r yarıçaplı yörüngede şekildeki gibi dolanmaktadır. A) Yalnız I X uydusu 2m, M Y gezegeni Buna göre X uydusunun kütlesi 2m'den büyük nabolsaydı X uydusu ile ilgili, 1. Periyodu değişmezdi. 2TP Çizgisel sürati artardı. Gezegen ve uydu arasındaki çekim kuvveti ar- tardı. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III B) I ve II m.2m C) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
sor
6.
Kütlesi 2m olan bir X uydusu V çizgisel sürati ile M
kütleli Y gezegeni etrafında r yarıçaplı yörüngede
şekildeki gibi dolanmaktadır.
M
D) II ve III
X uydusu
2m,
Y gezegeni
Buna göre X uydusunun kütlesi 2m'den büyük
olsaydı X uydusu ile ilgili,
I. Periyodu değişmezdi.
II. Çizgisel sürati artardı.
LH. Gezegen ve uydu arasındaki çekim kuvveti ar-
tardı.
yargılarından hangileri doğrudur?is (A
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
sor 6. Kütlesi 2m olan bir X uydusu V çizgisel sürati ile M kütleli Y gezegeni etrafında r yarıçaplı yörüngede şekildeki gibi dolanmaktadır. M D) II ve III X uydusu 2m, Y gezegeni Buna göre X uydusunun kütlesi 2m'den büyük olsaydı X uydusu ile ilgili, I. Periyodu değişmezdi. II. Çizgisel sürati artardı. LH. Gezegen ve uydu arasındaki çekim kuvveti ar- tardı. yargılarından hangileri doğrudur?is (A A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
ralıklarında
oktasından
na gelme
Ce-
ÖRNEK-5
Bir gezegenin etrafında farklı yörüngelerde dolanmak
Ess
olan uydular için,
Periyotları
II. Çizgisel süratleri
A forn
III/ Kütleleri
celiklerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklı olur
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnızl
225
D) I ve II
ÖRNEK-6
Güneş etrafindo
12.
E) I ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
ralıklarında oktasından na gelme Ce- ÖRNEK-5 Bir gezegenin etrafında farklı yörüngelerde dolanmak Ess olan uydular için, Periyotları II. Çizgisel süratleri A forn III/ Kütleleri celiklerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklı olur A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnızl 225 D) I ve II ÖRNEK-6 Güneş etrafindo 12. E) I ve III
Vuydu
-V
G.M
gezegen
Bu bağıntıdan da anlaşılacağı gibi uydunun dönme hızı uydu-
nun kütlesinden bağımsızdır. Uydunun hızı, gezegenin kütlesi
ve gezegenden uzaklığa bağlı olarak değişir. Uydunun hızı,
uzaklık arttıkça azalır. Bu nedenle periyodu artar. Açısal hızı
azalır.
Q
ÖRNEK - 8
Dünya etrafında donmek-
te olan Ay'ın(açısal hizi,
1. Ay'ın kütlesi,
II. Dünya'nın kütlesi,
II. Dünya - Ay arası
uzaklık
bağıntısıyla hesaplanır.
D) II ve III
Dünya
iceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Yalnız I
B) Yalnız II
0.1
R
E) I, II ve III
20
C) I ve II
Ay
45
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
Vuydu -V G.M gezegen Bu bağıntıdan da anlaşılacağı gibi uydunun dönme hızı uydu- nun kütlesinden bağımsızdır. Uydunun hızı, gezegenin kütlesi ve gezegenden uzaklığa bağlı olarak değişir. Uydunun hızı, uzaklık arttıkça azalır. Bu nedenle periyodu artar. Açısal hızı azalır. Q ÖRNEK - 8 Dünya etrafında donmek- te olan Ay'ın(açısal hizi, 1. Ay'ın kütlesi, II. Dünya'nın kütlesi, II. Dünya - Ay arası uzaklık bağıntısıyla hesaplanır. D) II ve III Dünya iceliklerinden hangilerine bağlıdır? Yalnız I B) Yalnız II 0.1 R E) I, II ve III 20 C) I ve II Ay 45
49. Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin yüzeylerindeki çekim
ivmelerinin değerleri verilmiştir.
Gezegenler
Merkür
Venüs
Jüpiter
Dünya'daki çekim ivmesini yaklaşık 10 m/s2 kabul
edersek Dünya'da düzgün çalışan özdeş saatlerden
biri bu gezegenlere götürüldüğünde bu sarkaçlı saatin
Dünya'daki sarkaçlı saate göre durumu ile ilgili,
1. Merkür'de geri kalır.
II. Jüpiter'de ileri gider.
III. Venüs'te ileri gider.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
Yüzeylerindeki ortalama
çekim ivmeleri (m/s²)
3,70
8,87
23,16
271
B) Yalnız II
E) I ve III
For
C) Yalnız III
✓
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
49. Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin yüzeylerindeki çekim ivmelerinin değerleri verilmiştir. Gezegenler Merkür Venüs Jüpiter Dünya'daki çekim ivmesini yaklaşık 10 m/s2 kabul edersek Dünya'da düzgün çalışan özdeş saatlerden biri bu gezegenlere götürüldüğünde bu sarkaçlı saatin Dünya'daki sarkaçlı saate göre durumu ile ilgili, 1. Merkür'de geri kalır. II. Jüpiter'de ileri gider. III. Venüs'te ileri gider. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II Yüzeylerindeki ortalama çekim ivmeleri (m/s²) 3,70 8,87 23,16 271 B) Yalnız II E) I ve III For C) Yalnız III ✓
5.
Dünya
Kutup
Ekvator
1
A)
Artar.
B)
Azalır.
C) Azalır.
D) Azalır.
E)
Artar.
Ekvator'da bulunan bir kişi 1, 2 ve 3 numaraları ile gösterilmiş
yörüngeleri izliyor. 1 numaralı yörüngede Dünya yüzeyinden
uzaklaşırken, 2 numaralı yörüngede Dünya'nın merkezine
hareket ediyor, 3 numaralı yörüngede ise Ekvator'dan kutupla-
ra doğru hareket ediyor.
3
Buna göre, yapılan bu hareketlerde g yer çekimi ivmesi-
nin büyüklüğü nasıl değişecektir?
2
Artar.
Artar.
Azalır.
Azalır.
Artar.
3
Azalır.
Artar.
Artar.
Azalır.
Artar.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
5. Dünya Kutup Ekvator 1 A) Artar. B) Azalır. C) Azalır. D) Azalır. E) Artar. Ekvator'da bulunan bir kişi 1, 2 ve 3 numaraları ile gösterilmiş yörüngeleri izliyor. 1 numaralı yörüngede Dünya yüzeyinden uzaklaşırken, 2 numaralı yörüngede Dünya'nın merkezine hareket ediyor, 3 numaralı yörüngede ise Ekvator'dan kutupla- ra doğru hareket ediyor. 3 Buna göre, yapılan bu hareketlerde g yer çekimi ivmesi- nin büyüklüğü nasıl değişecektir? 2 Artar. Artar. Azalır. Azalır. Artar. 3 Azalır. Artar. Artar. Azalır. Artar.
4. Her kütle, etrafında bulunan kütlelere bir kütle çekim
kuvveti uygular. Dünya'nın kütle çekim kuvveti etkisiyle
cisimlere kazandırdığı ivmeye yer çekimi ivmesi denir.
Buna göre,
1. Yer çekimi ivmesi cismin kütlesinden bağımsızdır.-
II. Yer çekimi ivmesi sadece Dünya'nın dışında oluşur,
içinde oluşmaz.
Yer çekimi ivmesinin etki mesafesi teorik olarak
sonsuzdur.
+
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız II
Yalnız III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
4. Her kütle, etrafında bulunan kütlelere bir kütle çekim kuvveti uygular. Dünya'nın kütle çekim kuvveti etkisiyle cisimlere kazandırdığı ivmeye yer çekimi ivmesi denir. Buna göre, 1. Yer çekimi ivmesi cismin kütlesinden bağımsızdır.- II. Yer çekimi ivmesi sadece Dünya'nın dışında oluşur, içinde oluşmaz. Yer çekimi ivmesinin etki mesafesi teorik olarak sonsuzdur. + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız D) I ve III B) Yalnız II Yalnız III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
9.
Kütleleri 2m ve 3m olan K ve L yapay uydularının
merkezlerindeki
gibidir.
gezegen etrafındaki yörüngeleri şekildeki
2m
K
3r
D) I ve III
2r
3m VL
Buna göre,
I. Luydusunun çizgisel sürati, K uydusundan fazladır.
II. K ve L uydularının açısal momentumları eşittir
III. K uydusunun periyodu, L uydusundan büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız II
b
Exive ift
C) Yalnız III
Kafa Dengi
+42=m
wir
11.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
9. Kütleleri 2m ve 3m olan K ve L yapay uydularının merkezlerindeki gibidir. gezegen etrafındaki yörüngeleri şekildeki 2m K 3r D) I ve III 2r 3m VL Buna göre, I. Luydusunun çizgisel sürati, K uydusundan fazladır. II. K ve L uydularının açısal momentumları eşittir III. K uydusunun periyodu, L uydusundan büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız II b Exive ift C) Yalnız III Kafa Dengi +42=m wir 11.
28.
Kütlesi M, olan bir gezegen ile M, kütleli uydunun konum-
lan şəkildəki gibidir.
Gezegen
Uydu M
Buna göre uydunun bağlanma enerjisi,
1. Uydunun kütlesi (M₁)
II. Gezegenin kütlesi (M₂)
III. Evrensel çekim sabiti (G)
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
NIN
E) II ve III
C) I ve Ill
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
28. Kütlesi M, olan bir gezegen ile M, kütleli uydunun konum- lan şəkildəki gibidir. Gezegen Uydu M Buna göre uydunun bağlanma enerjisi, 1. Uydunun kütlesi (M₁) II. Gezegenin kütlesi (M₂) III. Evrensel çekim sabiti (G) niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III NIN E) II ve III C) I ve Ill
15:58
14
EE
A)
ES
Gökyüzü 152 yıl sonra Süper Kanlı Mavi Ay'a sahne olacak. En son 1866'da gerçekleşen bu olay-
da Ay, Dünya'ya en yakın konumda yer alıyor. Bu da onu her zamankinden daha parlak bir hâle-
getiriyor. Kırmızı renk ise Dünya'nın Güneş ve Ay arasında kalarak gölgesiyle Ay'ı kapatmasından
dolayı ortaya çıkıyor. Bu süreçte Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'a ulaşıyor ve
böylece kızıl bir renk alıyor.
Yukarıda bahsedilen Süper Kanlı Mavi Ay olayından iki hafta sonra Ay'ın Dünya'dan görünen şekli aşağıd
verilenlerden hangisi gibi olur?
B)
0
D)
FENOME
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
15:58 14 EE A) ES Gökyüzü 152 yıl sonra Süper Kanlı Mavi Ay'a sahne olacak. En son 1866'da gerçekleşen bu olay- da Ay, Dünya'ya en yakın konumda yer alıyor. Bu da onu her zamankinden daha parlak bir hâle- getiriyor. Kırmızı renk ise Dünya'nın Güneş ve Ay arasında kalarak gölgesiyle Ay'ı kapatmasından dolayı ortaya çıkıyor. Bu süreçte Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'a ulaşıyor ve böylece kızıl bir renk alıyor. Yukarıda bahsedilen Süper Kanlı Mavi Ay olayından iki hafta sonra Ay'ın Dünya'dan görünen şekli aşağıd verilenlerden hangisi gibi olur? B) 0 D) FENOME
8. Özdeş X, Y, Z uzay mekikleri sırası ile K, L,
M gezegenlerinden taşıyabildikleri maksi-
mum ağırlıktaki altın madenini alarak Dün-
yadaki istasyona iniş yapıyorlar.
Uzay mekiklerinin Dünya yüzeyindeki
ağırlıkları arasındaki ilişki Gy> Gx > Gz
ise sırasıyla K, L, M gezegenlerinin yü-
zeylerindeki çekim ivmeleri gk, 9L, 9M
arasındaki ilişki nedir?
A) GL> 9K > 9M
C) 9M > 9L> 9K
B) 9K = 9L = 9M
D) gL> 9M> 9K
E) 9M> 9K > 9L
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
8. Özdeş X, Y, Z uzay mekikleri sırası ile K, L, M gezegenlerinden taşıyabildikleri maksi- mum ağırlıktaki altın madenini alarak Dün- yadaki istasyona iniş yapıyorlar. Uzay mekiklerinin Dünya yüzeyindeki ağırlıkları arasındaki ilişki Gy> Gx > Gz ise sırasıyla K, L, M gezegenlerinin yü- zeylerindeki çekim ivmeleri gk, 9L, 9M arasındaki ilişki nedir? A) GL> 9K > 9M C) 9M > 9L> 9K B) 9K = 9L = 9M D) gL> 9M> 9K E) 9M> 9K > 9L
8. Özdeş X, Y, Z uzay mekikleri sırası ile K, L,
M gezegenlerinden taşıyabildikleri maksi-
mum ağırlıktaki altın madenini alarak Dün-
yadaki istasyona iniş yapıyorlar.
Uzay mekiklerinin Dünya yüzeyindeki
ağırlıkları arasındaki ilişki Gy> Gx > Gz
ise sırasıyla K, L, M gezegenlerinin yü-
zeylerindeki çekim ivmeleri 9K, 9₁, 9M
arasındaki ilişki nedir?
A) 9L> 9K > 9M
C) 9M> 9L> 9K
B) 9K = 9L = 9M
D) GL> 9M> 9K
E) 9M>9K > 9L
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
8. Özdeş X, Y, Z uzay mekikleri sırası ile K, L, M gezegenlerinden taşıyabildikleri maksi- mum ağırlıktaki altın madenini alarak Dün- yadaki istasyona iniş yapıyorlar. Uzay mekiklerinin Dünya yüzeyindeki ağırlıkları arasındaki ilişki Gy> Gx > Gz ise sırasıyla K, L, M gezegenlerinin yü- zeylerindeki çekim ivmeleri 9K, 9₁, 9M arasındaki ilişki nedir? A) 9L> 9K > 9M C) 9M> 9L> 9K B) 9K = 9L = 9M D) GL> 9M> 9K E) 9M>9K > 9L
B
B
AYT
Güneşin çevresinde rx ve ry ortalama yarıçaplarıyla
dönen iki gezegenin dolanım periyotları Tx ve Ty dir.
X gezegeninin kütlesi Y'nin kütlesinden büyük ve
her iki gezegene Güneş'in uyguladığı kütle çekim
kuvvetlerinin büyüklükleri eşit olduğuna göre,
A) Yalnız I
1. rx > ry dir.
II. Tx > Ty dir.
III. X'in eylemsizlik momenti Y'ninkinden büyüktür.
B
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Gezegenler nok-
tasal cisim gibi düşünülüyor.)
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortan
undo yönü bilinmeyen düz
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
B B AYT Güneşin çevresinde rx ve ry ortalama yarıçaplarıyla dönen iki gezegenin dolanım periyotları Tx ve Ty dir. X gezegeninin kütlesi Y'nin kütlesinden büyük ve her iki gezegene Güneş'in uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinin büyüklükleri eşit olduğuna göre, A) Yalnız I 1. rx > ry dir. II. Tx > Ty dir. III. X'in eylemsizlik momenti Y'ninkinden büyüktür. B ifadelerinden hangileri doğrudur? (Gezegenler nok- tasal cisim gibi düşünülüyor.) D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortan undo yönü bilinmeyen düz
Bir gezegenin çekim ivmesi ile ilgili olarak,
I. Gezegenin merkezinde maksimumdur.
II. Gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça azalır.
III. Gezegenin merkezinden yüzeyine doğru gidil-
dikçe doğru orantılı bir şekilde azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
6.M
12
B) Yalnız II
D) I ve It
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
Bir gezegenin çekim ivmesi ile ilgili olarak, I. Gezegenin merkezinde maksimumdur. II. Gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça azalır. III. Gezegenin merkezinden yüzeyine doğru gidil- dikçe doğru orantılı bir şekilde azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 6.M 12 B) Yalnız II D) I ve It C) Yalnız III E) II ve III
E) Mg periyodik sistemin toprak alkali metaller grubunda
ver alır
Fransa'nın okyanus kenarındaki Mont Saint-Michel
Adası gel-git olayları sonucunda bazen sularla
çevrili bir adaya dönüşürken bazen de suların çe-
kilmesi ile ada özelliğini kaybetmektedir.
Buna göre, bu durumun oluşmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Dünya'nın Güneş etrafında dönüş periyodunun
değişmesi
BAy ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvvetinin
değişmesi
C) Güneş ile Ay arasındaki kütle çekim kuvvetinin
değişmesi
D) Dünya'nın manyetik alanının değişmesi
ADünya'nın dönüş hızının değişmesi
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
E) Mg periyodik sistemin toprak alkali metaller grubunda ver alır Fransa'nın okyanus kenarındaki Mont Saint-Michel Adası gel-git olayları sonucunda bazen sularla çevrili bir adaya dönüşürken bazen de suların çe- kilmesi ile ada özelliğini kaybetmektedir. Buna göre, bu durumun oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dünya'nın Güneş etrafında dönüş periyodunun değişmesi BAy ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvvetinin değişmesi C) Güneş ile Ay arasındaki kütle çekim kuvvetinin değişmesi D) Dünya'nın manyetik alanının değişmesi ADünya'nın dönüş hızının değişmesi
14. Güneş etrafında dolanan bir gezegen, Güneş'e uzak bir
noktadan Güneş'e yakın bir noktaya doğru sürekli
Güneş'e yaklaşarak gelmektedir.
Kepler yasalarına göre, bu hareketi sırasında
Güneş'in gezegene uyguladığı kütle çekim kuvvetinin
büyüklüğü (F) ile gezegenin toplam enerjisi (E) için ne
söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E
F
Artar
Artar
Artar
Azalır
Azalır
E
Değişmez
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
14. Güneş etrafında dolanan bir gezegen, Güneş'e uzak bir noktadan Güneş'e yakın bir noktaya doğru sürekli Güneş'e yaklaşarak gelmektedir. Kepler yasalarına göre, bu hareketi sırasında Güneş'in gezegene uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü (F) ile gezegenin toplam enerjisi (E) için ne söylenebilir? A) B) C) D) E F Artar Artar Artar Azalır Azalır E Değişmez Artar Azalır Değişmez Artar