Organik Kimyaya Giriş Soruları

Soru
20 °C de NaCl katısı 100 gram suda en fazla 36 gram çözünebilmek-
tedir.
2
Buna göre, 20 °C de 25 gram suya 10 gram X katısı ilave edilme-
siyle oluşan çözeltiye ilişkin;
1. Aşırı doymuştur.
II. Doymuştur.
III. Toplam kütlesi 35 gramdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
Çözüm
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Yayınları
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
Soru 20 °C de NaCl katısı 100 gram suda en fazla 36 gram çözünebilmek- tedir. 2 Buna göre, 20 °C de 25 gram suya 10 gram X katısı ilave edilme- siyle oluşan çözeltiye ilişkin; 1. Aşırı doymuştur. II. Doymuştur. III. Toplam kütlesi 35 gramdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II Çözüm D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III Yayınları
CY
D)
CH₂-OH
CH3-CH₂-CH3
C3H6
C3H8
8.1. C₂H4(OH)2
II. CH3COOH
III.
dur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
CH3
CH3-CH-CH₂
CH3 CH3
C₂H5COOC₂H5
moleküllerinden hangilerinin basit formülü CH₂O
Madde
Başlangıç mol sayısı 4
0,4
Son durumdaki mol sayısı 0,2
CH₂ - CH₂
CH₂ - CH₂
C₁ +¹
8
C) I ve III
E) I, II ve III
9. Saf X bileşiğinin yanması sırasında maddelerin mol
sayılarındaki değişim aşağıdaki tabloda verilmiştir.
X 40₂ 3C0₂ 2H₂O
0,8
1
0,6
CAP
0,4
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
CY D) CH₂-OH CH3-CH₂-CH3 C3H6 C3H8 8.1. C₂H4(OH)2 II. CH3COOH III. dur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III CH3 CH3-CH-CH₂ CH3 CH3 C₂H5COOC₂H5 moleküllerinden hangilerinin basit formülü CH₂O Madde Başlangıç mol sayısı 4 0,4 Son durumdaki mol sayısı 0,2 CH₂ - CH₂ CH₂ - CH₂ C₁ +¹ 8 C) I ve III E) I, II ve III 9. Saf X bileşiğinin yanması sırasında maddelerin mol sayılarındaki değişim aşağıdaki tabloda verilmiştir. X 40₂ 3C0₂ 2H₂O 0,8 1 0,6 CAP 0,4
3
XY, formülüne sahip moleküller ile ilgili,
I. X değerlik elektronlarının tamamını bağ yapmada kul-
lanıyorsa, molekül apolardır.
II. X, 5A grubu atomuysa, molekül geometrisi üçgen pi-
ramittir.
III. Molekül geometrisi düzlem üçgen ise sudaki çözünür-
1)
apeter
yargılarından hangileri doğrudur?
lüğü azdır.
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
A
Me
ato
dič
ya
A)
B)
C
D
E
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
3 XY, formülüne sahip moleküller ile ilgili, I. X değerlik elektronlarının tamamını bağ yapmada kul- lanıyorsa, molekül apolardır. II. X, 5A grubu atomuysa, molekül geometrisi üçgen pi- ramittir. III. Molekül geometrisi düzlem üçgen ise sudaki çözünür- 1) apeter yargılarından hangileri doğrudur? lüğü azdır. A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III A Me ato dič ya A) B) C D E
3. 2. periyotta bulunan X elementinin ilk 7 iyonlaşma
enerjisi sırasıyla kJ mol cinsinden aşağıda ve-
1
@
rilmiştir.
E₁
E₂
E3
1402 2857 4577 7473 9443 53 250 63 340
X atomlarının F elementi ile oluşturduğu mo-
lekül ile ilgili,
1. X atomu sp³ hibritleşmesi yapar.
II. XF, molekülü polar yapıdadır.
III. Molekül geometrisi düzlem üçgendir.
A
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II
D) II ve III
E E5 E
C) I ve II
E) I, II ve III
E,
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
3. 2. periyotta bulunan X elementinin ilk 7 iyonlaşma enerjisi sırasıyla kJ mol cinsinden aşağıda ve- 1 @ rilmiştir. E₁ E₂ E3 1402 2857 4577 7473 9443 53 250 63 340 X atomlarının F elementi ile oluşturduğu mo- lekül ile ilgili, 1. X atomu sp³ hibritleşmesi yapar. II. XF, molekülü polar yapıdadır. III. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. A yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II D) II ve III E E5 E C) I ve II E) I, II ve III E,
CH₂CH=CH-CH₂ - CH₂ - CH₂
bileşiği ile ilgili;
I. Kapalı formülü C6H₁2 dir.
II. 3-büten bileşiği ile izomerdir.
=
bileşiği ile izomerdir.
yargılarından hangiler doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
CH₂CH=CH-CH₂ - CH₂ - CH₂ bileşiği ile ilgili; I. Kapalı formülü C6H₁2 dir. II. 3-büten bileşiği ile izomerdir. = bileşiği ile izomerdir. yargılarından hangiler doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
7. Öğretmeni Eyşan'dan esterler ile ilgili bildiklerini yazmasını
istiyor.
Eyşan'da;
1. Bir karboksilik asit ile bir alkol molekülünün arasındaki
tepkimeden, su molekülünün ayrılması sonucu oluşan
ürünlerdir.
II. Meyveler ve birçok çiçeğin kokulu olmasını sağlayan
bileşiklerdir.
O
III. Genel formülleri R-C- OR(R')'dir.
IV. Aynı karbon atomu sayısındaki alkol ve karboksilik asit-
lerden daha yüksek sıcaklıkta kaynarlar.
V. Aynı karbon atomu sayısındaki monokarboksilik asitler
ile birbirinin fonksiyonel grup izomeridirler.
cümlelerini yazıyor.
Buna göre, Eyşan'ın yazdığı cümlelerden kaç numaralı
olanı yanlıştır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
7. Öğretmeni Eyşan'dan esterler ile ilgili bildiklerini yazmasını istiyor. Eyşan'da; 1. Bir karboksilik asit ile bir alkol molekülünün arasındaki tepkimeden, su molekülünün ayrılması sonucu oluşan ürünlerdir. II. Meyveler ve birçok çiçeğin kokulu olmasını sağlayan bileşiklerdir. O III. Genel formülleri R-C- OR(R')'dir. IV. Aynı karbon atomu sayısındaki alkol ve karboksilik asit- lerden daha yüksek sıcaklıkta kaynarlar. V. Aynı karbon atomu sayısındaki monokarboksilik asitler ile birbirinin fonksiyonel grup izomeridirler. cümlelerini yazıyor. Buna göre, Eyşan'ın yazdığı cümlelerden kaç numaralı olanı yanlıştır? A) V B) IV C) III D) II E) I
I
8. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin/merkez atomu
nun hibritiesme türü diğerlerinden farklıdır?
(H, 68, 69, 7N, 80)
OH
9, Merkez atomun elektron dizilişi;
H
162 2(sp³)1 2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp³)1
olan bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(1H, 6B, 6C, 7N, 80, gF)
A) BH3
B) CHA
C) NH3
D) H₂O
Lewis form yan
Waron storian c
4.Hgcope domen
Waldea gene
yargdanından fa
A)lvel
E) HF
Orbital Yayınları
D) I, N
12. 1. AX3
ILAX4
III. AX₂
VSEP!
açılar
doğru
A) 1>
277
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
I 8. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin/merkez atomu nun hibritiesme türü diğerlerinden farklıdır? (H, 68, 69, 7N, 80) OH 9, Merkez atomun elektron dizilişi; H 162 2(sp³)1 2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp³)1 olan bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1H, 6B, 6C, 7N, 80, gF) A) BH3 B) CHA C) NH3 D) H₂O Lewis form yan Waron storian c 4.Hgcope domen Waldea gene yargdanından fa A)lvel E) HF Orbital Yayınları D) I, N 12. 1. AX3 ILAX4 III. AX₂ VSEP! açılar doğru A) 1> 277
X, Y ve Z bileşikleri için şu bilgiler veriliyor.
• X, 6 karbonlu,
jen bağlıdır.
halkalı yapıda ve her karbona 2 hidro-
CHIL
S.O. HIO
• Y, 6 karbonlu, düz zincirli, 2 tane л bağı içerir.
• Z, 6 karbonlu, düz zincirli, 2 tane sp2 hibritlesmesi
yapmış karbon atomu içerir.
Buna göre hangi bileşiklerin kapalı formülü CnH2n genel
formülüne uyar?
A) Yalnız X
D) X ve Z
B) Yalnız Y
C) Yalnız Z
E) X, Y ve Z
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
X, Y ve Z bileşikleri için şu bilgiler veriliyor. • X, 6 karbonlu, jen bağlıdır. halkalı yapıda ve her karbona 2 hidro- CHIL S.O. HIO • Y, 6 karbonlu, düz zincirli, 2 tane л bağı içerir. • Z, 6 karbonlu, düz zincirli, 2 tane sp2 hibritlesmesi yapmış karbon atomu içerir. Buna göre hangi bileşiklerin kapalı formülü CnH2n genel formülüne uyar? A) Yalnız X D) X ve Z B) Yalnız Y C) Yalnız Z E) X, Y ve Z
10. CH3COOH molekülü ile ilgili,
1. Çizgi bağ formülü,
TEST 08
H :O:
| |
H-C-C-O-H şeklindedir.
I
H
II. 8 tane bağ yapımına katılan elektron çifti içerir.
III. Organik moleküldür.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
10. CH3COOH molekülü ile ilgili, 1. Çizgi bağ formülü, TEST 08 H :O: | | H-C-C-O-H şeklindedir. I H II. 8 tane bağ yapımına katılan elektron çifti içerir. III. Organik moleküldür. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
12. C₂H₂O molekülü ile ilgili verilen bilgilerden hangileri
yanlıştır? (₁H, 6C, 80)
A)7 tane ortaklanmış elektron çifti içerir.
B) Polar moleküldür.
C) Tüm elementler oktetini tamamlamıştır.
D) 4 tane ortaklanmamış elektron içerir.
E) Her bir karbon elementi 4 bağ yapar.
11
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
12. C₂H₂O molekülü ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? (₁H, 6C, 80) A)7 tane ortaklanmış elektron çifti içerir. B) Polar moleküldür. C) Tüm elementler oktetini tamamlamıştır. D) 4 tane ortaklanmamış elektron içerir. E) Her bir karbon elementi 4 bağ yapar. 11
Tirpimthey sensio uipob ob
710001
11
8 litre C₂H₂ - C₂H4 karışımını doyurmak için 12 litre
H₂ gazı harcanıyor. Carto
Buna göre, karışımdaki asetilenin molce yüzde-
22.4.
si kaçtır?
A) 80
B) 75
C) 60
27244
14
D) 50
E) 25
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
Tirpimthey sensio uipob ob 710001 11 8 litre C₂H₂ - C₂H4 karışımını doyurmak için 12 litre H₂ gazı harcanıyor. Carto Buna göre, karışımdaki asetilenin molce yüzde- 22.4. si kaçtır? A) 80 B) 75 C) 60 27244 14 D) 50 E) 25
13. Benzoik asit ile ilgili,
1. Molekül Formülü
II.
0-C-CH3
A) I ve III
-OH
III. Gıda sektöründe, koruyucu madde olarak kulla-
nılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) Yalnız II
şeklindedir.
bileşiği ile izomerdir.
C) I, II ve III
E) II ve III
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
13. Benzoik asit ile ilgili, 1. Molekül Formülü II. 0-C-CH3 A) I ve III -OH III. Gıda sektöründe, koruyucu madde olarak kulla- nılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III D) Yalnız II şeklindedir. bileşiği ile izomerdir. C) I, II ve III E) II ve III
11. Kapalı formülü C₂H₂O₂ olan organik bileşik bir ester
bileşiğidir.
Buna göre, bu bileşikle ilgili,
1. Propanoik asit ile metil alkolün uygun koşullar-
da tepkimesinden elde edilebilir.
Bütanoik asit ile yapı izomeridir.
II.
III. Yanma tepkimesi vermez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnz I
D) II ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
E) Yalnız II
19
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
11. Kapalı formülü C₂H₂O₂ olan organik bileşik bir ester bileşiğidir. Buna göre, bu bileşikle ilgili, 1. Propanoik asit ile metil alkolün uygun koşullar- da tepkimesinden elde edilebilir. Bütanoik asit ile yapı izomeridir. II. III. Yanma tepkimesi vermez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnz I D) II ve III B) I ve II C) I, II ve III E) Yalnız II 19
4.
Molar yanma entalpisi -490 kkal/mol olan CH2n+2
bileşiğinin 26,4 gramı yakıldığında 294 kkal ısı açığa
çıktığına göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir? (C: 12, H: 1)
A) CHA
B) C₂H6
D) C₂H10
E) C₂H12
0
C) C₂H₂
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
4. Molar yanma entalpisi -490 kkal/mol olan CH2n+2 bileşiğinin 26,4 gramı yakıldığında 294 kkal ısı açığa çıktığına göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (C: 12, H: 1) A) CHA B) C₂H6 D) C₂H10 E) C₂H12 0 C) C₂H₂
8
10. Tabloda tek cins fonksiyonlu grup içeren eşit karbon sayılı ve
düz zincirli X, Y, Z organik bileşiklerinin fonksiyonlu grupları ve-
rilmiştir.
Organik bileşik
X
Y
Z
Fonksiyonlu grubu
FIGH
- OH
— CHO
- COOH
Bu bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?
A) X bileşiği alkoldür.
B) Y bileşiği aldehittir.
C) Y bileşiği indirgenirse Z bileşiği elde edilir.
D) Z nin kaynama sıcaklığı X inkinden büyüktür.
E) Y ve Z bileşiklerinin fonksiyonlu grubu karbonil grubu içerir.
1-E
8-D
2 3/3
9-E
10-0
4-A
11-E
14. X
E
5-8
12-E
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
8 10. Tabloda tek cins fonksiyonlu grup içeren eşit karbon sayılı ve düz zincirli X, Y, Z organik bileşiklerinin fonksiyonlu grupları ve- rilmiştir. Organik bileşik X Y Z Fonksiyonlu grubu FIGH - OH — CHO - COOH Bu bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- tır? A) X bileşiği alkoldür. B) Y bileşiği aldehittir. C) Y bileşiği indirgenirse Z bileşiği elde edilir. D) Z nin kaynama sıcaklığı X inkinden büyüktür. E) Y ve Z bileşiklerinin fonksiyonlu grubu karbonil grubu içerir. 1-E 8-D 2 3/3 9-E 10-0 4-A 11-E 14. X E 5-8 12-E
26.
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıda açık formülü verilen bileşikteki 1, 2 ve 3 nolu
karbonların yapmış olduğu hibrit türü hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
1
Sp3
sp
sp²
sp²
sp
2
sp
sp²
sp
sp³
1
Sp3
2
3
-CH₂-C = CH
3
sp
Sp³
sp²
sp
Sp²
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
26. A) B) C) D) E) Yukarıda açık formülü verilen bileşikteki 1, 2 ve 3 nolu karbonların yapmış olduğu hibrit türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1 Sp3 sp sp² sp² sp 2 sp sp² sp sp³ 1 Sp3 2 3 -CH₂-C = CH 3 sp Sp³ sp² sp Sp²