Asal Sayılar Soruları

r
V
B
B
15. n ≥ 3 ve a pozitif doğal sayı olmak üzere, n kenarlı çokge-
nin içine yazılan a sayısı
a
Örneğin; (47) = 5'tir.
A
a
A =
= "a sayısının n ile bölümünden kalan" şeklinde
tanımlanıyor.
a ifadesi belirli bir kurala
göre oluşturulmuştur. Bu çarpımdaki çokgenlerden kenar
sayısı en çok olanın kenar sayısı 66'dır.
A) 5
a
A sayısı en büyük değerini aldığında, (A-24) farkının
sondan 4 basamağını oluşturan rakamların toplamı-
nın 13 ile bölümünden kalan kaçtır?
a
B) 7
C) 9
D) 10
E) 12
Lise Matematik
Asal Sayılar
r V B B 15. n ≥ 3 ve a pozitif doğal sayı olmak üzere, n kenarlı çokge- nin içine yazılan a sayısı a Örneğin; (47) = 5'tir. A a A = = "a sayısının n ile bölümünden kalan" şeklinde tanımlanıyor. a ifadesi belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu çarpımdaki çokgenlerden kenar sayısı en çok olanın kenar sayısı 66'dır. A) 5 a A sayısı en büyük değerini aldığında, (A-24) farkının sondan 4 basamağını oluşturan rakamların toplamı- nın 13 ile bölümünden kalan kaçtır? a B) 7 C) 9 D) 10 E) 12
24.
888
Her birinde farklı ağırlıklarda un bulunan boş ağırlığı
önemsiz 4 çuvaldaki un miktarları ile ilgili olarak aşağı-
dakiler bilinmektedir.
Çuvallardaki un miktarları soldan sağa artmaktadır.
Çuvallardaki un miktarları kg cinsinden birer asal
sayıdır.
Beşinci boş bir çuval eklenip un eşit olarak her bir
çuvala paylaştırıldığında ilk duruma göre bir nu-
maralı çuvaldaki un miktarı 3 kilogram artmış, di-
ğer çuvallardaki un miktarı ise toplam 13 kilogram
azalmıştır.
Buna göre başlangıçta 1 ve 4 numaralı çuvallarda
toplam kaç kilogram un vardır?
A) 23
B) 26
REDMI NOTE 8 (2021)
C) 28
D) 31 E) 33
26/01/2023 10:40
Lise Matematik
Asal Sayılar
24. 888 Her birinde farklı ağırlıklarda un bulunan boş ağırlığı önemsiz 4 çuvaldaki un miktarları ile ilgili olarak aşağı- dakiler bilinmektedir. Çuvallardaki un miktarları soldan sağa artmaktadır. Çuvallardaki un miktarları kg cinsinden birer asal sayıdır. Beşinci boş bir çuval eklenip un eşit olarak her bir çuvala paylaştırıldığında ilk duruma göre bir nu- maralı çuvaldaki un miktarı 3 kilogram artmış, di- ğer çuvallardaki un miktarı ise toplam 13 kilogram azalmıştır. Buna göre başlangıçta 1 ve 4 numaralı çuvallarda toplam kaç kilogram un vardır? A) 23 B) 26 REDMI NOTE 8 (2021) C) 28 D) 31 E) 33 26/01/2023 10:40
11,h, 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere;
:n sayısının asal bölenler çarpımı,
nn sayısının asal bölenler toplamı
n
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
A) 5
5 < n ≤ 10
5</n
≤7
şartını sağlayan iki basamaklı kaç n doğal sayı vardır?
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Asal Sayılar
11,h, 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere; :n sayısının asal bölenler çarpımı, nn sayısının asal bölenler toplamı n biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, A) 5 5 < n ≤ 10 5</n ≤7 şartını sağlayan iki basamaklı kaç n doğal sayı vardır? B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
n bir asal sayı olmak üzere,
2n + 1 sayısı da bir asal sayı olduğunda bu n asal
sayısı "Sophie Germain Asalı" olarak adlandırılır.
Buna göre,
2 <n<15
şartını sağlayan kaç tane n Sophie Germain Asa-
h vardır?
A) 1 B) 2
AIRUK, SAVE
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Asal Sayılar
n bir asal sayı olmak üzere, 2n + 1 sayısı da bir asal sayı olduğunda bu n asal sayısı "Sophie Germain Asalı" olarak adlandırılır. Buna göre, 2 <n<15 şartını sağlayan kaç tane n Sophie Germain Asa- h vardır? A) 1 B) 2 AIRUK, SAVE C) 3 D) 4 E) 5
Bir A doğal sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı yine
bir asal sayı oluyorsa bu sayıya "Asalımsı Sayı" denir.
Örneğin;
20 = 22.5
2+5=7 olduğundan 20 sayısı Asalımsı sayısıdır.
AA iki basamaklı sayısı bir "Asalımsı Sayı" olduğuna
göre, kaç farklı değer alır?
A) 4
B) 5
C) 6
D)
11.1.11
E) 8 24112
22 244
Lise Matematik
Asal Sayılar
Bir A doğal sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı yine bir asal sayı oluyorsa bu sayıya "Asalımsı Sayı" denir. Örneğin; 20 = 22.5 2+5=7 olduğundan 20 sayısı Asalımsı sayısıdır. AA iki basamaklı sayısı bir "Asalımsı Sayı" olduğuna göre, kaç farklı değer alır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 11.1.11 E) 8 24112 22 244
unan
51.2.2.2. = 2.5!
1651 E) 41.81
3. Asal Çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın
kuvveti 1 olan pozitif sayılara "karesiz sayı" denir.
Örneğin, 42 sayısı
42=21.31.71 biçiminde çarpanlarına
ayrıldığından bir karesiz sayıdır.
Buna göre, 7 ile tam bölünebilen iki basamaklı kaç
farklı karesiz sayı vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
6. Mustafa Bey bahçesini aş
zeytin veya incir fidanı dil
1. Sıra
2. Sira
3. Sıra
25
Mustafa Bey'in 4 farklı in
2. sıraya sadece incir fid
Buna göre, Mustafa Be
açtığı çukurlara kaç far
AT-51 BT-51
€61
Lise Matematik
Asal Sayılar
unan 51.2.2.2. = 2.5! 1651 E) 41.81 3. Asal Çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın kuvveti 1 olan pozitif sayılara "karesiz sayı" denir. Örneğin, 42 sayısı 42=21.31.71 biçiminde çarpanlarına ayrıldığından bir karesiz sayıdır. Buna göre, 7 ile tam bölünebilen iki basamaklı kaç farklı karesiz sayı vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. Mustafa Bey bahçesini aş zeytin veya incir fidanı dil 1. Sıra 2. Sira 3. Sıra 25 Mustafa Bey'in 4 farklı in 2. sıraya sadece incir fid Buna göre, Mustafa Be açtığı çukurlara kaç far AT-51 BT-51 €61
olan
600
çün-
Einin
500
6. Akıntı hızı sabit olan bir nehirde, akıntıya göre sabit hızla yo Yaşlı bir adam 10
alan bir motorlu tekne, akıntı yönünde giderse 5 saatte 70 km
akıntıya ters yönde giderse 4 saatte 32 km yol alıyor.
Bu teknenin hızı akıntının hızından büyük olduğuna gore Buna göre, yaşlı
kaç km yürümüş
A) 7.5
akıntının hızı saatte kaç km'dir?
A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E
Bu adam her 30 da
da kalmaktadır.
B
Lise Matematik
Asal Sayılar
olan 600 çün- Einin 500 6. Akıntı hızı sabit olan bir nehirde, akıntıya göre sabit hızla yo Yaşlı bir adam 10 alan bir motorlu tekne, akıntı yönünde giderse 5 saatte 70 km akıntıya ters yönde giderse 4 saatte 32 km yol alıyor. Bu teknenin hızı akıntının hızından büyük olduğuna gore Buna göre, yaşlı kaç km yürümüş A) 7.5 akıntının hızı saatte kaç km'dir? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E Bu adam her 30 da da kalmaktadır. B
3.
66
Asal olmayan bir doğal sayının, birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı bir asal
sayı ise, bu doğal sayıya "Çakma Asal" denir.
Örneğin; 80 sayısının asal carpanları 2 ve 5 olup 2+5=7'dir. 7 bir asal sayı olduğun-
dan 80 sayısı Çakma Asal'dır.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi "Çakma Asal" sayıdır?
A) 240
B) 242
C) 300
GAMA
****
D) 315
CamScanner ile tarandı
Lise Matematik
Asal Sayılar
3. 66 Asal olmayan bir doğal sayının, birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı bir asal sayı ise, bu doğal sayıya "Çakma Asal" denir. Örneğin; 80 sayısının asal carpanları 2 ve 5 olup 2+5=7'dir. 7 bir asal sayı olduğun- dan 80 sayısı Çakma Asal'dır. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi "Çakma Asal" sayıdır? A) 240 B) 242 C) 300 GAMA **** D) 315 CamScanner ile tarandı
SUPARA
12. Aşağıdaki altı tane dairenin her birinin içine birbirinden
farklı birer asal sayı yazılacaktır.
San renkli dairelerin içine gelecek sayıların toplamı,
mavi renkli dairenin içine gelecek sayıya eşit olacak
şekilde sayılar dairelere yerleştiriliyor.
Mavi renkli daireye gelecek sayının en küçük değeri
için aşağıdakilerden hangisi sarı renkli dairelere
gelecek sayılardan biri olamaz?
A) 5
B) 7
C) 11
D) 13
E) 17
2754
*$$*$67
911 13 17 19 2
Lise Matematik
Asal Sayılar
SUPARA 12. Aşağıdaki altı tane dairenin her birinin içine birbirinden farklı birer asal sayı yazılacaktır. San renkli dairelerin içine gelecek sayıların toplamı, mavi renkli dairenin içine gelecek sayıya eşit olacak şekilde sayılar dairelere yerleştiriliyor. Mavi renkli daireye gelecek sayının en küçük değeri için aşağıdakilerden hangisi sarı renkli dairelere gelecek sayılardan biri olamaz? A) 5 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 2754 *$$*$67 911 13 17 19 2
için ayrılan kısr
n doğal sayısı iki asal sayının çarpımına eşit olmak üzere,
42.n sayısının asal bölenlerinin sayısı 5'tir.
110.n sayısının asal bölenlerinin sayısı 3'tür.
Buna göre, n sayısının rakamları toplamı kaçtır?
A) -9
B) 10
C) 11
D) 12
●
E) 13
Lise Matematik
Asal Sayılar
için ayrılan kısr n doğal sayısı iki asal sayının çarpımına eşit olmak üzere, 42.n sayısının asal bölenlerinin sayısı 5'tir. 110.n sayısının asal bölenlerinin sayısı 3'tür. Buna göre, n sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) -9 B) 10 C) 11 D) 12 ● E) 13
Bu dolaptan Harun ve Volkan birer Klass
almiştir. Harun'un aldigi klasörün üzerinde
yazan sayı bir doğal sayinin karesidir
Volkan'in aldigi Klasörün üzerinde yazan
sayı ise bir dogal sayının küpüdür.
Harun ve Volkan'in bu dolaptan aldikdan
Klasörlerin üzerinde yazan sayfann toplam
bir doğal sayının karesine eşit olduguna
göre bu toplam aşağıdakilerden hangisidir?
D) 64
A) 25
Harun - 9,16,25,36
Valken=8,23,
Lise Matematik
Asal Sayılar
Bu dolaptan Harun ve Volkan birer Klass almiştir. Harun'un aldigi klasörün üzerinde yazan sayı bir doğal sayinin karesidir Volkan'in aldigi Klasörün üzerinde yazan sayı ise bir dogal sayının küpüdür. Harun ve Volkan'in bu dolaptan aldikdan Klasörlerin üzerinde yazan sayfann toplam bir doğal sayının karesine eşit olduguna göre bu toplam aşağıdakilerden hangisidir? D) 64 A) 25 Harun - 9,16,25,36 Valken=8,23,
B
TYT
24 a ve b pozitif tam sayılar, p bir asal sayı olmak
üzere,
2²-0² -p (341) ³-6³ =p
-b
3
A) P-1
3
olduğuna göre, a² + b² ifadesini p türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
2p + 3
D)
3
2p - 1
3
2p + 5
B
2p + 1
26. K, L,
252
✓
k
Lise Matematik
Asal Sayılar
B TYT 24 a ve b pozitif tam sayılar, p bir asal sayı olmak üzere, 2²-0² -p (341) ³-6³ =p -b 3 A) P-1 3 olduğuna göre, a² + b² ifadesini p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 2p + 3 D) 3 2p - 1 3 2p + 5 B 2p + 1 26. K, L, 252 ✓ k
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
6-
A) 1
-24
123
3. Bir asal sayının rakamları çarpımı da bir asal sayıyı
veriyorsa bu sayılara "yıldızlı asal sayı" denir.
B) 2
Buna göre iki basamaklı kaç tane yıldızlı asal sayı
vardır?
6-1
C) 3
D) 4
E
Lise Matematik
Asal Sayılar
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 6- A) 1 -24 123 3. Bir asal sayının rakamları çarpımı da bir asal sayıyı veriyorsa bu sayılara "yıldızlı asal sayı" denir. B) 2 Buna göre iki basamaklı kaç tane yıldızlı asal sayı vardır? 6-1 C) 3 D) 4 E
12. Bir sayı, tabanı ve üssü asal sayı olacak biçimde üslü sayı
şeklinde yazılabiliyorsa bu sayıya Nadir Sayı denir.
Örnek: 49 sayısı nadir sayıdır.
planty
Çünkü 49 = 72 ve 7 ile 2 asal sayıdır.
Buna göre, rakamları birbirinden farklı olan en küçük üç
basamaklı nadir sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 4
B) 7
C) 8
D) 11
validegelabie lagne) pol
abiliyse ud ,ep An
novilhe
E) 14
Lise Matematik
Asal Sayılar
12. Bir sayı, tabanı ve üssü asal sayı olacak biçimde üslü sayı şeklinde yazılabiliyorsa bu sayıya Nadir Sayı denir. Örnek: 49 sayısı nadir sayıdır. planty Çünkü 49 = 72 ve 7 ile 2 asal sayıdır. Buna göre, rakamları birbirinden farklı olan en küçük üç basamaklı nadir sayının rakamları toplamı kaçtır? A) 4 B) 7 C) 8 D) 11 validegelabie lagne) pol abiliyse ud ,ep An novilhe E) 14
104.
<m 0 0 1 t
22235
>
2
Yukarıda verilen işleme göre, A+B+C toplamı
A) 240
B) 300
C) 360 D) 420
24 tam
baünen
Sadece 48 val
kaçtır?
E) 480
III. 60
sayılarından hang
A) Yalnız I
50
D) Yalnız III
E
10,
Böln
doğal
A) 5
Lise Matematik
Asal Sayılar
104. <m 0 0 1 t 22235 > 2 Yukarıda verilen işleme göre, A+B+C toplamı A) 240 B) 300 C) 360 D) 420 24 tam baünen Sadece 48 val kaçtır? E) 480 III. 60 sayılarından hang A) Yalnız I 50 D) Yalnız III E 10, Böln doğal A) 5
MATEMATİK
16. p asal sayı olmak üzere,
2p + 1
şeklinde yazılabilen bir asal sayıya güvenilir asal sayı
denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi güvenilir asal
sayı değildir?
A) 59
B) 47
TEK-CI
C) 29
D) 23
E) 11
19
Lise Matematik
Asal Sayılar
MATEMATİK 16. p asal sayı olmak üzere, 2p + 1 şeklinde yazılabilen bir asal sayıya güvenilir asal sayı denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi güvenilir asal sayı değildir? A) 59 B) 47 TEK-CI C) 29 D) 23 E) 11 19