Belirsiz İntegral Soruları

Uşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
B) x² + x + C
2X1
(x²+x)²
2
(2x + 1)²
2
+ C
1. u=
3x²-2)dx
C
+C
4² + 2(x-7a1) |
a
ti aşağıdakilerden hangisidir?'
B)
(x³-2x)³
3
D) 3-(x³ - 2x)³ + C
x²2²=2x=4
(2x²2² =2) dx = du
+e
272
ruz.u
5. [(x²+3)ªd(x²)
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) X³
x² + 3x
3
+ 3x + c
C) (x²+3)³ +0
5
(2x)2/2du
E)
2
(2x+3)4
4
sht
B) x² + 3x + C
D) (x²+3)4+C
-+c
9.
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
Uşıtı aşağıdakilerden hangisidir? B) x² + x + C 2X1 (x²+x)² 2 (2x + 1)² 2 + C 1. u= 3x²-2)dx C +C 4² + 2(x-7a1) | a ti aşağıdakilerden hangisidir?' B) (x³-2x)³ 3 D) 3-(x³ - 2x)³ + C x²2²=2x=4 (2x²2² =2) dx = du +e 272 ruz.u 5. [(x²+3)ªd(x²) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) X³ x² + 3x 3 + 3x + c C) (x²+3)³ +0 5 (2x)2/2du E) 2 (2x+3)4 4 sht B) x² + 3x + C D) (x²+3)4+C -+c 9.
Matematik
25. f, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon olmak üzere,
a gerçel sayısı için
C
fx-f(x) dx =
eşitliği sağlanıyor.
4
--2x³+a
Buna göre, f fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasından çizilen
teğetin eğimi kaçtır?
A)-6
B) -5
C) -4
D) 0
E) 4
B
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
Matematik 25. f, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon olmak üzere, a gerçel sayısı için C fx-f(x) dx = eşitliği sağlanıyor. 4 --2x³+a Buna göre, f fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? A)-6 B) -5 C) -4 D) 0 E) 4 B
12. Gerçel sayılarda tanımlı birbirinden farklı f(x) ve g(x)
fonksiyonları için
= √ (21(x) + 3g(x))d(4x)
B = (4g(x) - 2f(x)) d (2-3x)
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, A + B toplamı aşağıdakilerden hangl-
sine eşittir?
A) f 61(x) dx
c) 3g (x)d(5x)
C)
B) 7f(x)d(2x)
D) / (f(x) + g(x)}d (7x)
Elf(f(x) = g(x))dx
13. Aşağıda dik koordinat düzleminde grafiği verilen d doğ-
rusu y = f(x) fonksiyonunun grafiğine x = 3 apsisli nok-
tada teğettir.
C) (3x²-x)dx
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
12. Gerçel sayılarda tanımlı birbirinden farklı f(x) ve g(x) fonksiyonları için = √ (21(x) + 3g(x))d(4x) B = (4g(x) - 2f(x)) d (2-3x) eşitlikleri veriliyor. Buna göre, A + B toplamı aşağıdakilerden hangl- sine eşittir? A) f 61(x) dx c) 3g (x)d(5x) C) B) 7f(x)d(2x) D) / (f(x) + g(x)}d (7x) Elf(f(x) = g(x))dx 13. Aşağıda dik koordinat düzleminde grafiği verilen d doğ- rusu y = f(x) fonksiyonunun grafiğine x = 3 apsisli nok- tada teğettir. C) (3x²-x)dx
9-2-(6-2) + 8 -12- (2-³)
5-3-4-3 +9
4
3+9+1
. [0,4] aralığında sürekli ye pozitif değerli f fonksiyonu
ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 18 br² dir.
Buna göre,
A)-10
N
I (AX
(4x-f(2x)) dx
integralinin değeri kaçtır?
B) -7
16
C) -1
Mar
4
SMI
f(x1 =18
O
blo
nobral.
D) 3
o fla
E) 5
2
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
9-2-(6-2) + 8 -12- (2-³) 5-3-4-3 +9 4 3+9+1 . [0,4] aralığında sürekli ye pozitif değerli f fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 18 br² dir. Buna göre, A)-10 N I (AX (4x-f(2x)) dx integralinin değeri kaçtır? B) -7 16 C) -1 Mar 4 SMI f(x1 =18 O blo nobral. D) 3 o fla E) 5 2
2x - 2x
2x
305
ÇIKMIŞ SORU
15.
(3√√x+2)
√ √
-dx
OSYM KÖŞESİ
integralinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
(c keyfi bir sabittir.)
√x+1=U
A) 1/12 •(3+√x + 2)² +0 21 du
to
18
WF
B) —— (3√x + 2) +
C) - (3√x + 2 + c
D) — +(3+√x +21² +0
E) —— (3√x + 2) + c
AYT - 2021
12.8 13 C 14.A 15.8
UcDort
Besh
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
2x - 2x 2x 305 ÇIKMIŞ SORU 15. (3√√x+2) √ √ -dx OSYM KÖŞESİ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? (c keyfi bir sabittir.) √x+1=U A) 1/12 •(3+√x + 2)² +0 21 du to 18 WF B) —— (3√x + 2) + C) - (3√x + 2 + c D) — +(3+√x +21² +0 E) —— (3√x + 2) + c AYT - 2021 12.8 13 C 14.A 15.8 UcDort Besh
2 (12-0²), a
a (24-20²)
249-29
16.2
24-69²²0
24-16₂²
4
25. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı azalan f(x) fonksiyonu
için
SPOX.rox0dx = f(x+17/dx
1)³
eşitliği veriliyor.
f(-1) = 0 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır?
A) -6
B) -7
C) -5
D) 5
E) 7
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
2 (12-0²), a a (24-20²) 249-29 16.2 24-69²²0 24-16₂² 4 25. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı azalan f(x) fonksiyonu için SPOX.rox0dx = f(x+17/dx 1)³ eşitliği veriliyor. f(-1) = 0 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır? A) -6 B) -7 C) -5 D) 5 E) 7
11 = 31415
Belirsiz integral
on aşağıdakilerden
-1
C) 4x²-x+3
10. f(f(x) + 3x) dx =
lanka) = ī
x3
3
olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır?
B) - 1
C) 1
A)-2
+ x² + 6x + c
D) 2
E) 4
8.
f(x) = (2x²
olduğuna göre,
A) 4x-1+c
D
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
11 = 31415 Belirsiz integral on aşağıdakilerden -1 C) 4x²-x+3 10. f(f(x) + 3x) dx = lanka) = ī x3 3 olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? B) - 1 C) 1 A)-2 + x² + 6x + c D) 2 E) 4 8. f(x) = (2x² olduğuna göre, A) 4x-1+c D
3.
St
√√x+2+2
3√x+2
integralinde x+2=t6 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki in-
tegrallerden hangisi elde edilir?
A) S (61° -121³)dt
c) S
dx
-1³)dt
o fo
D) S (616
(6t6 +12t³)dt
B)
E) (6t6 +12t²)dt
f (610
16 +1³)dt
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
3. St √√x+2+2 3√x+2 integralinde x+2=t6 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki in- tegrallerden hangisi elde edilir? A) S (61° -121³)dt c) S dx -1³)dt o fo D) S (616 (6t6 +12t³)dt B) E) (6t6 +12t²)dt f (610 16 +1³)dt
oly
1-
fonksiyonu veriliyor.
+122=+18)
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f
afft olsa da
+ex olsa da
cevap o
OAN
0
Clo) 11/3
Buna göre,
3
C
x²-[1(x)-f(-x)]dx
integralinin değeri kaçtır
B)
2
Buna gör
S
ifade
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
oly 1- fonksiyonu veriliyor. +122=+18) Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f afft olsa da +ex olsa da cevap o OAN 0 Clo) 11/3 Buna göre, 3 C x²-[1(x)-f(-x)]dx integralinin değeri kaçtır B) 2 Buna gör S ifade
+² -1). € ²^ ²^5 +₁ ²= = = ² ² ² + ² = +
t
3
(R-1). (R²+1)
15) L
11. ju². (u-1)+1 du = u²-
u²
-dt = t³ +t+c
dt =
m. √(√x - 1)(√x + 1)
√x
-dx =
2+2+6+2
2x√x
3
Diive Ill
(0³-0²+1). 0²
= + 1/2
U
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalarz
B. Yalnız II
+
-2/x+c
=v²4
(²1).
C)Yalnız U-V
E) Il ve
TIK SORU BANKASI
2
'S U-AHU ₁ ² =²_U+1
2
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
+² -1). € ²^ ²^5 +₁ ²= = = ² ² ² + ² = + t 3 (R-1). (R²+1) 15) L 11. ju². (u-1)+1 du = u²- u² -dt = t³ +t+c dt = m. √(√x - 1)(√x + 1) √x -dx = 2+2+6+2 2x√x 3 Diive Ill (0³-0²+1). 0² = + 1/2 U eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalarz B. Yalnız II + -2/x+c =v²4 (²1). C)Yalnız U-V E) Il ve TIK SORU BANKASI 2 'S U-AHU ₁ ² =²_U+1 2
√3 - 4
1
2
(X*!)
BELİRSİZ İNTEGRAL
9.
S
A) -
1
x (1-x²)
C) -
integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?
1+x
x (1-x²)
3x² - 1
² (x² - 1)² x ²(x 2 +
IN
2
+ C
(3x²-1)
2
+ C
E)
+ 1)(x² + 1)
x ²4 x²) x² - x²)
1
+ C
1
X-X
B)
D)
x (1-x³)
+C
1
x(1-x)
+ C
2
3 x ²-1
(x4-x²)
la
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
√3 - 4 1 2 (X*!) BELİRSİZ İNTEGRAL 9. S A) - 1 x (1-x²) C) - integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1+x x (1-x²) 3x² - 1 ² (x² - 1)² x ²(x 2 + IN 2 + C (3x²-1) 2 + C E) + 1)(x² + 1) x ²4 x²) x² - x²) 1 + C 1 X-X B) D) x (1-x³) +C 1 x(1-x) + C 2 3 x ²-1 (x4-x²) la
etin eğimi
tada ke-
B
R
M
7.
kaçtır?
A) 1
1(x) = f (x²+x) - (x³ + 1)dx
fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasındaki teğetinin eğimi
B) 2
L
C) 4
2x²+3x²
6
xs
X
D) 6
20
+1x²
2
(30)
f(x) = 2x²³43/², 10x²4x
20
E) 8
11.
O
A
8
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
etin eğimi tada ke- B R M 7. kaçtır? A) 1 1(x) = f (x²+x) - (x³ + 1)dx fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasındaki teğetinin eğimi B) 2 L C) 4 2x²+3x² 6 xs X D) 6 20 +1x² 2 (30) f(x) = 2x²³43/², 10x²4x 20 E) 8 11. O A 8
S SP
31
E) f(
D)
234
C)
iniqui
10.
0
d²
dx²
olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun yerel maksimum nok-
tasının apsisi kaçtır?
fle
(A) -4
B) 2
6+C = 3 −2+3+4
-3
B)
A)
f(x) dx = x²-x-20
2
D) 5
E) 8
SME
I
14.
^(-x) =
C
f(x
O
Bu
lar
A
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
S SP 31 E) f( D) 234 C) iniqui 10. 0 d² dx² olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun yerel maksimum nok- tasının apsisi kaçtır? fle (A) -4 B) 2 6+C = 3 −2+3+4 -3 B) A) f(x) dx = x²-x-20 2 D) 5 E) 8 SME I 14. ^(-x) = C f(x O Bu lar A
1+1=-0
2.
3.
X<0
(4x-1
f(x) = 16x²+2, X20
olduğuna göre, f(x) dx integralinin eşiti kaçtır?
-2
94x-1 S 6x² +2
%
O
2x²=12×11
A2 B1-1 010 DE 2
12-3=9
9
2x²-4 | ²₁
2-1=-3 en fee & sin 8.
iamsin
jix+21dx
-3
X-2
2+2=5
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
-3
AYT MATEMATİK SB/C SERİSİ
2x
C) 7
D) 8
D
X+2
E) 9
+
5.
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
1+1=-0 2. 3. X<0 (4x-1 f(x) = 16x²+2, X20 olduğuna göre, f(x) dx integralinin eşiti kaçtır? -2 94x-1 S 6x² +2 % O 2x²=12×11 A2 B1-1 010 DE 2 12-3=9 9 2x²-4 | ²₁ 2-1=-3 en fee & sin 8. iamsin jix+21dx -3 X-2 2+2=5 ifadesinin değeri kaçtır? A) 5 B) 6 -3 AYT MATEMATİK SB/C SERİSİ 2x C) 7 D) 8 D X+2 E) 9 + 5.
N
+
7/7
6/5
NA
·x6 + 1/2 x
5/6
3/2
+C
12
EN-
of aut
-
K
C) 2/23
W|N
X
N/W
+
X+C
3/4
D) 6
6x10 + 3/201
67
X
w/N
+C
N/W
X
A)
w/N
+
76
x7
6/7
+ C
B) ²/3 x ² + 1 √ xº + c
C
w/N
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
11.
3√x
√x+1
dx
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
N + 7/7 6/5 NA ·x6 + 1/2 x 5/6 3/2 +C 12 EN- of aut - K C) 2/23 W|N X N/W + X+C 3/4 D) 6 6x10 + 3/201 67 X w/N +C N/W X A) w/N + 76 x7 6/7 + C B) ²/3 x ² + 1 √ xº + c C w/N integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 11. 3√x √x+1 dx
URALLARI TEST 4
3. Pozitif reel sayılarda tanımlı ffonksiyonu için
f(3) = 4 dür. f'(x) = x² - 1 olarak verilmiştir.
g(x) = f-¹(64x) fonksiyonu için g'(1) değeri
kaçtır?
A)
32
35
B)
64
35
94-989
C) -
16
D)
D) 7
-48
E) -
35
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
URALLARI TEST 4 3. Pozitif reel sayılarda tanımlı ffonksiyonu için f(3) = 4 dür. f'(x) = x² - 1 olarak verilmiştir. g(x) = f-¹(64x) fonksiyonu için g'(1) değeri kaçtır? A) 32 35 B) 64 35 94-989 C) - 16 D) D) 7 -48 E) - 35