Bileşik Olaylar Soruları

%27 17:52
dan da aynı renk
+
56
ula
35
4B
20
488
331
O
tır?
A) =/
245
26
B)
İki torbadan birincisinde 2 siyah, 4 beyaz ve ikincisinde 3
siyah, 4 beyaz top vardır. Birinci torbadan bir top çekile-
rek rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor.
uloo
9
Buna göre, son durumda her iki torbadan birer top
çekildiğinde ikisinin de beyaz top olma olasılığı kaç-
10
2
8
10
215
a
C)
29
36
90
D)
E)
31
40
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
%27 17:52 dan da aynı renk + 56 ula 35 4B 20 488 331 O tır? A) =/ 245 26 B) İki torbadan birincisinde 2 siyah, 4 beyaz ve ikincisinde 3 siyah, 4 beyaz top vardır. Birinci torbadan bir top çekile- rek rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. uloo 9 Buna göre, son durumda her iki torbadan birer top çekildiğinde ikisinin de beyaz top olma olasılığı kaç- 10 2 8 10 215 a C) 29 36 90 D) E) 31 40
TYT/Temel Matematik
30. Aşağıda hileli bir zarın açılımı gösterilmiştir.
B)
Buna göre bu zar iki kez atıldığında üst yüze ge-
len sayıların toplamının çift sayı olma olasılığı
kaçtır?
A)
BIN
●
²
C)
3
D)
9
E)
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
TYT/Temel Matematik 30. Aşağıda hileli bir zarın açılımı gösterilmiştir. B) Buna göre bu zar iki kez atıldığında üst yüze ge- len sayıların toplamının çift sayı olma olasılığı kaçtır? A) BIN ● ² C) 3 D) 9 E)
10. Kalınlıkları farklı 4 Matematik ve 3 Türkçe kitabı düz bir
rafta yan yana yerleştirilecektir.
Aynı dersin kitapları yan yana ve her dersin en kalın
kitabı en sağda olmak şartıyla kaç farklı yerleştirme
işlemi yapılabilir?
A) 18
B) 24
C) 36
D) 48
E) 72
14.
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
10. Kalınlıkları farklı 4 Matematik ve 3 Türkçe kitabı düz bir rafta yan yana yerleştirilecektir. Aynı dersin kitapları yan yana ve her dersin en kalın kitabı en sağda olmak şartıyla kaç farklı yerleştirme işlemi yapılabilir? A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 72 14.
9
56
7
4. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
kümesinin elemanları ile rakamları farklı altı basamaklı do-
ğal sayılar yazılacaktır.
Bu sayılar soldan sağa doğru
• ilk üç rakamı artan
• son üç rakamı azalan
olacak biçimde kaç farklı biçimde yazılabilir?
A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 40
PI
anmı
15,
Banka:
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
9 56 7 4. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları ile rakamları farklı altı basamaklı do- ğal sayılar yazılacaktır. Bu sayılar soldan sağa doğru • ilk üç rakamı artan • son üç rakamı azalan olacak biçimde kaç farklı biçimde yazılabilir? A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 40 PI anmı 15, Banka:
A Marketi
B Marketi
Bir yarışma programında Ayşe ve Melih'in de içinde bu-
lunduğu 6 kişiden ikisi aynı anda biri A ve diğeri B mar-
ketine girerek alışveriş yapacaklardır. En çabuk alışverişi
yapan yarışmayı kazanacaktır.
Buna göre Ayşe ve Melih'in aynı anda yarıştığı kaç
farklı yarışma düzenlenebilir?
A) 36 B) 72 C) 116
D) 144 E) 180
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
A Marketi B Marketi Bir yarışma programında Ayşe ve Melih'in de içinde bu- lunduğu 6 kişiden ikisi aynı anda biri A ve diğeri B mar- ketine girerek alışveriş yapacaklardır. En çabuk alışverişi yapan yarışmayı kazanacaktır. Buna göre Ayşe ve Melih'in aynı anda yarıştığı kaç farklı yarışma düzenlenebilir? A) 36 B) 72 C) 116 D) 144 E) 180
Bir mağazada satılan sekiz farklı telefon ve bu telefonların
satış fiyatları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
14 bin 14 bin 10 bin 10 bin 10 bin 7 bin 7 bin 7 bin
Bu telefonlar, biri pahalı biri ucuz olacak şekilde ikişer
ikişer birleştirilerek kampanyalı dört paket hâlinde
satılmak isteniyor.
Buna göre, kampanyalı dört paket kaç farklı şekilde
hazırlanabilir?
A) 21
B) 24
C) 30
D) 36 E) 42
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
Bir mağazada satılan sekiz farklı telefon ve bu telefonların satış fiyatları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 14 bin 14 bin 10 bin 10 bin 10 bin 7 bin 7 bin 7 bin Bu telefonlar, biri pahalı biri ucuz olacak şekilde ikişer ikişer birleştirilerek kampanyalı dört paket hâlinde satılmak isteniyor. Buna göre, kampanyalı dört paket kaç farklı şekilde hazırlanabilir? A) 21 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42
2-) Aralarında Efe ve Onur'un da bulunduğu 9 kişilik bir öğrenci grubundan basketbol takımı için 5 kişi
seçilecektir.
Buna göre Efe'nin bulunduğu ancak Onur'un bulunmadığı bu 5 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
2-) Aralarında Efe ve Onur'un da bulunduğu 9 kişilik bir öğrenci grubundan basketbol takımı için 5 kişi seçilecektir. Buna göre Efe'nin bulunduğu ancak Onur'un bulunmadığı bu 5 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?
8. Aşağıda daire 6 eş bölmeye ayrılmıştır. Dairenin bölmelerinden.
ikisi maviye ve ikisi yeşile boyanıyor.
ikisi turuncuya,
Buna göre, birbirine komşu olan iki bölme aynı renk ile bo-
yanmak koşuluyla kaç farklı boyama yapılabilir?
A) 8
B) 12
C) 15
D) 18
E) 24
ADAY YAYINLARI
Buna göre, yalnızca e
luyla A noktasından
bilir?
A) 9
B) 11
11. Aşağıda dört
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
8. Aşağıda daire 6 eş bölmeye ayrılmıştır. Dairenin bölmelerinden. ikisi maviye ve ikisi yeşile boyanıyor. ikisi turuncuya, Buna göre, birbirine komşu olan iki bölme aynı renk ile bo- yanmak koşuluyla kaç farklı boyama yapılabilir? A) 8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 ADAY YAYINLARI Buna göre, yalnızca e luyla A noktasından bilir? A) 9 B) 11 11. Aşağıda dört
27. D C
A B B
AD
C
A B
D)
Yukarıda verilen ABCD karesi her seferinde ok yönün-
de 90° döndürülerek ilerleniyor. Her döndürme işlemi
bir adım olarak alınıyor. Yukarıda karenin birinci adım-
daki görünümü verilmiştir.
12315
120
BA
30
Buna göre 123. adımda köşelerin yerleri aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
D C
B)
A D
C) A B
BA
C D
DA AB
Bo Gurutme
(E) C B
180
DA
C D
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
27. D C A B B AD C A B D) Yukarıda verilen ABCD karesi her seferinde ok yönün- de 90° döndürülerek ilerleniyor. Her döndürme işlemi bir adım olarak alınıyor. Yukarıda karenin birinci adım- daki görünümü verilmiştir. 12315 120 BA 30 Buna göre 123. adımda köşelerin yerleri aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) D C B) A D C) A B BA C D DA AB Bo Gurutme (E) C B 180 DA C D
TYT/Temel Matematik
23. Bir sayının tüm rakamları soldan sağa doğru büyükten küçüğe
doğru sıralanmış ise bu sayıya "Azalan Sıralı" sayı adı veriliyor.
Örnek: 8871, 544332 sayıları azalan sıralı sayılardır.
Buna göre,
A = {0, 1, 2, 3, 5, 6}
kümesinin elemanları ile üç basamaklı ve tüm rakamları ay-
nı olmayan azalan sıralı kaç tane sayı yazılabilir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 35
E) 50
1
1
1
24. Bir
vim
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
TYT/Temel Matematik 23. Bir sayının tüm rakamları soldan sağa doğru büyükten küçüğe doğru sıralanmış ise bu sayıya "Azalan Sıralı" sayı adı veriliyor. Örnek: 8871, 544332 sayıları azalan sıralı sayılardır. Buna göre, A = {0, 1, 2, 3, 5, 6} kümesinin elemanları ile üç basamaklı ve tüm rakamları ay- nı olmayan azalan sıralı kaç tane sayı yazılabilir? A) 15 B) 20 C) 30 D) 35 E) 50 1 1 1 24. Bir vim
14. Aşağıdaki şekilde bir giyim mağazasında 5 farklı renkte atkı yan
yana reyona dizilmek isteniyor.
RARLA
Buna göre, bu atkılar kaç farklı şekilde dizilebilir?
A) 72
B) 90
D) 130
120)
E) 150
ilorin hinüklüklerinden o
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
14. Aşağıdaki şekilde bir giyim mağazasında 5 farklı renkte atkı yan yana reyona dizilmek isteniyor. RARLA Buna göre, bu atkılar kaç farklı şekilde dizilebilir? A) 72 B) 90 D) 130 120) E) 150 ilorin hinüklüklerinden o
Örnek:64.
A ve B doğal sayıları için aşağıdakiler biliniyor.
.
Üç basamaklı sayılardır.
.
●
●
A sayısının rakamları farklıdır.
B sayısının rakamları farklıdır.
A B:"A ve B sayılarının ortak rakamlarının toplamı" olarak tanımlanıyor.
Örneğin: 217*162 =3 gibi.
Buna göre, 249*abc =6 eşitliğini sağlayan üç basamaklı kaç farklı abc sayısı
yazılabilir?
Çözüm:
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
Örnek:64. A ve B doğal sayıları için aşağıdakiler biliniyor. . Üç basamaklı sayılardır. . ● ● A sayısının rakamları farklıdır. B sayısının rakamları farklıdır. A B:"A ve B sayılarının ortak rakamlarının toplamı" olarak tanımlanıyor. Örneğin: 217*162 =3 gibi. Buna göre, 249*abc =6 eşitliğini sağlayan üç basamaklı kaç farklı abc sayısı yazılabilir? Çözüm:
30.
-Bigos
2. basamak
1. basamak
3. basamak
4. basamak
C) 5
A sınıfı
5. basamak
cviliov ieemux
Emir'in sınıfına gitmesi için 6 basamaklı merdiveni
çıkması gerekmektedir. Fakat merdivenin üçüncü
basamağına su döküldüğü için ıslak zemin tabelası
konulmuştur.
16
6. basamak
abs
Emir tabela olan basamağı kullanmamak ve en
fazla iki basamak çıkmak şartıyla kaç farklı şekilde
sınıfına gidebilir?
A) 3
B) 4
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
30. -Bigos 2. basamak 1. basamak 3. basamak 4. basamak C) 5 A sınıfı 5. basamak cviliov ieemux Emir'in sınıfına gitmesi için 6 basamaklı merdiveni çıkması gerekmektedir. Fakat merdivenin üçüncü basamağına su döküldüğü için ıslak zemin tabelası konulmuştur. 16 6. basamak abs Emir tabela olan basamağı kullanmamak ve en fazla iki basamak çıkmak şartıyla kaç farklı şekilde sınıfına gidebilir? A) 3 B) 4 D) 6 E) 7
14
Bir A takımının bir B takımını yenme olasılığı
C takımını yenme olasılığı
A)
9
14
B)
3
3
C)
5
A takımı bu takımlarla birer maç yaptığında en az
bir kez galip geldiği bilindiğine göre her iki maçı
birden kazanma olasılığı kaçtır?
A
tir.
D)
1
7
3
ve bir
E)
3
11
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
14 Bir A takımının bir B takımını yenme olasılığı C takımını yenme olasılığı A) 9 14 B) 3 3 C) 5 A takımı bu takımlarla birer maç yaptığında en az bir kez galip geldiği bilindiğine göre her iki maçı birden kazanma olasılığı kaçtır? A tir. D) 1 7 3 ve bir E) 3 11
7. Aşağıda, iki zardan birincinin üç yüzü maviye, diğer
yüzleri sarıya; ikincinin iki yüzü maviye, diğer yüzleri
sarıya boyanıyor.
3m
35
3m
3 S
35
3s
1. zar
85
S5
Bu iki zar aynı anda atılıyor.
Buna göre, görünen yüzlerden altı tanesinin sarı
olma olasılığı kaçtır?
A) 2/12/2
B) 9
2S
2. zar
4.5
2m
45
C)
Olasılık - 1
79
2/3
10. C
9
D) //
E)
2m
2013 (3) (8) +(2).(
4+3
mlendirilen 3 torba var.
top vardır.
A
Şeki
bir
Bu
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
7. Aşağıda, iki zardan birincinin üç yüzü maviye, diğer yüzleri sarıya; ikincinin iki yüzü maviye, diğer yüzleri sarıya boyanıyor. 3m 35 3m 3 S 35 3s 1. zar 85 S5 Bu iki zar aynı anda atılıyor. Buna göre, görünen yüzlerden altı tanesinin sarı olma olasılığı kaçtır? A) 2/12/2 B) 9 2S 2. zar 4.5 2m 45 C) Olasılık - 1 79 2/3 10. C 9 D) // E) 2m 2013 (3) (8) +(2).( 4+3 mlendirilen 3 torba var. top vardır. A Şeki bir Bu
8.
1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 tane kart bir kutuya atı-
lıyor.
Buna göre, bu kutudan aynı anda rastgele seçilen iki kar-
tın üzerindeki numaraların çarpımının en fazla 15 olma ola-
sılığı kaçtır?
A) —
5
A)
7
40
B)
1
G
213
18+7+5+4+X+X+2+
38
9.
3 erkek ve 4 kızdan oluşan bir öğrenci grubu, tiyatroda bir sı-
rada yan yana oturacaklardır.
35
- 13
2
Buna göre, herhangi iki kızın arasında bir erkek oturma
olasılığı kaçtır?
D)
14
30
E) 1/1/2
25
20
11.
Aynı
adetle
Karış
geri k
renkl
A
Lise Matematik
Bileşik Olaylar
8. 1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 tane kart bir kutuya atı- lıyor. Buna göre, bu kutudan aynı anda rastgele seçilen iki kar- tın üzerindeki numaraların çarpımının en fazla 15 olma ola- sılığı kaçtır? A) — 5 A) 7 40 B) 1 G 213 18+7+5+4+X+X+2+ 38 9. 3 erkek ve 4 kızdan oluşan bir öğrenci grubu, tiyatroda bir sı- rada yan yana oturacaklardır. 35 - 13 2 Buna göre, herhangi iki kızın arasında bir erkek oturma olasılığı kaçtır? D) 14 30 E) 1/1/2 25 20 11. Aynı adetle Karış geri k renkl A