Bileşke Fonksiyon Soruları

7.
Bir Fonksiyonun Tersi ve İki Fonksiyonun B
Bire bir ve örten f, g ve h fonksiyonları için,
(fogoh)(x) = x
olduğuna göre, h(x) fonksiyonunun f(x) ve g(=
fonksiyonları türünden eşiti aşağıdakilerde
hangisidir?
A) (fog)(x)
*C) (fog)(x)
B) (gof)(x)
D) (g-¹ of ¹)(x)
E) (f ¹og ¹)(x)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
7. Bir Fonksiyonun Tersi ve İki Fonksiyonun B Bire bir ve örten f, g ve h fonksiyonları için, (fogoh)(x) = x olduğuna göre, h(x) fonksiyonunun f(x) ve g(= fonksiyonları türünden eşiti aşağıdakilerde hangisidir? A) (fog)(x) *C) (fog)(x) B) (gof)(x) D) (g-¹ of ¹)(x) E) (f ¹og ¹)(x)
=B
2
FO
=2
2
15. Birbirinden farklı A, B ve C rakamları ile ilgili,
p: "A asal sayıdır."
2q: "BC iki basamaklı sayısı asaldır."
O
r: "CB iki basamaklı sayısı asal değildir."
O
s: "B veya C asal değildir."
önermeleri veriliyor.
(p^q) → (rvs) = O
önermesi yanlış olduğuna göre, A + B + C toplamı-
nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
2767
A) 17
B) 15
C) 14
1
D) 12
120 (rus)=0
E) 10
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
=B 2 FO =2 2 15. Birbirinden farklı A, B ve C rakamları ile ilgili, p: "A asal sayıdır." 2q: "BC iki basamaklı sayısı asaldır." O r: "CB iki basamaklı sayısı asal değildir." O s: "B veya C asal değildir." önermeleri veriliyor. (p^q) → (rvs) = O önermesi yanlış olduğuna göre, A + B + C toplamı- nın alabileceği en büyük değer kaçtır? 2767 A) 17 B) 15 C) 14 1 D) 12 120 (rus)=0 E) 10
n
dir.
22. A = {x|x < 5, XEZ}
kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları
• f(x) + f(-x) = 0
g(x) = 2x + 4 + f(x)
koşullarını sağlamaktadır.
●
Buna göre,
g(-4) + g(-3) + g(3) + g(4)
g(0) + g(4)-f(0) - f(4)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -3
C) 0
f(-x) = -f(x)
B)-1
D) 1
E) 3
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
n dir. 22. A = {x|x < 5, XEZ} kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları • f(x) + f(-x) = 0 g(x) = 2x + 4 + f(x) koşullarını sağlamaktadır. ● Buna göre, g(-4) + g(-3) + g(3) + g(4) g(0) + g(4)-f(0) - f(4) ifadesinin değeri kaçtır? A) -3 C) 0 f(-x) = -f(x) B)-1 D) 1 E) 3
Bileşkesi (Bileşke Fonksiyon) - I
O
YAYIN DENİZİ
f(x) = x² - 4x + 5
(gof)(x) = 2x² - 8x + 1
olduğuna göre, g(x) aşağıdakilerden hangisidir?
C) 3x-5
D) x + 11
E) x-7
g (x²-4x²5 ) 2 (x²-4x+5)=
S
10.
A) 2x - 11
11.
B) 2x-9
(fog)(x) = x³ + 1
(gof)(x) = x² + x + 1
f(2)= 5
olduğuna göre, f(7) kaçtır
A) 7
B) 14
C) 25
fag)=x³+1
D) 77
93
8( f(x)=x²+x+1 343
9(7) = 7
f(7) = 244
2
L
6
E) 126
12. Aşağıda dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonu-
nun grafiği verilmiştir.
f(x)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Bileşkesi (Bileşke Fonksiyon) - I O YAYIN DENİZİ f(x) = x² - 4x + 5 (gof)(x) = 2x² - 8x + 1 olduğuna göre, g(x) aşağıdakilerden hangisidir? C) 3x-5 D) x + 11 E) x-7 g (x²-4x²5 ) 2 (x²-4x+5)= S 10. A) 2x - 11 11. B) 2x-9 (fog)(x) = x³ + 1 (gof)(x) = x² + x + 1 f(2)= 5 olduğuna göre, f(7) kaçtır A) 7 B) 14 C) 25 fag)=x³+1 D) 77 93 8( f(x)=x²+x+1 343 9(7) = 7 f(7) = 244 2 L 6 E) 126 12. Aşağıda dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonu- nun grafiği verilmiştir. f(x)
49. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlar için
√g (fran) ==
gof(x) = 2x + 4 f(x+3) = g(x)
¹og(x) = 8x +3
eşitlikleri sağlanıyor.
Buna göre, f(3)'ün tam sayı değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2²4) 3X+44
K
E) 6
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
49. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlar için √g (fran) == gof(x) = 2x + 4 f(x+3) = g(x) ¹og(x) = 8x +3 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre, f(3)'ün tam sayı değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2²4) 3X+44 K E) 6
TYT/Temel Matematik
3x + 12
x-3
biçiminde tanımlanıyor.
9. f: R-(3)→R-(3) olmak üzere, bir f fonksiyonu
f(6)= 10-
-Tekle 10
f(x) = 6 Gistler-6
f(x) =>
Buna göre,
18.412 / 10
A = (fofofo... of) (6) = 6
24 tane
B = (fofofo... of) (6) = 10
27 tane
C = (fofofo... of) (6) = 6
30 tane
f(ro) Both
7
11. ALB6
fonksiyonları için A, B ve C'nin sıralaması
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) C> B>A
C) B<A=C
E) B=A>C
B> A=C
B)B>A=C
D) B=A<C
s
olduğ
olur?
A)
B)
C)
D)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
TYT/Temel Matematik 3x + 12 x-3 biçiminde tanımlanıyor. 9. f: R-(3)→R-(3) olmak üzere, bir f fonksiyonu f(6)= 10- -Tekle 10 f(x) = 6 Gistler-6 f(x) => Buna göre, 18.412 / 10 A = (fofofo... of) (6) = 6 24 tane B = (fofofo... of) (6) = 10 27 tane C = (fofofo... of) (6) = 6 30 tane f(ro) Both 7 11. ALB6 fonksiyonları için A, B ve C'nin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) C> B>A C) B<A=C E) B=A>C B> A=C B)B>A=C D) B=A<C s olduğ olur? A) B) C) D)
4.
X = f(x) ve
X
X
x = g(x) olmak üzere
= gof(x)
= fog(x)
olarak tanımlanıyor.
A) 6x + 7
f(x) = 3x + 2 ve g(x) = 2x + 3
olduğuna göre, X ifadesinin eşiti aşağıdaki-
lerden hangisidir?
D) 3x + 7
B) 6x + 13
C) 6x + 6
E) 3x + 13
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
4. X = f(x) ve X X x = g(x) olmak üzere = gof(x) = fog(x) olarak tanımlanıyor. A) 6x + 7 f(x) = 3x + 2 ve g(x) = 2x + 3 olduğuna göre, X ifadesinin eşiti aşağıdaki- lerden hangisidir? D) 3x + 7 B) 6x + 13 C) 6x + 6 E) 3x + 13
5
g: A→R, g(x) =
=
5. f: A→R, f(x) = √√√36-x²
3x - 6
x-1|-2
fonksiyonları tanımlanıyor.
Buna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?
(A)R-(-6, 6)
36-44
-D) (-6,6)={1,3}
X #3
X-1
-B)[-6, 6]
49
36
€²
-21-6
6
E) [-6, 6]-{-1, 3}
--€ R=(-3,1)
27
6
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
5 g: A→R, g(x) = = 5. f: A→R, f(x) = √√√36-x² 3x - 6 x-1|-2 fonksiyonları tanımlanıyor. Buna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi olabi- lir? (A)R-(-6, 6) 36-44 -D) (-6,6)={1,3} X #3 X-1 -B)[-6, 6] 49 36 €² -21-6 6 E) [-6, 6]-{-1, 3} --€ R=(-3,1) 27 6
AYT/Matematik
5.
-6
-2
0
3
D) II ve III
-2
y = f(x)
Yukarıda y = f(x) fonksiyonu grafiği verilmiştir.
g(x) = 1 - f(-x)
olduğuna göre, g(x) fonksiyonu için,
1. g(2) = -2
II. (2,-2) noktası ile (6,3) noktası arasında doğrusaldır.
III. En büyük ve en küçük değerinin toplamı –1'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
erikatla.com
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
AYT/Matematik 5. -6 -2 0 3 D) II ve III -2 y = f(x) Yukarıda y = f(x) fonksiyonu grafiği verilmiştir. g(x) = 1 - f(-x) olduğuna göre, g(x) fonksiyonu için, 1. g(2) = -2 II. (2,-2) noktası ile (6,3) noktası arasında doğrusaldır. III. En büyük ve en küçük değerinin toplamı –1'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II erikatla.com
9 ise
çıkar?
A) 4
Test
5
f(2x - 1) = g-¹(x+1)
olduğuna göre, (gof)(7) kaçtır?
A) 3
9(f(31)
FONKSİ
1. Uygun koşullarda tanımlı bire bir ve örten f ve g fonk-
siyonları için,
B) 4
g/f(+)1
2x-1=2
2x=8
X = 4
C) 5
1241
3
On
D) 6
55* 412-72
55k=h
gtx-3x+1
3x+1
A(13) = 72 olduğuna göre
A) 102
B) 103
i arlet polinom makin
fix- 90x)=1
Fol= pxl gix
E) 7
ver
C) 104
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
9 ise çıkar? A) 4 Test 5 f(2x - 1) = g-¹(x+1) olduğuna göre, (gof)(7) kaçtır? A) 3 9(f(31) FONKSİ 1. Uygun koşullarda tanımlı bire bir ve örten f ve g fonk- siyonları için, B) 4 g/f(+)1 2x-1=2 2x=8 X = 4 C) 5 1241 3 On D) 6 55* 412-72 55k=h gtx-3x+1 3x+1 A(13) = 72 olduğuna göre A) 102 B) 103 i arlet polinom makin fix- 90x)=1 Fol= pxl gix E) 7 ver C) 104
endisiyle ortak ke-
mı yazılacaktır.
yazılmalıdır?
E) - 17/12
Ole
bir üstündeki
9.
A) 78
B) 76
C) 74
AB
D) 72
Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı bir sayının ra-
kamlarının yer değiştirilmesiyle elde edilen üç basa-
maklı en büyük ve en küçük üç basamaklı sayıların far-
ki, sayının kendisine eşit oluyorsa bu sayılara "ters düz
sayı" denir.
Üç basamaklı ABC sayısı ters düz sayı olduğuna
göre, B kaçtır?
A) 9
B) 8
C) 7
E) 70
D) 6
E) 5
10. Bir apartmanın zemininin üstünde altı kat, zemininin al-
13
tında ise dört kat vardır.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
endisiyle ortak ke- mı yazılacaktır. yazılmalıdır? E) - 17/12 Ole bir üstündeki 9. A) 78 B) 76 C) 74 AB D) 72 Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı bir sayının ra- kamlarının yer değiştirilmesiyle elde edilen üç basa- maklı en büyük ve en küçük üç basamaklı sayıların far- ki, sayının kendisine eşit oluyorsa bu sayılara "ters düz sayı" denir. Üç basamaklı ABC sayısı ters düz sayı olduğuna göre, B kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 E) 70 D) 6 E) 5 10. Bir apartmanın zemininin üstünde altı kat, zemininin al- 13 tında ise dört kat vardır.
9.
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x)
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
V
u
TEST 14
O
3
x + y = 1
7
7
-f(x) = 4
x+y=z
y=zx
glatad
y = g(x)
f13) = f(5181)=L
Buna göre, (f+g)(8) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
y-t
(3.6.)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
9. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. V u TEST 14 O 3 x + y = 1 7 7 -f(x) = 4 x+y=z y=zx glatad y = g(x) f13) = f(5181)=L Buna göre, (f+g)(8) ifadesinin değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 y-t (3.6.)
30. n kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan f(x) fonksiyonu
ile ilgili aşağıdaki tanımlama yapılmıştır.
for
f(x)) = fofof...of(x)
ntane
Saift ise
M
Y A
5
f(0)
+(5)=0
f(0) = 5
toplamı kaçtır?
A) 15
B) 10
Buna göre yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu
için
0 45+
f(0)
5
C) 7
y = f(x)
D) 5
f(5)
E) 3
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
30. n kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan f(x) fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki tanımlama yapılmıştır. for f(x)) = fofof...of(x) ntane Saift ise M Y A 5 f(0) +(5)=0 f(0) = 5 toplamı kaçtır? A) 15 B) 10 Buna göre yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için 0 45+ f(0) 5 C) 7 y = f(x) D) 5 f(5) E) 3
Gerçek sayılarda tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları için
g(x) + 1
f(x) - 3
(fog)(x) = 4
(gof)(x) = 2
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
f(a) = g(-a)
(p=00(500)
eşitliğini sağlayan a gerçek sayısı kaçtır?
A) - -/-/-
B) - 133
C) - 13
D) 2/3
blo
E)
2/2
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Gerçek sayılarda tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları için g(x) + 1 f(x) - 3 (fog)(x) = 4 (gof)(x) = 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, f(a) = g(-a) (p=00(500) eşitliğini sağlayan a gerçek sayısı kaçtır? A) - -/-/- B) - 133 C) - 13 D) 2/3 blo E) 2/2
30. n kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan f(x) fonksiyonu
ile ilgili aşağıdaki tanımlama yapılmıştır.
fo
f(x) = fofof...of (x)
n tane
Saiftise
M
"S
YA
5
f(0)
toplamı kaçtır?
A) 15
B) 10
+(5)=3
f(0) = 5
Buna göre yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu
için
&
+
f(0)
5
C) 7
- X
y = f(x)
D) 5
f(5)
E) 3
3
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
30. n kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan f(x) fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki tanımlama yapılmıştır. fo f(x) = fofof...of (x) n tane Saiftise M "S YA 5 f(0) toplamı kaçtır? A) 15 B) 10 +(5)=3 f(0) = 5 Buna göre yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için & + f(0) 5 C) 7 - X y = f(x) D) 5 f(5) E) 3 3
y = f(x)
çtır?
8 E
2.
Test
2
-3
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
-1
2
2
TYT MATEMATIK-SAYILAR VE CEB
4
y = f(x)
6
X
g(x) = f(2x)
olduğuna göre, (gof)(0) değeri kaçtır?
A)-3 B)-1 C) 2 D) 4 E) 6
Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonu
ile ilgili,
(gof)(x-7)= 5x-6
4.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
y = f(x) çtır? 8 E 2. Test 2 -3 Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -1 2 2 TYT MATEMATIK-SAYILAR VE CEB 4 y = f(x) 6 X g(x) = f(2x) olduğuna göre, (gof)(0) değeri kaçtır? A)-3 B)-1 C) 2 D) 4 E) 6 Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonu ile ilgili, (gof)(x-7)= 5x-6 4.