Doğal Logaritma Soruları

10.
LHD
log 8.
3√5
Şekilde dikdörtgen şeklindeki logonun cm cinsinden boyut-
ları verilmiştir.
Logonun boyutları belli oranda küçültüğünde
log 8
√√5
HD
A) log
dikdörtgen şeklindeki logo elde edilmiştir.
Buna göre, x'in cm cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
log 8
√√5
D) log258
B) log 25
E) log 5
C) log 16
- 23-
12
Lise Matematik
Doğal Logaritma
10. LHD log 8. 3√5 Şekilde dikdörtgen şeklindeki logonun cm cinsinden boyut- ları verilmiştir. Logonun boyutları belli oranda küçültüğünde log 8 √√5 HD A) log dikdörtgen şeklindeki logo elde edilmiştir. Buna göre, x'in cm cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? log 8 √√5 D) log258 B) log 25 E) log 5 C) log 16 - 23- 12
28
82
101
+35
+32 577
325
262
25.x pozitif gerçek sayıdır.
A) 5
1512645
x² + 4x + Inx + e In4
B) 4
= 0
4
denkleminin kaç kökü vardır? 2+x+
C) 3
D) 2
x² thx
4
(x + 2)² +hx=0
E) 1.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Doğal Logaritma
28 82 101 +35 +32 577 325 262 25.x pozitif gerçek sayıdır. A) 5 1512645 x² + 4x + Inx + e In4 B) 4 = 0 4 denkleminin kaç kökü vardır? 2+x+ C) 3 D) 2 x² thx 4 (x + 2)² +hx=0 E) 1. Diğer sayfaya geçiniz.
12.
A
A)
B)
C)
veriliyor.
Buna göre, A + 2B matrisi aşağıdakilerden
hangisidir?
D)
E)
3 -2 0
14
7
-5 3
[
4 10
-5 -3 4
[
7
ve B=
-4 10
4
115/
-5 3
-7 4 107
7 4 10
-5 3-4
2 3 5
-2 1 0
7 4 10
matrisleri
m Siste
iz Onemi
inavi
Lise Matematik
Doğal Logaritma
12. A A) B) C) veriliyor. Buna göre, A + 2B matrisi aşağıdakilerden hangisidir? D) E) 3 -2 0 14 7 -5 3 [ 4 10 -5 -3 4 [ 7 ve B= -4 10 4 115/ -5 3 -7 4 107 7 4 10 -5 3-4 2 3 5 -2 1 0 7 4 10 matrisleri m Siste iz Onemi inavi
14. Doğal logaritma tabanı e olmak üzere,
logge = m
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
24
2
1. In9=-dir.
II. log 27e =
m + 3
2
dir.
III. 9m = e² dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Doğal Logaritma
14. Doğal logaritma tabanı e olmak üzere, logge = m eşitliği veriliyor. Buna göre, 24 2 1. In9=-dir. II. log 27e = m + 3 2 dir. III. 9m = e² dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
6. t bir gerçel sayı olmak üzere,
X = 82.cost
y = e3.sint
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, her t gerçel sayısı için sağlanan x ile y ara-
sındaki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) In²x + In²y = 4
B) In²x + In²y = 9
C) 9.In²x + 2.In2y = 27
D) In²x + 4.In²y = 28
E) 9.In²x + 4.In²y = 36
(2016-LYS)
Lise Matematik
Doğal Logaritma
6. t bir gerçel sayı olmak üzere, X = 82.cost y = e3.sint eşitlikleri veriliyor. Buna göre, her t gerçel sayısı için sağlanan x ile y ara- sındaki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) In²x + In²y = 4 B) In²x + In²y = 9 C) 9.In²x + 2.In2y = 27 D) In²x + 4.In²y = 28 E) 9.In²x + 4.In²y = 36 (2016-LYS)
si
39. log29, log224, log236, log254
sayılarının tamamı, aralarında toplama ve çıkarma
sembolleri bulunan şekildeki kutulara her bir kutuda
birer sayı olacak şekilde yerleştirildiğinde elde edilen
işlemin sonucu 2 çıkmaktadır.
X
= 2
Buna göre, log₁6(x - y) ifadesinin değeri kaçtır?
1
A) 1
B) 1 C)
4
D) 1/6
32
1
8
E)
Lise Matematik
Doğal Logaritma
si 39. log29, log224, log236, log254 sayılarının tamamı, aralarında toplama ve çıkarma sembolleri bulunan şekildeki kutulara her bir kutuda birer sayı olacak şekilde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 2 çıkmaktadır. X = 2 Buna göre, log₁6(x - y) ifadesinin değeri kaçtır? 1 A) 1 B) 1 C) 4 D) 1/6 32 1 8 E)
C
17. a tam sayı; b pozitif tam sayı ve 1 < a < 1000 olmak üzere,
b = log₂ (log5a)
eşitliği veriliyor.
Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
B) 125
D) 625
E) 650
A) 30
AYDIN YAYINLARI
C) 150
26
Lise Matematik
Doğal Logaritma
C 17. a tam sayı; b pozitif tam sayı ve 1 < a < 1000 olmak üzere, b = log₂ (log5a) eşitliği veriliyor. Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? B) 125 D) 625 E) 650 A) 30 AYDIN YAYINLARI C) 150 26
ağıdaki-
+4
Raunt
20. Bir canlının kemik fosilindeki atomlarının miktarı
ölçülerek, karbon-14 testi ile fosilin yaşı hesaplan-
maktadır.
Karbon-14 elementinin yanlanma süresi yaklaşık
5730 yıldır.
N,
: karbon-14 elementinin fosilde bulunma oranı
No
olmak üzere fosilin yaşını hesaplamak için,
25
In
N
-0,693
-5730 formülü kullanılır.
In2= 0,693 olmak üzere, %12,5 oranında kar-
bon-14 elementi içeren bir fosil yaklaşık kaç ya-
şındadır?
A) 5730
B) 11460
D) 28650
C) 17190
E) 40110
Diğer sayfaya geçiniz.
hareket
olarak a
nin frel
ların ya
arın d
nden
ve
Lise Matematik
Doğal Logaritma
ağıdaki- +4 Raunt 20. Bir canlının kemik fosilindeki atomlarının miktarı ölçülerek, karbon-14 testi ile fosilin yaşı hesaplan- maktadır. Karbon-14 elementinin yanlanma süresi yaklaşık 5730 yıldır. N, : karbon-14 elementinin fosilde bulunma oranı No olmak üzere fosilin yaşını hesaplamak için, 25 In N -0,693 -5730 formülü kullanılır. In2= 0,693 olmak üzere, %12,5 oranında kar- bon-14 elementi içeren bir fosil yaklaşık kaç ya- şındadır? A) 5730 B) 11460 D) 28650 C) 17190 E) 40110 Diğer sayfaya geçiniz. hareket olarak a nin frel ların ya arın d nden ve
Matematik
17. Bir gölün O noktasından attığı taşı su yüzeyinde
sektirmeye çalışan Barış'ın attığı taş, once A noktasına
düştükten sonra sırasıyla B, C, D, ... noktalarına şekildeki
gibi düşmektedir.
log3
log 9
B
O, A, B, C ve D noktaları su yüzeyinde doğrusaldır.
Taşın suya n. defa çarptığı nokta ile O noktası arasındaki
d uzaklığı
C) 2
d = log (2.n + 1) birim şeklinde modellenmiştir.
Buna göre, A noktası ile D noktası arasındaki
uzaklığın O noktası ile A noktası arasındaki uzaklığa
oranı kaçtır?
B)
Log g
log 9
Göl
D) - 150
E) 3
B
19. m
M
n
Lise Matematik
Doğal Logaritma
Matematik 17. Bir gölün O noktasından attığı taşı su yüzeyinde sektirmeye çalışan Barış'ın attığı taş, once A noktasına düştükten sonra sırasıyla B, C, D, ... noktalarına şekildeki gibi düşmektedir. log3 log 9 B O, A, B, C ve D noktaları su yüzeyinde doğrusaldır. Taşın suya n. defa çarptığı nokta ile O noktası arasındaki d uzaklığı C) 2 d = log (2.n + 1) birim şeklinde modellenmiştir. Buna göre, A noktası ile D noktası arasındaki uzaklığın O noktası ile A noktası arasındaki uzaklığa oranı kaçtır? B) Log g log 9 Göl D) - 150 E) 3 B 19. m M n
1
18.
J
B
9. 0<a<
41
117
A
Matematik
3
2000
*S
ABC dik üçgen, [AB] 1 [AC], |BD| = |DC|
m(ABD) = a, m(ACB) = 0
5|AD| = 3|DC|
olduğuna göre, tan(a + 0) değeri kaçtır?
3
A) 12/1/2 B) 1
C) -2/20
tarat danh
<olmak üzere,
latera anh
S
M15
01
D) 2
+
C
A
B) -1/12
m
5|2
Lise Matematik
Doğal Logaritma
1 18. J B 9. 0<a< 41 117 A Matematik 3 2000 *S ABC dik üçgen, [AB] 1 [AC], |BD| = |DC| m(ABD) = a, m(ACB) = 0 5|AD| = 3|DC| olduğuna göre, tan(a + 0) değeri kaçtır? 3 A) 12/1/2 B) 1 C) -2/20 tarat danh <olmak üzere, latera anh S M15 01 D) 2 + C A B) -1/12 m 5|2
18.
Yukarıda özel olarak hazırlanmış bir hesap makinesinin
görünümü verilmiş olup bu makine tuşlanan bir x sayısı
için logx, Inx ve ax gibi ifadelerin değerlerini
hesaplayabilmektedir.
Örneğin: İlk önce
log4 değeri hesaplanabilmektedir.
togx Inx a
87
25 sayısının hesaplanabilmesi için sırasıyla 2
ve 5 tuşlarına basılması gerekmektedir.
Bu makinenin tuşlarına
5 togx
Inx
sonra logx tuşuna basılınca
sırasıyla basan Ayşe a sayısını,
2 togx
D) In (4)
tuşlarına sırasıyla basan Banu ise b sayısını ekranda görüyor.
Buna göre, a+b toplamının eşiti kaçtır?
A) In (2)
B) In (²)
E) In (2)
C) In
e
Lise Matematik
Doğal Logaritma
18. Yukarıda özel olarak hazırlanmış bir hesap makinesinin görünümü verilmiş olup bu makine tuşlanan bir x sayısı için logx, Inx ve ax gibi ifadelerin değerlerini hesaplayabilmektedir. Örneğin: İlk önce log4 değeri hesaplanabilmektedir. togx Inx a 87 25 sayısının hesaplanabilmesi için sırasıyla 2 ve 5 tuşlarına basılması gerekmektedir. Bu makinenin tuşlarına 5 togx Inx sonra logx tuşuna basılınca sırasıyla basan Ayşe a sayısını, 2 togx D) In (4) tuşlarına sırasıyla basan Banu ise b sayısını ekranda görüyor. Buna göre, a+b toplamının eşiti kaçtır? A) In (2) B) In (²) E) In (2) C) In e
29. Aşağıdaki yan yana dizilmiş yedi tane birimkarede yazılan
sayılar soldan sağa doğru artan bir aritmetik dizinin ardışık
terimleridir.
a
a
b
Bu aritmetik dizinin terimleri arasında
• b + c = 48 ve
=15
C
ununovic inol
d
(x) sbideaA .S
eşitlikleri verilmiştir.
Buna göre, bu dizinin birimkareler içerisinde yazılan
yedi teriminin toplamı kaçtır?
A) 152 B) 156 C) 164
D) 168 E) 172
Lise Matematik
Doğal Logaritma
29. Aşağıdaki yan yana dizilmiş yedi tane birimkarede yazılan sayılar soldan sağa doğru artan bir aritmetik dizinin ardışık terimleridir. a a b Bu aritmetik dizinin terimleri arasında • b + c = 48 ve =15 C ununovic inol d (x) sbideaA .S eşitlikleri verilmiştir. Buna göre, bu dizinin birimkareler içerisinde yazılan yedi teriminin toplamı kaçtır? A) 152 B) 156 C) 164 D) 168 E) 172
logx² = 1/1/20
15
logx²0/= = = = = 0.6 1/2 + 1/2/3/2
4
logt
10.
log² + logx
()
0
X₁|F
= 152
king-12-3ink + 27 = 0
denklemini sağlayan k değerlerinin çarpımı kaçtır?
A) e²
B) e3
C) e4
D) e5
E) e6
der
Öğrencilerin
I. adım: log
loc
II. adım:
III. adim: log
IV. adım: 2lc
V. adım:logx
VI. adim: Ç.H
Buna göre, F
Lise Matematik
Doğal Logaritma
logx² = 1/1/20 15 logx²0/= = = = = 0.6 1/2 + 1/2/3/2 4 logt 10. log² + logx () 0 X₁|F = 152 king-12-3ink + 27 = 0 denklemini sağlayan k değerlerinin çarpımı kaçtır? A) e² B) e3 C) e4 D) e5 E) e6 der Öğrencilerin I. adım: log loc II. adım: III. adim: log IV. adım: 2lc V. adım:logx VI. adim: Ç.H Buna göre, F
+
4400
sayısının kaç basamaklı olduğunu hesaplayan
Mehmet sayının soldan başlayarak her beş basamağına
sırasıyla A'dan başlayarak bir harf veriyor.
Alfabedeki harf sayısı yeterli olmazsa başa dönecek
olan Mehmet sayının son kısmını harflendirdiğinde
son hangi harfi kullanılır? (log2=0,30103)
A) N
B) O
4400
S
C) Ö
D) P
5
en
E) R
Lise Matematik
Doğal Logaritma
+ 4400 sayısının kaç basamaklı olduğunu hesaplayan Mehmet sayının soldan başlayarak her beş basamağına sırasıyla A'dan başlayarak bir harf veriyor. Alfabedeki harf sayısı yeterli olmazsa başa dönecek olan Mehmet sayının son kısmını harflendirdiğinde son hangi harfi kullanılır? (log2=0,30103) A) N B) O 4400 S C) Ö D) P 5 en E) R
G.K= (1,0%) tir.
1.
dir?
(Inx)² - Inx² - 24 = 0
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi-
A) {e}
igns
(Ent Sof
0
D) {e=², e^}
B) {e}
fo
(8m) (@
SORULAR
E) (e. e)
C) {e*, e
(SA) (A
4.
lc
denk
dir?
A) {
Lise Matematik
Doğal Logaritma
G.K= (1,0%) tir. 1. dir? (Inx)² - Inx² - 24 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi- A) {e} igns (Ent Sof 0 D) {e=², e^} B) {e} fo (8m) (@ SORULAR E) (e. e) C) {e*, e (SA) (A 4. lc denk dir? A) {
log
2
a-10g 5
14.
log
A) 3
4
2
log44006 log5400³
işleminin sonucu kaçtır?
h
109
+
4
12+ (log
5.
B)-=-
2
logu
log
400
6 100 200
6
C) 2
2
D) = 1/3
6109
ek fil-ackim eki
2
on lims ] - yapım eki
6 og hag
E)
3
400
1095 209 10
1/6
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
44103
Lise Matematik
Doğal Logaritma
log 2 a-10g 5 14. log A) 3 4 2 log44006 log5400³ işleminin sonucu kaçtır? h 109 + 4 12+ (log 5. B)-=- 2 logu log 400 6 100 200 6 C) 2 2 D) = 1/3 6109 ek fil-ackim eki 2 on lims ] - yapım eki 6 og hag E) 3 400 1095 209 10 1/6 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 44103