Hareket Problemleri Soruları

213.
Yukarıda gösterilen nehirde, iskeleden ayrılan bir
kayık akıntı yönünde 2 dakikada gittiği yolu akıntı-
ya ters yönde 6 dakikada geri dönebiliyor.
Buna göre kayığın hızının akıntının hızına oranı
kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Lise Matematik
Hareket Problemleri
213. Yukarıda gösterilen nehirde, iskeleden ayrılan bir kayık akıntı yönünde 2 dakikada gittiği yolu akıntı- ya ters yönde 6 dakikada geri dönebiliyor. Buna göre kayığın hızının akıntının hızına oranı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
ev janaqie teimo nisbahumuy id ev evis tid
nişi
2. Ziya, aracıyla belirli bir mesafe gittikten sonra dinlenmek için
mola veriyor.
120x- tingel
Ziya, moladan sonra
molaya kadar : X
160
●
150 km daha gidince tüm yolun
önceden geldiği mesafenin 'ü kadar daha yol giderse
8
tüm yolun
24
A) 540
ini
B) 620
8
15
'ini,
som gitmiş oluyor.
(8)
Buna göre, tüm yolun uzunluğu kaç km'dir?
lud nosis 3xe ensl 08
8
C) 700
D) 720
16x
E) 750
Shit
6x+6+155=5
etil
Paraf Yayınları
Lise Matematik
Hareket Problemleri
ev janaqie teimo nisbahumuy id ev evis tid nişi 2. Ziya, aracıyla belirli bir mesafe gittikten sonra dinlenmek için mola veriyor. 120x- tingel Ziya, moladan sonra molaya kadar : X 160 ● 150 km daha gidince tüm yolun önceden geldiği mesafenin 'ü kadar daha yol giderse 8 tüm yolun 24 A) 540 ini B) 620 8 15 'ini, som gitmiş oluyor. (8) Buna göre, tüm yolun uzunluğu kaç km'dir? lud nosis 3xe ensl 08 8 C) 700 D) 720 16x E) 750 Shit 6x+6+155=5 etil Paraf Yayınları
ORNEK
Dikdörtgen şeklindeki bir pietin A noktasından, belirtilen
yönlerde dakikadaki hizten 3V metre ve 5V metre olan iki
bisikletli aynı anda harekete başlıyor. Bu iki bisikletli ilk
defa E noktasında karşılaşıyor.
3V
A
5V
30 m C
12
B
|EC| = 30 m olduğuna göre, dikdörtgen şeklindeki
ABCD pistinin çevresi kaç metredir?
A) 300
B) 280
C) 260
D) 250
240
ÖRNEK
A ve E
olan
nok
Lise Matematik
Hareket Problemleri
ORNEK Dikdörtgen şeklindeki bir pietin A noktasından, belirtilen yönlerde dakikadaki hizten 3V metre ve 5V metre olan iki bisikletli aynı anda harekete başlıyor. Bu iki bisikletli ilk defa E noktasında karşılaşıyor. 3V A 5V 30 m C 12 B |EC| = 30 m olduğuna göre, dikdörtgen şeklindeki ABCD pistinin çevresi kaç metredir? A) 300 B) 280 C) 260 D) 250 240 ÖRNEK A ve E olan nok
8.
A
2X
20 m
B)
10
3
la
EFSANE TYT MATEMATIK SB/B SERİSİ
B
Şekilde A noktasında bulunan bir karınca verilen yollar üze-
rinde hareket ederek A noktasından D noktasına gidecektir.
Yataydaki hızı, düşeydeki hızının 2 katı olan karıncanın
yol boyunca ortalama hizi 5 m/dk. olduğuna göre, dü-
şeydeki yolu kaç dakikada geçmiştir?
A) 3
11
3
10 m
wh
20 m
C/
SIGH
D
13
4
11.
236 i..
A ve B
aynı ar
ri farkı
daki uz
V₂<V
A) 25
Lise Matematik
Hareket Problemleri
8. A 2X 20 m B) 10 3 la EFSANE TYT MATEMATIK SB/B SERİSİ B Şekilde A noktasında bulunan bir karınca verilen yollar üze- rinde hareket ederek A noktasından D noktasına gidecektir. Yataydaki hızı, düşeydeki hızının 2 katı olan karıncanın yol boyunca ortalama hizi 5 m/dk. olduğuna göre, dü- şeydeki yolu kaç dakikada geçmiştir? A) 3 11 3 10 m wh 20 m C/ SIGH D 13 4 11. 236 i.. A ve B aynı ar ri farkı daki uz V₂<V A) 25
Bir nehrin akış yönünde önce A, sonra B şehirleri var-
dır.
İçine not yazılıp ağzı kapatılan bir şişe A şehrinden
nehre bırakıldığında, bu şişe nehir tarafından sürükle-
nerek B şehrine 6 saatte varmaktadır. V
Bir motorun sabit hızla A'dan B'ye gidip gelmesi 3 saat
12 dakika sürmektedir.
Buna göre, motorun hızı nehrin hızının kaç katıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Bir nehrin akış yönünde önce A, sonra B şehirleri var- dır. İçine not yazılıp ağzı kapatılan bir şişe A şehrinden nehre bırakıldığında, bu şişe nehir tarafından sürükle- nerek B şehrine 6 saatte varmaktadır. V Bir motorun sabit hızla A'dan B'ye gidip gelmesi 3 saat 12 dakika sürmektedir. Buna göre, motorun hızı nehrin hızının kaç katıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
Osman otobüse binmek için 1. durağa ya da 2. durağa gide-
cektir. Osman'ın 1. durağa olan uzaklığının 2. durağa olan
3
uzaklığına oranı 'tür.
4
v = 63 km/sa
1. durak
Za
Osman
2. durak
Osman duraklardan hangisine yürürse yürüsün saatte-
ki hızı 63 km olan otobüsle aynı anda o durakta bulun-
duğuna göre, Osman'ın yürüme hızı dakikada kaç met-
redir? (Osman 2. durağa doğru yürüdüğünde otobüsün
1. durakta durmadığı varsayılacaktır.)
A) 90 B) 150
C) 120
D) 100
E) 180
2
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Osman otobüse binmek için 1. durağa ya da 2. durağa gide- cektir. Osman'ın 1. durağa olan uzaklığının 2. durağa olan 3 uzaklığına oranı 'tür. 4 v = 63 km/sa 1. durak Za Osman 2. durak Osman duraklardan hangisine yürürse yürüsün saatte- ki hızı 63 km olan otobüsle aynı anda o durakta bulun- duğuna göre, Osman'ın yürüme hızı dakikada kaç met- redir? (Osman 2. durağa doğru yürüdüğünde otobüsün 1. durakta durmadığı varsayılacaktır.) A) 90 B) 150 C) 120 D) 100 E) 180 2
5.
4x= V₁+
0
A
A) Yalnız I
C
D) II ve III
O
KT
E
Şekildeki O merkezli dairesel pistin üst yarısı 6 eş parçaya
ayrılmıştır. Yavaş olan koşucu harekete başlayıp B noktası-
na ilk kez vardığında, hızlı olan koşucu da hareketine başlı-
yor.
Buna göre,
1. Koşucular ilk kez D noktasında karşılaşırlar.
exo II. Hızlı olan koşucu E noktasına ikinci kez vardığında ya-
miblooob vaş olan koşucu A noktasında olur.
III. Koşucular ikinci kez G noktasında karşılaşırlar. Y
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
F
3V
G
C) I ve II
E) I, II ve III
EFSANE TYT MATEMATIK SB/B SERİSİ
Lise Matematik
Hareket Problemleri
5. 4x= V₁+ 0 A A) Yalnız I C D) II ve III O KT E Şekildeki O merkezli dairesel pistin üst yarısı 6 eş parçaya ayrılmıştır. Yavaş olan koşucu harekete başlayıp B noktası- na ilk kez vardığında, hızlı olan koşucu da hareketine başlı- yor. Buna göre, 1. Koşucular ilk kez D noktasında karşılaşırlar. exo II. Hızlı olan koşucu E noktasına ikinci kez vardığında ya- miblooob vaş olan koşucu A noktasında olur. III. Koşucular ikinci kez G noktasında karşılaşırlar. Y ifadelerinden hangileri yanlıştır? B) Yalnız II F 3V G C) I ve II E) I, II ve III EFSANE TYT MATEMATIK SB/B SERİSİ
Şehirler arası yolda sabit hızla Samsun'a doğru giden
bir aracın yol üzerinde gördüğü iki tabela aşağıda veril-
miştir.
D-010
Giresun
Ordu
Samsun
E-70
40
88
236
D-012
D) 11.35
Ordu
B) 11.05
Samsun
E-72
Şekil 1
Şekil 2
Tabelada illerin yanında bulunan sayılar, tabelaların
bulunduğu noktadan o ile kaç km mesafe kaldığını
göstermektedir.
40
Şekil 1'deki levhayı saat 09.37'de, Şekil 2'deki
levhayı aynı gün saat 10.01'de gören bir araç aynı
hızıyla yoluna devam ederse saat kaçta Samsun'a
varır?
9-
A) 10.55
C) 11.25
E) 11.55
188
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Şehirler arası yolda sabit hızla Samsun'a doğru giden bir aracın yol üzerinde gördüğü iki tabela aşağıda veril- miştir. D-010 Giresun Ordu Samsun E-70 40 88 236 D-012 D) 11.35 Ordu B) 11.05 Samsun E-72 Şekil 1 Şekil 2 Tabelada illerin yanında bulunan sayılar, tabelaların bulunduğu noktadan o ile kaç km mesafe kaldığını göstermektedir. 40 Şekil 1'deki levhayı saat 09.37'de, Şekil 2'deki levhayı aynı gün saat 10.01'de gören bir araç aynı hızıyla yoluna devam ederse saat kaçta Samsun'a varır? 9- A) 10.55 C) 11.25 E) 11.55 188
2.
1.
GELİŞTİR
Saatteki hızı 72 km olan bir tren 2100 metre uzunluğun-
daki bir tüneli 2 dakikada geçmektedir.
Buna göre, trenin boyu kaç metredir?
A) 100 B) 200
C) 300
D) 400
150 metre
X+2100=
E) 500
350 + X=30,
80
Lise Matematik
Hareket Problemleri
2. 1. GELİŞTİR Saatteki hızı 72 km olan bir tren 2100 metre uzunluğun- daki bir tüneli 2 dakikada geçmektedir. Buna göre, trenin boyu kaç metredir? A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 150 metre X+2100= E) 500 350 + X=30, 80
A
120 km
B
V₁=70 km/sa V₂ = 50 km/sa
A ve B şehirlerinden hızları sırasıyla 70 km/sa ve 50 1
km/sa olan iki araç aynı anda harekete başlıyor. Hızlı
olan araç, yavaş olan aracı yakalayıp geçtikten sonra
D şehrine yavaş olan araçtan 2 saat önce varıyor.
Buna göre, A ile D arasındaki uzaklık kaç km'dir?
A) 420
B) 550
C) 770
D
D) 700
E) 800
Lise Matematik
Hareket Problemleri
A 120 km B V₁=70 km/sa V₂ = 50 km/sa A ve B şehirlerinden hızları sırasıyla 70 km/sa ve 50 1 km/sa olan iki araç aynı anda harekete başlıyor. Hızlı olan araç, yavaş olan aracı yakalayıp geçtikten sonra D şehrine yavaş olan araçtan 2 saat önce varıyor. Buna göre, A ile D arasındaki uzaklık kaç km'dir? A) 420 B) 550 C) 770 D D) 700 E) 800
da Kinetik Teori
TAYINEVS
3.
XO₂(g)
PALME
He(g)
Aynı sıcaklıkta eşit bölmeli cam tüpün iki ucundan ideal He ve
XO₂ gazları aynı anda serbest bırakılıyor.
Gazlar ilk kez "A" noktasında karşılaştıklarına göre, X ato-
munun mol kütlesi kaç gramdır? (He: 4, O: 16)
A) 12
B) 24
C) 32
D) 40
E) 56
Lise Matematik
Hareket Problemleri
da Kinetik Teori TAYINEVS 3. XO₂(g) PALME He(g) Aynı sıcaklıkta eşit bölmeli cam tüpün iki ucundan ideal He ve XO₂ gazları aynı anda serbest bırakılıyor. Gazlar ilk kez "A" noktasında karşılaştıklarına göre, X ato- munun mol kütlesi kaç gramdır? (He: 4, O: 16) A) 12 B) 24 C) 32 D) 40 E) 56
zlanına
yönde
ORNEK - 5
+
A ve B şehirleri arası yolun 56 km'si şehir içi, 210 km'si
otobandir. Otobandaki hız sınırı 120 km şehir içi yolda hız
sının 70 km'dir. Kurallara uyan bir sürücü A ile B şehirleri
arasını en az kaç dakikada alır?
56=70.5
X
Lise Matematik
Hareket Problemleri
zlanına yönde ORNEK - 5 + A ve B şehirleri arası yolun 56 km'si şehir içi, 210 km'si otobandir. Otobandaki hız sınırı 120 km şehir içi yolda hız sının 70 km'dir. Kurallara uyan bir sürücü A ile B şehirleri arasını en az kaç dakikada alır? 56=70.5 X
bry yayınları
D
M
14. Ayşe gittiği spor salonunda hizi 4 rakamina ayarlanmiş
bir koşu bandında sabit hızla 20 dakikada 10 kilometre
mesafe koşmuştur.
Ertesi gün hızını 5 rakamına ayarladığı koşu bandında
sabit hızla 15 dakikada 10 kilometre mesafe koşmuştur.
Süre 20 4
Mesafe 10
Koşu bandının hızını gösteren rakamla Ayşe'nin hızı ara-
sında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
Süre 15 5
Mesafe 10
Buna göre, Ayşe koşu bandının hızını 6 rakamına
ayarladığında sabit hızla 12 dakikada kaç kilometre
mesafe koşar?
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
Lise Matematik
Hareket Problemleri
bry yayınları D M 14. Ayşe gittiği spor salonunda hizi 4 rakamina ayarlanmiş bir koşu bandında sabit hızla 20 dakikada 10 kilometre mesafe koşmuştur. Ertesi gün hızını 5 rakamına ayarladığı koşu bandında sabit hızla 15 dakikada 10 kilometre mesafe koşmuştur. Süre 20 4 Mesafe 10 Koşu bandının hızını gösteren rakamla Ayşe'nin hızı ara- sında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Süre 15 5 Mesafe 10 Buna göre, Ayşe koşu bandının hızını 6 rakamına ayarladığında sabit hızla 12 dakikada kaç kilometre mesafe koşar? B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
p)
E)
0.5
018
+7=
12
16
288
1. Yarışh
2. Yarışmacı
1. Yarışmacı
48+
02)24 = 288
49
10175
4th
55. Aşağıda çevresi 720 m olan O merkezli dairesel bir pist
verilmiştir.
42
38
6 dakika önce 5= 20
9 dakika önce
D
4000 410
1,25+ = =+²
120121
STO P/13
1
B) 84
2x6 =24
189=v=6
189=60=
14+1
216 001440
60 m/sn
C) 90
notio
+45
9_s
B
V m/sn
A ve B noktalarında iki araç ok yönünde hareket etmektedir.
A'daki aracın hızı saniyede 60 metredir. B'deki aracın hızı
saniyede V metredir.
9
Hızlı olan araç 24 saniyede yavaş olan araca yetişmektedir.
Buna göre, V'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 78
E) 126
D) 108
144= 607124
7-8
52
42
720
Lise Matematik
Hareket Problemleri
p) E) 0.5 018 +7= 12 16 288 1. Yarışh 2. Yarışmacı 1. Yarışmacı 48+ 02)24 = 288 49 10175 4th 55. Aşağıda çevresi 720 m olan O merkezli dairesel bir pist verilmiştir. 42 38 6 dakika önce 5= 20 9 dakika önce D 4000 410 1,25+ = =+² 120121 STO P/13 1 B) 84 2x6 =24 189=v=6 189=60= 14+1 216 001440 60 m/sn C) 90 notio +45 9_s B V m/sn A ve B noktalarında iki araç ok yönünde hareket etmektedir. A'daki aracın hızı saniyede 60 metredir. B'deki aracın hızı saniyede V metredir. 9 Hızlı olan araç 24 saniyede yavaş olan araca yetişmektedir. Buna göre, V'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 78 E) 126 D) 108 144= 607124 7-8 52 42 720
Mehmet Öğretmen, evinden okula sabit hızla yü-
rüyerek giderken, yolun
'ünü yürüdüğünde üst
geçitten ve yolun
3
merkezinden geçiyor.
4
'ünü yürüdüğünde alışveriş
Mehmet Öğretmen okula giderken üst geçitten
geçtiğinde saat 7.40 ve alışveriş merkezinden
geçerken saat 7.43 olmaktadır.
Saat 15.40'ta aynı sabit hızla evine yürüyerek
gitmek için okuldan ayrılan Mehmet öğret-
men, saat kaçta evine ulaşır?
A) 16.10
B) 16.12
D) 16.20
C) 16.16
E) 16.22
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Mehmet Öğretmen, evinden okula sabit hızla yü- rüyerek giderken, yolun 'ünü yürüdüğünde üst geçitten ve yolun 3 merkezinden geçiyor. 4 'ünü yürüdüğünde alışveriş Mehmet Öğretmen okula giderken üst geçitten geçtiğinde saat 7.40 ve alışveriş merkezinden geçerken saat 7.43 olmaktadır. Saat 15.40'ta aynı sabit hızla evine yürüyerek gitmek için okuldan ayrılan Mehmet öğret- men, saat kaçta evine ulaşır? A) 16.10 B) 16.12 D) 16.20 C) 16.16 E) 16.22
ģ
+=4
h
60. Aşağıdaki bir otomobilin deposunda bulunan yakıt miktarı yakıt
göstergesi ile verilmiştir.
12/24
140-10
Hor
ARZU
10
<= 2
P
B) 600
600-130, 4
+=20
14
& He
Bu otomobil 140 km yol daha yaptığında bir akaryakıt
istasyonuna girmiş ve depoda bulunan yakıtın
tükendiğini görmüştür. İstasyondan deponun
C) 640
x 1140
X+1
be yalat vo
4
D) 680
1
7
10
3
4
46-70=70
X
X+be
'unun
tekrar yola devam etmiştir.
Buna göre, bu araç depodaki yakıt ile en fazla kaç km yol
gidebilir?
42X
A) 540
'ünü doldurup
C
E) 720
Mo
Lise Matematik
Hareket Problemleri
ģ +=4 h 60. Aşağıdaki bir otomobilin deposunda bulunan yakıt miktarı yakıt göstergesi ile verilmiştir. 12/24 140-10 Hor ARZU 10 <= 2 P B) 600 600-130, 4 +=20 14 & He Bu otomobil 140 km yol daha yaptığında bir akaryakıt istasyonuna girmiş ve depoda bulunan yakıtın tükendiğini görmüştür. İstasyondan deponun C) 640 x 1140 X+1 be yalat vo 4 D) 680 1 7 10 3 4 46-70=70 X X+be 'unun tekrar yola devam etmiştir. Buna göre, bu araç depodaki yakıt ile en fazla kaç km yol gidebilir? 42X A) 540 'ünü doldurup C E) 720 Mo