İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soruları

10. Tanımlı olduğu aralıkta f, g, h fonksiyonları birebir ve örtendir.
f'(x - 1) = g(x)
+3
g(x+³) = n²¹(x + 1)
13.
olduğuna göre, (hof ¹)(11) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24
h = (2x - 3+1) == ( x ) = (²+ (x-1)
g (2x-3+1) = h (x)
g(x
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
10. Tanımlı olduğu aralıkta f, g, h fonksiyonları birebir ve örtendir. f'(x - 1) = g(x) +3 g(x+³) = n²¹(x + 1) 13. olduğuna göre, (hof ¹)(11) ifadesinin değeri kaçtır? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 h = (2x - 3+1) == ( x ) = (²+ (x-1) g (2x-3+1) = h (x) g(x+¹)=f(x) 24-3+1=22
A) 12
SUP
M
y = f(x)
B) 11
X
O
C) 0
Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
(fog)(x) = mx + 2n + 6 eşitliği sağlanıyor.
Buna göre, f(m-1)-f(n-1) çarpımının değeri kaç-
tır?
w/N₂
D) -11
2
3
X
y = g(x)
E) -12
10.
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
A) 12 SUP M y = f(x) B) 11 X O C) 0 Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. (fog)(x) = mx + 2n + 6 eşitliği sağlanıyor. Buna göre, f(m-1)-f(n-1) çarpımının değeri kaç- tır? w/N₂ D) -11 2 3 X y = g(x) E) -12 10.
polimal
e su
6.38 grafiği verilmiştir.
16. Dik koordinat düzleminde y = f(x) doğrusal fonksiyonunun
A) O
y
2
O
YI
B) = /2
C) 1
34
le Eck
Eckor
X
X
7
Buna göre, (fofofof)(4) ifadesinin değeri kaçtır?
2
Kui
y = f(x)
D)-2/22
E) 2
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
polimal e su 6.38 grafiği verilmiştir. 16. Dik koordinat düzleminde y = f(x) doğrusal fonksiyonunun A) O y 2 O YI B) = /2 C) 1 34 le Eck Eckor X X 7 Buna göre, (fofofof)(4) ifadesinin değeri kaçtır? 2 Kui y = f(x) D)-2/22 E) 2
bit maaş ve
5 lira ok ücre
nesal yapan bi
gösteren fonk
5X4800
2
3x + 1 = y
ftanımlı olduğu aralıkta bire bir ve örten fonksiyon olmak
üzere
1(4x + 3) = 3x +4
olduğuna göre, f'(10) kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11 D) 12
E) 13
ACIL
Mahsum C
bulunan a
yerlerinin
söy
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
bit maaş ve 5 lira ok ücre nesal yapan bi gösteren fonk 5X4800 2 3x + 1 = y ftanımlı olduğu aralıkta bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere 1(4x + 3) = 3x +4 olduğuna göre, f'(10) kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 ACIL Mahsum C bulunan a yerlerinin söylüyo Buna daki c
1.
a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve
an am = an+m
Harfler
Harfin
Temsil
Ettiği
Sayı
Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her biri altında
bulunan üslü sayıyı temsil etmektedir.
●
)
@
an
ain
=an-m'dir.
SESSİZ HARFLER SESLİ HARFLER
K
D
E
i
A
37
A) ANN
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
1. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve an am = an+m Harfler Harfin Temsil Ettiği Sayı Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her biri altında bulunan üslü sayıyı temsil etmektedir. ● ) @ an ain =an-m'dir. SESSİZ HARFLER SESLİ HARFLER K D E i A 37 A) ANNE C) NİDA N 3-4 3-3 3-² Yukarıdaki tabloya göre oluşturulacak kelimelerin sayı değerleri aşağıdaki bilgilere göre hesaplan- maktadır. İlk harfin değeri, altındaki üslü sayıya eşit olmak üzere sonra gelen harf; 36 35 Sesli ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayı ile çarpılacaktır. Sessiz ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayıyı bölecektir. Kelimeyi oluşturan tüm harfler bitene kadar bu işlem uygulanarak kelimenin sayı değeri buluna- caktır. Buna göre aşağıda verilen kelimelerin hangisi- nin sayı değeri en büyüktür? B) KEDI D) EDA 3.
59
50%
70-157
25
- üzerin-
5
4.
Şekildeki O merkezli dairesel saatte sayların ara
ölçüdedir.
9
10
11
a
12
B
O
6
Buna göre, a-B kaç derecedir?
A) 10
B) 15
C) 20
2
D) 25
E) 45
B
Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) ka
B) 15
C) 20
A) 10
2125
O
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
59 50% 70-157 25 - üzerin- 5 4. Şekildeki O merkezli dairesel saatte sayların ara ölçüdedir. 9 10 11 a 12 B O 6 Buna göre, a-B kaç derecedir? A) 10 B) 15 C) 20 2 D) 25 E) 45 B Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) ka B) 15 C) 20 A) 10 2125 O
3.
-2
O
2
2
A) (fog)(-1) > 0
C) (gof)(3) < 0
y=f(x)
4
y=g(x)
E) (fog)(0) = 0
O
2
Şekillerde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur?
2
B) (gof)(0) = 2
D) (gof)(-4) <0
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
3. -2 O 2 2 A) (fog)(-1) > 0 C) (gof)(3) < 0 y=f(x) 4 y=g(x) E) (fog)(0) = 0 O 2 Şekillerde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur? 2 B) (gof)(0) = 2 D) (gof)(-4) <0
15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı,
f(x) = 7x - 2
fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
f(a) + f(b)
7
D)
f(a) + f(b)
49
B)
f(a)
f(b)
E)
f(a) f(b)
C) -
f(a) f(b)
2
7²
7
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, f(x) = 7x - 2 fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) f(a) + f(b) 7 D) f(a) + f(b) 49 B) f(a) f(b) E) f(a) f(b) C) - f(a) f(b) 2 7² 7
9. Aşağıda f doğrusal fonksiyonu ile g fonksiyonunun gra-
fikleri verilmiştir.
-1
-3
B) 2
0
- PVC-frei Radierer - Gomas de borrar
PVC-Erno Franc
45
C) 3
y = g(x)
X
Buna göre, (f¹og)(5) + (gof ¹)(4) ifadesinin değeri kaç-
tır?
A) 1
y = f(x)
D) 4
E) 5
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
9. Aşağıda f doğrusal fonksiyonu ile g fonksiyonunun gra- fikleri verilmiştir. -1 -3 B) 2 0 - PVC-frei Radierer - Gomas de borrar PVC-Erno Franc 45 C) 3 y = g(x) X Buna göre, (f¹og)(5) + (gof ¹)(4) ifadesinin değeri kaç- tır? A) 1 y = f(x) D) 4 E) 5
3, -214
manlı
14. A ve B birer küme olmak üzere,
S(A) = 4m - 12
s(B) = 3m + 5
eşitlikleri veriliyor.
A boş küme olduğuna göre, s(B) kaçtır?
A) 15
B) 14
C) 13
15. A = {x: 10 ≤ x < 25, x 3k, k tam sa
D) 12
E) 11
3. A=
4.
kü
B
A
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
3, -214 manlı 14. A ve B birer küme olmak üzere, S(A) = 4m - 12 s(B) = 3m + 5 eşitlikleri veriliyor. A boş küme olduğuna göre, s(B) kaçtır? A) 15 B) 14 C) 13 15. A = {x: 10 ≤ x < 25, x 3k, k tam sa D) 12 E) 11 3. A= 4. kü B A
ORNEK-55
Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu bire bir ve örten
fonksiyon olmak üzere,
f(x) = (x+2)/³-3
olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) ¾x+3-2
B) x-3-2
D) √x+3-2
C) ¾x+3+2
E)-x+3-2
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
ORNEK-55 Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere, f(x) = (x+2)/³-3 olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ¾x+3-2 B) x-3-2 D) √x+3-2 C) ¾x+3+2 E)-x+3-2
un
7.
Bitki kök hücrelerini inceleyen bir biyolog mikroskop üzerin-
de çalışmalar yapmaktadır. Mikroskoba ait fonksiyonun tersi
f'(x) = -2 olarak tanımlanmıştır.
5x − 6
Biyolog bu mikroskoba bağlı iki lamel fonksiyonunu aşağı-
daki gibi tanımlamıştır.
g(x)
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soru Çözümü
un 7. Bitki kök hücrelerini inceleyen bir biyolog mikroskop üzerin- de çalışmalar yapmaktadır. Mikroskoba ait fonksiyonun tersi f'(x) = -2 olarak tanımlanmıştır. 5x − 6 Biyolog bu mikroskoba bağlı iki lamel fonksiyonunu aşağı- daki gibi tanımlamıştır. g(x) = 5x² - 4, h(x) = 2x - 3 Bu mikroskoba yerleştirilen kök hücreler önce konulduğu lamel fonksiyonundan daha sonra da mikroskobun fonksi- yonundan gelmektedir. Sonuç bu işlem sonucunda görül- mektedir. Örneğin, g lameline 1 sayısı yerleştirilsin g(1) = 1 f(1) = 4 Buna göre, h lameline yerleştirilen k sayısı mikroskopta 1 olarak göründüğüne göre bu k sayısı g lameline yer- leştirilseydi mikroskopta hangi sayı görünürdü? A) 2 B) 16 96 80 D) 943 E) 79 96