Kesir Problemleri Soruları

8.
'sı ayran dolu bir ayran sebiline her bir
saatte sebilin ayran deposunun
ayran ekleyip bir saatte 49 kez
bardaklarla ayran satışı yapılmaktadır.
'sı kadar
6
litrelik
Sebildeki ayranın tamanı 6 saatte bittiğine göre, sebilin
ayran deposu kaç litre ayran almaktadır?
A) 28
B) 35
C) 42
D) 49
E) 54
10
Lise Matematik
Kesir Problemleri
8. 'sı ayran dolu bir ayran sebiline her bir saatte sebilin ayran deposunun ayran ekleyip bir saatte 49 kez bardaklarla ayran satışı yapılmaktadır. 'sı kadar 6 litrelik Sebildeki ayranın tamanı 6 saatte bittiğine göre, sebilin ayran deposu kaç litre ayran almaktadır? A) 28 B) 35 C) 42 D) 49 E) 54 10
6.
Şekildeki su kabı 10 eş bölmeye ayrılmış ve 4 parçası su
ile doldurulmuştur.
5
• Önce kaba kaptaki suyun-'i kadar su ekleniyor.
8
7
. Sonra kaptaki suyun-'ü boşaltılıyor.
13
Buna göre, son durumda su kabının kaçta kaçı doludur?
A)
7
10
B)
5
C)
2
5
D)
3
10
E)
5
Lise Matematik
Kesir Problemleri
6. Şekildeki su kabı 10 eş bölmeye ayrılmış ve 4 parçası su ile doldurulmuştur. 5 • Önce kaba kaptaki suyun-'i kadar su ekleniyor. 8 7 . Sonra kaptaki suyun-'ü boşaltılıyor. 13 Buna göre, son durumda su kabının kaçta kaçı doludur? A) 7 10 B) 5 C) 2 5 D) 3 10 E) 5
?
1-3
4. Bir miktar para biriktirmek için kumbarasına her gün;
Pl. • önceki gün attığı paranın. 'si kadar para atan birisi ilk
6 günde y TL para biriktiriyor.
1
Eres
Buna göre ilk gün kumbarasına kaç y TL para atmış-
Subsculo
tır?
A)
16 St- 16
B)
65
113
27
32 SD)
113
32
665
E) 64
665
Lise Matematik
Kesir Problemleri
? 1-3 4. Bir miktar para biriktirmek için kumbarasına her gün; Pl. • önceki gün attığı paranın. 'si kadar para atan birisi ilk 6 günde y TL para biriktiriyor. 1 Eres Buna göre ilk gün kumbarasına kaç y TL para atmış- Subsculo tır? A) 16 St- 16 B) 65 113 27 32 SD) 113 32 665 E) 64 665
29. Aşağıda verilen dairesel grafiklerin,
birincisinde A, B, C adlı kreşlerde dönem başında
bulunan öğrencilerin dağılımı,
ikincisinde dönem ortasında bu kreşlere yeni kaydo-
lan öğrencilerin dağılımı,
üçüncüsünde ise son durumda bu kreşlerde bulunan
öğrencilerin dağılımı
gösterilmiştir.
●
●
B
60°
A
A
B) 100
C
176°
Kreşlerden ayrılan öğrenci olmadığına göre, son gra-
fikte B kreşine ait daire diliminin merkez açısı kaç de-
recedir?
A) 96
72° 108°
C) 114
D) 120
E) 126
Lise Matematik
Kesir Problemleri
29. Aşağıda verilen dairesel grafiklerin, birincisinde A, B, C adlı kreşlerde dönem başında bulunan öğrencilerin dağılımı, ikincisinde dönem ortasında bu kreşlere yeni kaydo- lan öğrencilerin dağılımı, üçüncüsünde ise son durumda bu kreşlerde bulunan öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir. ● ● B 60° A A B) 100 C 176° Kreşlerden ayrılan öğrenci olmadığına göre, son gra- fikte B kreşine ait daire diliminin merkez açısı kaç de- recedir? A) 96 72° 108° C) 114 D) 120 E) 126
GÜRAY KÜÇÜK YAY
2. Bir işçi maaşının
4
fak masraflarına harcıyor. Geriye 108 TL si kalıyor.
2 sini ev kirasına, kalanın
5
Buna göre, işçinin maaşı kaç TL
A) 200
B) 220
C) 240
dir?
D) 260
ünü my!
E) 280
Su
.
BL
8
Ç
Lise Matematik
Kesir Problemleri
GÜRAY KÜÇÜK YAY 2. Bir işçi maaşının 4 fak masraflarına harcıyor. Geriye 108 TL si kalıyor. 2 sini ev kirasına, kalanın 5 Buna göre, işçinin maaşı kaç TL A) 200 B) 220 C) 240 dir? D) 260 ünü my! E) 280 Su . BL 8 Ç
ade
stoč
Berrin, Mina ve Beren yukarıdaki pastayı aşağıdaki
koşullarla paylaşıyorlar
3
t
• Berrin pastanın
4
• Mina kalan pastanın
●
Gui
1
ünü alıyor.
3
Berrin ise son olarak kalan pastanın
1
2
Buna göre son durumda pastanın kaçta kaçı kal-
mıştır?
1
A)
3
ünü alıyor.
B)-1/2
01/01/20
D)
&
sini alıyor.
kalen
-M
Lise Matematik
Kesir Problemleri
ade stoč Berrin, Mina ve Beren yukarıdaki pastayı aşağıdaki koşullarla paylaşıyorlar 3 t • Berrin pastanın 4 • Mina kalan pastanın ● Gui 1 ünü alıyor. 3 Berrin ise son olarak kalan pastanın 1 2 Buna göre son durumda pastanın kaçta kaçı kal- mıştır? 1 A) 3 ünü alıyor. B)-1/2 01/01/20 D) & sini alıyor. kalen -M
1. Adem arkadaşından bir miktar borç almış ve bu
borç ile ilgili aşağıdaki ödemeleri
yapmıştır.
1
. Borcunun-ünü 1. ay ödemiş.
• Borcunun
Borcununni 2. ay ödemiş.
Borcunun-sini 3. ay ödemiş.
Adem'in bu ödemeler sonunda 5000 TL bor-
cu kaldığına göre, arkadaşından aldığı toplam
borç kaç TL dir?
A) 60000
B) 75000
D) 100000
$9.500
C) 90000
E) 120000
4.
Lise Matematik
Kesir Problemleri
1. Adem arkadaşından bir miktar borç almış ve bu borç ile ilgili aşağıdaki ödemeleri yapmıştır. 1 . Borcunun-ünü 1. ay ödemiş. • Borcunun Borcununni 2. ay ödemiş. Borcunun-sini 3. ay ödemiş. Adem'in bu ödemeler sonunda 5000 TL bor- cu kaldığına göre, arkadaşından aldığı toplam borç kaç TL dir? A) 60000 B) 75000 D) 100000 $9.500 C) 90000 E) 120000 4.
36
15
21
1.
Aşağıda bir kamyonun boşken ve üzerinde belirli bir yük
varken kantar ölçümleri gösterilmiştir.
2
3
A)
15 ton
2
5
Boş
X₁2 - 24
3
Kamyonun üzerindeki yük, kamyonun yük kapasitesinin
'üdür.
tomani
B)
Kamyon tam kapasite yük ile doldurulduğunda, kam-
yon üzerindeki yükün kamyonun ağırlığına oranı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
36 yük
85
15
X
El
24 ton
2/13 -24 2
34 221
2'ü dolu
3
C) -3/1 D)
5
5
dolu olnce-3b
6
31
/21
24.3
1.2
9
10
= X
3. a,
▸
T
Oman
15
36
ANADOLU VE FEN LİSESİ
Lise Matematik
Kesir Problemleri
36 15 21 1. Aşağıda bir kamyonun boşken ve üzerinde belirli bir yük varken kantar ölçümleri gösterilmiştir. 2 3 A) 15 ton 2 5 Boş X₁2 - 24 3 Kamyonun üzerindeki yük, kamyonun yük kapasitesinin 'üdür. tomani B) Kamyon tam kapasite yük ile doldurulduğunda, kam- yon üzerindeki yükün kamyonun ağırlığına oranı aşa- ğıdakilerden hangisidir? 36 yük 85 15 X El 24 ton 2/13 -24 2 34 221 2'ü dolu 3 C) -3/1 D) 5 5 dolu olnce-3b 6 31 /21 24.3 1.2 9 10 = X 3. a, ▸ T Oman 15 36 ANADOLU VE FEN LİSESİ
3
-'u
10
ekte-
den
Örnek-21
Bir manav, 162 günde sattığı muzların
'ini günde 8
adet satarak bitirdikten sonra kalanını günde 14 adet
satarak bitirmiştir.
Buna göre, manav toplam kaç tane muz satmıştır?
A) 1640
B) 1680
C) 1720
D) 1760
Çözüm-21
E) 1800
✓
Lise Matematik
Kesir Problemleri
3 -'u 10 ekte- den Örnek-21 Bir manav, 162 günde sattığı muzların 'ini günde 8 adet satarak bitirdikten sonra kalanını günde 14 adet satarak bitirmiştir. Buna göre, manav toplam kaç tane muz satmıştır? A) 1640 B) 1680 C) 1720 D) 1760 Çözüm-21 E) 1800 ✓
-8.48 +20.18.4
144
144
24. Aşağıda verilen çikolata kutusunun tabanına çikolatalar
dizildikten sonra, her çikolatanın üzerine ikişer çikolata daha
konularak kutu tamamen doldurulmuştur.
a+b=?
60-4x
. Gelen misafirlerin ü çocuktur.
3
betac
• Bayramda gelen misafirlerden yetişkinler birer, çocuklar
ikişer tane çikolata almışlardır..
sayısı kutuda kalan çikolata sayısının
A 12
B) 15,
643
Buna göre, en az kaç misafir gelirse ikram edilen çikolata
C
Ux
'ü olur?
E) 24
2
C) 18
D) 21
60-4x haldı
20tore
201
y G
2x = (60-4x-5-2012)
26 27
11
2x1Eran
1 = 2√4x+6+20)
tab + b q
Lise Matematik
Kesir Problemleri
-8.48 +20.18.4 144 144 24. Aşağıda verilen çikolata kutusunun tabanına çikolatalar dizildikten sonra, her çikolatanın üzerine ikişer çikolata daha konularak kutu tamamen doldurulmuştur. a+b=? 60-4x . Gelen misafirlerin ü çocuktur. 3 betac • Bayramda gelen misafirlerden yetişkinler birer, çocuklar ikişer tane çikolata almışlardır.. sayısı kutuda kalan çikolata sayısının A 12 B) 15, 643 Buna göre, en az kaç misafir gelirse ikram edilen çikolata C Ux 'ü olur? E) 24 2 C) 18 D) 21 60-4x haldı 20tore 201 y G 2x = (60-4x-5-2012) 26 27 11 2x1Eran 1 = 2√4x+6+20) tab + b q
77 SINIF
DUZEYI
KOS
18. Uzunluğu 84 cm olan, ayaklanı açılıp kapanabilen dikdörtgen bir masanın kapalı ve açık hali aşağıda verilmiştir.
84 cm
Görsel-1
Açık Hali
3 cm
Görsel-2
Kapalı Hali
Aşağıdaki görselde dikdörtgen kağıtlarla oluşturulan bir yapı verilmiştir.
16 cm
14cm
mesabl
Görsel-2'deki gibi masa kapalı iken iki ayak arasındaki en kısa mesafe masanın uzunluğunun 'si kadardır.
Masanın ayakları eşit uzunlukta olduğuna göre Görsel-1'deki gibi ayaklar açıkken masanın yüksekliği kaç cm'dir?
A) 33
B) 30
C) 27
D) 24
M
G
Lise Matematik
Kesir Problemleri
77 SINIF DUZEYI KOS 18. Uzunluğu 84 cm olan, ayaklanı açılıp kapanabilen dikdörtgen bir masanın kapalı ve açık hali aşağıda verilmiştir. 84 cm Görsel-1 Açık Hali 3 cm Görsel-2 Kapalı Hali Aşağıdaki görselde dikdörtgen kağıtlarla oluşturulan bir yapı verilmiştir. 16 cm 14cm mesabl Görsel-2'deki gibi masa kapalı iken iki ayak arasındaki en kısa mesafe masanın uzunluğunun 'si kadardır. Masanın ayakları eşit uzunlukta olduğuna göre Görsel-1'deki gibi ayaklar açıkken masanın yüksekliği kaç cm'dir? A) 33 B) 30 C) 27 D) 24 M G
5. Zeynep arama moturuna "kahve hakkında bilgi" yazdığında
karşısına aşağıdaki bilgiler çıkmıştır.
6751991
Bulurummm
kahve hakkında bilgi
● 1 fincan kahvede 60 mg kafein vardır.
• 1 fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.
Devamı oku
13500
www.kahveic.com
***
-'ini
Zeynep bu bilgileri okuduktan sonra aldığı kahvenin i
arkadaşlarına ikram etmiş ve 1200 yıllık hatır depolamıştır.
Zeynep her bir fincan kahveyi farklı bir arkadaşına ikram
etmiş ve geri kalan kahvenin tamamını annesi ve 2
kardeşiyle birlikte eşit miktarda tüketmiştir.
Zeynep kafeini sadece kahveden aldığına göre, satın
aldığı kahveden dolayı vücuduna kaç miligram kafein
girmiştir?
A) 300
B) 400
108
C) 450
D) 500
7. Al
b
B
1
T
E) 600
1
T
1
a
il
Lise Matematik
Kesir Problemleri
5. Zeynep arama moturuna "kahve hakkında bilgi" yazdığında karşısına aşağıdaki bilgiler çıkmıştır. 6751991 Bulurummm kahve hakkında bilgi ● 1 fincan kahvede 60 mg kafein vardır. • 1 fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Devamı oku 13500 www.kahveic.com *** -'ini Zeynep bu bilgileri okuduktan sonra aldığı kahvenin i arkadaşlarına ikram etmiş ve 1200 yıllık hatır depolamıştır. Zeynep her bir fincan kahveyi farklı bir arkadaşına ikram etmiş ve geri kalan kahvenin tamamını annesi ve 2 kardeşiyle birlikte eşit miktarda tüketmiştir. Zeynep kafeini sadece kahveden aldığına göre, satın aldığı kahveden dolayı vücuduna kaç miligram kafein girmiştir? A) 300 B) 400 108 C) 450 D) 500 7. Al b B 1 T E) 600 1 T 1 a il
R
X
Dondorimi
ov innshur
alo
D) 3
x Sc
x+1=x√₂2
1x52-1=X
XH-√₂+
(+2=√√2)
edvigninnichid Mivsmvi
X
2. Selim usta her birinin uzunluğu 3 birim olan iki çubuktan
A çubuğunu 5 eşit parçaya bölmek için üzerine eş
aralıklarla 4 mavi çizgi çizmiş, B çubuğunu ise 4 eşit
parçaya bölmek için üzerine eş aralıklarla 3 kırmızı çizgi
çizmiştir.
12.
yep
3x 370
AX C
Buna göre, en sağdaki mavi çizginin A çubuğunun
sol kenarına uzaklığı, en soldaki kırmızı çizginin
B çubuğunun sağ kenarına uzaklığından kaç birim
fazladır?
Inirt igjöllilsio musy
(0
A) 0,05
B) 0,1
4x)
2
1(0
C) 0,15 x
po 101010
0. FO
too
F
Tria Tear Min JAY202
suis auirariTAMIITTAL JEMBY
66 ell
3
Bhashar
D) 0,2
211 eney Be
ed
E) 0,25
3 = 0,75
Lise Matematik
Kesir Problemleri
R X Dondorimi ov innshur alo D) 3 x Sc x+1=x√₂2 1x52-1=X XH-√₂+ (+2=√√2) edvigninnichid Mivsmvi X 2. Selim usta her birinin uzunluğu 3 birim olan iki çubuktan A çubuğunu 5 eşit parçaya bölmek için üzerine eş aralıklarla 4 mavi çizgi çizmiş, B çubuğunu ise 4 eşit parçaya bölmek için üzerine eş aralıklarla 3 kırmızı çizgi çizmiştir. 12. yep 3x 370 AX C Buna göre, en sağdaki mavi çizginin A çubuğunun sol kenarına uzaklığı, en soldaki kırmızı çizginin B çubuğunun sağ kenarına uzaklığından kaç birim fazladır? Inirt igjöllilsio musy (0 A) 0,05 B) 0,1 4x) 2 1(0 C) 0,15 x po 101010 0. FO too F Tria Tear Min JAY202 suis auirariTAMIITTAL JEMBY 66 ell 3 Bhashar D) 0,2 211 eney Be ed E) 0,25 3 = 0,75
43.
A
1. katlanış
2. katlanış
Yukarıda kare şeklindeki bir kağıdın her defasında ortadan 2
ye katlanmış şekli gösterilmiştir.
Buna göre, bu düzende Zeynep 4. katlamadan sonra elindeki
kağıda baktığında gördüğü alan A alanının kaçta kaçıdır?
A) 1/12
B) —
SP
C) 3/20) 16
D)
E)
1
64
Lise Matematik
Kesir Problemleri
43. A 1. katlanış 2. katlanış Yukarıda kare şeklindeki bir kağıdın her defasında ortadan 2 ye katlanmış şekli gösterilmiştir. Buna göre, bu düzende Zeynep 4. katlamadan sonra elindeki kağıda baktığında gördüğü alan A alanının kaçta kaçıdır? A) 1/12 B) — SP C) 3/20) 16 D) E) 1 64
3
BİRE BİR ÖSYM 6
Bir koşu parkurunda koşmaya başlayan Duygu, belirli bir
mesafe koştuktan sonra dinlenmek için mola veriyor.
Duygu, moladan sonra
160 metre daha koşarsa tüm parkurun
• önceden koştuğu mesafenin
sini,
12
3'ü
-'ü kadar daha koşarsa
tüm
parkurunini koşmuş oluyor.
Buna göre, tüm parkurun uzunluğu kaç metredir?
A) 1000
C) 1440
B) 1200
D) 1600
E) 18
Lise Matematik
Kesir Problemleri
3 BİRE BİR ÖSYM 6 Bir koşu parkurunda koşmaya başlayan Duygu, belirli bir mesafe koştuktan sonra dinlenmek için mola veriyor. Duygu, moladan sonra 160 metre daha koşarsa tüm parkurun • önceden koştuğu mesafenin sini, 12 3'ü -'ü kadar daha koşarsa tüm parkurunini koşmuş oluyor. Buna göre, tüm parkurun uzunluğu kaç metredir? A) 1000 C) 1440 B) 1200 D) 1600 E) 18
3. Bir uçan balonun 5400 metreküp hava ile doldurulabilmektedir.
Bu balon ile ilgili aşağıdakiler biliniyor.
23
ü hava ile doludur.
Belirli bir noktasında küçük bir delik açılıyor ve hava ka-
çağı oluşuyor. Hava kaçağı oluştuğu an bu balona hava
basılıyor.
• Balon saniyede 0,06-10-2 metreküp hava kaçırıyor.
• Balona saniyede 0,005.10-1 metreküp hava basılıyor.
Buna göre, kaç saat sonra balondaki hava tamamen bo-
şalır?
A) 1800
B) 3.103
C) 2.104
D) 104
E) 105
Lise Matematik
Kesir Problemleri
3. Bir uçan balonun 5400 metreküp hava ile doldurulabilmektedir. Bu balon ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. 23 ü hava ile doludur. Belirli bir noktasında küçük bir delik açılıyor ve hava ka- çağı oluşuyor. Hava kaçağı oluştuğu an bu balona hava basılıyor. • Balon saniyede 0,06-10-2 metreküp hava kaçırıyor. • Balona saniyede 0,005.10-1 metreküp hava basılıyor. Buna göre, kaç saat sonra balondaki hava tamamen bo- şalır? A) 1800 B) 3.103 C) 2.104 D) 104 E) 105