Yaş Problemleri Soruları

4x=32
x=9
27
18
176. 30 yaşındaki bir babanın ilk çocuğu 8, ikinci çocuğu 5
yaşındadır.
Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı babalarının
yaşlarına eşit olur?
A) 17
Baba
30
B) 15
tes
C) 13
v/
D) 11
E) 10
no
Lise Matematik
Yaş Problemleri
4x=32 x=9 27 18 176. 30 yaşındaki bir babanın ilk çocuğu 8, ikinci çocuğu 5 yaşındadır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı babalarının yaşlarına eşit olur? A) 17 Baba 30 B) 15 tes C) 13 v/ D) 11 E) 10 no
15. Dendrokronoloji, ağaç halkaları ile tarihleme yapma
yöntemi anlamına gelir. Ağaçlar her yıl gövdelerine yeni
bir halka daha ekler ve böylece halkaların sayısı ağacın
yaşını belirler. Bulundukları ortamdaki çam ve meşe
ağaçlarının gövdelerinden birer kesit alan iki bilim insanı
arasında aşağıdaki konuşma geçiyor.
I. bilim insanı: Çam ağacındaki halka sayısı, meşe
ağacındaki halka sayısının iki katı çıktı.
II. bilim insanı: 20 sene önce çam ağacındaki halka
sayısı, meşe ağacındaki halka sayısının
üç katıydı.
I. bilim insanı: Evet, hatta 20 sene önce çam ağacının
yaşı, senin 20 sene önceki yaşının iki
katına eşitmiş.
Bu konuşmaya göre, II. bilim insanının bugünkü yaşı
kaçtır?
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
E) 60
Lise Matematik
Yaş Problemleri
15. Dendrokronoloji, ağaç halkaları ile tarihleme yapma yöntemi anlamına gelir. Ağaçlar her yıl gövdelerine yeni bir halka daha ekler ve böylece halkaların sayısı ağacın yaşını belirler. Bulundukları ortamdaki çam ve meşe ağaçlarının gövdelerinden birer kesit alan iki bilim insanı arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. I. bilim insanı: Çam ağacındaki halka sayısı, meşe ağacındaki halka sayısının iki katı çıktı. II. bilim insanı: 20 sene önce çam ağacındaki halka sayısı, meşe ağacındaki halka sayısının üç katıydı. I. bilim insanı: Evet, hatta 20 sene önce çam ağacının yaşı, senin 20 sene önceki yaşının iki katına eşitmiş. Bu konuşmaya göre, II. bilim insanının bugünkü yaşı kaçtır? A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60
12'
=760
şahinx =üler ü
şükrü + x = 63
2. Şahin, Şükrü'nün yaşına geldiğinde Şükrü 63 yaşında oluyor.
Şahin ve Şükrü'nün bugünkü yaşlarının toplamı 48 oldu-
ğuna göre, Şahin'in bugünkü yaşı kaçtır?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
11-A
E) 11
12-E
Lise Matematik
Yaş Problemleri
12' =760 şahinx =üler ü şükrü + x = 63 2. Şahin, Şükrü'nün yaşına geldiğinde Şükrü 63 yaşında oluyor. Şahin ve Şükrü'nün bugünkü yaşlarının toplamı 48 oldu- ğuna göre, Şahin'in bugünkü yaşı kaçtır? A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 11-A E) 11 12-E
11. Ahmet, Ismail'in yaşındayken Ismail 13 yaşındaydı.
Ahmet ve İsmail'in yaşlarının toplamı 47 olduğuna göre,
İsmail doğduğunda Ahmet kaç yaşındaydı?
B) 8
A) 7
A>i
C) 9
A+1=47
13+1+2+=47
1+2x=34
D) 10
E) 11
Lise Matematik
Yaş Problemleri
11. Ahmet, Ismail'in yaşındayken Ismail 13 yaşındaydı. Ahmet ve İsmail'in yaşlarının toplamı 47 olduğuna göre, İsmail doğduğunda Ahmet kaç yaşındaydı? B) 8 A) 7 A>i C) 9 A+1=47 13+1+2+=47 1+2x=34 D) 10 E) 11
5. Ahmet ve kardeşlerinin yaşlarıyla ilgili olarak şunlar
biliniyor.
●
Konu Testi 3
Kardeşlerinin yaşları ardışık tam sayılardır.
Kardeşlerinin yaşları toplamı ile Ahmet'in yaşı ara-
sındaki fark her yıl 4 azalmaktadır.
Ahmet'in yaşı bugün 36 olup dört yıl sonra yaşı kar-
deşlerinin yaşları toplamına eşit olacaktır.
Buna göre,
I. Ahmet'in beş kardeşi vardır.
II. Ahmet'in en büyük kardeşinin bugünkü yaşı 6 dır.
III. İki yıl sonra Ahmet'in yaşıyla kardeşlerinin yaşlar
toplamının farkının mutlak değeri en büyük karde-
şin o günkü yaşına eşit olacaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Verde son
Lise Matematik
Yaş Problemleri
5. Ahmet ve kardeşlerinin yaşlarıyla ilgili olarak şunlar biliniyor. ● Konu Testi 3 Kardeşlerinin yaşları ardışık tam sayılardır. Kardeşlerinin yaşları toplamı ile Ahmet'in yaşı ara- sındaki fark her yıl 4 azalmaktadır. Ahmet'in yaşı bugün 36 olup dört yıl sonra yaşı kar- deşlerinin yaşları toplamına eşit olacaktır. Buna göre, I. Ahmet'in beş kardeşi vardır. II. Ahmet'in en büyük kardeşinin bugünkü yaşı 6 dır. III. İki yıl sonra Ahmet'in yaşıyla kardeşlerinin yaşlar toplamının farkının mutlak değeri en büyük karde- şin o günkü yaşına eşit olacaktır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III Verde son
soka-
ktım.
Ima-
ar yıl
anın
1.D
4. Doğum yılları sırasıyla 19ab ve 19ba olan Ayça ile
babasının yaşlarıyla ilgili olarak,
2010 yılındaki yaşları farkı 27 dir.
Doğum yıllarının rakamları toplamı 42 dir.
●
bilgileri biliniyor.
Buna göre, 2021 yılında Ayça ile babasının yaşları
toplamı kaçtır?
A) 98
B) 105
C) 117 D) 121
D) 127
49
olacakt
bilgileri biliniyor.
Buna göre,
1. İki kardeşin il
tır.
II. Büyük karde
III. Küçük karde
diğinde büy
ifadelerinden
A) Yalnız I
D) I
Lise Matematik
Yaş Problemleri
soka- ktım. Ima- ar yıl anın 1.D 4. Doğum yılları sırasıyla 19ab ve 19ba olan Ayça ile babasının yaşlarıyla ilgili olarak, 2010 yılındaki yaşları farkı 27 dir. Doğum yıllarının rakamları toplamı 42 dir. ● bilgileri biliniyor. Buna göre, 2021 yılında Ayça ile babasının yaşları toplamı kaçtır? A) 98 B) 105 C) 117 D) 121 D) 127 49 olacakt bilgileri biliniyor. Buna göre, 1. İki kardeşin il tır. II. Büyük karde III. Küçük karde diğinde büy ifadelerinden A) Yalnız I D) I
16. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harun, araştırmala-
ri sırasında spor yaparken nabzının yağ yakım nabzı
aralığında olması durumunda en hızlı şekilde kilo vere-
bileceğini öğrenmiştir.
Yağ yakım nabzı aralığı ile ilgili bir yönerge şu şekildedir.
220 sayısından yaşınızı çıkarınız.
Bulduğunuz sayının %60'ı bu aralığın alt sınırı-
dır.
Bulduğunuz sayının %70'i bu aralığın üst sınırı-
dır.
Spor yaparken nabzınız bu aralıkta olursa en hız-
lı şekilde yağ yakarsınız.
40 yaşında olan Harun, spor yaparken nabzının yağ ya-
kim nabzı aralığında olmasını istiyor.
Buna göre, spor yaparken Harun'un nabzının bulun-
ması gereken aralığı veren cebirsel ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Ix-1121 ≤9
C) Ix-1351 ≤ 9
E) Ix-1171 ≤ 18
Çözümü nasıl buldun?
B) Ix-1171 ≤9
D) Ix - 1121 ≤ 18
Lise Matematik
Yaş Problemleri
16. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Harun, araştırmala- ri sırasında spor yaparken nabzının yağ yakım nabzı aralığında olması durumunda en hızlı şekilde kilo vere- bileceğini öğrenmiştir. Yağ yakım nabzı aralığı ile ilgili bir yönerge şu şekildedir. 220 sayısından yaşınızı çıkarınız. Bulduğunuz sayının %60'ı bu aralığın alt sınırı- dır. Bulduğunuz sayının %70'i bu aralığın üst sınırı- dır. Spor yaparken nabzınız bu aralıkta olursa en hız- lı şekilde yağ yakarsınız. 40 yaşında olan Harun, spor yaparken nabzının yağ ya- kim nabzı aralığında olmasını istiyor. Buna göre, spor yaparken Harun'un nabzının bulun- ması gereken aralığı veren cebirsel ifade aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Ix-1121 ≤9 C) Ix-1351 ≤ 9 E) Ix-1171 ≤ 18 Çözümü nasıl buldun? B) Ix-1171 ≤9 D) Ix - 1121 ≤ 18
Yaş Problemleri
1. Hasan ve Hüseyin'in şimdiki yaşları sırasıyla 5 ve 6 sayıları 5.
ile doğru orantılıdır.
6 yıl sonraki yaşları 7 ve 6 sayıları ile ters orantılı oldu-
ğuna göre, Hüseyin'in şimdiki yaşı kaçtır?
A) 24
C) 36
D) 42
B30
E) 48
Lise Matematik
Yaş Problemleri
Yaş Problemleri 1. Hasan ve Hüseyin'in şimdiki yaşları sırasıyla 5 ve 6 sayıları 5. ile doğru orantılıdır. 6 yıl sonraki yaşları 7 ve 6 sayıları ile ters orantılı oldu- ğuna göre, Hüseyin'in şimdiki yaşı kaçtır? A) 24 C) 36 D) 42 B30 E) 48
5. Ali, Semih ve Veysel'in yaşları ile ilgili,
la
• Ali'nin yaşının 6 katı Semih'in yaşının yarısına eşittir.
• Semih, Veysel'den 12 yaş büyüktür.
Ali doğduğunda Semih ile Veysel'in yaşları toplamı 32 dir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, Ali bugün kaç yaşındadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5 E) 8
Lise Matematik
Yaş Problemleri
5. Ali, Semih ve Veysel'in yaşları ile ilgili, la • Ali'nin yaşının 6 katı Semih'in yaşının yarısına eşittir. • Semih, Veysel'den 12 yaş büyüktür. Ali doğduğunda Semih ile Veysel'in yaşları toplamı 32 dir. bilgileri veriliyor. Buna göre, Ali bugün kaç yaşındadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 8
6. Üç kardeşten küçüğünün yaşı diğerlerinin yaşları farkının 2
katına eşittir. 4 yıl sonra küçüğün yaşı, diğerlerinin yaşları
farkının 3 katından 2 eksik olacaktır.
Buna göre, küçük kardeşin yaşı kaçtır?
B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
A) 6
1
Lise Matematik
Yaş Problemleri
6. Üç kardeşten küçüğünün yaşı diğerlerinin yaşları farkının 2 katına eşittir. 4 yıl sonra küçüğün yaşı, diğerlerinin yaşları farkının 3 katından 2 eksik olacaktır. Buna göre, küçük kardeşin yaşı kaçtır? B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 A) 6 1
10.
4 katıdır.
Müge Mert'in yaşı
olacağına göre, Mert şim
22
11. Mehtap ile Aslı'nın yaşları toplamı 42 dir.
Aslı Mehtap'ın şimdiki yaşına geldiğinde ikisinin yaşları
toplamı 50 olacağına göre, Aslı doğduğunda Mehtap kaç
yaşındaydı?
1966 yılında doğmasına daha x vill
Lise Matematik
Yaş Problemleri
10. 4 katıdır. Müge Mert'in yaşı olacağına göre, Mert şim 22 11. Mehtap ile Aslı'nın yaşları toplamı 42 dir. Aslı Mehtap'ın şimdiki yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 50 olacağına göre, Aslı doğduğunda Mehtap kaç yaşındaydı? 1966 yılında doğmasına daha x vill
5.
Aşağıda baba ve oğul olan Ekrem Bey ve Metin'in kim-
likleri verilmiştir.
TC:11111111111
Adi
:
Soyadı : Şen
Doğum yılı: 1946
Ekrem
Buna göre, Selma'nın yaşı kaçtır?
A) 17
B) 20
C) 23
TC:22222222222
: Metin
• Ekrem Bey'in Selma adında bir de kızı vardır.
• 2006 yılında Ekrem Bey, Selma ve Metin'in yaşları
toplamı, iki çocuğun yaşlarının toplamının katı-
dır.
804
Adi
Soyadı : Şen
Doğum yılı: 1989
D) 26
11
4
E) 29
URL
L
F
F
F
Lise Matematik
Yaş Problemleri
5. Aşağıda baba ve oğul olan Ekrem Bey ve Metin'in kim- likleri verilmiştir. TC:11111111111 Adi : Soyadı : Şen Doğum yılı: 1946 Ekrem Buna göre, Selma'nın yaşı kaçtır? A) 17 B) 20 C) 23 TC:22222222222 : Metin • Ekrem Bey'in Selma adında bir de kızı vardır. • 2006 yılında Ekrem Bey, Selma ve Metin'in yaşları toplamı, iki çocuğun yaşlarının toplamının katı- dır. 804 Adi Soyadı : Şen Doğum yılı: 1989 D) 26 11 4 E) 29 URL L F F F
15. 19ab yılında doğan Burcu'nun doğum yılının rakamları
toplamı, yeğeni Leyla'nın 2010 yılındaki yaşına eşittir.
Leyla doğduğunda Burcu 6 yaşında olduğuna göre,
2025 yılında ikisinin yaşları toplamı kaç olacaktır?
A) 75
B) 78
C) 80
D) 82
E) 85
Lise Matematik
Yaş Problemleri
15. 19ab yılında doğan Burcu'nun doğum yılının rakamları toplamı, yeğeni Leyla'nın 2010 yılındaki yaşına eşittir. Leyla doğduğunda Burcu 6 yaşında olduğuna göre, 2025 yılında ikisinin yaşları toplamı kaç olacaktır? A) 75 B) 78 C) 80 D) 82 E) 85
22. Fatih ve dedesi ile aralarında aşağıdaki konuşma geçmiştir.
Dede: "Baban doğduğunda ben 23 yaşındaydım."
Fatih: "O halde, ben doğduğumda senin ve babamın yaş-
ları toplamı 65'idi."
Buna göre, dedesi ile Fatih'in yaşları farkı kaçtır?
A) 41
B) 42
C) 43
D) 44
057 (0
E) 45
Lise Matematik
Yaş Problemleri
22. Fatih ve dedesi ile aralarında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Dede: "Baban doğduğunda ben 23 yaşındaydım." Fatih: "O halde, ben doğduğumda senin ve babamın yaş- ları toplamı 65'idi." Buna göre, dedesi ile Fatih'in yaşları farkı kaçtır? A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 057 (0 E) 45
23. Yaşları ortalamaşı 18 olan üç kişiden en büyüğü 3 yıl önce,
ortanca yaşta olan 2 yıl sonra ve en küçüğü 5 yıl sonra
doğmuş olsalardı yaşları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile orantılı
olacaktı.
Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda büyük çocuk
kaç yaşındadır?
A) 5
B) 6
x+3
2
C) 7
D) 8
+2
34
E) 9
3
0-
Lise Matematik
Yaş Problemleri
23. Yaşları ortalamaşı 18 olan üç kişiden en büyüğü 3 yıl önce, ortanca yaşta olan 2 yıl sonra ve en küçüğü 5 yıl sonra doğmuş olsalardı yaşları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile orantılı olacaktı. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda büyük çocuk kaç yaşındadır? A) 5 B) 6 x+3 2 C) 7 D) 8 +2 34 E) 9 3 0-
EMEL MATEMATİK
06
14. Bir botanik bahçesine, 2020 yılında her biri 9 yaşında
olan bir grup öğrenci; 2023 yılında ise her biri 12
yaşında olan başka bir grup öğrenci geziye gitmiştir.
Gruplara bahçeyi gezdiren görevli, bahçedeki aynı
tarihî ağaç için iki gruba da
"Bu ağacın yaşı, hepinizin yaşlarının toplamına eşittir.
demiştir.
Bu iki gruptan, ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci
gruptaki öğrenci sayısından 5 fazla olduğuna göre
2023 yılında bu ağaç kaç yaşındadır?
A) 189 B) 190 C) 191
D) 192
ald heri
E) 193
nozolid
inegolid
08
10 bv
Lise Matematik
Yaş Problemleri
EMEL MATEMATİK 06 14. Bir botanik bahçesine, 2020 yılında her biri 9 yaşında olan bir grup öğrenci; 2023 yılında ise her biri 12 yaşında olan başka bir grup öğrenci geziye gitmiştir. Gruplara bahçeyi gezdiren görevli, bahçedeki aynı tarihî ağaç için iki gruba da "Bu ağacın yaşı, hepinizin yaşlarının toplamına eşittir. demiştir. Bu iki gruptan, ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 5 fazla olduğuna göre 2023 yılında bu ağaç kaç yaşındadır? A) 189 B) 190 C) 191 D) 192 ald heri E) 193 nozolid inegolid 08 10 bv