Anlam Bakımından Sözcükler Soruları

2. Efsane futbolcu, yaşananlar daha sıcakken olayın sonuç-
1
lanmasını beklemenin mantıklı olacağını düşündü. Alınan
bu ağır yenilgiden sonra işlerin daha da sıkıntılı hâle gele-
||
|||
ceğini biliyordu. Bundan önce kazanılmış büyük zaferleri
tatmış biri olarak böyle yenilgilerin de bir tecrübe kazandı-
IV
racağını görüyordu.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi temel
anlamıyla kullanılmıştır?
A) I
B) I
D) V
C) III
E) V
MIRAY YAYINLARI
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
2. Efsane futbolcu, yaşananlar daha sıcakken olayın sonuç- 1 lanmasını beklemenin mantıklı olacağını düşündü. Alınan bu ağır yenilgiden sonra işlerin daha da sıkıntılı hâle gele- || ||| ceğini biliyordu. Bundan önce kazanılmış büyük zaferleri tatmış biri olarak böyle yenilgilerin de bir tecrübe kazandı- IV racağını görüyordu. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır? A) I B) I D) V C) III E) V MIRAY YAYINLARI
2. "Örtmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
gerçek anlamının dışında (mecaz) kullanılmıştır?
A) Çocuklardan biri, üzerindeki montunu çıkararak köpeğin
üzerine örttü.
B) Yurdun kapısını örterek içeriye soğuk havanın gelmesi-
ni önledi.
C) Davranışın çirkinliğini örtmek için sözü değiştirdi.
D) Çocuk, üzerini açmaya başladıysa çocuğu çok fazla ör-
tüyorsunuz demektir.
vorsunuz
E) Kadın, erkekleri görünce başını örtmek için davrandı.
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
2. "Örtmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında (mecaz) kullanılmıştır? A) Çocuklardan biri, üzerindeki montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. B) Yurdun kapısını örterek içeriye soğuk havanın gelmesi- ni önledi. C) Davranışın çirkinliğini örtmek için sözü değiştirdi. D) Çocuk, üzerini açmaya başladıysa çocuğu çok fazla ör- tüyorsunuz demektir. vorsunuz E) Kadın, erkekleri görünce başını örtmek için davrandı.
7. Kelimeler cümlenin içinde anlam kazanır. Temel anlamı te-
rim anlam olan bir sözcük, başka bir cümlede gerçek ya da
mecaz anlamda kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir örnek yok-
tur?
A) Her oyunda, ele aldığım konu için yeni bir şekil, dra-
matik açıdan ve sahnelenme açısından yeni bir üslup
bulmaya çalışıyorum.
B) Ülkenin başarısına yönelik güzel adımlar atmış bürok-
ratlar halkın radarına takılır.
C) Bu ailenin kökleri nerelere kadar gidiyor araştırmak la-
zim.
DYAmeliyattan sonra şu adamcağızın gönyesi azıcık kaydı
Sanki.
E) Basketbolun-finali hava atışı ile başladığında yüreğim
küt küt atıyordu.
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
7. Kelimeler cümlenin içinde anlam kazanır. Temel anlamı te- rim anlam olan bir sözcük, başka bir cümlede gerçek ya da mecaz anlamda kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir örnek yok- tur? A) Her oyunda, ele aldığım konu için yeni bir şekil, dra- matik açıdan ve sahnelenme açısından yeni bir üslup bulmaya çalışıyorum. B) Ülkenin başarısına yönelik güzel adımlar atmış bürok- ratlar halkın radarına takılır. C) Bu ailenin kökleri nerelere kadar gidiyor araştırmak la- zim. DYAmeliyattan sonra şu adamcağızın gönyesi azıcık kaydı Sanki. E) Basketbolun-finali hava atışı ile başladığında yüreğim küt küt atıyordu.
82
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek söz
konusu değildir?
A
A) Yazıyı tamamlayıp bana getireceksin.
B) Işini bitirir bitirmez bize gideceksin.
C) Adresini yazıp masama birakacaksın.
D) Sonunda yorgunluktan uyuyacaksın.
E) Boş zamanlarında bu kitabı okuyacaksın.
(1989-ÖYS)
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
82 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek söz konusu değildir? A A) Yazıyı tamamlayıp bana getireceksin. B) Işini bitirir bitirmez bize gideceksin. C) Adresini yazıp masama birakacaksın. D) Sonunda yorgunluktan uyuyacaksın. E) Boş zamanlarında bu kitabı okuyacaksın. (1989-ÖYS)
3.
tat: Keyif, hoşa giden durum
● bırakmak: Engel olmamak
●
bulunmak: Mevcut olmak, yer almak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tat, bırakmak,
bulunmak" sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak
şekilde kullanılmıştır?
Dizelerimde, okurda tarihsel zaferlere dönük bir tat
bırakan detaylar da bulunur.
B) Bırakın da kimse gelmeden hazırlıkları tamamlayalım,
işlerimiz bitmezse ağzımızın tadı kaçacak ve davetlilere
ikramda bulunmak için bir şey bulamayacağız.
Onun öykülerini elinizden bırakamazsınız, onlarda
büyük bir edebî tat bulunur.
Bulunduğu her projeden ayrı bir tat alırdı, bıraksalar
gece gündüz tiyatro sahnelerinde yaşardı.
İyi bir romanı okumayı yarıda bıraktığınız zaman.
mahrum kaldığınız sanatsal tat, bir daha zor bulunur.
???
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
3. tat: Keyif, hoşa giden durum ● bırakmak: Engel olmamak ● bulunmak: Mevcut olmak, yer almak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tat, bırakmak, bulunmak" sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Dizelerimde, okurda tarihsel zaferlere dönük bir tat bırakan detaylar da bulunur. B) Bırakın da kimse gelmeden hazırlıkları tamamlayalım, işlerimiz bitmezse ağzımızın tadı kaçacak ve davetlilere ikramda bulunmak için bir şey bulamayacağız. Onun öykülerini elinizden bırakamazsınız, onlarda büyük bir edebî tat bulunur. Bulunduğu her projeden ayrı bir tat alırdı, bıraksalar gece gündüz tiyatro sahnelerinde yaşardı. İyi bir romanı okumayı yarıda bıraktığınız zaman. mahrum kaldığınız sanatsal tat, bir daha zor bulunur. ???
28 ve 29. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
İyi bir denemeci olan Emerson, "kütüphanenin,
büyülenmiş ruhlarla dolu tılsımlı bir oda" gibi
1
olduğunu söylemişti. Borges, bu cümleyi, "Bu
ruhlar, biz çağırdığımız zaman uyanırlar. Kapalı
duran bir kitap yalnızca bir cilttir, başka şeyler
gibi bir şeydir. Ama kitabı açmayagörün, kendini
ellerinize bırakıverir, estetik bir olay gerçekleşir."
11
sözüyle tamamlar. "İyi bir okur" olmaya
niyet etmiş birinin, galiba önce, kitapları eline
|||
IV
alınca "estetik bir olay"ın gerçekleştiğine
inanması gerekiyor. Peki, bu nasıl
gerçekleşecek? Okumaya yeni başlayan birine
kitabı eline aldığında "estetik bir olay"la karşı
V
karşıya olduğunu nasıl anlatacağız?
v.com.tr
29. Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
LA) 1. söz, hayalî bir düşünüşü yansıtmaktadır.
B) II. söz, kişileştirme örneğidir.
III. söz, mecazlı söyleyiş içermektedir.
D) IV. söz, "görünüşe göre, sanılır ki" gibi
manalarda kullanılmıştır.
V. sözün, "güzellikle bir ilişkisi vardır.
30. Yazar; biriktirir, dolar, özümser ve üreterek
okuyucuyla buluşur. Değişik dünyaları, içinde
yoğurur yazar. Yoğururken de yalnız değil
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
28 ve 29. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İyi bir denemeci olan Emerson, "kütüphanenin, büyülenmiş ruhlarla dolu tılsımlı bir oda" gibi 1 olduğunu söylemişti. Borges, bu cümleyi, "Bu ruhlar, biz çağırdığımız zaman uyanırlar. Kapalı duran bir kitap yalnızca bir cilttir, başka şeyler gibi bir şeydir. Ama kitabı açmayagörün, kendini ellerinize bırakıverir, estetik bir olay gerçekleşir." 11 sözüyle tamamlar. "İyi bir okur" olmaya niyet etmiş birinin, galiba önce, kitapları eline ||| IV alınca "estetik bir olay"ın gerçekleştiğine inanması gerekiyor. Peki, bu nasıl gerçekleşecek? Okumaya yeni başlayan birine kitabı eline aldığında "estetik bir olay"la karşı V karşıya olduğunu nasıl anlatacağız? v.com.tr 29. Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? LA) 1. söz, hayalî bir düşünüşü yansıtmaktadır. B) II. söz, kişileştirme örneğidir. III. söz, mecazlı söyleyiş içermektedir. D) IV. söz, "görünüşe göre, sanılır ki" gibi manalarda kullanılmıştır. V. sözün, "güzellikle bir ilişkisi vardır. 30. Yazar; biriktirir, dolar, özümser ve üreterek okuyucuyla buluşur. Değişik dünyaları, içinde yoğurur yazar. Yoğururken de yalnız değil
ya
4D Serie
Örnek - 3
DÜŞÜN
"Salondaki sobayı yakar, tüm aile orada toplanırdık." cüm-
lesinde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden
kendi anlamları dışında kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu örnektekine ben-
zer bir kullanım vardır?
A) Arabanın bagajında birkaç kutu kitap vardı.
B) Sinif bu olaya beklenenden çok tepki gösterdi.
C) Okulun buldogy sokakta kazı çalışması yapılıyor.
D) Yazarın son kitabın büyük bir zevkle okudum.
E Soğuk havaya karşı tedbirli davranmak iyidir.
Çözüm:
3
A
11. Sind-
kends
anbular
disindo
kullanilan
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
ya 4D Serie Örnek - 3 DÜŞÜN "Salondaki sobayı yakar, tüm aile orada toplanırdık." cüm- lesinde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu örnektekine ben- zer bir kullanım vardır? A) Arabanın bagajında birkaç kutu kitap vardı. B) Sinif bu olaya beklenenden çok tepki gösterdi. C) Okulun buldogy sokakta kazı çalışması yapılıyor. D) Yazarın son kitabın büyük bir zevkle okudum. E Soğuk havaya karşı tedbirli davranmak iyidir. Çözüm: 3 A 11. Sind- kends anbular disindo kullanilan
216. -Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türki-
ye'de yetişir. Yillik üretim 185 bin ton civa-
rindadır. Kalkınabilmemiz için bu üretimi-
daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sat-
tığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar.
Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl aran-
dığını gösterir.
Bu paragrafi oluşturan cümlelerden hangi-
leri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde
ve kolaylıkla kanıtlanabilir yarailer niteliğin-
dedir?
A) I. ve V.
BY T. lle IV.
D) Il. Ble V.
C) I. ile III.
E) II. ile, IV.
(1981-ÖSS)
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
216. -Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türki- ye'de yetişir. Yillik üretim 185 bin ton civa- rindadır. Kalkınabilmemiz için bu üretimi- daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sat- tığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl aran- dığını gösterir. Bu paragrafi oluşturan cümlelerden hangi- leri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yarailer niteliğin- dedir? A) I. ve V. BY T. lle IV. D) Il. Ble V. C) I. ile III. E) II. ile, IV. (1981-ÖSS)
TÜRKÇE TESTİ
n ayrılan kısmına işaretleyiniz.
rim
ılığı
ez
rek
ya
iye
gibi
un
3.
• TIZ.
• Kinici incitici.
• Etkili, sert.
. Kıvrak
B
B
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "keskin" sözcüğü
bu anlamlardan biriyle ilişkili olarak
kullanılmamıştır?
A) Keskin bir kömür kokusu genzimi yakıyordu.
B) Keskin bir tren düdüğü sesini duyunca sıçradı.
C Dudakları incelmiş, keskin bir bıçağın ağzına
dönmüştü.
Keskin hicivleri yüzünden birçok kişiyle arası açıs
E) Bütün sorunlarını keskin zekâsıyla çözüveriyordu.
EST
AKLI
m. p
inra
slug
am
V
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
TÜRKÇE TESTİ n ayrılan kısmına işaretleyiniz. rim ılığı ez rek ya iye gibi un 3. • TIZ. • Kinici incitici. • Etkili, sert. . Kıvrak B B Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "keskin" sözcüğü bu anlamlardan biriyle ilişkili olarak kullanılmamıştır? A) Keskin bir kömür kokusu genzimi yakıyordu. B) Keskin bir tren düdüğü sesini duyunca sıçradı. C Dudakları incelmiş, keskin bir bıçağın ağzına dönmüştü. Keskin hicivleri yüzünden birçok kişiyle arası açıs E) Bütün sorunlarını keskin zekâsıyla çözüveriyordu. EST AKLI m. p inra slug am V
TYT / TÜRKÇE
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-
ğu vardır?
Gecenin karanlığını yarıp geçen bir ışıltıydı, bakış-
ların.
B) Mualla Hanım'ın yeni gelini,değil soğan doğramayı,
yemek yapmayı bile bilmiyor.
C) Onunla ilk karşılaştığımız günü hiç unutamam.
D) Sözlü ve yazılı anlatımın temel ögesi sözcüklerdir.
BY Emeklilik yaşı, ülkelere göre değişiklik gösterir.
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
TYT / TÜRKÇE 32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu- ğu vardır? Gecenin karanlığını yarıp geçen bir ışıltıydı, bakış- ların. B) Mualla Hanım'ın yeni gelini,değil soğan doğramayı, yemek yapmayı bile bilmiyor. C) Onunla ilk karşılaştığımız günü hiç unutamam. D) Sözlü ve yazılı anlatımın temel ögesi sözcüklerdir. BY Emeklilik yaşı, ülkelere göre değişiklik gösterir.
eğişen
o gün-
) Kimi
âdeta
n söz-
hiç al-
ınlığına
eneksel
en kimi
e haka-
asik şiir
kitlesi
zevkine
mlelerin
birlikte
E) V
13.
1. Nereden bildin diyeceksin?
Sana verdiğim karanfilden, karanfilden
II. Sana ayaklarımı vermek isterdim
Çiseyen yağmurda yürürsün diye
III. Sana bir resim vermek isterdim
Yuvanın en güzel köşesinde saklayacağın
IV. Kalmadı hayatın tadı ne tuzu
Sana gönül vermek kalbimin suçu
V. Aman bir mazlumun kalbini kırma
Hesabını vermek çok zorlu olur
Numaralanmış dizelerin hangilerinde
"vermek" sözcüğü, deyim içinde kulla-
nılmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
C) II. ve V.
IV ve V
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
eğişen o gün- ) Kimi âdeta n söz- hiç al- ınlığına eneksel en kimi e haka- asik şiir kitlesi zevkine mlelerin birlikte E) V 13. 1. Nereden bildin diyeceksin? Sana verdiğim karanfilden, karanfilden II. Sana ayaklarımı vermek isterdim Çiseyen yağmurda yürürsün diye III. Sana bir resim vermek isterdim Yuvanın en güzel köşesinde saklayacağın IV. Kalmadı hayatın tadı ne tuzu Sana gönül vermek kalbimin suçu V. Aman bir mazlumun kalbini kırma Hesabını vermek çok zorlu olur Numaralanmış dizelerin hangilerinde "vermek" sözcüğü, deyim içinde kulla- nılmıştır? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV C) II. ve V. IV ve V
2.
USICA
Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden
hangisi yapılış yönüyle diğerlerinden farklı-
dır?
A) Eften püften sebepler için işe gelmedi.
B) Yemekten önce abur cubur yememelisin.
C) Dolaptaki Ivır Zıvırların hepsini attım.
D) Yazısı eciş bücüş olduğu için okunmu-
yordu.
E) Bugünkü harçlığını doya doya harcadı.
Haftanın soruları
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
2. USICA Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi yapılış yönüyle diğerlerinden farklı- dır? A) Eften püften sebepler için işe gelmedi. B) Yemekten önce abur cubur yememelisin. C) Dolaptaki Ivır Zıvırların hepsini attım. D) Yazısı eciş bücüş olduğu için okunmu- yordu. E) Bugünkü harçlığını doya doya harcadı. Haftanın soruları
5.
Şiirde kuru kalabalık yapmaya lüzum yoktur. Bu bakımdan
ben, hiçbir şiirimde sözü sakız gibi uzatma hatasına
düşmedim. Çok yazınca iyi şair, üretken şair olunmuyor.
Önemli olan anlam yoğunluğu olan dizeler inşa etmektir.
Unutulmamalıdır ki ifadenin canı kısa sözdedir.
Şiirleri ile ilgili böyle görüş bildiren bir şair,
1. Duruluk
II. Açıklık
III. Özlülük
IV. Yalınlık
anlatım niteliklerinden hangilerine vurgu yapmaktadır?
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
A) Yalnız I
1) I ve III
E) II ve III
UcDört
Bes
7.
107
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
5. Şiirde kuru kalabalık yapmaya lüzum yoktur. Bu bakımdan ben, hiçbir şiirimde sözü sakız gibi uzatma hatasına düşmedim. Çok yazınca iyi şair, üretken şair olunmuyor. Önemli olan anlam yoğunluğu olan dizeler inşa etmektir. Unutulmamalıdır ki ifadenin canı kısa sözdedir. Şiirleri ile ilgili böyle görüş bildiren bir şair, 1. Duruluk II. Açıklık III. Özlülük IV. Yalınlık anlatım niteliklerinden hangilerine vurgu yapmaktadır? B) Yalnız III C) Yalnız IV A) Yalnız I 1) I ve III E) II ve III UcDört Bes 7. 107
80. I. Evin anahtarlarını yine nerede bıraktın?
II. Yeni nesil, geleceğinizi emin ellere bırakın!
III. Bırakın şu adama haddini bildireyim.
IV. Yarınki gezme işini haftaya bırakalım.
Aşağıdakilerden hangisi "bırakmak" sözcüğünün nu-
maralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri
değildir?
149
A) Terk etmek
B) Unutmak
C) Emanet etmek
D) Engel olmamak
E) Ertelemek
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
80. I. Evin anahtarlarını yine nerede bıraktın? II. Yeni nesil, geleceğinizi emin ellere bırakın! III. Bırakın şu adama haddini bildireyim. IV. Yarınki gezme işini haftaya bırakalım. Aşağıdakilerden hangisi "bırakmak" sözcüğünün nu- maralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir? 149 A) Terk etmek B) Unutmak C) Emanet etmek D) Engel olmamak E) Ertelemek
14. İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı
dönemin bir fotoğrafını çekmiş (olduğu gibi aktarmış).
1
Böylesine (bu biçimde) olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz
||
yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız açısından
önemli bir gelişme. Ne tuhaf şey bu zaman! Sanat yapıtlarını
yerli yerine koymada (hak ettiği değeri vermede) tam bir usta.
|||
Onun bu ustalığı da bizi, etrafımızı kuşatan (çevreleyen) ve
IV
gittikçe daha bir silikleşen (aykırılaşan) sanat anlayışlarının
V
yansıdığı yapıtlardan az da olsa kurtarıyor.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı,
ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
14. İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı dönemin bir fotoğrafını çekmiş (olduğu gibi aktarmış). 1 Böylesine (bu biçimde) olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz || yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız açısından önemli bir gelişme. Ne tuhaf şey bu zaman! Sanat yapıtlarını yerli yerine koymada (hak ettiği değeri vermede) tam bir usta. ||| Onun bu ustalığı da bizi, etrafımızı kuşatan (çevreleyen) ve IV gittikçe daha bir silikleşen (aykırılaşan) sanat anlayışlarının V yansıdığı yapıtlardan az da olsa kurtarıyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, kullanıldığı cüm-
leye uygun değildir?
A) El değmemiş bir doğa parçasıydı, piknikçiler tarafından
çöpe dönüştürülmüştü.
B) Gün battığı zaman artık Gülbahar hâlsizleşmiş, elden ayak-
tan kesilmişti.
C) O adamlar kim ise haber vermeli; dikkat etsinler, kendilerini
sakın ele vermesinler.
D) İstanbul'u ele geçirmek için bu muharebeye girdiklerini ilan
etmekten başka bir şey yapamadılar.
E) Kamu düzeniyle ilgili bu konuların yanında toplum ve aile
sorunları da ele alınıyordu.
Lise Türkçe
Anlam Bakımından Sözcükler
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, kullanıldığı cüm- leye uygun değildir? A) El değmemiş bir doğa parçasıydı, piknikçiler tarafından çöpe dönüştürülmüştü. B) Gün battığı zaman artık Gülbahar hâlsizleşmiş, elden ayak- tan kesilmişti. C) O adamlar kim ise haber vermeli; dikkat etsinler, kendilerini sakın ele vermesinler. D) İstanbul'u ele geçirmek için bu muharebeye girdiklerini ilan etmekten başka bir şey yapamadılar. E) Kamu düzeniyle ilgili bu konuların yanında toplum ve aile sorunları da ele alınıyordu.