Cümlede Söz Konusu Olanlar Soruları

(1982-ÖYS)
"Aynaya git de yüzündeki yorgunluğa bakl Elli
yaşındaki adam yüzü...."
Kendisiyle konuşulanın henüz ellisine gel-
mediğini kesinlikle belirtmek için, ikinci
cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) böyle mi olur?
C) denmez
B) mũ bu?
D) gibi.
2 olamaz.
(1982-ÖYS)
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
(1982-ÖYS) "Aynaya git de yüzündeki yorgunluğa bakl Elli yaşındaki adam yüzü...." Kendisiyle konuşulanın henüz ellisine gel- mediğini kesinlikle belirtmek için, ikinci cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) böyle mi olur? C) denmez B) mũ bu? D) gibi. 2 olamaz. (1982-ÖYS)
TÜRKÇE TESTİ
• Bu testte 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaret
1.
Günümüzün romancıları yaşamı olduğu gibi algılamanın öte-
sine geçip karakterlerin iç dünyalarındaki karmaşayı göz önü-
ne sermeye özen gösteriyor. Yaşamı bölük pörçüklüğü ve
olanca belirsizliğiyle vermek, karakterlere doğrusal kaderler
örmemek, modern ve postmodern edebiyatın ortak yönü gi-
bi görünüyor. Bunun, romanciya hareket alanı açarak sağ-
ladığı kolaylık yadsınamaz elbette ama bu kolaylığın roman-
cıyı kolayca çelişkiler dünyasına itebileceği de gözden uzak
tutulmamalı.
Bu parçada geçen "karakterlere doğrusal kaderler örmemek"
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyileri hep iyi, kötüleri hep kötü olarak göstermek
B) Okurun karakterlerle özdeşim kurmasını sağlamak
Karakterlerin daha iyi algılanmasını sağlayacak betimle-
meler yapmak
D) Karakterleri idealize ederek okura olması gerekeni gös-
termeye çalışmak
E) Karakterleri tekdüzelikten çıkarıp onu karmaşık yaşam
çizgileri içinde sunmak
3.
14
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
TÜRKÇE TESTİ • Bu testte 40 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaret 1. Günümüzün romancıları yaşamı olduğu gibi algılamanın öte- sine geçip karakterlerin iç dünyalarındaki karmaşayı göz önü- ne sermeye özen gösteriyor. Yaşamı bölük pörçüklüğü ve olanca belirsizliğiyle vermek, karakterlere doğrusal kaderler örmemek, modern ve postmodern edebiyatın ortak yönü gi- bi görünüyor. Bunun, romanciya hareket alanı açarak sağ- ladığı kolaylık yadsınamaz elbette ama bu kolaylığın roman- cıyı kolayca çelişkiler dünyasına itebileceği de gözden uzak tutulmamalı. Bu parçada geçen "karakterlere doğrusal kaderler örmemek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İyileri hep iyi, kötüleri hep kötü olarak göstermek B) Okurun karakterlerle özdeşim kurmasını sağlamak Karakterlerin daha iyi algılanmasını sağlayacak betimle- meler yapmak D) Karakterleri idealize ederek okura olması gerekeni gös- termeye çalışmak E) Karakterleri tekdüzelikten çıkarıp onu karmaşık yaşam çizgileri içinde sunmak 3. 14
B
23. Dijital çağın etkisini gösterdiği eğitim alanında, medya
okuryazarlığı kavramı yeni bir eğitim programı serüvenini
yansıtmaktadır. Medyanın, globalleşerek toplumların
benliğine etki etmesi de medya okuryazarı olmanın önemi
ve değerini ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojilerinin akıl
almaz dönüşümü, medyanın eleştirel ve analiz edici bir
şekilde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış;
medya okuryazarlığı da böylece önem kazanmış ve
iletilerin, çözümleme ve değerlendirilmesinde eleştirel
bakış açısı geliştiren bir alan olarak eğitim programındaki
yerini almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlarla aynı
doğrultudadır?
A) Dijitalleşme ile birlikte eğitim alanında yenilikler
üretmek zorunlu hâle gelmiştir.
B Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medya okuryazarlığı
eğitimin içerisine girmiştir.
C) Medya her alanda olduğu gibi eğitim faaliyetlerini de
etkisi altına almıştır.
D) Medya okuryazarlığının önem kazanması, eğitimi de
olumsuz etkilemiştir.
E) Dijital devrim ile birlikte eğitimde eleştirel, sorgulayıcı
bir anlayışa geçilmiştir.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
B 23. Dijital çağın etkisini gösterdiği eğitim alanında, medya okuryazarlığı kavramı yeni bir eğitim programı serüvenini yansıtmaktadır. Medyanın, globalleşerek toplumların benliğine etki etmesi de medya okuryazarı olmanın önemi ve değerini ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojilerinin akıl almaz dönüşümü, medyanın eleştirel ve analiz edici bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış; medya okuryazarlığı da böylece önem kazanmış ve iletilerin, çözümleme ve değerlendirilmesinde eleştirel bakış açısı geliştiren bir alan olarak eğitim programındaki yerini almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlarla aynı doğrultudadır? A) Dijitalleşme ile birlikte eğitim alanında yenilikler üretmek zorunlu hâle gelmiştir. B Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medya okuryazarlığı eğitimin içerisine girmiştir. C) Medya her alanda olduğu gibi eğitim faaliyetlerini de etkisi altına almıştır. D) Medya okuryazarlığının önem kazanması, eğitimi de olumsuz etkilemiştir. E) Dijital devrim ile birlikte eğitimde eleştirel, sorgulayıcı bir anlayışa geçilmiştir.
han-
are)
KONU KAVRAMA
TESTI
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde duyu aktarması vardır?
A) Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın
Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın
B) Bir an kayboldun gibi! Yaşadım kıyameti
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti
C) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden
09
D) Bir kuş yağmuru boşanır bilmediğim bir yerden
Bir boranın patladığı bir yerden
E) Yalnız imkânsızlığı mı anlatır bir bulut
Yağmaya hazır bekliyorsa gökyüzünde
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
han- are) KONU KAVRAMA TESTI 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde duyu aktarması vardır? A) Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın B) Bir an kayboldun gibi! Yaşadım kıyameti Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti C) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden 09 D) Bir kuş yağmuru boşanır bilmediğim bir yerden Bir boranın patladığı bir yerden E) Yalnız imkânsızlığı mı anlatır bir bulut Yağmaya hazır bekliyorsa gökyüzünde
D) Yazar, gerçek hayattan seçtiği kahramanlan
romanın akışına göre yeniden biçimlendirir.
E) Yazar, insanların iç dünyasına değil, dış dün-
yasına ayna tutar.
(1997-ÖSS)
112. (0) Sanatçı, çağdaşı sanatçılardan herhangi
birinin izinde yürümekten olabildiğince kaçını-
yor. (II) O, sözcüğün gerçek anlamıyla, kendine
özgü olmak istiyor. (III) Çalışmalanında biçim ve
öz yönünden olabildiğince özgür bir tutum sür-
dürüyor. (IV) Sıradan sanatseverlerin kolayca
tadına varamayacağı, değişik yorumlara açık
ürünler ortaya koyuyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri anlamca birbirine en yakındır? ✓
B) I. ve Ill. C) I. ve IV.
A) 1. ve II.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.
(1997-ÖSS)
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
D) Yazar, gerçek hayattan seçtiği kahramanlan romanın akışına göre yeniden biçimlendirir. E) Yazar, insanların iç dünyasına değil, dış dün- yasına ayna tutar. (1997-ÖSS) 112. (0) Sanatçı, çağdaşı sanatçılardan herhangi birinin izinde yürümekten olabildiğince kaçını- yor. (II) O, sözcüğün gerçek anlamıyla, kendine özgü olmak istiyor. (III) Çalışmalanında biçim ve öz yönünden olabildiğince özgür bir tutum sür- dürüyor. (IV) Sıradan sanatseverlerin kolayca tadına varamayacağı, değişik yorumlara açık ürünler ortaya koyuyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han- gileri anlamca birbirine en yakındır? ✓ B) I. ve Ill. C) I. ve IV. A) 1. ve II. D) II. ve IV. E) III. ve IV. (1997-ÖSS)
Otudem
22. Yaya ve müsellemlerin kurulmasının ardından Osmanlı Devleti
fetih hareketlerine devam etmiş ve sınırları genişletmiştir.
I. Murat daha sonra Osmanlı merkez ordusunun temelini
oluşturan Kapıkulu Ocaklan'nı devletin başkentinde kurmuştur.
Buna göre I. Murat döneminde Yeniçeriler ilk defa
aşağıdakilerin hangisinde yetiştirilmiştir?
B) Edirne
Grimes
unmas A) İstanbul
nda
r sipaki
grisine
C
D) Bursa
E) Gelibolu
C) Söğüt
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
Otudem 22. Yaya ve müsellemlerin kurulmasının ardından Osmanlı Devleti fetih hareketlerine devam etmiş ve sınırları genişletmiştir. I. Murat daha sonra Osmanlı merkez ordusunun temelini oluşturan Kapıkulu Ocaklan'nı devletin başkentinde kurmuştur. Buna göre I. Murat döneminde Yeniçeriler ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yetiştirilmiştir? B) Edirne Grimes unmas A) İstanbul nda r sipaki grisine C D) Bursa E) Gelibolu C) Söğüt
A
A
A
TÜRKÇE TESTİ
Kökeni Arap edebiyatına dayanmakla beraber İs-
lamiyet'in yayılmasına paralel olarak Fars ve Türk
edebiyatlarının başat şiir formlarından biri hâline
gelen kaside, temelde bir övgü şiiridir. Bununla
beraber muhteva ve tarihî gelişimi bakımından ka-
sideyi edebiyat tarihinin sınırları içine hapsetmek
mümkün değildir.
Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılaya-
bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) Gündelik hayatı edebiyatla, şiirler ve türkülerle
derleyip toplama açısından da mahir bir sanat-
çıdır.
B) Farklı zamanlarda yazılmış metinler aracılığıyla
okuru kendi yaşantısına konuk ediyor bu eser.
Nesir olarak Naima Tarihi hem içerik hem de
ifade bakımından değerli bir yapıttır.
D) Hayata bambaşka açılardan bakmanın da
mümkün olduğunu hatırlatarak iç dünyamızın
sınırlarını genişletiyor.
E) İçinde yaşadığımız coğrafyanın hüznünü de
neşesini de satır aralarına ince ince işlemiştir.
6.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
A A A TÜRKÇE TESTİ Kökeni Arap edebiyatına dayanmakla beraber İs- lamiyet'in yayılmasına paralel olarak Fars ve Türk edebiyatlarının başat şiir formlarından biri hâline gelen kaside, temelde bir övgü şiiridir. Bununla beraber muhteva ve tarihî gelişimi bakımından ka- sideyi edebiyat tarihinin sınırları içine hapsetmek mümkün değildir. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılaya- bilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Gündelik hayatı edebiyatla, şiirler ve türkülerle derleyip toplama açısından da mahir bir sanat- çıdır. B) Farklı zamanlarda yazılmış metinler aracılığıyla okuru kendi yaşantısına konuk ediyor bu eser. Nesir olarak Naima Tarihi hem içerik hem de ifade bakımından değerli bir yapıttır. D) Hayata bambaşka açılardan bakmanın da mümkün olduğunu hatırlatarak iç dünyamızın sınırlarını genişletiyor. E) İçinde yaşadığımız coğrafyanın hüznünü de neşesini de satır aralarına ince ince işlemiştir. 6.
2. (1) Doğu Karadeniz dağlarının denize yaklaştıkça
alçalan tepelerinden biri de Delinmiş Tepe'dir.
(11) Delinmiş Tepe'nin eteklerinden doğan Tuzhane
Deresi, Çağlayan Şelalesi'nin varlık nedenidir. (III) Yöre
sakinleri tarafından “Sudüşen" olarak adlandırılan
doğanın bu saklı hazinesi yüzyıllardır aynı ritimle
akmaktadır. (IV) Şelale; kestane, gürgen, ıhlamur ve
kayın ağaçlarıyla çevrili alabildiğine nemli ortamda
köpürerek akıyor. (V) Burası yağmur ormanı olarak
nitelendirilen iliman bir bölgede yer alıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
aşamalılık söz konusudur
B) II
g
III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
2. (1) Doğu Karadeniz dağlarının denize yaklaştıkça alçalan tepelerinden biri de Delinmiş Tepe'dir. (11) Delinmiş Tepe'nin eteklerinden doğan Tuzhane Deresi, Çağlayan Şelalesi'nin varlık nedenidir. (III) Yöre sakinleri tarafından “Sudüşen" olarak adlandırılan doğanın bu saklı hazinesi yüzyıllardır aynı ritimle akmaktadır. (IV) Şelale; kestane, gürgen, ıhlamur ve kayın ağaçlarıyla çevrili alabildiğine nemli ortamda köpürerek akıyor. (V) Burası yağmur ormanı olarak nitelendirilen iliman bir bölgede yer alıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde aşamalılık söz konusudur B) II g III D) IV E) V
-t
3.
(1) Vücuttan dışarı atılırken katlanması zor acılar çekti-
ren böbrek taşlarının görülme sıklığı her geçen yıl ar-
tiyor. (II) Böbrek taşlarını insan popülasyonun yaklaşık
yüzde onluk kısmı yaşamlarında en az bir kez tecrübe
ediyor. (III) Tüm böbrek taşı türlerinin oluşum sebep-
lerinde liste başında yeterince sıvı tüketmemek yer alı-
yor. (IV) Hatta bilim insanları, küresel ısınmanın insan
vücudunun suya olan ihtiyacını artıracağı için böbrek
taşının görülme sıklığının yükselmesinden endişe edi-
yor. (V) Araştırmacılar, böbrek taşı üretimine meyilli bün-
yelerde bol su tüketiminin böbrek taşlarının seyreltil-
mesinde yardımcı olduğunu bildiriyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede giderek çoğalan bir durumdan söz edil-
mektedir.
O
C) III. cümlede böbrek taşının oluşumuna yol açan en
temel unsura değinilmektedir.
II. cümlede böbrek taşlarına ilişkin bir saptamada
bulunulmaktadır.
D) IV. cümlede gerçekleşeceği öngörülen bir durum-
dan duyulan kaygı belirtilmektedir.
E) V. cümlede nesnel bir bilgi yorumlanarak dile geti-
rilmektedir.
G
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
-t 3. (1) Vücuttan dışarı atılırken katlanması zor acılar çekti- ren böbrek taşlarının görülme sıklığı her geçen yıl ar- tiyor. (II) Böbrek taşlarını insan popülasyonun yaklaşık yüzde onluk kısmı yaşamlarında en az bir kez tecrübe ediyor. (III) Tüm böbrek taşı türlerinin oluşum sebep- lerinde liste başında yeterince sıvı tüketmemek yer alı- yor. (IV) Hatta bilim insanları, küresel ısınmanın insan vücudunun suya olan ihtiyacını artıracağı için böbrek taşının görülme sıklığının yükselmesinden endişe edi- yor. (V) Araştırmacılar, böbrek taşı üretimine meyilli bün- yelerde bol su tüketiminin böbrek taşlarının seyreltil- mesinde yardımcı olduğunu bildiriyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede giderek çoğalan bir durumdan söz edil- mektedir. O C) III. cümlede böbrek taşının oluşumuna yol açan en temel unsura değinilmektedir. II. cümlede böbrek taşlarına ilişkin bir saptamada bulunulmaktadır. D) IV. cümlede gerçekleşeceği öngörülen bir durum- dan duyulan kaygı belirtilmektedir. E) V. cümlede nesnel bir bilgi yorumlanarak dile geti- rilmektedir. G
8. 1.
Geminin içi su almadıkça sonsuz büyüklükteki
okyanuslar bile o gemiyi batıramaz.
II. Siz zihninizde izin vermedikçe olumsuz hiçbir
düşünce sizi yıkamaz.
Bu iki cümleden hareketle aşağıdaki atasözler-
den hangisine ulaşılabilir?
A) Huylu huyundan vazgeçmez.
B) İp inceldiği yerden kopar.
C) İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
D) Ağacı kurt, insanı dert yer.
E) İçi beni yakar, dışı eli.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
8. 1. Geminin içi su almadıkça sonsuz büyüklükteki okyanuslar bile o gemiyi batıramaz. II. Siz zihninizde izin vermedikçe olumsuz hiçbir düşünce sizi yıkamaz. Bu iki cümleden hareketle aşağıdaki atasözler- den hangisine ulaşılabilir? A) Huylu huyundan vazgeçmez. B) İp inceldiği yerden kopar. C) İstediğini söyleyen istemediğini işitir. D) Ağacı kurt, insanı dert yer. E) İçi beni yakar, dışı eli.
TÜRKÇE
20. 1. Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu sanı-
lan Fausta öldü. İlk kez 1965 yılında 3 ya-
şındayken Tanzanya'da Ngorongoro Krate-
ri'nde görülen siyah gergedan Fausta 57
yaşındaydı.
II. Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, Ngo-
Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kira-
rongoro Doğal Hayatı Koruma Idaresinden
terin bulunduğu bölgede serbestçe dola-
şan Fausta'nın sağlık sorunlarından dolayı
son birkaç yılını barınakta özel bakım gö-
rerek geçirdiğini söyledi.
III. Manongi, kayıtların 27 Aralık'ta ölen Faus-
ta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan
olduğunu gösterdiğini ifade etti. Fausta'nın
uzun yaşamasında hiç yavrulamamasının
etkisi olduğu düşünülüyor.
Bu medya metinlerinden hangileri "Sanal
haber kaynaklarında yazım kurallarına uyulma-
ması sıkça rastlanır bir durum hâline geldi." te-
zini haklı çıkarmaktadır?sio X
A) Yalnız I
C) I ve II
nirholtohis
B) Yalnız II
lig
D) II ve III
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
TÜRKÇE 20. 1. Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu sanı- lan Fausta öldü. İlk kez 1965 yılında 3 ya- şındayken Tanzanya'da Ngorongoro Krate- ri'nde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşındaydı. II. Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, Ngo- Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kira- rongoro Doğal Hayatı Koruma Idaresinden terin bulunduğu bölgede serbestçe dola- şan Fausta'nın sağlık sorunlarından dolayı son birkaç yılını barınakta özel bakım gö- rerek geçirdiğini söyledi. III. Manongi, kayıtların 27 Aralık'ta ölen Faus- ta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti. Fausta'nın uzun yaşamasında hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor. Bu medya metinlerinden hangileri "Sanal haber kaynaklarında yazım kurallarına uyulma- ması sıkça rastlanır bir durum hâline geldi." te- zini haklı çıkarmaktadır?sio X A) Yalnız I C) I ve II nirholtohis B) Yalnız II lig D) II ve III
37 ve 38. soruları aşağıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
Diğer türlere göre edebiyatımızın biraz hakkı yen-
miş, biraz haksızlığa uğramış, biraz görmezden
gelinmiş, çoğunlukla varlığı fark edilmemiş kendi
hâlinde bir türüdür "portre". Belki zaman zaman bi-
yografi gibi türlerle karıştırılmıştır. Belki zaman za-
man önemsenmemiş, üstü çizilmiştir. Portre daha
çok resim ve fotoğraf sanatının bir parçasıdır; akla
resmi ve fotoğrafı getirir. Aslında kelimelerle resim
yapmak, kişinin fiziki ve ruhi özelliklerini kaleme
almaktır portre. Bir ömrün olağan akışını düzenli
bir biçimde yansıtmak değildir. Yusuf Ziya Ortaç,
"Portreler" adlı kitabında Ahmet Haşim'in, Mithat
Cemal'in, Hasan Ali Yücel'in portrelerini nasıl da
ustalıkla çizivermiştir. Görselliğin kilometre taşı ol-
duğu bir çağda, günümüz portre yazarlarının fizik-
sel betimlemelerden kaçınması portre için ilginç bir
durumdur.
37. Bu parçadan "portre" ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Türk edebiyatı içinde değerinin tam olarak an-
laşılamadığı
B Farklı türlerle karıştırılmış olsa bile kendine
özgü anlatımı ile hep bir adım önde olduğu
C) Akla resim ve fotoğrafı getirdiği
D) Insanın iç ve dış özelliklerinin anlatıldığı bir tür
olduğu
EBetimleme ağır bastığı için bir nevi sözcüklerle
resim çizme sanatı olarak da görüldüğü
39
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Diğer türlere göre edebiyatımızın biraz hakkı yen- miş, biraz haksızlığa uğramış, biraz görmezden gelinmiş, çoğunlukla varlığı fark edilmemiş kendi hâlinde bir türüdür "portre". Belki zaman zaman bi- yografi gibi türlerle karıştırılmıştır. Belki zaman za- man önemsenmemiş, üstü çizilmiştir. Portre daha çok resim ve fotoğraf sanatının bir parçasıdır; akla resmi ve fotoğrafı getirir. Aslında kelimelerle resim yapmak, kişinin fiziki ve ruhi özelliklerini kaleme almaktır portre. Bir ömrün olağan akışını düzenli bir biçimde yansıtmak değildir. Yusuf Ziya Ortaç, "Portreler" adlı kitabında Ahmet Haşim'in, Mithat Cemal'in, Hasan Ali Yücel'in portrelerini nasıl da ustalıkla çizivermiştir. Görselliğin kilometre taşı ol- duğu bir çağda, günümüz portre yazarlarının fizik- sel betimlemelerden kaçınması portre için ilginç bir durumdur. 37. Bu parçadan "portre" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Türk edebiyatı içinde değerinin tam olarak an- laşılamadığı B Farklı türlerle karıştırılmış olsa bile kendine özgü anlatımı ile hep bir adım önde olduğu C) Akla resim ve fotoğrafı getirdiği D) Insanın iç ve dış özelliklerinin anlatıldığı bir tür olduğu EBetimleme ağır bastığı için bir nevi sözcüklerle resim çizme sanatı olarak da görüldüğü 39
S
A
R
M
A
14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yargı gerekçe-
siyle birlikte verilmiştir?
A) Yiğidin başına bir iş gelince
Onu yad ellere açıcı olma
B) Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
Sen eyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma
X
Alçaklarda otur, gözet kendini
Katı yükseklerden uçucu olma
DR
E Seni her mecliste hacil (küçük) düşürür
Kötülerle konup göçücü olma
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
S A R M A 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yargı gerekçe- siyle birlikte verilmiştir? A) Yiğidin başına bir iş gelince Onu yad ellere açıcı olma B) Elinden geldikçe sen eylik eyle Hatıra dokunup yıkıcı olma Sen eyilik et de o zayi olmaz Darılıp da başa kakıcı olma X Alçaklarda otur, gözet kendini Katı yükseklerden uçucu olma DR E Seni her mecliste hacil (küçük) düşürür Kötülerle konup göçücü olma
TYT/Türkçe
18. Gazeteci:
Sanatçı:
Ben hiçbir zaman bu müzikal yolculuğa çıkmanın
kendi kararım olduğunu düşünmedim, beni müzik
seçti. Beş yaşındayken bir gün babama dedim ki: "Ben
şarkıcıyım." O da bana "İleride şarkıcı olmak istediğini
söylüyorsun sanırım." dedi. "Hayır ben şu andan
itibaren şarkıcıyım." dedim.
Gazeteci:
(11)--
Sanatçı:
Sekiz yaşımdan beri besteler yapıyorum. Aldığım
müzik eğitiminden sonra anladım ki beste yapmanın
gerçek bir reçetesi yok, bu tamamen ilhamla alakalı ve
hayat,insanlar benim ilham kaynağım.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (1) Müziğe ne zaman başladınız?
(II) İlk şarkı sözünü ne zaman yazdınız?
B) (1) Müziğe başlamanın amacı nedir?
(II) Nasıl beste yapıyorsunuz?
C) Müzik serüveniniz nasıl başladı?
(II) Beste yapmanın sırrı nedir?
D) (1) Müziğe olan sevginiz ne zaman başladı?
(II) Beste yapmak zor mu?
E) (1) Müziğe olan ilginizi ilk kim fark etti?
(II) Aldığınız müzik eğitimi size neler kattı?
ICAT YAYINLARI
19
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
TYT/Türkçe 18. Gazeteci: Sanatçı: Ben hiçbir zaman bu müzikal yolculuğa çıkmanın kendi kararım olduğunu düşünmedim, beni müzik seçti. Beş yaşındayken bir gün babama dedim ki: "Ben şarkıcıyım." O da bana "İleride şarkıcı olmak istediğini söylüyorsun sanırım." dedi. "Hayır ben şu andan itibaren şarkıcıyım." dedim. Gazeteci: (11)-- Sanatçı: Sekiz yaşımdan beri besteler yapıyorum. Aldığım müzik eğitiminden sonra anladım ki beste yapmanın gerçek bir reçetesi yok, bu tamamen ilhamla alakalı ve hayat,insanlar benim ilham kaynağım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (1) Müziğe ne zaman başladınız? (II) İlk şarkı sözünü ne zaman yazdınız? B) (1) Müziğe başlamanın amacı nedir? (II) Nasıl beste yapıyorsunuz? C) Müzik serüveniniz nasıl başladı? (II) Beste yapmanın sırrı nedir? D) (1) Müziğe olan sevginiz ne zaman başladı? (II) Beste yapmak zor mu? E) (1) Müziğe olan ilginizi ilk kim fark etti? (II) Aldığınız müzik eğitimi size neler kattı? ICAT YAYINLARI 19
39 ve 40. soruları aşağıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
(1) 450 yıl önce yapılmış bir resmi bugün yeniden yap-
maya kalkmıyorsak 450 yıl önce yapılmış bir mimariyi de
bugün yapamazsınız, yapmamalısınız. ((11) Yaparsınız
ama asla yaptığınızın bir kimliği olmaz. (III) Bu, boynu
bükük bir yapı demektir. (IV) Günümüz, modern mimari
devridir (V) Öyle modern bir cami yaparsınız ki eşi ben-
zeri yoktur ve eşsiz olduğu için tüm dünyayı peşinize
takarsınız. (VI) Tasarım, hayal edilemeyeni yapmaktır,
Sinan da bu sayede dünya mimarlık tarihine girmiştir.
(VII) illa bir yapı yapılacaksa çağdaş bir tasarım kullanıl-
malıdır. (VIII) Dede Efendi, 19. yüzyılın ortalarına doğru
Yine Bir Gülnihal isminde bir beste yapıyor: o bestede
vals vardır: vals o dönemin cağdas müziğidir, (IX) Dede
Efendi o müziği kendi üslubu ve tasavvufla birleştirmiştir,
bilmem anlatabildim mi?
40. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) I ve IV
B) IV ve V
D) IV ve VIII
C) V ve VI
E) VI ve VIII
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) 450 yıl önce yapılmış bir resmi bugün yeniden yap- maya kalkmıyorsak 450 yıl önce yapılmış bir mimariyi de bugün yapamazsınız, yapmamalısınız. ((11) Yaparsınız ama asla yaptığınızın bir kimliği olmaz. (III) Bu, boynu bükük bir yapı demektir. (IV) Günümüz, modern mimari devridir (V) Öyle modern bir cami yaparsınız ki eşi ben- zeri yoktur ve eşsiz olduğu için tüm dünyayı peşinize takarsınız. (VI) Tasarım, hayal edilemeyeni yapmaktır, Sinan da bu sayede dünya mimarlık tarihine girmiştir. (VII) illa bir yapı yapılacaksa çağdaş bir tasarım kullanıl- malıdır. (VIII) Dede Efendi, 19. yüzyılın ortalarına doğru Yine Bir Gülnihal isminde bir beste yapıyor: o bestede vals vardır: vals o dönemin cağdas müziğidir, (IX) Dede Efendi o müziği kendi üslubu ve tasavvufla birleştirmiştir, bilmem anlatabildim mi? 40. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A) I ve IV B) IV ve V D) IV ve VIII C) V ve VI E) VI ve VIII
5.
1. bir nehir üzerinde sürüklenen
II. aslında kendileri gitmez
III. sadece suyun akışına kapılırlar
IV. hayatta bir gayesi olmayan insanlar
V. saman çöplerine benzerler
Numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulursa hangisi sonuncu olur?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
5. 1. bir nehir üzerinde sürüklenen II. aslında kendileri gitmez III. sadece suyun akışına kapılırlar IV. hayatta bir gayesi olmayan insanlar V. saman çöplerine benzerler Numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi sonuncu olur? A) I B) 11 C) III D) IV E) V