Düşünceyi Geliştirme Yolları Soruları

9. Cönklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış-
tır?
A) Halk şairlerinin söylediği şiirlerin sonraki kuşaklara ulaş-
masında etkili olmuştur.
Şiirlerin başına çoğu zaman koşma, türkü, ilahi gibi şiirin
türünü belirten başlık yazılır.
C) Geçmişe ait folklor ürünlerini geleceğe taşıması bakımın-
dan önem taşır.
D) Yazma hüneri bulunan ve "reisülküttap" adı verilen uz-
manlarca kaleme alınır.
E) Şiirin yanı sıra düzyazı metinler, dinî bilgiler, özel notlar
vb. içerebilir.
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
9. Cönklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış- tır? A) Halk şairlerinin söylediği şiirlerin sonraki kuşaklara ulaş- masında etkili olmuştur. Şiirlerin başına çoğu zaman koşma, türkü, ilahi gibi şiirin türünü belirten başlık yazılır. C) Geçmişe ait folklor ürünlerini geleceğe taşıması bakımın- dan önem taşır. D) Yazma hüneri bulunan ve "reisülküttap" adı verilen uz- manlarca kaleme alınır. E) Şiirin yanı sıra düzyazı metinler, dinî bilgiler, özel notlar vb. içerebilir.
töder
6.
Aşağıdaki haritada dört ayrı coğrafi alan numaralandınlarak
gösterilmiştir.
Ekvator
(III)
(11
Haritada numaralı coğrafi alanların tamamı aşağıdaki
bölgelerin hangisinde yer alır?
A) Akdeniz iklim bölgesi
B) Sıcak ve kurak bölge
C) Yağmur ormanları bölgesi
D) Dağlık bölge
E) Tropikal rüzgar bölgesi
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
töder 6. Aşağıdaki haritada dört ayrı coğrafi alan numaralandınlarak gösterilmiştir. Ekvator (III) (11 Haritada numaralı coğrafi alanların tamamı aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer alır? A) Akdeniz iklim bölgesi B) Sıcak ve kurak bölge C) Yağmur ormanları bölgesi D) Dağlık bölge E) Tropikal rüzgar bölgesi
ma,
ir-
p-
n-
lik
si
11. Ben bilimin ham verilerinden çok, bu verilerin bizim
||
için anlamı ile ilgileniyor ve onu anlatmaya çalışıyo-
rum. Zira anlamı olmayan veri, yükten başka bir şey
değildir; sadece bilgisayarların işine yarayabilir. An-
IV
lam, insan zihninin en önemli ihtiyacı olduğu için de
V
sanırım yazdıklarım insanlara daha okunabilir geliyor.
Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisi "zincirle-
me isim tamlaması" içermektedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
eis TYT Türkçe Soru Bankası
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
ma, ir- p- n- lik si 11. Ben bilimin ham verilerinden çok, bu verilerin bizim || için anlamı ile ilgileniyor ve onu anlatmaya çalışıyo- rum. Zira anlamı olmayan veri, yükten başka bir şey değildir; sadece bilgisayarların işine yarayabilir. An- IV lam, insan zihninin en önemli ihtiyacı olduğu için de V sanırım yazdıklarım insanlara daha okunabilir geliyor. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisi "zincirle- me isim tamlaması" içermektedir? A) I B) II C) III D) IV E) V eis TYT Türkçe Soru Bankası
8. Gerçek, dört unsur kadar hayatidir pratik yaşamda. Insan
kendisi için işe yarayan bir gerçeklik versiyonundan yani
makul bir iş, makul bir evlilik, makul bir çocuk, makul ölçekte
çekişmeler, dedikodular, hazlar, keşifler ve yarışlardan mem-
nun olmadıkça nevroz ataklarıyla boğuşur durur. Rüzgârda
savrulan saçları güçlükle zapt eden lastik bir toka gibi der-
leyip toparlar bizi gerçek. Fakat yolun bir yerinde, özellikle
deneyimin sarp tepelerine vardığımız zaman, gerçekliğin at-
larından inip yola yaya ve yalın ayak devam etmemiz gerekir.
O sarp tepeden dönüp geriye baktığımızda yeryüzü boyun-
ca uzanan büyüleyici bir sahne ve harikulade inandırıcılıkla
oynanan sayısız piyes görürüz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) Örnekleme
B Tartışma
Benzetme
D) Karşılaştırma
EXOznel yargı
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
8. Gerçek, dört unsur kadar hayatidir pratik yaşamda. Insan kendisi için işe yarayan bir gerçeklik versiyonundan yani makul bir iş, makul bir evlilik, makul bir çocuk, makul ölçekte çekişmeler, dedikodular, hazlar, keşifler ve yarışlardan mem- nun olmadıkça nevroz ataklarıyla boğuşur durur. Rüzgârda savrulan saçları güçlükle zapt eden lastik bir toka gibi der- leyip toparlar bizi gerçek. Fakat yolun bir yerinde, özellikle deneyimin sarp tepelerine vardığımız zaman, gerçekliğin at- larından inip yola yaya ve yalın ayak devam etmemiz gerekir. O sarp tepeden dönüp geriye baktığımızda yeryüzü boyun- ca uzanan büyüleyici bir sahne ve harikulade inandırıcılıkla oynanan sayısız piyes görürüz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) Örnekleme B Tartışma Benzetme D) Karşılaştırma EXOznel yargı
TYT
460
Düşünceyi Geliştirme Yolları / Tanık Ga
Tanımlama, Sa
1. Dino Buzatti; O. Henry, Edgar Allan Poe, Franz Kafka çiz-
gisindeki öyküleriyle modern öykünün en iyi örneklerini
vermiştir. Yazar, kimi öykülerinde iletisini fantastik kurguya
yedirerek okura aktarır. Colombre, olağanüstü güzellikte fan-
tastik, masalsı bir öyküdür. Herman Melville'in Moby Dick'ini
çağrıştıran öyküde, insanların kuruntularla, ön yargılarla, kor-
kularla birbirine hayatı zindan etmelerini örnekleyen emsalsiz
bir hikmet öyküsüdür. Büyülü Ceket, onun bir diğer fantastik
öyküsüdür. Bu öyküde, diktirdiği ceketin cebinden durmak-
sızın para çıkan bir adam sonunda zengin olmasına rağmen
bir türlü mutlu olamaz. Çünkü paralar çabasızca elde edil-
miştir. Sonunda, bütün servetinin yok olmasını göze alarak
ceketten kurtulur. Yazar, bu öyküsüyle, emek sarf edilmeden
sahip olunan değerlerin kişiyi nasıl mutsuz ettiğini usta işi bir
kurguyla okuruna aktarır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Öyküleme
C) Örnekleme
Tanımlama
Tanık gösterme
2. Toplumsal yapının, yaratıcı disiplinlerde üretenler üzerinde
büyük bir etkisi var. Sanatçıların bakış açılarını şekillendiren
bu unsur, özellikle Balkan coğrafyası gibi içinde her daim
gergin bir potansiyel barındıran toplumlarda daha baskın.
Belgradlı yazar Marina Abramoviç'in de savaş sonrası komü-
nist Yugoslavya'nın çocuğu olduğunu vurgulaması boşuna
değil. "Karanlık bir yerden geliyorum. 1940'larin ortasından
70'li yılların ortasına kadarki savaş sonrası Yugoslavya'dan.
Komünist bir diktatörlük, Mareşal Tito iktidarda. Her
zaman kit, her yerde kasvet." By do
alandan estetik bel
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
TYT 460 Düşünceyi Geliştirme Yolları / Tanık Ga Tanımlama, Sa 1. Dino Buzatti; O. Henry, Edgar Allan Poe, Franz Kafka çiz- gisindeki öyküleriyle modern öykünün en iyi örneklerini vermiştir. Yazar, kimi öykülerinde iletisini fantastik kurguya yedirerek okura aktarır. Colombre, olağanüstü güzellikte fan- tastik, masalsı bir öyküdür. Herman Melville'in Moby Dick'ini çağrıştıran öyküde, insanların kuruntularla, ön yargılarla, kor- kularla birbirine hayatı zindan etmelerini örnekleyen emsalsiz bir hikmet öyküsüdür. Büyülü Ceket, onun bir diğer fantastik öyküsüdür. Bu öyküde, diktirdiği ceketin cebinden durmak- sızın para çıkan bir adam sonunda zengin olmasına rağmen bir türlü mutlu olamaz. Çünkü paralar çabasızca elde edil- miştir. Sonunda, bütün servetinin yok olmasını göze alarak ceketten kurtulur. Yazar, bu öyküsüyle, emek sarf edilmeden sahip olunan değerlerin kişiyi nasıl mutsuz ettiğini usta işi bir kurguyla okuruna aktarır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Karşılaştırma B) Öyküleme C) Örnekleme Tanımlama Tanık gösterme 2. Toplumsal yapının, yaratıcı disiplinlerde üretenler üzerinde büyük bir etkisi var. Sanatçıların bakış açılarını şekillendiren bu unsur, özellikle Balkan coğrafyası gibi içinde her daim gergin bir potansiyel barındıran toplumlarda daha baskın. Belgradlı yazar Marina Abramoviç'in de savaş sonrası komü- nist Yugoslavya'nın çocuğu olduğunu vurgulaması boşuna değil. "Karanlık bir yerden geliyorum. 1940'larin ortasından 70'li yılların ortasına kadarki savaş sonrası Yugoslavya'dan. Komünist bir diktatörlük, Mareşal Tito iktidarda. Her zaman kit, her yerde kasvet." By do alandan estetik bel
19. Her daim hoş bir yaşamın anahtarı şudur: İsteklerimiz daha
parlak, daha güzel bir gelecek vaadi taşır gibi görünürken
işin aslı şu anı bozan şeyin, onların doğaları olduğudur. Şu
an her şey güzeldir. Bir göletin yüzeyinin durgunlaşmasını
sağlamak için taşı atmazdınız. Kendi hâline bırakıldığında
gölet üzerindeki gökleri yansıtır. Kendimizi kendi hâlimize
bırakmayı öğrendikçe bu yolla daha mutlu olduğumuz, daha
keskin bir şekilde ortaya çıkar.
Bu parçada düşünceyi görünür kılmak için aşağıdaki
yollardan hangisine başvurulmuştur?
A) Örnekleme - Somutlama
B) Kişileştirme - Benzetme
C) Alıntı yapma - Soyutlama
D) Tanımlama - Verilere dayanma
E) Karşıtlıklardan yararlanma - Abartma
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
19. Her daim hoş bir yaşamın anahtarı şudur: İsteklerimiz daha parlak, daha güzel bir gelecek vaadi taşır gibi görünürken işin aslı şu anı bozan şeyin, onların doğaları olduğudur. Şu an her şey güzeldir. Bir göletin yüzeyinin durgunlaşmasını sağlamak için taşı atmazdınız. Kendi hâline bırakıldığında gölet üzerindeki gökleri yansıtır. Kendimizi kendi hâlimize bırakmayı öğrendikçe bu yolla daha mutlu olduğumuz, daha keskin bir şekilde ortaya çıkar. Bu parçada düşünceyi görünür kılmak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulmuştur? A) Örnekleme - Somutlama B) Kişileştirme - Benzetme C) Alıntı yapma - Soyutlama D) Tanımlama - Verilere dayanma E) Karşıtlıklardan yararlanma - Abartma
1
TYT/Türkçe
34. Tiyatro bildirim düzenini oyuncunun görüntüsü ve
sesiyle kuran bir iletişim aracıdır. "Canli görsel imge"
ve "canlı insan sesi" alıcı insanın tüm duyarlılığını
harekete geçirir ve onun iletişim sürecine etkin
biçimde katılımını sağlar. Bir başka deyişle tiyatroda
iletişim, gönderici ve alıcı arasında oluşan elektrik
akımıyla gerçekleşir. Bu özellik, tiyatroya sanat
biçimleri aracılığıyla iletişim kurma bağlamında diğer
edebî türlere göre üstün bir konum sağlar.
Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi
geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) Tanımlama - örneklendirme
alert.
B) Örneklendirme - karşılaştırma
C Karşılaştırma - tanımlama
D) Örneklendirme -benzetme
E) Tanımlama - benzetme
plasalo ilini
36.
biroda
AYINLARI
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
1 TYT/Türkçe 34. Tiyatro bildirim düzenini oyuncunun görüntüsü ve sesiyle kuran bir iletişim aracıdır. "Canli görsel imge" ve "canlı insan sesi" alıcı insanın tüm duyarlılığını harekete geçirir ve onun iletişim sürecine etkin biçimde katılımını sağlar. Bir başka deyişle tiyatroda iletişim, gönderici ve alıcı arasında oluşan elektrik akımıyla gerçekleşir. Bu özellik, tiyatroya sanat biçimleri aracılığıyla iletişim kurma bağlamında diğer edebî türlere göre üstün bir konum sağlar. Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Tanımlama - örneklendirme alert. B) Örneklendirme - karşılaştırma C Karşılaştırma - tanımlama D) Örneklendirme -benzetme E) Tanımlama - benzetme plasalo ilini 36. biroda AYINLARI
ka-
oul
al
ve
er
a
i
10. Karşılaştırma cümleleri en az iki farklı varlığı, olayı,
durumu, kavramı birbiriyle örtüşen birbirine benze-
yen ya da karşıt yönleriyle zayıflık üstünlük eşitlik-
denklik vs. belirterek kıyaslayan cümlelerdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kar-
şılaştırma anlamı vardır?
A) Çözüm önerisi olmayan eleştirinin sanata ve sa-
natçıya faydası yoktur.
B) Bu bayram tatilinde Bodrum'un trafiği de İstan-
bul'unki gibi sakindi.
-C) Belediye işçileri iki gündür sitenin önündeki yol-
da çalışma yapıyorlardı. er
D) Şiir, dil kurallarını iyi bilen şairlerin elinde hayat
bulmalıdır.
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
ka- oul al ve er a i 10. Karşılaştırma cümleleri en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen birbirine benze- yen ya da karşıt yönleriyle zayıflık üstünlük eşitlik- denklik vs. belirterek kıyaslayan cümlelerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kar- şılaştırma anlamı vardır? A) Çözüm önerisi olmayan eleştirinin sanata ve sa- natçıya faydası yoktur. B) Bu bayram tatilinde Bodrum'un trafiği de İstan- bul'unki gibi sakindi. -C) Belediye işçileri iki gündür sitenin önündeki yol- da çalışma yapıyorlardı. er D) Şiir, dil kurallarını iyi bilen şairlerin elinde hayat bulmalıdır.
1.
Senaryo incelendiğinde görünen olayların ardında duygu
larla ilişkili başka bir metnin aktığını hissediyoruz.
II. Senaristin bu çalışması önceki eserlerinden daha farklı bir
duyarlığı işaretliyor.
III. Senaryo, hem olaylar hem mekân hem de diyaloglar açı-
sından güzel duyusal nitelikleri ile öne çıkan bir çalışma.
IV. Bu senaryo çalışması, yazarın alışageldiğimiz izleklerinden
ayrıksı bir çizgide ilerliyor.
V. Senaryo ister metin olarak okunsun ister storyboardda in-
celensin isterse filme çekilsin oldukça etkili.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca
birbirine en yakındır?
A) I ve II
D) III ve IV
B) II ve III
E) IV ve V
C) II ve IV
6
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
1. Senaryo incelendiğinde görünen olayların ardında duygu larla ilişkili başka bir metnin aktığını hissediyoruz. II. Senaristin bu çalışması önceki eserlerinden daha farklı bir duyarlığı işaretliyor. III. Senaryo, hem olaylar hem mekân hem de diyaloglar açı- sından güzel duyusal nitelikleri ile öne çıkan bir çalışma. IV. Bu senaryo çalışması, yazarın alışageldiğimiz izleklerinden ayrıksı bir çizgide ilerliyor. V. Senaryo ister metin olarak okunsun ister storyboardda in- celensin isterse filme çekilsin oldukça etkili. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A) I ve II D) III ve IV B) II ve III E) IV ve V C) II ve IV 6
72. Otuzlu yaşlarına doğru artık ciddi bir yazar olmaya karar
veren bu adamın yazı yazma alışkanlıkları hiç kimseye
benzemiyordu. Onun yazma alışkanlığı, gösterişçi yaşam
ve giyinme biçiminin tam tersiydi. Bütün evi çok pahalı ve
süslü eşyalarla doluyken yazı odası neredeyse bomboştu.
Nereye giderse gitsin yanında küçük çalışma masasını,
kâğıtlarını ve kalemlerini de götürürdü.
Yukarıdaki paragrafta yazarla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yazarın otuz yaşlarında ciddi bir yazar olmaya karar
verdiğine
B) Yazma alışkanlığıyla yaşama biçiminin farklı olduğuna
C) Evinin ve giyiminin çok gösterişli olmasına rağmen
yazı odasının sade olduğuna
D) Yazılarında yaşam tarzını ve toplum sorunlarını anlat-
tığına
E) Gittiği her yere yazı malzemelerini de götürdüğüne
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
72. Otuzlu yaşlarına doğru artık ciddi bir yazar olmaya karar veren bu adamın yazı yazma alışkanlıkları hiç kimseye benzemiyordu. Onun yazma alışkanlığı, gösterişçi yaşam ve giyinme biçiminin tam tersiydi. Bütün evi çok pahalı ve süslü eşyalarla doluyken yazı odası neredeyse bomboştu. Nereye giderse gitsin yanında küçük çalışma masasını, kâğıtlarını ve kalemlerini de götürürdü. Yukarıdaki paragrafta yazarla ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisine değinilmemiştir? A) Yazarın otuz yaşlarında ciddi bir yazar olmaya karar verdiğine B) Yazma alışkanlığıyla yaşama biçiminin farklı olduğuna C) Evinin ve giyiminin çok gösterişli olmasına rağmen yazı odasının sade olduğuna D) Yazılarında yaşam tarzını ve toplum sorunlarını anlat- tığına E) Gittiği her yere yazı malzemelerini de götürdüğüne
TYT-
A
UĞUR
A
A
31. Gündelik hayatın diğer kentlerden çok farklı olduğunu
düşünmüyorum Muğla'da. Büyüdükçe yabancılaşan
bir yalnızlık burada da sürüyor. Yalnız, kenti özel kılan
coğrafyasının olağanüstü güzelliğiyle tarihi ve kültürel
varlığının büyük zenginliği kenti özel kılıyor. Biraz kent
merkezinden uzağa gidebilirseniz, bir sonsuzluk duy-
gusu sizi içine alıp götürecektir. Bir ağaçla, bir antik
mezarla, tiyatroyla, çiçeklerin cümbüşüyle, denizin
sessizliğiyle götürecektir. Dağın değil de sizin başınız
bulutlara değmektedir. Birdenbire bütün bunlara dönüş-
tüğünüzü duyumsayacaksınız ya da hayatın ne kadar
kısa ve sıradan olduğunu düşüneceksiniz.
Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin han-
gisinden yararlanılmıştır?EM
sou
AY Öyküleme
B) Tanık gösterme
CY Açıklama
D) Örneklendirme
E) Sayısal verilerden yararlanma
Tovu
bylag
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
TYT- A UĞUR A A 31. Gündelik hayatın diğer kentlerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum Muğla'da. Büyüdükçe yabancılaşan bir yalnızlık burada da sürüyor. Yalnız, kenti özel kılan coğrafyasının olağanüstü güzelliğiyle tarihi ve kültürel varlığının büyük zenginliği kenti özel kılıyor. Biraz kent merkezinden uzağa gidebilirseniz, bir sonsuzluk duy- gusu sizi içine alıp götürecektir. Bir ağaçla, bir antik mezarla, tiyatroyla, çiçeklerin cümbüşüyle, denizin sessizliğiyle götürecektir. Dağın değil de sizin başınız bulutlara değmektedir. Birdenbire bütün bunlara dönüş- tüğünüzü duyumsayacaksınız ya da hayatın ne kadar kısa ve sıradan olduğunu düşüneceksiniz. Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin han- gisinden yararlanılmıştır?EM sou AY Öyküleme B) Tanık gösterme CY Açıklama D) Örneklendirme E) Sayısal verilerden yararlanma Tovu bylag
INLARI
Geliştirme Yolları
4. Taoizm: Çin'de MO 600'de Laozi (Lao Tzu) laka-
bıyla; "Ihtiyar Bilge" tarafından kurulduğu rivayet
edilen felsefi ve ruhsal bir öğretidir. Öğretinin ki-
tabi, Laozi tarafından yazıldığı varsayılan "Tao Te
Ching"tir. Tao: yol, Te: erdem, Ching: kitap anlamı-
na gelir. İnsanın özüyle bütünleşip bilgeliğe ulaş-
ma yolunun kitabıdır. 2500 y öncesinin Çincesiyle
ve mistik bir dille yazılmasından ötürü birçok kitap
gibi çok çeşitli çevirileri vardır. Incil'den sonra ya-
bancı dillere en çok çevrilen kitaptır. Bu da öğreti-
nin zamandan bağımsız olduğunu gösterir.
Metinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanıl-
mamıştır?
A) Karşılaştırma
B) Tanımlama
C) Açıklama
D) Çıkarım yapma
E) Sayısal veri kullanma
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
INLARI Geliştirme Yolları 4. Taoizm: Çin'de MO 600'de Laozi (Lao Tzu) laka- bıyla; "Ihtiyar Bilge" tarafından kurulduğu rivayet edilen felsefi ve ruhsal bir öğretidir. Öğretinin ki- tabi, Laozi tarafından yazıldığı varsayılan "Tao Te Ching"tir. Tao: yol, Te: erdem, Ching: kitap anlamı- na gelir. İnsanın özüyle bütünleşip bilgeliğe ulaş- ma yolunun kitabıdır. 2500 y öncesinin Çincesiyle ve mistik bir dille yazılmasından ötürü birçok kitap gibi çok çeşitli çevirileri vardır. Incil'den sonra ya- bancı dillere en çok çevrilen kitaptır. Bu da öğreti- nin zamandan bağımsız olduğunu gösterir. Metinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanıl- mamıştır? A) Karşılaştırma B) Tanımlama C) Açıklama D) Çıkarım yapma E) Sayısal veri kullanma
38. Monografi, tenkit, edebiyat tarihi, imzamı taşıyan her ya-
zıda ben yaşıyorum. Bütün bu türler kendimi anlatmak için
bir vesile. Bir Balzac'ın, bir ibn Haldun'un, bir Machiavel-
li'nin arkasına gizleniyorum, kendimi yaşıyorum onlarda,
kendi öfkelerimi, kendi ümitlerimi, kendi ümitsizliklerimi...
Hakikatte kendilerini konuşturduğum düşünce adamları,
bir tarafıyla da benim tercümanlarımdır. Tanıdığım bin-
lerce insan arasından onları seçişim, bazen kendimi sah-
neye çıkarmak istemeyişinden yani bir şöhretin arkasına
gizlenmek ihtlyatkârlığından bazen de onlarla boy ölçüşe-
bileceğimi ispata kalkmak gibi bir bencillikten kaynaklana-
bilir.
Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle ni-
telendirilebilir?
A) Düşüncelerini dile getirmekten çekinen
B) Başkalarının düşüncesine saygı duymayan
e) Düşünce üretemeyen X
D) Kendi düşüncelerini başkalarınca ileten X
E) Edebiyatın bütün türlerinde başarılı olan X
UTU KRALLAR 22-23
Z
HR
R
E
K
14
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
38. Monografi, tenkit, edebiyat tarihi, imzamı taşıyan her ya- zıda ben yaşıyorum. Bütün bu türler kendimi anlatmak için bir vesile. Bir Balzac'ın, bir ibn Haldun'un, bir Machiavel- li'nin arkasına gizleniyorum, kendimi yaşıyorum onlarda, kendi öfkelerimi, kendi ümitlerimi, kendi ümitsizliklerimi... Hakikatte kendilerini konuşturduğum düşünce adamları, bir tarafıyla da benim tercümanlarımdır. Tanıdığım bin- lerce insan arasından onları seçişim, bazen kendimi sah- neye çıkarmak istemeyişinden yani bir şöhretin arkasına gizlenmek ihtlyatkârlığından bazen de onlarla boy ölçüşe- bileceğimi ispata kalkmak gibi bir bencillikten kaynaklana- bilir. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle ni- telendirilebilir? A) Düşüncelerini dile getirmekten çekinen B) Başkalarının düşüncesine saygı duymayan e) Düşünce üretemeyen X D) Kendi düşüncelerini başkalarınca ileten X E) Edebiyatın bütün türlerinde başarılı olan X UTU KRALLAR 22-23 Z HR R E K 14
21. Her buluş, yeni bir dengesizlik yaratır. Bu da yeni yeni
makinelerin araştırılmasını, yapılmasını gerektirir. Sözge-
limi 1779'da Crompton'un "mule" denilen eğirme aracını
yapması daha iyi nitelikte iplik elde edilmesini sağladıy-
sada bu kez iplik yapımcısı el ile çalışan dokumacının çok
önüne geçmiş oldu. İplikçiler mallarını nereye pazarlaya-
caklarını bilemez oldular. İmdatlarına, 1785'te makineli
dokuma tezgahını geliştiren Cartwright yetişti. Bu tezgah
1800'den başlayarak nitelikli ipliğin kullanılmasını sağladı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi var-
dır?
A) Tanımlama
C) Tanık gösterme
E) Benzetme
Un08
B) Kişileştirme
D) Örneklendirme->
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
21. Her buluş, yeni bir dengesizlik yaratır. Bu da yeni yeni makinelerin araştırılmasını, yapılmasını gerektirir. Sözge- limi 1779'da Crompton'un "mule" denilen eğirme aracını yapması daha iyi nitelikte iplik elde edilmesini sağladıy- sada bu kez iplik yapımcısı el ile çalışan dokumacının çok önüne geçmiş oldu. İplikçiler mallarını nereye pazarlaya- caklarını bilemez oldular. İmdatlarına, 1785'te makineli dokuma tezgahını geliştiren Cartwright yetişti. Bu tezgah 1800'den başlayarak nitelikli ipliğin kullanılmasını sağladı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi var- dır? A) Tanımlama C) Tanık gösterme E) Benzetme Un08 B) Kişileştirme D) Örneklendirme-> Diğer sayfaya geçiniz
E TESTI
TYT
7. Hangi kitabı çevirirseniz çevirin orada mutlaka sizden bir iz
olacaktır. Yani farklı dünya görüşleri çerçevesinde kaynak
metinlerin "farklı" şekillerde yorumlandığı ve çevrildiği söy-
lenebilir. Ancak çeviriyle ilgili geleneksel görüşe sahip eleş-
tirmenler, çeviriyi salt dilsel aktarım olarak görme eğilimin-
de oldukları için yapıtın kaynak metnine bire bir bağlı kalı-
narak yapılan çevirileri başarılı bulur. Çevirmenin yorumun-
dan kaynaklanan farklılıkları yok sayar. Oysa ---- Çevirme-
nin yeteneklerini, yapıtın çevrildiği dilin niteliklerini görmez-
den gelmektir. Dahası niteliksiz bir çeviri anlayışının bir gös-
tergesidir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre
aşağıda verilenlerin hangisi getirilmelidir?
A) bu, çevirmeni de yok sayarak çeviriyi mekanikleştirmek
demektir
B) gercek ceviri yapıtın aslını başka bir dile olduğu gibi ak-
almakr
C) başarılı bir çevirmenden beklenen kendi zlerini tümüy-
yok etmesidir
Di bir virmenin çevir, yazı aracılıyla kühürler arası
köprü kurmaktır
E) çeviri, yapıtın ruhunu yok etmeden başka bir dilde yeni-
den var etmektir
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
E TESTI TYT 7. Hangi kitabı çevirirseniz çevirin orada mutlaka sizden bir iz olacaktır. Yani farklı dünya görüşleri çerçevesinde kaynak metinlerin "farklı" şekillerde yorumlandığı ve çevrildiği söy- lenebilir. Ancak çeviriyle ilgili geleneksel görüşe sahip eleş- tirmenler, çeviriyi salt dilsel aktarım olarak görme eğilimin- de oldukları için yapıtın kaynak metnine bire bir bağlı kalı- narak yapılan çevirileri başarılı bulur. Çevirmenin yorumun- dan kaynaklanan farklılıkları yok sayar. Oysa ---- Çevirme- nin yeteneklerini, yapıtın çevrildiği dilin niteliklerini görmez- den gelmektir. Dahası niteliksiz bir çeviri anlayışının bir gös- tergesidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıda verilenlerin hangisi getirilmelidir? A) bu, çevirmeni de yok sayarak çeviriyi mekanikleştirmek demektir B) gercek ceviri yapıtın aslını başka bir dile olduğu gibi ak- almakr C) başarılı bir çevirmenden beklenen kendi zlerini tümüy- yok etmesidir Di bir virmenin çevir, yazı aracılıyla kühürler arası köprü kurmaktır E) çeviri, yapıtın ruhunu yok etmeden başka bir dilde yeni- den var etmektir
TYT / TÜRKÇE
26. Muhabir:
(1)
Yazar:
-11-
Aslında kitabın konusu uzun zamandır kafamın
içinde kendine yer ediniyordu. Konu belliydi
ama karakter yapıları ve davranışları çok net
değildi. Karakterlerin daha net hâle gelmesi
için uzun süre çevremde gözlemler yaptım. Bu
hem bana çok yardımcı oldu hem de hikâyenin
sıra dışı olmasında önemli bir rol oynadı.
Muhabir:
(11) --
Yazar:
- Öyle de söylenebilir. Kitabımda anlatmak is-
tediğim meselenin iyi anlaşılması, esasında
karakterlerin aralarındaki diyaloglar ile doğru
orantılıydı. Sıradan bir anlatımı asla benimse-
medim, sıradan bir anlatım benimsemiş olsay-
dim belki de bu röportajı yapmıyor olurdum.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
terden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) I. Son kitabınızı kaleme almaya iten güç neydi
ya da nelerdi?
II. Karakterler arasındaki diyaloglar tabın an-
latımında önemli bir yere sahip mi?
B) Kitaplarınız arasında sıra dışı konuya sahip
olan bir eseriniz var mı?
II. Tüm eserlerinizin odak noktası karakterlerin
ilginç diyologları mıdır?
C) I. Son yayımladığınız kitabın konusu neydi ve ele
aldığınız konuyu tam olarak aktarabildiniz mi?
II. Anlatım açısından bu kitabınızın, diğer kitap-
Tarınıza benzemediğini ifade edebilir misiniz?
D) I. İçerik açısından beğenilen ve ilginç bulunan
son kitabınız için özel bir çaba sarf ettiniz mi?
II. Üslup-açısından bu kitabınız farklıdır, diyebilir
misiniz?
E) I. İçerik açısından kitaplarınızın farklı olmasın-
da neler rol almıştır?
II. Son kitabınızda anlatmak istediklerinizi tam
olarak aktarabildiniz mi?
27.
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
TYT / TÜRKÇE 26. Muhabir: (1) Yazar: -11- Aslında kitabın konusu uzun zamandır kafamın içinde kendine yer ediniyordu. Konu belliydi ama karakter yapıları ve davranışları çok net değildi. Karakterlerin daha net hâle gelmesi için uzun süre çevremde gözlemler yaptım. Bu hem bana çok yardımcı oldu hem de hikâyenin sıra dışı olmasında önemli bir rol oynadı. Muhabir: (11) -- Yazar: - Öyle de söylenebilir. Kitabımda anlatmak is- tediğim meselenin iyi anlaşılması, esasında karakterlerin aralarındaki diyaloglar ile doğru orantılıydı. Sıradan bir anlatımı asla benimse- medim, sıradan bir anlatım benimsemiş olsay- dim belki de bu röportajı yapmıyor olurdum. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdaki- terden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) I. Son kitabınızı kaleme almaya iten güç neydi ya da nelerdi? II. Karakterler arasındaki diyaloglar tabın an- latımında önemli bir yere sahip mi? B) Kitaplarınız arasında sıra dışı konuya sahip olan bir eseriniz var mı? II. Tüm eserlerinizin odak noktası karakterlerin ilginç diyologları mıdır? C) I. Son yayımladığınız kitabın konusu neydi ve ele aldığınız konuyu tam olarak aktarabildiniz mi? II. Anlatım açısından bu kitabınızın, diğer kitap- Tarınıza benzemediğini ifade edebilir misiniz? D) I. İçerik açısından beğenilen ve ilginç bulunan son kitabınız için özel bir çaba sarf ettiniz mi? II. Üslup-açısından bu kitabınız farklıdır, diyebilir misiniz? E) I. İçerik açısından kitaplarınızın farklı olmasın- da neler rol almıştır? II. Son kitabınızda anlatmak istediklerinizi tam olarak aktarabildiniz mi? 27.