Kök Soruları

4. Yâr yolunu kolladım
||
I
nim
Beyaz mendil salladım
Ona çiçek yolladım neder topluk
IV
Konsantrasyon Dil Bilgisi
1/1
Akasyalar açarken
V
Defter
değil
szimu
nab Bu dörtlükte altı çizili numaralanmış sözcüklerle
amal ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Neing
A) I. sözcük yalın hâldedir.
B) II. sözcük belirtme hâl eki almıştır.
C) III. sözcük somut anlamlıdır.
D) IV. sözcük yönelme hâl eki almıştır.
E) V. sözcük topluluk ismidir.
Lise Türkçe
Kök
4. Yâr yolunu kolladım || I nim Beyaz mendil salladım Ona çiçek yolladım neder topluk IV Konsantrasyon Dil Bilgisi 1/1 Akasyalar açarken V Defter değil szimu nab Bu dörtlükte altı çizili numaralanmış sözcüklerle amal ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Neing A) I. sözcük yalın hâldedir. B) II. sözcük belirtme hâl eki almıştır. C) III. sözcük somut anlamlıdır. D) IV. sözcük yönelme hâl eki almıştır. E) V. sözcük topluluk ismidir.
Billa
8. 1. Kuş olsam varsam gitsem
II.Ogüzelin yanına gelsem
III. Ben bir köle olsam
TV, Yârin peşinde ne olur
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde iyelik zamiri kullanıl
mıştır?
A) I ve Il
B) I ve Ill
D) II ve IV
C) I ve IV
E) Ill ve IV
EFSANE TYT TURKCE SB/B SERİSİ
Lise Türkçe
Kök
Billa 8. 1. Kuş olsam varsam gitsem II.Ogüzelin yanına gelsem III. Ben bir köle olsam TV, Yârin peşinde ne olur Yukarıdaki dizelerin hangilerinde iyelik zamiri kullanıl mıştır? A) I ve Il B) I ve Ill D) II ve IV C) I ve IV E) Ill ve IV EFSANE TYT TURKCE SB/B SERİSİ
aş-
ye
m
mli
ni
a
ni
i-
H.
i
www.pelikanyayinevi.com.tr
3.
3.-4. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Dergilerin ilk sayfalarındaki o içindekileri andıran
giriş aslında derginin özünü oluşturuyor. Bilinçli bir
dergi okuru bunu dikkatle okuduktan sonra dergiye
geçiyor. Bundan haberi olmayansa "İçinde neler var
acaba?" diye sayfaları karıştırıyor da karıştırıyor. Bir
süre sonra aradığını kolay bulamayacağından sıkılı-
yor ve bırakıyor dergi okumayı. Ben o kadar kişi ta-
niyorum ki okumaktan sıkıldığını dile getiren. Dergi
okumak bir ustalık işidir. Herkesin yapacağı bir iş de-
ğildir. Şiir okumaya, roman okumaya asla benzemez.
Tamamen ayrı bir özelliğe sahiptir. Sıkılganlığı önle-
mek için resimlerin, karikatürlerin konulabildiği özgür
bir alandır. Dergi okumak bu nedenle çok yönlülüğü
de beraberinde getirir. Dergi okumak isteyen bir kişi
mutlaka öncesinden bunun alıştırmasını yapmış ol-
malıdır.
Bu parçada yazarın özellikle üzerinde durduğu
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dergiciliğin dünü bugünü ele alındığında gelece-
ğe umutla bakılabilir.
B) Dergi okurları değişik bir tecrübeye tanıklık ede-
ceklerdir.
C) Şiir yazmak ve dergilerde yayımlamak zor bir iştir.
D) Roman okuru olmak da tıpkı dergi okuru olmak
gibi zordur.
E) Dergi okuru olmak çok yönlülüğü de gerektirmek-
tedir.
Lise Türkçe
Kök
aş- ye m mli ni a ni i- H. i www.pelikanyayinevi.com.tr 3. 3.-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Dergilerin ilk sayfalarındaki o içindekileri andıran giriş aslında derginin özünü oluşturuyor. Bilinçli bir dergi okuru bunu dikkatle okuduktan sonra dergiye geçiyor. Bundan haberi olmayansa "İçinde neler var acaba?" diye sayfaları karıştırıyor da karıştırıyor. Bir süre sonra aradığını kolay bulamayacağından sıkılı- yor ve bırakıyor dergi okumayı. Ben o kadar kişi ta- niyorum ki okumaktan sıkıldığını dile getiren. Dergi okumak bir ustalık işidir. Herkesin yapacağı bir iş de- ğildir. Şiir okumaya, roman okumaya asla benzemez. Tamamen ayrı bir özelliğe sahiptir. Sıkılganlığı önle- mek için resimlerin, karikatürlerin konulabildiği özgür bir alandır. Dergi okumak bu nedenle çok yönlülüğü de beraberinde getirir. Dergi okumak isteyen bir kişi mutlaka öncesinden bunun alıştırmasını yapmış ol- malıdır. Bu parçada yazarın özellikle üzerinde durduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Dergiciliğin dünü bugünü ele alındığında gelece- ğe umutla bakılabilir. B) Dergi okurları değişik bir tecrübeye tanıklık ede- ceklerdir. C) Şiir yazmak ve dergilerde yayımlamak zor bir iştir. D) Roman okuru olmak da tıpkı dergi okuru olmak gibi zordur. E) Dergi okuru olmak çok yönlülüğü de gerektirmek- tedir.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok isim du-
rum eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A) İnsanın insana karşılıksız iyilik yaptığı gün dünya bayram
yeri olacak.
B) Avuçlarımızdaki gelecek hayalini gerçek kılmak için ça-
balamamız gerek.
C) Dostça yaklaşarak ağzından laf almaya çalışması anla-
şılmayacak sanıyor.
D) Hiç ummadığınız kişilerin büyük sırları olduğunu öğren-
diğinizde şaşırıyorsunuz.
E) Eliyle sahnedekileri göstererek tüm öğretmenler için alkış
istedi.
Ankara Yayıncılık
11. Aşa
han
gös
A)
B)
C)
E
Lise Türkçe
Kök
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok isim du- rum eki almış bir sözcük kullanılmıştır? A) İnsanın insana karşılıksız iyilik yaptığı gün dünya bayram yeri olacak. B) Avuçlarımızdaki gelecek hayalini gerçek kılmak için ça- balamamız gerek. C) Dostça yaklaşarak ağzından laf almaya çalışması anla- şılmayacak sanıyor. D) Hiç ummadığınız kişilerin büyük sırları olduğunu öğren- diğinizde şaşırıyorsunuz. E) Eliyle sahnedekileri göstererek tüm öğretmenler için alkış istedi. Ankara Yayıncılık 11. Aşa han gös A) B) C) E
TÜRKÇE TESTİ
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki, yapım eki al-
mış bir sözcüğe eklenmiştir?
A) Bu kâğıt yığını içinde evraklarını nerede bulacaksın?
B) Eşyalarınızı ikinci kata çıkarıp odanıza bırakın.
C) Kitaptaki soruları kısa sürede çözüp cevaplarını kâğıda
işaretledi.
D) Masanın üzerinde bulunan kalemliği kim aldı?
E) Gökyüzünün mavi rengine hayran olmamak mümkün mü?
12.
Lise Türkçe
Kök
TÜRKÇE TESTİ 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki, yapım eki al- mış bir sözcüğe eklenmiştir? A) Bu kâğıt yığını içinde evraklarını nerede bulacaksın? B) Eşyalarınızı ikinci kata çıkarıp odanıza bırakın. C) Kitaptaki soruları kısa sürede çözüp cevaplarını kâğıda işaretledi. D) Masanın üzerinde bulunan kalemliği kim aldı? E) Gökyüzünün mavi rengine hayran olmamak mümkün mü? 12.
başla-
serler
için-
ar. (IV)
Orada
zamir
M
14. Ne bileyim, ne iş yapar, neyi umursar; ne zor
I
||
||
IV
günler geçiriyorum ne yakınlarım ne siz bunun
V
farkındasınız.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi
zamirdir?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Kök
başla- serler için- ar. (IV) Orada zamir M 14. Ne bileyim, ne iş yapar, neyi umursar; ne zor I || || IV günler geçiriyorum ne yakınlarım ne siz bunun V farkındasınız. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir? A) I B) II C) III D) IV E) V
E
8.
2
Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle etkile-
1
şim hâlinde olması bekleniyor. Canlı organiz-
maların sinir sistemlerinden esinlenerek geliştiri-
11
A
Y
len bu mekanizmaların en önemli özelliği, klasik A
işlemcilerin aksine hafıza ve işlemci birimlerinin bir Y
arada olmasıdır. İnsan beynine benzer biçimde ça-
IV
lişan elektronik cihazlar henüz tasarlanmamış olsa
da yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler ya-
şanması bekleniyor.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri isim kökünden türemiştir?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve V
E) IV ve V
C) II ve IV
N
L
A
R
Lise Türkçe
Kök
E 8. 2 Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle etkile- 1 şim hâlinde olması bekleniyor. Canlı organiz- maların sinir sistemlerinden esinlenerek geliştiri- 11 A Y len bu mekanizmaların en önemli özelliği, klasik A işlemcilerin aksine hafıza ve işlemci birimlerinin bir Y arada olmasıdır. İnsan beynine benzer biçimde ça- IV lişan elektronik cihazlar henüz tasarlanmamış olsa da yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler ya- şanması bekleniyor. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi- leri isim kökünden türemiştir? A) I ve II B) I ve III D) III ve V E) IV ve V C) II ve IV N L A R
55. İyelik eki "-i" ile belirtme durum eki "-i'yi iyi ayırt et-
mek gerekir.
Belirtme durum eki, sözcüğü anlamca belirtir; iyelik eki
ise eklendiği sözcüğün neye ya da kime ait olduğunu
gösterir.
Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinde belirtme
durum eki vardır?
A) Yüzü huzurlu bir ev gibi bakıyordu denize.
B) Bir ardıç kuşu gibi güncem ayrılıklarla dolu.
C) Teni her yaz aynı güneşlerde yanıyor.
D) Mektupları adreslere göndermeye ne kadar alıştım
bilsen.
E) Yazısı okunmayacak denli kötüydü.
Lise Türkçe
Kök
55. İyelik eki "-i" ile belirtme durum eki "-i'yi iyi ayırt et- mek gerekir. Belirtme durum eki, sözcüğü anlamca belirtir; iyelik eki ise eklendiği sözcüğün neye ya da kime ait olduğunu gösterir. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinde belirtme durum eki vardır? A) Yüzü huzurlu bir ev gibi bakıyordu denize. B) Bir ardıç kuşu gibi güncem ayrılıklarla dolu. C) Teni her yaz aynı güneşlerde yanıyor. D) Mektupları adreslere göndermeye ne kadar alıştım bilsen. E) Yazısı okunmayacak denli kötüydü.
4.
1sim
Isim
ism
is: m
Yaşamdan kopuk, (yokluk ve sıkıntı içinde cabalayan bir arka-
1
11
|||
IV
V
daşımdır.
DOCD09F5
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin
kökü, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
ALL
BYll
C) III
DYTV
sıkmak
ELV
S
Lise Türkçe
Kök
4. 1sim Isim ism is: m Yaşamdan kopuk, (yokluk ve sıkıntı içinde cabalayan bir arka- 1 11 ||| IV V daşımdır. DOCD09F5 Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? ALL BYll C) III DYTV sıkmak ELV S
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman - anlam kay-
ması yoktur?
A) Bu habere anneniz çok üzülür.
B) Çocuk bunu iki yıl sonra duyar ve çok ağlar.
C) Onun söylediklerine hiç kulak asmıyor.
D) Babasının sözünü hiç unutmadı.
E) Bu akşam mutlaka buraya uğrar.
Lise Türkçe
Kök
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman - anlam kay- ması yoktur? A) Bu habere anneniz çok üzülür. B) Çocuk bunu iki yıl sonra duyar ve çok ağlar. C) Onun söylediklerine hiç kulak asmıyor. D) Babasının sözünü hiç unutmadı. E) Bu akşam mutlaka buraya uğrar.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün
yazımı yanlıştır?
A) Her sanatseverin bu sergiyi gezeceğine inanıyo-
rum.
B) Bütün mahalleli ve arkadaşları onu varyemez bir
kişi olarak tanır.
C) Suç çetesinin elebaşısı yapılan operasyonla ya-
kalandı.
D) Havuzda görevlendirilen cankurtaranların çalışma
saatleri düzenlendi.
E) Ormandaki çalıkuşları tüfek sesiyle sağa sola
sesiyle
uçuşmaya başladı.
Lise Türkçe
Kök
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A) Her sanatseverin bu sergiyi gezeceğine inanıyo- rum. B) Bütün mahalleli ve arkadaşları onu varyemez bir kişi olarak tanır. C) Suç çetesinin elebaşısı yapılan operasyonla ya- kalandı. D) Havuzda görevlendirilen cankurtaranların çalışma saatleri düzenlendi. E) Ormandaki çalıkuşları tüfek sesiyle sağa sola sesiyle uçuşmaya başladı.
8.
7.
●
İsim-İsim Tan
Birleşik isimler, birden fazla ismin bir araya gelip yeni
bir varlığı ya da kavramı karşılayacak şekilde kalıpla-
şarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni
isimlerdir. Türkçede anlam kayması (hanımeli, aslan-
göz), ses kayması (cumartesi, kahvaltı) ve tür kayması
(ateşkes, bilirkişi) şeklinde birleşik isimler oluşabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim
diğerlerinden farklı biçimde oluşturulmuştur?
A) Artık çekyatta uyumaktan sıkılmıştı, bir yatak almak
istiyordu.
B) Uyurgezerliğin genetik bir rahatsızlık olduğunu söy-
lüyor bilim insanları
C) Köyümüzdeki ilk ve tek biçerdöver dayımlara aitti.
D) Ankara'daki gecekondumuz yıkılıp yerine bir apart-
man dikildi.
E) Son zamanlarda büyük şehirlerin korkulu rüyası
oldu kapkaççılar
Sadece tamlananın (2. ismin) ek aldığı (-1, -i, -u, -Ü),
tamlayanın yani 1. ismin ek almadığı tamlamalara belir-
tisiz isim tamlaması denir. Bu tür tamlamalarda
Tamlayan tamlananın niteliğini gösterir.
Tamlayan tamlananın ne ile ilgili
YAYIN DENIZI
Lise Türkçe
Kök
8. 7. ● İsim-İsim Tan Birleşik isimler, birden fazla ismin bir araya gelip yeni bir varlığı ya da kavramı karşılayacak şekilde kalıpla- şarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. Türkçede anlam kayması (hanımeli, aslan- göz), ses kayması (cumartesi, kahvaltı) ve tür kayması (ateşkes, bilirkişi) şeklinde birleşik isimler oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim diğerlerinden farklı biçimde oluşturulmuştur? A) Artık çekyatta uyumaktan sıkılmıştı, bir yatak almak istiyordu. B) Uyurgezerliğin genetik bir rahatsızlık olduğunu söy- lüyor bilim insanları C) Köyümüzdeki ilk ve tek biçerdöver dayımlara aitti. D) Ankara'daki gecekondumuz yıkılıp yerine bir apart- man dikildi. E) Son zamanlarda büyük şehirlerin korkulu rüyası oldu kapkaççılar Sadece tamlananın (2. ismin) ek aldığı (-1, -i, -u, -Ü), tamlayanın yani 1. ismin ek almadığı tamlamalara belir- tisiz isim tamlaması denir. Bu tür tamlamalarda Tamlayan tamlananın niteliğini gösterir. Tamlayan tamlananın ne ile ilgili YAYIN DENIZI
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden faz-
la ilgeç (edat) vardır?
A) Çok israr etmemize rağmen bizimle gelmedi.
B) Bunları sana değil, bana almış.
C) Senin kadan titiz birini hiç görmemiştim.
DY Geçmiş olsun demek için evine gitmiştik.
E) Şiiri, duygularımı dile getirdiğinden dolayı se-
viyorum.
Lise Türkçe
Kök
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden faz- la ilgeç (edat) vardır? A) Çok israr etmemize rağmen bizimle gelmedi. B) Bunları sana değil, bana almış. C) Senin kadan titiz birini hiç görmemiştim. DY Geçmiş olsun demek için evine gitmiştik. E) Şiiri, duygularımı dile getirdiğinden dolayı se- viyorum.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim ile belli bir
kipe göre çekimlenmiş fiilden kurulu birleşik sözcük
kullanılmıştır?
A) Kurban Bayramı'ndan kalan etin bir bölümüyle
külbastyapmak istedik.
B) O tatil beldesine yapılan havalimanı hepimizin işini
U
kolaylaştırdı.
C) Biçerdöverlerin bazıları tamir edilmek üzere
tamirhaneye götürüldü.
D) İstanbul'da son yıllarda kapkaç olayları neredeyse
sonlandı.
E) Okuldaki sistemde sürekli değişiklik yapılması
öğrencileri yapboz tahtasına dönüştürdü.
Lise Türkçe
Kök
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim ile belli bir kipe göre çekimlenmiş fiilden kurulu birleşik sözcük kullanılmıştır? A) Kurban Bayramı'ndan kalan etin bir bölümüyle külbastyapmak istedik. B) O tatil beldesine yapılan havalimanı hepimizin işini U kolaylaştırdı. C) Biçerdöverlerin bazıları tamir edilmek üzere tamirhaneye götürüldü. D) İstanbul'da son yıllarda kapkaç olayları neredeyse sonlandı. E) Okuldaki sistemde sürekli değişiklik yapılması öğrencileri yapboz tahtasına dönüştürdü.
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir kullanıl-
mıştır?
ç
A) Bir katılıktır dinamit söker mi yürekleri
Başın bir kez bu kalbe çarpmasın ey taş senin
B) Bütün varım toplasam sonra varsam toprağa
Hepsin üstüne atsam ve savursam toprağa
C) Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm
Ne görebildi kimse ne anlayabildi beni
D) Seni böyle hayal meyal yaşamak çok zor
Uzanıp tutsam diyorum incecik ellerinden
E) Göğsünde, kıskandığım bir rüyadır kırmızı
Nerdesin, ey masallar ülkesinin son kızı
Paraf Yayınları
Lise Türkçe
Kök
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir kullanıl- mıştır? ç A) Bir katılıktır dinamit söker mi yürekleri Başın bir kez bu kalbe çarpmasın ey taş senin B) Bütün varım toplasam sonra varsam toprağa Hepsin üstüne atsam ve savursam toprağa C) Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm Ne görebildi kimse ne anlayabildi beni D) Seni böyle hayal meyal yaşamak çok zor Uzanıp tutsam diyorum incecik ellerinden E) Göğsünde, kıskandığım bir rüyadır kırmızı Nerdesin, ey masallar ülkesinin son kızı Paraf Yayınları
4.
Kütüphane, bilindiği gibi, "kitaplar evi" demektir. Orası için
sağlanan kitaplar, gerekli işlemleri yapılıp kütüphane
içindeki yerleri belirlendikten sonra raflara konularak
okumak veya incelemek isteyenlerin ilgisine sunulur.
Kütüphane kavramı, günümüzün teknolojik gelişmelerinin
sonucu olarak çok gelişip genişlemiştir. Bunun sonucu
olarak onlar yalnız kitapların değil bilgi, düşünce, duygu
ve sanat verimlerini kaydeden bütün gereçlerin "evi" olma
konumuna girmişlerdir. Başka bir deyişle kütüphane terimi
çok değişik anlamlar kazanmış; çok değişik türdeki
gereçlere kaydedilen bilgi, düşünce, duygu ve sanat
verimleri onun toplum hizmetine sunduğu ögeler olmuştur.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle
ulaşılır?
A) Kütüphanedeki kitapların yanı sıra araç ve gereçlerin
kayıtlı olduğu bir sistem vardır.
B) Kütüphanelerde teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği
metinler bulunmaktadır.
C) Kütüphane kavramının içerdiği anlam, zamanla
çeşitlilik kazanmıştır.
D) Toplum hizmeti amacıyla kütüphaneye kazandırılan
kitaplarım değeri çok daha fazladır.
E) Bilgi ve düşünce kitapları ile duygu ve sanat kitapları
kütüphanenin farklı raflarında yer alır.
Lise Türkçe
Kök
4. Kütüphane, bilindiği gibi, "kitaplar evi" demektir. Orası için sağlanan kitaplar, gerekli işlemleri yapılıp kütüphane içindeki yerleri belirlendikten sonra raflara konularak okumak veya incelemek isteyenlerin ilgisine sunulur. Kütüphane kavramı, günümüzün teknolojik gelişmelerinin sonucu olarak çok gelişip genişlemiştir. Bunun sonucu olarak onlar yalnız kitapların değil bilgi, düşünce, duygu ve sanat verimlerini kaydeden bütün gereçlerin "evi" olma konumuna girmişlerdir. Başka bir deyişle kütüphane terimi çok değişik anlamlar kazanmış; çok değişik türdeki gereçlere kaydedilen bilgi, düşünce, duygu ve sanat verimleri onun toplum hizmetine sunduğu ögeler olmuştur. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır? A) Kütüphanedeki kitapların yanı sıra araç ve gereçlerin kayıtlı olduğu bir sistem vardır. B) Kütüphanelerde teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği metinler bulunmaktadır. C) Kütüphane kavramının içerdiği anlam, zamanla çeşitlilik kazanmıştır. D) Toplum hizmeti amacıyla kütüphaneye kazandırılan kitaplarım değeri çok daha fazladır. E) Bilgi ve düşünce kitapları ile duygu ve sanat kitapları kütüphanenin farklı raflarında yer alır.