Sıfatlar Soruları

66."Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hasını ayak sesinden tanırım."
Bu cümledeki altı çizili tamlamanın özdeşi ,aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Güneşin yakıcı sıcağını arıyorum bu havalarda.
B) İnsan sevgisinde kin ve nefretin yeri yoktur.*
C) Günün yorgunluğunu denizin serin sularında gideriyor.
D) Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor.
Lise Türkçe
Sıfatlar
66."Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hasını ayak sesinden tanırım." Bu cümledeki altı çizili tamlamanın özdeşi ,aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Güneşin yakıcı sıcağını arıyorum bu havalarda. B) İnsan sevgisinde kin ve nefretin yeri yoktur.* C) Günün yorgunluğunu denizin serin sularında gideriyor. D) Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor.
48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız ada tamlaması kullanılmıştır?
A) Babamın verdiği hediyeyi iş yarinde unutmuşum.
B) Dışarı çıkarken evin kapısını kapamayı unutma
C) Babam, sınıfımı geçince bana deri mont aldı.
D) Yeni aldığı pantolonu sökülmüş.
Lise Türkçe
Sıfatlar
48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız ada tamlaması kullanılmıştır? A) Babamın verdiği hediyeyi iş yarinde unutmuşum. B) Dışarı çıkarken evin kapısını kapamayı unutma C) Babam, sınıfımı geçince bana deri mont aldı. D) Yeni aldığı pantolonu sökülmüş.
6. "Uzun" sözcüğü aşağıdakilerin han-
gisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Çocuğun saçları siyah ve uzundu.
B) Geçen gece onunla uzun uzun ko-
nuştuk.
C) Düğün hazırlıkları çok uzun sürdü.
D) Uzun boylu, yakışıklı bir adamdı öğ-
retmenimiz
tkisini açıklar.
Lise Türkçe
Sıfatlar
6. "Uzun" sözcüğü aşağıdakilerin han- gisinde sıfat olarak kullanılmıştır? A) Çocuğun saçları siyah ve uzundu. B) Geçen gece onunla uzun uzun ko- nuştuk. C) Düğün hazırlıkları çok uzun sürdü. D) Uzun boylu, yakışıklı bir adamdı öğ- retmenimiz tkisini açıklar.
8. "O" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde sıfat görevinde kullanıl-
mıştır?
A) O benim kuzenim Ayşe'dir.
B) O zamanlar ben küçük bir çocuktum.
C) O bizim ailenin en yaşlısıdır.
D) O, komşunun çoban köpeğiydi..
RA! 14:59
11
Lise Türkçe
Sıfatlar
8. "O" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanıl- mıştır? A) O benim kuzenim Ayşe'dir. B) O zamanlar ben küçük bir çocuktum. C) O bizim ailenin en yaşlısıdır. D) O, komşunun çoban köpeğiydi.. RA! 14:59 11
TÜRKÇE vai emoned bru2.8
10.
Kültürün beyni nasıl değiştirdiğini anlamaya
çalışan araştırmacılar, okuma yazmaya odak-
landı. Bu beceriler, insanlık tarihine göre yeni
ortaya çıktığı için bunlarla ilgili özel genlerimiz
yok. Araştırmacılar Hindistan'da yaşayan, Hint-
çe konuşan ve yaş ortalaması 30 olan otuz
yetişkin üzerinde çalıştı. Yirmi bir yetişkine altı
ay içinde Hint alfabesiyle okuma yazma öğre-
tildi. Dokuz yetişkine ise hiçbir şey öğretilmedi.
Altı aylık süreç öncesinde ve sonrasında tüm
gönüllülerin beyinleri tarandı. Sonuçta araştır-
macılar, okuma yazma öğrenen yetişkinlerin
beyinlerinde kayda değer değişimler gördü. Bu
bireylerin beynin öğrenmede rol oynayan en dış
tabakasında etkinlik artışı olduğu kanıtlandı.
Bu metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılabilir?
A) Kültürel faaliyetlerde bulunan insanların beyinleri,
bulunmayanlara göre daha fazla etkinlikte bulunur.
B) Okuma yazma öğretilen bireyler, kültürel etkinlik-
lere daha fazla katılma eğilimi gösterir.
-HvamC) Belli bir sürede belli bir grupla öğrenilen okuma
yazma etkinlikleri, kültürel gelişmeye yardımcı olur.
D) Okuma yazma öğrenme, beynin dış tabakasını
etkiler ve bu da kültürün beyni etkilediğini ispatlar.
Lise Türkçe
Sıfatlar
TÜRKÇE vai emoned bru2.8 10. Kültürün beyni nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışan araştırmacılar, okuma yazmaya odak- landı. Bu beceriler, insanlık tarihine göre yeni ortaya çıktığı için bunlarla ilgili özel genlerimiz yok. Araştırmacılar Hindistan'da yaşayan, Hint- çe konuşan ve yaş ortalaması 30 olan otuz yetişkin üzerinde çalıştı. Yirmi bir yetişkine altı ay içinde Hint alfabesiyle okuma yazma öğre- tildi. Dokuz yetişkine ise hiçbir şey öğretilmedi. Altı aylık süreç öncesinde ve sonrasında tüm gönüllülerin beyinleri tarandı. Sonuçta araştır- macılar, okuma yazma öğrenen yetişkinlerin beyinlerinde kayda değer değişimler gördü. Bu bireylerin beynin öğrenmede rol oynayan en dış tabakasında etkinlik artışı olduğu kanıtlandı. Bu metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden han- gisine ulaşılabilir? A) Kültürel faaliyetlerde bulunan insanların beyinleri, bulunmayanlara göre daha fazla etkinlikte bulunur. B) Okuma yazma öğretilen bireyler, kültürel etkinlik- lere daha fazla katılma eğilimi gösterir. -HvamC) Belli bir sürede belli bir grupla öğrenilen okuma yazma etkinlikleri, kültürel gelişmeye yardımcı olur. D) Okuma yazma öğrenme, beynin dış tabakasını etkiler ve bu da kültürün beyni etkilediğini ispatlar.
eni Nesil Test
(8,9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayın.)
Su depolarınızın
ağzını sıkıca
kapatın.
Damlatan
muslukları
tamir ettirin.
Havuz ve göletleri
temizletip
Haçlatin
Haftada bir kuş
suluklarının
suyunu tazeleyin.
A)
HD
İsim Tamlamaları
TEMTHI
EVİNİZİ VE EVİNİZİN ÇEVRESİNİ SİVRİSİNEKLERDEN
NASIL KORURSUNUZ?
9. Metnin başlığı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
A) İsim tamlaması kullanılmamıştır.
C) Berlirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
A) 4
3
2
8. Metinde sembollerle gösterilen cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması
kullanılmıştır?
0
Belirtili isim tamlamasi
Çatınızın oluklarından
biriken yaprakları ve
çöpleri temizleyin.
C) 4
3
2
1
0
Pencerenizin
camının dışına
sineklik taktırın.
10. Metindeki tamlamaların sayısını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
B) 4
3
2
Belirtisiz isim tamlaması
8
Ev bitkilerinin saksı
altlarında biriken
suyu boşaltın.
Bahçe çimlerinizi
kısa tutun.
B) Belirtili isim tamlaması vardır.
D) Zincirleme isim tamlaması vardır.
D)
D) 4
3
2
1
0
Zincirleme isim tamlaması
TUDE
Lise Türkçe
Sıfatlar
eni Nesil Test (8,9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayın.) Su depolarınızın ağzını sıkıca kapatın. Damlatan muslukları tamir ettirin. Havuz ve göletleri temizletip Haçlatin Haftada bir kuş suluklarının suyunu tazeleyin. A) HD İsim Tamlamaları TEMTHI EVİNİZİ VE EVİNİZİN ÇEVRESİNİ SİVRİSİNEKLERDEN NASIL KORURSUNUZ? 9. Metnin başlığı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A) İsim tamlaması kullanılmamıştır. C) Berlirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. A) 4 3 2 8. Metinde sembollerle gösterilen cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? 0 Belirtili isim tamlamasi Çatınızın oluklarından biriken yaprakları ve çöpleri temizleyin. C) 4 3 2 1 0 Pencerenizin camının dışına sineklik taktırın. 10. Metindeki tamlamaların sayısını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? B) 4 3 2 Belirtisiz isim tamlaması 8 Ev bitkilerinin saksı altlarında biriken suyu boşaltın. Bahçe çimlerinizi kısa tutun. B) Belirtili isim tamlaması vardır. D) Zincirleme isim tamlaması vardır. D) D) 4 3 2 1 0 Zincirleme isim tamlaması TUDE
Abs
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük, isim görevinde değildir?
A) Eczahanenin akşam müşterileri görmüş,
geçirmiş, efendiden insanlardı.
B) Orhan'ın kemerli kapıdan koşa koşa içeri-
ye girdiğini gördüm.
C) Şampiyonları karşılamak için kışın en şid-
detli günlerinde tam iki saat ayakta bekle-
2016
dik.
D) Yabancı memurların karşısında bir çocuk
gibi yaramazlık etmekten kendimi alamadim.
Lise Türkçe
Sıfatlar
Abs 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, isim görevinde değildir? A) Eczahanenin akşam müşterileri görmüş, geçirmiş, efendiden insanlardı. B) Orhan'ın kemerli kapıdan koşa koşa içeri- ye girdiğini gördüm. C) Şampiyonları karşılamak için kışın en şid- detli günlerinde tam iki saat ayakta bekle- 2016 dik. D) Yabancı memurların karşısında bir çocuk gibi yaramazlık etmekten kendimi alamadim.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A) Neden bu konuda bir yorum yapmadın?
B) Seyahati bu koşullarda nasıl
gerçekleştireceksiniz?
C) Sınavlarda hangi konular sorulacak?
D) Şimdiye kadar söylediklerim niçin etkili
X
olmuyor?
Detaylı bilgiyi kimden alabiliriz?
E
Yneden
Lise Türkçe
Sıfatlar
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır? A) Neden bu konuda bir yorum yapmadın? B) Seyahati bu koşullarda nasıl gerçekleştireceksiniz? C) Sınavlarda hangi konular sorulacak? D) Şimdiye kadar söylediklerim niçin etkili X olmuyor? Detaylı bilgiyi kimden alabiliriz? E Yneden
ir?
8.
Öldük ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü
Gök-parçası, dal demeti, kuş tüyü
Alıştığımız bir şeydi yaşamak
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sifat
B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim
Sİşaret sıfatı
Soru sıfatı
E) Türemiş sıfat
171
Lise Türkçe
Sıfatlar
ir? 8. Öldük ölümden bir şeyler umarak Bir büyük boşlukta bozuldu büyü Nasıl hatırlamazsın o türküyü Gök-parçası, dal demeti, kuş tüyü Alıştığımız bir şeydi yaşamak Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Belgisiz sifat B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim Sİşaret sıfatı Soru sıfatı E) Türemiş sıfat 171
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme
hem de belirtme sıfatı almıştır?
A) Bu şanssız olay onun aklını iyice karıştırmıştı.
B) Kırıcı söz söylememeye özen gösteriyordu.
C) Temiz giyimli, terbiyeli çocuklar bize yol gösterdi.
D) Kasabanın yeni belediye başkanı oldukça genç biriydi.
E) Onur, ilk soruyu çözmek için çok uğraştı.
6.
Aşağıd
verilme
A) Kal
B) Ünl
C) Kla
D) An
E) Sar
7. Aşağıc
tır?
A Ka
Lise Türkçe
Sıfatlar
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır? A) Bu şanssız olay onun aklını iyice karıştırmıştı. B) Kırıcı söz söylememeye özen gösteriyordu. C) Temiz giyimli, terbiyeli çocuklar bize yol gösterdi. D) Kasabanın yeni belediye başkanı oldukça genç biriydi. E) Onur, ilk soruyu çözmek için çok uğraştı. 6. Aşağıd verilme A) Kal B) Ünl C) Kla D) An E) Sar 7. Aşağıc tır? A Ka
düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?
A) Yalnız I
Be IV
C) II ve III
og NITELIK
D
Medya günümüzde insan yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Medyanın bireyin toplum-
sallaşma sürecindeki önemi ve etkisi arttıkça eğitimsel hedeflerin yeniden tanımlanması gereği kendisini açıkça
hissettirmektedir. Bu nedenle görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı konumunda bulunan
çocukların ilköğretimden başlayarak, bilinçli ve eleştirel bir medya tüketicisi ve bunun yanı sıra medya üreticisi
olma bilincini kazandırma, kurgu ile gerçeği birbirinden ayırabilme, genel olarak medyanın işleyişini değerlendire-
bilme, medyanın iletilerini çözümleme ve değerlendirebilme yeterliliğini kazandırma gibi eğitimin temel amaçlarına
eklemlenmesi gereksinimi açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden
Tanımlama
B) Benzetme
yararlanılmıştır?
D) I, III ve IV
C) Tanık gösterme
D) Örneklendirme
Lise Türkçe
Sıfatlar
düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? A) Yalnız I Be IV C) II ve III og NITELIK D Medya günümüzde insan yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Medyanın bireyin toplum- sallaşma sürecindeki önemi ve etkisi arttıkça eğitimsel hedeflerin yeniden tanımlanması gereği kendisini açıkça hissettirmektedir. Bu nedenle görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı konumunda bulunan çocukların ilköğretimden başlayarak, bilinçli ve eleştirel bir medya tüketicisi ve bunun yanı sıra medya üreticisi olma bilincini kazandırma, kurgu ile gerçeği birbirinden ayırabilme, genel olarak medyanın işleyişini değerlendire- bilme, medyanın iletilerini çözümleme ve değerlendirebilme yeterliliğini kazandırma gibi eğitimin temel amaçlarına eklemlenmesi gereksinimi açıkça ortaya çıkmıştır. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden Tanımlama B) Benzetme yararlanılmıştır? D) I, III ve IV C) Tanık gösterme D) Örneklendirme
edat (ilgeç) kulla-
n gelecek yakınları-
için tek tek kürsü-
nlar evlerine doğru
son otobüs kalk-
ğini görünce deli-
big bor
for
12. Zannetme ki şöyle böyle bir söz
Gel, sen dahi söyle böyle bir söz
||| ble IV
Bu dizelerdeki altı çizili sözlerin türü, aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
X
O
-A) Edat, sifat, bağlaç, sıfat
B) Bağlaç, zarf, bağlaç, sıfat
G-Bağlaç, sifat, bağlaç, sıfat
D) Edat, zarf, edat, ad
offert
E Bağlaç, zarf, edat, sifat
237
Lise Türkçe
Sıfatlar
edat (ilgeç) kulla- n gelecek yakınları- için tek tek kürsü- nlar evlerine doğru son otobüs kalk- ğini görünce deli- big bor for 12. Zannetme ki şöyle böyle bir söz Gel, sen dahi söyle böyle bir söz ||| ble IV Bu dizelerdeki altı çizili sözlerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? X O -A) Edat, sifat, bağlaç, sıfat B) Bağlaç, zarf, bağlaç, sıfat G-Bağlaç, sifat, bağlaç, sıfat D) Edat, zarf, edat, ad offert E Bağlaç, zarf, edat, sifat 237
12
Strateji Yayınları
18. Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları der-
leyip bunları yazılış tarihlerine göre güzelce sıralayarak kitap hâ-
line getirmesi güzel olmuş.
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yan-
lıştır?
Durum zarfına yer verilmiştir.
B) Adlaşmış sifat-fiil vardır.
e Isim-fiile yer verilmiştir.
D) Edat öbeği kullanılmıştır.
E) Ad tamlaması vardır.
20. Hâlâ
4
tik bu
aksa
Has
vaş
Bu
na
Lise Türkçe
Sıfatlar
12 Strateji Yayınları 18. Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları der- leyip bunları yazılış tarihlerine göre güzelce sıralayarak kitap hâ- line getirmesi güzel olmuş. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yan- lıştır? Durum zarfına yer verilmiştir. B) Adlaşmış sifat-fiil vardır. e Isim-fiile yer verilmiştir. D) Edat öbeği kullanılmıştır. E) Ad tamlaması vardır. 20. Hâlâ 4 tik bu aksa Has vaş Bu na
İletişim; bireyler, gruplar, ve toplumlar arasındaki her
türlü ileti alışverişi sürecidir. Başka bir ifadeyle ileti-
şim, iki birim arasındaki mesaj paylaşımıdır. İnsanlar
arasındaki iletişimin gerçekleşebilmesi için verici ve
alıcıya ihtiyaç vardır. İnsanın var olmasıyla başlayan
iletişim, çağımızın ihtiyaçları ve hayatın etkileşimiyle
daha da önemli bir hal almıştır. İnsanın olduğu her
yerde düşünce, düşünme, hissetme ve bunları bir-
birlerine aktarma ihtiyacı doğmuştur. Bütün canlılar
gibi, insan da doğa ile etkileşimde bulunarak varlığını
sürdürür. Diğer canlı türlerinden farklı olarak yalnızca
insan, doğa ile etkileşimde araya kültürünü koyar. İn-
sanlar birçok yolla iletişim kurabilir ama bu yolların en
güçlü olanı dille yapılanıdır. Verici ve alıcı arasında
iletişimin etkin bir şekilde gerçekleşmesi uygun koşul-
ların sağlanmasıyla mümkündür.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin doğrudan
cevabi yoktur?
A) İletişim nedir?
B) iletişimin gerçekleşmesi için nelere ihtiyaç vardır?
C) iletişim ne zaman başlamıştır?
letişim nasıl ortaya çıkmıştır?
Lise Türkçe
Sıfatlar
İletişim; bireyler, gruplar, ve toplumlar arasındaki her türlü ileti alışverişi sürecidir. Başka bir ifadeyle ileti- şim, iki birim arasındaki mesaj paylaşımıdır. İnsanlar arasındaki iletişimin gerçekleşebilmesi için verici ve alıcıya ihtiyaç vardır. İnsanın var olmasıyla başlayan iletişim, çağımızın ihtiyaçları ve hayatın etkileşimiyle daha da önemli bir hal almıştır. İnsanın olduğu her yerde düşünce, düşünme, hissetme ve bunları bir- birlerine aktarma ihtiyacı doğmuştur. Bütün canlılar gibi, insan da doğa ile etkileşimde bulunarak varlığını sürdürür. Diğer canlı türlerinden farklı olarak yalnızca insan, doğa ile etkileşimde araya kültürünü koyar. İn- sanlar birçok yolla iletişim kurabilir ama bu yolların en güçlü olanı dille yapılanıdır. Verici ve alıcı arasında iletişimin etkin bir şekilde gerçekleşmesi uygun koşul- ların sağlanmasıyla mümkündür. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin doğrudan cevabi yoktur? A) İletişim nedir? B) iletişimin gerçekleşmesi için nelere ihtiyaç vardır? C) iletişim ne zaman başlamıştır? letişim nasıl ortaya çıkmıştır?
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisizlik zamiri ve
adlaşmış sifat-fiil belirtili ad tamlaması oluşturmuştur?
A) Türkiye öyle dönemler yaşadı ki okuma yazma bilme-
yenler bile fise diploması aldı.
B) Kim cesaret edebilir benim yanıma gelip yaşananlar
çarpıtmadan anlatmaya?
C) Yağmurun kokusunu alan solucanlar gibi çıkacak on tal
tel.
adamlar deliklerinden,
D) Buraların hayası değişkendir, bir bakarsınız yağmur ya-
ğar bir bakarsınız güneş açar.
E) Bu olayı çoğunun bildiğini düşünüyordum, meğer olayı
bilen yokmuş.
Lise Türkçe
Sıfatlar
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisizlik zamiri ve adlaşmış sifat-fiil belirtili ad tamlaması oluşturmuştur? A) Türkiye öyle dönemler yaşadı ki okuma yazma bilme- yenler bile fise diploması aldı. B) Kim cesaret edebilir benim yanıma gelip yaşananlar çarpıtmadan anlatmaya? C) Yağmurun kokusunu alan solucanlar gibi çıkacak on tal tel. adamlar deliklerinden, D) Buraların hayası değişkendir, bir bakarsınız yağmur ya- ğar bir bakarsınız güneş açar. E) Bu olayı çoğunun bildiğini düşünüyordum, meğer olayı bilen yokmuş.
Dil Bilgisi
4. Karşıdaki komşum yabancı subayın buldok cinsi bir köpeği
11
vardı. İri kafalı koca enseli, iki dişi daima meydanda,
H
yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek... Bana
V
buldok suratı; bütün dişleri söküldükten sonra acemi bir
V
dişçiye tam takım diş yaptırıp da çene kemikleri çökerek
çehresi tanınmayacak şekle giren eski somurtkan tipleri
hatırlatır.
Bu parçada altı çizili sıfatlar yapı bakımından
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
e) H
A)+
BYH
DIV
5. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak,
Meyveler sabırla olgunlaşırmış.
Bir gün gözlerimin ta içine bak
Anlarsın ölüler niçin vasarmıs
EV
6.
Lise Türkçe
Sıfatlar
Dil Bilgisi 4. Karşıdaki komşum yabancı subayın buldok cinsi bir köpeği 11 vardı. İri kafalı koca enseli, iki dişi daima meydanda, H yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek... Bana V buldok suratı; bütün dişleri söküldükten sonra acemi bir V dişçiye tam takım diş yaptırıp da çene kemikleri çökerek çehresi tanınmayacak şekle giren eski somurtkan tipleri hatırlatır. Bu parçada altı çizili sıfatlar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? e) H A)+ BYH DIV 5. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak Anlarsın ölüler niçin vasarmıs EV 6.