Zamirler Soruları

Test
Zamir
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an-
lamı zamirle sağlanmıştır?
A) Karşıdan karşıya nereden geçeceğim?
B) Oraya nasıl gidebilirim?
C) Hangi ayakkabıyı beğendin?
D) Arkadaşına bunu ne zaman söyledin?
Lise Türkçe
Zamirler
Test Zamir 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an- lamı zamirle sağlanmıştır? A) Karşıdan karşıya nereden geçeceğim? B) Oraya nasıl gidebilirim? C) Hangi ayakkabıyı beğendin? D) Arkadaşına bunu ne zaman söyledin?
4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru
anlamı zamirle sağlanmıştır?
A. Bayramda tatil için nereye gideceksin?
B. Nereye gittiklerini sana söylemedi mi?
C. Hangi tür kitaplar daha çok satıldı?
D. Kimin aradığını öğrenebilecek misiniz?
5- Şairin şiire ne getirdiğine bakılmamalı
çünkü o, birilerini memnun etmek için değil;
kendisi için yazar.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A. Soru zamiri
C. Belgisiz zamiri
B. Kişi zamiri
D. İşaret zamiri
nmasındaki lian nur
11
D) II ve IV
k
gru
B)
II. OTLE
Lise Türkçe
Zamirler
4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? A. Bayramda tatil için nereye gideceksin? B. Nereye gittiklerini sana söylemedi mi? C. Hangi tür kitaplar daha çok satıldı? D. Kimin aradığını öğrenebilecek misiniz? 5- Şairin şiire ne getirdiğine bakılmamalı çünkü o, birilerini memnun etmek için değil; kendisi için yazar. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur? A. Soru zamiri C. Belgisiz zamiri B. Kişi zamiri D. İşaret zamiri nmasındaki lian nur 11 D) II ve IV k gru B) II. OTLE
İsmin yerini belli belirsiz şekilde tutan zamirlere
belgisiz zamir denir.
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz
zamire örnek yoktur?
A) Bu konuda herkes seninle aynı düşünmeyebilir.
B) Okulun bahçesine daha kimse inmemiş.
C) Merak etmeyin, her şey yolunda gidiyor.
D) Bana işimde yardımcı olacak birkaç kişi lazım.
Lise Türkçe
Zamirler
İsmin yerini belli belirsiz şekilde tutan zamirlere belgisiz zamir denir. 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamire örnek yoktur? A) Bu konuda herkes seninle aynı düşünmeyebilir. B) Okulun bahçesine daha kimse inmemiş. C) Merak etmeyin, her şey yolunda gidiyor. D) Bana işimde yardımcı olacak birkaç kişi lazım.
amirler
Türkçe
FIL
4. "O" sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabilir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "o" sözcüğü kişi
zamiri olarak kullanılmıştır?
A Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım.
BYO bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi.
SO benim çok severek okuduğum bir kitaptı.
Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu?
Lise Türkçe
Zamirler
amirler Türkçe FIL 4. "O" sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "o" sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır? A Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. BYO bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. SO benim çok severek okuduğum bir kitaptı. Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu?
borç istersen, adın "müflis'e çıkar.
B) Oraya buraya koşturmaktan, okumaya zaman
240
ayıramıyorum.
C) Onun bunun derdiyle uğraşacağına, kendi işinle
ilgilen.
D) Şundan bundan konuşurken laf demokrasiye
geldi.
E) Oradan buraya kaç günde geldiniz?
10. Hangi günahın bedeli bu
Hangimizin suçu
Hepimizin payı var elbet
Kim bilirdi böyle olacağını
Hayatın neler götüreceğini
Kendimizin bile bilmediği
Bu dünyada neler göreceğimizi
Bu dizelerde;
1. İlgi zamiri
II. Soru zamiri V
III. Belgisiz zamir
IV. İşaret zamiri
VADönüşlülük zamiri
türlerinden hangileri kullanılmamıştır? la
A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız IV
1. D
D) III ve V
2. D
E) Yalnız V
3. B 4. E
SEA
5. C
6. B
NİTELİK Yayıncılık
13.
7. E
14
Lise Türkçe
Zamirler
borç istersen, adın "müflis'e çıkar. B) Oraya buraya koşturmaktan, okumaya zaman 240 ayıramıyorum. C) Onun bunun derdiyle uğraşacağına, kendi işinle ilgilen. D) Şundan bundan konuşurken laf demokrasiye geldi. E) Oradan buraya kaç günde geldiniz? 10. Hangi günahın bedeli bu Hangimizin suçu Hepimizin payı var elbet Kim bilirdi böyle olacağını Hayatın neler götüreceğini Kendimizin bile bilmediği Bu dünyada neler göreceğimizi Bu dizelerde; 1. İlgi zamiri II. Soru zamiri V III. Belgisiz zamir IV. İşaret zamiri VADönüşlülük zamiri türlerinden hangileri kullanılmamıştır? la A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız IV 1. D D) III ve V 2. D E) Yalnız V 3. B 4. E SEA 5. C 6. B NİTELİK Yayıncılık 13. 7. E 14
Aşağıdaki cümlelerde yer alan belgisiz zamirlerinin altınız çiziniz.
Cümleler
1 Birisi öyle der, diğeri başka bir şey.
2
Herkes zengin olmak istiyor fakat kimse çalışmıyor.
yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
3
Biri
4 Onlardan birkaçı sana uğramayı düşünüyor.
Bu akşam tümünü temizleyin.
5
Lise Türkçe
Zamirler
Aşağıdaki cümlelerde yer alan belgisiz zamirlerinin altınız çiziniz. Cümleler 1 Birisi öyle der, diğeri başka bir şey. 2 Herkes zengin olmak istiyor fakat kimse çalışmıyor. yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. 3 Biri 4 Onlardan birkaçı sana uğramayı düşünüyor. Bu akşam tümünü temizleyin. 5
2
3
Aşağıdaki cümlelerde yer alan işaret zamirlerinin altınız çiziniz.
Cümleler
Bu, bana büyük dedemden yadigar kaldı.
Sen o masayı bırak da şunu götür.
O, pek bilmez oraları.
Şunlar da sizin olsun. Bize bunlar yeter.
Kimse oraya gitmemiş, herkes burada oturuyor.
Lise Türkçe
Zamirler
2 3 Aşağıdaki cümlelerde yer alan işaret zamirlerinin altınız çiziniz. Cümleler Bu, bana büyük dedemden yadigar kaldı. Sen o masayı bırak da şunu götür. O, pek bilmez oraları. Şunlar da sizin olsun. Bize bunlar yeter. Kimse oraya gitmemiş, herkes burada oturuyor.
T. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir bir
isim tamlaması içinde kullanılmıştır?
A) Öğrencilerin çoğu heyecanla sonuçları bekli-
yordu.
B) Sen sen ol, kimseyi kırma.
C) Bu sabah yine öteden beriden konuşmaya
başladı.
D) Marketten ne aldın?
1
Lise Türkçe
Zamirler
T. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir bir isim tamlaması içinde kullanılmıştır? A) Öğrencilerin çoğu heyecanla sonuçları bekli- yordu. B) Sen sen ol, kimseyi kırma. C) Bu sabah yine öteden beriden konuşmaya başladı. D) Marketten ne aldın? 1
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farklı türden
zamirler bir arada kullanılmıştır?
(Hepimiz birden sesin geldiği yere doğru canhıraş
koşmaya başladık.
B) Eli kolu bağlı kaldıysan tanıdık birini bulup ondan
yardım istemekten başka çaren yok.
C) İçeride herkes sessizliğini korurken niçin bir anda
konuşma gereği duydun?
Aramızda yaşanılanların üzerinden yıllar geçse de
ben seni aklımdan hiç çıkaramadım.
Koruluğun kenarına vardığımızda artık herkesin
yorgunluğu gözlerinden okunuyordu.
4. A
Lise Türkçe
Zamirler
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır? (Hepimiz birden sesin geldiği yere doğru canhıraş koşmaya başladık. B) Eli kolu bağlı kaldıysan tanıdık birini bulup ondan yardım istemekten başka çaren yok. C) İçeride herkes sessizliğini korurken niçin bir anda konuşma gereği duydun? Aramızda yaşanılanların üzerinden yıllar geçse de ben seni aklımdan hiç çıkaramadım. Koruluğun kenarına vardığımızda artık herkesin yorgunluğu gözlerinden okunuyordu. 4. A
8. Şahıs zamirleri ismin yerini tutan zamirlerdir.
Dörtlüklerin hangisinde farklı kişi zamirleri bir
arada kullanılmıştır?
A) Ah çektikçe erir gider
Yüreğimin yağı benim.
Seni görsem durur gider
Dillerimin bağı benim.
B) Ah belimi büken oldu
Gurbet bana diken oldu
Altı aydır mekân oldu
Dibi Kırkkız Dağı benim.
C) Ağlar VEYSEL çıkmaz sesi
Gine coştu gam deryası
Garip gönlümün yaylası
Güzel hüsnün bağı benim.
D) Yüzümde çifte benler
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçer
Sana gönül verenler
Türkçe Atölyem
11
Lise Türkçe
Zamirler
8. Şahıs zamirleri ismin yerini tutan zamirlerdir. Dörtlüklerin hangisinde farklı kişi zamirleri bir arada kullanılmıştır? A) Ah çektikçe erir gider Yüreğimin yağı benim. Seni görsem durur gider Dillerimin bağı benim. B) Ah belimi büken oldu Gurbet bana diken oldu Altı aydır mekân oldu Dibi Kırkkız Dağı benim. C) Ağlar VEYSEL çıkmaz sesi Gine coştu gam deryası Garip gönlümün yaylası Güzel hüsnün bağı benim. D) Yüzümde çifte benler Hayran oldu görenler Bilmem nasıl vazgeçer Sana gönül verenler Türkçe Atölyem 11
16. İşaret zamirleri, kendinden önce gelen cümle ve öbeklerin
yerine de kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri bir cüm-
lenin yerine kullanılmıştır?
A) Ev sahibi bu yılki kirayı artırdı, buna ne diyorsun?
B) Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy.
C) Bunları çatıya çıkarın, diğerleri burada kalsın.
D) Ben böylesini daha önce hiçbir yerde görmedim.
E Bunu sana verdiğimi kimse duymasın.
Lise Türkçe
Zamirler
16. İşaret zamirleri, kendinden önce gelen cümle ve öbeklerin yerine de kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri bir cüm- lenin yerine kullanılmıştır? A) Ev sahibi bu yılki kirayı artırdı, buna ne diyorsun? B) Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy. C) Bunları çatıya çıkarın, diğerleri burada kalsın. D) Ben böylesini daha önce hiçbir yerde görmedim. E Bunu sana verdiğimi kimse duymasın.
15. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara
göre bir ruhumuz olması gerekir, yoksa kendi
çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek,
suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi
değildir yalnız, nasıl göründüğü de önemlidir.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Yapısına göre sıralı cümle kullanılmıştır.
B) Değişik türde zamirler bir arada kullanılmıştır.
C) Edat ve bağlaç kullanılmıştır.
D) Ek eylem iki farklı görevde kullanılmıştır.
E) Anlamına göre olumsuz cümle kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Zamirler
15. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir, yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek, suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi değildir yalnız, nasıl göründüğü de önemlidir. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Yapısına göre sıralı cümle kullanılmıştır. B) Değişik türde zamirler bir arada kullanılmıştır. C) Edat ve bağlaç kullanılmıştır. D) Ek eylem iki farklı görevde kullanılmıştır. E) Anlamına göre olumsuz cümle kullanılmıştır.
2.
CHI
Bir kuş sesi gelir dudaklarından
Gözlerin gönlümde açan nergisler
Düşen öpüşlerdir dudaklarından
Mor akasyalarda ürperen seher
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Redif vardır.
B) Çapraz uyak kullanılmıştır.
C) Tam uyak vardır.
D) Somutlamaya başvurulmuştur.
E) 4+4+3 duraklı 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Lise Türkçe
Zamirler
2. CHI Bir kuş sesi gelir dudaklarından Gözlerin gönlümde açan nergisler Düşen öpüşlerdir dudaklarından Mor akasyalarda ürperen seher Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Redif vardır. B) Çapraz uyak kullanılmıştır. C) Tam uyak vardır. D) Somutlamaya başvurulmuştur. E) 4+4+3 duraklı 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
13.
"Ne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir
olarak kullanılmıştır?
A) Benim ne acılar çektiğimi kimse bilemez.
B) Ne güzel günlerimiz olmuştu seninle.
C) Bu olayın iç yüzünde ne var acaba?
D) Ne vakit seni görsem ağlamaklı olurdum.
E) Bu sorular ne kolaymış böyle.
Lise Türkçe
Zamirler
13. "Ne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır? A) Benim ne acılar çektiğimi kimse bilemez. B) Ne güzel günlerimiz olmuştu seninle. C) Bu olayın iç yüzünde ne var acaba? D) Ne vakit seni görsem ağlamaklı olurdum. E) Bu sorular ne kolaymış böyle.
6.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisinin türü parantez içinde yanlış
belirtilmiştir?
A) Bu sene omartamir ettirirsek seneye yine
kullanırız. (İşaret zamiri)
B) Şirket yetkilileriyle görüşmesi gerektiğini kim
söyledi? Soru zamiri)
C) Bu kadar yıldır sizlerden bir haber alamadım. (Kişi
alamadım.
zamiri)
D
Masanın üzerinde bulunan bardakları
mutfaktakilerin yanına götür. (İlgi zamiri)
E) Kitaplarımın birçoğunu kütüphanelere hediye ettim.
(Belgisiz zamir)
fok
dakla
Lise Türkçe
Zamirler
6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü parantez içinde yanlış belirtilmiştir? A) Bu sene omartamir ettirirsek seneye yine kullanırız. (İşaret zamiri) B) Şirket yetkilileriyle görüşmesi gerektiğini kim söyledi? Soru zamiri) C) Bu kadar yıldır sizlerden bir haber alamadım. (Kişi alamadım. zamiri) D Masanın üzerinde bulunan bardakları mutfaktakilerin yanına götür. (İlgi zamiri) E) Kitaplarımın birçoğunu kütüphanelere hediye ettim. (Belgisiz zamir) fok dakla
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılma-
mıştır?
A) Böylelerine güven olmaz, siz tedbiri elden bırakmayın.
B) Çok yorulduk, şurada azıcık oturup dinlenelim.
O biraz küçük bir radyoydu ama sesi güzel çıkıyordu.
D) Kadın, mektubu şu adrese gönderiverin, dedi.
E) Elbette gençleri bekleyen yaşam bu değildi.
Lise Türkçe
Zamirler
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılma- mıştır? A) Böylelerine güven olmaz, siz tedbiri elden bırakmayın. B) Çok yorulduk, şurada azıcık oturup dinlenelim. O biraz küçük bir radyoydu ama sesi güzel çıkıyordu. D) Kadın, mektubu şu adrese gönderiverin, dedi. E) Elbette gençleri bekleyen yaşam bu değildi.