Zarflar Soruları

15. I. Son zamanlarda izlediğim en iyi filmdi.
11. Seninle mutlaka görüşmeliyiz.
III. Sanırım bu işin arkasında da o çıkacak.
IV. Belki bugün de seni aramaz.
Yukandaki cümlelerin hangisinde zarf cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) I
B) II
C) m
D) IV
Lise Türkçe
Zarflar
15. I. Son zamanlarda izlediğim en iyi filmdi. 11. Seninle mutlaka görüşmeliyiz. III. Sanırım bu işin arkasında da o çıkacak. IV. Belki bugün de seni aramaz. Yukandaki cümlelerin hangisinde zarf cümleye farklı bir anlam katmıştır? A) I B) II C) m D) IV
TEMA SONU DEĞERLENDİRME TESTİ
Şairim
Zifiri karanlıkta gelse şirin hast
Ayak seslerinden tanınm
Ne zaman bir köy türküsü duysam,
Şairliğimden utanınm."
Yukarıdaki dizelerde hangi zarf türünün örneği yoktur?
A) Durum zarfı
C) Zaman zarfı
B) Soru zarfi
D) Miktar zarfı
Lise Türkçe
Zarflar
TEMA SONU DEĞERLENDİRME TESTİ Şairim Zifiri karanlıkta gelse şirin hast Ayak seslerinden tanınm Ne zaman bir köy türküsü duysam, Şairliğimden utanınm." Yukarıdaki dizelerde hangi zarf türünün örneği yoktur? A) Durum zarfı C) Zaman zarfı B) Soru zarfi D) Miktar zarfı
Ormanda yürürken kaybolduk.
Annesl dersteyken ona göz kulak oluyor.
16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftur?
A) Öğretmen sana ne söyledi?.
B) Müdürünüz ne gün gelecek?
C) Sabahtan beri ne bakıyorsun?
D) Bana ne iş yaptığımı sordu.
Ne kadar mikutan
- Ne zaman Roman z
aşağıda
A) IN
20.
Bu
A)
Lise Türkçe
Zarflar
Ormanda yürürken kaybolduk. Annesl dersteyken ona göz kulak oluyor. 16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftur? A) Öğretmen sana ne söyledi?. B) Müdürünüz ne gün gelecek? C) Sabahtan beri ne bakıyorsun? D) Bana ne iş yaptığımı sordu. Ne kadar mikutan - Ne zaman Roman z aşağıda A) IN 20. Bu A)
76
k;
.
ni
7. Sınıf
Durum, Zaman, Yer-Yön, M
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı
zarfla sağlanmıştır?
A) Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
B) Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın?
Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
D) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
4.
Lise Türkçe
Zarflar
76 k; . ni 7. Sınıf Durum, Zaman, Yer-Yön, M Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? A) Neden böyle düşman görünürsünüz, Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? B) Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın? Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? D) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 4.
KITA
T
A
TÜRKÇE
18. Zarf-fiil ekleri, eklendiği fiilin cümleye zaman ya da durum anlamı katarak zarf görevinde kullanılmasını
sağlar.
Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
nasıl
A) İnsan, kendini bazen susarak savunur. 5)
B) Çocuklar, hayata dair çoğu şeyi sora sora öğrenir.
C) Hayallerini kimseden korkmadan anlat. sil
(6) Alk
D) ik maaşımı alır almaz tekne turuna çıkacağım.
19.
A
nasıl
1.
Lise Türkçe
Zarflar
KITA T A TÜRKÇE 18. Zarf-fiil ekleri, eklendiği fiilin cümleye zaman ya da durum anlamı katarak zarf görevinde kullanılmasını sağlar. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? nasıl A) İnsan, kendini bazen susarak savunur. 5) B) Çocuklar, hayata dair çoğu şeyi sora sora öğrenir. C) Hayallerini kimseden korkmadan anlat. sil (6) Alk D) ik maaşımı alır almaz tekne turuna çıkacağım. 19. A nasıl 1.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, zarfları bağ-
lama göreviyle kullanılmıştır?
A Huzurlu ve mutlu ses dikkatimi çekti.
B) Kafasını kaldırıp baktı ama bir şey göremedi.
Korkuyu ve heyecanı aynı anda hissediyordu.
D) Yüzü her zamanki gibi durgun ve donuktu.
E) Sahaya çıkan oyuncular heyecanlı ve sabırsız görünü-
yorlar.
Lise Türkçe
Zarflar
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, zarfları bağ- lama göreviyle kullanılmıştır? A Huzurlu ve mutlu ses dikkatimi çekti. B) Kafasını kaldırıp baktı ama bir şey göremedi. Korkuyu ve heyecanı aynı anda hissediyordu. D) Yüzü her zamanki gibi durgun ve donuktu. E) Sahaya çıkan oyuncular heyecanlı ve sabırsız görünü- yorlar.
Annem bize dün geldi.
Yalnız insanlar mutsuz-
dur.
Günlerce seni aradık dur- Evet, senin konuşmanı
duk.
dinliyorum.
Geceleyin bir ses böler Tatilde size gelmek isti-
uykumu.
yorum.
Okullar haziran ayında Günler benim de haykırı-
şımı bekliyor.
kapanacak.
Yukarıda kutularda bulunan cümlelerin kaçında
zarf kullanılmamıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
167
Lise Türkçe
Zarflar
Annem bize dün geldi. Yalnız insanlar mutsuz- dur. Günlerce seni aradık dur- Evet, senin konuşmanı duk. dinliyorum. Geceleyin bir ses böler Tatilde size gelmek isti- uykumu. yorum. Okullar haziran ayında Günler benim de haykırı- şımı bekliyor. kapanacak. Yukarıda kutularda bulunan cümlelerin kaçında zarf kullanılmamıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 167
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür
ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize.
B)
O büyük cümleler de bize yalanları söyler.
C)
Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size
D) Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan
genç kızı anlatır.
E) Taşralı öğretmen için bu sene kış erken gelmiştir.
Lise Türkçe
Zarflar
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize. B) O büyük cümleler de bize yalanları söyler. C) Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size D) Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan genç kızı anlatır. E) Taşralı öğretmen için bu sene kış erken gelmiştir.
1.
TAKTİKLERLE
DİL BİLGİSİ
Zarf (Belirt
Ne zaman geleceğine mutlaka karar
71
vermelisin!
Bazen yemek yemelisin.
|||
Akşam benim için en değerli vakittir.
IV
V
Yukarıdaki numaralanmış sözcükler-
den hangisi belirteç değildir?
A) I B) II
C) III
E) V
D) IV
Hites
Zod
HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM
Lise Türkçe
Zarflar
1. TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ Zarf (Belirt Ne zaman geleceğine mutlaka karar 71 vermelisin! Bazen yemek yemelisin. ||| Akşam benim için en değerli vakittir. IV V Yukarıdaki numaralanmış sözcükler- den hangisi belirteç değildir? A) I B) II C) III E) V D) IV Hites Zod HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM
iptal
(1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 1998'den beri her yıl Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenliyor. (II)
Son şenlik, deniz seviyesinden yaklaşık iki bin metre yüksekte bulunan Saklikent'te başarıyla ger-
çekleştirildi. (III) Amatör ve profesyonel gök bilimciler Antalya'nın batısında bulunan Saklikent'in biraz
ilerisinde çadırlarını kurdular. (IV) Etkinlik alanında birçok gök cisminin en güzel ve ilginç hällerini dört
gün boyunca gözlemlediler.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümlede zaman zarfı kullanılmıştır.
B) II. cümlede durum zarfına yer verilmiştir.
C) III. cümledeki zarf, yer-yön bildirmektedir.
D) IV. cümlede miktar zarfı bulunmaktadır.
4
Lise Türkçe
Zarflar
iptal (1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 1998'den beri her yıl Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenliyor. (II) Son şenlik, deniz seviyesinden yaklaşık iki bin metre yüksekte bulunan Saklikent'te başarıyla ger- çekleştirildi. (III) Amatör ve profesyonel gök bilimciler Antalya'nın batısında bulunan Saklikent'in biraz ilerisinde çadırlarını kurdular. (IV) Etkinlik alanında birçok gök cisminin en güzel ve ilginç hällerini dört gün boyunca gözlemlediler. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. cümlede zaman zarfı kullanılmıştır. B) II. cümlede durum zarfına yer verilmiştir. C) III. cümledeki zarf, yer-yön bildirmektedir. D) IV. cümlede miktar zarfı bulunmaktadır. 4
10. Bugün hava mevsim normallerine göre çok güzeldi. Ben de
hiç fırsat kaybetmeden dışarı çıktım. Güneş insanın bede-
ninde ilık ilık geziniyor, insanın yüzünde bir gülümsemeye
neden oluyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Yer yön zarfı
B) Durum zarfı
C) Miktar zarfı
D) Zaman zarfı
E) Soru zarfı
Lise Türkçe
Zarflar
10. Bugün hava mevsim normallerine göre çok güzeldi. Ben de hiç fırsat kaybetmeden dışarı çıktım. Güneş insanın bede- ninde ilık ilık geziniyor, insanın yüzünde bir gülümsemeye neden oluyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) Yer yön zarfı B) Durum zarfı C) Miktar zarfı D) Zaman zarfı E) Soru zarfı
1. (1) Elinde kitabi ve kalemiyle gözlerini hiç ayırmadan sözcük-
uibus dic
ler içinde kaybolmanın keyfini çıkartıyordu. (II) Arda, kitabın
kenarlarından insanlara bakıyordu. (III) Elindeki kalem ha-
yatla savaşını anlatıyordu. (IV) Yalnızlıktan yorulmuş gözleri
ağlayacak kadar dolmuştu. (V) Fakat o kendini kelimelerin
denizine bırakmıştı. simet himss legbl
(A
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çi-
bzili sözcük zarftır?
A) abriver B) II
met C) Istex D) IVo E) V
arbusy times siaipled ,obolmuo V
Lise Türkçe
Zarflar
1. (1) Elinde kitabi ve kalemiyle gözlerini hiç ayırmadan sözcük- uibus dic ler içinde kaybolmanın keyfini çıkartıyordu. (II) Arda, kitabın kenarlarından insanlara bakıyordu. (III) Elindeki kalem ha- yatla savaşını anlatıyordu. (IV) Yalnızlıktan yorulmuş gözleri ağlayacak kadar dolmuştu. (V) Fakat o kendini kelimelerin denizine bırakmıştı. simet himss legbl (A Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çi- bzili sözcük zarftır? A) abriver B) II met C) Istex D) IVo E) V arbusy times siaipled ,obolmuo V
TEST
LK12TURSB21-089
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yö-
nünden sınırlandıran bir söz kullanılmamıştır?
A) İşin ciddiyetini daha anlayamadın.
B) Yemekten önce bu konuyu konuşmalısın.
C) Günlerden bir gün padişahın bir kızı olur.
D) Akşam, beni hep hüzünlendirir.
E) Onlar, İstanbul'a bu yıl yerleşecekler.
Lise Türkçe
Zarflar
TEST LK12TURSB21-089 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yö- nünden sınırlandıran bir söz kullanılmamıştır? A) İşin ciddiyetini daha anlayamadın. B) Yemekten önce bu konuyu konuşmalısın. C) Günlerden bir gün padişahın bir kızı olur. D) Akşam, beni hep hüzünlendirir. E) Onlar, İstanbul'a bu yıl yerleşecekler.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapıda bir
zarf
kullanılmamıştır?
A) Odadakiler gülünce çocuk biraz utandı.
B) Bu yaşıma geldim, bu gölde pelikan hiç görmedim.
C) Güzel güzel otururken, birdenbire zıplayıp ayağa
kalktılar.
D) Bu saate kadar gelmediklerine göre herhâlde
vazgeçtiler.
E) Çocuklar beni karşılarında görüverince nasıl
sevindiler, görmeliydin.
Lise Türkçe
Zarflar
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapıda bir zarf kullanılmamıştır? A) Odadakiler gülünce çocuk biraz utandı. B) Bu yaşıma geldim, bu gölde pelikan hiç görmedim. C) Güzel güzel otururken, birdenbire zıplayıp ayağa kalktılar. D) Bu saate kadar gelmediklerine göre herhâlde vazgeçtiler. E) Çocuklar beni karşılarında görüverince nasıl sevindiler, görmeliydin.
1.GÜN
Ekleri - 2
ÖSYM
SORAR
7. Kocaman bir kuş kondu pencereme. Gagasında taşıdığı
kendisinden de büyük silgiyi pervaza bıraktı. Her şeyi sil,
dedi ve ekledi: "Sonra ben yine buraya geleceğim."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim kökünden türemiş bir fiil
B) Yönelme durum eki almış isim
yelik eki almış bir zamir
D) Fiilden türemiş bir sifat
E) Yüklemi yer-yön bakımından belirten zarf
Lise Türkçe
Zarflar
1.GÜN Ekleri - 2 ÖSYM SORAR 7. Kocaman bir kuş kondu pencereme. Gagasında taşıdığı kendisinden de büyük silgiyi pervaza bıraktı. Her şeyi sil, dedi ve ekledi: "Sonra ben yine buraya geleceğim." Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İsim kökünden türemiş bir fiil B) Yönelme durum eki almış isim yelik eki almış bir zamir D) Fiilden türemiş bir sifat E) Yüklemi yer-yön bakımından belirten zarf
22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya
Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya
B) Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık
Vatanda hor görülen bir topluluğuz artık
C) Şu fetih vakası ya Rab! Ne büyük mucizedir
Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir
D) Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan
E) Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine
Gece sessizliği semtin yayılır her yerine
Lise Türkçe
Zarflar
22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır? A) Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya B) Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık Vatanda hor görülen bir topluluğuz artık C) Şu fetih vakası ya Rab! Ne büyük mucizedir Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir D) Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan E) Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine Gece sessizliği semtin yayılır her yerine