Adaptasyon (Çevreye Uyum) Soruları

Tundra ikimi
Kiplan Sert Karasal din
60°
Kutup lidimi
Kolombiya, Peru gibi ülkeler-
lim bölgesinde güneş ışınla-
ve Grönland adasının kıyı
2, -40 °C'lere kadar iner.
ili, Avustralya'nın kuzey
SI 5-6 °C dir.
Umiştir?
ulaşılabilir?
15.
Şehrine doğru esmesi beklenir.
Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın iklim değerlendirme ra-
poruna göre 2018 yılında küresel ortalama sıcaklıklar
bir önceki yıllara göre 0.38°C artmıştır. Dünya'nın bir-
çok alanında sıcaklıklar normalin üzerindeyken ülke-
mizin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda sıcaklık
farklarının rekor seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir.
Diğer taraftan Kuzey Avrupa ve Ortadoğu'da normal
değerlerin altında sıcaklıklar görülmüştür. 2018 yılında
Akdeniz'de görülen tropik fırtına benzeri hava olayları sadece ülkemizi değil çevre bölge ülkelerini de et-
kisine almıştır. 2018 yılında görülen meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde, şiddetli yağış (%39),
firtina (%28), dolu afeti (%16) ile ilk sıralarda yer almaktadır.
8. SINIF LGS SAYISAL DENEME (5)
Yukarıda metinde bahsedilen Dünya'da meydana gelen sıcaklık değişimlerinin sebebi seçenekler-
den hangisi olamaz?
A) Sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir şekilde artması
B) Nüfusun artması ve yeşil alanların azalması
C) Fosil yakıtla çalışan motorlu taşıt ve santrallerin artması
D) Atmosferdeki su döngüsünün gerçekleşmesi ve günlük sıcaklık değişimi
19
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Tundra ikimi Kiplan Sert Karasal din 60° Kutup lidimi Kolombiya, Peru gibi ülkeler- lim bölgesinde güneş ışınla- ve Grönland adasının kıyı 2, -40 °C'lere kadar iner. ili, Avustralya'nın kuzey SI 5-6 °C dir. Umiştir? ulaşılabilir? 15. Şehrine doğru esmesi beklenir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın iklim değerlendirme ra- poruna göre 2018 yılında küresel ortalama sıcaklıklar bir önceki yıllara göre 0.38°C artmıştır. Dünya'nın bir- çok alanında sıcaklıklar normalin üzerindeyken ülke- mizin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda sıcaklık farklarının rekor seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan Kuzey Avrupa ve Ortadoğu'da normal değerlerin altında sıcaklıklar görülmüştür. 2018 yılında Akdeniz'de görülen tropik fırtına benzeri hava olayları sadece ülkemizi değil çevre bölge ülkelerini de et- kisine almıştır. 2018 yılında görülen meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde, şiddetli yağış (%39), firtina (%28), dolu afeti (%16) ile ilk sıralarda yer almaktadır. 8. SINIF LGS SAYISAL DENEME (5) Yukarıda metinde bahsedilen Dünya'da meydana gelen sıcaklık değişimlerinin sebebi seçenekler- den hangisi olamaz? A) Sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir şekilde artması B) Nüfusun artması ve yeşil alanların azalması C) Fosil yakıtla çalışan motorlu taşıt ve santrallerin artması D) Atmosferdeki su döngüsünün gerçekleşmesi ve günlük sıcaklık değişimi 19
13. Aşağıda lepistes balıkları ile yapılan bir çalışma gösterilmiştir.
Başlangıçtaki düzenek
Ini çakıl, ortamda avcı yok
15 nesil sonra
Ince çakıl, ortamda avcı yok
Ave Il
1. Aşama
15 nesil sonra
Çalışmanın birinci aşaması;
Çok çeşitli avcıları barındıran farklı derelerden alınan lopistes baliklan in
çakıl taşlarının ve ince çakıl taşlarının bulunduğu iki ayrı havuza.eşit bir ge-
kilde dağıtılıyor. On beş nesil sonunda balıkların görünümleri inceleniyor.
Çalışmanın ikinci aşaması;
Çok çeşitli avcıları barındıran
farklı derelerden alınan lepistes
balıkları iri çakıl taşlarının ve
ince çakıl başlarının bulunduğu
iki ayrı havuza eşit bir şekilde
dağıtılıyor. İki ortama da avcı
canlilar ekleniyor ve onbeş ne-
sil sonunda balıkların görü-
nümleri inceleniyor.
Buna göre, Lepistes balıklarının yaşadığı ortamda değişim durum-
ları ile ilgili;
Başlangıçtaki düzenek
In çakıl, ortamda avca mevcut Ince çakul, ortamda avo mevcut
C) ILveri
15 nesil sonra
2. Aşama
1. Depistes balıklarının farklı benek yapısına sahip olması varyasyondur.
II. Avcıların bulunduğu ortamlarda lepistes balıkları, kamufle olacak şekilde doğal seçilime uğrarlar
III. Her durumda iri çakıl taşlarının bulunduğu ortamda iri benekli lepistesler daha avantajlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Ive Ill
15 nesil sonra
DIT. Hvet
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
13. Aşağıda lepistes balıkları ile yapılan bir çalışma gösterilmiştir. Başlangıçtaki düzenek Ini çakıl, ortamda avcı yok 15 nesil sonra Ince çakıl, ortamda avcı yok Ave Il 1. Aşama 15 nesil sonra Çalışmanın birinci aşaması; Çok çeşitli avcıları barındıran farklı derelerden alınan lopistes baliklan in çakıl taşlarının ve ince çakıl taşlarının bulunduğu iki ayrı havuza.eşit bir ge- kilde dağıtılıyor. On beş nesil sonunda balıkların görünümleri inceleniyor. Çalışmanın ikinci aşaması; Çok çeşitli avcıları barındıran farklı derelerden alınan lepistes balıkları iri çakıl taşlarının ve ince çakıl başlarının bulunduğu iki ayrı havuza eşit bir şekilde dağıtılıyor. İki ortama da avcı canlilar ekleniyor ve onbeş ne- sil sonunda balıkların görü- nümleri inceleniyor. Buna göre, Lepistes balıklarının yaşadığı ortamda değişim durum- ları ile ilgili; Başlangıçtaki düzenek In çakıl, ortamda avca mevcut Ince çakul, ortamda avo mevcut C) ILveri 15 nesil sonra 2. Aşama 1. Depistes balıklarının farklı benek yapısına sahip olması varyasyondur. II. Avcıların bulunduğu ortamlarda lepistes balıkları, kamufle olacak şekilde doğal seçilime uğrarlar III. Her durumda iri çakıl taşlarının bulunduğu ortamda iri benekli lepistesler daha avantajlıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Ive Ill 15 nesil sonra DIT. Hvet
Bahçeşehir
Koleji
1. Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlaması
"adaptasyon" olarak adlandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerdan hangisi yukarıda-
ki bilgiye uygun bir örnek değildir?
A) Çölde yaşayan kaktüslerin yap-
raklarının diken şeklinde olması
B) Kutuplarda yaşayan tilkilerin
kısa kulaklı olması
FEN BİLİN
C) Himalaya tavşanının kulak, bu-
run ve ayaklarının koyu renk,
vücudunun beyaz kıllarla kaplı
olması
D) Develerin hörgücünün ve uzun
kirpiklerinin olması
EŞEHİR KOLEJİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Bahçeşehir Koleji 1. Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlaması "adaptasyon" olarak adlandırılır. Buna göre, aşağıdakilerdan hangisi yukarıda- ki bilgiye uygun bir örnek değildir? A) Çölde yaşayan kaktüslerin yap- raklarının diken şeklinde olması B) Kutuplarda yaşayan tilkilerin kısa kulaklı olması FEN BİLİN C) Himalaya tavşanının kulak, bu- run ve ayaklarının koyu renk, vücudunun beyaz kıllarla kaplı olması D) Develerin hörgücünün ve uzun kirpiklerinin olması EŞEHİR KOLEJİ
1. Kalın yağ tabakası
3. Küçük kulak
ve burun
4. Geniş ayak tabanları
LI
2. Beyaz post
5. Kisa bacak
b) Kutup ayısının sahip olduğu özellikler ile ilgili soruları cevap-
layınız.
1. Kutup ayısındaki bu özellikler canlının yavrusuna aktarılım
mi? Neden?
aktarılır çünk creme hiendand
gonetk olarak vardır..
C
2. Kutup ayısı daha sıcak bir bölgeye götürülürse doğacall
yavrusu bu özelliklerden hangilerini taşır? Neden?
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
1. Kalın yağ tabakası 3. Küçük kulak ve burun 4. Geniş ayak tabanları LI 2. Beyaz post 5. Kisa bacak b) Kutup ayısının sahip olduğu özellikler ile ilgili soruları cevap- layınız. 1. Kutup ayısındaki bu özellikler canlının yavrusuna aktarılım mi? Neden? aktarılır çünk creme hiendand gonetk olarak vardır.. C 2. Kutup ayısı daha sıcak bir bölgeye götürülürse doğacall yavrusu bu özelliklerden hangilerini taşır? Neden?
tasyonlar canlıların yaşama ve üreme şansını artırır.
şulları, göçler doğal seçilime neden olur.
eri gelecek nesillere aktarırlar.
Farklı özellikler kazanırlar.
Cal tilkisi
dan
Upraklı
gövdesinin
içi su doludur.
S'e Sayısal O
3.
A) Ayaklal y
8) Deri altında yağ biriktirirler
Yavru bakımının olması Adeptas you
Bacak boylanı kısadır.
Değildir!
tonguç
D)
00'dan 8'e Sayısal
III
Uaptasyon Doğal seçilim Varyasyon
Adaptasyon
Doğal seçilim Adaptasyon
Doğal seçilim
1800'lü yılların ortasına kadar Ingiltere'de yaşayan güve kelebekleri açık renkliydi. Ağaç gövdeleri de açık renk-
likenlerle kaplıydı. Böyle bir ortamda güve kelebeklerinin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu.
1890'lı yıllara gelindiğinde bu yörede güve kelebeklerinin %98'i siyah renkliydi. Bu çevre şartlarına uyum sağ-
Sanayi devrimiyle birlikte likenler ortadan kalkmış, ağaç gövdeleri ise kömür kullanımından dolayı kararmıştı.
layan güve kelebeklerinin yaşama şansı artarken diğerlerininki azalmıştır.
liydi ve
Doğal seçilim Varyasyon
193
Varyasyon
Adaptasyon Varyasyon
Bilim dergisinde yayınlanan yukarıdaki makalede aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
Al Sanayi devrimi beyaz renkli güve kelebeklerinin yaşama şansını arttırmıştır.
B) Sanayi devriminden sonra beyaz güve kelebekleri mutasyona uğrayarak siyah güve kelebeklerine dönüş-
müştür.
Çevre kirliliğinin artması beyaz güve kelebeklerinin modifikasyona uğramasına neden olmuştur.
Beyaz renkli güve kelebeklerinin kuşlar tarafından avlanması sonucu siyah renkli güve kelebeklerinin hayat-
ta kalması doğal seçilime bir örnektir.
tonguç
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
tasyonlar canlıların yaşama ve üreme şansını artırır. şulları, göçler doğal seçilime neden olur. eri gelecek nesillere aktarırlar. Farklı özellikler kazanırlar. Cal tilkisi dan Upraklı gövdesinin içi su doludur. S'e Sayısal O 3. A) Ayaklal y 8) Deri altında yağ biriktirirler Yavru bakımının olması Adeptas you Bacak boylanı kısadır. Değildir! tonguç D) 00'dan 8'e Sayısal III Uaptasyon Doğal seçilim Varyasyon Adaptasyon Doğal seçilim Adaptasyon Doğal seçilim 1800'lü yılların ortasına kadar Ingiltere'de yaşayan güve kelebekleri açık renkliydi. Ağaç gövdeleri de açık renk- likenlerle kaplıydı. Böyle bir ortamda güve kelebeklerinin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu. 1890'lı yıllara gelindiğinde bu yörede güve kelebeklerinin %98'i siyah renkliydi. Bu çevre şartlarına uyum sağ- Sanayi devrimiyle birlikte likenler ortadan kalkmış, ağaç gövdeleri ise kömür kullanımından dolayı kararmıştı. layan güve kelebeklerinin yaşama şansı artarken diğerlerininki azalmıştır. liydi ve Doğal seçilim Varyasyon 193 Varyasyon Adaptasyon Varyasyon Bilim dergisinde yayınlanan yukarıdaki makalede aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Al Sanayi devrimi beyaz renkli güve kelebeklerinin yaşama şansını arttırmıştır. B) Sanayi devriminden sonra beyaz güve kelebekleri mutasyona uğrayarak siyah güve kelebeklerine dönüş- müştür. Çevre kirliliğinin artması beyaz güve kelebeklerinin modifikasyona uğramasına neden olmuştur. Beyaz renkli güve kelebeklerinin kuşlar tarafından avlanması sonucu siyah renkli güve kelebeklerinin hayat- ta kalması doğal seçilime bir örnektir. tonguç
ri
er
1
=
6. Kuşların gagalan birbirinden çok farklıdır. Gagaların şekli neyle beslendiklerine ve nerden besin bulduklarına bağlıdır. Aşa-
ğıda bu bilgileri destekleyen bir görsel verilmiştir.
Fen Bilimleri
Ispinoz
Buğday
Ayçiçeği
tohumları
Ağaçkakan
Örümcek
Turtal
Sinek kuşu
↓
Bitki özü
Orümcek
Nrtil
Şekeri şu
Kartal
Et
Balık
Pelikan
Balık
Aşağıda verilen örneklerden hangisi yukarıda verilen durumla benzerlik göstermez?
A) Çölde yetişen bitkilerin köklerinin, su bitkilerine göre toprağın daha derin noktalarına kadar ilerleyebilmesi
B) Etçil hayvanların sivri köpek dişlerinin olmasına rağmen ocul hayvanlarda köpek dişlerinin bulunmaması
Karahindiba bitkisinin dağda yetişenlerin uzun boylu, ovada yetişenlerin kısa boylu olması
D) Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların pençe yapılarının güvercin benzeri kuşlara göre daha güçlü olması.
re kum zemin üzerine aşağıdaki gibi bırakmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
ri er 1 = 6. Kuşların gagalan birbirinden çok farklıdır. Gagaların şekli neyle beslendiklerine ve nerden besin bulduklarına bağlıdır. Aşa- ğıda bu bilgileri destekleyen bir görsel verilmiştir. Fen Bilimleri Ispinoz Buğday Ayçiçeği tohumları Ağaçkakan Örümcek Turtal Sinek kuşu ↓ Bitki özü Orümcek Nrtil Şekeri şu Kartal Et Balık Pelikan Balık Aşağıda verilen örneklerden hangisi yukarıda verilen durumla benzerlik göstermez? A) Çölde yetişen bitkilerin köklerinin, su bitkilerine göre toprağın daha derin noktalarına kadar ilerleyebilmesi B) Etçil hayvanların sivri köpek dişlerinin olmasına rağmen ocul hayvanlarda köpek dişlerinin bulunmaması Karahindiba bitkisinin dağda yetişenlerin uzun boylu, ovada yetişenlerin kısa boylu olması D) Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların pençe yapılarının güvercin benzeri kuşlara göre daha güçlü olması. re kum zemin üzerine aşağıdaki gibi bırakmıştır.
BILIMLERİ
9. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını arttırmak için kalıtsal özelliklere sahip olmalarına
adaptasyon denir. Canlılar savunma, kamufle olma, avlanma, üreme ve düşmanlardan korunma gibi yaşamsal
faaliyetlerini sürdürebilmelerine yardımcı olacak adaptasyon gösterirler. Örneğin deve kuşlarının hızlı koşmala-
rını sağlayan uzun bacaklara sahip olması savunma ve düşmanlarından korunmak için geliştirilmiş adaptasyon-
lardandır.
Yukarıdaki görsel, bir boz ayısının kutup ayısına dönüşmesi sırasında geçirdiği adaptasyonu temsil etmektedir.
Buna göre boz ayının geçirdiği adaptasyon hangi yaşamsal faaliyetini sürdürebilmesine yönelik bir
adaptasyon olamaz?
A) Avlanma
B) Üreme
C) Korunma
D) Kamufle olma
unnlarla beraber canlının gündelik hayatını belirleyen bir unsurdur. Çevreyi
nun canlılardan değişikliğe uyum sağla-
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
BILIMLERİ 9. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını arttırmak için kalıtsal özelliklere sahip olmalarına adaptasyon denir. Canlılar savunma, kamufle olma, avlanma, üreme ve düşmanlardan korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmelerine yardımcı olacak adaptasyon gösterirler. Örneğin deve kuşlarının hızlı koşmala- rını sağlayan uzun bacaklara sahip olması savunma ve düşmanlarından korunmak için geliştirilmiş adaptasyon- lardandır. Yukarıdaki görsel, bir boz ayısının kutup ayısına dönüşmesi sırasında geçirdiği adaptasyonu temsil etmektedir. Buna göre boz ayının geçirdiği adaptasyon hangi yaşamsal faaliyetini sürdürebilmesine yönelik bir adaptasyon olamaz? A) Avlanma B) Üreme C) Korunma D) Kamufle olma unnlarla beraber canlının gündelik hayatını belirleyen bir unsurdur. Çevreyi nun canlılardan değişikliğe uyum sağla-
Ultra
FEN BILIMLERI
BOLUM
Kuşlar Neden V Şeklinde Uçar?
Yeryüzündeki kuş türlerinin yaklaşık yarısı, bir doğal yaşam
alanından diğerine göç eder. Kuş göçü sırasında çok uzun
mesafeler alınır. Kuş göçü besin kaynaklarından ya da üre-
mek için uygun koşullardan daha çok yararlanmayı sağlar.
Kuşlar, göç ederken çoğunlukla gruplar halinde hareket eder.
Göçmen kuşlardan bazılan grup halinde "V" şeklinde dizile-
rek uçar. "V" şeklinde uçmak düşmanlardan daha iyi korun-
mayi ve göç sırasında enerji kullanımının azalmasını sağlar.
"V" şeklinde uçarken, öndeki kuşun kanat çırpışı ile arkasın-
daki kuşa yükselten bir hava akımı ulaşır. Bu şekilde oluşan
hava akımı kuşların uçuş mesafelerini %70 oranında uzatabilir.
"V pozisyonundaki uçuşlar sırasında en baştaki öncü kuş
yorulduğunda en arkaya geçer ve onun hemen arkasındaki
kuş öncü konumunu alır. Bu değişim, öncü kuşlar yoruldukça devam eder. Böylece her kuş grup başına geçmiş olur. "V" pozis-
yonunda uçuşlar kuşların daha çabuk, daha az enerji harcayarak ve daha güvenli bir şekilde göç etmelerini sağlar.
Yukarıda göçmen kuşların sahip olduğu bazı özelliklerle ilgili bir parça verilmiştir.
Bu parçayı inceleyerek aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kuşların "V" şeklinde uçması bazı kuşların sahip olduğu bir adaptasyondur.
B) "V" pozisyonu göçmen kuşların daha az enerji ile daha uzun mesafelere ulaşmasına yardımcı olur.
C) Göçmen kuşlar "V" pozisyonunda uçmak için aralarında iş birliği yapar.
D) Sadece uzun mesafelere göç eden kuşlar "V" pozisyonunda uçuş gerçekleştirir.
15. Buharlaşma ısısı, kaynama sıcaklığındaki bir maddenin 1
16. Aynı yumurta ve spermden oluşan ve aynı gün doğan kar-
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Ultra FEN BILIMLERI BOLUM Kuşlar Neden V Şeklinde Uçar? Yeryüzündeki kuş türlerinin yaklaşık yarısı, bir doğal yaşam alanından diğerine göç eder. Kuş göçü sırasında çok uzun mesafeler alınır. Kuş göçü besin kaynaklarından ya da üre- mek için uygun koşullardan daha çok yararlanmayı sağlar. Kuşlar, göç ederken çoğunlukla gruplar halinde hareket eder. Göçmen kuşlardan bazılan grup halinde "V" şeklinde dizile- rek uçar. "V" şeklinde uçmak düşmanlardan daha iyi korun- mayi ve göç sırasında enerji kullanımının azalmasını sağlar. "V" şeklinde uçarken, öndeki kuşun kanat çırpışı ile arkasın- daki kuşa yükselten bir hava akımı ulaşır. Bu şekilde oluşan hava akımı kuşların uçuş mesafelerini %70 oranında uzatabilir. "V pozisyonundaki uçuşlar sırasında en baştaki öncü kuş yorulduğunda en arkaya geçer ve onun hemen arkasındaki kuş öncü konumunu alır. Bu değişim, öncü kuşlar yoruldukça devam eder. Böylece her kuş grup başına geçmiş olur. "V" pozis- yonunda uçuşlar kuşların daha çabuk, daha az enerji harcayarak ve daha güvenli bir şekilde göç etmelerini sağlar. Yukarıda göçmen kuşların sahip olduğu bazı özelliklerle ilgili bir parça verilmiştir. Bu parçayı inceleyerek aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) Kuşların "V" şeklinde uçması bazı kuşların sahip olduğu bir adaptasyondur. B) "V" pozisyonu göçmen kuşların daha az enerji ile daha uzun mesafelere ulaşmasına yardımcı olur. C) Göçmen kuşlar "V" pozisyonunda uçmak için aralarında iş birliği yapar. D) Sadece uzun mesafelere göç eden kuşlar "V" pozisyonunda uçuş gerçekleştirir. 15. Buharlaşma ısısı, kaynama sıcaklığındaki bir maddenin 1 16. Aynı yumurta ve spermden oluşan ve aynı gün doğan kar-
18
6.
daha büyük olurdu.
C) Deneyde sabit tutulan değisken sıvının yoğunluğudur.
D) Cam borunun çapı daha büyük olsaydı cam borunun içindeki sIVI daha fazla yükselird
Basınç (Pa)
Zaman(sn.)
Zaman
11
|||
Yoğunluk (g/cm³)
Zaman(sn.)
Basınç (Pa)
Zaman(sn.)
Ercan, başlangıçta boş olan kabı, sabit akan su ile tamamen dolduruyor. Daha sonra kabın tabanındaki sıvı
basıncı ve sıvının yoğunluğuyla ilgili yukarıdaki grafikleri çiziyor.
Buna göre Ercan'ın çizdiği grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.
B) ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
18 6. daha büyük olurdu. C) Deneyde sabit tutulan değisken sıvının yoğunluğudur. D) Cam borunun çapı daha büyük olsaydı cam borunun içindeki sIVI daha fazla yükselird Basınç (Pa) Zaman(sn.) Zaman 11 ||| Yoğunluk (g/cm³) Zaman(sn.) Basınç (Pa) Zaman(sn.) Ercan, başlangıçta boş olan kabı, sabit akan su ile tamamen dolduruyor. Daha sonra kabın tabanındaki sıvı basıncı ve sıvının yoğunluğuyla ilgili yukarıdaki grafikleri çiziyor. Buna göre Ercan'ın çizdiği grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
ak
ihi
zi-
ir.
3-
n
İsmini Roma mitolojisindeki güç sembolü Herkül'den
almıştır. Sırt boynuzu yaklaşık 14 kiloluk bir kuvvet
uygulayabilmektedir. Ancak güçlerini avlanmak için
kullanmaz. Zaten vejetaryen olan Herkül böceklerinin
dişileri boynuz taşımaz. Erkek Herkül böcekleri koca
boynuzlarını kullanarak eşlerinin yanlış yerlere git-
melerine engel olurlar. Herkül böceklerinin sırtındaki
kabuğun rengi havadaki neme göre değişmektedir.
Düşük nemli ortamlarda sarı-yeşil renklere sahipken,
ortam kurudukça siyaha dönüşür.
Buna göre Herkül böceği ile ilgili;
1.
Herkül böceklerinin dişilerinin boynuz taşıma-
yıp, erkeklerinin boynuz taşıması adaptasyona
örnek olarak verilebilir.
II. Herkül böceklerinin kabuk renginin havadaki
neme göre değişmesi, kabuk rengini oluşturan
genlerin işleyişlerinin değişmesinden kaynakla-
nir.
III. Herkül böceklerinin vejetaryen olarak beslen-
mesi bu böceklerde kalıtsal bir özellik hâline
gelmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
ak ihi zi- ir. 3- n İsmini Roma mitolojisindeki güç sembolü Herkül'den almıştır. Sırt boynuzu yaklaşık 14 kiloluk bir kuvvet uygulayabilmektedir. Ancak güçlerini avlanmak için kullanmaz. Zaten vejetaryen olan Herkül böceklerinin dişileri boynuz taşımaz. Erkek Herkül böcekleri koca boynuzlarını kullanarak eşlerinin yanlış yerlere git- melerine engel olurlar. Herkül böceklerinin sırtındaki kabuğun rengi havadaki neme göre değişmektedir. Düşük nemli ortamlarda sarı-yeşil renklere sahipken, ortam kurudukça siyaha dönüşür. Buna göre Herkül böceği ile ilgili; 1. Herkül böceklerinin dişilerinin boynuz taşıma- yıp, erkeklerinin boynuz taşıması adaptasyona örnek olarak verilebilir. II. Herkül böceklerinin kabuk renginin havadaki neme göre değişmesi, kabuk rengini oluşturan genlerin işleyişlerinin değişmesinden kaynakla- nir. III. Herkül böceklerinin vejetaryen olarak beslen- mesi bu böceklerde kalıtsal bir özellik hâline gelmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
Fen Bilimleri
Kurak ve sıcak olan farklı bölgelerde yaşayan iki bitki türü-aşağıda gösterilmiştir. Bu bitkilerin yaprakları terleme ile su kaybin
azaltmak için oldukça küçük yapıya sahiptir.
Kaktus bitkisi L
bölgesinde yaşar.
Sütleğen bitkisi
K bolgesinde yaşar.
Bu bitkilerin sahip olduğu adaptasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A) Benzer ortamlarda yaşayan farklı tür bitkiler farklı adaptasyonlara sahiptir.
B) Benzer ortamlarda yaşayan aynı tür bitkiler benzer adaptasyonlara sahiptir.
C) Benzer ortamlarda yaşayan farklı tür bitkiler benzer adaptasyonlara sahip olabilir.
Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür bitkiler benzer adaptasyonlara sahiptir.
Fen bilimleri öğretm
neklerden her gruts
Gruplann hava a
Buna göre
A) Yalniz
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Fen Bilimleri Kurak ve sıcak olan farklı bölgelerde yaşayan iki bitki türü-aşağıda gösterilmiştir. Bu bitkilerin yaprakları terleme ile su kaybin azaltmak için oldukça küçük yapıya sahiptir. Kaktus bitkisi L bölgesinde yaşar. Sütleğen bitkisi K bolgesinde yaşar. Bu bitkilerin sahip olduğu adaptasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A) Benzer ortamlarda yaşayan farklı tür bitkiler farklı adaptasyonlara sahiptir. B) Benzer ortamlarda yaşayan aynı tür bitkiler benzer adaptasyonlara sahiptir. C) Benzer ortamlarda yaşayan farklı tür bitkiler benzer adaptasyonlara sahip olabilir. Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür bitkiler benzer adaptasyonlara sahiptir. Fen bilimleri öğretm neklerden her gruts Gruplann hava a Buna göre A) Yalniz
Bahçeşehir
Koleji
1.
Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlaması
"adaptasyon" olarak adlandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerdan hangisi yukarıda-
ki bilgiye uygun bir örnek değildir?
A) Çölde yaşayan kaktüslerin yap-
raklarının diken şeklinde olması
B) Kutuplarda yaşayan tilkilerin
kısa kulaklı olması
FEN BİLİMLER
C) Himalaya tavşanının kulak, bu-
run ve ayaklarının koyu renk,
vücudunun beyaz kıllarla kaplı
olması
D) Develerin hörgücünün ve uzun
kirpiklerinin olması
EŞEHİR KOLEJÍ
4.
Yu
rir
Ta
IS
(c
h:
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Bahçeşehir Koleji 1. Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlaması "adaptasyon" olarak adlandırılır. Buna göre, aşağıdakilerdan hangisi yukarıda- ki bilgiye uygun bir örnek değildir? A) Çölde yaşayan kaktüslerin yap- raklarının diken şeklinde olması B) Kutuplarda yaşayan tilkilerin kısa kulaklı olması FEN BİLİMLER C) Himalaya tavşanının kulak, bu- run ve ayaklarının koyu renk, vücudunun beyaz kıllarla kaplı olması D) Develerin hörgücünün ve uzun kirpiklerinin olması EŞEHİR KOLEJÍ 4. Yu rir Ta IS (c h:
nne
isp
tan
ef
--- tonguç
6. Bir bölgede yaşayan kelebek türünün açık ve koyu renkli varyantları (çeşidi) ile ilgili iki
farklı durum şöyledir:
1. durum : Kahverengi ağaç kabuklarında açık renkli kelebekler, kuşlar tarafından daha ko-
lay fark edildiği için daha çok avlanıyor.
2. durum: Bir mantar türü ağaç kabuklarının dış yüzünü kaplayarak ağaçların açık renkli gö-
rünmesini sağlıyor ve koyu renkli kelebekler kolay fark edilerek daha çok avlanıyor.
2
Ortam şartlarına bağlı olarak gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
ALOrtam şartlarındaki değişim bir türün bütün bireylerini aynı şekilde etkiler.
B) Kelebek türünün farklı varyantları yapay seçilime uğramıştır.
Ortam şartlarındaki değişim kelebeklerin hayatını devam ettirebilmesini her zaman doğ-
rudan etkiler.
(D) 1 ye 2. durumlarda ekosistemdeki açık ve koyu renkli kelebek oranlarında farklılık olabilir.
Hop!
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
Dijital Soru
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
nne isp tan ef --- tonguç 6. Bir bölgede yaşayan kelebek türünün açık ve koyu renkli varyantları (çeşidi) ile ilgili iki farklı durum şöyledir: 1. durum : Kahverengi ağaç kabuklarında açık renkli kelebekler, kuşlar tarafından daha ko- lay fark edildiği için daha çok avlanıyor. 2. durum: Bir mantar türü ağaç kabuklarının dış yüzünü kaplayarak ağaçların açık renkli gö- rünmesini sağlıyor ve koyu renkli kelebekler kolay fark edilerek daha çok avlanıyor. 2 Ortam şartlarına bağlı olarak gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? ALOrtam şartlarındaki değişim bir türün bütün bireylerini aynı şekilde etkiler. B) Kelebek türünün farklı varyantları yapay seçilime uğramıştır. Ortam şartlarındaki değişim kelebeklerin hayatını devam ettirebilmesini her zaman doğ- rudan etkiler. (D) 1 ye 2. durumlarda ekosistemdeki açık ve koyu renkli kelebek oranlarında farklılık olabilir. Hop! Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! Dijital Soru
ineş'in
29.90
SO
DO
vap
Fen Bilimleri Sarmal Deneme Sınavı
6. Araçlar rüzgâra karşı hareket ettiğinde yakıt tüketimleri artarken, rüzgârı arkalarına aldıklarında ise yakıt
tüketimleri azalır.
Saat Aralığı
K'deki Sıcaklık
L'deki Sıcaklık
Aşağıdaki görselde K bölgesinden L bölgesine doğru seyahat etmek isteyen bir araç gösterilmiştir. Tablo-
da ise K ve L bölgelerinin gün içerisinde belirli saat aralıklarındaki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.
K
10.00-10.30
24-C
20 °C
01
12.00-12.30
27 °C
25 °C
15.00-15.30
22 °C
24 °C
17.00-17.30
19 °C
17 °C.
Buna göre araç hangi saat aralığında seyahat ederse yakıt tüketimi en fazla olur? (Rüzgâr etkisi
dışında aracın tüm kullanım özellikleri sabit kabul edilecektir.)
A) 10.00 - 10.30
B) 12.00-12.30
C) 15.00-15.30
17.00-17.30
nes'in do- 8. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanması
tarihlerindeki
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
ineş'in 29.90 SO DO vap Fen Bilimleri Sarmal Deneme Sınavı 6. Araçlar rüzgâra karşı hareket ettiğinde yakıt tüketimleri artarken, rüzgârı arkalarına aldıklarında ise yakıt tüketimleri azalır. Saat Aralığı K'deki Sıcaklık L'deki Sıcaklık Aşağıdaki görselde K bölgesinden L bölgesine doğru seyahat etmek isteyen bir araç gösterilmiştir. Tablo- da ise K ve L bölgelerinin gün içerisinde belirli saat aralıklarındaki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. K 10.00-10.30 24-C 20 °C 01 12.00-12.30 27 °C 25 °C 15.00-15.30 22 °C 24 °C 17.00-17.30 19 °C 17 °C. Buna göre araç hangi saat aralığında seyahat ederse yakıt tüketimi en fazla olur? (Rüzgâr etkisi dışında aracın tüm kullanım özellikleri sabit kabul edilecektir.) A) 10.00 - 10.30 B) 12.00-12.30 C) 15.00-15.30 17.00-17.30 nes'in do- 8. Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafında dolanması tarihlerindeki
tonguç -----
6. Bir bölgede yaşayan kelebek türünün açık ve koyu renkli varyantları (çeydi) le light 16
farklı durum şöyledir:
1. durum: Kahverengi ağaç kabuklarında açık renkli kelebekler, kuşlar tarafından daha ko-
lay fark edildiği için daha çok avlanıyor.
2. durum : Bir mantar türü ağaç kabuklarının dış yüzünü kaplayarak ağaçlanın aşk rendi gö
rünmesini sağlıyor ve koyu renkli kelebekler kolay fark edilerek daha çok avlanıyor.
2
2
Ortam şartlarına bağlı olarak gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
ALOrtam şartlarındaki değişim bir türün bütün bireylerini aynı şekilde etkiler.
B) Kelebek türünün farklı varyantları yapay seçilime uğramıştır.
Ortam şartlarındaki değişim kelebeklerin hayatını devam ettirebilmesini her zaman doğ-
rudan etkiler.
D) 1 ve 2. durumlarda ekosistemdeki açık ve koyu renkli kelebek oranlarında farklılık olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
tonguç ----- 6. Bir bölgede yaşayan kelebek türünün açık ve koyu renkli varyantları (çeydi) le light 16 farklı durum şöyledir: 1. durum: Kahverengi ağaç kabuklarında açık renkli kelebekler, kuşlar tarafından daha ko- lay fark edildiği için daha çok avlanıyor. 2. durum : Bir mantar türü ağaç kabuklarının dış yüzünü kaplayarak ağaçlanın aşk rendi gö rünmesini sağlıyor ve koyu renkli kelebekler kolay fark edilerek daha çok avlanıyor. 2 2 Ortam şartlarına bağlı olarak gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? ALOrtam şartlarındaki değişim bir türün bütün bireylerini aynı şekilde etkiler. B) Kelebek türünün farklı varyantları yapay seçilime uğramıştır. Ortam şartlarındaki değişim kelebeklerin hayatını devam ettirebilmesini her zaman doğ- rudan etkiler. D) 1 ve 2. durumlarda ekosistemdeki açık ve koyu renkli kelebek oranlarında farklılık olabilir.
Boşaltım Sistemi
A)
12. Sindirim sistemi organlarının faaliyetleri, solunum olayı sonucu vücutta atık madde oranı artar. Boşaltım sistemi bu atıkların
vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan sistemdir.
B)
Fasiküllu Haltu
Proteinlerin sindirimi sonucu vücutta amonyak adı verilen zehirli madde oluşur.
C)
Akciğerden kana geçen oksijen, hücredeki mito-
kondri organelinde besinleri yakar. Besinlerin yan-
oluşur.
karbondioksit
ması sonucu
Yukarıda verilen bilgilerde vücutta oluşan iki atık
madde kutucuk içinde verilmiştir.
Verilen atıkların etkisinin azaltılması ve vücut-
tan uzaklaştırılmasında görevli organ çifti hangi
seçenekte verilmiştir?
Ortaokul Fen Bilgisi
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Boşaltım Sistemi A) 12. Sindirim sistemi organlarının faaliyetleri, solunum olayı sonucu vücutta atık madde oranı artar. Boşaltım sistemi bu atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan sistemdir. B) Fasiküllu Haltu Proteinlerin sindirimi sonucu vücutta amonyak adı verilen zehirli madde oluşur. C) Akciğerden kana geçen oksijen, hücredeki mito- kondri organelinde besinleri yakar. Besinlerin yan- oluşur. karbondioksit ması sonucu Yukarıda verilen bilgilerde vücutta oluşan iki atık madde kutucuk içinde verilmiştir. Verilen atıkların etkisinin azaltılması ve vücut- tan uzaklaştırılmasında görevli organ çifti hangi seçenekte verilmiştir?