Ampullerin Bağlanma Şekilleri Soruları

Gejderha bulutsusu - Google Ara X
matikmuzesi.com
THGH
Cevaplama d
Sav
17.
DA
te lange
= Oc □0 06>
Gatık depolama organel, - Goog x +
pad
2. Tuğla Yığını 1. Tuğla Yiğini
Evlerinin bahçe düzenlemesini yapan bir ailede baba tuğla kullanarak bahçe duva-
rını örmektedir. Kızı Umay ise tuğlaları taşıyarak babasına yardım etmektedir. İki
farklı yerde tuğla yığınları bulunmaktadır. Umay tuğlaları bir kutuya koyarak ip ile
çekerek götürmektedir. Her seferinde 1. tuğla yığınından (duvara daha yakın) dört
adet tuğlayı kutuya koyup çekmektedir.
Umay taşıma şeklinde hangi değişiklikleri yaparsa kesinlikle fiziksel anlamda
daha çok iş yapmış olur?
(Sadece tuğla taşıma sırasındaki işler karşılaştırılacaktır. Tuğlaları, yığından kuca-
ğına ya da kutuya koyarkenki durumlar dikkate alınmayacaktır.)
1. Aynı sayıda (dört adet) tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse
II. Aynı sayıda (dört adet) tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kucağında taşıyarak götü-
rürse
A) III, IV ve V
III. Daha fazla sayıda tuğlayı 1. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse
IV. Daha fazla sayıda tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse
V. Daha fazla sayıda tuğlayı 1. tuğla yığınından alıp kucağında taşıyarak götürürse
VI. Daha az sayıda tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse
B) I, II, IV ve VI
D) I, III, IV ve VI
C) I, III ve IV
E) II. V ve VI
Q Ara
Ⓒ
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Gejderha bulutsusu - Google Ara X matikmuzesi.com THGH Cevaplama d Sav 17. DA te lange = Oc □0 06> Gatık depolama organel, - Goog x + pad 2. Tuğla Yığını 1. Tuğla Yiğini Evlerinin bahçe düzenlemesini yapan bir ailede baba tuğla kullanarak bahçe duva- rını örmektedir. Kızı Umay ise tuğlaları taşıyarak babasına yardım etmektedir. İki farklı yerde tuğla yığınları bulunmaktadır. Umay tuğlaları bir kutuya koyarak ip ile çekerek götürmektedir. Her seferinde 1. tuğla yığınından (duvara daha yakın) dört adet tuğlayı kutuya koyup çekmektedir. Umay taşıma şeklinde hangi değişiklikleri yaparsa kesinlikle fiziksel anlamda daha çok iş yapmış olur? (Sadece tuğla taşıma sırasındaki işler karşılaştırılacaktır. Tuğlaları, yığından kuca- ğına ya da kutuya koyarkenki durumlar dikkate alınmayacaktır.) 1. Aynı sayıda (dört adet) tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse II. Aynı sayıda (dört adet) tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kucağında taşıyarak götü- rürse A) III, IV ve V III. Daha fazla sayıda tuğlayı 1. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse IV. Daha fazla sayıda tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse V. Daha fazla sayıda tuğlayı 1. tuğla yığınından alıp kucağında taşıyarak götürürse VI. Daha az sayıda tuğlayı 2. tuğla yığınından alıp kutuyla çekerse B) I, II, IV ve VI D) I, III, IV ve VI C) I, III ve IV E) II. V ve VI Q Ara Ⓒ
e doğa sporları merkezi
r yıl yerli ve yabancı tu-
-50 yıl önce Ekim ayın-
a. Böylece kış turizmi
da kar yağmaya baş-
di.
7.
FEN BİLİMLERİ
KOLEJI
Dünyamızı sarıp sarmalayan atmosfer birçok katmandan olu- doga
şur ve bu katmanların her biri taşımış olduğu özelliklerden do-
layı farklı farklı görevlere sahiptirler. Atmosferin her katmanın-
da farklı olaylar meydana gelir. Hava olayları sadece en alt
katmanda meydana gelmektedir. Atmosferde bulunan su bu-
harının tamamı ve gazların %75'lik oranı en alt katmanda bu-
lunmaktadır. Hava olaylarının atmosferin en alt katmanında
meydana gelmesinin temel nedeni ise sadece bu katmanda
su buharının olmasıdır. Çünkü hava olaylarının meydana gelmesi için su buharı şarttır. Bu katmandaki su bu-
harı sayesinde bulut, kar, sis, yağmur gibi hava olayları meydana gelmektedir. Aynı zamanda yoğunluğu en
fazla olan bu katman daha sıcaktır. Bu nedenle de atmosferde yükseldikçe sıcaklık azalır. Aynı zamanda yer-
yüzüne yakın olan bu katmanda Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık değerleri düşer.
Yukarıda verilen bilgiler ile "iklim ve hava olayları" konusunda anlatılanlar dikkate alınarak seçenek-
lerde verilen ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Atmosferde yükseldikçe sıcaklık değerinin azalmasının nedeni; en alt katmandaki gaz yoğunluğunun
fazla, üst katmanlarda daha az olmasıdır.
B) Yağışların en üst katmanda olmasının nedeni; su buharının tamamının ve gazların %75'nin bu kat-
manda olmasıdır.
C) Atmosferin yere temas eden en alt kısmında hava olaylarının görülmesinin nedeni; sadece bu katman-
da su buharı bulunmasıdır.
D) Atmosferde hava olaylarının gerçekleştiği katmanın sıcaklığı, atmosferin diğer katmanlarına göre da-
ha fazladır.
GS SAYISAL DENEME (5)
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
e doğa sporları merkezi r yıl yerli ve yabancı tu- -50 yıl önce Ekim ayın- a. Böylece kış turizmi da kar yağmaya baş- di. 7. FEN BİLİMLERİ KOLEJI Dünyamızı sarıp sarmalayan atmosfer birçok katmandan olu- doga şur ve bu katmanların her biri taşımış olduğu özelliklerden do- layı farklı farklı görevlere sahiptirler. Atmosferin her katmanın- da farklı olaylar meydana gelir. Hava olayları sadece en alt katmanda meydana gelmektedir. Atmosferde bulunan su bu- harının tamamı ve gazların %75'lik oranı en alt katmanda bu- lunmaktadır. Hava olaylarının atmosferin en alt katmanında meydana gelmesinin temel nedeni ise sadece bu katmanda su buharının olmasıdır. Çünkü hava olaylarının meydana gelmesi için su buharı şarttır. Bu katmandaki su bu- harı sayesinde bulut, kar, sis, yağmur gibi hava olayları meydana gelmektedir. Aynı zamanda yoğunluğu en fazla olan bu katman daha sıcaktır. Bu nedenle de atmosferde yükseldikçe sıcaklık azalır. Aynı zamanda yer- yüzüne yakın olan bu katmanda Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık değerleri düşer. Yukarıda verilen bilgiler ile "iklim ve hava olayları" konusunda anlatılanlar dikkate alınarak seçenek- lerde verilen ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Atmosferde yükseldikçe sıcaklık değerinin azalmasının nedeni; en alt katmandaki gaz yoğunluğunun fazla, üst katmanlarda daha az olmasıdır. B) Yağışların en üst katmanda olmasının nedeni; su buharının tamamının ve gazların %75'nin bu kat- manda olmasıdır. C) Atmosferin yere temas eden en alt kısmında hava olaylarının görülmesinin nedeni; sadece bu katman- da su buharı bulunmasıdır. D) Atmosferde hava olaylarının gerçekleştiği katmanın sıcaklığı, atmosferin diğer katmanlarına göre da- ha fazladır. GS SAYISAL DENEME (5)
Üslü ifadeler
5.
Bakteriler, en büyük mikroorganizma grubu olup boylanı 0,5 ile 5 mikrometre aralığındadır. Küre, çubuk, spin
gibi birçok şekilde vücut yapısına sahip olabilir.
Dünya üzerinde toplamda yaklaşık 5182 1027 bakteri olduğu bilinmektedir.
Buna göre dünya üzerinde bulunan bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,5182 - 1031
B) 0,5182 - 1030
C) 5,182 - 1030
D) 5,182-1031
DILA ve Ge
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Üslü ifadeler 5. Bakteriler, en büyük mikroorganizma grubu olup boylanı 0,5 ile 5 mikrometre aralığındadır. Küre, çubuk, spin gibi birçok şekilde vücut yapısına sahip olabilir. Dünya üzerinde toplamda yaklaşık 5182 1027 bakteri olduğu bilinmektedir. Buna göre dünya üzerinde bulunan bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,5182 - 1031 B) 0,5182 - 1030 C) 5,182 - 1030 D) 5,182-1031 DILA ve Ge
TEST
Yağ
tabakası
Su-
Spbb hastays
alto booth your
Yağ +
tabakası
Su--
Allah bin
1
6) your southe
2
2
FOTOSENTEZ-2
5. Bir öğretmen akıllı tahta üzerinde öğrencilerine aynı bitkinin farklı yaprak sayılarına sahip olanları ile oluşturulmuş
dont farklı deney düzeneğini gösteriyor. Öğretmen, su ve suyun üzerinde yağ tabakası bulunan beher içine konul-
muş bitkilerin, Güneş işığı karşısında bir hafta süre ile bekletildiğini söylüyor.
Oğretmenin akıllı tahta üzerinde gösterdiği düzenekler Şekill'deki gibidir.
3
kork ots
3
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
dağlıl hide
A) Fotosentez bitkilerin yapraklarında gerçekleşir.
B) Bitki yapraklarının bir görevi de suyun uzaklaştırılmasıdır.
C) Bitkilerdeki yaprak sayısı arttıkça fotosentez hızı düşer.
D) Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için suya ihtiyaçlan vardır.
kaits
U
Şekil 1
Ardından öğrencilerine bir hafta sonra numaralanmış kapların görünümünün nasıl olacağını tahmin etmelerini
istiyor. Oğrencilerinin tahminlerini aldıktan sonra kaplardaki bitkilerin bazılarının yaptığı fotosenteze bağlı olarak
kap görünümlerinin Şekil Il'deki gibi olabi eğini söylüyor.
Chamber Met
4
Güneş
Şeffaf poşet
PROP
Güneş
Su damlacıkları
→Şeffaf poşet
Şekil II
Buna göre öğrenciler, öğretmenin gösterdiği deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz?
YENİ TAF
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
TEST Yağ tabakası Su- Spbb hastays alto booth your Yağ + tabakası Su-- Allah bin 1 6) your southe 2 2 FOTOSENTEZ-2 5. Bir öğretmen akıllı tahta üzerinde öğrencilerine aynı bitkinin farklı yaprak sayılarına sahip olanları ile oluşturulmuş dont farklı deney düzeneğini gösteriyor. Öğretmen, su ve suyun üzerinde yağ tabakası bulunan beher içine konul- muş bitkilerin, Güneş işığı karşısında bir hafta süre ile bekletildiğini söylüyor. Oğretmenin akıllı tahta üzerinde gösterdiği düzenekler Şekill'deki gibidir. 3 kork ots 3 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası dağlıl hide A) Fotosentez bitkilerin yapraklarında gerçekleşir. B) Bitki yapraklarının bir görevi de suyun uzaklaştırılmasıdır. C) Bitkilerdeki yaprak sayısı arttıkça fotosentez hızı düşer. D) Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için suya ihtiyaçlan vardır. kaits U Şekil 1 Ardından öğrencilerine bir hafta sonra numaralanmış kapların görünümünün nasıl olacağını tahmin etmelerini istiyor. Oğrencilerinin tahminlerini aldıktan sonra kaplardaki bitkilerin bazılarının yaptığı fotosenteze bağlı olarak kap görünümlerinin Şekil Il'deki gibi olabi eğini söylüyor. Chamber Met 4 Güneş Şeffaf poşet PROP Güneş Su damlacıkları →Şeffaf poşet Şekil II Buna göre öğrenciler, öğretmenin gösterdiği deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz? YENİ TAF
2. İstenen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleşti-
rilmesi ile istenen özelliklere sahip yeni canlılar üretil-
mesine geleneksel ıslah denir.
Buna göre,
1. Geleneksel ıslah çalışmaları çok uzun zaman alır.
II. Geleneksel islah çalışmaları sadece ata canlıların
genetik bilgisiyle çalışıldığı için sınırlıdır.
III. Nesiller boyu uzun bacaklı atların çaprazlanması
ile hızlı koşabilecek atlar elde etmeye çalışmak
geleneksel islaha örnektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
2. İstenen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleşti- rilmesi ile istenen özelliklere sahip yeni canlılar üretil- mesine geleneksel ıslah denir. Buna göre, 1. Geleneksel ıslah çalışmaları çok uzun zaman alır. II. Geleneksel islah çalışmaları sadece ata canlıların genetik bilgisiyle çalışıldığı için sınırlıdır. III. Nesiller boyu uzun bacaklı atların çaprazlanması ile hızlı koşabilecek atlar elde etmeye çalışmak geleneksel islaha örnektir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
6. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerini gruplara ayırmış ve tahtada verilen özelliklere sahip deney düzeneği
hazırlamalarını istemiştir.
A)
Cisimlere Etki Eden
Kuvvet Sayısı
3
4 N
8N
1. Grup
Buna göre hangi öğrenci grubunun tasarladığı deney düzeneği öğretmenin tahtaya çizdiği açıklamalara
uygundur?
III. Grup
6 N
Bileşke Kuvvetinin
Yönü
Bati
2N
B)
27
Batı
Kuzey
Güney
Bileşke Kuvvetin
Şiddeti
2 N
6 N
II. Grup
Doğu
IV. Grup
2N
8 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
6. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerini gruplara ayırmış ve tahtada verilen özelliklere sahip deney düzeneği hazırlamalarını istemiştir. A) Cisimlere Etki Eden Kuvvet Sayısı 3 4 N 8N 1. Grup Buna göre hangi öğrenci grubunun tasarladığı deney düzeneği öğretmenin tahtaya çizdiği açıklamalara uygundur? III. Grup 6 N Bileşke Kuvvetinin Yönü Bati 2N B) 27 Batı Kuzey Güney Bileşke Kuvvetin Şiddeti 2 N 6 N II. Grup Doğu IV. Grup 2N 8 N
Tüm Sonu Testi
la
an
-
CH
C,H,O,
NaCl
B)
A
Sodyum
Klorür
Metan
Glikoz
ele-
Yukarıda verilen bileşik modell, formülü ve bi-
leşiğin ismi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru eşleştirilmiştir?
A)
DJ
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Tüm Sonu Testi la an - CH C,H,O, NaCl B) A Sodyum Klorür Metan Glikoz ele- Yukarıda verilen bileşik modell, formülü ve bi- leşiğin ismi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) DJ
OF
8. (...) Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştir
mek için kullanılırlar.
O
Sim
(...) Kuvvetten kazanç sağlamazlar.
(...) Isten ve enerjiden kazanç sağlarlar.
Sabit makaralarla ilgili yukarıda verilen
ifadelerden doğru olanın başına "D", yanlış
olanın başına "Y" yazılırsa aşağıdakilerden
hangisine ulaşılır?
A) D
D
Y
B) D
OYO
D
Y
D
Y
D)
Y
Y
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
OF 8. (...) Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştir mek için kullanılırlar. O Sim (...) Kuvvetten kazanç sağlamazlar. (...) Isten ve enerjiden kazanç sağlarlar. Sabit makaralarla ilgili yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın başına "D", yanlış olanın başına "Y" yazılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) D D Y B) D OYO D Y D Y D) Y Y D
13.
Yağmur
Sule
Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?
A) Yağmur ve Şule
B) Yağmur ve Zeynep
Hidrojen
gazi
H
O
Il ve IV numaralı orneklerdeki değişim türü
şekerin suda çözünmesi olayındaki deği-
şim türü ile aynıdır.
Oksijen
gazi
Su
Zeynep
C) Zeynep ve Şule
Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda,
2H₂O2H₂ + O₂
(+) kutuptan gelen kablo
(-) kutuptan gelen kablo
Elektrik akımı (DC) sayesinde suyun hidrojen ve oksijen moleküllerine ayrılmasına elektroliz denir. Akım verildi-
ğinde kaptaki su elektrolize uğrar ve deney tüplerinde hidrojen ve oksijen gazı ayrı ayrı birikir.
D) Yağmur, Zeynep ve Şule
Güç kaynağı
C) I ve III
34
f
1. Elektroliz sonucunda su farklı maddelere dönüşür.
Elektroliz olayı fiziksel bir değişimdir çünkü su sivi hâlden gaz hâle geçmiştir.
III Elektroliz sonucunda suyun iç yapısı değişmiştir.
ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
A) Yalnız III
B) I ve t
D) I, II ve III
15. Fen bilimen
istemiştir Ogre
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
13. Yağmur Sule Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? A) Yağmur ve Şule B) Yağmur ve Zeynep Hidrojen gazi H O Il ve IV numaralı orneklerdeki değişim türü şekerin suda çözünmesi olayındaki deği- şim türü ile aynıdır. Oksijen gazi Su Zeynep C) Zeynep ve Şule Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, 2H₂O2H₂ + O₂ (+) kutuptan gelen kablo (-) kutuptan gelen kablo Elektrik akımı (DC) sayesinde suyun hidrojen ve oksijen moleküllerine ayrılmasına elektroliz denir. Akım verildi- ğinde kaptaki su elektrolize uğrar ve deney tüplerinde hidrojen ve oksijen gazı ayrı ayrı birikir. D) Yağmur, Zeynep ve Şule Güç kaynağı C) I ve III 34 f 1. Elektroliz sonucunda su farklı maddelere dönüşür. Elektroliz olayı fiziksel bir değişimdir çünkü su sivi hâlden gaz hâle geçmiştir. III Elektroliz sonucunda suyun iç yapısı değişmiştir. ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? A) Yalnız III B) I ve t D) I, II ve III 15. Fen bilimen istemiştir Ogre
sit Elektrik Devresi Süz-Ge
3.
H
Verilen basit elektrik devresinde ampu
Lün ışık vermemesinin nedeni hangisidi
A) Anahtarın kapalı durumda olması
B) Ampulün duya yerleştirilmemesi
C) Bağlantı kablosunun anahtara tema
etmemesi
D) Pil bağlantısının yanlış yapılmış olma
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
sit Elektrik Devresi Süz-Ge 3. H Verilen basit elektrik devresinde ampu Lün ışık vermemesinin nedeni hangisidi A) Anahtarın kapalı durumda olması B) Ampulün duya yerleştirilmemesi C) Bağlantı kablosunun anahtara tema etmemesi D) Pil bağlantısının yanlış yapılmış olma
figi verilmiştir
man dilimi
man dilimi
11
111
ş kaplara
eki buzun
özlemlen-
akilerden
denin cin-
denin aldı-
addenin ilk
ddenin küt-
(dk)
Buna göre K ve L maddelerinin aynı cins olup
olmadığını kesin olarak anlayabilmek için aşa-
ğıdakilerden hangilerinin tek başına bilinmesi
yeterlidir?
1. Başlangıç sıcaklıkları
II. Başlangıçtaki fiziksel halleri
III. Hal değişimi sonundaki fiziksel halleri
A) Yalnız I
C) II ve Ill
yukarıdaki sorulardan hangisine cevap verile-
bilir?
9. Maddenin hål değişimi için alması gereken ısının
maddenin cinsine bağlı olduğunu ispatlamak iste-
yen bir öğrenci;
100 g su
T
şekildeki düzeneği kuruyor.
A)
B)
Zaman
(dk)
60°C
C)
D)
Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenekteki
bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kont-
rol edilen değişken aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
Bağımsız
Değişken
Maddenin
cinsi
Maddenin
kütlesi
246
Maddenin
kütlesi
Verilen isi
B) I ve Ill
D) I, II ve Ill
Bağımlı
Değişken
Hal değişimi
için aldığı isi
Sıcaklık
Maddenin
cinsi
Hal değişimi
için aldığı is
60°C
100 g
alkol
bi
Kontrol
edilen
Değişken
Maddenin
kütlesi
Verilen isi
Verilen ISI
Maddenin
cinsi
& SINIF FEN BİLİMLER
finden
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
figi verilmiştir man dilimi man dilimi 11 111 ş kaplara eki buzun özlemlen- akilerden denin cin- denin aldı- addenin ilk ddenin küt- (dk) Buna göre K ve L maddelerinin aynı cins olup olmadığını kesin olarak anlayabilmek için aşa- ğıdakilerden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir? 1. Başlangıç sıcaklıkları II. Başlangıçtaki fiziksel halleri III. Hal değişimi sonundaki fiziksel halleri A) Yalnız I C) II ve Ill yukarıdaki sorulardan hangisine cevap verile- bilir? 9. Maddenin hål değişimi için alması gereken ısının maddenin cinsine bağlı olduğunu ispatlamak iste- yen bir öğrenci; 100 g su T şekildeki düzeneği kuruyor. A) B) Zaman (dk) 60°C C) D) Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenekteki bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kont- rol edilen değişken aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağımsız Değişken Maddenin cinsi Maddenin kütlesi 246 Maddenin kütlesi Verilen isi B) I ve Ill D) I, II ve Ill Bağımlı Değişken Hal değişimi için aldığı isi Sıcaklık Maddenin cinsi Hal değişimi için aldığı is 60°C 100 g alkol bi Kontrol edilen Değişken Maddenin kütlesi Verilen isi Verilen ISI Maddenin cinsi & SINIF FEN BİLİMLER finden
60
18V
30
40
Yukarıdaki devrede 4 2 luk dirençten geçen
akımı Norton teoremi ile bulunuz.
11) IN akım kaynağının değeri nedir?
A) 3 A B) 4 A
C) 6 A D) 8 A
12) RN direncinin değeri nedir?
A) 892
6
6N C) 4
D) 2N2
13) 4 ohm luk dirençten geçen akım değeri
nedir?
A) 3 A
B) 2 A C) 1 A
D4 A
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
60 18V 30 40 Yukarıdaki devrede 4 2 luk dirençten geçen akımı Norton teoremi ile bulunuz. 11) IN akım kaynağının değeri nedir? A) 3 A B) 4 A C) 6 A D) 8 A 12) RN direncinin değeri nedir? A) 892 6 6N C) 4 D) 2N2 13) 4 ohm luk dirençten geçen akım değeri nedir? A) 3 A B) 2 A C) 1 A D4 A
10V
1,5KQ
1,8k
+ 10mA
2,2KQ
Yukarıdaki devre için 1,8 k direncinden
geçen akımı süper pozisyon yöntemi
uygulayarak çözünüz.
5) Akım kaynağı açık devre edildiğinde 1.8
k luk dirençten akan akım değeri nedir?
A) 1,67 mA
1,80
1,82 mA
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
10V 1,5KQ 1,8k + 10mA 2,2KQ Yukarıdaki devre için 1,8 k direncinden geçen akımı süper pozisyon yöntemi uygulayarak çözünüz. 5) Akım kaynağı açık devre edildiğinde 1.8 k luk dirençten akan akım değeri nedir? A) 1,67 mA 1,80 1,82 mA
B
18. Fen bilimleri öğretmeni basınç konusu ile ilgi-
li deniz seviyesinden daha yüksekte olduğu bi-
linen bir şehirde görselde verilen deneyi yapıyor.
Şekil 1
Su bulunan kap
içinde mum yakılıyor.
Şekil 2
Mumun üstü kavanoz
ile kapatılıyor. Bir
süre sonra mum
sönüyor, kavanozun
içindeki su seviyesi-
nin yükseldiği
gözleniyor.
Yapılan deney ile ilgili;
I. Kavanoz içindeki su seviyesinin yükselmesi-
nin sebebi açık hava basıncıdır.
D
II. Aynı sıcaklıkta ve rakımda su yerine yoğun-
luğu daha az olan bir sıvı kullanılırsa yükse-
len sıvı seviyesi daha fazla olurdu.
A) Yalnız I
C) I ve II
19. Siv
kab
lar.
do
III. Deney deniz seviyesinde bir yerde aynı si-
caklıkta yapılsaydı yükselen su miktarı daha
fazla olurdu.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Aydın Yayınları
Fe
SI
n
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
B 18. Fen bilimleri öğretmeni basınç konusu ile ilgi- li deniz seviyesinden daha yüksekte olduğu bi- linen bir şehirde görselde verilen deneyi yapıyor. Şekil 1 Su bulunan kap içinde mum yakılıyor. Şekil 2 Mumun üstü kavanoz ile kapatılıyor. Bir süre sonra mum sönüyor, kavanozun içindeki su seviyesi- nin yükseldiği gözleniyor. Yapılan deney ile ilgili; I. Kavanoz içindeki su seviyesinin yükselmesi- nin sebebi açık hava basıncıdır. D II. Aynı sıcaklıkta ve rakımda su yerine yoğun- luğu daha az olan bir sıvı kullanılırsa yükse- len sıvı seviyesi daha fazla olurdu. A) Yalnız I C) I ve II 19. Siv kab lar. do III. Deney deniz seviyesinde bir yerde aynı si- caklıkta yapılsaydı yükselen su miktarı daha fazla olurdu. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III D) I, II ve III Aydın Yayınları Fe SI n
5
A) 6
C) 8
B) 7
D) 9
1. Bölme işleminde bölüm bölenden büyük olamaz.
II. Bir doğal sayının 1'e bölümü kendisine eşittir.
III. O'ın bir sayma sayısına bölümü sıfırdır.
IV. Bir sayıyı 5 ile çarpmak, 10 ile çarpıp 2'ye bölmek
ile aynıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Konu Anlatımları, Testler, Çalışma Kağıtları ve dahası....
INGİLİZCE 6 DERS KİTABI
TIP OF
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
5 A) 6 C) 8 B) 7 D) 9 1. Bölme işleminde bölüm bölenden büyük olamaz. II. Bir doğal sayının 1'e bölümü kendisine eşittir. III. O'ın bir sayma sayısına bölümü sıfırdır. IV. Bir sayıyı 5 ile çarpmak, 10 ile çarpıp 2'ye bölmek ile aynıdır. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 Konu Anlatımları, Testler, Çalışma Kağıtları ve dahası.... INGİLİZCE 6 DERS KİTABI TIP OF
Madde ve Endüstri
3.
Buz
parçaları
100°C
100 g demir
100°C
50 g demir
SP
100°C
20 g demir
KAZANIM TESTİ
sal nider höb olebiblog
obuhényed so stay topib e
1861 us si qe
Kütleleri ve sıcaklıkları verilen demir bilyeleri, içinde özdeş buzlar bulunan hunilere bırakan Özge, bilyelerin erite-
bildikleri buz miktarlarını karşılaştırıyor.
Buna göre Özge, aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt arıyor olabilir?
A) Aktarılan isi, maddenin kütlesine bağlı mıdır?
B) Aktarılan isi, maddenin erime sıcaklığına bağlı mıdır?
C) Aktarılan isi, maddenin cinsine bağlı mıdır?
D) Aktarılan ısı, maddenin sıcaklığına bağlı mıdır?
nuque blatosit VI (G
Ortaokul Fen Bilgisi
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Madde ve Endüstri 3. Buz parçaları 100°C 100 g demir 100°C 50 g demir SP 100°C 20 g demir KAZANIM TESTİ sal nider höb olebiblog obuhényed so stay topib e 1861 us si qe Kütleleri ve sıcaklıkları verilen demir bilyeleri, içinde özdeş buzlar bulunan hunilere bırakan Özge, bilyelerin erite- bildikleri buz miktarlarını karşılaştırıyor. Buna göre Özge, aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt arıyor olabilir? A) Aktarılan isi, maddenin kütlesine bağlı mıdır? B) Aktarılan isi, maddenin erime sıcaklığına bağlı mıdır? C) Aktarılan isi, maddenin cinsine bağlı mıdır? D) Aktarılan ısı, maddenin sıcaklığına bağlı mıdır? nuque blatosit VI (G