Asitler ve Bazlar Soruları

2. Irem, asit ve bazlar ile ilgili yaptığı bir araştırmada şu bilgilere ulaşmıştır:
Asitlerin pH değeri 7'den küçük iken bazların pH değeri 7'den büyüktür.
2
•
.
I|||||IV
Asitler ve bazlar, nötralleşme tepkimesi sonucu tuz ve su oluşturur.
Irem, öğrendiği bu bilgileri test etmek için K, L ve M sıvıları ile aşağıdaki deneyleri yapıyor:
Deney - 1
Deney - 2
●
●
K
X
K ve L sıvıları karıştırılarak X çözeltisi elde ediliyor.
A) K saf su ise L ve M asittir.
K baz ise L baz, M asittir.
K
Yapılan bu deneyler sonunda;
X çözeltisinin pH değerinin, Y çözeltisinin pH değerinden daha büyük olduğunu ölçüyor.
X ve Y çözeltilerinin birbiri ile tepkimeye girmediği biliniyor.
Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
+
K ve M sıvıları karıştırılarak Y çözeltisi elde ediliyor.
B) K asit ise L ve M de asittir.
K saf su ise L baz, M aşittir.
7
100
Buna g
yanlıştı
Ali L
tur
ba
B) A
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
2. Irem, asit ve bazlar ile ilgili yaptığı bir araştırmada şu bilgilere ulaşmıştır: Asitlerin pH değeri 7'den küçük iken bazların pH değeri 7'den büyüktür. 2 • . I|||||IV Asitler ve bazlar, nötralleşme tepkimesi sonucu tuz ve su oluşturur. Irem, öğrendiği bu bilgileri test etmek için K, L ve M sıvıları ile aşağıdaki deneyleri yapıyor: Deney - 1 Deney - 2 ● ● K X K ve L sıvıları karıştırılarak X çözeltisi elde ediliyor. A) K saf su ise L ve M asittir. K baz ise L baz, M asittir. K Yapılan bu deneyler sonunda; X çözeltisinin pH değerinin, Y çözeltisinin pH değerinden daha büyük olduğunu ölçüyor. X ve Y çözeltilerinin birbiri ile tepkimeye girmediği biliniyor. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır? + K ve M sıvıları karıştırılarak Y çözeltisi elde ediliyor. B) K asit ise L ve M de asittir. K saf su ise L baz, M aşittir. 7 100 Buna g yanlıştı Ali L tur ba B) A C) D)
4. ÜNİTE
Madde ve Endüstri
43. Seda, özdes kaplara eşit kütleli, kaynama sıcaklığında olmayan P. R ve S sıvılarından dolduruyor.
P
R
Sivi dolu kaplar aynı ortamda eşit süre bekletildikten sonra sıvı miktarları aşağıdaki gibi değişiyor.
R
S
90
Bu etkinlik sonucunda;
Kaplardaki sıvıların bir miktarı buharlaşmıştır.
II. Her sıvının hål değişimi için gerekli olan isi farklıdır.
III. Buharlaşmanın gerçekleşmesi için sıvının kaynama sıcaklığında olmasına gerek yoktur.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
S
D) I, II ve III
Deneyin ikinci aşamasında
(Isı alışverişinin sadece sivila
A)
+ Sıcaklık (°C)
118-
C)
80-
+ Sıcaklık (°C)
118-
2
80-
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
4. ÜNİTE Madde ve Endüstri 43. Seda, özdes kaplara eşit kütleli, kaynama sıcaklığında olmayan P. R ve S sıvılarından dolduruyor. P R Sivi dolu kaplar aynı ortamda eşit süre bekletildikten sonra sıvı miktarları aşağıdaki gibi değişiyor. R S 90 Bu etkinlik sonucunda; Kaplardaki sıvıların bir miktarı buharlaşmıştır. II. Her sıvının hål değişimi için gerekli olan isi farklıdır. III. Buharlaşmanın gerçekleşmesi için sıvının kaynama sıcaklığında olmasına gerek yoktur. çıkarımlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III S D) I, II ve III Deneyin ikinci aşamasında (Isı alışverişinin sadece sivila A) + Sıcaklık (°C) 118- C) 80- + Sıcaklık (°C) 118- 2 80- 1
KİMYA
38. Aşağıdaki maddelerin içerdikleri asitler hangi-
sinde yanlış belirtilmiştir?
Madde
Isırgan
Tereyağı
Sirke
A)
B)
C)
D) Hazır meyve suyu
E)
Gazoz
İçerdiği asit
Formik asit
Bütirik asit
Sülfirik asit
Benzoik asit
Karbonik asit
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
KİMYA 38. Aşağıdaki maddelerin içerdikleri asitler hangi- sinde yanlış belirtilmiştir? Madde Isırgan Tereyağı Sirke A) B) C) D) Hazır meyve suyu E) Gazoz İçerdiği asit Formik asit Bütirik asit Sülfirik asit Benzoik asit Karbonik asit
SAYISAL BÖLÜM
9. All Öğretmen fen bilimleri laboratuvarında aşağıdaki deneyi aşamalı bir şekilde yapmıştır
Balon jojo-
FEN BİLİMLERİ
HOI
çözelt
HCI çözeltisinin içine
bir parça alüminyum
atiliyor
3 Apama
1 Aşama
2 Agama
1 aşamada Ali Öğretmen, balon jojenin içerisine bir miktar HCI çözeltisi koyuyor. 2 aşamada HCI çözeltisine bir
parça alüminyum parça atıyor 3 aşamada kap isiniyor, gaz çıkışı gözleniyor ve isinan kapta yeni madde oluşuyor
Buna göre,
Alüminyum
parça
1 Kapta kimyasal tepkime gerçekleşmiştir
II. Kaptaki toplam kütle korunur
il Kapta açığa çıkan O, gazıdır ve havaya karışır
IV Asitler metallerle tepkimeye girdiğinden metal kaplarda saklanmaz
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve il
B) IV
C) I, II ve Ill
AV
Genetik Kod
D) I, II ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
SAYISAL BÖLÜM 9. All Öğretmen fen bilimleri laboratuvarında aşağıdaki deneyi aşamalı bir şekilde yapmıştır Balon jojo- FEN BİLİMLERİ HOI çözelt HCI çözeltisinin içine bir parça alüminyum atiliyor 3 Apama 1 Aşama 2 Agama 1 aşamada Ali Öğretmen, balon jojenin içerisine bir miktar HCI çözeltisi koyuyor. 2 aşamada HCI çözeltisine bir parça alüminyum parça atıyor 3 aşamada kap isiniyor, gaz çıkışı gözleniyor ve isinan kapta yeni madde oluşuyor Buna göre, Alüminyum parça 1 Kapta kimyasal tepkime gerçekleşmiştir II. Kaptaki toplam kütle korunur il Kapta açığa çıkan O, gazıdır ve havaya karışır IV Asitler metallerle tepkimeye girdiğinden metal kaplarda saklanmaz yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve il B) IV C) I, II ve Ill AV Genetik Kod D) I, II ve IV
17.
A)
Yukarıdaki mavi turnusol kâğıdı sırasıyla K, L ve
M çözeltilerine batırılıyor. Turnusol kâğıdı K'da
mavi, L'de mavi ve M'de kırmızı oluyor.
B)
K
Buna göre çözeltilerde aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
DY
E
K
Asit
Tuzlu ser
Asit
Baz
Baz
Asit
M
Tuzlu su
Mavi
turnusol
kâğıdı
Tuzlu su
M
Tuzlu su
Baz
Asit
Asit
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
17. A) Yukarıdaki mavi turnusol kâğıdı sırasıyla K, L ve M çözeltilerine batırılıyor. Turnusol kâğıdı K'da mavi, L'de mavi ve M'de kırmızı oluyor. B) K Buna göre çözeltilerde aşağıdakilerden han- gisi olabilir? DY E K Asit Tuzlu ser Asit Baz Baz Asit M Tuzlu su Mavi turnusol kâğıdı Tuzlu su M Tuzlu su Baz Asit Asit
Tanecik modeli verilmiş olan aşağıdaki çözeltiyi
inceleyen bir öğrenci, çözeltinin bazık özellikte
olduğu ile ilgili doğru bir tahminde bulunuyor.
Asit çözeltilerinde H iyonlarının, baz
çözeltilerinde OH iyonlarının daha fazla
olduğunu bilen öğrenci, tanecik modelle-
rini adlandırırken aşağıdakilerden hangi-
sini kullanmış olabilir?
A) : Na+
: OH
C) : CH
: H₂O B) : CH
: H*
:H*
: H+ D)
: Cr: H₂O
: OH
: H₂O . : OHT
: Nat
: CI
: OH
• : H₂O
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
Tanecik modeli verilmiş olan aşağıdaki çözeltiyi inceleyen bir öğrenci, çözeltinin bazık özellikte olduğu ile ilgili doğru bir tahminde bulunuyor. Asit çözeltilerinde H iyonlarının, baz çözeltilerinde OH iyonlarının daha fazla olduğunu bilen öğrenci, tanecik modelle- rini adlandırırken aşağıdakilerden hangi- sini kullanmış olabilir? A) : Na+ : OH C) : CH : H₂O B) : CH : H* :H* : H+ D) : Cr: H₂O : OH : H₂O . : OHT : Nat : CI : OH • : H₂O
Tolga evde bulabildiği K, L ve M sıvılarını asit
baz ayracı olarak kullanıp kullanamayacağını
merak ediyor. Limon suyu ve sirkeyi ayrı ayrı bu
sıvılar ile karıştırıyor. Sıvılardaki renk değişimle-
rini gözlemleyip tabloya kaydediyor.
Sivilar
K
L
M
Limon
Kırmızı
Sarı
Mavi
Sirke
Kırmızı
Sarı
Mavi
Tolga'nın deneyi ile ilgili aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılabilir?
A) K, L ve M Sıvıları kesinlikle asit-baz ayracı
olarak kullanılamaz.
B) Limon suyu yerine karbonat kullanarak de-
ney tekrarlanmalıdır.
C) K, L ve M sıvılarının asit-baz ayracı olarak
kullanılabileceği sonucuna varılır.
D) Sadece K SIVISI asit-baz ayracı olarak kulla-
nılabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
Tolga evde bulabildiği K, L ve M sıvılarını asit baz ayracı olarak kullanıp kullanamayacağını merak ediyor. Limon suyu ve sirkeyi ayrı ayrı bu sıvılar ile karıştırıyor. Sıvılardaki renk değişimle- rini gözlemleyip tabloya kaydediyor. Sivilar K L M Limon Kırmızı Sarı Mavi Sirke Kırmızı Sarı Mavi Tolga'nın deneyi ile ilgili aşağıdaki yorumlar- dan hangisi yapılabilir? A) K, L ve M Sıvıları kesinlikle asit-baz ayracı olarak kullanılamaz. B) Limon suyu yerine karbonat kullanarak de- ney tekrarlanmalıdır. C) K, L ve M sıvılarının asit-baz ayracı olarak kullanılabileceği sonucuna varılır. D) Sadece K SIVISI asit-baz ayracı olarak kulla- nılabilir.
q
6.
4
Yanda içerisinde H₂SO bulunan bir kaba eklenen ve kaptan tekrar
çıkış yapan A maddesi görülmektedir.
Buna göre A maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) NaOH
A) Mg
C) H₂
D) Na
A maddesi
İPUCU - 10
H₂SO
A maddesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
q 6. 4 Yanda içerisinde H₂SO bulunan bir kaba eklenen ve kaptan tekrar çıkış yapan A maddesi görülmektedir. Buna göre A maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) NaOH A) Mg C) H₂ D) Na A maddesi İPUCU - 10 H₂SO A maddesi
6. K belirteci asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr
ortamda yeşil renk vermektedir.
HM
-X çözeltisi
-Y çözeltisi
50 ml
K belirteci damlatılmış Y çözeltisi mavi renklidir.
Y çözeltisine 50 ml X çözeltisi döküldüğünde çözelti ren-
gi yeşil olmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Y çözeltisi bazdır.
B) X çözeltisi ekşi tada sahiptir.
C) X ile Y arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleş-
miştir.
D) Y çözeltisinin pH'ı 7'den küçüktür.
karekök -
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
6. K belirteci asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr ortamda yeşil renk vermektedir. HM -X çözeltisi -Y çözeltisi 50 ml K belirteci damlatılmış Y çözeltisi mavi renklidir. Y çözeltisine 50 ml X çözeltisi döküldüğünde çözelti ren- gi yeşil olmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y çözeltisi bazdır. B) X çözeltisi ekşi tada sahiptir. C) X ile Y arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleş- miştir. D) Y çözeltisinin pH'ı 7'den küçüktür. karekök -
2.
-C) Hve H
K, L ve M kaplarında belirtilen çözeltiler bulunmak-
tadır.
baz asit
L
M
sit
K
NaCl
NaOH
HCI
bir
kır
Buna göre,
was
1. K kabındaki sıvı turnusol kâğıdının rengini kır-
mızıya çevirir.
II. M kabında H+iyonu vardır.
III. Her üç kaptaki sıvı da elektrik akımını iletir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve Ill
(D)), II ve III
b012
5.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
2. -C) Hve H K, L ve M kaplarında belirtilen çözeltiler bulunmak- tadır. baz asit L M sit K NaCl NaOH HCI bir kır Buna göre, was 1. K kabındaki sıvı turnusol kâğıdının rengini kır- mızıya çevirir. II. M kabında H+iyonu vardır. III. Her üç kaptaki sıvı da elektrik akımını iletir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) Il ve Ill (D)), II ve III b012 5.
16. K L ve M kaplanında asit, baz ya da tuz olduğu bilinen çözeltiler bulunmaktadır.
L
K L ve M kaplanındaki çözeltilere kırmızı ve mavi turnusol kağıtlan aynı aynı daldınlıp kâğıtların renk değişimleri
gözlenerek aşağıdaki tablo oluşturuluyor.
Çözelti
K
L
K
M
Kırmızı Turnusol Kâğıdı Mavi Turnusol Kâğıdı
Kirmizi
Mavi
Kırmızı
Mavi
Mavi
Kırmızı
Buna göre K, L ve M çözeltileri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) M çözeltisi mermeri aşındırabilir.
B) L çözeltisine su eklenirse pH değeri artar.,
C) M çözeltisi metaller ile kimyasal etkileşime girebilir.
D) K çözeltisinin pH değeri, M çözeltisinin pH değerinden büyüktür.
Natr 02
Asit
erde gerçekleşen olaylardaki değişimlerin tanecik modelleri verilmiştir.
18.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
16. K L ve M kaplanında asit, baz ya da tuz olduğu bilinen çözeltiler bulunmaktadır. L K L ve M kaplanındaki çözeltilere kırmızı ve mavi turnusol kağıtlan aynı aynı daldınlıp kâğıtların renk değişimleri gözlenerek aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Çözelti K L K M Kırmızı Turnusol Kâğıdı Mavi Turnusol Kâğıdı Kirmizi Mavi Kırmızı Mavi Mavi Kırmızı Buna göre K, L ve M çözeltileri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) M çözeltisi mermeri aşındırabilir. B) L çözeltisine su eklenirse pH değeri artar., C) M çözeltisi metaller ile kimyasal etkileşime girebilir. D) K çözeltisinin pH değeri, M çözeltisinin pH değerinden büyüktür. Natr 02 Asit erde gerçekleşen olaylardaki değişimlerin tanecik modelleri verilmiştir. 18.
erin
zle
1.
(Baz)
Asit
(HCI)
NaOH
almaz?
Bir beherglas içine bir miktar sodyumhid-
roksit koyup üzerine fenolftalein ekley-
niz. (karışım pembeleşir.) Büret içerisine
bir miktar hidroklorik asit koyup büretin
musluğunu açınız.
Beherglasin pembe rengi kaybolup say-
damlaştığında musluğu kapatınız.
Beherglası isittığınızda kapta katı bir
madde elde edersiniz.
Deneyde fenolftalein hangi amaçla kullanılmıştır?
A) Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesini sağlar.
B) Kimyasal tepkimenin hızlanmasını sağlar.
Ortamın asidik bazlığını gösterir.
D) Tepkimenin reaktiflerindendir.
2. Aşağıdakilerden hangisi deneyin sonuçları arasında yer
www.mubayayinlari.com
A) Nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.
B) Tepkime sonucunda tuz elde edilir
Beherdeki pembe çözeltinin saydamlaşması ortamın pH de-
ğerinin 7 olduğunu gösterir.
D) Tepkime denklemi Asit + Baz + Fenolfalein
Tuz
verilen günlük olaylardan hangilerinde deneyde
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
erin zle 1. (Baz) Asit (HCI) NaOH almaz? Bir beherglas içine bir miktar sodyumhid- roksit koyup üzerine fenolftalein ekley- niz. (karışım pembeleşir.) Büret içerisine bir miktar hidroklorik asit koyup büretin musluğunu açınız. Beherglasin pembe rengi kaybolup say- damlaştığında musluğu kapatınız. Beherglası isittığınızda kapta katı bir madde elde edersiniz. Deneyde fenolftalein hangi amaçla kullanılmıştır? A) Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesini sağlar. B) Kimyasal tepkimenin hızlanmasını sağlar. Ortamın asidik bazlığını gösterir. D) Tepkimenin reaktiflerindendir. 2. Aşağıdakilerden hangisi deneyin sonuçları arasında yer www.mubayayinlari.com A) Nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. B) Tepkime sonucunda tuz elde edilir Beherdeki pembe çözeltinin saydamlaşması ortamın pH de- ğerinin 7 olduğunu gösterir. D) Tepkime denklemi Asit + Baz + Fenolfalein Tuz verilen günlük olaylardan hangilerinde deneyde
FEN EXPRESS
51
CO₂
Hyco
NO₂ + H₂O → HNO3
→ H₂SO4
>50₂
K
Mermer
Tarihi Yapı Ağaçlar
amonyal
Hilal Fen Bilimleri dersinde yukarıdaki görselde anlatılan konuyu
araştırarak sınıfta sunmuştur.
Buna göre Hilal'in araştırma konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asit ve bazların pH değerleri
Asit yağmurları ve etkileri X
C) Bazların temizlik malzemesi olarak kullanımı
D) Asitlerin tahriş edici ve aşındırıcı etkisi
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
FEN EXPRESS 51 CO₂ Hyco NO₂ + H₂O → HNO3 → H₂SO4 >50₂ K Mermer Tarihi Yapı Ağaçlar amonyal Hilal Fen Bilimleri dersinde yukarıdaki görselde anlatılan konuyu araştırarak sınıfta sunmuştur. Buna göre Hilal'in araştırma konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Asit ve bazların pH değerleri Asit yağmurları ve etkileri X C) Bazların temizlik malzemesi olarak kullanımı D) Asitlerin tahriş edici ve aşındırıcı etkisi
8. Sin
4.
A Limon suyu asidik
☐ Çözeltinin rengi kırmızı olur.
• Çözelti bir süre sonra yeşil renk alır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
harek
.
A) Yalnız
ve
X
Asidik bir madde olan kırmızı lahana suyu do-
ğal bir indikatördür. pH değeri yaklaşık 7 olan
nötr lahana çözeltisinin rengi mordur. pH değe-
rinin daha düşük olması durumunda çözeltinin
rengi kırmızıya dönüşür. pH değerinin 7'den
daha yüksek olduğu durumlarda çözeltinin ren-
gi mordan maviye, daha yüksek pH değerinde
ise yeşile dönüşür.
B) Yalnız
D) ▲ ve
Aşağıdaki kaplar içerisinde bulunan maddeler içe-
risine bir miktar kırmızı lahana suyu eklenmiştir.
Y
Z
T
Çözeltilerin renklerinde meydana gelen deği-
şim şekillerdeki gibi olduğuna göre aşağıdaki
çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
v
A) X, bazik özellik gösteren bir çözeltidir.
B) Y, tuz çözeltisi olabilir.
C) Z, en düşük pH değerine sahiptir.
D) T'nin pH değeri X'ten azdır.
ZEKA
İşleyen Zeka Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
8. Sin 4. A Limon suyu asidik ☐ Çözeltinin rengi kırmızı olur. • Çözelti bir süre sonra yeşil renk alır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? harek . A) Yalnız ve X Asidik bir madde olan kırmızı lahana suyu do- ğal bir indikatördür. pH değeri yaklaşık 7 olan nötr lahana çözeltisinin rengi mordur. pH değe- rinin daha düşük olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür. pH değerinin 7'den daha yüksek olduğu durumlarda çözeltinin ren- gi mordan maviye, daha yüksek pH değerinde ise yeşile dönüşür. B) Yalnız D) ▲ ve Aşağıdaki kaplar içerisinde bulunan maddeler içe- risine bir miktar kırmızı lahana suyu eklenmiştir. Y Z T Çözeltilerin renklerinde meydana gelen deği- şim şekillerdeki gibi olduğuna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? v A) X, bazik özellik gösteren bir çözeltidir. B) Y, tuz çözeltisi olabilir. C) Z, en düşük pH değerine sahiptir. D) T'nin pH değeri X'ten azdır. ZEKA İşleyen Zeka Yayınları
12. Asit ve bazlara su eklenirse asitin asitliği, bazın ise bazlığı azalır. X ve Y çözeltilerinin başlangıçta sahip oldukları iyon miktarları
aşağıda gösterildiği gibidir:
A)
B)
baz
X çözeltisi
Y çözeltisi
X ve Y çözeltilerine ayrı ayrı saf su eklenmektedir. X ve Y çözeltilerinin pH değerlerindeki değişim aşağıdaki grafiklerde göste-
rilmiştir.
Y asit
D)
PH
0
Grafik
Grafik 2 - Y
Grafik 2 - X
Grafik 1 - X
Grafik 1 - Y
Grafik-1
OH
OH
RRPP
7
P
Ht
→ Zaman
ast
X ve Y çözeltilerinin, pH ölçeğindeki yerleri ise P ve R ölçeklerinde gösterilmek istenmiştir:
pH Cetveli
pH Cetveli
14
pH
H+
OH
H+
Grafik-2
7
R
baz
→ Zaman
X ve Y çözeltileri için çizilen grafiklerin ve pH ölçeklerinin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
pH Ölçek
X
-14
ÜNİTE DENEMESİ
imleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
12. Asit ve bazlara su eklenirse asitin asitliği, bazın ise bazlığı azalır. X ve Y çözeltilerinin başlangıçta sahip oldukları iyon miktarları aşağıda gösterildiği gibidir: A) B) baz X çözeltisi Y çözeltisi X ve Y çözeltilerine ayrı ayrı saf su eklenmektedir. X ve Y çözeltilerinin pH değerlerindeki değişim aşağıdaki grafiklerde göste- rilmiştir. Y asit D) PH 0 Grafik Grafik 2 - Y Grafik 2 - X Grafik 1 - X Grafik 1 - Y Grafik-1 OH OH RRPP 7 P Ht → Zaman ast X ve Y çözeltilerinin, pH ölçeğindeki yerleri ise P ve R ölçeklerinde gösterilmek istenmiştir: pH Cetveli pH Cetveli 14 pH H+ OH H+ Grafik-2 7 R baz → Zaman X ve Y çözeltileri için çizilen grafiklerin ve pH ölçeklerinin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? pH Ölçek X -14 ÜNİTE DENEMESİ imleri
D)2 Sülfürik asit-(H₂SO₂)
sv nige/10
7. X ve Y çözeltilerine ait birer özellik aşağıda veril-
miştir.
• X: H* iyonu sayısı fazladır.-> Asi+
• Y: Ele kayganlık hissi veriyor.
Baz
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi X veya Y
çözeltilerine ait bir özellik olamaz?
A) Metaller ile tepkimeye girme.
B) Turnusol kağıdına etki etmeme.
C) Elektrik akımını iletme.
InheD) Tadının acı olması.
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
D)2 Sülfürik asit-(H₂SO₂) sv nige/10 7. X ve Y çözeltilerine ait birer özellik aşağıda veril- miştir. • X: H* iyonu sayısı fazladır.-> Asi+ • Y: Ele kayganlık hissi veriyor. Baz Buna göre, aşağıdakilerden hangisi X veya Y çözeltilerine ait bir özellik olamaz? A) Metaller ile tepkimeye girme. B) Turnusol kağıdına etki etmeme. C) Elektrik akımını iletme. InheD) Tadının acı olması.