Asitler ve Bazlar Soruları

3. -
Asitler mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir, kırmızı turnusol kâğıdına etki etmez.
☐ Bazlar kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir, mavi turnusol kâğıdına etki etmez.
■ Nötr maddeler ne kırmızı turnusol kâğıdına ne de mavi tur

Ortaokul Fen Bilgisi

Asitler ve Bazlar Soru Çözümü

3. - Asitler mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir, kırmızı turnusol kâğıdına etki etmez. ☐ Bazlar kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir, mavi turnusol kâğıdına etki etmez. ■ Nötr maddeler ne kırmızı turnusol kâğıdına ne de mavi turnusol kâğıdına etki eder. Asit, baz ve saf su olduğu bilinen renksiz çözeltiler K, L ve M damlalıkları içerisinde bulunmaktadır. Laboratu- varda iki tane kırmızı, iki tane de mavi turnusol kâğıdı bulunmaktadır. K L Mavi turnusol Kırmızı turnusol Ozan, damlalıklar içerisindeki çözeltilerin asit, baz veya saf su olduğunu tespit edecektir. Bunun için öğretmeni bazı kurallar koyuyor. ■ Damlalıklardan sadece ikisini birer kez kullanabilecektir. ■ Dört turnusol kağıdından istediği ikisini sadece birer kez kullanacaktır. Ozan, ilk kullanım hakkını K damlalığında bulunan çözeltiyi mavi turnusol kâğıtlarından birine damlatarak kul- lanıyor ve turnusolün rengi kırmızıya dönüyor. NI. L damlalığındaki çözeltiyi kırmızı turnusole damlatma VII. M damlalığındaki çözeltiyi kırmızı turnusole damlatma M Ozan son kullanım hakkında damlalıklar içerisindeki çözeltilerin asit, baz ya da saf su olduğunu belir- leyebilmek için; IU. L damlalığındaki çözeltiyi mavi turnusole damlatma Vişlemlerinden hangilerini tek başına yapması yeterlidir? A) Yalnızı B) I ve II C) II ve III D) IM ve III

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir