Ay'ın Yapısı ve Özellikleri Soruları

mleri Bölümü
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
50-
cin
sit-
VITAMIN
VITAMIN
2.
Eda, bulutsuz bir gecede yaptığı gözlem sırasında
Ay'ın Dünya'dan gözlemlenemeyen evresinde olduğu-
nu fark etmiştir.
Buna göre, Eda'nın gözlemlediği evreden sonra si-
rasıyla görülen iki ana evrenin görselleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
A)
B)
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
mleri Bölümü sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 50- cin sit- VITAMIN VITAMIN 2. Eda, bulutsuz bir gecede yaptığı gözlem sırasında Ay'ın Dünya'dan gözlemlenemeyen evresinde olduğu- nu fark etmiştir. Buna göre, Eda'nın gözlemlediği evreden sonra si- rasıyla görülen iki ana evrenin görselleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? A) B) C) D)
2. Etkinlik Yapalım
Bir ipin ucuna pinpon topu yapıştırıldıktan sonra diğer ucu kutunun kapağının ortasına yapıştırılır ve pinponimlardan ha
Deniz'in cam
yere değmeyecek şekilde havada asılı kalması sağlanır.
Küp şeklindeki karton kutunun yan yüzlerinden pinpon topu hizasında K, L, M ve N delikleri açılır.
El feneri, K deliğinin yanına açılan deliğe kutunun içi aydınlanacak şekilde sabitlenir.
Farklı deliklerden bakılarak pinpon topunun aydınlık bölümleri gözlenir.
e
●
.
Pinpon topu
B)
M
El feneri
C)
Ay'ın evreleri konusu ile ilgili karanlık bir ortamda yapılan etkinlikte pinpon topu Ay'ı, el feneri ise Güneş'i temsil etme
Buna göre el feneri açıldıktan sonra L deliğinden bakıldığında pinpon topunun görünümü aşağıdakilerden ha Yase
gibi olur?
hava
A)
A) Ay'ın evre
B) Ay'ın göm
C) Ay baze
D) Ay'in gü
D)
Yasemin
Yasemi
Bu
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
2. Etkinlik Yapalım Bir ipin ucuna pinpon topu yapıştırıldıktan sonra diğer ucu kutunun kapağının ortasına yapıştırılır ve pinponimlardan ha Deniz'in cam yere değmeyecek şekilde havada asılı kalması sağlanır. Küp şeklindeki karton kutunun yan yüzlerinden pinpon topu hizasında K, L, M ve N delikleri açılır. El feneri, K deliğinin yanına açılan deliğe kutunun içi aydınlanacak şekilde sabitlenir. Farklı deliklerden bakılarak pinpon topunun aydınlık bölümleri gözlenir. e ● . Pinpon topu B) M El feneri C) Ay'ın evreleri konusu ile ilgili karanlık bir ortamda yapılan etkinlikte pinpon topu Ay'ı, el feneri ise Güneş'i temsil etme Buna göre el feneri açıldıktan sonra L deliğinden bakıldığında pinpon topunun görünümü aşağıdakilerden ha Yase gibi olur? hava A) A) Ay'ın evre B) Ay'ın göm C) Ay baze D) Ay'in gü D) Yasemin Yasemi Bu A
4. Ay'ın ana evrelerinde Dünya'dan görünen
aydınlık alanı grafikteki gibi değişmektedir.
Dünya'dan görünen
aydınlık alan
K
L
M N P
Evreler
Buna göre Ay'ın evreleri ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisi yanlıştır?
SUPERSONIK
A) Mevresinde Güneş ışınları Ay'a ulaşmaz.
B) Kevresinden P evresine gelene kadar,
yaklaşık 1 ay süre geçer. X
e) L son dördün, N ilk dördün evreleridir.
DL evresinden N evresine gelene kadar
2 hafta süre geçer.
Bence
Süp
6.
KDS-2.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
4. Ay'ın ana evrelerinde Dünya'dan görünen aydınlık alanı grafikteki gibi değişmektedir. Dünya'dan görünen aydınlık alan K L M N P Evreler Buna göre Ay'ın evreleri ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisi yanlıştır? SUPERSONIK A) Mevresinde Güneş ışınları Ay'a ulaşmaz. B) Kevresinden P evresine gelene kadar, yaklaşık 1 ay süre geçer. X e) L son dördün, N ilk dördün evreleridir. DL evresinden N evresine gelene kadar 2 hafta süre geçer. Bence Süp 6. KDS-2.
Fen Bilimleri (<
erinin
tırma
gözle-
kulla-
ndur.
özlem-
anılan,
inin ya
detaylı
ni sağ-
ir.
r.
amamlan-
Karflerle
Hilir?
7. Ay'ın yüzeyindeki bazı kraterlere verilen isimler
temsili olarak aşağıdaki görselde belirtilmiştir.
P
Uluğ Bey+
Krateri
Ay
► Ali Kuşçu
Krateri
Biruni
Krateri
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
Görseldeki üç astronot da yaşadıkları dönem-
lerde çok önemli çalışmalara imza atmıştır.
BYAli Kuşçu, Ay'ın ilk haritasını çıkaran bilim in-
sanıdır.
C) Uluğ Bey, Semerkant'ta gözlemevi yaptırmış-
tır.
DY Görseldeki üç bilim insanı da astronomi-ile il-
gilenmiştir.
ma hız kazandırmıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolo-
astronotların ve uzay aracının gü
EXI H
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Fen Bilimleri (< erinin tırma gözle- kulla- ndur. özlem- anılan, inin ya detaylı ni sağ- ir. r. amamlan- Karflerle Hilir? 7. Ay'ın yüzeyindeki bazı kraterlere verilen isimler temsili olarak aşağıdaki görselde belirtilmiştir. P Uluğ Bey+ Krateri Ay ► Ali Kuşçu Krateri Biruni Krateri Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? Görseldeki üç astronot da yaşadıkları dönem- lerde çok önemli çalışmalara imza atmıştır. BYAli Kuşçu, Ay'ın ilk haritasını çıkaran bilim in- sanıdır. C) Uluğ Bey, Semerkant'ta gözlemevi yaptırmış- tır. DY Görseldeki üç bilim insanı da astronomi-ile il- gilenmiştir. ma hız kazandırmıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolo- astronotların ve uzay aracının gü EXI H
AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Ay'ın özellikleri ile ilgili iki kart hazırlanıyor. Sarı kartla başlanıp verilen özellik Ay'a ait değilse yeşil
karta aynı sıradan geçiliyor ve kartlar arasında geçiş bu şekilde devam ediyor.
3.
1. Yaşam yoktur.
2. Atmosfer olayları görülür.
3. Yüzeyi pürüzsüzdür.
4. Kendi ekseni etrafında döner.
5. Ay doğal ışık kaynağıdır.
a. Ay'ın atmosferi yoktur.
b. Ay küre şeklindedir.
c. Yüzeyinde kraterler vardır.
d. Ay, Dünya'dan büyüktür.
e. Ay, Dünya'nın uydusudur.
Buna göre oyunu kuralına göre bitiren öğrenci hangi sıralamayı yapmıştır?
A) 1-a-b-c-4-5
B) a-b-c-4-e
C) 1-b-c-4-e
D) a-1-b-4-e
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
AY'IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Ay'ın özellikleri ile ilgili iki kart hazırlanıyor. Sarı kartla başlanıp verilen özellik Ay'a ait değilse yeşil karta aynı sıradan geçiliyor ve kartlar arasında geçiş bu şekilde devam ediyor. 3. 1. Yaşam yoktur. 2. Atmosfer olayları görülür. 3. Yüzeyi pürüzsüzdür. 4. Kendi ekseni etrafında döner. 5. Ay doğal ışık kaynağıdır. a. Ay'ın atmosferi yoktur. b. Ay küre şeklindedir. c. Yüzeyinde kraterler vardır. d. Ay, Dünya'dan büyüktür. e. Ay, Dünya'nın uydusudur. Buna göre oyunu kuralına göre bitiren öğrenci hangi sıralamayı yapmıştır? A) 1-a-b-c-4-5 B) a-b-c-4-e C) 1-b-c-4-e D) a-1-b-4-e
Clines Sistemi Drest: CUR Cisimler
2019 yılına kadar bir kara deliğin fotoğrafı çekilememiştir.
Çünkü bir kara deliğin fotoğrafını tek bir teleskopla çekmek
mümkün değildir. Bu nedenle Dünya'nın farklı bölgelerinde-
ki sekiz radyo teleskobu arasında bağlantı sağlayan bir pro-
jeyle kara deliği fotoğraflamayı başardılar.
Yıllarca bilgisayar teknolojisi kullanılarak hazırlanan kara
delik görsellerine göre görüntülenen kara delik fotoğrafı ol-
dukça belirsiz kalmıştır. Yine de bu görüntü uzay bilimi adı-
na paha biçilmez bir durumdur.
Bilgisayar teknolojisiyle
hazırlanan görsel
Gerçek görüntü
Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
B) Fotoğraf, radyo teleskopları ile oluşturulduğuna göre görüntünün oluşturulması için kara deliğin yaydığı radyo fre
A) Uzay teknolojileri geliştikçe daha net görüntülü farklı kara delikler keşfedilme ihtimali yüksektir.
kanslarından faydalanılmıştır.
C) Bu kara deliğin bir önceki aşaması fotoğraflansaydı, muhtemelen süpernova patlaması gözlemlenebilirdi.
D) Görüntüsü çekilen kara delik, muhtemelen küçük bir yıldızın yaşam döngüsünün sonudur.
Yukarıda verilen görsellerde yaşamlar
Verilen görseller incelendiğinde;
I. Tüm yıldızların doğum yerleri bulutsu
II. Tüm yıldızların yaşam döngüsünün
III. Uzayda keşfedilen tüm beyaz cücel
çıkarımlarından hangileri yapılabilir
A) Yalnız I
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Clines Sistemi Drest: CUR Cisimler 2019 yılına kadar bir kara deliğin fotoğrafı çekilememiştir. Çünkü bir kara deliğin fotoğrafını tek bir teleskopla çekmek mümkün değildir. Bu nedenle Dünya'nın farklı bölgelerinde- ki sekiz radyo teleskobu arasında bağlantı sağlayan bir pro- jeyle kara deliği fotoğraflamayı başardılar. Yıllarca bilgisayar teknolojisi kullanılarak hazırlanan kara delik görsellerine göre görüntülenen kara delik fotoğrafı ol- dukça belirsiz kalmıştır. Yine de bu görüntü uzay bilimi adı- na paha biçilmez bir durumdur. Bilgisayar teknolojisiyle hazırlanan görsel Gerçek görüntü Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? B) Fotoğraf, radyo teleskopları ile oluşturulduğuna göre görüntünün oluşturulması için kara deliğin yaydığı radyo fre A) Uzay teknolojileri geliştikçe daha net görüntülü farklı kara delikler keşfedilme ihtimali yüksektir. kanslarından faydalanılmıştır. C) Bu kara deliğin bir önceki aşaması fotoğraflansaydı, muhtemelen süpernova patlaması gözlemlenebilirdi. D) Görüntüsü çekilen kara delik, muhtemelen küçük bir yıldızın yaşam döngüsünün sonudur. Yukarıda verilen görsellerde yaşamlar Verilen görseller incelendiğinde; I. Tüm yıldızların doğum yerleri bulutsu II. Tüm yıldızların yaşam döngüsünün III. Uzayda keşfedilen tüm beyaz cücel çıkarımlarından hangileri yapılabilir A) Yalnız I
Mete GyTung Dj Gökçe
8. Deney ve gözlem yoluyla Ay'daki krater oluşumunun nasıl olduğunu anlamak için aşağıdaki gibi bir etkinlik
yapılıyor.
Malzemeler:
4 bardak un
Taşlar veya bilyeler
Yapılışı:
A)Ece
• Yarım bardak kakao
Yuvarlak bir kap
1. Kabınızın boyutuna göre 2-3 cm derinlik olacak şekilde un koyun.
2. Unun üzerine kakaonuzu serpiştirin ve her yerin kakao ile kaplanmasına özen gösterin.
3. Kabi, temizlemesi kolay ve düz bir zemine yerleştirin.
4. Taş veya bilyelerinizi kabın farklı yerlerine yaklaşık 20 - 30 cm yüksekten bırakın.
5. Sonrasında farklı açılardan ve yüksekliklerden bırakarak oluşacak kraterlerin nasıl değiştiğini gözlemleyin.
Etkinlik ile ilgili olarak,
1. Etkinlikte milyonlarca yıldır Ay'ın yüzeyinde neler olduğunu gösterilmeye çalışılmıştır.
II. Taşların açtığı çukurların büyüklüğü taşların atıldığı yüksekliğe bağlı değildir.
III. Etkinlikte kullanılan taş ve bilyeler meteorları temsil etmektedir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
I ve II
ve III
C) Il ve III
D), H ve III
gren
3
KAZANIML
özelliklerini açıklar.
üyüklüğünü Dünya
el hazırlar.
rini açıklar.
yaşayabilece
olanma ha
'in Dünya
'n bir
mar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Mete GyTung Dj Gökçe 8. Deney ve gözlem yoluyla Ay'daki krater oluşumunun nasıl olduğunu anlamak için aşağıdaki gibi bir etkinlik yapılıyor. Malzemeler: 4 bardak un Taşlar veya bilyeler Yapılışı: A)Ece • Yarım bardak kakao Yuvarlak bir kap 1. Kabınızın boyutuna göre 2-3 cm derinlik olacak şekilde un koyun. 2. Unun üzerine kakaonuzu serpiştirin ve her yerin kakao ile kaplanmasına özen gösterin. 3. Kabi, temizlemesi kolay ve düz bir zemine yerleştirin. 4. Taş veya bilyelerinizi kabın farklı yerlerine yaklaşık 20 - 30 cm yüksekten bırakın. 5. Sonrasında farklı açılardan ve yüksekliklerden bırakarak oluşacak kraterlerin nasıl değiştiğini gözlemleyin. Etkinlik ile ilgili olarak, 1. Etkinlikte milyonlarca yıldır Ay'ın yüzeyinde neler olduğunu gösterilmeye çalışılmıştır. II. Taşların açtığı çukurların büyüklüğü taşların atıldığı yüksekliğe bağlı değildir. III. Etkinlikte kullanılan taş ve bilyeler meteorları temsil etmektedir. yorumlarından hangileri yapılabilir? I ve II ve III C) Il ve III D), H ve III gren 3 KAZANIML özelliklerini açıklar. üyüklüğünü Dünya el hazırlar. rini açıklar. yaşayabilece olanma ha 'in Dünya 'n bir mar.
FEN BİLİMLERI
ştir.
reketi
aki ha-
eketiy-
r?
ur.
kleşir.
GUNES
ISIN J
11. Aşağıda Ay'ın evrelerinden bazılarının görüntüle.
ri verilmiştir.
MUBA YAYINLARI
?
Verilen görüntüleri ifade etmek için aşağıdaki kav-
ramlar verilmiştir.
Yeni ay- Dolunay - İlk dördün- Hilal
Buna göre görüntülerle kavramlar eşleştirildi-
ğinde hangi kavramlar açıkta kalır?
Hilal - Yeni ay
BY Dolunay-İlk dördün
C)Yeni
ay- İlk dördün
Yeni ay-Hilal - İlk dördün
12.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
FEN BİLİMLERI ştir. reketi aki ha- eketiy- r? ur. kleşir. GUNES ISIN J 11. Aşağıda Ay'ın evrelerinden bazılarının görüntüle. ri verilmiştir. MUBA YAYINLARI ? Verilen görüntüleri ifade etmek için aşağıdaki kav- ramlar verilmiştir. Yeni ay- Dolunay - İlk dördün- Hilal Buna göre görüntülerle kavramlar eşleştirildi- ğinde hangi kavramlar açıkta kalır? Hilal - Yeni ay BY Dolunay-İlk dördün C)Yeni ay- İlk dördün Yeni ay-Hilal - İlk dördün 12.
len asag
11
Ay'in Hareketleri ve Evreleri
Nisan ay içindeki Ay gözlemleri için aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Tabloda bazı günlerdeki Ay evreleri belirtilme
Ay in iki ana evresi arasındaki sürenin bir hafta olduğu kabul edes sablay gös
hangisi yanlış olur?
A9 günde Ay takvimine göre yeni ay başlar.
Nisan ayı içinde son dördün evresi iki kez gözlenir
C. 27. günde Ay şişkin ay evresindedir.
DAy'in Türk bayrağının üzerindeki hali 21. günde gözlenir
TEST
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
len asag 11 Ay'in Hareketleri ve Evreleri Nisan ay içindeki Ay gözlemleri için aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Tabloda bazı günlerdeki Ay evreleri belirtilme Ay in iki ana evresi arasındaki sürenin bir hafta olduğu kabul edes sablay gös hangisi yanlış olur? A9 günde Ay takvimine göre yeni ay başlar. Nisan ayı içinde son dördün evresi iki kez gözlenir C. 27. günde Ay şişkin ay evresindedir. DAy'in Türk bayrağının üzerindeki hali 21. günde gözlenir TEST
ASTRONOMI HAB
Ay'in Görünmeyen Yüzü Fotografiande
Ay, kendi akseni etrafında dönme hareketi
yaparken bir taraftan da Dünya'nın etrafında
dolanma hareketi yapar. Fakat Dünya'dan
her zaman Ay'in aynı yüzü görünür.
Deep Space Climate Observatory uydusu
tarafından çekilen bu fotoğrafta. Ay'ın
arka yüzü ve Dünya bir arada görülüyor.
Ay kendi ekseni etrafında dönmesine rağ-
men, Dünya'dan daima aynı yüzünün gö-
rülmesi;
1. Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme ve
Dünya'nın etrafında dolanma hareketleri
nin sürelerinin eşit olması,
II. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi
III. Ay'ın Dünya etrafında dolanması
durumlarından hangileri ile açıklanır?
BLYalnız II
ADValnız 1
C) Ive Ill
D) ILve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
ASTRONOMI HAB Ay'in Görünmeyen Yüzü Fotografiande Ay, kendi akseni etrafında dönme hareketi yaparken bir taraftan da Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapar. Fakat Dünya'dan her zaman Ay'in aynı yüzü görünür. Deep Space Climate Observatory uydusu tarafından çekilen bu fotoğrafta. Ay'ın arka yüzü ve Dünya bir arada görülüyor. Ay kendi ekseni etrafında dönmesine rağ- men, Dünya'dan daima aynı yüzünün gö- rülmesi; 1. Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme ve Dünya'nın etrafında dolanma hareketleri nin sürelerinin eşit olması, II. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi III. Ay'ın Dünya etrafında dolanması durumlarından hangileri ile açıklanır? BLYalnız II ADValnız 1 C) Ive Ill D) ILve III
2
1. Aşağıda bir Ay takvimi verilmiştir.
8
15
FAS
22
9
16
23
10
17
24
GENEL TARAMA TESTİ - 3
11
2. Aşağıdaki tabloda Ay ve Güneş'e ait özellikler karşı
18
25
12
19
26
6
13
20
27
Buna göre, takvimde 2, 10 ve 17. günlerde aşağıda verilen evrelerden hangisi yoktur?
C) Son dördün
B) ilk dördün
A) Yeni ay
14
21
28
D) Dolunay
3. Güneş, gökyüzünde şekildeki gibi bir yol izler.
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
2 1. Aşağıda bir Ay takvimi verilmiştir. 8 15 FAS 22 9 16 23 10 17 24 GENEL TARAMA TESTİ - 3 11 2. Aşağıdaki tabloda Ay ve Güneş'e ait özellikler karşı 18 25 12 19 26 6 13 20 27 Buna göre, takvimde 2, 10 ve 17. günlerde aşağıda verilen evrelerden hangisi yoktur? C) Son dördün B) ilk dördün A) Yeni ay 14 21 28 D) Dolunay 3. Güneş, gökyüzünde şekildeki gibi bir yol izler.
Hatalı
B
Mozaik M Yayınları
6. Ay'ın ana evreleri arasında geçen süre yaklaşık bir haftadır. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü tamamen
aydınlık olduğunda dolunay, Ay'ı hiç göremediğimiz zaman ise yeni ay evresidir.
Yandaki görselde Ay'ın evrelerinden birinin görüntüsü verilmiştir.
Rana
Buna göre Ay'ın görselde verilen evresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Hilal bu evreden sonra görülür.
B) Bu evreden iki hafta sonra son dördün evresi görülür.
Dolunay ve Yeni ay evrelerinin arasında yer alan bir ana evre olabilir.
DY Ilk dördün evresinden iki hafta sonra görülür.
5. SINIF 2. DENEME
15
15 >
r.l
S.D
SAYISAL BÖLÜM
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Hatalı B Mozaik M Yayınları 6. Ay'ın ana evreleri arasında geçen süre yaklaşık bir haftadır. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü tamamen aydınlık olduğunda dolunay, Ay'ı hiç göremediğimiz zaman ise yeni ay evresidir. Yandaki görselde Ay'ın evrelerinden birinin görüntüsü verilmiştir. Rana Buna göre Ay'ın görselde verilen evresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Hilal bu evreden sonra görülür. B) Bu evreden iki hafta sonra son dördün evresi görülür. Dolunay ve Yeni ay evrelerinin arasında yer alan bir ana evre olabilir. DY Ilk dördün evresinden iki hafta sonra görülür. 5. SINIF 2. DENEME 15 15 > r.l S.D SAYISAL BÖLÜM
A
FEN BİLİMLERİ
7.
Bir araştırmacı bir hafta arayla Ay'ın aydınlık yüzünü gözlemlemiştir. Ay'ın aydınlık yüzünün büyüklüğü ile ilgili
çizdiği grafik aşağıda verilmiştir.
11
Ay'ın Aydınlık Yüzü
X
Y
Dolunay
Mozaik
Z
AX evresinden yaklaşık iki hafta sonra Z evresi gözlemlenir.
B) Araştırmacı gözlemine Ay'in ilk dördün evresi ile başlamıştır. X
e) Y evresinden yaklaşık 30 gün sonra Ay'ı gözlemleyemez.
D) Y evresinde Ay'ın görünen yüzünün tamamını gözlemlemiştir.
X, Y ve Z evrelerinin birbirini takip ettiği bilindiğine göre çizilen grafik değerlendirildiğinde aşağıdaki çıka-
rimlardan hangisi yanlıştır?
Evre
Yayınları
A
Kitapçık Türü
Bir öğrenci bitkilerin suvu almasi ve tasimasını gözlemlemek amacula peatuda
PD
D. AY
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
A FEN BİLİMLERİ 7. Bir araştırmacı bir hafta arayla Ay'ın aydınlık yüzünü gözlemlemiştir. Ay'ın aydınlık yüzünün büyüklüğü ile ilgili çizdiği grafik aşağıda verilmiştir. 11 Ay'ın Aydınlık Yüzü X Y Dolunay Mozaik Z AX evresinden yaklaşık iki hafta sonra Z evresi gözlemlenir. B) Araştırmacı gözlemine Ay'in ilk dördün evresi ile başlamıştır. X e) Y evresinden yaklaşık 30 gün sonra Ay'ı gözlemleyemez. D) Y evresinde Ay'ın görünen yüzünün tamamını gözlemlemiştir. X, Y ve Z evrelerinin birbirini takip ettiği bilindiğine göre çizilen grafik değerlendirildiğinde aşağıdaki çıka- rimlardan hangisi yanlıştır? Evre Yayınları A Kitapçık Türü Bir öğrenci bitkilerin suvu almasi ve tasimasını gözlemlemek amacula peatuda PD D. AY
ştur.
efeleri
6
2. Aşağıdaki görselde Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumlarında oluşan ana evreleri harfler ile temsil edilmiştir.
A) Kevresinde, Ay'ın aydınlık alanı diğerlerine göre en küçüktür. X
B) Levresinde, Ay'ın aydınlık alanı diğerlerine göre en büyüktür. X
C) Nevresinde, Ay'ın aydınlık alanı Kevresine göre daha küçüktür. X
Mevresinde, Ay'ın aydınlık alanı Nevresine göre daha küçüktür.
K
19
M
Bu evrelerde Ay'ın Dünya'dan görülen aydınlık alanlarının büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?
N
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
ştur. efeleri 6 2. Aşağıdaki görselde Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumlarında oluşan ana evreleri harfler ile temsil edilmiştir. A) Kevresinde, Ay'ın aydınlık alanı diğerlerine göre en küçüktür. X B) Levresinde, Ay'ın aydınlık alanı diğerlerine göre en büyüktür. X C) Nevresinde, Ay'ın aydınlık alanı Kevresine göre daha küçüktür. X Mevresinde, Ay'ın aydınlık alanı Nevresine göre daha küçüktür. K 19 M Bu evrelerde Ay'ın Dünya'dan görülen aydınlık alanlarının büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi doğrudur? N
a da
len-
4
a
5. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifade-
si yanlıştır?
A) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
B) Ay'ın evreleri 29 günde tamamlanır.
C) Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı
yüzü görülür.
D) Ay'ın üç çeşit hareketi vardır.
9
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
a da len- 4 a 5. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifade- si yanlıştır? A) Ay, doğal ışık kaynağıdır. B) Ay'ın evreleri 29 günde tamamlanır. C) Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzü görülür. D) Ay'ın üç çeşit hareketi vardır. 9
FEN BİLİMLERİ
10. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın konumları verilmiştir.
Güneş
Dúnya
C) I've III
K ve L. Ay'ın ana evreleri olduğu bilindiğine göre,
Ay bulunduğu konumdan L evresine gelene kadar geçen süre yaklaşık 1 haftadır.
Kevresi son dördün, L evresi yeni ay evresidir.
Devresinde Ay'a Güneş ışınları ulaşamaz.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
12 hatta = 1
3
A
I ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
FEN BİLİMLERİ 10. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın konumları verilmiştir. Güneş Dúnya C) I've III K ve L. Ay'ın ana evreleri olduğu bilindiğine göre, Ay bulunduğu konumdan L evresine gelene kadar geçen süre yaklaşık 1 haftadır. Kevresi son dördün, L evresi yeni ay evresidir. Devresinde Ay'a Güneş ışınları ulaşamaz. ifadelerinden hangisi doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II 12 hatta = 1 3 A I ve Ill