Basit Makineler ve Kaldıraç Soruları

1
1.
Ses ve Hece Bilgisi
Kız, arkadaşlarının içinde en farklısıydı.
Öyle neşeli, öyle coşkuluydu. Yıllar sonra
onu gördüğümde ilk aklıma gelen soru o
yaşama sevincinin kalıp kalmadığı oldu.
Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) 5 sözcük tek hecelidir.
B) 8 sözcük iki hecelidir.
C) 5 sözcük üç hecelidir.
D) 5 heceli bir sözcük yoktur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
1 1. Ses ve Hece Bilgisi Kız, arkadaşlarının içinde en farklısıydı. Öyle neşeli, öyle coşkuluydu. Yıllar sonra onu gördüğümde ilk aklıma gelen soru o yaşama sevincinin kalıp kalmadığı oldu. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) 5 sözcük tek hecelidir. B) 8 sözcük iki hecelidir. C) 5 sözcük üç hecelidir. D) 5 heceli bir sözcük yoktur.
Kuvvet
P
455
2
Yanda verilen ağırlığı önemsiz
makaraların kullanıldığı sistem
F kuvvetiyle dengededir.
Yükün ağırlığı 450 Newton
olduğuna göre, F kuvveti kaç
Newton'dur?
A) 100
C) 400
B) 200
D) 900
11.) Sürtünmesi ve ağırlığı önemsenmeyen bir
hareketli makarada yük, kuvvetin 4 katı kadardır. Bund
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
Kuvvet P 455 2 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makaraların kullanıldığı sistem F kuvvetiyle dengededir. Yükün ağırlığı 450 Newton olduğuna göre, F kuvveti kaç Newton'dur? A) 100 C) 400 B) 200 D) 900 11.) Sürtünmesi ve ağırlığı önemsenmeyen bir hareketli makarada yük, kuvvetin 4 katı kadardır. Bund
420 N
D) 5
8.)
7.)
²
25 N
olduğuna göre, F ROVVENT
kaç Newton'dur?
A) 15 B) 25 C) 50 D) 100
Yanda verilen ağırlığı
önemsiz makaraların
kullanıldığı sistem
Şaziye'nin uyguladığı
F kuvvetiyle dengededir.
Yükün ağırlığı 100
Newton olduğuna göre, F
kuvveti kaç Newton'dur?
A) 15
C) 50
8) 25
D) 100
Yanda verilen ağırlığı önemsiz
makaraların kullanıldığı
sistem F kuvvetiyle
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
420 N D) 5 8.) 7.) ² 25 N olduğuna göre, F ROVVENT kaç Newton'dur? A) 15 B) 25 C) 50 D) 100 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makaraların kullanıldığı sistem Şaziye'nin uyguladığı F kuvvetiyle dengededir. Yükün ağırlığı 100 Newton olduğuna göre, F kuvveti kaç Newton'dur? A) 15 C) 50 8) 25 D) 100 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makaraların kullanıldığı sistem F kuvvetiyle
$₁
7.)
6.)
ip
25 N
Güven
Yanda verilen ağırlığı
önemsiz makaranın
kullanıldığı sistem
Güven'in uyguladığı F
kuvvetiyle dengededir.
Yükün ağırlığı 25 Newton
olduğuna göre, F kuvveti
kaç Newton'dur?
A) 15 B) 25 C) 50 D) 100
Yar
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
$₁ 7.) 6.) ip 25 N Güven Yanda verilen ağırlığı önemsiz makaranın kullanıldığı sistem Güven'in uyguladığı F kuvvetiyle dengededir. Yükün ağırlığı 25 Newton olduğuna göre, F kuvveti kaç Newton'dur? A) 15 B) 25 C) 50 D) 100 Yar
1.)
Şekildeki makara sistemin-
de K
nedir?
makarasının işlevi
Fot
A) Kuvvetten kazancı arttırmak
B) Yoldan kazancı arttırmak
Cişten kazancı arttırmak
D) Kuvvetin yönünü değiştirmek
alde P yükü 20 N
6.)
F
20 N
7.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
1.) Şekildeki makara sistemin- de K nedir? makarasının işlevi Fot A) Kuvvetten kazancı arttırmak B) Yoldan kazancı arttırmak Cişten kazancı arttırmak D) Kuvvetin yönünü değiştirmek alde P yükü 20 N 6.) F 20 N 7.
18.)
P=80
OP
9
kaç Newton'dur?
A)10 B)20 C)38 D)40
Yanda verilen ağırlığı
önemsiz makaraların
kullanıldığı sistem F
kuvvetiyle
dengededir.
Yükün ağırlığı 80
Newton olduğuna
göre, F kuvveti kaç
Newton'dur?
B)10
A)20
C)30
D)40
19.) Makaralarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
18.) P=80 OP 9 kaç Newton'dur? A)10 B)20 C)38 D)40 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makaraların kullanıldığı sistem F kuvvetiyle dengededir. Yükün ağırlığı 80 Newton olduğuna göre, F kuvveti kaç Newton'dur? B)10 A)20 C)30 D)40 19.) Makaralarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden
3-D)4
ğırlığı
arın
E
dedir.
göre,
D)48
5₁
C30
D)40
19.) Makaralarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden
hangileri doğrudur?
I. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç vardır. Y
II. Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç vardır
III. Hareketli makaralarda yoldan kayıp vardır.
IV. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirir.
A) Yalnız I
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
20.) Aşağıda verilen sabit makaradaki 9N'luk yükü
dengeleyen F kuvvetleri ayrı ayrı verilmiştir. Bu kuvvetlerin
büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidirs
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
3-D)4 ğırlığı arın E dedir. göre, D)48 5₁ C30 D)40 19.) Makaralarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur? I. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç vardır. Y II. Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç vardır III. Hareketli makaralarda yoldan kayıp vardır. IV. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirir. A) Yalnız I B) II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 20.) Aşağıda verilen sabit makaradaki 9N'luk yükü dengeleyen F kuvvetleri ayrı ayrı verilmiştir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidirs
16.)
10
Yanda verilen
ağırlığı önemsiz
makara F kuvvetiyle
ifadelerinden
A) Valnız I
C) I ve III
dengededir.
Buna göre, bu
makarayla ilgili
olarak
II: F= G'dir.
I Sabit makaradır.
III: Kuvvetin yönünü değiştirir.
hangisi ya da hangileri doğrudur?
B) I ve II
-D) I,II ve III
9 N
A) F1-F2-F3
C) F1-F2>F3
21.) Fen Bilimleri
hareketli makaral
Parmak kaldıran
söylemişlerdir. E
hangisinin söyle
A) Işten kazan
C) Yoldan kayn
D) Makaralar
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
16.) 10 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makara F kuvvetiyle ifadelerinden A) Valnız I C) I ve III dengededir. Buna göre, bu makarayla ilgili olarak II: F= G'dir. I Sabit makaradır. III: Kuvvetin yönünü değiştirir. hangisi ya da hangileri doğrudur? B) I ve II -D) I,II ve III 9 N A) F1-F2-F3 C) F1-F2>F3 21.) Fen Bilimleri hareketli makaral Parmak kaldıran söylemişlerdir. E hangisinin söyle A) Işten kazan C) Yoldan kayn D) Makaralar
14.)
P
F
A)1
B)2 C)3-D)4
Yanda verilen ağırlığı
önemsiz makaraların
kullanıldığı sistem F
kuvvetiyle dengededir.
Yükün ağırlığı 24
Newton olduğuna göre,
F kuvveti kaç
Newton'dur?
A)6 B)12 C)24 D)48
ağırlığı
19.) Makare
hangileri de
I. Sabit E
II. Hare
III. Ho
IV. Sa
A) Yaln
C) II.
20.) A
dengele
büyükl
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
14.) P F A)1 B)2 C)3-D)4 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makaraların kullanıldığı sistem F kuvvetiyle dengededir. Yükün ağırlığı 24 Newton olduğuna göre, F kuvveti kaç Newton'dur? A)6 B)12 C)24 D)48 ağırlığı 19.) Makare hangileri de I. Sabit E II. Hare III. Ho IV. Sa A) Yaln C) II. 20.) A dengele büyükl
O
Eşit bölmelendirilmiş çubuk, su dolu kova ve bir taş kullanılarak 1. durumdaki düzenek kuruluyor ve
kova hareketsiz tutuluyor.
(8)
1. Durum
2. Durum
Kova serbest bırakıldığında 2. durum oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Eşit
bölmeli çubuğun ve iplerin ağırlıkları ihmal edilecek.)
A) Su, kova ve taşın ağırlıkları birbirlerine eşittir.
B) Su ve kovanın ağırlıkları toplamı, taşın ağırlığına eşittir.
C) Su ve kovanın ağırlıkları toplamı, taşın ağırlığından daha fazladır.
D) Su ve kovanın ağırlıkları toplamı, taşın ağırlığından daha azdır.
w47679
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
O Eşit bölmelendirilmiş çubuk, su dolu kova ve bir taş kullanılarak 1. durumdaki düzenek kuruluyor ve kova hareketsiz tutuluyor. (8) 1. Durum 2. Durum Kova serbest bırakıldığında 2. durum oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Eşit bölmeli çubuğun ve iplerin ağırlıkları ihmal edilecek.) A) Su, kova ve taşın ağırlıkları birbirlerine eşittir. B) Su ve kovanın ağırlıkları toplamı, taşın ağırlığına eşittir. C) Su ve kovanın ağırlıkları toplamı, taşın ağırlığından daha fazladır. D) Su ve kovanın ağırlıkları toplamı, taşın ağırlığından daha azdır. w47679
oma
aşa-
(A)
K
K
M
Kuvvet
Kuvvet
Yukarıdaki sistemler dengededir. Buna göre dengede olan aşağıdaki sistemlerden hangisinde uy-
gulanan kuvvetin büyüklüğü diğerlerinden daha fazladır? (Eşit bölmeli çubukların ağırlıkları ihmal edi-
lecek.)
193
B)
M
D)
M>N
N
W27
472
N
Kuvvet
M
Kuvvet
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
oma aşa- (A) K K M Kuvvet Kuvvet Yukarıdaki sistemler dengededir. Buna göre dengede olan aşağıdaki sistemlerden hangisinde uy- gulanan kuvvetin büyüklüğü diğerlerinden daha fazladır? (Eşit bölmeli çubukların ağırlıkları ihmal edi- lecek.) 193 B) M D) M>N N W27 472 N Kuvvet M Kuvvet
C
16. Eğik düzlem ve sabit makara kullanılarak hazırlanan ve dengede olan düzenekte Kübra ile Ece bazı değişiklikler
yaparak yüklerin hareket yönlerini gözlemlemek istemiştir.
A)
B)
D)
Mozaik
X
Kübra Y cisminin 1 yönünde, Ece ise X cisminin 2 yönünde hareket etmesini istediğine göre Kübra ve
Ece verilen sistemde ayrı ayrı hangi değişiklikleri yapmalıdır?
DENEME-1
6m
Kübra
6 m olan eğik düzlem uzunluğu 8 m yapmalı
X ve Y cisimlerinin yerini değiştirmeli
Y yerine daha ağır bir cisim kullanmalı
6 m olan eğik düzlem uzunluğunu 3 m yapmalı
3 m
20
>
Ece
3 m olan eğik düzlem uzunluğu 4 m yapmalı
X yerine daha hafif bir cisim kullanmalı
X yerine daha hafif bir cisim kullanmalı
3 m olan eğik düzlem uzunluğunu 6 m yapmalı
Mozaik Yayınları
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
C 16. Eğik düzlem ve sabit makara kullanılarak hazırlanan ve dengede olan düzenekte Kübra ile Ece bazı değişiklikler yaparak yüklerin hareket yönlerini gözlemlemek istemiştir. A) B) D) Mozaik X Kübra Y cisminin 1 yönünde, Ece ise X cisminin 2 yönünde hareket etmesini istediğine göre Kübra ve Ece verilen sistemde ayrı ayrı hangi değişiklikleri yapmalıdır? DENEME-1 6m Kübra 6 m olan eğik düzlem uzunluğu 8 m yapmalı X ve Y cisimlerinin yerini değiştirmeli Y yerine daha ağır bir cisim kullanmalı 6 m olan eğik düzlem uzunluğunu 3 m yapmalı 3 m 20 > Ece 3 m olan eğik düzlem uzunluğu 4 m yapmalı X yerine daha hafif bir cisim kullanmalı X yerine daha hafif bir cisim kullanmalı 3 m olan eğik düzlem uzunluğunu 6 m yapmalı Mozaik Yayınları
şiklik yaparak aynı miktardaki yükü tekrar kaldırmıştır. Yaptığı değişiklik sonrasında uyguladığı kuvvetin daha az olduğunu
gigil toprak dolu küreğe kuvvet uygulayarak toprağı el arabasına koymuştur. Ardından bir deği-
fark etmiştir.
Toprak koyulan kısım
Sağ el.
Kürek sapinin ucu
C...
C) Ive Il
Sol el
Küreği tek taraflı kaldıraç olarak kullanan işçinin daha az kuvvet uygulamasına,
1. Kürek üzerindeki toprağı, küreğin uç kısmına koymuştur.
II. Kürek üzerinde sağ elini, sol eline doğru yaklaştırmıştır
III. Kürek üzerinde sağ elini, küreğin toprak dolu kısmına doğru yaklaştırmıştır.
verilen değişikliklerden hangisi neden olmuş olabilir?
A) Yalnız I
B Yalnız III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
şiklik yaparak aynı miktardaki yükü tekrar kaldırmıştır. Yaptığı değişiklik sonrasında uyguladığı kuvvetin daha az olduğunu gigil toprak dolu küreğe kuvvet uygulayarak toprağı el arabasına koymuştur. Ardından bir deği- fark etmiştir. Toprak koyulan kısım Sağ el. Kürek sapinin ucu C... C) Ive Il Sol el Küreği tek taraflı kaldıraç olarak kullanan işçinin daha az kuvvet uygulamasına, 1. Kürek üzerindeki toprağı, küreğin uç kısmına koymuştur. II. Kürek üzerinde sağ elini, sol eline doğru yaklaştırmıştır III. Kürek üzerinde sağ elini, küreğin toprak dolu kısmına doğru yaklaştırmıştır. verilen değişikliklerden hangisi neden olmuş olabilir? A) Yalnız I B Yalnız III D) II ve III
2. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli kaldıraç çubuğunun, belirtilen noktalarına K ve L cisimleri konulduğunda çub
kil-1'deki gibi yatay olarak dengede kalmaktadır.
UNITE 5
Buna göre kaldıraç çubuğu,
Yatay
K
1.
Yatay
34
Yatay
K
K
Şekil-1
11.
in/m
durumlarından hangilerindeki gibi yatay dengede kalabilir?
A) Yalnız I
BI ve II
164
Clivelli
Yatay
K
D) I, ve It
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
2. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli kaldıraç çubuğunun, belirtilen noktalarına K ve L cisimleri konulduğunda çub kil-1'deki gibi yatay olarak dengede kalmaktadır. UNITE 5 Buna göre kaldıraç çubuğu, Yatay K 1. Yatay 34 Yatay K K Şekil-1 11. in/m durumlarından hangilerindeki gibi yatay dengede kalabilir? A) Yalnız I BI ve II 164 Clivelli Yatay K D) I, ve It
10. Damperli kamyonlar, ağır yükleri taşımak için kullanılır.
Bunlar hem kaldıraç mekanizması içerir hem de sivilə-
rin basıncı iletmesi (Pascal Prensibi) ilkesi ile çalışır.
Kasa
A) K
N
M
Yukarıda verilen damperli kamyonun kasasını
yukarı kalkmasını sağlayan piston K, L, M ve
noktalarından hangisine konursa kuvvet kazand
en fazla olur?
B) L
K
C) M
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
10. Damperli kamyonlar, ağır yükleri taşımak için kullanılır. Bunlar hem kaldıraç mekanizması içerir hem de sivilə- rin basıncı iletmesi (Pascal Prensibi) ilkesi ile çalışır. Kasa A) K N M Yukarıda verilen damperli kamyonun kasasını yukarı kalkmasını sağlayan piston K, L, M ve noktalarından hangisine konursa kuvvet kazand en fazla olur? B) L K C) M D)
20. Ahmet; ağır bir kutuyu, oyun alanında bulunan havuzun bir kenarından diğer kenarma, suya düşürmeden geçirmek isti-
yor. Şekilde gösterilen desteğin üzerindeki halkadan geçen eşit bölmelendirilmiş tahta parçasına, kutuyu, şekildeki gibi
koyup yatay dengede tutuyor. Tahta parçasını, amacını gerçekleştirinceye kadar yatay dengeyi bozmadan ve havuza
değdirmeden sabit süratle sağa doğru itiyor.
Ahmet
Tahta parçası
Desték
Sol
Havuz
Sağ
Ahmet'in tahta parçasını itme işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Sprtünmeler ve tahta parça-
sının ağırlığı önemsenmiyor.)
A) Kuvvet kolu, başlangıçta yük kolundan büyüktür.
BI Tahta parçası, sağa doğru itildiğinde kuvvet kazancı azalır.
C) Tahta parçası, sağa doğru ilerledikçe kutuyu dengelemek için uygulanması gereken kuvvet artar.
D) Tahta parçasına uygulanan kuvvet, kutunun ağırlığından fazla olduğunda kuvvet kolu, yük kolundan büyüktür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler ve Kaldıraç
20. Ahmet; ağır bir kutuyu, oyun alanında bulunan havuzun bir kenarından diğer kenarma, suya düşürmeden geçirmek isti- yor. Şekilde gösterilen desteğin üzerindeki halkadan geçen eşit bölmelendirilmiş tahta parçasına, kutuyu, şekildeki gibi koyup yatay dengede tutuyor. Tahta parçasını, amacını gerçekleştirinceye kadar yatay dengeyi bozmadan ve havuza değdirmeden sabit süratle sağa doğru itiyor. Ahmet Tahta parçası Desték Sol Havuz Sağ Ahmet'in tahta parçasını itme işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Sprtünmeler ve tahta parça- sının ağırlığı önemsenmiyor.) A) Kuvvet kolu, başlangıçta yük kolundan büyüktür. BI Tahta parçası, sağa doğru itildiğinde kuvvet kazancı azalır. C) Tahta parçası, sağa doğru ilerledikçe kutuyu dengelemek için uygulanması gereken kuvvet artar. D) Tahta parçasına uygulanan kuvvet, kutunun ağırlığından fazla olduğunda kuvvet kolu, yük kolundan büyüktür.