Basit Makineler Soruları

6. Mağazaya giden Figen Hanım'a mağaza görev-
lisi, 2 farklı türden 4 farklı makas öneriyor. Bu
mağazada bitkiler için kullanılacak makasların
kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi iki ayrı
grupta yer aldığını görüyor.
1. Grup
II. Grup
*
Figen Hanım'a mağaza görevlisi aşağıda ve-
rilen hangi açıklamayı yaparsa yanlış olur?
A) 1. grup makaslar ile dalin destek noktasına
uzak olarak kesilmesi sırasında yoldan ka-
zanç sağlanabilir.
B) II. grup makaslar, elimizle koparmakta zor-
landığımız dalları daha küçük kuvvetler uy-
gulayarak kesmemizi sağlar.
C) 1. grup makaslarda yük kolu, kuvvet koluna
kullanım sırasında eşit olamaz.
D) II. grup makaslarda renkli bölgelerde tuttu-
ğumuz noktaya göre uyguladığımız kuvvet
değeri değişir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
6. Mağazaya giden Figen Hanım'a mağaza görev- lisi, 2 farklı türden 4 farklı makas öneriyor. Bu mağazada bitkiler için kullanılacak makasların kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi iki ayrı grupta yer aldığını görüyor. 1. Grup II. Grup * Figen Hanım'a mağaza görevlisi aşağıda ve- rilen hangi açıklamayı yaparsa yanlış olur? A) 1. grup makaslar ile dalin destek noktasına uzak olarak kesilmesi sırasında yoldan ka- zanç sağlanabilir. B) II. grup makaslar, elimizle koparmakta zor- landığımız dalları daha küçük kuvvetler uy- gulayarak kesmemizi sağlar. C) 1. grup makaslarda yük kolu, kuvvet koluna kullanım sırasında eşit olamaz. D) II. grup makaslarda renkli bölgelerde tuttu- ğumuz noktaya göre uyguladığımız kuvvet değeri değişir.
en-
eti
p
133
e
u
rine zit midir?
11. Aren, oyuncak lego parçalarını kullanarak bir vinç
tasarlıyor.
Bu vinç ile aynı ağırlıktaki yükleri kullanarak aşa-
ğıdaki düzenekleri ayrı ayrı kurarak deneyler ya-
pıyor.
I. Deney: Bir adet sabit ve bir adet hareketli ma-
kara kullanıyor.
II. Deney: Bir adet sabit ve iki adet hareketli ma-
kara kullanıyor.
Buna göre bu deneyler sonunda aşağıda ve-
rilen hangi ifade yanlıştır? (Makara ağırlıkları
ihmal edilecektir.)
A) deneyde dengeleyen kuvvet, II. deneydeki
dengeleyen kuvvetten daha büyüktür.
B) II. deneyde uygulanan kuvvetin yönü ile cis-
min hareket yönü aynı olabilir.
C) I. deneyde uygulanan kuvvetin yönü ile cis-
min hareket yönü zıt olabilir..
D) II. deneyde dengeleyen kuvvet, yükün ağırlı-
ğından daha büyüktür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
en- eti p 133 e u rine zit midir? 11. Aren, oyuncak lego parçalarını kullanarak bir vinç tasarlıyor. Bu vinç ile aynı ağırlıktaki yükleri kullanarak aşa- ğıdaki düzenekleri ayrı ayrı kurarak deneyler ya- pıyor. I. Deney: Bir adet sabit ve bir adet hareketli ma- kara kullanıyor. II. Deney: Bir adet sabit ve iki adet hareketli ma- kara kullanıyor. Buna göre bu deneyler sonunda aşağıda ve- rilen hangi ifade yanlıştır? (Makara ağırlıkları ihmal edilecektir.) A) deneyde dengeleyen kuvvet, II. deneydeki dengeleyen kuvvetten daha büyüktür. B) II. deneyde uygulanan kuvvetin yönü ile cis- min hareket yönü aynı olabilir. C) I. deneyde uygulanan kuvvetin yönü ile cis- min hareket yönü zıt olabilir.. D) II. deneyde dengeleyen kuvvet, yükün ağırlı- ğından daha büyüktür.
KARALAR
1-
10. Şekilde verilen palanga düzene-
ğinde bulunan P yükü, F kuvveti
ile dengelenmiştir.
Bu palanga düzeneğine göre
aşağıdaki hangi sorunun ce-
vabı "Evet" olarak verilir?
(Makara ağırlıkları ve sürtünme-
ler ihmal edilmiştir.)
F
P
S
P
Üç sabit makara mı kullanılmıştır?
X
B) Yükün ağırlığından daha büyük bir kuvvet ile
dengede tutulabilir mi?
C) P yükü yerine 2P yükü asılıp denge sağlanır-
sa kuvvet kazancı değişir mi?
D) Kuvvetin hareket yönü ile cisme etki eden yer
çekimi kuvvetinin yönü birbirlerine zıt mıdır?
L
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
KARALAR 1- 10. Şekilde verilen palanga düzene- ğinde bulunan P yükü, F kuvveti ile dengelenmiştir. Bu palanga düzeneğine göre aşağıdaki hangi sorunun ce- vabı "Evet" olarak verilir? (Makara ağırlıkları ve sürtünme- ler ihmal edilmiştir.) F P S P Üç sabit makara mı kullanılmıştır? X B) Yükün ağırlığından daha büyük bir kuvvet ile dengede tutulabilir mi? C) P yükü yerine 2P yükü asılıp denge sağlanır- sa kuvvet kazancı değişir mi? D) Kuvvetin hareket yönü ile cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü birbirlerine zıt mıdır? L
HIZ YAYINLARI
177
9. Sürtünme ve ağırlıkların önemsenmediği eşit böl-
meli kaldıraçlarda yükler uygulanan kuvvetler ile
şekildeki gibi dengelenmiştir.
1. Kuvvet
Th
11. Yük
III. Kuvvet
IV. Kuvvet
Yük
Yük
PJ
Kuvvet
Yük
Buna göre kaldıraçların hangisi uygulanan
kuvvetin etki yönünü değiştirmeden kuvvetten
kazanç sağlar?
A) I.
B) II.
C) III.
DIV.
@M
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
HIZ YAYINLARI 177 9. Sürtünme ve ağırlıkların önemsenmediği eşit böl- meli kaldıraçlarda yükler uygulanan kuvvetler ile şekildeki gibi dengelenmiştir. 1. Kuvvet Th 11. Yük III. Kuvvet IV. Kuvvet Yük Yük PJ Kuvvet Yük Buna göre kaldıraçların hangisi uygulanan kuvvetin etki yönünü değiştirmeden kuvvetten kazanç sağlar? A) I. B) II. C) III. DIV. @M
TEST
e dengelenmiştir.
11
kartmak için uygu-
Dişliler
Kve M dişlileri şekil 1'de doğrudan, şekil 2' de ise L dişlisi aracılığyla bağlanmiştir. M digisinin dönme yönü
pekiller üzerinde gösterilmiştir.
M
H
M
Şekil 1
M dişlisinin iki şekilde de dönme yönü aynı olduğuna göre;
L K dişlisinin, iki şekilde de dönme yönü aynıdır.
II. Şekil 1' de K ile M'nin dönüş yönleri zıttır.
M. Şekil 2' de K ile M zıt yönde dönerler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) II ve III
Şekil 2
Energy Test
MARTEST
CL, vel
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
TEST e dengelenmiştir. 11 kartmak için uygu- Dişliler Kve M dişlileri şekil 1'de doğrudan, şekil 2' de ise L dişlisi aracılığyla bağlanmiştir. M digisinin dönme yönü pekiller üzerinde gösterilmiştir. M H M Şekil 1 M dişlisinin iki şekilde de dönme yönü aynı olduğuna göre; L K dişlisinin, iki şekilde de dönme yönü aynıdır. II. Şekil 1' de K ile M'nin dönüş yönleri zıttır. M. Şekil 2' de K ile M zıt yönde dönerler. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il C) II ve III Şekil 2 Energy Test MARTEST CL, vel
16-
Yandaki sistem dengede ve makara
ağırlıkları önemsizdir.
Buna göre makara sistemi ile ilgili,
I. 1 hareketli 2 sabit makaradan
oluşmuştur.
II. Kuvvetten kazanç vardır.
III. F kuvveti, P yükünden küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.
C) II ve IH.
ip
B) I ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
16- Yandaki sistem dengede ve makara ağırlıkları önemsizdir. Buna göre makara sistemi ile ilgili, I. 1 hareketli 2 sabit makaradan oluşmuştur. II. Kuvvetten kazanç vardır. III. F kuvveti, P yükünden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II. C) II ve IH. ip B) I ve III. D) I, II ve III.
16-
Yandaki sistem dengede ve makara
ağırlıkları önemsizdir.
Buna göre makara sistemi ile ilgili,
I. 1 hareketli 2 sabit makaradan
oluşmuştur.
II. Kuvvetten kazanç vardır.
III. F kuvveti, P yükünden küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.
C) II ve III.
ip
B) I ve III.
D) I, II ve III.
P
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
16- Yandaki sistem dengede ve makara ağırlıkları önemsizdir. Buna göre makara sistemi ile ilgili, I. 1 hareketli 2 sabit makaradan oluşmuştur. II. Kuvvetten kazanç vardır. III. F kuvveti, P yükünden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II. C) II ve III. ip B) I ve III. D) I, II ve III. P
1.
II.
III.
IV.
K
A)
B)
C)
D)
K
24
18
K
Şekildeki dinamometrelerin tamamı 10'ar böl-
meli olup I, II, III ve IV nolu dinamometrelerin
ölçebildiği en yüksek değerler;
80N
100N
160N
200N
olduğuna göre K, L, M ve N cisimlerinin dina-
mometrelere uyguladığı kuvvetler kaç New-
ton'dur?
24
32
M
L
18
36
32
18
30
32
48
IV
30
K
N
68
78
72
48
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
1. II. III. IV. K A) B) C) D) K 24 18 K Şekildeki dinamometrelerin tamamı 10'ar böl- meli olup I, II, III ve IV nolu dinamometrelerin ölçebildiği en yüksek değerler; 80N 100N 160N 200N olduğuna göre K, L, M ve N cisimlerinin dina- mometrelere uyguladığı kuvvetler kaç New- ton'dur? 24 32 M L 18 36 32 18 30 32 48 IV 30 K N 68 78 72 48
8. Bir destek etrafında serbest dönebilen çubuklara "kaldıraç" denir. Kaldıraçlar yardımıyla günlük hayatta pek çok işimizi,
yoldan ya da kuvvetten kazanç sağlayarak yaparız.
2
=
Yukarıdaki ceviz kıracağı için aşağıdaki grafik veriliyor. Grafikte; uygulanan kuvvetin, desteğe olan uzaklığına bağlı olarak
büyüklüğü değişiyor.
Kuvvetin büyüklüğü
Destek
Kuvvetin uygulandığı nokta
1 2
3
Yukarıda verilenlerden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Kuvvet kolu arttıkça kuvvet kazancı da artac
B noktaya doğru gidildikçe uygulanan kuvvetin değeri artar
(C) Kevyet 3. noktadan uygulanırsa kuvvet kazancı azalır.
D) Hiçbir durumda, iş ve enerjiden kazanç yoktur
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
8. Bir destek etrafında serbest dönebilen çubuklara "kaldıraç" denir. Kaldıraçlar yardımıyla günlük hayatta pek çok işimizi, yoldan ya da kuvvetten kazanç sağlayarak yaparız. 2 = Yukarıdaki ceviz kıracağı için aşağıdaki grafik veriliyor. Grafikte; uygulanan kuvvetin, desteğe olan uzaklığına bağlı olarak büyüklüğü değişiyor. Kuvvetin büyüklüğü Destek Kuvvetin uygulandığı nokta 1 2 3 Yukarıda verilenlerden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Kuvvet kolu arttıkça kuvvet kazancı da artac B noktaya doğru gidildikçe uygulanan kuvvetin değeri artar (C) Kevyet 3. noktadan uygulanırsa kuvvet kazancı azalır. D) Hiçbir durumda, iş ve enerjiden kazanç yoktur
24.
466
Şekil - 1
Serbest
bırakılıyor
C
L
K
46
Şekil - 11
Dengeye
getiriliyor
6m.
3
26 26
26
KLG
46
21
Şekil - III
K ve L Şekil-l deki gibi yan yana getirilip serbest bırakılıyor. Şekil-ll deki konuma geldiğinde müdahale edilerek
Şekil-Ill deki gibi dengeye getiriliyor ve düzenek son haliyle dengede kalıyor.
K=4G, L= G ağırlığındadır.
Buna göre, düzeneğin Şekil-Il den Şekil-III e gelmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)? yerine L cismi konulmalıdır ve ip 4m çekilmelidir.
B) ? yerine 3 tane L cismi konulmalıdır ve ip 6m çekilmelidir.
C) ? yerine 3 tane L cismi konulmalıdır ve ip 4m çekilmelidir.
D)? yerine L cismi konulmalıdır ve ip 6m çekilmelidir.
İPUCU-5
TS
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
24. 466 Şekil - 1 Serbest bırakılıyor C L K 46 Şekil - 11 Dengeye getiriliyor 6m. 3 26 26 26 KLG 46 21 Şekil - III K ve L Şekil-l deki gibi yan yana getirilip serbest bırakılıyor. Şekil-ll deki konuma geldiğinde müdahale edilerek Şekil-Ill deki gibi dengeye getiriliyor ve düzenek son haliyle dengede kalıyor. K=4G, L= G ağırlığındadır. Buna göre, düzeneğin Şekil-Il den Şekil-III e gelmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A)? yerine L cismi konulmalıdır ve ip 4m çekilmelidir. B) ? yerine 3 tane L cismi konulmalıdır ve ip 6m çekilmelidir. C) ? yerine 3 tane L cismi konulmalıdır ve ip 4m çekilmelidir. D)? yerine L cismi konulmalıdır ve ip 6m çekilmelidir. İPUCU-5 TS
NARTEST
3.
4
TEST - 1
VF
Yukarıda verilen dengedeki makara sistemi ile
ilgili olarak;
1. Sistemde üç sabit bir hareketli makara vardır.
II. Yükün 2 m yükselebilmesi için kuvvet uygula-
nan ipin 16 m çekilmesi gerekir.
III. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
(Makara, ip ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) II ve III
D) I, II ve III-
Aşağıda verilen sistem dengededir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
NARTEST 3. 4 TEST - 1 VF Yukarıda verilen dengedeki makara sistemi ile ilgili olarak; 1. Sistemde üç sabit bir hareketli makara vardır. II. Yükün 2 m yükselebilmesi için kuvvet uygula- nan ipin 16 m çekilmesi gerekir. III. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Makara, ip ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir.) A) Yalnız I B) I ve Il C) II ve III D) I, II ve III- Aşağıda verilen sistem dengededir.
8.
Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsenmediği şekildeki düzenek dengededir.
Aynı makaralarla kurulan aşağıdaki düzeneklerden hangisi yukarıdaki dü-
zenekten daha fazla kuvvet kazancı sağlar?
A)
P
B)
F
D)
P
P
Fatih da
yukarı
Buna g
mez?
A) Pal
B) Pa
C) Pa
kü
D) Pa
PU
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
8. Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsenmediği şekildeki düzenek dengededir. Aynı makaralarla kurulan aşağıdaki düzeneklerden hangisi yukarıdaki dü- zenekten daha fazla kuvvet kazancı sağlar? A) P B) F D) P P Fatih da yukarı Buna g mez? A) Pal B) Pa C) Pa kü D) Pa PU
9.
Özdeş P yüklerinin F, ve F, kuvvetleri ile dengelendiği maka-
ra sistemleri aşağıda verilmiştir.
55
Verilen her iki makara sistemi için,
1. Kullanılan hareketli makara sayıları
II. Yüklerin eşit yüksekliğe çıkarılması için çekilmesi gere-
ken ip miktarları
ww273
III. Kuvvet uygulanan iplerin eşit miktarda çekilmesi sonu-
cunda yapılan iş miktarları
A) Yalnız I.
C) Il ve Ili.
hangilerinin eşit olduğu söylenebilir? (Makara ağırlıkları
ve sürtünmneler önemsizdir.)
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
9. Özdeş P yüklerinin F, ve F, kuvvetleri ile dengelendiği maka- ra sistemleri aşağıda verilmiştir. 55 Verilen her iki makara sistemi için, 1. Kullanılan hareketli makara sayıları II. Yüklerin eşit yüksekliğe çıkarılması için çekilmesi gere- ken ip miktarları ww273 III. Kuvvet uygulanan iplerin eşit miktarda çekilmesi sonu- cunda yapılan iş miktarları A) Yalnız I. C) Il ve Ili. hangilerinin eşit olduğu söylenebilir? (Makara ağırlıkları ve sürtünmneler önemsizdir.) B) I ve II. D) I, II ve III.
10:06
kineler - 3
ir sayısıx yoricops tury, yo
ncir yardımıyla diğer bir dişli çarka ak-
ünü değiştirmek veya iletmek için kul-
Bisiklet Dişlisi
raba, saat, değirmen, zeytinya-
nilir.
X
a-
02
3r
K
32
36
N
4r
CE
DAF 2
²
P
Yukarıda verilen dişli sisteminde K, ok yönünde döndürülüyor.
Buna göre,
a. Hangi dişliler aynı yönde döner? <, M, P.N
b. Dişlilerin tur sayılarını karşılaştırınız.
(KM=NP
2
Birbirine dokunon dişliler 21t yöne döner
Aynı merkealle ise aynı yöne döner.
Tur sayısı yoricopie doğru
orantılı
. 4r olur.
DA
KI
K
L
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
10:06 kineler - 3 ir sayısıx yoricops tury, yo ncir yardımıyla diğer bir dişli çarka ak- ünü değiştirmek veya iletmek için kul- Bisiklet Dişlisi raba, saat, değirmen, zeytinya- nilir. X a- 02 3r K 32 36 N 4r CE DAF 2 ² P Yukarıda verilen dişli sisteminde K, ok yönünde döndürülüyor. Buna göre, a. Hangi dişliler aynı yönde döner? <, M, P.N b. Dişlilerin tur sayılarını karşılaştırınız. (KM=NP 2 Birbirine dokunon dişliler 21t yöne döner Aynı merkealle ise aynı yöne döner. Tur sayısı yoricopie doğru orantılı . 4r olur. DA KI K L
5. Hareketli makara ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?
A) Sadece dönme hareketi yapar.
B) Sadece öteleme hareketi yapar.
C) Hem dönme hem de öteleme hareketi yapar.
D) Hem dönme hem de öteleme hareketi yapmaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
5. Hareketli makara ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi doğrudur? A) Sadece dönme hareketi yapar. B) Sadece öteleme hareketi yapar. C) Hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. D) Hem dönme hem de öteleme hareketi yapmaz
O
3.
P
P
F
A) I.
Fhangi dar
BOK
P
P
Iltaleter Siemenö iğihips T
-evvux idip bibig ay i' Olom
IV
Eibeplomunut ette sty
selv betona p
numaralandırılmış
Yukarıda I, II, III
ve IV ile n
makara sistemlerinin hangisinde hareketli
makara kullanılmıştır?
B) II.
M OS (A
C) III. 100 D) IV.
8. SINIF FEN BİLİMLERİ YAPRAK TEST
3/6
Ortaokul Fen Bilgisi
Basit Makineler
O 3. P P F A) I. Fhangi dar BOK P P Iltaleter Siemenö iğihips T -evvux idip bibig ay i' Olom IV Eibeplomunut ette sty selv betona p numaralandırılmış Yukarıda I, II, III ve IV ile n makara sistemlerinin hangisinde hareketli makara kullanılmıştır? B) II. M OS (A C) III. 100 D) IV. 8. SINIF FEN BİLİMLERİ YAPRAK TEST 3/6