Bileşke Kuvvet Soruları

13.
Bir öğrenci şekildeki tahta bloğa özdeş dinamo-
metreler takıp kuvvetler uygulayarak yaylarda
meydana gelen uzamaları gözlemliyor.
Bati
IL
1. Dinamometre
tahta
blok
Doğu
2. Dinamometre
1. dinamometredeki kuvvet değerinin 21N ol-
duğunu bilen öğrenci, aşağıdaki ifadelerden
hangisini söyleyemez?
(Dinamometreler özdeştir.)
A) 2. dinamometredeki kuvvet değeri 14N'dur.
B) Tahta blok batı yönünde hareket eder.
C) Net kuvvet 7N'dur.
D) Net kuvvet 28 N'dur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
13. Bir öğrenci şekildeki tahta bloğa özdeş dinamo- metreler takıp kuvvetler uygulayarak yaylarda meydana gelen uzamaları gözlemliyor. Bati IL 1. Dinamometre tahta blok Doğu 2. Dinamometre 1. dinamometredeki kuvvet değerinin 21N ol- duğunu bilen öğrenci, aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleyemez? (Dinamometreler özdeştir.) A) 2. dinamometredeki kuvvet değeri 14N'dur. B) Tahta blok batı yönünde hareket eder. C) Net kuvvet 7N'dur. D) Net kuvvet 28 N'dur.
2.
F₁-30 N-
F₁-10 N -
K
40 N
B) -
F₂-20 N
Buna göre K cismine etki eden dengeleyici kuvvetin büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru gösterilmiştir?
A)
20 N
Bir cisme etki eden iki veya daha fazla kuvvetin bi-
leşkesine eşit büyüklükte ve zıt yönde uygulanan
kuvvete dengeleyici kuvvet denir.
Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K cismine
F₁. F. ve F. kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir.
60 N
D) -
40 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
2. F₁-30 N- F₁-10 N - K 40 N B) - F₂-20 N Buna göre K cismine etki eden dengeleyici kuvvetin büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerin hangi- sinde doğru gösterilmiştir? A) 20 N Bir cisme etki eden iki veya daha fazla kuvvetin bi- leşkesine eşit büyüklükte ve zıt yönde uygulanan kuvvete dengeleyici kuvvet denir. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K cismine F₁. F. ve F. kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. 60 N D) - 40 N
Kovetin Oleolmeel
5.
10
A)
B) 40
C)
D) 20
0
50
15
Uzama Miktarı (cm)
100N
3 ON
P R S
Yukarıdaki grafikte P, R ve S cisimlerinin
özdeş yaylara asıldıklarındaki uzama mik-
tarları verilmiştir.
ZON
P, R ve S cisimlerinin sırasıyla uygula-
dıkları kuvvetler 100 N, 20 N ve 30 N ol-
duğuna göre ve ile gösterilen de-
ğerler aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
15
20
Cisim
50
40
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
Kovetin Oleolmeel 5. 10 A) B) 40 C) D) 20 0 50 15 Uzama Miktarı (cm) 100N 3 ON P R S Yukarıdaki grafikte P, R ve S cisimlerinin özdeş yaylara asıldıklarındaki uzama mik- tarları verilmiştir. ZON P, R ve S cisimlerinin sırasıyla uygula- dıkları kuvvetler 100 N, 20 N ve 30 N ol- duğuna göre ve ile gösterilen de- ğerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 15 20 Cisim 50 40
27
Mehmet
A) Ömer - Mustafa
Mehmet - Zafer
Omer
C) Mehmet - Ömer
Önder - Mustafa
46
Önder
35
Zafer
33
21
Mustaf
Şampiyon olan bir basketbol takımı hatıra fotoğ-
rafı çektirmek için görseldeki gibi dizilmiştir. Takım
koçu, fotoğrafta yan yana duracak oyuncuların nu-
maralarının aralarında asal olmasını istiyor.
Buna göre, hangi oyuncular yer değiştirmeli-
dir?
www.krakac
B) Mehmet - Mustafa
Önder - Zafer
D) Ömer - Mustafa
Mehmet - Zafer
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
27 Mehmet A) Ömer - Mustafa Mehmet - Zafer Omer C) Mehmet - Ömer Önder - Mustafa 46 Önder 35 Zafer 33 21 Mustaf Şampiyon olan bir basketbol takımı hatıra fotoğ- rafı çektirmek için görseldeki gibi dizilmiştir. Takım koçu, fotoğrafta yan yana duracak oyuncuların nu- maralarının aralarında asal olmasını istiyor. Buna göre, hangi oyuncular yer değiştirmeli- dir? www.krakac B) Mehmet - Mustafa Önder - Zafer D) Ömer - Mustafa Mehmet - Zafer
5.
F2t
Şekil 1
+F₂
Kuvvetler
FÖzellik
F₁
Yön
Doğrultu
Büyüklük
Kuvvetler
Özellik
Yön
Doğrultu
Büyüklük
Elef
F₁
F₂
Doğu
Doğu
Doğu
Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı
4 birim
3 birim
7 birim
C) II ve III
F
F₁
Doğu
Doğu
Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı
4 birim
2 birim
6 birim
F₂
Bati
net
F
net
B
B-
K
D) I, II ve IV
G
K
G
D
Şekil 2
Eda
Şekil 1 ve Şekil 2'deki cisimlere uygulanan kuvvetlere ait tablo verilmiştir. Şekil 1'in tablosunu Elif, Şekil 2'nin tablosunu
Eda doldurmuştur.
Verilen tablolara göre,
H. Elif'in tablosunda hata yoktur.
II. Elif'in tablosunda F büyüklüğü yanlıştır.
net
III. Eda'nın tablosunda hata yoktur.
IV. Eda'nın tablosunda F büyüklüğü doğrudur.
ifadelerinden hangileri doğrudur
A) Yalnız I
B) I ve III
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
5. F2t Şekil 1 +F₂ Kuvvetler FÖzellik F₁ Yön Doğrultu Büyüklük Kuvvetler Özellik Yön Doğrultu Büyüklük Elef F₁ F₂ Doğu Doğu Doğu Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı 4 birim 3 birim 7 birim C) II ve III F F₁ Doğu Doğu Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı 4 birim 2 birim 6 birim F₂ Bati net F net B B- K D) I, II ve IV G K G D Şekil 2 Eda Şekil 1 ve Şekil 2'deki cisimlere uygulanan kuvvetlere ait tablo verilmiştir. Şekil 1'in tablosunu Elif, Şekil 2'nin tablosunu Eda doldurmuştur. Verilen tablolara göre, H. Elif'in tablosunda hata yoktur. II. Elif'in tablosunda F büyüklüğü yanlıştır. net III. Eda'nın tablosunda hata yoktur. IV. Eda'nın tablosunda F büyüklüğü doğrudur. ifadelerinden hangileri doğrudur A) Yalnız I B) I ve III D
Aşağıda bazı kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü verilmiştir. Her bir birim kare 2N olarak alınarak kuvvetlerin çizimi yapıla-
caktır.
Doğu yönünde
6 N'luk kuvvet
Güney yönünde
4 N'luk kuvvet
1. Çizim
3. Çizim
Bati
Verilen görsellere göre, hangi çizimler doğrudur?
A) 1 ve 2. çizim
B) 2 ve 3. çizim
Kuzey
Güney
Doğu
Batı yönünde
2 N'luk kuvvet
Kuzey yönünde
6 N'luk kuvvet
C) 3 ve 4. çizim
2. Çizim
4. Çizim
D) 1 ve 4. çizim
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
Aşağıda bazı kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü verilmiştir. Her bir birim kare 2N olarak alınarak kuvvetlerin çizimi yapıla- caktır. Doğu yönünde 6 N'luk kuvvet Güney yönünde 4 N'luk kuvvet 1. Çizim 3. Çizim Bati Verilen görsellere göre, hangi çizimler doğrudur? A) 1 ve 2. çizim B) 2 ve 3. çizim Kuzey Güney Doğu Batı yönünde 2 N'luk kuvvet Kuzey yönünde 6 N'luk kuvvet C) 3 ve 4. çizim 2. Çizim 4. Çizim D) 1 ve 4. çizim
8. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 5 kg'lik cisme yatay düzleme paralel kuvvetler etki etmektedir. Bu
kuvvetler etkisindeki cisim kaç m/s² lik ivme ile hizlanır? (10 puan)
Cevap:
F-00 N
F-40 N
m-5 kg
F110 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
8. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 5 kg'lik cisme yatay düzleme paralel kuvvetler etki etmektedir. Bu kuvvetler etkisindeki cisim kaç m/s² lik ivme ile hizlanır? (10 puan) Cevap: F-00 N F-40 N m-5 kg F110 N
20. Kuvvetlerin cisim üzerinde yaptığı
etkiler aşağıdaki cümlelerde ifade
edilmiştir.
• Yavaşlayan bir cisme, bir kuvvet
uygulanmıyordur. (...)
• Hızlanan bir cisme, bir kuvvet uygu-
lanıyordur. (...)
• Yön değiştiren bir cisme, bir kuvvet
uygulanıyordur. (...)
Bu cümlelerden doğru olanın so-
nuna (D), yanlış olanın sonuna (Y)
işareti koyduğumuzda sonuç, sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?
A) (D)
(D)
(Y)
B) (D)
(Y)
((Y)
C) (Y)
(D)
(D)
D) (Y)
(Y)
(D)
nounph lau
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
20. Kuvvetlerin cisim üzerinde yaptığı etkiler aşağıdaki cümlelerde ifade edilmiştir. • Yavaşlayan bir cisme, bir kuvvet uygulanmıyordur. (...) • Hızlanan bir cisme, bir kuvvet uygu- lanıyordur. (...) • Yön değiştiren bir cisme, bir kuvvet uygulanıyordur. (...) Bu cümlelerden doğru olanın so- nuna (D), yanlış olanın sonuna (Y) işareti koyduğumuzda sonuç, sıra- sıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) (D) (D) (Y) B) (D) (Y) ((Y) C) (Y) (D) (D) D) (Y) (Y) (D) nounph lau
- 3. Aşağıdaki grafikte F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri-
nin büyükleri verilmiştir.
e
1
Büyüklük (N)
en
ru
12
10
8
4
A) F2
F3
F₁ F₂
F3 F₁
Buna göre bu kuvvetler aşağıda verilen du-
rumların hangisine uygulandığında cisim
dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur?
B) F₁ F2
C) F31
F5
Fen Bilimleri
-F₁
-F5
F₁
- F₁
Kuvvet
F3 F4
D) F₁ F5
F₂ F₂
Kamp'ı Keşfet
B
B
29
8
C B
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
- 3. Aşağıdaki grafikte F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri- nin büyükleri verilmiştir. e 1 Büyüklük (N) en ru 12 10 8 4 A) F2 F3 F₁ F₂ F3 F₁ Buna göre bu kuvvetler aşağıda verilen du- rumların hangisine uygulandığında cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur? B) F₁ F2 C) F31 F5 Fen Bilimleri -F₁ -F5 F₁ - F₁ Kuvvet F3 F4 D) F₁ F5 F₂ F₂ Kamp'ı Keşfet B B 29 8 C B D
şiddetleri farklıdır.
30
5. Aşağıdaki tabloda sürtünmesiz bir yüzeyde hare-
ketsiz durumdaki bir cisme etki eden kuvvetlerin
özellikleri verilmiştir.
Kuvvet
F1
F2
F3
F4
F5
Doğrultu
Doğu-Batı
Kuzey - Güney
Doğu - Bati
Kuzey - Güney
Kuzey - Güney
hem yönleri hem de
Kamp'ı keşfet
Yön
Doğu
Kuzey
Batı
Güney
Kuzey
Şiddet
16 N
4 N
12 N
20 N
16 N
Buna göre bu cisme etki eden kuvvetlerin bi-
leşke kuvveti aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
A) Batı yönünde - 4N
B) Doğu yönünde - 4N
C) Kuzey yönünde - 8N
D) Güney yönünde - 6N
Fen Biliml
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
şiddetleri farklıdır. 30 5. Aşağıdaki tabloda sürtünmesiz bir yüzeyde hare- ketsiz durumdaki bir cisme etki eden kuvvetlerin özellikleri verilmiştir. Kuvvet F1 F2 F3 F4 F5 Doğrultu Doğu-Batı Kuzey - Güney Doğu - Bati Kuzey - Güney Kuzey - Güney hem yönleri hem de Kamp'ı keşfet Yön Doğu Kuzey Batı Güney Kuzey Şiddet 16 N 4 N 12 N 20 N 16 N Buna göre bu cisme etki eden kuvvetlerin bi- leşke kuvveti aşağıdakilerin hangisinde doğ- ru verilmiştir? A) Batı yönünde - 4N B) Doğu yönünde - 4N C) Kuzey yönünde - 8N D) Güney yönünde - 6N Fen Biliml
r
150
100
Ahmet A-D yolunu bisikleti ile geçerken eşit zaman aralıklarında aldığı yolları not ederek aşağıdaki tabloyu
oluşturuyor.
50
2
Yol (m)
150
A
2
4
A-B arası
B-C arası
C-D arası
Buna göre Ahmet'in bisikletiyle aldığı yol-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Yol (m)
A) Yol (m)
6
B
Zaman (dk)
Zaman (dk)
Aldığı yol (m)
50
50
50
50
2
D) Yol (m)
50
C
2
X
Zaman (dk)
6
2
2
2
D
Zaman (dk)
Zaman (dk)
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
r 150 100 Ahmet A-D yolunu bisikleti ile geçerken eşit zaman aralıklarında aldığı yolları not ederek aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. 50 2 Yol (m) 150 A 2 4 A-B arası B-C arası C-D arası Buna göre Ahmet'in bisikletiyle aldığı yol-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yol (m) A) Yol (m) 6 B Zaman (dk) Zaman (dk) Aldığı yol (m) 50 50 50 50 2 D) Yol (m) 50 C 2 X Zaman (dk) 6 2 2 2 D Zaman (dk) Zaman (dk)
111
gede oku-
15. İş: Bir cisme uygulanan kuvvet ile cismin aldığı yol aynı doğrultuda olursa o kuvvet fiziksel alanda iş yapmış olur.
F = 80 N
5 m
Şekil-1
A) I ve Il
--F=80 N
Fatih kamp yapmak için hazırladığı 80 N ağırlığındaki sırt çantasını şekil-1'deki
gibi 5 m götürüyor. Hasan 60 N ağırlığındaki koliyi şekil-2'deki gibi 5 m taşıyor.
Alp 80 N'luk torbayı şekil-3'deki gibi sırtında zemin kattan 1. kattaki evine çı-
karıyor. Fatih ve Hasan'ın bu olayların sonunda yaptıkları işi gösteren grafik
yanda verilmiştir.
5 m
Şekil-2
Sadece bu olaylar ve yapılan işin grafiğine bakılarak;
1. Alp ve Fatih'in kuvvetleri aynı yönlü olmasına rağmen hareket doğrultusu
kuvvetle farklı olduğu için Fatih iş yapmamıştır.
II. Uygulanan kuvvet sabit iken cismin kuvvet doğrultusunda aldığı yol artarsa
yapılan iş artar.
III. Cismin aldığı yol sabit iken uygulanan kuvvet artarsa yapılan iş artar
yorumlarından hangileri yapılamaz?
B) I ve ill
C) Il ve Ill
İş(1)
400
240
0
F = 80 N
ÜDF-3
Fatih
Şekil-3
Hasan
D) I, II ve III
3m
Alp
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
111 gede oku- 15. İş: Bir cisme uygulanan kuvvet ile cismin aldığı yol aynı doğrultuda olursa o kuvvet fiziksel alanda iş yapmış olur. F = 80 N 5 m Şekil-1 A) I ve Il --F=80 N Fatih kamp yapmak için hazırladığı 80 N ağırlığındaki sırt çantasını şekil-1'deki gibi 5 m götürüyor. Hasan 60 N ağırlığındaki koliyi şekil-2'deki gibi 5 m taşıyor. Alp 80 N'luk torbayı şekil-3'deki gibi sırtında zemin kattan 1. kattaki evine çı- karıyor. Fatih ve Hasan'ın bu olayların sonunda yaptıkları işi gösteren grafik yanda verilmiştir. 5 m Şekil-2 Sadece bu olaylar ve yapılan işin grafiğine bakılarak; 1. Alp ve Fatih'in kuvvetleri aynı yönlü olmasına rağmen hareket doğrultusu kuvvetle farklı olduğu için Fatih iş yapmamıştır. II. Uygulanan kuvvet sabit iken cismin kuvvet doğrultusunda aldığı yol artarsa yapılan iş artar. III. Cismin aldığı yol sabit iken uygulanan kuvvet artarsa yapılan iş artar yorumlarından hangileri yapılamaz? B) I ve ill C) Il ve Ill İş(1) 400 240 0 F = 80 N ÜDF-3 Fatih Şekil-3 Hasan D) I, II ve III 3m Alp
3. Öğrenciler kuvvetin etkisini gözlemlemek için sınıfa getirdikleri masaya aynı anda aşağıdaki kuvvetleri uyguluyorlar.
F₁ = 6 N
F3 = 8 N
F₁ = 13 N-
F₂ = 15 N
Öğrenciler, uyguladıkları kuvvetlerin sonucunda masanın yerini değiştiremediklerini görüyorlar.
Buna göre, aşağıdaki önerilerden hangisi masanın yerinin değişmesini sağlamaz?
A) 7N değerinde bir kuvvetin doğu yönünden uygulanması
B) 10N değerinde bir kuvvetin batı yönünden uygulanması
C) 8N değerinde bir kuvvetin kuzey yönünden uygulanması
D) Kuzey ve güney yönlerinden aynı anda 11 N'luk kuvvetler uygulanması
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
3. Öğrenciler kuvvetin etkisini gözlemlemek için sınıfa getirdikleri masaya aynı anda aşağıdaki kuvvetleri uyguluyorlar. F₁ = 6 N F3 = 8 N F₁ = 13 N- F₂ = 15 N Öğrenciler, uyguladıkları kuvvetlerin sonucunda masanın yerini değiştiremediklerini görüyorlar. Buna göre, aşağıdaki önerilerden hangisi masanın yerinin değişmesini sağlamaz? A) 7N değerinde bir kuvvetin doğu yönünden uygulanması B) 10N değerinde bir kuvvetin batı yönünden uygulanması C) 8N değerinde bir kuvvetin kuzey yönünden uygulanması D) Kuzey ve güney yönlerinden aynı anda 11 N'luk kuvvetler uygulanması
Fen Bilimler
9. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K, L ve M cisimleri üzerine kuvvetler şekildeki gibi etki
5 N
B
3. Deneme
14 N
K
6N L
2N
7N+
M
7N
4N+
2N+
NI
Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Lve M cismine uygulanan tüm kuvvetler aynı doğrultudadır.
Keisminin dengeleyici kuvveti, doğu yönünde ve batı-doğu doğrultusundadır.
K ve L cisimlerini hareket ettiren net kuvvetlerin yönleri ve büyüklükleri birbirine eşittir
DK cismine etki eden bileşke kuvvet, M cismine etki eden bileşke kuvvetten daha küçük bir değere sag
Bati
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
Fen Bilimler 9. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K, L ve M cisimleri üzerine kuvvetler şekildeki gibi etki 5 N B 3. Deneme 14 N K 6N L 2N 7N+ M 7N 4N+ 2N+ NI Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Lve M cismine uygulanan tüm kuvvetler aynı doğrultudadır. Keisminin dengeleyici kuvveti, doğu yönünde ve batı-doğu doğrultusundadır. K ve L cisimlerini hareket ettiren net kuvvetlerin yönleri ve büyüklükleri birbirine eşittir DK cismine etki eden bileşke kuvvet, M cismine etki eden bileşke kuvvetten daha küçük bir değere sag Bati
1.
Şekilde oyuncak arabaya iki farklı durumda kuvvetler uygulanıyor.
Gökçe
8 N
-
8 N
Kaan
8 N
->
-
8 N
C) I ve III.
Kaan Gökçe
Şekil - 1
Şekil - 11
Şekil - I'de Kaan ve Gökçe oyuncak arabaya 8 N'luk kuvvet uygulayarak arabayı hareket ettiremiyorlar. İkinci
durumda ise aynı oyuncak arabaya Kaan ve Gökçe 8 N'luk kuvvet uygulayarak oyuncak arabayı ok yönünde
hareket ettiriyor.
Sürtünmelerin önemsenmediği bu durumlarla ilgili;
1. Şekil - I'de arabaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdır.
II. Şekil - Il'de arabaya etki eden bileşke kuvvet 16 Newton'dur.
III. Şekil - I'de oyuncak araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Şekil - Il'de oyuncak araba dengelen-
memiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
1. Şekilde oyuncak arabaya iki farklı durumda kuvvetler uygulanıyor. Gökçe 8 N - 8 N Kaan 8 N -> - 8 N C) I ve III. Kaan Gökçe Şekil - 1 Şekil - 11 Şekil - I'de Kaan ve Gökçe oyuncak arabaya 8 N'luk kuvvet uygulayarak arabayı hareket ettiremiyorlar. İkinci durumda ise aynı oyuncak arabaya Kaan ve Gökçe 8 N'luk kuvvet uygulayarak oyuncak arabayı ok yönünde hareket ettiriyor. Sürtünmelerin önemsenmediği bu durumlarla ilgili; 1. Şekil - I'de arabaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdır. II. Şekil - Il'de arabaya etki eden bileşke kuvvet 16 Newton'dur. III. Şekil - I'de oyuncak araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Şekil - Il'de oyuncak araba dengelen- memiş kuvvetlerin etkisi altındadır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) I, II ve III.
2.
Şeki I
Şekil II
Çiftçi Ahmet tarlasındaki taşı tek başına itme kuvveti uygulayarak hareket ettirmek istiyor ama hiçbir şekilde taşı
yerinden oynatamıyor (Şekil I). Daha sonra Ahmet arkadaşlarını çağırarak taşı tarlanın dışına çıkartmayı başa-
riyor (Şekil II).
Şekil I ve Şekil Il'de taşa uygulanan kuvvetler ile ilgili;
I. Şekil I de uygulanan kuvvetler taşı hareket ettirmek için yeterli değildir.
II. Şekil I ve Şekil II de taşa uygulanan kuvvetlerin doğrultuları aynıdır.
III. Şekil II deki kuvvetlerin bileşkesi Şekil-I deki kuvvetlerin bileşkesinden küçüktür.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Bileşke Kuvvet
2. Şeki I Şekil II Çiftçi Ahmet tarlasındaki taşı tek başına itme kuvveti uygulayarak hareket ettirmek istiyor ama hiçbir şekilde taşı yerinden oynatamıyor (Şekil I). Daha sonra Ahmet arkadaşlarını çağırarak taşı tarlanın dışına çıkartmayı başa- riyor (Şekil II). Şekil I ve Şekil Il'de taşa uygulanan kuvvetler ile ilgili; I. Şekil I de uygulanan kuvvetler taşı hareket ettirmek için yeterli değildir. II. Şekil I ve Şekil II de taşa uygulanan kuvvetlerin doğrultuları aynıdır. III. Şekil II deki kuvvetlerin bileşkesi Şekil-I deki kuvvetlerin bileşkesinden küçüktür. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III