Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Soruları

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve il
C ve ill
2. Aşağıdaki tabloda fotosentez ve solunuma ait bazi
özellikler verilmiştir.
B) I ve III
D) I, II ve Ill
1.Tüm canlılarda görülür.
2. Yalnızca klorofil taşıyan canlılarda
görülür.
3. Yalnızca ışıklı ortamda gerçekleşir.
4. Besinlerden enerji elde edilmesi
Biltest
olayıdır.
5. Sonucunda besin ve oksijen üretilir.
6. Gece-gündüz gerçekleşir.
Tablodaki numaralandırılmış özelliklerden hangi-
leri solunuma aittir?
A) 1,3 ve 5
C) 2, 4 ve 6
B) 1,4 ve 6
D) 2,3 ve 5
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve il C ve ill 2. Aşağıdaki tabloda fotosentez ve solunuma ait bazi özellikler verilmiştir. B) I ve III D) I, II ve Ill 1.Tüm canlılarda görülür. 2. Yalnızca klorofil taşıyan canlılarda görülür. 3. Yalnızca ışıklı ortamda gerçekleşir. 4. Besinlerden enerji elde edilmesi Biltest olayıdır. 5. Sonucunda besin ve oksijen üretilir. 6. Gece-gündüz gerçekleşir. Tablodaki numaralandırılmış özelliklerden hangi- leri solunuma aittir? A) 1,3 ve 5 C) 2, 4 ve 6 B) 1,4 ve 6 D) 2,3 ve 5
26
A) K
3. Omurgalı hayvanların farklı sınıflarında bulu-
nan K, L ve M canlılarının sahip oldukları bazı
özelliklerle ilgili aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.
ku
K
L
M
Yumurta ile Yavru bakımı
çoğalır.
yapar.
?
AY Yavrularını sütle besler.
BY Solungaç solunumu yapar.
CVücutları tüyle kaplıdır.
DY Genellikle karada yaşar.
✓
✓
Verilen bilgilere göre tabloda "?" ile belirti-
len kutucukta aşağıdaki özelliklerden han-
gisi yazılı olabilir?
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
26 A) K 3. Omurgalı hayvanların farklı sınıflarında bulu- nan K, L ve M canlılarının sahip oldukları bazı özelliklerle ilgili aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. ku K L M Yumurta ile Yavru bakımı çoğalır. yapar. ? AY Yavrularını sütle besler. BY Solungaç solunumu yapar. CVücutları tüyle kaplıdır. DY Genellikle karada yaşar. ✓ ✓ Verilen bilgilere göre tabloda "?" ile belirti- len kutucukta aşağıdaki özelliklerden han- gisi yazılı olabilir? Diğer sayfaya geçiniz.
14. Tavşanlarda üreme eşeyli üreme ile gerçekleşir. Bu olay ile ilgili aşağıdaki şema verilmiştir.
Baba
K
Bu şemadaki harfler ile belirtilen hücreler ile ilgili;
1. Yavrunun genetik özellikleri K veya L ile aynıdır.
N
35
Yavru
II. Yavrunun her bir hücresi, babanın K hücresindeki genetik materyalin yarısını içerir.
III. N'deki hücrelerin her biri, yavrudakinin yarısı kadar kromozom içerir. Y
yorumlarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız T
B) Lvell
Anne
C) II ve III
01. ve
7. SINIF/DS 2
JK
uk.com
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
14. Tavşanlarda üreme eşeyli üreme ile gerçekleşir. Bu olay ile ilgili aşağıdaki şema verilmiştir. Baba K Bu şemadaki harfler ile belirtilen hücreler ile ilgili; 1. Yavrunun genetik özellikleri K veya L ile aynıdır. N 35 Yavru II. Yavrunun her bir hücresi, babanın K hücresindeki genetik materyalin yarısını içerir. III. N'deki hücrelerin her biri, yavrudakinin yarısı kadar kromozom içerir. Y yorumlarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız T B) Lvell Anne C) II ve III 01. ve 7. SINIF/DS 2 JK uk.com
6. Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korumak ve uzun süre saklayabilmek için insanlar
eski zamanlardan beri birçok yöntem kullanmaktadır. Kurutma yönteminde sebze ve meyvelerin içerdiği
su buharlaştırılır. Tuzlama yönteminde ise yiyecekler bol tuz dökülerek tuzlanır ve böylece yiyeceklerin
bozulması önlenir. Konserve yönteminde, yiyecekler yüksek sıcaklıklarda pişirilir. Bu yolla yiyecekler
teneke ve cam kavanozlarda aylarca saklanabilir. Buzdolabı ve derin dondurucuların kullanılmaya baş
lanmasından sonra sebze ve meyveler dondurularak bozulmadan uzun süre saklanabilmektedir.
Besinlerin saklanma yöntemlerine bakılarak mikroskobik canlılar hakkında,
1. Mikroskobik canlıların birçoğu susuz ortamlarda yaşayamaz.
II. Çok sıcak veya soğuk ortamlar mikroskobik canlıların hayatta kalması için uygun değildir.
III. Mikroskobik canlılar, ortam şartları uygunsa besinlerin üzerinde hızla çoğalabilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
BI ve Il
5. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavi - 3
11
C) II ve III
D) I, II ve III
CamScanner ile tarandi
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
6. Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korumak ve uzun süre saklayabilmek için insanlar eski zamanlardan beri birçok yöntem kullanmaktadır. Kurutma yönteminde sebze ve meyvelerin içerdiği su buharlaştırılır. Tuzlama yönteminde ise yiyecekler bol tuz dökülerek tuzlanır ve böylece yiyeceklerin bozulması önlenir. Konserve yönteminde, yiyecekler yüksek sıcaklıklarda pişirilir. Bu yolla yiyecekler teneke ve cam kavanozlarda aylarca saklanabilir. Buzdolabı ve derin dondurucuların kullanılmaya baş lanmasından sonra sebze ve meyveler dondurularak bozulmadan uzun süre saklanabilmektedir. Besinlerin saklanma yöntemlerine bakılarak mikroskobik canlılar hakkında, 1. Mikroskobik canlıların birçoğu susuz ortamlarda yaşayamaz. II. Çok sıcak veya soğuk ortamlar mikroskobik canlıların hayatta kalması için uygun değildir. III. Mikroskobik canlılar, ortam şartları uygunsa besinlerin üzerinde hızla çoğalabilir. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I BI ve Il 5. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavi - 3 11 C) II ve III D) I, II ve III CamScanner ile tarandi
de aynile
ilmişt
plik
D)
7
Kazanem Soru Bankası
Fen Bilimleri
A)
B)
1. Mitos o igi iku bitgi veriliyor,
t bilgi: Çok hücreli organizmalarda, hücre büyümesi ile birlikte hücre bölünmesi organizmanın büyüme yön
temidir.
bilgi Hayvanlarda zarar görmüş ya da eskimiş dokular hücre bölünmesi ile yenilənir
Bu bilgileri destekleyen örnekler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1. Bilgi Örneği
II. Bilgi Örneği
Denizyıldızının kopan kolunun yeni-
den oluşması
Civcivin tavuğa dönüşmesi
31
16
Zigotun embriyoya dönüşmesi
Bu teette yer alan hor ber eorunun on
fan 120 saniye içerisinde chemi
Onordmektedir.
Ekilen tohumun çimlenmesi sonucu
yeni bitki oluşması
Eldeki yaranın bir süre sonra iyileş-
mesi
Paramesyumun bölünerek çoğalması
Meksika semenderinin kopan bacağı-
nın tekrar oluşması
-*
Denizyıldızının kesilen parçasından
yeni denizyıldızı oluşması
25
Fen Bilimleri Çantada keklik
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
de aynile ilmişt plik D) 7 Kazanem Soru Bankası Fen Bilimleri A) B) 1. Mitos o igi iku bitgi veriliyor, t bilgi: Çok hücreli organizmalarda, hücre büyümesi ile birlikte hücre bölünmesi organizmanın büyüme yön temidir. bilgi Hayvanlarda zarar görmüş ya da eskimiş dokular hücre bölünmesi ile yenilənir Bu bilgileri destekleyen örnekler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Bilgi Örneği II. Bilgi Örneği Denizyıldızının kopan kolunun yeni- den oluşması Civcivin tavuğa dönüşmesi 31 16 Zigotun embriyoya dönüşmesi Bu teette yer alan hor ber eorunun on fan 120 saniye içerisinde chemi Onordmektedir. Ekilen tohumun çimlenmesi sonucu yeni bitki oluşması Eldeki yaranın bir süre sonra iyileş- mesi Paramesyumun bölünerek çoğalması Meksika semenderinin kopan bacağı- nın tekrar oluşması -* Denizyıldızının kesilen parçasından yeni denizyıldızı oluşması 25 Fen Bilimleri Çantada keklik
4. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen hücre bölünmesinin bazı evreleri gösterilmiştir.
**
XX
6. Bi
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bölünme geçiren hücre, üreme ana hücresidir.
B) Bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı dörttür.
CBölünme tamamlandığında bir kez çekirdek, bir kez de sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
D) Bölünme sırasında kromozomlarda gerçekleşen parça değişimleri, tür içinde çeşitliliğin oluşmasını sağlar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
4. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen hücre bölünmesinin bazı evreleri gösterilmiştir. ** XX 6. Bi Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A) Bölünme geçiren hücre, üreme ana hücresidir. B) Bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı dörttür. CBölünme tamamlandığında bir kez çekirdek, bir kez de sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. D) Bölünme sırasında kromozomlarda gerçekleşen parça değişimleri, tür içinde çeşitliliğin oluşmasını sağlar.
Deneme 3
10. Melek, canlılara ait bazı özellikleri tahtaya yazarak bitkiler ve hayvanlar için ortak olan özellikleri bul-
mak istiyor.
Buna göre;
ettirma (@wesli tükenen de var)
1. Çoğalarak neslini devam ettirme
II. Kendi besinini kendi üretme
XXX
III. Toprağa bağlı yaşama
V. Suya ihtiyaç duyma XXX
V. Solunum yapma V
Fen Bilimleri
Verilen özelliklerden hangileri bitkiler ve hayvanlar için ortaktır?
A) I ve V
Boll ve V
CI, IV ve V
D) II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Deneme 3 10. Melek, canlılara ait bazı özellikleri tahtaya yazarak bitkiler ve hayvanlar için ortak olan özellikleri bul- mak istiyor. Buna göre; ettirma (@wesli tükenen de var) 1. Çoğalarak neslini devam ettirme II. Kendi besinini kendi üretme XXX III. Toprağa bağlı yaşama V. Suya ihtiyaç duyma XXX V. Solunum yapma V Fen Bilimleri Verilen özelliklerden hangileri bitkiler ve hayvanlar için ortaktır? A) I ve V Boll ve V CI, IV ve V D) II, III ve IV
18.
Dişi sülün
kuşu
Erkek sülün
kuşu
Sülün; yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak Asya ve
Anadolu'da ortaya çıkıp yayılan, günümüzde ise tüm
dünyada yetiştirilmeye çalışılan bir kuş türüdür. Erkek
olanları oldukça süslüdür, renkli ve parlak tüyleri vardır.
Yukarıdaki bilgiye göre Asya ve Anadolu, sülün
için;
1. gen bankası olma,
II. göç yolunun sonunda bulunma,
III. gen merkezi olma
özelliklerinden hangilerini taşır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
20. A
C)Yalnız III
E) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
18. Dişi sülün kuşu Erkek sülün kuşu Sülün; yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak Asya ve Anadolu'da ortaya çıkıp yayılan, günümüzde ise tüm dünyada yetiştirilmeye çalışılan bir kuş türüdür. Erkek olanları oldukça süslüdür, renkli ve parlak tüyleri vardır. Yukarıdaki bilgiye göre Asya ve Anadolu, sülün için; 1. gen bankası olma, II. göç yolunun sonunda bulunma, III. gen merkezi olma özelliklerinden hangilerini taşır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 20. A C)Yalnız III E) I, II ve III
15. 2n = 16 kromozomlu güvercinlerin yaşam döngüsü şeması aşağıda verilmiştir.
Erkek
güvercin
Dişi
güvercin
2
Dişi güvercin
yumurtlar.
0-
Yumurta
Dişi güvercin
kuluçkaya yatar.
Verilen şema incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?
A) Erkek ve dişi güvercinin üreme ana hücreler ciftleşmeden önce mayoz geçirirler.
B) Erkek güvercinin sperminile deri hücresinin kromozom sayısı aynıdır.
CDişinin yumurtladığı yumurta 16 kromozomludur.
DAnne güvercin ile yavru güvercinin genetik bilgileri aynıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
15. 2n = 16 kromozomlu güvercinlerin yaşam döngüsü şeması aşağıda verilmiştir. Erkek güvercin Dişi güvercin 2 Dişi güvercin yumurtlar. 0- Yumurta Dişi güvercin kuluçkaya yatar. Verilen şema incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur? A) Erkek ve dişi güvercinin üreme ana hücreler ciftleşmeden önce mayoz geçirirler. B) Erkek güvercinin sperminile deri hücresinin kromozom sayısı aynıdır. CDişinin yumurtladığı yumurta 16 kromozomludur. DAnne güvercin ile yavru güvercinin genetik bilgileri aynıdır.
sahip
wykk
8940 metre ken Mariana'ren derinliği yaklaşık
malannin ve araştırmadan büyük ilgisi
17000 men aan Mantana Cukuyan incelerde burada yaşayan yeni bir bakteri
Nu Appet
FEN BİLİMLERİ
olan Everest in se
kde bon Mariana cukuru,
Be bakteri grubu sam petrol gits mackdelen yoyerek yaşama devam ettiriyor 2010 yinda Meksika Kortazin-
de relakete yol açan petrol sahna kegletlen bakteri türüne benzer baktenlerle denizlerin temizlenmesi
sağlanmgh Araghemacia patrol yiyerek beslenen bakteri turlerinin Mariana Cukuru'nda oldukça bol miktar
da bulunduğunu beliyor
Verilen bilgilere göre aşağıda yapdan çıkanmlardan hangisi yanligt?
4) Zou hayal koguaninda bile yaşayabilen mikroskobik canblar bulunur.
8) Ban canlar için zarar olan maddeler başka cantiann besin kaynağı olabilir
C) Ban bakteriler kit sulann antimasinda kullanabil
D) Denizlerde yaşayan tüm baktoriler yararbdr
16. Tabloda ban bitki türler vermiştik
Bu bitki türlerinden çiçekli bitkilere örnek olmayanlar ok işareti de birleştirilecektir
5. Sinif Deneme Sinavi-3
Eğrelti otu
B).
Orkide
Buna göre tablonun son görünümü nasıl olmalıdır?
A).
Su yosunu
9
Misir
Fasulye
Elma
::
HIZ YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
sahip wykk 8940 metre ken Mariana'ren derinliği yaklaşık malannin ve araştırmadan büyük ilgisi 17000 men aan Mantana Cukuyan incelerde burada yaşayan yeni bir bakteri Nu Appet FEN BİLİMLERİ olan Everest in se kde bon Mariana cukuru, Be bakteri grubu sam petrol gits mackdelen yoyerek yaşama devam ettiriyor 2010 yinda Meksika Kortazin- de relakete yol açan petrol sahna kegletlen bakteri türüne benzer baktenlerle denizlerin temizlenmesi sağlanmgh Araghemacia patrol yiyerek beslenen bakteri turlerinin Mariana Cukuru'nda oldukça bol miktar da bulunduğunu beliyor Verilen bilgilere göre aşağıda yapdan çıkanmlardan hangisi yanligt? 4) Zou hayal koguaninda bile yaşayabilen mikroskobik canblar bulunur. 8) Ban canlar için zarar olan maddeler başka cantiann besin kaynağı olabilir C) Ban bakteriler kit sulann antimasinda kullanabil D) Denizlerde yaşayan tüm baktoriler yararbdr 16. Tabloda ban bitki türler vermiştik Bu bitki türlerinden çiçekli bitkilere örnek olmayanlar ok işareti de birleştirilecektir 5. Sinif Deneme Sinavi-3 Eğrelti otu B). Orkide Buna göre tablonun son görünümü nasıl olmalıdır? A). Su yosunu 9 Misir Fasulye Elma :: HIZ YAYINLARI
par
me
Maydanoz cim
ap, marul ve
en ağaçlar
kli bitkidir
4.
A)
DUSUN
Yaprak
Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşar. Genellikle yeşil renge sahip canlılardır. Güneş ışığı, su, mineral madde ve karbondi
oksit gazını kullanarak besin ve oksijen üretir. Bitkilerin ürettiği besin ve oksijeni hem kendileri hem de diğer canlılar kul.
lanır. Bitkiler; karada, suda veya bitki çeşitlerinin üzerinde yaşayabilir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak
üzere 4 ana bölümden oluşur.
Elma bitkisinin hayat döngüsü aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
B)
5. Mantarlar bitki değildir. Çünkü çiçekli bitk
Canlılar Dünyası
Ağaç
Şekilde "?" işareti ile belirtilmiş kısma aşağıdakilerden hangisinin yapıştırılması gerekir?
C)
Dal
Fide
Meyve
Tohum
Çiçek
ÜNİTE-2
Kök
F
BILI
SC
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
par me Maydanoz cim ap, marul ve en ağaçlar kli bitkidir 4. A) DUSUN Yaprak Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşar. Genellikle yeşil renge sahip canlılardır. Güneş ışığı, su, mineral madde ve karbondi oksit gazını kullanarak besin ve oksijen üretir. Bitkilerin ürettiği besin ve oksijeni hem kendileri hem de diğer canlılar kul. lanır. Bitkiler; karada, suda veya bitki çeşitlerinin üzerinde yaşayabilir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Elma bitkisinin hayat döngüsü aşağıdaki şemada gösterilmiştir. B) 5. Mantarlar bitki değildir. Çünkü çiçekli bitk Canlılar Dünyası Ağaç Şekilde "?" işareti ile belirtilmiş kısma aşağıdakilerden hangisinin yapıştırılması gerekir? C) Dal Fide Meyve Tohum Çiçek ÜNİTE-2 Kök F BILI SC 1
ur
altılabilir?
da ye-
grup-
A) I
4. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Aşağıda kiraz bitkinin hayat döngüsü
şematik olarak gösterilmiştir.
Genç bitki
Tohum
c) Suyur
55
Yetişkin bitki
Çiçek
Meyve
Buna göre kiraz bitkisinin hayat döngüsüyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?
A) Çiçekler tohum üretmede, tohumlarda çoğalmada görev yapar.
B) Tohumdan oluşan yavru bitkiler büyüyerek yetişkin bitkiyi oluşturur.
C) Doğadaki bitkilerin hepsi yukarıdakine benzer şekilde çoğalır.
D) Çiçekleri dökülen bitkilerde meyve oluşumu görülmez.
SORU BANKASI
5. SINIF-Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
ur altılabilir? da ye- grup- A) I 4. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Aşağıda kiraz bitkinin hayat döngüsü şematik olarak gösterilmiştir. Genç bitki Tohum c) Suyur 55 Yetişkin bitki Çiçek Meyve Buna göre kiraz bitkisinin hayat döngüsüyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur? A) Çiçekler tohum üretmede, tohumlarda çoğalmada görev yapar. B) Tohumdan oluşan yavru bitkiler büyüyerek yetişkin bitkiyi oluşturur. C) Doğadaki bitkilerin hepsi yukarıdakine benzer şekilde çoğalır. D) Çiçekleri dökülen bitkilerde meyve oluşumu görülmez. SORU BANKASI 5. SINIF-Fen Bilimleri
içekli bitkide
- fakat meyve oku
sentez yapar
meklerle terleme
num (gaz
yapar.
aydanoz.cim
marul ve
ağaçlar
biladi
1.
DEGENCENDIA
2 6
ÜNİTE
NE
C)
D)
A)
B)
Bitkiler, kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Bir bitkinin oluşturduğu yapı aşağıdaki
de gösterilmiştir.
Gösterilen yapıyı üreten bitki kısmı ile bu yapının göreviyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur
Üreten bitki kısmı
Yaprak
Çiçek
Gövde
Bitkiler
Çiçek
Görevi
Besin depolama
Besin üretme
Besin üretme
GAGERLE
Çoğalma
3.
Bitkiler, kendi besinini (
çok büyük bir canlilar
Aşağıda iki öğrenci, b
Buna gör
E
A) Terk
B) Bo
C) B-
D) S
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
içekli bitkide - fakat meyve oku sentez yapar meklerle terleme num (gaz yapar. aydanoz.cim marul ve ağaçlar biladi 1. DEGENCENDIA 2 6 ÜNİTE NE C) D) A) B) Bitkiler, kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Bir bitkinin oluşturduğu yapı aşağıdaki de gösterilmiştir. Gösterilen yapıyı üreten bitki kısmı ile bu yapının göreviyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur Üreten bitki kısmı Yaprak Çiçek Gövde Bitkiler Çiçek Görevi Besin depolama Besin üretme Besin üretme GAGERLE Çoğalma 3. Bitkiler, kendi besinini ( çok büyük bir canlilar Aşağıda iki öğrenci, b Buna gör E A) Terk B) Bo C) B- D) S
3
9.
Å
Bu bitkide "besin üretme, terleme ve gaz alışverişi"nin
gerçekleştiği kısım hangisi olabilir?
A) X
Y
1. Bitkinin üreme organlarını taşır.
II. Besin ve oksijen üretir.
III. Bitkinin dik durmasını sağlar.
A)
Çiçek
B) Yaprak
C) Gövde
D) Çiçek
C) Z
K
11
Yaprak
Çiçek
Yaprak
Gövde
Yukarıdaki özelliklere sahip olan bitki kısımları, aşa-
ğıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
D) K
|||
Gövde
Gövde
Çiçek
Yaprak
5. SINIF-Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
3 9. Å Bu bitkide "besin üretme, terleme ve gaz alışverişi"nin gerçekleştiği kısım hangisi olabilir? A) X Y 1. Bitkinin üreme organlarını taşır. II. Besin ve oksijen üretir. III. Bitkinin dik durmasını sağlar. A) Çiçek B) Yaprak C) Gövde D) Çiçek C) Z K 11 Yaprak Çiçek Yaprak Gövde Yukarıdaki özelliklere sahip olan bitki kısımları, aşa- ğıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? D) K ||| Gövde Gövde Çiçek Yaprak 5. SINIF-Fen Bilimleri
2.
grubun
Sınıfta mantarlarla ilgili bir kart oyunu oynanıyor. Bu oyunda bir yüzünde mantarların özellikleri, bir yüzünde de o me
tarın ait olduğu grubun yazılı olduğu kartlar bulunuyor. Oyuncular bir yüzündeki bilgileri okuyarak mantarların c
tahmin etmeye çalışıyorlar.
-Açıkta bırakılan besinler
üzerinde yaşarım.
-Üzerinde yaşadığım be-
sinlerin çürümesine ne-
den olurum.
1. kart
5. SINIF-Fen Bilimleri
-Protein bakımından
besin değerim yüksektir.
-Beni besin olan tüketen-
ler dikkatli olmalı, zehir-
li olan türlerim de vardır.
2. kart
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde üç kart için de doğru tahminde bulunulmuştur?
1. kart
A) Parazit mantar
B) Maya mantarı
C) Şapkalı mantar
D) Küf mantarı
3. kart
2. kart
Şapkalı mantar
Küf mantarı
Maya mantarı
Şapkalı mantar
Maya mantarı
Küf mantarı
Şapkalı mantar Maya mantarı
-Sirke ve turşu yapımında
görev yaparım.
~Hamuru mayalayarak
ekmek yapılmasında gö-
rev yaparım.
3. kart
50
SORU BANKASI
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
2. grubun Sınıfta mantarlarla ilgili bir kart oyunu oynanıyor. Bu oyunda bir yüzünde mantarların özellikleri, bir yüzünde de o me tarın ait olduğu grubun yazılı olduğu kartlar bulunuyor. Oyuncular bir yüzündeki bilgileri okuyarak mantarların c tahmin etmeye çalışıyorlar. -Açıkta bırakılan besinler üzerinde yaşarım. -Üzerinde yaşadığım be- sinlerin çürümesine ne- den olurum. 1. kart 5. SINIF-Fen Bilimleri -Protein bakımından besin değerim yüksektir. -Beni besin olan tüketen- ler dikkatli olmalı, zehir- li olan türlerim de vardır. 2. kart Buna göre aşağıdakilerin hangisinde üç kart için de doğru tahminde bulunulmuştur? 1. kart A) Parazit mantar B) Maya mantarı C) Şapkalı mantar D) Küf mantarı 3. kart 2. kart Şapkalı mantar Küf mantarı Maya mantarı Şapkalı mantar Maya mantarı Küf mantarı Şapkalı mantar Maya mantarı -Sirke ve turşu yapımında görev yaparım. ~Hamuru mayalayarak ekmek yapılmasında gö- rev yaparım. 3. kart 50 SORU BANKASI
4.
5.
DOĞRULA
2
I. Mantarlar besinlerde, atıklarda ve canlıların üzerin-
de yaşayabilir.
ORIG
II. Şapkalı mantarlar şekillerine ve renklerine bakıla-
rak zehirli olup olmadıkları ayırt edilebilir.
III. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi toprağa bağlı yaşar,
ancak kendi besinini üretemez.
Yukarıdaki bilgilerin "doğru / yanlış" olma durumu,
aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
1
A) Doğru
B)
Doğru
C)
Doğru
D) Yanlış
Mantarlar
||
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
|||
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
7. Aşağ
ait o
Besinlerin yapısının bozulmasına sebep olurlar. Nem-
A)
B)
8.
C
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
4. 5. DOĞRULA 2 I. Mantarlar besinlerde, atıklarda ve canlıların üzerin- de yaşayabilir. ORIG II. Şapkalı mantarlar şekillerine ve renklerine bakıla- rak zehirli olup olmadıkları ayırt edilebilir. III. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi toprağa bağlı yaşar, ancak kendi besinini üretemez. Yukarıdaki bilgilerin "doğru / yanlış" olma durumu, aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? 1 A) Doğru B) Doğru C) Doğru D) Yanlış Mantarlar || Doğru Yanlış Doğru Doğru ||| Doğru Doğru Yanlış Doğru 7. Aşağ ait o Besinlerin yapısının bozulmasına sebep olurlar. Nem- A) B) 8. C C