Biyoçeşitlilik Soruları

FEN BİLİMLERİ
3
Enerji kaynaklan ile ilgili aşağıdaki gibi oluşturulan diyagramda B ve D'nin türü verilmiştir.
Bitkive
hayvan
atıklarından
yararlanılarak
elde edilen
enerjidir.
Biyokith
#
Dünya'daki
tüm enerjilerin
kaynağı olan
Güneş enerji-
sidir.
*
A B
A) Jeotermal, Rüzgar, Dalga
C) Dalga, Biyokütle, Jeotermal
Hareket
enerjisinden
elektrik ener-
jisi elde edilen
enerji türüdür.
C
Suyun hareke-
tinden yararlanı-
larak enerji elde
edilen hidrole-
ektrik enerjidir.
D
Yer altında
Isinan suyun
buhar şeklinde
yeryüzüne çık-
masıyla enerji
elde edilir.
E
369
Jeoteme
Buna göre A, C ve E'nin enerji türü sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
B) Biyokütle, Rüzgar, Jeotermal
D) Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal
11. Ülkemizde fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olm
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
FEN BİLİMLERİ 3 Enerji kaynaklan ile ilgili aşağıdaki gibi oluşturulan diyagramda B ve D'nin türü verilmiştir. Bitkive hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjidir. Biyokith # Dünya'daki tüm enerjilerin kaynağı olan Güneş enerji- sidir. * A B A) Jeotermal, Rüzgar, Dalga C) Dalga, Biyokütle, Jeotermal Hareket enerjisinden elektrik ener- jisi elde edilen enerji türüdür. C Suyun hareke- tinden yararlanı- larak enerji elde edilen hidrole- ektrik enerjidir. D Yer altında Isinan suyun buhar şeklinde yeryüzüne çık- masıyla enerji elde edilir. E 369 Jeoteme Buna göre A, C ve E'nin enerji türü sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? B) Biyokütle, Rüzgar, Jeotermal D) Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal 11. Ülkemizde fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olm
wirkting?
to you say
penas ak
menimb
241 disip
.
TEST
2
Karides
1. Ekosistem, yer ve zamana bağlı olarak canlilar arasında karmaşık besin ilişkileri içermektedir. Biyoçeşitle
artışa bağlı olarak besin ağı ilişkisi de artmaktadır. Bu sebeple özellikle su ekosistemlerindeki zengin biyoçeşit
karışık besin ağı ilişkilerini de ortaya çıkarmaktadır.
Aşağıda bir denizde yaşayan canlıların oluşturduğu besin ağı verilmiştir.
Midye
Hayvansal
plankton
Istakoz
BESİN ZİNCİRİ-2
Bitkisel plankton
Marb
Deniz
salyangozu
8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankas
Kum kurdu
Yengeç
Deniz
marulu
BIANCA
Bu besin ağında yengeç sayısının gittikçe artmaya başladığı gözlemlenir. Bölgeyi inceleme altında tutan araştır
macılar besin ağındaki yengeç artışının nedenini ve diğer canlıları nasıl etkileyeceği ile ilgili tahminlerde bulunurlar
Bölgedeki incelemelerini tamamlayan araştırmacılar,
I. Yengeç sayısındaki artış karides sayısının azalmasına neden olabilir.
II. Bitkisel plankton sayısının artması yengeç sayısında artışa neden olmuş olabilir.
III. Yengeçlerin farklı besin kaynaklarını kullanması, sayılanındaki artışı desteklemiş olabilir.
tahminlerinden hangilerinin doğru çıktığını gözlemler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
Deniz
minaresi
D) Il ve Ill
YENİ TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
wirkting? to you say penas ak menimb 241 disip . TEST 2 Karides 1. Ekosistem, yer ve zamana bağlı olarak canlilar arasında karmaşık besin ilişkileri içermektedir. Biyoçeşitle artışa bağlı olarak besin ağı ilişkisi de artmaktadır. Bu sebeple özellikle su ekosistemlerindeki zengin biyoçeşit karışık besin ağı ilişkilerini de ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda bir denizde yaşayan canlıların oluşturduğu besin ağı verilmiştir. Midye Hayvansal plankton Istakoz BESİN ZİNCİRİ-2 Bitkisel plankton Marb Deniz salyangozu 8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankas Kum kurdu Yengeç Deniz marulu BIANCA Bu besin ağında yengeç sayısının gittikçe artmaya başladığı gözlemlenir. Bölgeyi inceleme altında tutan araştır macılar besin ağındaki yengeç artışının nedenini ve diğer canlıları nasıl etkileyeceği ile ilgili tahminlerde bulunurlar Bölgedeki incelemelerini tamamlayan araştırmacılar, I. Yengeç sayısındaki artış karides sayısının azalmasına neden olabilir. II. Bitkisel plankton sayısının artması yengeç sayısında artışa neden olmuş olabilir. III. Yengeçlerin farklı besin kaynaklarını kullanması, sayılanındaki artışı desteklemiş olabilir. tahminlerinden hangilerinin doğru çıktığını gözlemler? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Ill Deniz minaresi D) Il ve Ill YENİ TARZ
3.00000000
100000 200000
GUNAY
YAYINLARI
BESİN ZİNCİRİ - 1
Güneş'ten
gelen
enerji
1.000.000 J
7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Ekolojik piramitte, canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren katmanlar vardır. Bu katmanların her birine
beslenme basamağı denir. Beslenme basamağı, canlılar arasında enerji aktarımı sırasında canlının bulunduğu
konumu gösterir. Ekoloji piramidinde canlilar birbiriyle beslenirken besinlerle birlikte enerji de ekoloji piramidindeki
üreticilerden tüketicilere doğru aktarılır. Buna enerji akışı denir.
Aşağıda bir ekoloji piramiti görsellerle desteklenerek verilmiştir.
Kartal
Yılan
Tavşan
Üreticiler
10.000 J
Üçüncül tüketiciler
10 J
Enerji kaybı
İkincil tüketiciler
100 J
Enerji kaybı
Birincil tüketiciler
1.000 J
Enerji kaybı
Basardar Diler
7. Yalnızca verilen bu görsele bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt bulunamaz?
A) Sistemdeki temel enerji kaynağı nedir?
B) Bir beslenme basamağında hangi canlılar yer alabilir?
C) Piramitte kaybedilen enerji tekrar nasıl sisteme dahil olur?
D) Bir basamakta üretilen enerjinin tamamı üst basamaklara geçer mi?
TEST
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
3.00000000 100000 200000 GUNAY YAYINLARI BESİN ZİNCİRİ - 1 Güneş'ten gelen enerji 1.000.000 J 7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Ekolojik piramitte, canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren katmanlar vardır. Bu katmanların her birine beslenme basamağı denir. Beslenme basamağı, canlılar arasında enerji aktarımı sırasında canlının bulunduğu konumu gösterir. Ekoloji piramidinde canlilar birbiriyle beslenirken besinlerle birlikte enerji de ekoloji piramidindeki üreticilerden tüketicilere doğru aktarılır. Buna enerji akışı denir. Aşağıda bir ekoloji piramiti görsellerle desteklenerek verilmiştir. Kartal Yılan Tavşan Üreticiler 10.000 J Üçüncül tüketiciler 10 J Enerji kaybı İkincil tüketiciler 100 J Enerji kaybı Birincil tüketiciler 1.000 J Enerji kaybı Basardar Diler 7. Yalnızca verilen bu görsele bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt bulunamaz? A) Sistemdeki temel enerji kaynağı nedir? B) Bir beslenme basamağında hangi canlılar yer alabilir? C) Piramitte kaybedilen enerji tekrar nasıl sisteme dahil olur? D) Bir basamakta üretilen enerjinin tamamı üst basamaklara geçer mi? TEST 1
B
dahilader dood kalendodelim!=!.\ =\
Şekil I'de uzunlukları 17,6 santimetre ve 14 santimetre olan iki adet boya kalemi gösterilmiştir.
Bansybd
14 cm
17,6 cm
Şekil I
=
3-15
Bleu malo fee ave
Wee
Bu boya kalemlerinin uzunlukları belirli bir süre kullanıldıktan sonra Şekil Il'deki görünümü almıştır. Boya kalem-
lerinin uzunlukları her kullanımda milimetre cinsinden tam sayı olmak üzere 10 milimetreden az ve eşit uzunlukta
kısalmaktadır.
B) 6
8 cm
Buna göre, Şekil I'deki kalemlerin Şekil Il'deki görünüme gelinceye kadar kullanım sayıları arasındaki
fark en az kaç olur? (1 cm
1761
10 mm)
A) 3
C) 8
Şekil II
8
D) 9
140
8
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
B dahilader dood kalendodelim!=!.\ =\ Şekil I'de uzunlukları 17,6 santimetre ve 14 santimetre olan iki adet boya kalemi gösterilmiştir. Bansybd 14 cm 17,6 cm Şekil I = 3-15 Bleu malo fee ave Wee Bu boya kalemlerinin uzunlukları belirli bir süre kullanıldıktan sonra Şekil Il'deki görünümü almıştır. Boya kalem- lerinin uzunlukları her kullanımda milimetre cinsinden tam sayı olmak üzere 10 milimetreden az ve eşit uzunlukta kısalmaktadır. B) 6 8 cm Buna göre, Şekil I'deki kalemlerin Şekil Il'deki görünüme gelinceye kadar kullanım sayıları arasındaki fark en az kaç olur? (1 cm 1761 10 mm) A) 3 C) 8 Şekil II 8 D) 9 140 8
3
A) Yalnız I.
C) II ve III.
2
Yukarıda verilen durumlarla ilgili,
I.
1 ve 2 mayozla oluşur.
II. 3. olayda kromozom sayısı iki katına çıkar.
III. 4. olayda kromozom sayısı hücre sayısı ka-
dardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
3 A) Yalnız I. C) II ve III. 2 Yukarıda verilen durumlarla ilgili, I. 1 ve 2 mayozla oluşur. II. 3. olayda kromozom sayısı iki katına çıkar. III. 4. olayda kromozom sayısı hücre sayısı ka- dardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II. D) I, II ve III.
krarları yapan çocuklar, üzerlerinde
larak topları uygun kalelere atacaktır.
HAVA OLAYLARI
71
FO
11
Heine
III
y Haug
Ditlin
ece birini yanlış kaleye
en hangisi gibi atmış
OLAYLARI KALESİ
ULTRAFEN
7. Bir öğrenci, verilen
proje ödevinin konusunu
ultrafenakademi.com sitesine
yazarak ödevini araştırmaya
çalışmaktadır.
Deneme
ULTRAFEN
Küresel iklim
değişiklikleri-
nin olası SO-
nuçları.
İNDİR
6
Ödev konusunu yukarıdaki gibi yazdığında ilk çıkan dökümanı
indirmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi indirdiği dökümanda
yazılı olamaz?
A) Yuksek oranda fosil yakıt kullanımlarının artması.
B) Çiğ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında artışların olması.
Su kaynaklarının azalmasına, kuraklık, çölleşme ve erozyona
neden olması
D) Buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselerek tarım
ve turizm alanlarının sular altında bırakması.
Y.B.AA.B.A
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
krarları yapan çocuklar, üzerlerinde larak topları uygun kalelere atacaktır. HAVA OLAYLARI 71 FO 11 Heine III y Haug Ditlin ece birini yanlış kaleye en hangisi gibi atmış OLAYLARI KALESİ ULTRAFEN 7. Bir öğrenci, verilen proje ödevinin konusunu ultrafenakademi.com sitesine yazarak ödevini araştırmaya çalışmaktadır. Deneme ULTRAFEN Küresel iklim değişiklikleri- nin olası SO- nuçları. İNDİR 6 Ödev konusunu yukarıdaki gibi yazdığında ilk çıkan dökümanı indirmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi indirdiği dökümanda yazılı olamaz? A) Yuksek oranda fosil yakıt kullanımlarının artması. B) Çiğ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında artışların olması. Su kaynaklarının azalmasına, kuraklık, çölleşme ve erozyona neden olması D) Buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselerek tarım ve turizm alanlarının sular altında bırakması. Y.B.AA.B.A
A
D
lgili seçenekler-
ğrudur? (F.8.2.1.2)
atlar ve şekerler
unur.
ağlayan tek etki
aki bağlardır.
anik bazlar ara-
nik bazını ifade
aplamak isteyen
azdığı formülden
ğıdaki işlemleri
eğerini buluyor.
uvvet (N)
Ozey alanı (m²)
N
= 10 cm²
eri yapan Tuğ-
anlış olduğunu
alı basamakta
D) IV
18. "Doğal seçilim, aynı türün bireylerinden doğa-
daki yaşama şartlarına uyum sağlayanların
hayatta kalıp, uyum sağlayamayanların
yok olmasıdır.
Örneğin arslanlardan kaçan geyik sürüsünde,
hızlı koşabilenler av olmaktan kurtulurken
yavaş koşanlar arslan tarafından yakala-
nırlar. Bu durum geyiklerin bacak boylarına
bağlı olarak koşma yetenekleri ile ilgilidir."
Yukarıdaki bilgileri okuyan bir öğrenci;
Açıklama
Doğal seçilim, adaptasyon
yeteneğinin bir sonucudur.
1
2
3
SAYISAL BÖLÜM
4
Doğal seçilim sonucunda var-
yasyonlar azalır.
Verilen örnekte varyasyonun
olumlu etkisi söz konusudur.
Doğal seçilime neden olan tek
etki av-avcı ilişkisidir.
D
Numaralandırılmış açıklamaları ile ilgili
hangi seçenekteki değerlendirme doğru-
dur? ✔: doğru, X: yanlış (F.8.2.4.1)
A)
B)
✓
D
✓
Y
X
X
Y
X
X
D)
D
D
✓
FEN BİLİMLERİ
Y
X
DY
x
Y
Xx
X
15
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
A D lgili seçenekler- ğrudur? (F.8.2.1.2) atlar ve şekerler unur. ağlayan tek etki aki bağlardır. anik bazlar ara- nik bazını ifade aplamak isteyen azdığı formülden ğıdaki işlemleri eğerini buluyor. uvvet (N) Ozey alanı (m²) N = 10 cm² eri yapan Tuğ- anlış olduğunu alı basamakta D) IV 18. "Doğal seçilim, aynı türün bireylerinden doğa- daki yaşama şartlarına uyum sağlayanların hayatta kalıp, uyum sağlayamayanların yok olmasıdır. Örneğin arslanlardan kaçan geyik sürüsünde, hızlı koşabilenler av olmaktan kurtulurken yavaş koşanlar arslan tarafından yakala- nırlar. Bu durum geyiklerin bacak boylarına bağlı olarak koşma yetenekleri ile ilgilidir." Yukarıdaki bilgileri okuyan bir öğrenci; Açıklama Doğal seçilim, adaptasyon yeteneğinin bir sonucudur. 1 2 3 SAYISAL BÖLÜM 4 Doğal seçilim sonucunda var- yasyonlar azalır. Verilen örnekte varyasyonun olumlu etkisi söz konusudur. Doğal seçilime neden olan tek etki av-avcı ilişkisidir. D Numaralandırılmış açıklamaları ile ilgili hangi seçenekteki değerlendirme doğru- dur? ✔: doğru, X: yanlış (F.8.2.4.1) A) B) ✓ D ✓ Y X X Y X X D) D D ✓ FEN BİLİMLERİ Y X DY x Y Xx X 15
3.
əlıklandığında
komutunun görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Komut bloklarını tekrarlatır.
b) Komutları istenilen süre kadar bekletir.
Yeşil bayrağa tıkladığında bu blok altında sıralanmış kod
kümesini çalıştırır.
d) Bütün kod kümelerini durdurur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
3. əlıklandığında komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Komut bloklarını tekrarlatır. b) Komutları istenilen süre kadar bekletir. Yeşil bayrağa tıkladığında bu blok altında sıralanmış kod kümesini çalıştırır. d) Bütün kod kümelerini durdurur.
9.
56
S
Sevil Öğretmen, öğrencilerine yukarıdaki resimleri gösteriyor. Onlardan bu ürünleri
zamandan tasarruf sağlayanlar ve diğer amaçlar için kullanılanlar olarak grafikte
göstermelerini istiyor.
Öğrencilerin çizeceği grafik hangisi olmalıdır?
A) Ürün Sayısı
76543210
5+
A-Zamandan
tasarruf sağlayan
→Diğer amaç-
la kullanılan
Özellikler
B) Ürün Sayısı
(2
76543210
▲→ Zamandan
tasarruf sağlayan 6
→Diğer amaç-
la kullanılan
C) Ürün Sayısı
Özellikler
765
4
2
O
A-Zamandan
tasarruf sağlayan
→Diğer amaç-
la kullanılan
Özellikler
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
9. 56 S Sevil Öğretmen, öğrencilerine yukarıdaki resimleri gösteriyor. Onlardan bu ürünleri zamandan tasarruf sağlayanlar ve diğer amaçlar için kullanılanlar olarak grafikte göstermelerini istiyor. Öğrencilerin çizeceği grafik hangisi olmalıdır? A) Ürün Sayısı 76543210 5+ A-Zamandan tasarruf sağlayan →Diğer amaç- la kullanılan Özellikler B) Ürün Sayısı (2 76543210 ▲→ Zamandan tasarruf sağlayan 6 →Diğer amaç- la kullanılan C) Ürün Sayısı Özellikler 765 4 2 O A-Zamandan tasarruf sağlayan →Diğer amaç- la kullanılan Özellikler
2. Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.
1. Kömür+ Oksijen
II. Metan Oksijen
Ill. Su Isı
Kül, karbondioksit
ve isi
Karbondioksit,
su buharı ve ISI
Su buharı
Bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) Olayların tamamı kimyasal tepkimedir.
B) Kömür sadece fiziksel değişime uğramıştır.
C) Metanin içerisinde karbon atomları vardır.
D) Su buharı fiziksel yollarla tekrar suya dönüşemez:
So
B
1.
11.
11
(
n
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
2. Aşağıda bazı olaylar verilmiştir. 1. Kömür+ Oksijen II. Metan Oksijen Ill. Su Isı Kül, karbondioksit ve isi Karbondioksit, su buharı ve ISI Su buharı Bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Olayların tamamı kimyasal tepkimedir. B) Kömür sadece fiziksel değişime uğramıştır. C) Metanin içerisinde karbon atomları vardır. D) Su buharı fiziksel yollarla tekrar suya dönüşemez: So B 1. 11. 11 ( n
FEN BİLİMLERİ
B
Kitapçık Türü
17. Bilim insanları genetik bir müdahale ile küçük ve şeffaf bir denizanası türünün avını yakalamak ve beslenmek
gibi karmaşık hareketleri gerçekleştirmek amacıyla sinir hücrelerinin birlikte nasıl çalıştığının sırrını çözdü.
Araştırmacılar bu basit denizanası türüne bir gen aktarımı yaparak sinir hücrelerinin harekete geçtiği zaman par-
lamasını sağladılar. Böylece denizanasının karmaşık hareketlerinde sinir hücrelerinin hangi sırayla ve yoğunluk-
ta çalıştığını keşfettiler.
Buna göre verilen biyoteknolojik çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Biyoteknolojik çalışmalarda sadece ilkel canlılara gen aktarımı yapılabilir.
B) Gen aktarımı yapılan denizanasının sinir hücrelerinin parlamasının nedeni bu hücrelerin mutasyona uğrama-
sıdır.
C) Gen aktarımı yapılmayan denizanasının genetik yapısında parlama özelliğini sağlayan genler bulunmaktadır.
D) Yapılan çalışmada genetik müdahaleye uğrayan denizanasının sinir hücrelerinin hepsinin aynı sıklık ve yo-
ğunlukta çalıştığı tespit edilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
FEN BİLİMLERİ B Kitapçık Türü 17. Bilim insanları genetik bir müdahale ile küçük ve şeffaf bir denizanası türünün avını yakalamak ve beslenmek gibi karmaşık hareketleri gerçekleştirmek amacıyla sinir hücrelerinin birlikte nasıl çalıştığının sırrını çözdü. Araştırmacılar bu basit denizanası türüne bir gen aktarımı yaparak sinir hücrelerinin harekete geçtiği zaman par- lamasını sağladılar. Böylece denizanasının karmaşık hareketlerinde sinir hücrelerinin hangi sırayla ve yoğunluk- ta çalıştığını keşfettiler. Buna göre verilen biyoteknolojik çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Biyoteknolojik çalışmalarda sadece ilkel canlılara gen aktarımı yapılabilir. B) Gen aktarımı yapılan denizanasının sinir hücrelerinin parlamasının nedeni bu hücrelerin mutasyona uğrama- sıdır. C) Gen aktarımı yapılmayan denizanasının genetik yapısında parlama özelliğini sağlayan genler bulunmaktadır. D) Yapılan çalışmada genetik müdahaleye uğrayan denizanasının sinir hücrelerinin hepsinin aynı sıklık ve yo- ğunlukta çalıştığı tespit edilmiştir.
geçmesine buharlaşma denir.
B)Aşağıdaki cümlelerde yer alan
boşluklara uygun kelimeleri
yerleştiriniz. (10P)
1. Kuvvetin birimi
2. Bitkiler,
..ve
olmak üzere ikiye ayrılırlar.
3. Kuşlar
'dur.
.bitkiler
....solunumu yaparken,
solunumu yaparlar.
balıklar
4. Bir cisme uygulanan kuvvet ortadan
kalktığında tekrar eski haline gelen
cisimlere
..cisimler denir.
yüzeylerde fazla
5. Sürtünme,
iken .....
yüzeylerde azdır.
6. Paraşüt kullanımı hava direncinin
..............etkisine örnek olarak verilebilir.
7. Gemilerin uçlarının V şeklinde
tasarlanması su direncini ....... yöneliktir
8. Katı hâldeki bir maddenin Isı
SIVI hâle geçmesi olayına ..........denir..
9. Gaz hâldeki bir maddenin direkt katı
hâle geçmesi olayına ...............denir.
10. Katı hâldeki bir maddenin direkt
gaz hâle geçmesi olayına ............denir.
E)
ve
ha
(6)
**
yaz
**
dei
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
geçmesine buharlaşma denir. B)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. (10P) 1. Kuvvetin birimi 2. Bitkiler, ..ve olmak üzere ikiye ayrılırlar. 3. Kuşlar 'dur. .bitkiler ....solunumu yaparken, solunumu yaparlar. balıklar 4. Bir cisme uygulanan kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline gelen cisimlere ..cisimler denir. yüzeylerde fazla 5. Sürtünme, iken ..... yüzeylerde azdır. 6. Paraşüt kullanımı hava direncinin ..............etkisine örnek olarak verilebilir. 7. Gemilerin uçlarının V şeklinde tasarlanması su direncini ....... yöneliktir 8. Katı hâldeki bir maddenin Isı SIVI hâle geçmesi olayına ..........denir.. 9. Gaz hâldeki bir maddenin direkt katı hâle geçmesi olayına ...............denir. 10. Katı hâldeki bir maddenin direkt gaz hâle geçmesi olayına ............denir. E) ve ha (6) ** yaz ** dei
8. Biyolojik süreçlerin, herhangi bir canlının tamamının veya bir parçasının mal ve hizmet üretmek amacıyla kul-
lanılmasına biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji sayesinde canlıların kalıtsal yapısında istenen değişiklikler mey-
dana getirilebilmektedir. Bu değişikliklerin bazıları insanlık için yararlı olurken bazıları da zararlıdır. Aşağıda
bazı biyoteknolojik uygulamalar verilmiştir.
1. Tarım ürünlerinde verimi olumsuz etkileyen mikroorganizmalara dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi
II. Transgenik bitkilerin yapısındaki toksinlerin bitki kökleriyle toprağa geçmesi.
III. Sağlık sektöründe kullanılması için hormon, vitamin ve aşı üretilmesi
Yukarıda verilen bu uygulamalar değerlendirildiğinde hangileri yararlı biyoteknolojik uygulamalar ar:
sında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
ve III
D/ 1,
I, II ve III
Diğer sayfaya geç
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
8. Biyolojik süreçlerin, herhangi bir canlının tamamının veya bir parçasının mal ve hizmet üretmek amacıyla kul- lanılmasına biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji sayesinde canlıların kalıtsal yapısında istenen değişiklikler mey- dana getirilebilmektedir. Bu değişikliklerin bazıları insanlık için yararlı olurken bazıları da zararlıdır. Aşağıda bazı biyoteknolojik uygulamalar verilmiştir. 1. Tarım ürünlerinde verimi olumsuz etkileyen mikroorganizmalara dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi II. Transgenik bitkilerin yapısındaki toksinlerin bitki kökleriyle toprağa geçmesi. III. Sağlık sektöründe kullanılması için hormon, vitamin ve aşı üretilmesi Yukarıda verilen bu uygulamalar değerlendirildiğinde hangileri yararlı biyoteknolojik uygulamalar ar: sında gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II ve III D/ 1, I, II ve III Diğer sayfaya geç
A 3. Deneme
Fen
9. 1996 yılında genetik mühendislerinin çalışmaları sonucunda klonlama gerçekleşti. Dolly, klonlama sonucu
dünyaya gelen ilk memeli canlıdır. Bu klonlama yöntemi aşağıda gösterilmiştir.
K koyunu
L koyunu
Koyunun Yumurta
yumurta
hücresinin
hücresi
Koyunun vücut
hücresi
çekirdeği
çıkarılır.
Hücre
çoğaltılarak
embriyo
oluşturulur.
L koyununun vücut
hücresinden alınan
Çekirdeği çekirdek K koyununun
çıkarılır.
yumurta hücresine
aktarılır.
Taşıyıcı koyunun
doğum yapması
sonucu Dolly
dünyaya gelir.
Embriyo
M koyununun
rahmine
yerleştirilir.
Bu çalışma sonucunda klonlanan Dolly ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eşeyli üreme sonucu oluşmuştur.
B) Genetik yapısı K koyunu ile aynıdır.
C) Kalıtsal özellikleri L koyunu ile aynıdır.
D) Tüm özellikleri M koyunu ile aynıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
A 3. Deneme Fen 9. 1996 yılında genetik mühendislerinin çalışmaları sonucunda klonlama gerçekleşti. Dolly, klonlama sonucu dünyaya gelen ilk memeli canlıdır. Bu klonlama yöntemi aşağıda gösterilmiştir. K koyunu L koyunu Koyunun Yumurta yumurta hücresinin hücresi Koyunun vücut hücresi çekirdeği çıkarılır. Hücre çoğaltılarak embriyo oluşturulur. L koyununun vücut hücresinden alınan Çekirdeği çekirdek K koyununun çıkarılır. yumurta hücresine aktarılır. Taşıyıcı koyunun doğum yapması sonucu Dolly dünyaya gelir. Embriyo M koyununun rahmine yerleştirilir. Bu çalışma sonucunda klonlanan Dolly ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eşeyli üreme sonucu oluşmuştur. B) Genetik yapısı K koyunu ile aynıdır. C) Kalıtsal özellikleri L koyunu ile aynıdır. D) Tüm özellikleri M koyunu ile aynıdır.
Ban hangi
2
Fen Bilimleri << A
11. Braagmac X Y ve 2 beni belemek istiyor. Bunun için adaki yöntemleri kullanıyor.
Nybermen besine yo prest damat va maior mak olugmani betdent
Protein belirlemek in besin üzerine nitrik asit damlatilir ve san renk olugmasi beklenir.
Ya bertemek ph beyaz kağıt üzerine besin değdiğinde kagidi geftanlaşması beklenir.
Araghrmaci bu yöntemleri kullanarak iki deney yapıyor.
Deney 1: Petri kaplanma X. Y ve 2 besinler konularak üzerlerine yet ve nitrik asit damlatiliyor.
1 numarah petri kabindaki X besin mor renk alıyor. 4 numarah petri kabindaki Y basini san renk alıyor.
Diger kaplarda renk değişimi gözlenmiyor.
AL
C)
D)
Nitrik
asit
X
Yumurta
Geviz
Patates
Ekmek
lyot
Y
Ekmek
Ekmek
Yumurta
Cevie
3
Deney 2 Petri kaplarındaki besin omekleri alınarak beyaz kağıda sürülüyor. Sadece 2 besini kağıda şeffaf renk
veriyor.
Buna göre petri kaplarındaki besin çeşitleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
2
Ceviz
Nitrik
Yumurta
Coviz
Patates
lyot
Nitrik
6
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
Ban hangi 2 Fen Bilimleri << A 11. Braagmac X Y ve 2 beni belemek istiyor. Bunun için adaki yöntemleri kullanıyor. Nybermen besine yo prest damat va maior mak olugmani betdent Protein belirlemek in besin üzerine nitrik asit damlatilir ve san renk olugmasi beklenir. Ya bertemek ph beyaz kağıt üzerine besin değdiğinde kagidi geftanlaşması beklenir. Araghrmaci bu yöntemleri kullanarak iki deney yapıyor. Deney 1: Petri kaplanma X. Y ve 2 besinler konularak üzerlerine yet ve nitrik asit damlatiliyor. 1 numarah petri kabindaki X besin mor renk alıyor. 4 numarah petri kabindaki Y basini san renk alıyor. Diger kaplarda renk değişimi gözlenmiyor. AL C) D) Nitrik asit X Yumurta Geviz Patates Ekmek lyot Y Ekmek Ekmek Yumurta Cevie 3 Deney 2 Petri kaplarındaki besin omekleri alınarak beyaz kağıda sürülüyor. Sadece 2 besini kağıda şeffaf renk veriyor. Buna göre petri kaplarındaki besin çeşitleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2 Ceviz Nitrik Yumurta Coviz Patates lyot Nitrik 6
3.
► Bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üre-
timi
► Kanser hastalığının tedavisinde kullanılacak gene-
tik ürünlerin elde edilmesi
► Hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğin ona-
rimi
Bitkilerin toprak yüzeyine döşenen özel boru siste-
miyle düzenli olarak sulanması
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi, biyoteknolojik
uygulamalara örnek verilebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoçeşitlilik
3. ► Bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üre- timi ► Kanser hastalığının tedavisinde kullanılacak gene- tik ürünlerin elde edilmesi ► Hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğin ona- rimi Bitkilerin toprak yüzeyine döşenen özel boru siste- miyle düzenli olarak sulanması Yukarıda verilenlerden kaç tanesi, biyoteknolojik uygulamalara örnek verilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4