Biyoteknoloji Soruları

15. Biyoteknolojinin diğer bilimler ile bağlantısını gösteren bir şema aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.
Biyoteknoloji, genetik mühendisliği çalışmaları sonu-
cunda oluşan yapıdan endüstri yolu ile farklı ürünler
elde edilmesi anlamına gelir. Başka bir ifade ile bi-
yoteknoloji, genetik mühendisliği çalışmalarını araç
olarak kullanan yöntemlerin bütünüdür. Genetik mü-
hendislerin yaptığı gen tedavisi, bir canlıdan alınan
genin başka bir canlıya aktarılması ve canlıların
klonlanması gibi çalışmalar biyoteknoloji ile ilişkilidir.
Genetik Mühendisliği
Mühendislik Bilimleri
Biyoloji
Biyoteknoloji
Kimya Mühendisliği
Biyokimya
Kimya
Verilen bilgiler ve şemaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğruluğuna ulaşılabilir?
DNA'nın bir bölümündeki geninin alınıp başka bir canlıya aktarılması olayı biyoteknoloji ile ilişkilidir.
Insanda insülin üretimini sağlayan genin, bir bakteriye aktarılması biyoteknolojinin çalışma alanı
iken genleri değiştirilmiş bakteriden insülin hormonu üretmek genetik mühendisliği çalışma alanıdır.
C) Turşu, peynir ve hamur yapımı gibi çalışmalar kimya bilimi ile geleneksel biyoteknoloji ilişkili üretim
olaylarıdır.
Ateş böceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisi ışık saçmaktadır.
Bu çalışma sürecinde genetik mühendisleri ve biyokimya uzmanları birlikte çalışmaktadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
15. Biyoteknolojinin diğer bilimler ile bağlantısını gösteren bir şema aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Biyoteknoloji, genetik mühendisliği çalışmaları sonu- cunda oluşan yapıdan endüstri yolu ile farklı ürünler elde edilmesi anlamına gelir. Başka bir ifade ile bi- yoteknoloji, genetik mühendisliği çalışmalarını araç olarak kullanan yöntemlerin bütünüdür. Genetik mü- hendislerin yaptığı gen tedavisi, bir canlıdan alınan genin başka bir canlıya aktarılması ve canlıların klonlanması gibi çalışmalar biyoteknoloji ile ilişkilidir. Genetik Mühendisliği Mühendislik Bilimleri Biyoloji Biyoteknoloji Kimya Mühendisliği Biyokimya Kimya Verilen bilgiler ve şemaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğruluğuna ulaşılabilir? DNA'nın bir bölümündeki geninin alınıp başka bir canlıya aktarılması olayı biyoteknoloji ile ilişkilidir. Insanda insülin üretimini sağlayan genin, bir bakteriye aktarılması biyoteknolojinin çalışma alanı iken genleri değiştirilmiş bakteriden insülin hormonu üretmek genetik mühendisliği çalışma alanıdır. C) Turşu, peynir ve hamur yapımı gibi çalışmalar kimya bilimi ile geleneksel biyoteknoloji ilişkili üretim olaylarıdır. Ateş böceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisi ışık saçmaktadır. Bu çalışma sürecinde genetik mühendisleri ve biyokimya uzmanları birlikte çalışmaktadır.
4.
DINAVI
Doğa bilimleri ve mühendislik dallarından yararlanılarak DNA tekno-
lojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapılarını değiştirerek
ve geliştirerek çeşitli maddeler üretilmesi ve bu süreçte uygulanan
işlemler ve teknikler biyoteknoloji ile adlandırılır.
Biyoteknoloji; biyokimya, genetik, mikrobiyoloji, bilgisayar mühen-
disliği, endüstri mühendisliği gibi pek çok farklı alanı bünyesinde ba
rindirir.
Biyoteknolojinin tip, eczacılık, gıda, tarım gibi geniş kullanım alanı olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki uygulama alanlarından hangisi diğerlerinden farklı bir alanda yapılan çalışmadır?
A) Bulaşıcı hastalıkları önleyici aşı ve antibiyotik üretilmesi
B) Bakteriler kullanılarak insülin ve büyüme hormonu üretilmesi
C) Çekirdeksiz meyve üretimi
D) Hasar gören beyin hücreleri ve omuriliğin onarılması
SAYISAL BÖLÜM
sebe That intescenab led t
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
4. DINAVI Doğa bilimleri ve mühendislik dallarından yararlanılarak DNA tekno- lojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapılarını değiştirerek ve geliştirerek çeşitli maddeler üretilmesi ve bu süreçte uygulanan işlemler ve teknikler biyoteknoloji ile adlandırılır. Biyoteknoloji; biyokimya, genetik, mikrobiyoloji, bilgisayar mühen- disliği, endüstri mühendisliği gibi pek çok farklı alanı bünyesinde ba rindirir. Biyoteknolojinin tip, eczacılık, gıda, tarım gibi geniş kullanım alanı olduğu görülmektedir. Aşağıdaki uygulama alanlarından hangisi diğerlerinden farklı bir alanda yapılan çalışmadır? A) Bulaşıcı hastalıkları önleyici aşı ve antibiyotik üretilmesi B) Bakteriler kullanılarak insülin ve büyüme hormonu üretilmesi C) Çekirdeksiz meyve üretimi D) Hasar gören beyin hücreleri ve omuriliğin onarılması SAYISAL BÖLÜM sebe That intescenab led t
i
1. uygulama
A
Aktarılmak
istenen gen
2. uygulama
Hastalık geni
içeren hücre
+
Bakteri
Hastalıklı gen
tonguç
B) I ve III.
dan
0 O'dan 8'e Sayısal
→
Gen bakteriye eklenir.
Gen aktarımı
Hastalık genini engelleyen gen
hücreye eklenir.
Bu uygulamalar ile ilgili,
1. 1. uygulamada, bakteri aktarılan genin görevini yapar.
II. 2. uygulamada hücreye verilen gen, hatalı genin işlevini engeller.
Ill. 1. uygulama ile bakterilere insülin ve büyüme hormonu ürettirilebilir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
AVYalnız I.
Hastalık genini engelleyici gen
Gen tedavisi
Eklenen
201
gen
bakteri
DNA'sıyla birleşir.
D) I, II ve III.
C) II ve III.
Sağlıklı hücre
D), II ve III.
longuç
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
i 1. uygulama A Aktarılmak istenen gen 2. uygulama Hastalık geni içeren hücre + Bakteri Hastalıklı gen tonguç B) I ve III. dan 0 O'dan 8'e Sayısal → Gen bakteriye eklenir. Gen aktarımı Hastalık genini engelleyen gen hücreye eklenir. Bu uygulamalar ile ilgili, 1. 1. uygulamada, bakteri aktarılan genin görevini yapar. II. 2. uygulamada hücreye verilen gen, hatalı genin işlevini engeller. Ill. 1. uygulama ile bakterilere insülin ve büyüme hormonu ürettirilebilir ifadelerinden hangileri doğrudur? AVYalnız I. Hastalık genini engelleyici gen Gen tedavisi Eklenen 201 gen bakteri DNA'sıyla birleşir. D) I, II ve III. C) II ve III. Sağlıklı hücre D), II ve III. longuç
12. Aşağıda bazı özellikler bakımından üstün olan hay-
van ırklarının melezleme çalışmasıyla döllendirilip
yeni hayvan ırklarının elde edilme şeması verilmiş-
tir.
Ą
A
Irkı
1. Aşama
X
Döllenme
D Irkı
8. Hafta
B
Irkı
• Et verimi yüksek.
• Süt verimi yüksek.
Hastalıklara karşı
dayanıksız.
C
Irki
A) I ve II
C) II ve III
2. Aşama
X
Döllenme
E Irkı
D
Irkı
. Et verimi yüksek.
• Süt verimi yüksek.
Hastalıklara karşı
dayanıklı.
Buna göre,
1. E ırkının D ırkına göre daha üstün olduğu söyle-
nebilir.
Cirkının D ırkına göre hastalıklara dayanıklılığı-
nin daha fazla olduğu söylenebilir.
fil. Bu çalışma modern biyoteknolojinin çalışma ala-
nına girer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) ve III
D) I, II ve III
13. DD
tu
rir
A
a
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
12. Aşağıda bazı özellikler bakımından üstün olan hay- van ırklarının melezleme çalışmasıyla döllendirilip yeni hayvan ırklarının elde edilme şeması verilmiş- tir. Ą A Irkı 1. Aşama X Döllenme D Irkı 8. Hafta B Irkı • Et verimi yüksek. • Süt verimi yüksek. Hastalıklara karşı dayanıksız. C Irki A) I ve II C) II ve III 2. Aşama X Döllenme E Irkı D Irkı . Et verimi yüksek. • Süt verimi yüksek. Hastalıklara karşı dayanıklı. Buna göre, 1. E ırkının D ırkına göre daha üstün olduğu söyle- nebilir. Cirkının D ırkına göre hastalıklara dayanıklılığı- nin daha fazla olduğu söylenebilir. fil. Bu çalışma modern biyoteknolojinin çalışma ala- nına girer. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) ve III D) I, II ve III 13. DD tu rir A a
k=Aa
L = Aa
Misirin atası teosinte
10. Mısır bitkisi yaklaşık 7000 yıl önce New Mexico'da yerliler tarafından bulunmuştur. Boyu ortalama 12-13 cm uzun-
luğunda olan mısır bitkisinin atası olan teosinte, yerliler tarafından uzun boylu olanların tohumları alınarak ekilmiş
ve bunlardan daha uzun boylu mısır bitkileri ve daha cok tohuma sahip mısır koçanları elde etmişlerdir.
SKYTGLGS23 Soru Kalesi Yayınları
Buna göre teosinte bitkisinden bugünkü mısır bitkisinin elde edilmesi ile ilgili,
1. Mısır bitkisinin gen yapısında değişiklikler yapılmıştır.
II. Biyoteknolojinin geleneksel ıslah çalışmaları ile yapılmıştır.
III. Teosite bitkisinin üstün özellikleri seçilerek üretilmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D)
X
2
12
C) II ve III
Bugünkü mısır
D) I, II ve III
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
k=Aa L = Aa Misirin atası teosinte 10. Mısır bitkisi yaklaşık 7000 yıl önce New Mexico'da yerliler tarafından bulunmuştur. Boyu ortalama 12-13 cm uzun- luğunda olan mısır bitkisinin atası olan teosinte, yerliler tarafından uzun boylu olanların tohumları alınarak ekilmiş ve bunlardan daha uzun boylu mısır bitkileri ve daha cok tohuma sahip mısır koçanları elde etmişlerdir. SKYTGLGS23 Soru Kalesi Yayınları Buna göre teosinte bitkisinden bugünkü mısır bitkisinin elde edilmesi ile ilgili, 1. Mısır bitkisinin gen yapısında değişiklikler yapılmıştır. II. Biyoteknolojinin geleneksel ıslah çalışmaları ile yapılmıştır. III. Teosite bitkisinin üstün özellikleri seçilerek üretilmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) X 2 12 C) II ve III Bugünkü mısır D) I, II ve III Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
2.
2. ÜNİTE Biyoteknoloji
Tıp ve Eczacılık
Uygulamaları
Örnektir
↓
1. Aşı üretimi
X
BİYOTEKNOLOJİNİN UYGULAMA ALANLARI
Gıda Üretim
Uygulamaları
Örnektir
1. Meyveli yoğurt
Bitkilerdeki
Uygulamalar
Örnektir
1. Dirençli bitkiler
Z
Hayvancılık
Uygulamaları
2.
Örnektir
1. Kaliteli et ve
süt üretimi
T
Kavram haritasında yazılması gereken ikinci örneklerin yerine temsili harfler eklenmiştir.
Bu harflerin yerine yazılabilecek örneklerden hangisi aşağıda doğru verilmiştir?
A) "X" yerine "hormon ve vitamin üretimi" yazılabilir.
B) "Y" yerine "tohum veriminin arttırılması" yazılabilir.
"Z" yerine "raf ömrü arttırılmış gıdalar" yazılabilir.
D) "T" yerine "çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi" yazılabilir.
Çevre
Uygulamalan
Örnektir
2. ÜNİTE Biyoteknoloji
1998 yılında Japonya'da bir ineğin hüc
1. Arıtma tesislerinde
suyun temizlenme
R
Yumurta
hücresi
Çekirdeği
çıkarılıyor.
VE
hü
Dişi ineğin
yerleşti
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
2. 2. ÜNİTE Biyoteknoloji Tıp ve Eczacılık Uygulamaları Örnektir ↓ 1. Aşı üretimi X BİYOTEKNOLOJİNİN UYGULAMA ALANLARI Gıda Üretim Uygulamaları Örnektir 1. Meyveli yoğurt Bitkilerdeki Uygulamalar Örnektir 1. Dirençli bitkiler Z Hayvancılık Uygulamaları 2. Örnektir 1. Kaliteli et ve süt üretimi T Kavram haritasında yazılması gereken ikinci örneklerin yerine temsili harfler eklenmiştir. Bu harflerin yerine yazılabilecek örneklerden hangisi aşağıda doğru verilmiştir? A) "X" yerine "hormon ve vitamin üretimi" yazılabilir. B) "Y" yerine "tohum veriminin arttırılması" yazılabilir. "Z" yerine "raf ömrü arttırılmış gıdalar" yazılabilir. D) "T" yerine "çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi" yazılabilir. Çevre Uygulamalan Örnektir 2. ÜNİTE Biyoteknoloji 1998 yılında Japonya'da bir ineğin hüc 1. Arıtma tesislerinde suyun temizlenme R Yumurta hücresi Çekirdeği çıkarılıyor. VE hü Dişi ineğin yerleşti
a iş birliği yapar.
unda uçuş gerçekleştirir.
16. Aynı yumurta ve spermden oluşan ve aynı gün doğan kar-
deşlere tek yumurta ikizi denir. Aşağıda aynı genetik ko-
da sahip olan tek yumurta ikizi kardeşlerin oluşum süreci
şematik olarak verilmiştir.
Yumurta
Anne
Döllenme
A) Gen aktarımı
C) Klonlama
Sperm
Baba
Ali
Zigot
iki embriyo
oluşur.
Aşağıda verilen biyoteknolojik yöntemlerden hangisi
ile tek yumurta ikiz kardeşler gibi aynı genetik yapıya
sahip çok sayıda yavru üretilmesi sağlanabilir?
B) Aşılama
D) Islah
Veli
Diğer sayfaya geçiniz. Des
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
a iş birliği yapar. unda uçuş gerçekleştirir. 16. Aynı yumurta ve spermden oluşan ve aynı gün doğan kar- deşlere tek yumurta ikizi denir. Aşağıda aynı genetik ko- da sahip olan tek yumurta ikizi kardeşlerin oluşum süreci şematik olarak verilmiştir. Yumurta Anne Döllenme A) Gen aktarımı C) Klonlama Sperm Baba Ali Zigot iki embriyo oluşur. Aşağıda verilen biyoteknolojik yöntemlerden hangisi ile tek yumurta ikiz kardeşler gibi aynı genetik yapıya sahip çok sayıda yavru üretilmesi sağlanabilir? B) Aşılama D) Islah Veli Diğer sayfaya geçiniz. Des
04. Aşağıda bir bitki üzerinde yapılan çalışmaya ait
aşamalar verilmiştir.
Antibiyotik
Böceğe karşı
direnç geni direnç geni
1. Agrobacterium'a (bir bakteri türü) özel bir DNA
tekniğiyle antibiyotik direnç geni ile böceklere
karşı direnç geni aktarılır.
2. Bitki yaprağı kesilerek yaralanma bölgesine
Agrobacterium bakterisi bulaştırılır.
3. Yaralanan bitki hücrelerinden salgılanan özel
bir madde, bu genin bitki hücresine geçmesini
sağlar.
4. Böylece istenilen gen bitkilere aktarılmış olur.
Genetiği değiştirilmiş bitki hücreleri antibiyotik
ve büyüme hormonu içeren kültür ortamına ta-
şınır.
5. Oluşan yeni bitki hem antibiyotiğe hem de bö-
ceklere karşı dirençli olur.
Yukarıda verilen olayla ilgili olarak;
1. Biyoteknolojinin tarım alanındaki uygulama-
larından biridir
II. Bitkiye gen aktarımı yapılmıştır.
III. Uygulama sonunda bitkinin genetik yapısı
değişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
ve
B) I ve II
D), Ilve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
04. Aşağıda bir bitki üzerinde yapılan çalışmaya ait aşamalar verilmiştir. Antibiyotik Böceğe karşı direnç geni direnç geni 1. Agrobacterium'a (bir bakteri türü) özel bir DNA tekniğiyle antibiyotik direnç geni ile böceklere karşı direnç geni aktarılır. 2. Bitki yaprağı kesilerek yaralanma bölgesine Agrobacterium bakterisi bulaştırılır. 3. Yaralanan bitki hücrelerinden salgılanan özel bir madde, bu genin bitki hücresine geçmesini sağlar. 4. Böylece istenilen gen bitkilere aktarılmış olur. Genetiği değiştirilmiş bitki hücreleri antibiyotik ve büyüme hormonu içeren kültür ortamına ta- şınır. 5. Oluşan yeni bitki hem antibiyotiğe hem de bö- ceklere karşı dirençli olur. Yukarıda verilen olayla ilgili olarak; 1. Biyoteknolojinin tarım alanındaki uygulama- larından biridir II. Bitkiye gen aktarımı yapılmıştır. III. Uygulama sonunda bitkinin genetik yapısı değişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I ve B) I ve II D), Ilve III
7. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid - 19) ile ilgili aşı çalışmaları hala sürmektedir.
Aşağıda aşı geliştirme çalışmaları sırasında uzmanların belirttiği iki farklı senaryo verilmiştir.
SENARYO 1
Koronavirüs Aşıyı Yok Edemeyecek.
Başarılı bir aşı virüsü durdurabilir. Ancak virüs
aşıyı alt edebilecek mutasyonlar geçirmez.
Tüm virüsler gibi koronavirüs de insandan in-
sana geçerken mutasyona uğruyor. Ancak bu
mutasyonlar sadece virüsün genetik kodunda
değişikliğe neden olurken virüsün işleyiş bici-
mini değiştirmiyor. Dolayısıyla aşıyı alt ede-
bilecek herhangi bir mutasyon virüsün başka
hücreleri enfekte edememesi anlamına geli-
yor.
SENARYO 2
Mutasyonlar zamanla aşıyı etkisiz
hale getirecek.
Virüs vücuttaki savaşçı hücrelerin (antikor-
ların) yapışmasını engeleyecek bir şekilde
mutasyona uğrarsa bu durum kalıcı ve evren-
sel bir aşı bulunmasını zorlaştırabilir. Vücu-
dun bir enfeksiyon ya da aşıya tepki olarak
ürettiği antikorlar, virüslerin antijen adı ver-
ilen belirli noktalarına yapışarak etkili oluyor.
Virüsteki rastgele mutasyonlar antijenin şeklini
değiştirirse bu durum aşıyı virüse karşı daha
etkisiz hâle getirebilir.
Bilim insanları tarafından öngörülen senaryolar değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisinin
yapılması uygun olmaz?
A) Her iki senaryoda da virüslerin mutasyona uğrayacakları ve genetik yapılarının değişeceği öngörülmektedir.
B) Aşının virüs üzerinde etkileri konusunda bilim insanlarının farklı görüşleri olduğundan aşı çalışmalarına baş-
lanması mümkün değildir.
C) Hastalığa sebep olan etkenin geçireceği mutasyonlar aşı üretme çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebilir.
D) Hastalık yapıcı etkenin geçirdiği mutasyonlar bu etkenin geliştirilen aşıya karşı direnç kazanmasını sağlayabilir.
Mozaik Yayınları
Luiler vorilmistir
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
7. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid - 19) ile ilgili aşı çalışmaları hala sürmektedir. Aşağıda aşı geliştirme çalışmaları sırasında uzmanların belirttiği iki farklı senaryo verilmiştir. SENARYO 1 Koronavirüs Aşıyı Yok Edemeyecek. Başarılı bir aşı virüsü durdurabilir. Ancak virüs aşıyı alt edebilecek mutasyonlar geçirmez. Tüm virüsler gibi koronavirüs de insandan in- sana geçerken mutasyona uğruyor. Ancak bu mutasyonlar sadece virüsün genetik kodunda değişikliğe neden olurken virüsün işleyiş bici- mini değiştirmiyor. Dolayısıyla aşıyı alt ede- bilecek herhangi bir mutasyon virüsün başka hücreleri enfekte edememesi anlamına geli- yor. SENARYO 2 Mutasyonlar zamanla aşıyı etkisiz hale getirecek. Virüs vücuttaki savaşçı hücrelerin (antikor- ların) yapışmasını engeleyecek bir şekilde mutasyona uğrarsa bu durum kalıcı ve evren- sel bir aşı bulunmasını zorlaştırabilir. Vücu- dun bir enfeksiyon ya da aşıya tepki olarak ürettiği antikorlar, virüslerin antijen adı ver- ilen belirli noktalarına yapışarak etkili oluyor. Virüsteki rastgele mutasyonlar antijenin şeklini değiştirirse bu durum aşıyı virüse karşı daha etkisiz hâle getirebilir. Bilim insanları tarafından öngörülen senaryolar değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması uygun olmaz? A) Her iki senaryoda da virüslerin mutasyona uğrayacakları ve genetik yapılarının değişeceği öngörülmektedir. B) Aşının virüs üzerinde etkileri konusunda bilim insanlarının farklı görüşleri olduğundan aşı çalışmalarına baş- lanması mümkün değildir. C) Hastalığa sebep olan etkenin geçireceği mutasyonlar aşı üretme çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebilir. D) Hastalık yapıcı etkenin geçirdiği mutasyonlar bu etkenin geliştirilen aşıya karşı direnç kazanmasını sağlayabilir. Mozaik Yayınları Luiler vorilmistir
4. Aşağıdaki posterde bazı gök cisimleri gösterilmiştir.
Güneş
Dünya
Posterdeki gök cisimleri için;
1. Evrenin bir parçası olmaları
II. Uzayın bir parçası olmaları
III. Aynı gökadada yer almaları
verilen özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız 1
HT
C) ve
B) I ve III
D-I, II ve III
Ay
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
4. Aşağıdaki posterde bazı gök cisimleri gösterilmiştir. Güneş Dünya Posterdeki gök cisimleri için; 1. Evrenin bir parçası olmaları II. Uzayın bir parçası olmaları III. Aynı gökadada yer almaları verilen özelliklerden hangileri ortaktır? A) Yalnız 1 HT C) ve B) I ve III D-I, II ve III Ay
7. Aşağıda çeşitli canlılarda uygulanan bazı yöntemler yer almaktadır.
klonlama
Bir canlının genetik olarak
kopyası oluşturulur.
A) Yalnız I.
Et verimi yüksek bir ırk ile süt
verimi yüksek bir ırk çiftleştirilerek
chem et hem de süt verimi yüksek
irk elde edilebilir.
O-C1-0
islan
Yapay seam Gacktarn
ve III.
Buna göre verilen bu olaylarddan hangileri genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir?
tyy
to
C) Il ve Ill.
8. K ve L maddelerinin sulu çözeltilerinin açığa çıkardıkları iyonlar aşağıda verilmiştir.
Suda
K Maddesi
H* Asit
Bir gen, bir canlı türünden diğerine
aktarılarak, geni aktarılan canlının
kendine özgü özellikleri ortaya çıkar.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
7. Aşağıda çeşitli canlılarda uygulanan bazı yöntemler yer almaktadır. klonlama Bir canlının genetik olarak kopyası oluşturulur. A) Yalnız I. Et verimi yüksek bir ırk ile süt verimi yüksek bir ırk çiftleştirilerek chem et hem de süt verimi yüksek irk elde edilebilir. O-C1-0 islan Yapay seam Gacktarn ve III. Buna göre verilen bu olaylarddan hangileri genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir? tyy to C) Il ve Ill. 8. K ve L maddelerinin sulu çözeltilerinin açığa çıkardıkları iyonlar aşağıda verilmiştir. Suda K Maddesi H* Asit Bir gen, bir canlı türünden diğerine aktarılarak, geni aktarılan canlının kendine özgü özellikleri ortaya çıkar. D) I, II ve III.
aşır
5.
4.
Dünya'nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin ekim z
leştirmelerinden hangisi doğrudur?
B
1 Antibiyotik üretimi
2 Tüp bebek yöntemi
3 Klonlama
4 Dirençli bitkiler elde etme
B
Bitki
Havuç
Patates
Lahana
Karpuz
B
Aşağıdaki tabloda biyoteknoloji ve genetik mühen-
dislerinin yaptıkları çalışmalar verilmiştir. Biyotekno-
loji ile ilgili çalışmanın yanına "B", genetik mühen-
disliği ile ilgili çalışmanın yanına "G" yazılacaktır.
R
G
B
Buna göre tabloyu doğru dolduran bir öğrenci
sırasıyla aşağıdaki görünümlerden hangisini el-
de eder?
WHOPPER DENEME
B
G
Dünya'nın Konumu
G
B
VIDEO
CÖZÜMLÜ
C)
B
G
3
G
1
G
3
G
B
B
G
OGRETICI SORULAR
SINAV SİSTEMİNE
%100 UYGUN
Yarım Kür
Güney Yarım
Güney Yarım
Kuzey Yarim
Kuzey Yarım
5. Canlıları
şansın
"adapt
adapta
na olar
KRONOMETRE
11
Bu aç
gisi c
dimc
A)
to yo
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
aşır 5. 4. Dünya'nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin ekim z leştirmelerinden hangisi doğrudur? B 1 Antibiyotik üretimi 2 Tüp bebek yöntemi 3 Klonlama 4 Dirençli bitkiler elde etme B Bitki Havuç Patates Lahana Karpuz B Aşağıdaki tabloda biyoteknoloji ve genetik mühen- dislerinin yaptıkları çalışmalar verilmiştir. Biyotekno- loji ile ilgili çalışmanın yanına "B", genetik mühen- disliği ile ilgili çalışmanın yanına "G" yazılacaktır. R G B Buna göre tabloyu doğru dolduran bir öğrenci sırasıyla aşağıdaki görünümlerden hangisini el- de eder? WHOPPER DENEME B G Dünya'nın Konumu G B VIDEO CÖZÜMLÜ C) B G 3 G 1 G 3 G B B G OGRETICI SORULAR SINAV SİSTEMİNE %100 UYGUN Yarım Kür Güney Yarım Güney Yarım Kuzey Yarim Kuzey Yarım 5. Canlıları şansın "adapt adapta na olar KRONOMETRE 11 Bu aç gisi c dimc A) to yo D
3. Soğuk ortamlarda yaşayan bir balık türünün soğuğa karşı
direnç göstermesini sağlayan gen belirlenmiştir. Bu gen
balıktan alınarak bir çileğe aktarılmış ve soğuğa dayanık-
li çilek bitkileri üretilmiştir.
1000
0000
Yapılan biyoteknolojik çalışma ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi söylenemez?
A) Tür içi balık varyasyonunda artışa neden olur.
B) Çilek üretiminin artması sonucu daha fazla canlının be-
sin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.
C)Yapılan çalışma gen aktarımının günümüzdeki olumlu
örneklerinden biridir.
D) Bu uygulama soğuğa dayanıklı balığın genetik yapısın-
da bir değişim yaratmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
3. Soğuk ortamlarda yaşayan bir balık türünün soğuğa karşı direnç göstermesini sağlayan gen belirlenmiştir. Bu gen balıktan alınarak bir çileğe aktarılmış ve soğuğa dayanık- li çilek bitkileri üretilmiştir. 1000 0000 Yapılan biyoteknolojik çalışma ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi söylenemez? A) Tür içi balık varyasyonunda artışa neden olur. B) Çilek üretiminin artması sonucu daha fazla canlının be- sin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. C)Yapılan çalışma gen aktarımının günümüzdeki olumlu örneklerinden biridir. D) Bu uygulama soğuğa dayanıklı balığın genetik yapısın- da bir değişim yaratmıştır.
6. Aşağıdakilerden hangisi genetik mühen-
dislerin çalışma alanlarından biri değil-
dir?
A) Genetik hastalıkları olan kişilere cerrahi
müdahalede bulunma
B) Aşı üretimi
C) Klonlama çalışmaları
D) Islah çalışmaları
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
6. Aşağıdakilerden hangisi genetik mühen- dislerin çalışma alanlarından biri değil- dir? A) Genetik hastalıkları olan kişilere cerrahi müdahalede bulunma B) Aşı üretimi C) Klonlama çalışmaları D) Islah çalışmaları A
12. Aşağıda bir kurbağanın klonlanmasını gösteren aşa-
malara ait şema verilmiştir. Bir dişiden alınan olgun
yumurtanın çekirdeği çıkarılmakta, diğer bir dişi kur-
bağanın vücut hücresinden alınan DNA, çekirdeği çı-
karılmış yumurta hücresinin içine aktarılmaktadır. Bu
hücre kimyasallar ve elekrik akımı sayesinde bölü-
nerek embriyoyu oluşturmaktadır. Embriyo, gelişimini
sürdürerek bir larva elde edilmektedir.
A
B
Yumurta
hücresi
Çekirdeğin
çıkarılır
Yetişkin
canlının deri
hücresi
Hücre
çekirdeği
Klon iribaş
hücre çekirdeği yumurta
hücresine aktarılıyor
Buna göre klonlama ile ilgili,
Yumurta
hücresi
gelişimini
sürdürüyor
1. Klon iribaş erkektir.
II. Klon iribaş B kurbağasıyla aynı genetik yapıdadır.
III. Genetik mühendisliği uygulamalarından biridir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
12. Aşağıda bir kurbağanın klonlanmasını gösteren aşa- malara ait şema verilmiştir. Bir dişiden alınan olgun yumurtanın çekirdeği çıkarılmakta, diğer bir dişi kur- bağanın vücut hücresinden alınan DNA, çekirdeği çı- karılmış yumurta hücresinin içine aktarılmaktadır. Bu hücre kimyasallar ve elekrik akımı sayesinde bölü- nerek embriyoyu oluşturmaktadır. Embriyo, gelişimini sürdürerek bir larva elde edilmektedir. A B Yumurta hücresi Çekirdeğin çıkarılır Yetişkin canlının deri hücresi Hücre çekirdeği Klon iribaş hücre çekirdeği yumurta hücresine aktarılıyor Buna göre klonlama ile ilgili, Yumurta hücresi gelişimini sürdürüyor 1. Klon iribaş erkektir. II. Klon iribaş B kurbağasıyla aynı genetik yapıdadır. III. Genetik mühendisliği uygulamalarından biridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
7. Hollanda'da melezleme yapılarak üretilen,
süt verimliliği artmış olan bir inek türü bulu-
nur. Ülkemizde yetiştirilen inekler yılda orta-
lama 4000 L süt verirken, bu inekler 9000 L
süt vermektedirler.
Verilen bilgiler ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hollanda'da yetiştirilen inekler islah
çalışmaları sonucunda elde edilmişlerdir.
B) Hollanda ineklerinin gelişiminde genetik
mühendisleri çalışmıştır.
C) Klonlama çalışmaları ile ülkemizde de
Hollanda ineği üretilebilir.
DY Islah çalışmaları yapılarak ekonomiye
katkı sağlamak mümkündür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Biyoteknoloji
7. Hollanda'da melezleme yapılarak üretilen, süt verimliliği artmış olan bir inek türü bulu- nur. Ülkemizde yetiştirilen inekler yılda orta- lama 4000 L süt verirken, bu inekler 9000 L süt vermektedirler. Verilen bilgiler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hollanda'da yetiştirilen inekler islah çalışmaları sonucunda elde edilmişlerdir. B) Hollanda ineklerinin gelişiminde genetik mühendisleri çalışmıştır. C) Klonlama çalışmaları ile ülkemizde de Hollanda ineği üretilebilir. DY Islah çalışmaları yapılarak ekonomiye katkı sağlamak mümkündür.