Boşaltım Sistemi Soruları

23.
Üreter
Arda
12 m
B) 25 saniye
Böbrekler
CEO
8m
Başlangıç
10 m
Üretra
20 m
Boşaltım sistemi ve sabit süratli hareket konularını işleyen bir Fen Bilimleri Öğretmeni okul bahçesinde yukanda-
ki oyunu tasarlamıştır.
idrar
Kesesi
→ Arda adlı bir öğrenci şekildeki gibi belirlenen başlangıç noktasında beklemektedir.
→ Boşaltım sistemi organlarının yazılı olduğu kartları taşıyan öğrencilerin başlangıç noktasından uzaklıklanı şekil-
deki gibidir.
-> Öğretmen Arda'dan Boşaltım Sistemi organlarının yazılı olduğu kartları bisikletiyle arkadaşlarından sırasıyla top-
lamasını istemiştir.
→ Her topladığı karttan sonra Arda başlangıç noktasına geri dönecektir.
→ Oyunun heyecanı ile Arda idrarın dışarı atılmasını sağlayan organın yazılı olduğu kartı almaya unutmuştur.
Arda oyun süresince sabit süratli hareket yapmaktadır. Arda'nın sürati 2 m/s olduğuna göre bu oyunu kaç
saniyede tamamlamıştır?
A) 20 saniye
C) 38 saniye
D) 40 saniye
E) 50 saniye
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
23. Üreter Arda 12 m B) 25 saniye Böbrekler CEO 8m Başlangıç 10 m Üretra 20 m Boşaltım sistemi ve sabit süratli hareket konularını işleyen bir Fen Bilimleri Öğretmeni okul bahçesinde yukanda- ki oyunu tasarlamıştır. idrar Kesesi → Arda adlı bir öğrenci şekildeki gibi belirlenen başlangıç noktasında beklemektedir. → Boşaltım sistemi organlarının yazılı olduğu kartları taşıyan öğrencilerin başlangıç noktasından uzaklıklanı şekil- deki gibidir. -> Öğretmen Arda'dan Boşaltım Sistemi organlarının yazılı olduğu kartları bisikletiyle arkadaşlarından sırasıyla top- lamasını istemiştir. → Her topladığı karttan sonra Arda başlangıç noktasına geri dönecektir. → Oyunun heyecanı ile Arda idrarın dışarı atılmasını sağlayan organın yazılı olduğu kartı almaya unutmuştur. Arda oyun süresince sabit süratli hareket yapmaktadır. Arda'nın sürati 2 m/s olduğuna göre bu oyunu kaç saniyede tamamlamıştır? A) 20 saniye C) 38 saniye D) 40 saniye E) 50 saniye
cül
3. Aşağıda boşaltım sistemini meydana getiren bazı yapı-
lar verilmiştir.
GHO
A)
B)
C)
D)
Üreter
Buna göre verilen yapıların diğer isimleri aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
Üreter
İdrar kanalı
İdrar borusu
İdrar kanalı
İdrar borusu
Üretra
Üretra
İdrar borusu
Mesane
Mesane
İdrar kanalı
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
cül 3. Aşağıda boşaltım sistemini meydana getiren bazı yapı- lar verilmiştir. GHO A) B) C) D) Üreter Buna göre verilen yapıların diğer isimleri aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? Üreter İdrar kanalı İdrar borusu İdrar kanalı İdrar borusu Üretra Üretra İdrar borusu Mesane Mesane İdrar kanalı
4. Vücut için yararlı maddeler böbrek tarafından yeniden kan dolaşımına katılır. Buna geri emilim denilir
C vitamininin boşaltım sisteminde görevli bazı organlardaki miktarları temsili olarak şekilde göste-
rilmiştir.
Böbrek
Böbrek atardamarı
Böbrek toplardamarı
Üreter
C vitamini
Verilen bilgi ve görsel incelendiğinde;
1. C vitamini böbrek tarafından süzülerek idrarın yapısına, emilerek de kana gönderilebilir.
II. Böbrek, kanda vücudun ihtiyacından fazla bulunan yararlı maddeleri süzerek idrarın yapısına
katabilir.
III. Böbrek atardamarındaki atık madde miktarı, böbrek toplardamarındaki atık madde miktarından
fazladır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Yalnız I
B) I ve II
CI ve III
D), II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
4. Vücut için yararlı maddeler böbrek tarafından yeniden kan dolaşımına katılır. Buna geri emilim denilir C vitamininin boşaltım sisteminde görevli bazı organlardaki miktarları temsili olarak şekilde göste- rilmiştir. Böbrek Böbrek atardamarı Böbrek toplardamarı Üreter C vitamini Verilen bilgi ve görsel incelendiğinde; 1. C vitamini böbrek tarafından süzülerek idrarın yapısına, emilerek de kana gönderilebilir. II. Böbrek, kanda vücudun ihtiyacından fazla bulunan yararlı maddeleri süzerek idrarın yapısına katabilir. III. Böbrek atardamarındaki atık madde miktarı, böbrek toplardamarındaki atık madde miktarından fazladır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yalnız I B) I ve II CI ve III D), II ve III
FEN BI
8. 1. Kandaki atık maddeleri süzerek dı-
şarı atar.
II. İdrarın vücuttan dışarı atıldığı kı-
sımdır.
III. Su, safra ve besin atıklarının bo-
şaltımının yapıldığı yardımcı organdır.
IV. Böbreklerde oluşan kanı idrar ke-
sesine taşır.
Böbrek
Yukarıda verilen eşleştirme tablosunu Eymen şu
şekilde tamamlamıştır.
1
☆
A)
Üretra
B) Böbrek
C) Üreter
D)
||
|||
IV
*
Buna göre ☆, A, ve sembolleriyle göste-
rilen yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır?
A
Üreter
Üretra
Üretra
Akciğer Üretra
Böbrek
Deri
a
Böbrek
Böbrek
O
Karaciğer
Akciğer
Kalın
bağırsak
Deri
10.
Ka
gö
ler
A)
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
FEN BI 8. 1. Kandaki atık maddeleri süzerek dı- şarı atar. II. İdrarın vücuttan dışarı atıldığı kı- sımdır. III. Su, safra ve besin atıklarının bo- şaltımının yapıldığı yardımcı organdır. IV. Böbreklerde oluşan kanı idrar ke- sesine taşır. Böbrek Yukarıda verilen eşleştirme tablosunu Eymen şu şekilde tamamlamıştır. 1 ☆ A) Üretra B) Böbrek C) Üreter D) || ||| IV * Buna göre ☆, A, ve sembolleriyle göste- rilen yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? A Üreter Üretra Üretra Akciğer Üretra Böbrek Deri a Böbrek Böbrek O Karaciğer Akciğer Kalın bağırsak Deri 10. Ka gö ler A) C) D)
a mürek-
erisinde...
Fen Bilimleri
5. Aşağıda boşaltım sistemini oluşturan yaptve.or
ganlardan bazılarına ait bilgiler verilmiştir.
İdrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısım
di Sidros kesest
CHORD
Kanda bulunan fazla suyu, tuzu, mineraller
ve bazı vitaminleri süzerek idrar oluşmasını
sağlar. brek
İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır.
AURAT
-Diretra
Buna göre aşağıdaki yapı ve organların han
gisine ait bilgi verilmemiştir?
ERIGRATION Spe
PENDARA
A) Böbrek
MORMIGRANATACHE CHINA
Idrar kesesi
B) Ureter (idrar borusu)
CANOTTE
Chi
D) Uretra (idrar kanalı)
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
a mürek- erisinde... Fen Bilimleri 5. Aşağıda boşaltım sistemini oluşturan yaptve.or ganlardan bazılarına ait bilgiler verilmiştir. İdrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısım di Sidros kesest CHORD Kanda bulunan fazla suyu, tuzu, mineraller ve bazı vitaminleri süzerek idrar oluşmasını sağlar. brek İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır. AURAT -Diretra Buna göre aşağıdaki yapı ve organların han gisine ait bilgi verilmemiştir? ERIGRATION Spe PENDARA A) Böbrek MORMIGRANATACHE CHINA Idrar kesesi B) Ureter (idrar borusu) CANOTTE Chi D) Uretra (idrar kanalı)
C
11 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır.
B) İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar
depolandığı kısımdır.
C) İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır.
D) Vücudumuzda oluşan atık maddeler, sadece
böbrekler tarafından vücudumuzdan uzaklaştırılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
C 11 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır. B) İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısımdır. C) İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır. D) Vücudumuzda oluşan atık maddeler, sadece böbrekler tarafından vücudumuzdan uzaklaştırılır.
temini
ar ile gös-
mboller ile
miştir.
3/
den hangi
ğru olur?
14.
Madde
A) Su
C) Glikoz
Madde
Böbrekleri yeterli görev yapmayan bireylerin
kanında aşağıdaki maddelerden hangisinin
miktarında artış gözlenir?
B) Oksijen
D) Üre
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
temini ar ile gös- mboller ile miştir. 3/ den hangi ğru olur? 14. Madde A) Su C) Glikoz Madde Böbrekleri yeterli görev yapmayan bireylerin kanında aşağıdaki maddelerden hangisinin miktarında artış gözlenir? B) Oksijen D) Üre
11. İdrar, kanın böbreklerde süzülmesi sonucunda oluşur. Yapısında üre, tuz ve su bulunur. İdrarın rengi, yapısında bulunan
su miktarına göre değişiklik gösterir.
Şekilde idrarda bulunan su miktarına göre idrarın rengi ile K, L ve M bireylerinden idrar tahlili için alınan örnekler verilmiştir.
Su oranı yüksek
Normal
Su oranı düşük
K
C) I ve III
M
Tahlil sonucu M bireyinin idrarı normal olarak tanımlandığına göre,
1. K bireyinin günlük su tüketim miktarını artırması gerekir.
II. Bireylerin idrarında bulunan su miktarları arasındaki ilişki K>M> L şeklindedir.
III. K bireyi önlem almadığı takdirde bir süre sonra boşaltım sistemi ile ilgili sorunlarla karşılaşabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4) Yalnız il
B) I ve Il
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
11. İdrar, kanın böbreklerde süzülmesi sonucunda oluşur. Yapısında üre, tuz ve su bulunur. İdrarın rengi, yapısında bulunan su miktarına göre değişiklik gösterir. Şekilde idrarda bulunan su miktarına göre idrarın rengi ile K, L ve M bireylerinden idrar tahlili için alınan örnekler verilmiştir. Su oranı yüksek Normal Su oranı düşük K C) I ve III M Tahlil sonucu M bireyinin idrarı normal olarak tanımlandığına göre, 1. K bireyinin günlük su tüketim miktarını artırması gerekir. II. Bireylerin idrarında bulunan su miktarları arasındaki ilişki K>M> L şeklindedir. III. K bireyi önlem almadığı takdirde bir süre sonra boşaltım sistemi ile ilgili sorunlarla karşılaşabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? 4) Yalnız il B) I ve Il D) I, II ve III
13.
Kadın çorabı
Delikli
kap
Huni
Plastik
boru
Şekerleme
Çamurlu
su
Bir öğrenci, sağlıklı bir boşaltım sistemini modellemek
için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor.
.
.
.
İki adet huninin ağzına ince gözenekli bir yapıya sa-
hip kadın çorabını geçiriyor.
Hunilerin uçlarına plastik boru takıyor.
Boruların açık uçlarının altına bir kap yerleştiriliyor
ve bakın alt kısmına açtığı deliği tipa ile kapatıyor.
Çamurlu bir su hazırlayıp içine suda çözünmeyen
şekerlemeler atıyor.
Hazırladığı karışımı hunilerin üstünden döküyor.
Delikli kapta biriken sıvı çoğaldığında tıpayı açarak
çamurlu suyu boşaltıyor.
Tipa
Öğrenci, yaptığı etkinlik sonunda delikli kapta çamurlu suyun toplandığını şekerlemelerin ise bir miktar
çamur kalıntısıyla birlikte hunilerin üstünde kaldığını gözlemliyor.
Buna göre öğrenci yaptığı etkinlik ile ilgili;
1. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz.
II. Böbrekler ile kandaki tüm zararlı atıkların vücut dışına atılması sağlanır.
III. Boşaltım sistemi; idrarı oluşturan idrarı bir süre depolayan ve oluşan idrarın vücut dışına taşınma-
sını sağlayan yapılardan oluşur.
çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I
B) I ve Il
Ive III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
13. Kadın çorabı Delikli kap Huni Plastik boru Şekerleme Çamurlu su Bir öğrenci, sağlıklı bir boşaltım sistemini modellemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor. . . . İki adet huninin ağzına ince gözenekli bir yapıya sa- hip kadın çorabını geçiriyor. Hunilerin uçlarına plastik boru takıyor. Boruların açık uçlarının altına bir kap yerleştiriliyor ve bakın alt kısmına açtığı deliği tipa ile kapatıyor. Çamurlu bir su hazırlayıp içine suda çözünmeyen şekerlemeler atıyor. Hazırladığı karışımı hunilerin üstünden döküyor. Delikli kapta biriken sıvı çoğaldığında tıpayı açarak çamurlu suyu boşaltıyor. Tipa Öğrenci, yaptığı etkinlik sonunda delikli kapta çamurlu suyun toplandığını şekerlemelerin ise bir miktar çamur kalıntısıyla birlikte hunilerin üstünde kaldığını gözlemliyor. Buna göre öğrenci yaptığı etkinlik ile ilgili; 1. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz. II. Böbrekler ile kandaki tüm zararlı atıkların vücut dışına atılması sağlanır. III. Boşaltım sistemi; idrarı oluşturan idrarı bir süre depolayan ve oluşan idrarın vücut dışına taşınma- sını sağlayan yapılardan oluşur. çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I B) I ve Il Ive III D) II ve III
7. Boşaltımda amaç zararlı maddelerin vücudun
dışına atılmasını sağlamaktır. Boşaltım sistemi
yapı ve organlan dışında boşaltıma yardımcı
olan başka organlar da vardır. Boşaltım sistemi-
ne yardımcı olan organların resimleri numaralan-
dırılarak aşağıda verilmiştir.
7
Bu organların görevleri ile ilgili aşağıdaki tabloda
bazı bilgiler yer almaktadır.
11.
IV.
3 numara ile gösterilen organ sindirim
III sistemi organidir, boşaltım sırasında id
rarın atılmasını sağlar.
Bilgiler
1 numara ile gösterilen organ dokunma
duyumuzdur, boşaltımdaki görevi ise faz-
la su ve tuzun terleme ile atılmasını sağ-
lamaktır.
2666
2 numara ile gösterilen organ solunum
sistemi organıdır. Su buharı ve karbondi-
oksitin soluk verme sırasında uzaklaştırıl
masını sağlar.
D)
All tabloda yer alan bilgileri doğru ve yanlış
olarak sınıflandırırsa kaç tane doğru, kaç tane
yanlış bulur?
Boşaltıma yardimci organların hepsinin
ortak olarak dışarı attığı madde sudur.
Doğru
1
3
4
Yanlış
3
S
1
0
9.
I nu
sir, I
Eşit
dakik
Buna
doğru
A) Yas
B) Ahm
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
7. Boşaltımda amaç zararlı maddelerin vücudun dışına atılmasını sağlamaktır. Boşaltım sistemi yapı ve organlan dışında boşaltıma yardımcı olan başka organlar da vardır. Boşaltım sistemi- ne yardımcı olan organların resimleri numaralan- dırılarak aşağıda verilmiştir. 7 Bu organların görevleri ile ilgili aşağıdaki tabloda bazı bilgiler yer almaktadır. 11. IV. 3 numara ile gösterilen organ sindirim III sistemi organidir, boşaltım sırasında id rarın atılmasını sağlar. Bilgiler 1 numara ile gösterilen organ dokunma duyumuzdur, boşaltımdaki görevi ise faz- la su ve tuzun terleme ile atılmasını sağ- lamaktır. 2666 2 numara ile gösterilen organ solunum sistemi organıdır. Su buharı ve karbondi- oksitin soluk verme sırasında uzaklaştırıl masını sağlar. D) All tabloda yer alan bilgileri doğru ve yanlış olarak sınıflandırırsa kaç tane doğru, kaç tane yanlış bulur? Boşaltıma yardimci organların hepsinin ortak olarak dışarı attığı madde sudur. Doğru 1 3 4 Yanlış 3 S 1 0 9. I nu sir, I Eşit dakik Buna doğru A) Yas B) Ahm
ri-
DW on Syria
Aşağıdaki tabloda boşaltım organlarının vücuttan uzaklaştırdığı A, B, C, D, E atıkları verilmiştir.
Bifre
Atıklar
Boşaltım Organlan
Böbrek
Akciğer
Kalın bağırsak
Deri
A
✓
B
✓
✓
C
A) A, böbrek tarafından atıldığı için tuzdur.
BC, (um organlar tarafından boşaltımı yapılabildiği için sudur.
CD, akciğer tarafından atıldığı için sudur (su buhan).
D) B, böbrek ve derinin ortak boşaltım atığı olduğu için üredir.
✓
✓
✓
D
E
✓
Verilenlere göre tabloda harflerle gösterilen boşaltım atıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
kesinlikle doğrudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
ri- DW on Syria Aşağıdaki tabloda boşaltım organlarının vücuttan uzaklaştırdığı A, B, C, D, E atıkları verilmiştir. Bifre Atıklar Boşaltım Organlan Böbrek Akciğer Kalın bağırsak Deri A ✓ B ✓ ✓ C A) A, böbrek tarafından atıldığı için tuzdur. BC, (um organlar tarafından boşaltımı yapılabildiği için sudur. CD, akciğer tarafından atıldığı için sudur (su buhan). D) B, böbrek ve derinin ortak boşaltım atığı olduğu için üredir. ✓ ✓ ✓ D E ✓ Verilenlere göre tabloda harflerle gösterilen boşaltım atıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
12.
(C)
de
İlker
Dedemi, annem ve babam haftada
üç gün diyaliz merkezine götürüyor-
lar. Dediklerine göre ilerki safhalar-
da organ nakli bile gerekebilirmiş.
İlker'in dedesinin iyileşebilmesi için aşağı-
daki organlardan hangisinin nakli gerekli-
dir?
610
s
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
12. (C) de İlker Dedemi, annem ve babam haftada üç gün diyaliz merkezine götürüyor- lar. Dediklerine göre ilerki safhalar- da organ nakli bile gerekebilirmiş. İlker'in dedesinin iyileşebilmesi için aşağı- daki organlardan hangisinin nakli gerekli- dir? 610 s
Besinlerin vücudumuzda parçalanması sonucu
atık maddeler açığa çıkar. Bu atık maddelerin vü-
cudumuzdan atılmasında böbreklerle birlikte ak-
ciğer, kalın bağırsak ve deri de görev almaktadır.
Bu organların hepsinde ortak olarak vücut di-
şına atılan atık madde aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Su
B) Karbondioksit ve safra
CYTuz ve sindirilmiş besin atıkları
D) Bazı mineral ile B ve C vitaminlerin fazlası
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
Besinlerin vücudumuzda parçalanması sonucu atık maddeler açığa çıkar. Bu atık maddelerin vü- cudumuzdan atılmasında böbreklerle birlikte ak- ciğer, kalın bağırsak ve deri de görev almaktadır. Bu organların hepsinde ortak olarak vücut di- şına atılan atık madde aşağıdakilerden han- gisidir? A) Su B) Karbondioksit ve safra CYTuz ve sindirilmiş besin atıkları D) Bazı mineral ile B ve C vitaminlerin fazlası 12
5. Çağnı vücudumuzdaki böbreklerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.
Dolaşım sistemi organıdır.
Sağda ve solda iki adet bulunur
Kanı süzerek temizler.
Ter adı verilen atık maddeyi oluşturur. Oluşturduğu atık maddeyi üretere Diyafram kası sayesinde
gönderin
çalışır.
Çağrı'nın oluşturduğu tabloda kaç tane özellik doğru olarak doldurulmuştur?
3
B) 4
C) 5
D) 6
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
5. Çağnı vücudumuzdaki böbreklerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Dolaşım sistemi organıdır. Sağda ve solda iki adet bulunur Kanı süzerek temizler. Ter adı verilen atık maddeyi oluşturur. Oluşturduğu atık maddeyi üretere Diyafram kası sayesinde gönderin çalışır. Çağrı'nın oluşturduğu tabloda kaç tane özellik doğru olarak doldurulmuştur? 3 B) 4 C) 5 D) 6
kal-
6. Aşağıda vücudumuzda atık ve fazla maddelerin boşaltılmasını sağlayan organlar gösterilmiştir.
31
||
|||
A) Organların tümünde fazla ya da atık suyun boşaltımı yapılabilir.
B) Karbondioksitin boşaltımı sadece Il numaralı organdan yapılır.
Sindirilmemiş besin atıkları I ve III numaralı organdan boşaltılabilir.
D) Üre I numaralı organdan boşaltılır.
IV
Sağlıklı bir kişide bulunan bu organlardan boşaltılan maddelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi
yanlıştır?
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
kal- 6. Aşağıda vücudumuzda atık ve fazla maddelerin boşaltılmasını sağlayan organlar gösterilmiştir. 31 || ||| A) Organların tümünde fazla ya da atık suyun boşaltımı yapılabilir. B) Karbondioksitin boşaltımı sadece Il numaralı organdan yapılır. Sindirilmemiş besin atıkları I ve III numaralı organdan boşaltılabilir. D) Üre I numaralı organdan boşaltılır. IV Sağlıklı bir kişide bulunan bu organlardan boşaltılan maddelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
13. "Kan, böbrek atardamarıyla böbreğe gelir. Burada
süzüldükten sonra böbrek toplardamarına aktarılır."
Buna göre, böbrek atardamarından böbrek toplar-
damarına geçen kandaki madde değişimi tabloda
oklarla gösterilecek olursa, tablonun son görü-
nümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (tartar,
Jazalır)
A)
↑
↓
↓
->
↓
CO₂
0₂
Üre
Tuz
B) ↑
↑
↓
↓
C)
↓
↑
↓
↑
D)
↓
↑
↓
↓
Ortaokul Fen Bilgisi
Boşaltım Sistemi
13. "Kan, böbrek atardamarıyla böbreğe gelir. Burada süzüldükten sonra böbrek toplardamarına aktarılır." Buna göre, böbrek atardamarından böbrek toplar- damarına geçen kandaki madde değişimi tabloda oklarla gösterilecek olursa, tablonun son görü- nümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (tartar, Jazalır) A) ↑ ↓ ↓ -> ↓ CO₂ 0₂ Üre Tuz B) ↑ ↑ ↓ ↓ C) ↓ ↑ ↓ ↑ D) ↓ ↑ ↓ ↓