Canlıları Tanıyalım Soruları

6. Aşağıda iki canlıya ait görseller verilmiştir.
1.
Canlı - Amip
2. Canlı - Maya mantarı
Buna göre bu canlılar ile ilgili,
Aynı canlı sınıfına ait olma
11. Mikroskopla incelenebilme
HH. Diğer canlılara zarar verebilme
durumlarından hangileri ortak özellik olarak söylenebilir?
AYalnız II
B) I ve III
C) II ve III
Canlıların Sınıflandırılması
7. Aşağıda bazı hayvanların isimlerinin yer aldığı bir tablo verilmiştir.
D) Il ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
6. Aşağıda iki canlıya ait görseller verilmiştir. 1. Canlı - Amip 2. Canlı - Maya mantarı Buna göre bu canlılar ile ilgili, Aynı canlı sınıfına ait olma 11. Mikroskopla incelenebilme HH. Diğer canlılara zarar verebilme durumlarından hangileri ortak özellik olarak söylenebilir? AYalnız II B) I ve III C) II ve III Canlıların Sınıflandırılması 7. Aşağıda bazı hayvanların isimlerinin yer aldığı bir tablo verilmiştir. D) Il ve III
da da ye
bylu
olur
nger
Bir araştırmada bir besi ortamina A besini ile beslenen bir bakteri türününden belirli bir miktarda ekleniyor. Ortam-
daki A besini miktarı araştırmacı tarafından zamanla azaltılırken B besininin sayısı sabit tutuluyor. Bir süre sonra
ortamdaki besin ve bakteri sayısındaki değişim grafikleri aşağıdaki gibi oluyor.
Ortamdaki Besin Miktarı
Bakteri Sayısı
A
B
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve III
→ Zaman
Buna göre yapılan deney ve gözlem sonuçlarına göre,
I. Bir süre sonra bakteri mutasyona uğrayıp B besini ile beslenmeye başlamıştır.
II. Bakterilerde görülen değişim kalıtsal olup yeni nesillere de aktarılmıştır.
III. Deney devam ettirilirse bir süre sonra ortamdaki B besini miktarının A besini miktarından daha az olması bekle
nir.
Zaman
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
da da ye bylu olur nger Bir araştırmada bir besi ortamina A besini ile beslenen bir bakteri türününden belirli bir miktarda ekleniyor. Ortam- daki A besini miktarı araştırmacı tarafından zamanla azaltılırken B besininin sayısı sabit tutuluyor. Bir süre sonra ortamdaki besin ve bakteri sayısındaki değişim grafikleri aşağıdaki gibi oluyor. Ortamdaki Besin Miktarı Bakteri Sayısı A B yargılarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I B) I ve III → Zaman Buna göre yapılan deney ve gözlem sonuçlarına göre, I. Bir süre sonra bakteri mutasyona uğrayıp B besini ile beslenmeye başlamıştır. II. Bakterilerde görülen değişim kalıtsal olup yeni nesillere de aktarılmıştır. III. Deney devam ettirilirse bir süre sonra ortamdaki B besini miktarının A besini miktarından daha az olması bekle nir. Zaman C) II ve III D) I, II ve III
ejderha bulutsusu - Google Ar. X Gatık depolama organel. Goog x +
ikmuzesi.com
"BANG PARA D
DA 133. De DE DX
7. Saf maddeler konusunu işleyen bir Fen Bilimleri Öğretmeni elementlerin sembolleri,
atom numaralan ve özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki element
saati oyununu tasarlamıştır.
- Öğrenciler 2'şer kişilik gruplara ayrılmıştır.
- Soldaki öğrenciler akrebi, sağdaki öğrenciler ise yelkovanı temsil etmektedir.
Saatteki rakamlar elementlerin atom numaralarını temsil etmektedir.
- Her öğrenci temsil ettiği elementin özelliği hakkında önünde bulunan kartlara bilgi
yazacaktır.
Oyundaki öğrenci grupları ve cevapları aşağıdaki gibidir.
Mavi Grup
Sol
Sağ
Ben Hidrojen Ben Lityum
elementiyim elementiyim.
Suyun
Sembolüm
yapısında
bulunurum.
ise "L
haridin
Sari Grup
Sol
Ben Helyum
elementiyim
Zeplin ve balon
ob hava
tagitlannin
siinimesinde
kulanrum.
D) II, III, IV
Sağ
Ben Azat
alomantiyim,
Sembolin ise
"N" hartidir
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
Buna göre öğrenci cevapları ile ilgili;
1. Mavi grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının tamamı doğrudur.
II. Sarı grupta bulunan öğrencilerden yalnızca sol tarafta bulunan öğrencinin açıkla-
ması doğrudur.
III. Sarı grupta bulunan saat 14.35'i gösterseydi her iki öğrencinin de açıklamaları
doğru olurdu.
IV. Kırmızı grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının doğru olması için kartlarını
değiştirmeleri gerekir.
E) I,II,III.IV
Kırmızı Grup
Sol
Sağ
Ben Flor
Ben Sodyum
elementiyim elementiyim.
Sembolüm
"F" harfidir.
Q Ara
Sotra
tuzunda
bulunurum.
C) Il ve IV
OLL
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
ejderha bulutsusu - Google Ar. X Gatık depolama organel. Goog x + ikmuzesi.com "BANG PARA D DA 133. De DE DX 7. Saf maddeler konusunu işleyen bir Fen Bilimleri Öğretmeni elementlerin sembolleri, atom numaralan ve özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki element saati oyununu tasarlamıştır. - Öğrenciler 2'şer kişilik gruplara ayrılmıştır. - Soldaki öğrenciler akrebi, sağdaki öğrenciler ise yelkovanı temsil etmektedir. Saatteki rakamlar elementlerin atom numaralarını temsil etmektedir. - Her öğrenci temsil ettiği elementin özelliği hakkında önünde bulunan kartlara bilgi yazacaktır. Oyundaki öğrenci grupları ve cevapları aşağıdaki gibidir. Mavi Grup Sol Sağ Ben Hidrojen Ben Lityum elementiyim elementiyim. Suyun Sembolüm yapısında bulunurum. ise "L haridin Sari Grup Sol Ben Helyum elementiyim Zeplin ve balon ob hava tagitlannin siinimesinde kulanrum. D) II, III, IV Sağ Ben Azat alomantiyim, Sembolin ise "N" hartidir verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve III Buna göre öğrenci cevapları ile ilgili; 1. Mavi grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının tamamı doğrudur. II. Sarı grupta bulunan öğrencilerden yalnızca sol tarafta bulunan öğrencinin açıkla- ması doğrudur. III. Sarı grupta bulunan saat 14.35'i gösterseydi her iki öğrencinin de açıklamaları doğru olurdu. IV. Kırmızı grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının doğru olması için kartlarını değiştirmeleri gerekir. E) I,II,III.IV Kırmızı Grup Sol Sağ Ben Flor Ben Sodyum elementiyim elementiyim. Sembolüm "F" harfidir. Q Ara Sotra tuzunda bulunurum. C) Il ve IV OLL
6. Üç farklı bezelye bitkisine ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bezelye I
Uzun (saf döl)
Uçta (saf döl)
Mor (melez döl)
Boy
Çiçek Konumu
Çiçek Rengi
Bezelye II
Kısa (saf döl)
Yanda (saf döl)
Beyaz (saf döl)
Bezelye III
Uzun (saf döl)
Yanda (melez döl)
Beyaz (saf döl)
Tablodaki verilerden yola çıkarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Tablodaki veriler boy uzunluğu bakımından baskın özelliğin belirlenmesinde yeterli değildir.
B) Bezelye bitkisinde çiçek konumu karakterinde uçta olma durumu baskındır. -
Bezelye I ve Bezelye III'ün tozlaştırılması sonucunda mor çiçekli bezelye oluşamaz.
D) Bezelye Il tabloda verilen üç karakter açısından da homozigot baskın özellik göstermektedir.
-
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
6. Üç farklı bezelye bitkisine ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bezelye I Uzun (saf döl) Uçta (saf döl) Mor (melez döl) Boy Çiçek Konumu Çiçek Rengi Bezelye II Kısa (saf döl) Yanda (saf döl) Beyaz (saf döl) Bezelye III Uzun (saf döl) Yanda (melez döl) Beyaz (saf döl) Tablodaki verilerden yola çıkarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A) Tablodaki veriler boy uzunluğu bakımından baskın özelliğin belirlenmesinde yeterli değildir. B) Bezelye bitkisinde çiçek konumu karakterinde uçta olma durumu baskındır. - Bezelye I ve Bezelye III'ün tozlaştırılması sonucunda mor çiçekli bezelye oluşamaz. D) Bezelye Il tabloda verilen üç karakter açısından da homozigot baskın özellik göstermektedir. -
1. Dünya'nın Güneş etrafında gün dönümü ve ekinoks
tarihlerindeki konumları numaralandırılmıştır.
2
TEST 3
3
●
Dünya'nın bulunduğu konumlarla ilgili aşağıdaki bilgi-
ler verilmektedir.
• Güney yarım kürede en uzun gece yaşanmak-
tadır
• Kuzey yarım kürede gece ve gündüz süreleri
eşittir.
Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcı-
dır.
Buna göre Dünya'nın Güneş çevresinde bulundu-
ğu hangi konumla ilgili bilgi verilmemiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3.
illi Eğitim Müdürlüğü
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
1. Dünya'nın Güneş etrafında gün dönümü ve ekinoks tarihlerindeki konumları numaralandırılmıştır. 2 TEST 3 3 ● Dünya'nın bulunduğu konumlarla ilgili aşağıdaki bilgi- ler verilmektedir. • Güney yarım kürede en uzun gece yaşanmak- tadır • Kuzey yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşittir. Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcı- dır. Buna göre Dünya'nın Güneş çevresinde bulundu- ğu hangi konumla ilgili bilgi verilmemiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. illi Eğitim Müdürlüğü
ÜNİTE 4
meye giren ve oluşan maddelerin molekul yapıları da ayn
4. K ve L maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu, M ve N maddelerinin oluşum grafiği aşağıdaki gibidir.
Kütle (g)
12
10
8
6
4
2
0
M
K
N
112
Zaman
Tepkime sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğine göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) K ve L maddeleri birbiri ile etkileşerek, özelliklerini kaybetmeden M ve N maddelerini oluşturmuştur.
B) Tepkimeye 12 gram K maddesi, 4 gram L maddesi girmiş ve tepkime sonucunda 10 gram M, 2 gram N maddesi olu
muştur.
Tepkimenin
bitmesinin sebebi L. maddesinin tamamen tükenmesidir.
D) K ve L'nin atom yapıları değişerek, yeni maddeler olan M ve N oluşmuştur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
ÜNİTE 4 meye giren ve oluşan maddelerin molekul yapıları da ayn 4. K ve L maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu, M ve N maddelerinin oluşum grafiği aşağıdaki gibidir. Kütle (g) 12 10 8 6 4 2 0 M K N 112 Zaman Tepkime sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğine göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) K ve L maddeleri birbiri ile etkileşerek, özelliklerini kaybetmeden M ve N maddelerini oluşturmuştur. B) Tepkimeye 12 gram K maddesi, 4 gram L maddesi girmiş ve tepkime sonucunda 10 gram M, 2 gram N maddesi olu muştur. Tepkimenin bitmesinin sebebi L. maddesinin tamamen tükenmesidir. D) K ve L'nin atom yapıları değişerek, yeni maddeler olan M ve N oluşmuştur.
C)
D)
(0)
Yukarıda bazı mantarların özellikleri ile ilgili
bilgiler verilmiştir.
hızlı şekilde çoğalır
II. Kot mantan, yiyeceklerin kokusunun, ta
dinin ve renginin değişmesine sebep
olur
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden han-
gisinin yorumu doğrudur?
A)
A
Özgür
dagur
Burak
Sured
Kaan
taga
Merve
Meive
1. bilgi doğru, II. bilgi yanlıştır.
II. bilgi doğru, I. bilgi yanlıştır.
İki bilgi de yanlıştır.
İki bilgi de doğrudur.
3. Fasikul
15
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
C) D) (0) Yukarıda bazı mantarların özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. hızlı şekilde çoğalır II. Kot mantan, yiyeceklerin kokusunun, ta dinin ve renginin değişmesine sebep olur Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden han- gisinin yorumu doğrudur? A) A Özgür dagur Burak Sured Kaan taga Merve Meive 1. bilgi doğru, II. bilgi yanlıştır. II. bilgi doğru, I. bilgi yanlıştır. İki bilgi de yanlıştır. İki bilgi de doğrudur. 3. Fasikul 15
0
Aşağıda verilen eklem çeşitleri ile ilgili şemada bazı kısımlar numaralandırılarak boş bırakılmıştır.
Eklem çeşitleri
ABCD
A)
B)
C)
Oynar eklem
D)
Örnektir
Bu şemanın doğru olabilmesi için numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
1
III
Diz eklemi
Dirsek eklemi
Kafatası eklemi
Dirsek eklemi
...........
........II........
Örnektir
Omurlar arası eklemler
11
Oynar eklem
Yarı oynar eklem
Yarı oynar eklem
Yarı oynar eklem
Kafatası eklemi
Boyun eklemi
Diz eklemi
Kafatası eklemi
Oynamaz eklem
Örnektir
.III..
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
0 Aşağıda verilen eklem çeşitleri ile ilgili şemada bazı kısımlar numaralandırılarak boş bırakılmıştır. Eklem çeşitleri ABCD A) B) C) Oynar eklem D) Örnektir Bu şemanın doğru olabilmesi için numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 1 III Diz eklemi Dirsek eklemi Kafatası eklemi Dirsek eklemi ........... ........II........ Örnektir Omurlar arası eklemler 11 Oynar eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Kafatası eklemi Boyun eklemi Diz eklemi Kafatası eklemi Oynamaz eklem Örnektir .III..
3. Öğretmen, sınıfa getirdiği bir hayvanın vücu.
dunun tüylerle kaplı olduğunu söylüyor. Öğ.
rencilerden bazıları bu hayvan ile ilgili aşağı.
daki özellikleri söylüyor.
Emre: Yumurtayla çoğalır.
Buket: Yavru bakımı görülür.
Furkan: Omurgalıdır.
Osman: Solungaç solunumu yapar.
TEST
7
Buna göre bu hayvan ve bu hayvan ile ilgili
yanlış ifade söyleyen öğrenci hangi seçe
nekte belirtilenler olabilir?
A) Hayvan: Balık
Öğrenci: Emre
Hayvan: Tavşan
Öğrenci: Furkan
7
B) Hayvan: Kanarya
Öğrenci: Buket
Hayvan: Serçe
Öğrenci: Osman
CANLILA
5.
BECE
6.
Yuk
re
AY
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
3. Öğretmen, sınıfa getirdiği bir hayvanın vücu. dunun tüylerle kaplı olduğunu söylüyor. Öğ. rencilerden bazıları bu hayvan ile ilgili aşağı. daki özellikleri söylüyor. Emre: Yumurtayla çoğalır. Buket: Yavru bakımı görülür. Furkan: Omurgalıdır. Osman: Solungaç solunumu yapar. TEST 7 Buna göre bu hayvan ve bu hayvan ile ilgili yanlış ifade söyleyen öğrenci hangi seçe nekte belirtilenler olabilir? A) Hayvan: Balık Öğrenci: Emre Hayvan: Tavşan Öğrenci: Furkan 7 B) Hayvan: Kanarya Öğrenci: Buket Hayvan: Serçe Öğrenci: Osman CANLILA 5. BECE 6. Yuk re AY
A)
B)
C)
TEST 3
TE
Mara
amek
D)
Yukarıdaki tabloda mantarların çeşitleri ve
örnekleri verilmiştir.
Rapkali
Mantar
Buna göre; I, II ve lil numaralı yerlere aşa-
ğıdakilerden hangisi gelmelidir?
MANTARLAR
1
Ekmek
yapımı
Ekmek
küfü
Hamurun
mayalanması
*******
11
KOF
mantarı
Parazit
mantadar
Küf
mantarı
Kültür
mantarı
Hamurun
Kültür
mayalanması mantarı
ömek
H..
Deri
hastalıkları
hastalığı
Saç
hastalıkları
Ekmek
yapımı
AYDIN YAYINLARI
2. - Besinlerimizin açıkta kalması sonucu
üzerlerinde beyaz ya da yeşil renk de-
ğişimi görülür. Buna ...............
sebep olur.
Şapkalı mantarların, yemekleri-
mizde kullandığımız türüdür. Buna
......................... denir.
Yukarıda verilen ifadelerde "✔" ve ""
sembolleri yerine aşağıdakilerden hangis
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
A) B) C) TEST 3 TE Mara amek D) Yukarıdaki tabloda mantarların çeşitleri ve örnekleri verilmiştir. Rapkali Mantar Buna göre; I, II ve lil numaralı yerlere aşa- ğıdakilerden hangisi gelmelidir? MANTARLAR 1 Ekmek yapımı Ekmek küfü Hamurun mayalanması ******* 11 KOF mantarı Parazit mantadar Küf mantarı Kültür mantarı Hamurun Kültür mayalanması mantarı ömek H.. Deri hastalıkları hastalığı Saç hastalıkları Ekmek yapımı AYDIN YAYINLARI 2. - Besinlerimizin açıkta kalması sonucu üzerlerinde beyaz ya da yeşil renk de- ğişimi görülür. Buna ............... sebep olur. Şapkalı mantarların, yemekleri- mizde kullandığımız türüdür. Buna ......................... denir. Yukarıda verilen ifadelerde "✔" ve "" sembolleri yerine aşağıdakilerden hangis
2.
Bartu
Bulunduğum şehirde gölge boyum
yılda iki kez sıfır değerini alıyor.
Bartu
|||
B)
||
C) 1
D)
||
İpek
Buna göre Bartu, Nare ve İpek'in yaşadığı şehirler yanda
numaralı verilmiş şehirlerden hangisi olması beklenir?
İpek
Nare
||
|||
1
Nare
||
|||
Bulunduğum şehirde sadece ekinoks tarihle-
rinde gece ve gündüz süresi eşit olmaktadır.
Bulunduğum şehirde en uzun gece
Aralık ayında yaşanmaktadır.
11
111
Yengeç dönencesi
Ekvator
Oğlak dönencesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
2. Bartu Bulunduğum şehirde gölge boyum yılda iki kez sıfır değerini alıyor. Bartu ||| B) || C) 1 D) || İpek Buna göre Bartu, Nare ve İpek'in yaşadığı şehirler yanda numaralı verilmiş şehirlerden hangisi olması beklenir? İpek Nare || ||| 1 Nare || ||| Bulunduğum şehirde sadece ekinoks tarihle- rinde gece ve gündüz süresi eşit olmaktadır. Bulunduğum şehirde en uzun gece Aralık ayında yaşanmaktadır. 11 111 Yengeç dönencesi Ekvator Oğlak dönencesi
3. Sivi bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine
buharlaşma denir.
• Kesilen karpuzun güneş altında soğuması
• Havuzdan çıkan kişinin üşümesi
• Toprak testideki suyun serin kalması
Soğuk havalarda camların buğulanması
●
Yukarıda verilenlerin kaç tanesinde buharlaşma
olayı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
3. Sivi bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine buharlaşma denir. • Kesilen karpuzun güneş altında soğuması • Havuzdan çıkan kişinin üşümesi • Toprak testideki suyun serin kalması Soğuk havalarda camların buğulanması ● Yukarıda verilenlerin kaç tanesinde buharlaşma olayı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Konu: Canhilan tanıyalım
Gösterge: Özellikleri (çoğalma biçimi, yavru bakımı, çiçeğe sahip olma, vb.) verilen canlıları
siniflandırma şemasında gösterir.
Örnek Soru: Aşağıda görselleri verilen canlı kartlarını uygun şekilde doldurunuz.
Canlı grubu:
Vücut örtüsü:
Solunum türü:
Çoğalma şekli:
Yavrularına bakma özelliği:
Canlı grubu: ......
Vücut örtüsü:.
Solunum türü:
Çoğalma şekli:......
Yavrularına bakma özelliği:
Canlı grubu:
Vücut örtüsü:..
Solunum türü:
Çoğalma şekli:.
Yavrularına bakma özelliği:.
Canlı grubu:.
Vücut örtüsü:..
Solunum türü:
Çoğalma şekli:.
Yavrularına bakma özelliği:........
Canlı grubu:......
Vücut örtüsü:.......
Solunum türü:
Çoğalma şekli:
Yavrularına bakma özelliği:
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
Konu: Canhilan tanıyalım Gösterge: Özellikleri (çoğalma biçimi, yavru bakımı, çiçeğe sahip olma, vb.) verilen canlıları siniflandırma şemasında gösterir. Örnek Soru: Aşağıda görselleri verilen canlı kartlarını uygun şekilde doldurunuz. Canlı grubu: Vücut örtüsü: Solunum türü: Çoğalma şekli: Yavrularına bakma özelliği: Canlı grubu: ...... Vücut örtüsü:. Solunum türü: Çoğalma şekli:...... Yavrularına bakma özelliği: Canlı grubu: Vücut örtüsü:.. Solunum türü: Çoğalma şekli:. Yavrularına bakma özelliği:. Canlı grubu:. Vücut örtüsü:.. Solunum türü: Çoğalma şekli:. Yavrularına bakma özelliği:........ Canlı grubu:...... Vücut örtüsü:....... Solunum türü: Çoğalma şekli: Yavrularına bakma özelliği:
ndan meer v
kullayatta ulaşılabilecek malze
Farakgunluk yaşamd
o
papadop
uyumlarını gözlem
Biyotekn
Genetik mühen
e bulunur
astik ve bazik durumlarne k
ni kullanarak çıkanimda
sağlanır.gideney yolu ile çıkanımlarda bulunmalan
F.8.4.4.5 Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkile
kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelere lig gered
F.844.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak
F.8.4.4.7. Asit y
Maddelerin t
Konu ile ilgil
90223
kalıtsal olduğu vurgulanır.
yapay seçilm, biyoteknolojik
holoji uygulamalarının çevreye etkisi
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyl
çalışmalar, biyoteknoloji uygulama
lişkilendirir.
a. Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi
örnekleri üzerinde durulur.
Asit sun yagmurlarının önlenmesine yönelik çözüm
Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına
Deginilir.
SOLUNUM - 1
Mitokondri
5. Bitkilerde solunum ile fotosentez arasındaki ilişkiyi göstermek için aşağıdaki şekil hazırlanıyor.
erre
A) Mitokondri ile kloroplast normal bir gün döngüsünde 24 saat aralıksız çalışırlar.
B) III ve IV numaralı maddeler karanlık ortamda bitki tarafından üretilemezler.
C) IIl numaralı madde glikoz, I numaralı madde oksijen olabilir.
D) Verilen iki organel her zaman bitkinin farklı hücrelerinde bulunur.
Karbondioksit
göre, sinif mevcudu kaçtır?
Kloroplast
IVA
Verilen bu şekil ve numaralandırılan maddeler dikkate alındığında seçeneklerdeki ifadelerden hangisi
doğru olur?
Hayvanlar
ES
Oksijenli solunum
6. Hücrelerin yaşamsal faaliyetler için gerekli enerjiyi üretirken yaptığı oksijenli solunum ile üretici canlıların yaptığı
fotosentez birbiri ile ilişkili olaylardir. Fotosentez ile üretilen besin, oksijenli solunumda oksijenle parçalanarak
enerji üretilir. Oksijenli solunum sonucu oluşan bazı maddeler de fotosentezin gerçekleşmesinde kullanılır.
TEST
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
ndan meer v kullayatta ulaşılabilecek malze Farakgunluk yaşamd o papadop uyumlarını gözlem Biyotekn Genetik mühen e bulunur astik ve bazik durumlarne k ni kullanarak çıkanimda sağlanır.gideney yolu ile çıkanımlarda bulunmalan F.8.4.4.5 Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkile kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelere lig gered F.844.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak F.8.4.4.7. Asit y Maddelerin t Konu ile ilgil 90223 kalıtsal olduğu vurgulanır. yapay seçilm, biyoteknolojik holoji uygulamalarının çevreye etkisi 8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyl çalışmalar, biyoteknoloji uygulama lişkilendirir. a. Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur. Asit sun yagmurlarının önlenmesine yönelik çözüm Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına Deginilir. SOLUNUM - 1 Mitokondri 5. Bitkilerde solunum ile fotosentez arasındaki ilişkiyi göstermek için aşağıdaki şekil hazırlanıyor. erre A) Mitokondri ile kloroplast normal bir gün döngüsünde 24 saat aralıksız çalışırlar. B) III ve IV numaralı maddeler karanlık ortamda bitki tarafından üretilemezler. C) IIl numaralı madde glikoz, I numaralı madde oksijen olabilir. D) Verilen iki organel her zaman bitkinin farklı hücrelerinde bulunur. Karbondioksit göre, sinif mevcudu kaçtır? Kloroplast IVA Verilen bu şekil ve numaralandırılan maddeler dikkate alındığında seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olur? Hayvanlar ES Oksijenli solunum 6. Hücrelerin yaşamsal faaliyetler için gerekli enerjiyi üretirken yaptığı oksijenli solunum ile üretici canlıların yaptığı fotosentez birbiri ile ilişkili olaylardir. Fotosentez ile üretilen besin, oksijenli solunumda oksijenle parçalanarak enerji üretilir. Oksijenli solunum sonucu oluşan bazı maddeler de fotosentezin gerçekleşmesinde kullanılır. TEST 5
2.
Aşağıda oklarla gösterilen bitki kısımlarının görevlerini yanlarına yazınız.
3
Od inv
-10tanta riis lim
64
Toprak
EXIDO
Güneş ışığı
ADO
Pabrany
aligimibe osilod
Aba
blabi
milibe
Infan0G VA (A
gagorowodern of GLO NA e
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
2. Aşağıda oklarla gösterilen bitki kısımlarının görevlerini yanlarına yazınız. 3 Od inv -10tanta riis lim 64 Toprak EXIDO Güneş ışığı ADO Pabrany aligimibe osilod Aba blabi milibe Infan0G VA (A gagorowodern of GLO NA e
6.
nsliaxo
Canlı Türleri İstavrit İnek
v velo se nazal
Özellik laim
1
Vücutları kıllarla kaplıdır.
2
Yüzgeçleri vardır.
3 Yumurta ile çoğalırlar.
4
Akciğer solunumu yapar.sinalo! DUE
5 Yavru bakımı yoktur.
poblacion amonu ebbe, Feldo 18
Tabloda hangi özelliğe ait kutudaki işaretleme
yanlış yapılmıştır?
Abnodubl nabovari nexhilneto n.
A) 1
B) 2
✓
C) 3 units a D) 4
66
Ortaokul Fen Bilgisi
Canlıları Tanıyalım
6. nsliaxo Canlı Türleri İstavrit İnek v velo se nazal Özellik laim 1 Vücutları kıllarla kaplıdır. 2 Yüzgeçleri vardır. 3 Yumurta ile çoğalırlar. 4 Akciğer solunumu yapar.sinalo! DUE 5 Yavru bakımı yoktur. poblacion amonu ebbe, Feldo 18 Tabloda hangi özelliğe ait kutudaki işaretleme yanlış yapılmıştır? Abnodubl nabovari nexhilneto n. A) 1 B) 2 ✓ C) 3 units a D) 4 66