Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Soruları

8. Koray Öğretmen vücudumuzda oluşan atık maddeler ve bu atık maddeleri uzaklaştıran organlarla ilgili eşleştirme
tablosunu aşağıdaki gibi çiziyor.
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Atıklar
Atıklar
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Koray Öğretmen öğrencilerinden bu tabloyu hatasız bir şekilde doldurmasını istiyor.
Buna göre hangi öğrencinin yaptığı işaretleme doğrudur?
A)
B)
Atıklar
CO₂
(Karbondioksit)
co₂ Su Üre
CO₂ Su Üre
✓
Besin
Atığı
Su
Besin
Atığı
✓
Üre Besin Atığı
D)
Atıklar
Organlar
Kalın bağırsak
Böbrek
Deri
Atıklar
CO₂
CO₂
Organlar
Kalın bağırsak ✔
Böbrek
Deri
Su Üre
Su Üre
✓
Besin
Atığı
Besin
Atığı
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
8. Koray Öğretmen vücudumuzda oluşan atık maddeler ve bu atık maddeleri uzaklaştıran organlarla ilgili eşleştirme tablosunu aşağıdaki gibi çiziyor. Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Atıklar Atıklar Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Koray Öğretmen öğrencilerinden bu tabloyu hatasız bir şekilde doldurmasını istiyor. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı işaretleme doğrudur? A) B) Atıklar CO₂ (Karbondioksit) co₂ Su Üre CO₂ Su Üre ✓ Besin Atığı Su Besin Atığı ✓ Üre Besin Atığı D) Atıklar Organlar Kalın bağırsak Böbrek Deri Atıklar CO₂ CO₂ Organlar Kalın bağırsak ✔ Böbrek Deri Su Üre Su Üre ✓ Besin Atığı Besin Atığı
16.
Yumurta
Alican
Efe
Damla
Ekmek
Ceviz
Bakkal
Manav Kasap
Oyuncak
Mağazası
B) I ve II
Tatlici
Kuruyemiş
Fen Bilimleri Dersinde Sindirim Sistemi konusunu öğrenen Efe, Damla ve Alican
yukarıdaki oyunu tasarlıyor.
- Mahallelerinde bulunan her dükkan sırasıyla sindirim kanalındaki organlarını tem-
sil etmektedir.
D) II, III ve IV
- Bakkal dükkanı başlangıç sayılacaktır.
- Her bir öğrenci ellerindeki kartta yazılı olan besini temsil etmektedir.
- Öğrenciler temsil ettikleri besinin kimyasal sindirime uğradıkları yerden alışveriş
yapacaklardır.
Öğrencilerin oynadıkları oyun ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
I. Damla bakkal dükkanından alışveriş yapmıştır.
II. Alican oyuncak dükkanından ve kuruyemişçiden alışveriş yapmıştır.
III. Damla bakkal dükkanından ve kuruyemişçiden alışveriş yapmıştır.
Giyim
Mağazası
IV. Efe bakkal dükkanı, oyuncak mağazası ve kuruyemişçiden alışveriş yapmıştır.
Buna göre oyunu her öğrencinin doğru bir şekilde tamamladığı düşünülürse
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I, II ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
16. Yumurta Alican Efe Damla Ekmek Ceviz Bakkal Manav Kasap Oyuncak Mağazası B) I ve II Tatlici Kuruyemiş Fen Bilimleri Dersinde Sindirim Sistemi konusunu öğrenen Efe, Damla ve Alican yukarıdaki oyunu tasarlıyor. - Mahallelerinde bulunan her dükkan sırasıyla sindirim kanalındaki organlarını tem- sil etmektedir. D) II, III ve IV - Bakkal dükkanı başlangıç sayılacaktır. - Her bir öğrenci ellerindeki kartta yazılı olan besini temsil etmektedir. - Öğrenciler temsil ettikleri besinin kimyasal sindirime uğradıkları yerden alışveriş yapacaklardır. Öğrencilerin oynadıkları oyun ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. I. Damla bakkal dükkanından alışveriş yapmıştır. II. Alican oyuncak dükkanından ve kuruyemişçiden alışveriş yapmıştır. III. Damla bakkal dükkanından ve kuruyemişçiden alışveriş yapmıştır. Giyim Mağazası IV. Efe bakkal dükkanı, oyuncak mağazası ve kuruyemişçiden alışveriş yapmıştır. Buna göre oyunu her öğrencinin doğru bir şekilde tamamladığı düşünülürse verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II E) I, II ve III C) I, II ve IV
18. Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kule-
ye taşınmasına dayanan bir oyundur.Bu oyunun bazı kuralları vardır.
Bu kurallar;
- Aynı maddeden yapılmış farklı diskler kullanılır.
- Her hamlede yalnızca 1 disk yerinden oynatılır.
- Büyük disk küçük diskin üzerine gelemez.
- Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır.
Kayra Öğretmen, destek ve hareket sistemi konusundaki eklemleri anlattıktan sonra
öğrencilerle bu konuyu pekiştirmek için bir oyun tasarlıyor. Sınıfa Hanoi kulelerini
getiriyor ve her diskin üzerine eklem çeşitlerinden birini yazıyor. Daha sonra eklem
çeşitleri ile ilgili bilgi kartları hazırlayarak tahtaya yapıştırıyor.
Bu kartlara,
1. Bu eklem çeşidi sadece kol ve bacaklarda bulunmaktadır.
II. Bu eklemi oluşturan kemikler arasında hiç boşluk bulunmaz.
III. Hareket yeteneği kısıtlı olan eklem çeşididir.
IV. Bu eklem çeşidini oluşturan kemikler arasında eklem sıvısı vardır.
V. Boyun omuru eklemi bu eklem çeşidine aittir.
VI. Kuyruk sokumunu oluşturan kemikler arasındaki eklem çeşidi ile aynı ekleme
sahiptir.
bilgilerini yazmıştır.
Sonra 1. kuledeki diskleri 2. kuleye taşımak için ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır.
1. Kule
Oynama ekiem
Yan oynar oklam
Oynar eklem
2. Kule
Baplangic
b
3. Kule
1. Kufe
Yan oynar ckm
Oynar okdem
2. Kule
1. Hamle
Oynamaz eklem
3. Kule
Sonraki hamleleri öğrencilerden yapmalarını istemiştir. Buna göre 4. ve 5. hamle-
lerde disklerde yazan eklem çeşitlerinin özellikleri hangisi olamaz?
A) I ve VI
B) I ve II C) IV ve VI D) IV ve II
E) III ve V
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
18. Hanoi kuleleri oyunu, kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kule- ye taşınmasına dayanan bir oyundur.Bu oyunun bazı kuralları vardır. Bu kurallar; - Aynı maddeden yapılmış farklı diskler kullanılır. - Her hamlede yalnızca 1 disk yerinden oynatılır. - Büyük disk küçük diskin üzerine gelemez. - Alınan disk, herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. Kayra Öğretmen, destek ve hareket sistemi konusundaki eklemleri anlattıktan sonra öğrencilerle bu konuyu pekiştirmek için bir oyun tasarlıyor. Sınıfa Hanoi kulelerini getiriyor ve her diskin üzerine eklem çeşitlerinden birini yazıyor. Daha sonra eklem çeşitleri ile ilgili bilgi kartları hazırlayarak tahtaya yapıştırıyor. Bu kartlara, 1. Bu eklem çeşidi sadece kol ve bacaklarda bulunmaktadır. II. Bu eklemi oluşturan kemikler arasında hiç boşluk bulunmaz. III. Hareket yeteneği kısıtlı olan eklem çeşididir. IV. Bu eklem çeşidini oluşturan kemikler arasında eklem sıvısı vardır. V. Boyun omuru eklemi bu eklem çeşidine aittir. VI. Kuyruk sokumunu oluşturan kemikler arasındaki eklem çeşidi ile aynı ekleme sahiptir. bilgilerini yazmıştır. Sonra 1. kuledeki diskleri 2. kuleye taşımak için ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır. 1. Kule Oynama ekiem Yan oynar oklam Oynar eklem 2. Kule Baplangic b 3. Kule 1. Kufe Yan oynar ckm Oynar okdem 2. Kule 1. Hamle Oynamaz eklem 3. Kule Sonraki hamleleri öğrencilerden yapmalarını istemiştir. Buna göre 4. ve 5. hamle- lerde disklerde yazan eklem çeşitlerinin özellikleri hangisi olamaz? A) I ve VI B) I ve II C) IV ve VI D) IV ve II E) III ve V
1
2
3
4
5
1
A) Ali Bora Y
Betül Y
1
C) Ali Bora D
Böbrek
Toplardaman
Yukarıdaki şekilde boşaltım sistemi organları, böbreklere gelen ve böbreklerden
çıkan damarlar gösterilmiştir. Boşaltım sistemi organları ile ilgili aşağıdaki bilgiler
veriliyor;
Böbrek
Üretra
Böbrekteki süzme cisimcikleri nefronlardır.
2
Y
Betül Y Y
Kanın içindeki atık maddelerin süzüldüğü organ böbrektir.
Böbrek toplardamarındaki üre miktan böbrek atardamanndaki
üre miktarından fazladır.
Idrarın toplandığı ve belirli süre depolandığı organ idrar kesesidir.
Üreter idrarın dışarı atıldığı kısımdır.
2 3 4 5
Y
D
Y
D
Y D
Y
Boşaltım sistemi konusunu işledikten sonra yukarıdaki etkinliği yapan Ali Bora ve
Betül'ün sırasıyla yanlış cevap sayıları 1 ve 2'dir.
Buna göre Ali Bora ve Betül'ün cevapları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3
4
Y Y
D D
5
Böbrek
Atardaman
D
- Üreter
E) Ali Bora Y
Betül D
İdrar Kesesi
2
D
D
1
B) All Bora Y
Betül D
1
D) Ali Bora D
Betül D
3 4 5
D
Y
D
D Y D
2
Y
Y
D Y
2
Y
Y
3
D
Y
4
D
Y
5
D
D
4
5
Y Y D
D Y
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1 2 3 4 5 1 A) Ali Bora Y Betül Y 1 C) Ali Bora D Böbrek Toplardaman Yukarıdaki şekilde boşaltım sistemi organları, böbreklere gelen ve böbreklerden çıkan damarlar gösterilmiştir. Boşaltım sistemi organları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; Böbrek Üretra Böbrekteki süzme cisimcikleri nefronlardır. 2 Y Betül Y Y Kanın içindeki atık maddelerin süzüldüğü organ böbrektir. Böbrek toplardamarındaki üre miktan böbrek atardamanndaki üre miktarından fazladır. Idrarın toplandığı ve belirli süre depolandığı organ idrar kesesidir. Üreter idrarın dışarı atıldığı kısımdır. 2 3 4 5 Y D Y D Y D Y Boşaltım sistemi konusunu işledikten sonra yukarıdaki etkinliği yapan Ali Bora ve Betül'ün sırasıyla yanlış cevap sayıları 1 ve 2'dir. Buna göre Ali Bora ve Betül'ün cevapları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 4 Y Y D D 5 Böbrek Atardaman D - Üreter E) Ali Bora Y Betül D İdrar Kesesi 2 D D 1 B) All Bora Y Betül D 1 D) Ali Bora D Betül D 3 4 5 D Y D D Y D 2 Y Y D Y 2 Y Y 3 D Y 4 D Y 5 D D 4 5 Y Y D D Y D
2. Kan, damarlarımızda sürekli dolaşan, yaşam için temel oluşturan bir sıvıdır. Dola-
şımdaki toplam kan hacminin normal değeri vücut ağırlığının %8'idir. Bu değer 70
kg'lık bir insanda 5600 ml'dir. Bunun yaklaşık %50 - 60'ı plazma adını alan sividan
ve %40 - 50'si ise hücrelerden oluşur. Plazmanın büyük kısmı sudur. Bu su içinde
besin maddeleri, proteinler ve diğer yaşamsal önemde kimyasal maddeler bulunur.
Alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcukları (trombositler) ise kan hücrele-
ridir.
Kanın birincil önem taşıyan görevi oksijenin taşınmasıdır. Ayrıca vücudun asit - baz
ve isi dengesini sağlar. Kan çeşitli hücrelerin yardımı ile vücuda giren yabancı mad-
delerin, mikroorganizmaların ve toksinlerin etkisinden vücudu korur. Bu fonksiyonu-
nu bağışıklık reaksiyonları ile yapar.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıda verilenlerden hangisi çıkarılabilir?
A) Kan, oksijeni alyuvarlardaki hemoglobin maddesi sayesinde taşır.
B) Vücut ağırlığı arttıkça, kişideki kan hacmi artar.
C) Plazmanın içinde bulunan maddelerin vücudun hangi bölümlerinden geldiği oran-
larından anlaşılabilir.
D) Kanın %40 - 50'sini oluşturan hücrelerin hepsi oksijen taşımakla görevlidir.
E) Plazmanın içinde bulunan su, bağışıklığı arttırır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
2. Kan, damarlarımızda sürekli dolaşan, yaşam için temel oluşturan bir sıvıdır. Dola- şımdaki toplam kan hacminin normal değeri vücut ağırlığının %8'idir. Bu değer 70 kg'lık bir insanda 5600 ml'dir. Bunun yaklaşık %50 - 60'ı plazma adını alan sividan ve %40 - 50'si ise hücrelerden oluşur. Plazmanın büyük kısmı sudur. Bu su içinde besin maddeleri, proteinler ve diğer yaşamsal önemde kimyasal maddeler bulunur. Alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcukları (trombositler) ise kan hücrele- ridir. Kanın birincil önem taşıyan görevi oksijenin taşınmasıdır. Ayrıca vücudun asit - baz ve isi dengesini sağlar. Kan çeşitli hücrelerin yardımı ile vücuda giren yabancı mad- delerin, mikroorganizmaların ve toksinlerin etkisinden vücudu korur. Bu fonksiyonu- nu bağışıklık reaksiyonları ile yapar. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıda verilenlerden hangisi çıkarılabilir? A) Kan, oksijeni alyuvarlardaki hemoglobin maddesi sayesinde taşır. B) Vücut ağırlığı arttıkça, kişideki kan hacmi artar. C) Plazmanın içinde bulunan maddelerin vücudun hangi bölümlerinden geldiği oran- larından anlaşılabilir. D) Kanın %40 - 50'sini oluşturan hücrelerin hepsi oksijen taşımakla görevlidir. E) Plazmanın içinde bulunan su, bağışıklığı arttırır.
O.
7.1. Dayanıklı yapısıyla kemiği dış etkilerden korur.
II. Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.
Yukanda bahsedilen özellikler kemiğin hangi yapısına aittir?
A) Kırmızı ilik
C) San ilik
B) Kıkırdak B Kikir ole
D) Kemik zarı
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
O. 7.1. Dayanıklı yapısıyla kemiği dış etkilerden korur. II. Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar. Yukanda bahsedilen özellikler kemiğin hangi yapısına aittir? A) Kırmızı ilik C) San ilik B) Kıkırdak B Kikir ole D) Kemik zarı
angus
4.
M
11
Yukarıdaki şemada I, II ve III numaralı mad.
deler kimyasal sindirime uğrayan besinleri,
K, L ve M kümeleri ise sindirim organlarını
temsil etmektedir.
D)
Bu göre K, L ve M kümeleri aşağıdakiler.
den hangisindeki gibi olabilir?
K
A) İnce bağırsak
B) İnce bağırsak
M
Ağız
Ağız
L
Mide
Ağız
Mide
İnce bağırsak
M
Ağız
Mide
İnce bağırsak
Mide
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
angus 4. M 11 Yukarıdaki şemada I, II ve III numaralı mad. deler kimyasal sindirime uğrayan besinleri, K, L ve M kümeleri ise sindirim organlarını temsil etmektedir. D) Bu göre K, L ve M kümeleri aşağıdakiler. den hangisindeki gibi olabilir? K A) İnce bağırsak B) İnce bağırsak M Ağız Ağız L Mide Ağız Mide İnce bağırsak M Ağız Mide İnce bağırsak Mide
ştire
6. Akciğer kılcallarındaki oksijen miktarının zamana
bağlı değişimi grafikte verilmiştir.
Bu grafiğe göre,
1 numaralı zaman aralığında kılcal damarlardaki
karbondioksit, alveollere geçmektedir.
II.2 numaralı zaman aralığında alveollerdeki oksijen,
kılcal damarlara geçmektedir.
1113 numaralı zaman aralığı soluk verme olayını gös-
termektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
FENOMEN
B) I ve III
Oksijen miktarı
Kılcal damar
başlangıcı
C) II ve III
1
2
3
Akciğer kılcallarında geçen zaman
D) I, II ve III
Kılcal damar
bitişi
67
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
ştire 6. Akciğer kılcallarındaki oksijen miktarının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre, 1 numaralı zaman aralığında kılcal damarlardaki karbondioksit, alveollere geçmektedir. II.2 numaralı zaman aralığında alveollerdeki oksijen, kılcal damarlara geçmektedir. 1113 numaralı zaman aralığı soluk verme olayını gös- termektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II FENOMEN B) I ve III Oksijen miktarı Kılcal damar başlangıcı C) II ve III 1 2 3 Akciğer kılcallarında geçen zaman D) I, II ve III Kılcal damar bitişi 67
W
govsi.
X
Buna göre Ömer oyunun sonunda kaç numaral hanede olur?
B) 5
A) 4
Solunum yollarındaki miktarı
Azot
Oksijen
Gaz
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve Il
FENOMEN
D) 8
Karbondioksit
Diğerleri (çoğunlukla
argon, Ar)
Atmosferik Dışarı atılan
hava
% 78
% 21
% 0,04
% 1
C) I ve Ill
hava
% 79
% 16
4
Solunum gazları
X
Y
Yukarıdaki grafikte, X ve Y solunum gazlarının soluk verme sırasında solunum yollarındaki miktarı arasındaki
ilişki gösterilmiştir.
Verilen grafik ve tabloya göre,
(I.X ile gösterilen solunum gazı, kılcal kan damarlarından alveollere geçerek dışarı atılır.
11. Y ile gösterilen solunum gazı, alveollerden kılcal kan damarlarına geçer.
Soluk alırken X solunum gazını vücudumuza alır, soluk verirken Y solunum gazını vücudumuzdan dışarı
atarız.
% 1
D) I, II ve III
000
71
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
W govsi. X Buna göre Ömer oyunun sonunda kaç numaral hanede olur? B) 5 A) 4 Solunum yollarındaki miktarı Azot Oksijen Gaz ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve Il FENOMEN D) 8 Karbondioksit Diğerleri (çoğunlukla argon, Ar) Atmosferik Dışarı atılan hava % 78 % 21 % 0,04 % 1 C) I ve Ill hava % 79 % 16 4 Solunum gazları X Y Yukarıdaki grafikte, X ve Y solunum gazlarının soluk verme sırasında solunum yollarındaki miktarı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Verilen grafik ve tabloya göre, (I.X ile gösterilen solunum gazı, kılcal kan damarlarından alveollere geçerek dışarı atılır. 11. Y ile gösterilen solunum gazı, alveollerden kılcal kan damarlarına geçer. Soluk alırken X solunum gazını vücudumuza alır, soluk verirken Y solunum gazını vücudumuzdan dışarı atarız. % 1 D) I, II ve III 000 71
2
3990
Dile
Doğru şekilde nefes
almak için burnumuz-
dan nefes alıp, ağzı-
mızdan vermeliyiz.
Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes al-
manın gereklerinden birisi değildir?
A) Burnumuzdaki kıllar toz parçalarını tutar.
Havadaki mikroplar burundaki mukusta
tutulur.
th tovar
CY Aldığımız hava burunda ısıtılır ve nemlen-
dirilir.
D) Burunda aldığımız havanın kokusu algı-
lanır.
6. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
2 3990 Dile Doğru şekilde nefes almak için burnumuz- dan nefes alıp, ağzı- mızdan vermeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes al- manın gereklerinden birisi değildir? A) Burnumuzdaki kıllar toz parçalarını tutar. Havadaki mikroplar burundaki mukusta tutulur. th tovar CY Aldığımız hava burunda ısıtılır ve nemlen- dirilir. D) Burunda aldığımız havanın kokusu algı- lanır. 6. Sınıf
17.
SIVISI
Yukarıdaki görselde, A maddesinin her iki du-
rumda da sindirimi verilmiştir.
A)
B)
C)
Buna göre I ve II nolu yerlere sırasıyla hangi-
si yazılmalıdır?
|
D)
....
Mekanik
Kimyasal
Mekanik
Kimyasal
||
Kimyasal
Mekanik
Mekanik
Kimyasal
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
17. SIVISI Yukarıdaki görselde, A maddesinin her iki du- rumda da sindirimi verilmiştir. A) B) C) Buna göre I ve II nolu yerlere sırasıyla hangi- si yazılmalıdır? | D) .... Mekanik Kimyasal Mekanik Kimyasal || Kimyasal Mekanik Mekanik Kimyasal
9. K organında gerçekleşen olaylar aşağıda gös-
terilmiştir.
023
Karbonhidrat
Protein xorey (@
Yağ
C
K organi
AVAğız - Mide
Enzimie
Enzim
Enzim
Küçük moleküller
B) Mide - Karaciğer
Küçük moleküller
K organı ve verilen olayları sağlayan enzim-
lerin hangi organdan salgılandığı aşağıda-
kilerden hangisinde verilmiştir?
24
Küçük moleküller
erop GODE
C) İnce bağırsak - Karaciğer velo mh
D) İnce bağırsak - Pankreas
6. SINIF FEN BİLİMLERİ GÜÇLENDİREN SORU BANKASI
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
9. K organında gerçekleşen olaylar aşağıda gös- terilmiştir. 023 Karbonhidrat Protein xorey (@ Yağ C K organi AVAğız - Mide Enzimie Enzim Enzim Küçük moleküller B) Mide - Karaciğer Küçük moleküller K organı ve verilen olayları sağlayan enzim- lerin hangi organdan salgılandığı aşağıda- kilerden hangisinde verilmiştir? 24 Küçük moleküller erop GODE C) İnce bağırsak - Karaciğer velo mh D) İnce bağırsak - Pankreas 6. SINIF FEN BİLİMLERİ GÜÇLENDİREN SORU BANKASI
f. 9. Vücudumuzu oluşturan yapılardan iki tanesinin
resimleri numaralandırılarak verilmiştir.
1
ve
ca-
ve
M
2
Bu resimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı yapı yassı kemiklerden oluş-
muştur.
B) 1 numaralı yapıda oynamaz eklemler bu-
lunur. biela
C) 2 numaralı yapı kısa kemiklerden oluşmuş-
tur.
D) 2 numaralı yapıda oynar eklemler bulunur.
6. SINIF FEN BİLİMLERİ CÜÇLENDİREN SORU BANKASI
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
f. 9. Vücudumuzu oluşturan yapılardan iki tanesinin resimleri numaralandırılarak verilmiştir. 1 ve ca- ve M 2 Bu resimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1 numaralı yapı yassı kemiklerden oluş- muştur. B) 1 numaralı yapıda oynamaz eklemler bu- lunur. biela C) 2 numaralı yapı kısa kemiklerden oluşmuş- tur. D) 2 numaralı yapıda oynar eklemler bulunur. 6. SINIF FEN BİLİMLERİ CÜÇLENDİREN SORU BANKASI
2. Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki
hücreler birleşerek dokuları meydana getirir.
yaprak kesi
Yaprak hücresi
Epitel hücresi
tolog
Watch
Amip
A) Kas ve yaprak hücresi
B) Yaprak ve epitel hücresi
C) Kas ve epitel hücresi
D) Amip ve kas hücresi
Kas hücresi
Buna göre, yukarıda verilen resimlerden hangi-
leri bir araya gelerek hayvansal dokuyu oluştu-
rur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
2. Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek dokuları meydana getirir. yaprak kesi Yaprak hücresi Epitel hücresi tolog Watch Amip A) Kas ve yaprak hücresi B) Yaprak ve epitel hücresi C) Kas ve epitel hücresi D) Amip ve kas hücresi Kas hücresi Buna göre, yukarıda verilen resimlerden hangi- leri bir araya gelerek hayvansal dokuyu oluştu- rur?
Grip olan Sema en yakın sağlık kuruluşuna
gidiyor ve kan tahlili yaptırıyor.
Sema'nın tahlil sonucunda;
I. Alyuvar sayısı yüksek çıkmıştır.
II. Akyuvar sayısı yüksek çıkmıştır.
III. Hemoglobin seviyesi düşük çıkmıştır.
IV. Kan pulcukları yüksek seviyede çıkmıştır.
ifadelerinden hangisi görülebilir?
B) II
C) III
A) I
Zeki DOĞAN
D) IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Grip olan Sema en yakın sağlık kuruluşuna gidiyor ve kan tahlili yaptırıyor. Sema'nın tahlil sonucunda; I. Alyuvar sayısı yüksek çıkmıştır. II. Akyuvar sayısı yüksek çıkmıştır. III. Hemoglobin seviyesi düşük çıkmıştır. IV. Kan pulcukları yüksek seviyede çıkmıştır. ifadelerinden hangisi görülebilir? B) II C) III A) I Zeki DOĞAN D) IV
18. Anıl büyük ve küçük kan dolaşımı için magnetleri kullanarak aşağıdaki panoları hazırlamıştır.
Büyükkan
delaşımı
sol alt
odacık
Küçükkan
dolaşımı
sağ alt
odacık
atar
damar
atar
damar
Sayfayı sığdır
akciğerler
«
bütün
vücut
A) Tüm magnetlerin yerleri doğrudur, siralama hatasızdır.
B) Büyük ve küçük kan dolaşımi magnetleri yer değiştirilmelidir.
C) Akciğerler ile bütün vücut magnetleri yer değiştirilmelidir.
D) Bol alt odacik lie sad alt odacık magnetleri yer değiştirilmelidir.
toplar
damar
toplar
damar
Buna göre Anil'in hazırlamış olduğu panolarla ilgili açağıdaki ifadelerden hangici doğrudur?
1. Sayfa
sağ üst
odacık
Solust
odacık
Ortaokul Fen Bilgisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
18. Anıl büyük ve küçük kan dolaşımı için magnetleri kullanarak aşağıdaki panoları hazırlamıştır. Büyükkan delaşımı sol alt odacık Küçükkan dolaşımı sağ alt odacık atar damar atar damar Sayfayı sığdır akciğerler « bütün vücut A) Tüm magnetlerin yerleri doğrudur, siralama hatasızdır. B) Büyük ve küçük kan dolaşımi magnetleri yer değiştirilmelidir. C) Akciğerler ile bütün vücut magnetleri yer değiştirilmelidir. D) Bol alt odacik lie sad alt odacık magnetleri yer değiştirilmelidir. toplar damar toplar damar Buna göre Anil'in hazırlamış olduğu panolarla ilgili açağıdaki ifadelerden hangici doğrudur? 1. Sayfa sağ üst odacık Solust odacık