Destek ve Hareket Sistemi Soruları

TEST-28
Ünite Tekrar
Mustafa'nın bu gözlemi yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elinde bulunan eklem çeşidini tespit etmek
C) Eklemlerin nasıl çalıştığını tespit etmek
Te
B) Elinde bulunan kas çeşidini tespit etmek
D) Eklemlerin harekete etkisini tespit etmek
Tes
3. Mustafa yazı yazdığı elinin parmaklarını fotoğrafta olduğu gibi hareketsiz olacak şekilde sabitlemiştir. Daha sonra bu eliyle
kalem tutup yazı yazmaya çalışmıştır.
Test
Et
Çözüm
TEST-6
C
00
10'DA ON
1
2
TEST-7
EFTS
D
B
3
10'DA ON
2
B
D
C
10'DA ON
3
4
D
B
1. Mide özsuyu içindel
Derin içinde eşit mi
sindiriminin tamam
Buna göre De
A)
1. kap
200 gram
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
TEST-28 Ünite Tekrar Mustafa'nın bu gözlemi yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Elinde bulunan eklem çeşidini tespit etmek C) Eklemlerin nasıl çalıştığını tespit etmek Te B) Elinde bulunan kas çeşidini tespit etmek D) Eklemlerin harekete etkisini tespit etmek Tes 3. Mustafa yazı yazdığı elinin parmaklarını fotoğrafta olduğu gibi hareketsiz olacak şekilde sabitlemiştir. Daha sonra bu eliyle kalem tutup yazı yazmaya çalışmıştır. Test Et Çözüm TEST-6 C 00 10'DA ON 1 2 TEST-7 EFTS D B 3 10'DA ON 2 B D C 10'DA ON 3 4 D B 1. Mide özsuyu içindel Derin içinde eşit mi sindiriminin tamam Buna göre De A) 1. kap 200 gram
RE
Sare Says: 50 Sara (Say Särest: 75 Dakika
SOLUNUM-2
maddelerinden hangileri olabilir?
A) I ve II
5. Okula gitmek için kurduğu alarmin çalmaması ile okula geç kalan Belkis, hizla hazirlanip evden çıkıyor ve okula
kadar derse geç girmemek için koşuyor. Belkis'in koştuğu sırada kas hücrelerinde meydana gelen değişim sonu-
cu artan X maddesine ait grafik aşağıda verilmiştir.
Buna göre Belkıs'ın kas hücresindeki X maddesi,
L ATP
II. Laktik asit
III. Etil alkol
IV. Karbondioksit
57-24 Online Soru Çözüm
Turkiye Geneli 40 Deneme
DOgrenciye Özel Soru Bankası
Video Cozumiu Binlerce Soru
Ders Anlatım Videoları
Detaylı Sınav Analizleri
Yeni Nesil İçerikler
Hizh Okuma ve Anlama Eğitimi
Hit Egitim
X maddesi
B) II ve III
555442
C) I, II ve IV
6. Şekerli su ve bira mayası ile uygun sıcaklıkta hazırlanan sekilniaki dan
To
TEST
LÜ REHBERLİK
82
Zaman
D) I, III ve I
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
RE Sare Says: 50 Sara (Say Särest: 75 Dakika SOLUNUM-2 maddelerinden hangileri olabilir? A) I ve II 5. Okula gitmek için kurduğu alarmin çalmaması ile okula geç kalan Belkis, hizla hazirlanip evden çıkıyor ve okula kadar derse geç girmemek için koşuyor. Belkis'in koştuğu sırada kas hücrelerinde meydana gelen değişim sonu- cu artan X maddesine ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre Belkıs'ın kas hücresindeki X maddesi, L ATP II. Laktik asit III. Etil alkol IV. Karbondioksit 57-24 Online Soru Çözüm Turkiye Geneli 40 Deneme DOgrenciye Özel Soru Bankası Video Cozumiu Binlerce Soru Ders Anlatım Videoları Detaylı Sınav Analizleri Yeni Nesil İçerikler Hizh Okuma ve Anlama Eğitimi Hit Egitim X maddesi B) II ve III 555442 C) I, II ve IV 6. Şekerli su ve bira mayası ile uygun sıcaklıkta hazırlanan sekilniaki dan To TEST LÜ REHBERLİK 82 Zaman D) I, III ve I
Fen Bilimleri
*
Ön
kaslar
Arka
kaslar
Destek ve Hareke
Kolun bükülmesi
Kolun düzleşmesi
Kolun bükülmesi sırasında ön kaslar kasılır-
ken, arka kaslar gevşer. Kolun düzleşmesi si-
rasında ise ön kaslar gevşerken, arka kaslar
kasılır. Kolun hareketi sırasında kaslarda mey-
dana gelen değişim yukarıdaki gibidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Kaslar, kemiklerle beraber uzuvların ha-
reket etmesini sağlar.
Test
B) Ön ve arka kasların birlikte çalışması ko-
lun hareketini sağlar.
C) Kolda ön kas kasılı durumda ise, arka kas
gevşemiştir.
D) Ön ve arka kasların boylanı aynı anda uza-
yıp, aynı anda kısalır.
tonguç
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
Fen Bilimleri * Ön kaslar Arka kaslar Destek ve Hareke Kolun bükülmesi Kolun düzleşmesi Kolun bükülmesi sırasında ön kaslar kasılır- ken, arka kaslar gevşer. Kolun düzleşmesi si- rasında ise ön kaslar gevşerken, arka kaslar kasılır. Kolun hareketi sırasında kaslarda mey- dana gelen değişim yukarıdaki gibidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Kaslar, kemiklerle beraber uzuvların ha- reket etmesini sağlar. Test B) Ön ve arka kasların birlikte çalışması ko- lun hareketini sağlar. C) Kolda ön kas kasılı durumda ise, arka kas gevşemiştir. D) Ön ve arka kasların boylanı aynı anda uza- yıp, aynı anda kısalır. tonguç 4.
EST-3
ir deney
i olarak
-ijen kul-
ürünler
-i vardır.
nlar, etil
mantas-
P)
düzene-
SOLUNUM
3. Oksijenin bulunmadığı bazı ortamlarda yaşayan canlılar, fermantasyon yapmaktadır. Fermantasyon, etil alkol ve laktik
asit fermantasyonu olmak üzere iki çeşittir. Fermantasyon sonucu oluşan ürünler aşağıda verilmiştir.
O₂ siz solunum
Besin
Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP) + Isi
O, siz solunum
Besin
Laktik asit + Enerji (ATP) + Isi
Ahmet, iki farklı bakteri türünü kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. Bu düzeneklere, eşit miktarda glikoz
çözeltisi koymuş; daha sonra 1. kaba bira mayası, II. kaba ise yoğurt bakterisi eklemiştir.
Termometre.
Glikoz çözeltisi
Bira mayası
Hareketli bilye
ea
2
Glikoz çözeltisi
Yoğurt bakterisi
Termometre
1. kap
2. kap
Her iki kapta da fermantasyon gerçekleştiğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
APCam borudaki hareketli bilye, 2 yönünde hareket eder
B) Termometrelerin ölçtüğü değerler artar.
C) I. kapta etil alkol fermantasyonu, II. kapta laktik asit fermantasyonu gerçekleşir
D) Bir glikozdan üretilen ATP miktarı farklıdır.
TEST-3
14. Fen bilimleri öğretmeni, eşit miktarlarda aldığı K ve L bakterilerini, içinde glikoz çözeltisi bulunan özdeş iki tüp içine bıra-
ve tüplere cam borular yerleştiriyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
EST-3 ir deney i olarak -ijen kul- ürünler -i vardır. nlar, etil mantas- P) düzene- SOLUNUM 3. Oksijenin bulunmadığı bazı ortamlarda yaşayan canlılar, fermantasyon yapmaktadır. Fermantasyon, etil alkol ve laktik asit fermantasyonu olmak üzere iki çeşittir. Fermantasyon sonucu oluşan ürünler aşağıda verilmiştir. O₂ siz solunum Besin Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP) + Isi O, siz solunum Besin Laktik asit + Enerji (ATP) + Isi Ahmet, iki farklı bakteri türünü kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. Bu düzeneklere, eşit miktarda glikoz çözeltisi koymuş; daha sonra 1. kaba bira mayası, II. kaba ise yoğurt bakterisi eklemiştir. Termometre. Glikoz çözeltisi Bira mayası Hareketli bilye ea 2 Glikoz çözeltisi Yoğurt bakterisi Termometre 1. kap 2. kap Her iki kapta da fermantasyon gerçekleştiğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? APCam borudaki hareketli bilye, 2 yönünde hareket eder B) Termometrelerin ölçtüğü değerler artar. C) I. kapta etil alkol fermantasyonu, II. kapta laktik asit fermantasyonu gerçekleşir D) Bir glikozdan üretilen ATP miktarı farklıdır. TEST-3 14. Fen bilimleri öğretmeni, eşit miktarlarda aldığı K ve L bakterilerini, içinde glikoz çözeltisi bulunan özdeş iki tüp içine bıra- ve tüplere cam borular yerleştiriyor.
10.
Yukarıda bir öğrencinin oyun hamurları ve kürdanlar kullanarak oluşturduğu bir iskelet modeli verilmiştir.
Öğrencinin tasarladığı iskelet modeli ile ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanılan kürdanlar kemikleri temsil etmektedir.
B) Uzun ve kısa kürdanların birlikte kullanılması vücutta bulunan kemik çeşitlerinin boylarının farklılık göster-
mesi ile açıklanabilir.
C) Eklemleri temsil eden oyun hamurunun esnek yapısı sayesinde kürdanlar hareket ettirilebilir.
D) Modelde baş, gövde, kol ve bacak kemiklerinin hepsi gösterilmiştir.
112
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
10. Yukarıda bir öğrencinin oyun hamurları ve kürdanlar kullanarak oluşturduğu bir iskelet modeli verilmiştir. Öğrencinin tasarladığı iskelet modeli ile ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) Kullanılan kürdanlar kemikleri temsil etmektedir. B) Uzun ve kısa kürdanların birlikte kullanılması vücutta bulunan kemik çeşitlerinin boylarının farklılık göster- mesi ile açıklanabilir. C) Eklemleri temsil eden oyun hamurunun esnek yapısı sayesinde kürdanlar hareket ettirilebilir. D) Modelde baş, gövde, kol ve bacak kemiklerinin hepsi gösterilmiştir. 112
20.
300-
Kemik Sayısı
206
200-
100+
zar.
●
1 2 3 4 5
Yukarıda bir insanın yeni doğduğu andan diğer
gelişim dönemlerine kadar olan gelişim dönem-
leri ile ilgili grafik verilmiştir. Aslı bu grafikten de
yararlanarak aşağıdaki tabloya bazı yorumlar ya-
İnsanın
Gelişim
Dönemleri
in any
Kemik sayısı yeni doğan bir bebekte 300'den
fazladır.
• Yirmili yaşlara doğru gelindikçe kemik sayısı
giderek azalmakta ve yetişkinlik döneminde
206'da sabit kalmaktadır.
• Kemik sayısındaki azalma bazı kemiklerin bir-
leşmesinden kaynaklanabilir.
• Kemik sayısının azalma nedenlerinden biri de
kemiklerin kıkırdağa dönüşmesidir.
Buna göre Aslı'nın yorumlarından kaç tanesi
doğrudur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
20. 300- Kemik Sayısı 206 200- 100+ zar. ● 1 2 3 4 5 Yukarıda bir insanın yeni doğduğu andan diğer gelişim dönemlerine kadar olan gelişim dönem- leri ile ilgili grafik verilmiştir. Aslı bu grafikten de yararlanarak aşağıdaki tabloya bazı yorumlar ya- İnsanın Gelişim Dönemleri in any Kemik sayısı yeni doğan bir bebekte 300'den fazladır. • Yirmili yaşlara doğru gelindikçe kemik sayısı giderek azalmakta ve yetişkinlik döneminde 206'da sabit kalmaktadır. • Kemik sayısındaki azalma bazı kemiklerin bir- leşmesinden kaynaklanabilir. • Kemik sayısının azalma nedenlerinden biri de kemiklerin kıkırdağa dönüşmesidir. Buna göre Aslı'nın yorumlarından kaç tanesi doğrudur? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
8.
1. Tip: Sabit tutar.
H
2. Tip: Yukarı-aşağı
hareket eder.
A
3. Tip: Yukarı-aşağı,
sağa-sola hareket eder.
Aski aparatları uzun sayılabilecek bir süredir hayatımızda ama hâlâ birçoğumuz hangi aski aparatını seçeceğimizi
ve bunları nasıl monte edeceğimizi bilmiyoruz. Televizyon askı aparatı dendiğinde birçoğumuzun aklına televiz-
yonun duvara tablo gibi asılmasına yarayan sabit aparatlar geliyor ama sağa/sola, öne/arkaya, ileri/geri hareket
kabiliyetine sahip aparatlar da yaygınlaştı. Tam hareketli bir askı aparatıyla televizyonunuzu salonun her yönünden
keyifle izleyebilirsiniz.
Aski aparatlarının özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) 2. tip aski aparati omurgamızda bulunan eklemlere benzetilebilir.
B) 3. tip aski aparatı kalça kemiğinde bulunan eklemlere benzetilebilir.
C) 1. tip aski aparatı kol ve bacaklarda bulunan eklemlere benzetilebilir
D) 1. tip aski aparatı kuyruk sokumu eklemimize benzetilebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
8. 1. Tip: Sabit tutar. H 2. Tip: Yukarı-aşağı hareket eder. A 3. Tip: Yukarı-aşağı, sağa-sola hareket eder. Aski aparatları uzun sayılabilecek bir süredir hayatımızda ama hâlâ birçoğumuz hangi aski aparatını seçeceğimizi ve bunları nasıl monte edeceğimizi bilmiyoruz. Televizyon askı aparatı dendiğinde birçoğumuzun aklına televiz- yonun duvara tablo gibi asılmasına yarayan sabit aparatlar geliyor ama sağa/sola, öne/arkaya, ileri/geri hareket kabiliyetine sahip aparatlar da yaygınlaştı. Tam hareketli bir askı aparatıyla televizyonunuzu salonun her yönünden keyifle izleyebilirsiniz. Aski aparatlarının özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) 2. tip aski aparati omurgamızda bulunan eklemlere benzetilebilir. B) 3. tip aski aparatı kalça kemiğinde bulunan eklemlere benzetilebilir. C) 1. tip aski aparatı kol ve bacaklarda bulunan eklemlere benzetilebilir D) 1. tip aski aparatı kuyruk sokumu eklemimize benzetilebilir.
8. Gülmek için 17 kas, kaş çatmak için 43 kas çalışır. Vücudumuz-
daki en hareketli kaslar, göz kaslarımızdır. Vücudumuzdaki en
küçük kas kulağımızda, en büyük kas ise kalçamızda bulunur.
En güçlü kas ise çene kasımızdır.
46
Bu bilgilere göre kaslarla ilgili,
V₁.
I. Farklı olayları gerçekleştirebilmek için farklı sayılarda kas-
lar çalışmaktadır.
II. Vücudumuzda kasların kasılıp gevşemesiyle farklı hareket
yetenekleri ortaya çıkar.
III. Kasların yaptıkları işlevlere göre büyüklük ve güçleri değiş-
mektedir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.
II ve III.
iletisim@ankarayayincilik.com.tr
B) I ve II.
D) I, II ve III.
6. SINIF FEN BİLİMLERİ CÜÇLENDİREN SORU BANKASI
2.
X
X
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
8. Gülmek için 17 kas, kaş çatmak için 43 kas çalışır. Vücudumuz- daki en hareketli kaslar, göz kaslarımızdır. Vücudumuzdaki en küçük kas kulağımızda, en büyük kas ise kalçamızda bulunur. En güçlü kas ise çene kasımızdır. 46 Bu bilgilere göre kaslarla ilgili, V₁. I. Farklı olayları gerçekleştirebilmek için farklı sayılarda kas- lar çalışmaktadır. II. Vücudumuzda kasların kasılıp gevşemesiyle farklı hareket yetenekleri ortaya çıkar. III. Kasların yaptıkları işlevlere göre büyüklük ve güçleri değiş- mektedir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. II ve III. iletisim@ankarayayincilik.com.tr B) I ve II. D) I, II ve III. 6. SINIF FEN BİLİMLERİ CÜÇLENDİREN SORU BANKASI 2. X X
eşitleri
3
desi
cak-
r.
zun
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
8. Aşağıda bir spor dergisinin yayınlamış olduğ
Inperöportaja ait bir kesit verilmiştir.
10
GÜÇ
Ankara Yayıncılık
2018 yılında düzenlenen
Dünya Halter Şampiyonası'nı
birincilikle tamamladım.
Ülkeme altın madalya
kazandırmanın sevincini ve
onurunu yaşıyorum.
Haltercinin başarılı olmasında;
1. böbreklerinin iyi çalışması,
Tell. kas yapısının gelişimi,
III. kemiklerinin sağlamlığı
faktörlerinden hangileri destek ve hareket
sistemiyle ilgilidir?
A Yalnız I.
CI ve III.
B) I ve II.
D) II ve III.
ses exog
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
eşitleri 3 desi cak- r. zun DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 8. Aşağıda bir spor dergisinin yayınlamış olduğ Inperöportaja ait bir kesit verilmiştir. 10 GÜÇ Ankara Yayıncılık 2018 yılında düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nı birincilikle tamamladım. Ülkeme altın madalya kazandırmanın sevincini ve onurunu yaşıyorum. Haltercinin başarılı olmasında; 1. böbreklerinin iyi çalışması, Tell. kas yapısının gelişimi, III. kemiklerinin sağlamlığı faktörlerinden hangileri destek ve hareket sistemiyle ilgilidir? A Yalnız I. CI ve III. B) I ve II. D) II ve III. ses exog
TEM
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Anne karnında kıkırdak dokularda kalsiyumun birikmesiyle kemikleşme başlar.
Aşağıda kemikleşme olayı gösterilmiştir.
Ogremem
5.
Bebekte
Yetişkin
insanda
Kıkırdak
Kıkırdak
GÜÇ
Kemik
Kıkırdak
Kemik
het nabishapate f
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
ist nebaizivsa xiras
A) Kıkırdağın sertleşmesi ile oluşur.
B) Kıkırdak, kemiklerimizin boyca uzamasını sağlar.
BECERİ TEMELLİ TEST
Kıkırdak
C) Yaşlılık dönemine kadar devam eder.
D) Kulak kepçesi, burun ucu gibi bazı bölgelerde kemikleşme gerçekleşmez.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
TEM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Anne karnında kıkırdak dokularda kalsiyumun birikmesiyle kemikleşme başlar. Aşağıda kemikleşme olayı gösterilmiştir. Ogremem 5. Bebekte Yetişkin insanda Kıkırdak Kıkırdak GÜÇ Kemik Kıkırdak Kemik het nabishapate f Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? ist nebaizivsa xiras A) Kıkırdağın sertleşmesi ile oluşur. B) Kıkırdak, kemiklerimizin boyca uzamasını sağlar. BECERİ TEMELLİ TEST Kıkırdak C) Yaşlılık dönemine kadar devam eder. D) Kulak kepçesi, burun ucu gibi bazı bölgelerde kemikleşme gerçekleşmez.
5. Bir öğretmen öğrencilerine destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organları daha iyi kavratabilmek
için günlük hayatta kullanılan bazı yapı veya malzemeler ile aşağıdaki benzetmeleri yapmıştır. Yapılan her
benzetmeye birer harf verilmiştir.
12
A)
B)
C)
D)
K: Kapı menteşesi.
M: Bir binanın ana ve yan kolonları.
Buna göre öğrencilerin bu benzetmelere verdiği örneklerden hangisi doğrudur
K
El bilek eklemi
Ayak bilek eklemi
Kafatası eklemi
Diz kapağı eklemi
Kamp'ı Keşfet
L
Mide kası
Uyluk kemikleri
Kol kemikleri
Omurga kemikleri
L: Bir masanın ayakları.
Fen Bilimleri
M
Bacak kemikleri
Kol ve bacak kemikleri
Göğüs kemiği
Omurga eklemleri
6. Sınıf
GUNAY
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
5. Bir öğretmen öğrencilerine destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organları daha iyi kavratabilmek için günlük hayatta kullanılan bazı yapı veya malzemeler ile aşağıdaki benzetmeleri yapmıştır. Yapılan her benzetmeye birer harf verilmiştir. 12 A) B) C) D) K: Kapı menteşesi. M: Bir binanın ana ve yan kolonları. Buna göre öğrencilerin bu benzetmelere verdiği örneklerden hangisi doğrudur K El bilek eklemi Ayak bilek eklemi Kafatası eklemi Diz kapağı eklemi Kamp'ı Keşfet L Mide kası Uyluk kemikleri Kol kemikleri Omurga kemikleri L: Bir masanın ayakları. Fen Bilimleri M Bacak kemikleri Kol ve bacak kemikleri Göğüs kemiği Omurga eklemleri 6. Sınıf GUNAY YAYINLARI
4.
Ali evden okula giderken kolunun üzerine düşmüş ve çok ağrı hissettiği için eve geri dönmek zorunda kalmıştır.
Annesi Ali'nin parmaklarını oynatamadığını görünce Ali'yi en yakın hastaneye götürmüştür. Doktor Ali'nin kolu-
nun röntgen filmini çekip inceledikten sonra Ali'ye kolunda bir kırık olduğunu ve kolunun alçıya alınması gerekti-
ğini belirtmiştir. Annesine ise Ali'nin bu dönemde süt ve süt ürünlerini daha çok tüketmesi gerektiğini söylemiştir.
Ali'nin yaşadığı bu olay ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Kemikler zamanla kendini onarabilir.
B) Ali'nin kemiğinin kırılmasının sebebi, yetersiz ve dengesiz beslenmesidir.
C) Ali'nin kolundaki kırık Ali'nin parmak hareketlerini sınırlamıştır.
D) Kemiklerin gelişimi için kalsiyum ve mineral içeren besinler tüketilmelidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
4. Ali evden okula giderken kolunun üzerine düşmüş ve çok ağrı hissettiği için eve geri dönmek zorunda kalmıştır. Annesi Ali'nin parmaklarını oynatamadığını görünce Ali'yi en yakın hastaneye götürmüştür. Doktor Ali'nin kolu- nun röntgen filmini çekip inceledikten sonra Ali'ye kolunda bir kırık olduğunu ve kolunun alçıya alınması gerekti- ğini belirtmiştir. Annesine ise Ali'nin bu dönemde süt ve süt ürünlerini daha çok tüketmesi gerektiğini söylemiştir. Ali'nin yaşadığı bu olay ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Kemikler zamanla kendini onarabilir. B) Ali'nin kemiğinin kırılmasının sebebi, yetersiz ve dengesiz beslenmesidir. C) Ali'nin kolundaki kırık Ali'nin parmak hareketlerini sınırlamıştır. D) Kemiklerin gelişimi için kalsiyum ve mineral içeren besinler tüketilmelidir.
B KİTAPÇIĞI
Aşağıdaki şemada vücudumuzda bulunan bazı
kemikler gösterilmiş ve isimleri yazılmıştır.
1
4
Kaburga Ayak bilek
kemikleri
kemikleri
Parmak
kemikleri
5
Omur
kemiği
3
6
11
Uyluk
kemiği
Leğen
kemiği
Buna göre hangi seçenekteki açıklama yan-
liştır?
A) 1 ve 6/levha şeklinde yassılaşmış kemiklerdir.
B) 2 ve 5 eni boyuna yakın olan kemiklerdir.
C) 4 ve 5 kübik görünümlü kemiklerdir.
3 ve 4 boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Vücudumuzda küçük kan dolaşımı ve büyük ka
dolaşımı olmak üzere iki çeşit kan dolaşımı görülü
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
B KİTAPÇIĞI Aşağıdaki şemada vücudumuzda bulunan bazı kemikler gösterilmiş ve isimleri yazılmıştır. 1 4 Kaburga Ayak bilek kemikleri kemikleri Parmak kemikleri 5 Omur kemiği 3 6 11 Uyluk kemiği Leğen kemiği Buna göre hangi seçenekteki açıklama yan- liştır? A) 1 ve 6/levha şeklinde yassılaşmış kemiklerdir. B) 2 ve 5 eni boyuna yakın olan kemiklerdir. C) 4 ve 5 kübik görünümlü kemiklerdir. 3 ve 4 boyu eninden uzun olan kemiklerdir. Vücudumuzda küçük kan dolaşımı ve büyük ka dolaşımı olmak üzere iki çeşit kan dolaşımı görülü
gular alasi Rastar kasi.
3. Vücudumuzda bulunan A, B ve C eklemlerinin hareket yeteneği aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Hareket yeteneği
Eklem çeşidi
A B C
Buna göre A, B ve C eklemlerinin bulunduğu kemikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
C
A)
B)
C)
D)
Kalça kemiği
Omurga
Kol kemikleri
Kafatası
B
Alt çene kemiği
Kaburga
Omurga
El kemikleri
Uyluk kemiği
Kafatası
Kuyruk sokumu
Omurga
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
gular alasi Rastar kasi. 3. Vücudumuzda bulunan A, B ve C eklemlerinin hareket yeteneği aşağıdaki grafikte verilmiştir. Hareket yeteneği Eklem çeşidi A B C Buna göre A, B ve C eklemlerinin bulunduğu kemikler hangi seçenekte doğru verilmiştir? A C A) B) C) D) Kalça kemiği Omurga Kol kemikleri Kafatası B Alt çene kemiği Kaburga Omurga El kemikleri Uyluk kemiği Kafatası Kuyruk sokumu Omurga
2.
Çalışma hızı
II
K L M
Kas çeşidi
Yukarıdaki grafikte vücudumuzun farklı bölümlerindeki yapı ve organların yapısını oluşturan kas çeşitlerinin çalışma
hızları verilmiştir. Grafikte kas çeşitleri K, L ve M harfleri ile ifade edilmiştir.
Grafiğe göre;
1. K kası bacağımızda bulunuyorsa M kasi midemizde bulunabilir.
II. L kası yorulmuyorsa K kalp kası olabilir.
III. M kası düz kas ve L kası yapı olarak kesinlikle çizgili kastır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III
6. Sim
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
2. Çalışma hızı II K L M Kas çeşidi Yukarıdaki grafikte vücudumuzun farklı bölümlerindeki yapı ve organların yapısını oluşturan kas çeşitlerinin çalışma hızları verilmiştir. Grafikte kas çeşitleri K, L ve M harfleri ile ifade edilmiştir. Grafiğe göre; 1. K kası bacağımızda bulunuyorsa M kasi midemizde bulunabilir. II. L kası yorulmuyorsa K kalp kası olabilir. III. M kası düz kas ve L kası yapı olarak kesinlikle çizgili kastır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III 6. Sim
D 199
5. İskeletin görevleri ile ilgili;
I. Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.
II. Fosfat, magnezyum ve kalsiyum gibi mineralleri depo eder.
III. İç organları korur ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Ive H
10
MARTES
C) ve III
I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Destek ve Hareket Sistemi
D 199 5. İskeletin görevleri ile ilgili; I. Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar. II. Fosfat, magnezyum ve kalsiyum gibi mineralleri depo eder. III. İç organları korur ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Ive H 10 MARTES C) ve III I, II ve III