DNA ve Genetik Kod Soruları

Eskiden canlıların sahip oldukları özellikleri nesilden nesile nasıl aktardıkları bilinmiyordu. Frederick Grif-
fith, 1928 yılında gerçekleştirdiği bir deney ile bu konu ile ilgili bazı bulgular edindi.
Aşağıda Griffithin yaptığı deney ile ilgili görsel ve

Ortaokul Fen Bilgisi

DNA ve Genetik Kod Soru Çözümü

Eskiden canlıların sahip oldukları özellikleri nesilden nesile nasıl aktardıkları bilinmiyordu. Frederick Grif- fith, 1928 yılında gerçekleştirdiği bir deney ile bu konu ile ilgili bazı bulgular edindi. Aşağıda Griffithin yaptığı deney ile ilgili görsel ve aşamaları verilmiştir. Kapsüllü bakteri kolonisi Kapsülsüz bakteri kolonisi 1 Fare öldü Kapsüllü bakteri kolonisi Kapsülsüz bakteri kolonisi 2 Fare yaşıyor 3 Fare yaşıyor 1. aşama : Griffith; bir besi ortamında çoğalttığı kapsüllü bakterileri bir deney faresine enjekte etti. Fare zatürreden öldü. Fare öldü 2. aşama: Griffith; bir başka besi ortamında çoğalttığı kapsülsüz bakterileri başka bir deney faresine en- jekte etti. Farede herhangi bir hastalık gözlenmedi. Fare yaşamaya devam etti. 3. aşama: Griffith; 1. aşamada oluşturduğu kapsüllü bakteri bakterileri Isıtıcı ile ısıtıp bakterilerin parça- lanmasını sağladı. Elde ettiği örneği fareye enjekte etti farede herhangi bir değişim gözlenmedi. Fare sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etti. 4. aşama: Griffith; 2. aşamada oluşturduğu kapsülsüz bakterilerin içerisine 3. aşamada ısıtarak öldürdüğü kapsüllü bakterileri karıştırdı. Elde ettiği karışımı fareye enjekte etti. Fare kısa bir süre içerisin- de zatürreden öldü. Griffith fareden aldığı kan örneğini incelediğinde farenin kanında canlı kap- süllü bakterilerin olduğunu gördü. Buna göre yapılan deney ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Kapsüllü bakteriler DNA'larında zatürreye neden olan geni barındırırlar. B) Kapsülsüz bakteriler 4. aşamadan sonra kazandıkları hastalık yapma özelliğini yavrularına aktanırlar. C) Deney sonucunda ölen farenin kanında kapsüllü bakterilerin tespit edilmesi, deneyin 3. aşamasında yapı- lan ısıtma olayında meydana gelen mutasyonlar olabilir. D) Deneyin 4. aşamasında öldürülen kapsüllü bakterilere ait DNA, kapsülsüz bakterilerin özelliklerinin de- ğişmesine neden olmuştur.

11. Aşağıda Koronavirüs hakkında bazı bilgiler verilmiştir.
NEDİR BU KORONA VİRÜS?
Yakın zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız korona virüs aslında yeni bir virüs değil. Geçmişte bu virüs ailesinin diğer üyeleri
insanlar üzerinde öldürücü salgın hast

Ortaokul Fen Bilgisi

DNA ve Genetik Kod Soru Çözümü

11. Aşağıda Koronavirüs hakkında bazı bilgiler verilmiştir. NEDİR BU KORONA VİRÜS? Yakın zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız korona virüs aslında yeni bir virüs değil. Geçmişte bu virüs ailesinin diğer üyeleri insanlar üzerinde öldürücü salgın hastalıklara neden olmuştur. 2003 yılında Uzakdoğu'da insanlara bir yabani kediden bulaştığı bili- nen SARS'da aslında bir korona virüstür. SARS'ın insanlar üzerinde öldürücülük oranı %10 civarındaydı. Yine Ortadoğu'da 2012 yı- linda insanlara deveden bulaştığını bildiğimiz MERS'de korona virüs ailesindendir. MERS'in insanlar üzerinde öldürücülük oranı %40 civarlarındaydı. Yakın dönemde adını sıkça duyduğumuz Covid-19'da aynı şekilde bir korona virüstür. Bilim insanları korona virüs ai- lesine mensup virüslerin genetik materyallerinin çok kolay değiştiğini ve bu yüzden farklı canlılar üzerinde yaşayabildiklerini söylü- yorlar. İlk yapılan araştırmalar Covid-19'un insanlara yarasalar üzerinden bulaştığı öngörülüyor. Covid-19'un insanlar üzerinde öldü- rücülük oranı şimdilik %3 civarlarında. Korona virüsler konak canlı üzerinde çoğu zaman öldürücü etki oluşturmazken, bulaştığı yeni canlıda öldürücü etkiler ortaya çıkartabiliyor. Sadece verilenlere göre, 1. Koronavirüs türleri canlılar üzerinde farklı etkiler ortaya çıkarabilmektedir. 11. Cronavirüsler mutasyonlar geçirip farklı özellikler kazanabilmektedir. III. Farklı özellikte olan Koronavirüs türleri insanlar üzerinde her zaman öldürücü etkiler ortaya çıkarmış- lardır. bilgilerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Il ve Ill. D) I, II ve III.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir