DNA ve Genetik Kod Soruları

Deneme Sınavı
12. DNA'nın yapısı ve eşlenmesi ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.Bu bilgiler incelendiğinde ba-
zı bilgilerin doğru bazılarının yanlış olduğu gözlemlenmiştir.
1. Nükleotidler bir araya gelerek genleri,genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur.
2. DNA kendini eşlediğinde birbirinin aynısı iki DNA modeli oluşur.
3. DNA'nın ipliğinde her iki tarafında da nükleotid olmaması durumundaki gibi hatalar onarılabilinir.
4. DNA hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olduğu ve genleri taşıdığı için her hücrede bulunmak zorun-
dadır.
5. Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek kromozomları oluşturur.
6. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen genin özelliği de değişir.
Yukarıdaki ifadelerden doğru olanları doğru sepetine, yanlış olanları yanlış sepetine attığımızda
aşağıdaki şıklardan hangisini doğru olur?
Doğru sepeti Yanlış sepeti
Doğru sepeti Yanlış sepeti
A)
C)
1-2
4-5
Doğru sepeti Yanlış sepeti
3-6
1-2
4-6
3-5
B)
D)
4-5-6
Doğru sepeti
1-2-5
1-2-3
Yanlış sepeti
3-4-6
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
Deneme Sınavı 12. DNA'nın yapısı ve eşlenmesi ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.Bu bilgiler incelendiğinde ba- zı bilgilerin doğru bazılarının yanlış olduğu gözlemlenmiştir. 1. Nükleotidler bir araya gelerek genleri,genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur. 2. DNA kendini eşlediğinde birbirinin aynısı iki DNA modeli oluşur. 3. DNA'nın ipliğinde her iki tarafında da nükleotid olmaması durumundaki gibi hatalar onarılabilinir. 4. DNA hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olduğu ve genleri taşıdığı için her hücrede bulunmak zorun- dadır. 5. Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek kromozomları oluşturur. 6. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen genin özelliği de değişir. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanları doğru sepetine, yanlış olanları yanlış sepetine attığımızda aşağıdaki şıklardan hangisini doğru olur? Doğru sepeti Yanlış sepeti Doğru sepeti Yanlış sepeti A) C) 1-2 4-5 Doğru sepeti Yanlış sepeti 3-6 1-2 4-6 3-5 B) D) 4-5-6 Doğru sepeti 1-2-5 1-2-3 Yanlış sepeti 3-4-6
8. Bir grup öğrenci karton ve ip kullanarak
DNA modeli hazırlıyor.
@
||
Öğrencilerin hazırladığı DNA modelinin
doğru olabilmesi için I, II ve III nolu yer-
lere gelmesi olası organik bazlar aşağı-
dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
=
lach
-
III-
-50 |||
C) 1-
||
Ho
of
2³1
=
1
|||
D) I→
||→>>
III-
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
8. Bir grup öğrenci karton ve ip kullanarak DNA modeli hazırlıyor. @ || Öğrencilerin hazırladığı DNA modelinin doğru olabilmesi için I, II ve III nolu yer- lere gelmesi olası organik bazlar aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? = lach - III- -50 ||| C) 1- || Ho of 2³1 = 1 ||| D) I→ ||→>> III-
Yavruların anne ve babaya benzemesi-
ni sağlar.
Sadece hücre bölünmesi sürecinde
gözlenebilir.
• Üzerinde anlamlı kodlar bulunur.
Yukarıda sözü edilen genetik yapı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Gen
C) Kromozom
BDNA
D) Çekirdek
201
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
Yavruların anne ve babaya benzemesi- ni sağlar. Sadece hücre bölünmesi sürecinde gözlenebilir. • Üzerinde anlamlı kodlar bulunur. Yukarıda sözü edilen genetik yapı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Gen C) Kromozom BDNA D) Çekirdek 201
4.
Bir öğrenci, kalıtsal maddeleri formüller ile
ifade etmek istiyor.
1. Formül
Kromozom = Bazı proteinler + DNA
3. Formül
Nükleotit = Organik baz + Şeker + Fosfat
2. Formül
DNA = Gen + Şeker
Öğrencinin hazırladığı formüllerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
2011
ve III
BI ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
4. Bir öğrenci, kalıtsal maddeleri formüller ile ifade etmek istiyor. 1. Formül Kromozom = Bazı proteinler + DNA 3. Formül Nükleotit = Organik baz + Şeker + Fosfat 2. Formül DNA = Gen + Şeker Öğrencinin hazırladığı formüllerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III 2011 ve III BI ve II D) I, II ve III
Kromozomlar ile ilgili;
1. DNA'nın kısalıp kalınlaşması ile oluşur.
II. Sadece DNA'dan oluşur.
III. Mikroskop ile bakılan tüm hücrelerde
görülebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Ive III
8) Yalnız II
DH, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
Kromozomlar ile ilgili; 1. DNA'nın kısalıp kalınlaşması ile oluşur. II. Sadece DNA'dan oluşur. III. Mikroskop ile bakılan tüm hücrelerde görülebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız I Ive III 8) Yalnız II DH, II ve III
5.
11
|||
Yukarıdaki şema DNA yapısındaki bir nük-
leotitin yapısını göstermektedir.
Buna göre,
● I numaralı bölüm fosfattır. L
★ Il numaralı bölüm riboz şekeridir.
III numaralı bölüm timin bazı olabilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız ●
B) Yalnız
C) ve *
D) ★ ve
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
5. 11 ||| Yukarıdaki şema DNA yapısındaki bir nük- leotitin yapısını göstermektedir. Buna göre, ● I numaralı bölüm fosfattır. L ★ Il numaralı bölüm riboz şekeridir. III numaralı bölüm timin bazı olabilir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız ● B) Yalnız C) ve * D) ★ ve
BA
YAYINLARI
7. Aşağıda
a kalıtım bilgisini taşıyan yapılardan birinin görseli verilmiştir.
Görselde verilen yapı ile ilgili olarak;
CalvAiniin
ÜNİTE 2: DNA VE GENETİK KOD
DNA'nin en küçük yapı birimidir.
Alt alta fosfat ve şeker arasındaki bağlarla bağlanarak DNA'nın ipliklerini oluşturur.
DNA'nın bir özellikten sorumlu en küçük yapısıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BY Yalnız III
C) I ve II
Com
D), I ve III
KAL
Ca
B
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
BA YAYINLARI 7. Aşağıda a kalıtım bilgisini taşıyan yapılardan birinin görseli verilmiştir. Görselde verilen yapı ile ilgili olarak; CalvAiniin ÜNİTE 2: DNA VE GENETİK KOD DNA'nin en küçük yapı birimidir. Alt alta fosfat ve şeker arasındaki bağlarla bağlanarak DNA'nın ipliklerini oluşturur. DNA'nın bir özellikten sorumlu en küçük yapısıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I BY Yalnız III C) I ve II Com D), I ve III KAL Ca B
Sayısal
A
6.
Genel Deneme Sınavi-4
N
Hücre
→→→Kromozom
→→→Çekirdek
Max
M
K
A) K yapısı tüm canlı hücrelerinde aynı sayıda bulunur.
B) M yapısı, L ile gösterilen yapının görev birimidir.
C) L yapısı tüm canlı hücrelerinde çekirdekte bulunur.
D) N yapısı tüm canlılarda farklı çeşit ve sayıda bulunur.
FEN BİLİMLERİ
Yukarıdaki görselde hücre içindeki bazı yapılar gösterilmiştir.
Buna göre bu yapılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
Sayısal A 6. Genel Deneme Sınavi-4 N Hücre →→→Kromozom →→→Çekirdek Max M K A) K yapısı tüm canlı hücrelerinde aynı sayıda bulunur. B) M yapısı, L ile gösterilen yapının görev birimidir. C) L yapısı tüm canlı hücrelerinde çekirdekte bulunur. D) N yapısı tüm canlılarda farklı çeşit ve sayıda bulunur. FEN BİLİMLERİ Yukarıdaki görselde hücre içindeki bazı yapılar gösterilmiştir. Buna göre bu yapılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
karakter denir. Her bir
Gen" denir. Fenotipte
ik gen adı verilir.
ak aşağıdaki etkinlikle
temsil eder.
lebilir.
6. DNA'nın yapısında dört farklı nükleotit bulunmaktadır. Bu dört nükleotitte ise organik baz, fosfat ve deoksiriboz
şekeri bulunur. Nükleotitleri birbirinden ayıran şey, yapılarındaki organik bazlardır. Bunlar Adenin, Timin, Guanin
ve Sitozin bazlarıdır. DNA'nın çift zincirli sarmal yapısı oluşurken Adenin nükleotidi Timin nükleotit ile Guanin nük-
leotidi Sitozin nükleotit ile eşleşir.
İncelenen bir DNA modelinde nükleotidi oluşturan yapıların sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yapı
Sayı 1800 2300 8200 1800 8200 2300
Buna göre incelenen DNA molekülüne ait bir kesit hangi seçenekte doğru verilmiştir?
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
karakter denir. Her bir Gen" denir. Fenotipte ik gen adı verilir. ak aşağıdaki etkinlikle temsil eder. lebilir. 6. DNA'nın yapısında dört farklı nükleotit bulunmaktadır. Bu dört nükleotitte ise organik baz, fosfat ve deoksiriboz şekeri bulunur. Nükleotitleri birbirinden ayıran şey, yapılarındaki organik bazlardır. Bunlar Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin bazlarıdır. DNA'nın çift zincirli sarmal yapısı oluşurken Adenin nükleotidi Timin nükleotit ile Guanin nük- leotidi Sitozin nükleotit ile eşleşir. İncelenen bir DNA modelinde nükleotidi oluşturan yapıların sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yapı Sayı 1800 2300 8200 1800 8200 2300 Buna göre incelenen DNA molekülüne ait bir kesit hangi seçenekte doğru verilmiştir? B)
6.
Ali çeşitli çiçekler ve çiçek sapları ile aşağıdaki DNA modelini oluşturmuştur.
1. Zincir
Nergis
Papatya
Lale
Gül
Orkide Karanfil
Gül
Lale
2. Zincir
Papatya
Nergis
Ali DNA'nın kendini eşlemesi olayını da model üzerinde oluşturmak istemektedir.
Buna göre Ali'nin doğru bir şekilde oluşturacağı yeni modelle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ali ikinci zincirin karşısına içinde gül, karanfil ve lalenin bulunduğu bir zincir oluşturmalıdır.
B) Ali'nin oluşturacağı yeni modeli için nergis ve papatyadan üçer tane daha kullanacaktır.
C) Ali'nin oluşturacağı modelin son halinde 4 lale, 4 gül, 2 orkide, 2 karanfil çiçeği bulunur.
D) Ali ilk oluşturduğu modele 6 çiçek daha ilave ederek ikinci modelini oluşturacaktır.
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
6. Ali çeşitli çiçekler ve çiçek sapları ile aşağıdaki DNA modelini oluşturmuştur. 1. Zincir Nergis Papatya Lale Gül Orkide Karanfil Gül Lale 2. Zincir Papatya Nergis Ali DNA'nın kendini eşlemesi olayını da model üzerinde oluşturmak istemektedir. Buna göre Ali'nin doğru bir şekilde oluşturacağı yeni modelle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ali ikinci zincirin karşısına içinde gül, karanfil ve lalenin bulunduğu bir zincir oluşturmalıdır. B) Ali'nin oluşturacağı yeni modeli için nergis ve papatyadan üçer tane daha kullanacaktır. C) Ali'nin oluşturacağı modelin son halinde 4 lale, 4 gül, 2 orkide, 2 karanfil çiçeği bulunur. D) Ali ilk oluşturduğu modele 6 çiçek daha ilave ederek ikinci modelini oluşturacaktır. 8.
32
A
R
pH değeri 7'den küçük olan bir siviya pH değeri 7'den büyük
olan bir sıvı karıştırılıyor.
Sivilar birbiri ile etkileşime girebildiğine göre,
Oluşan karışım nötr olabilir.
V. Kapta tuz ve su oluşabilir.
VI. Karışımın bulunduğu kap cam ise aşınır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I - BI ve II
C) I ve
Çözüm
0
D) I, II ve III
61
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
32 A R pH değeri 7'den küçük olan bir siviya pH değeri 7'den büyük olan bir sıvı karıştırılıyor. Sivilar birbiri ile etkileşime girebildiğine göre, Oluşan karışım nötr olabilir. V. Kapta tuz ve su oluşabilir. VI. Karışımın bulunduğu kap cam ise aşınır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I - BI ve II C) I ve Çözüm 0 D) I, II ve III 61
A) Yalnız 1.
B) 1 ye 11.
K-D-6- N
18. Futoshiki, sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur Kutuların arasında, küçüktür (<) sembolü ile
büyüktür (>) sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında, bü
yüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır.
Oyunun kuralına göre, bir kelime, her satır ve sütunda, mutlaka bir kez bulunmalidir
Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tablo, verilen semboller dikkate alınarak Kromozom
DNA", "Gen ve "Nükleotid" kavramları ile doldurulacaktır.
Gen
Ciive ill
> Nükle
Krom >
160
V
DNA
no
Gen
1 gen
2-DNA
Buna göre 1 ve 2 numaralı kutulara gelen yapılar ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) 1 numaralı kutuya gelen yapı, en az 1500 nükleotid içerebilir.
B) 2 numaralı kutuya gelen yapı, yönetici moleküldür.
C) 1 ve 2 numaralı kutuya gelecek yapılar nükleotid içerir.
D) 2 numaralı yapının hücredeki sayısı, 1 numaralı yapıdan fazladır.
17
Genel Değerlendirme - 5
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
A) Yalnız 1. B) 1 ye 11. K-D-6- N 18. Futoshiki, sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur Kutuların arasında, küçüktür (<) sembolü ile büyüktür (>) sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında, bü yüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre, bir kelime, her satır ve sütunda, mutlaka bir kez bulunmalidir Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tablo, verilen semboller dikkate alınarak Kromozom DNA", "Gen ve "Nükleotid" kavramları ile doldurulacaktır. Gen Ciive ill > Nükle Krom > 160 V DNA no Gen 1 gen 2-DNA Buna göre 1 ve 2 numaralı kutulara gelen yapılar ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) 1 numaralı kutuya gelen yapı, en az 1500 nükleotid içerebilir. B) 2 numaralı kutuya gelen yapı, yönetici moleküldür. C) 1 ve 2 numaralı kutuya gelecek yapılar nükleotid içerir. D) 2 numaralı yapının hücredeki sayısı, 1 numaralı yapıdan fazladır. 17 Genel Değerlendirme - 5 SINAN KUZUCU YAYINLARI
TEST 02
3. Aşağıda adenin ve guanin bazlarının gösterimi ile sitozin ve timin bazlarının gösterimi verilmiştir.
A
Bir DNA molekülüne ait üç parça aşağıda verilmiştir.
CACT
AG
A
+
C++G
T+ +A
C +G
lüler
inlari
DNA ve Genetik Kod
3. Parça
2. Parça
1. Parça
Verilen üç DNA parçası doğru bir şekilde birleştirildiğinde aşağıdaki DNA dizilimlerinden hangisi elde edilebilir?
A)
B)
T
SC15 AGTCT
T
551
G
ATGACA
Adenin ile
guanin bazlarının
gösterimi
Guanin
+||||||||
At
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
CCTACTGTG
+T
A+ +T
C
Adenin
G
GCA
G
C
C1O
Sitozin ile
timin bazlarının
gösterimi
Sitozin
40
+
Timin
C +
T +
A
C + G
tc
+
CATG
(5
A
GA
9
ACA
C
TCG
T
+
A+
C-
T+ +A
C +
+
Beyin Yakan Soru
GTGA GA GUT
UNITE 02
C
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
TEST 02 3. Aşağıda adenin ve guanin bazlarının gösterimi ile sitozin ve timin bazlarının gösterimi verilmiştir. A Bir DNA molekülüne ait üç parça aşağıda verilmiştir. CACT AG A + C++G T+ +A C +G lüler inlari DNA ve Genetik Kod 3. Parça 2. Parça 1. Parça Verilen üç DNA parçası doğru bir şekilde birleştirildiğinde aşağıdaki DNA dizilimlerinden hangisi elde edilebilir? A) B) T SC15 AGTCT T 551 G ATGACA Adenin ile guanin bazlarının gösterimi Guanin +|||||||| At 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası CCTACTGTG +T A+ +T C Adenin G GCA G C C1O Sitozin ile timin bazlarının gösterimi Sitozin 40 + Timin C + T + A C + G tc + CATG (5 A GA 9 ACA C TCG T + A+ C- T+ +A C + + Beyin Yakan Soru GTGA GA GUT UNITE 02 C
zelye
Genotipleri bilinmeyen düzgün tohumlu iki be-
çaprazlandığında oluşan bezelyelerin to-
hum şekline göre birey sayısı aşağıdaki grafik-
te verilmiştir.
600
200
Birey sayısı
Düzgün
tohum tohum
Buruşuk
Bezelyeler
Verilen grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Oluşan düzgün tohumlu bezelyelerin tama-
mi heterozigottur.
B) Başlangıçtaki bezelyelerin ikisi de heterozi-
gottur.
C) Oluşan buruşuk tohumlu bezelyelerin tama-
mi homozigottur.
D) Oluşan düzgün tohumlu bezelyelerin 400 ta-
nesinde çekinik gen bulunur.
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
zelye Genotipleri bilinmeyen düzgün tohumlu iki be- çaprazlandığında oluşan bezelyelerin to- hum şekline göre birey sayısı aşağıdaki grafik- te verilmiştir. 600 200 Birey sayısı Düzgün tohum tohum Buruşuk Bezelyeler Verilen grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Oluşan düzgün tohumlu bezelyelerin tama- mi heterozigottur. B) Başlangıçtaki bezelyelerin ikisi de heterozi- gottur. C) Oluşan buruşuk tohumlu bezelyelerin tama- mi homozigottur. D) Oluşan düzgün tohumlu bezelyelerin 400 ta- nesinde çekinik gen bulunur.
4. Görselde Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlara maruz
kalmış K canlısının, DNA molekülünde meydana ge-
len değişimler verilmiştir.
DNA
Gerçekleşen olay ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
A) Çevresel bir etken olan ultraviyole ışınları sonucu
meydana geldiği için modifikasyona örnek olarak
verilebilir.
B) K canlısı için doğumdan sonra edinilmiş
mutasyondur.
C) DNA'da bulunan nükleotid sayısında herhangi bir
değişiklik olmadığı için mutasyona örnek olarak
verilemez.
D) Nükleotidler arası bağların kopması sonucu
oluştuğu için kesinlikle kalıtsal mutasyondur.
inain
Time
6. Ö-
ra
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
4. Görselde Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlara maruz kalmış K canlısının, DNA molekülünde meydana ge- len değişimler verilmiştir. DNA Gerçekleşen olay ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Çevresel bir etken olan ultraviyole ışınları sonucu meydana geldiği için modifikasyona örnek olarak verilebilir. B) K canlısı için doğumdan sonra edinilmiş mutasyondur. C) DNA'da bulunan nükleotid sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı için mutasyona örnek olarak verilemez. D) Nükleotidler arası bağların kopması sonucu oluştuğu için kesinlikle kalıtsal mutasyondur. inain Time 6. Ö- ra
17.
A)
1A 2C
A
B)
C G G T
Bir amipe ait olan yukarıdaki DNA parçası aşağıda verilen petri kaplarından hangisine konulursa ken-
disini eşleyebilir?
C
to
5T
4G
3A 6C
G C CA G T
C)
A
1T 2G
4A 2C
D)
6T
5G
1A 4C
YEŞİM ÇORAPCI -24
Otring Tikky 0.7
Ortaokul Fen Bilgisi
DNA ve Genetik Kod
17. A) 1A 2C A B) C G G T Bir amipe ait olan yukarıdaki DNA parçası aşağıda verilen petri kaplarından hangisine konulursa ken- disini eşleyebilir? C to 5T 4G 3A 6C G C CA G T C) A 1T 2G 4A 2C D) 6T 5G 1A 4C YEŞİM ÇORAPCI -24 Otring Tikky 0.7