Dolaşım Sistemi Soruları

FEN BİLİMLERİ
9.
Otobüs kalkış: .
Son durak:
Gezinin amacı :
Melis Öğretmen, küçük kan dolaşımının başladığı
ve bittiği yerler ile bu dolaşımın amacını öğrenci-
lerine kavratmak amacıyla yukarıdaki etkinliği ha-
zırlamıştır.
Buna göre sembollerle belirtilen yerlere hangi
seçenekte verilenler getirilmelidir?
A)
Sol karıncık
B) Sağ karıncık
Sağ kulak-
çık
D) Sağ karıncık
Sol kulak-
çık
C) Sağ kulakçık Sol karıncık
nof
Sol kulak-
çık
Kirli kanı vü-
cuttan uzaklaş-
tırmak
Temiz kanı vü-
cuda dağıtmak
Hücrelere be-
sin ve oksijen
taşımak
Oksijeni
azalmış kanı
temizlemek
12.
Eren: Ben
ve i
ve
Buna gö
kan grup
A)
B)
D)
BR
AB
AF
AF
Şeker ha
bir hasta
var sayıs
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
FEN BİLİMLERİ 9. Otobüs kalkış: . Son durak: Gezinin amacı : Melis Öğretmen, küçük kan dolaşımının başladığı ve bittiği yerler ile bu dolaşımın amacını öğrenci- lerine kavratmak amacıyla yukarıdaki etkinliği ha- zırlamıştır. Buna göre sembollerle belirtilen yerlere hangi seçenekte verilenler getirilmelidir? A) Sol karıncık B) Sağ karıncık Sağ kulak- çık D) Sağ karıncık Sol kulak- çık C) Sağ kulakçık Sol karıncık nof Sol kulak- çık Kirli kanı vü- cuttan uzaklaş- tırmak Temiz kanı vü- cuda dağıtmak Hücrelere be- sin ve oksijen taşımak Oksijeni azalmış kanı temizlemek 12. Eren: Ben ve i ve Buna gö kan grup A) B) D) BR AB AF AF Şeker ha bir hasta var sayıs
2. Kalp ve kan damarlarının özellikleri şu şekilde si-
ralanmıştır.
1. Dolaşım sisteminin elemanı olmak
II. Kanın vücuda dağılmasını sağlamak
III. Temiz ve kirli kan bulundurmak
IV. Dört odacıktan oluşmak
V. Vücudu bir ağ gibi sarmak
Kalp
AO ☆
Kalp
damarları
Yukarıdaki gibi sıralanan özellikler venn şema-
sına yerleştirildiğinde "O" yerine aşağıdakiler-
den hangisi yazılamaz?
A) IV ve V B) III ve V
C) II ve IV (D) I ve IV
R
1.
11.
ver
A)
C) I
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
2. Kalp ve kan damarlarının özellikleri şu şekilde si- ralanmıştır. 1. Dolaşım sisteminin elemanı olmak II. Kanın vücuda dağılmasını sağlamak III. Temiz ve kirli kan bulundurmak IV. Dört odacıktan oluşmak V. Vücudu bir ağ gibi sarmak Kalp AO ☆ Kalp damarları Yukarıdaki gibi sıralanan özellikler venn şema- sına yerleştirildiğinde "O" yerine aşağıdakiler- den hangisi yazılamaz? A) IV ve V B) III ve V C) II ve IV (D) I ve IV R 1. 11. ver A) C) I
7. Bilgi: Vücudumuzda herhangi bir nedenle kanama olduğunda damar duvarında bulunan kan pulcukları o bölge-
ye hücum ederek gerekli proteinleri üretip pihti oluşturarak kanamanın durmasını sağlar.
Hemofili hastalığına sahip kişilerde ise kanamanın durmasını sağlayan pıhtılaşma faktörleri düşük seviyededir.
Bu nedenle en ufak bir kanamada dahi hastaneye gidilerek kanamanın durdurulması sağlanmalıdır.
Buna göre;
1. Kanama durdurulmadığı takdirde organ ve dokulara yeteri miktarda besin ve oksijen taşınamaz.
II. Akyuvarlar görevini yerine getiremediğinden kan pıhtılaşmaz.
III. Hastanın kanına uygun, pıhtılaşmayı sağlayan protein verilerek kanın durdurulması sağlanabilir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve III
C) II ve III
*
D) I, II ve III
it olduğu ortamda, otomo-
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
7. Bilgi: Vücudumuzda herhangi bir nedenle kanama olduğunda damar duvarında bulunan kan pulcukları o bölge- ye hücum ederek gerekli proteinleri üretip pihti oluşturarak kanamanın durmasını sağlar. Hemofili hastalığına sahip kişilerde ise kanamanın durmasını sağlayan pıhtılaşma faktörleri düşük seviyededir. Bu nedenle en ufak bir kanamada dahi hastaneye gidilerek kanamanın durdurulması sağlanmalıdır. Buna göre; 1. Kanama durdurulmadığı takdirde organ ve dokulara yeteri miktarda besin ve oksijen taşınamaz. II. Akyuvarlar görevini yerine getiremediğinden kan pıhtılaşmaz. III. Hastanın kanına uygun, pıhtılaşmayı sağlayan protein verilerek kanın durdurulması sağlanabilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve III C) II ve III * D) I, II ve III it olduğu ortamda, otomo-
Fen Bilimleri
Aşağıda midedeki kan dolaşımını sağlayan da
mar çeşitleri numaralandırılarak verilmiştir.
ALATES
A) Yalnız I
GIl ve III
Mide
Bu görsele göre,
I. 1 numaralı damar, atardamardır.
PED
HVERNERS
II. 2 numaralı damar, kanda bulunan besin ve
oksijeni hücrelere verir; hücrelerde oluşan
karbondioksit gazı ile zararlı ve atık mad
deleri toplardamarlara iletir.
II. 3 numaralı damar, kirli kanı kalbe taşır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
R
B) I ve Il
D) I, II ve III
13.
ANKARA YAYINCILIK
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Fen Bilimleri Aşağıda midedeki kan dolaşımını sağlayan da mar çeşitleri numaralandırılarak verilmiştir. ALATES A) Yalnız I GIl ve III Mide Bu görsele göre, I. 1 numaralı damar, atardamardır. PED HVERNERS II. 2 numaralı damar, kanda bulunan besin ve oksijeni hücrelere verir; hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ile zararlı ve atık mad deleri toplardamarlara iletir. II. 3 numaralı damar, kirli kanı kalbe taşır. çıkarımlarından hangileri doğrudur? R B) I ve Il D) I, II ve III 13. ANKARA YAYINCILIK
kışında
den hang
kletildi
erden
alt kis
n üst
ğunua
T.
6. Aşağıdaki görselde damar çeşitleri gösterilmiş-
tir.
Atardamar
Toplar-
damar
Kılcal damar
Bu kan damarlarıyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Atardamardaki oksijence zengin kan mikta-
ri, toplardamardakinden daha fazladır.
B) Kılcal damarlar besin ve oksijeni hücrelere
verirken hücrelerde oluşan karbondioksit
gazı ile atık maddeleri toplardamara iletir.
C) Kılcal damarda kanın akış hızı fazla oldu-
ğundan kesilmesi durumunda kan fışkırarak
damardan dışarı çıkar.
D) Atardamardaki besin miktarı, toplardamar-
dakinden daha fazladır.
paskir
ANKARA
YAYINCILIK
Ankara Yayın
8.
6. Sınıf Güçlendiren Yarıyıl T
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
kışında den hang kletildi erden alt kis n üst ğunua T. 6. Aşağıdaki görselde damar çeşitleri gösterilmiş- tir. Atardamar Toplar- damar Kılcal damar Bu kan damarlarıyla ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Atardamardaki oksijence zengin kan mikta- ri, toplardamardakinden daha fazladır. B) Kılcal damarlar besin ve oksijeni hücrelere verirken hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ile atık maddeleri toplardamara iletir. C) Kılcal damarda kanın akış hızı fazla oldu- ğundan kesilmesi durumunda kan fışkırarak damardan dışarı çıkar. D) Atardamardaki besin miktarı, toplardamar- dakinden daha fazladır. paskir ANKARA YAYINCILIK Ankara Yayın 8. 6. Sınıf Güçlendiren Yarıyıl T
B)
()
D)
A)
16. Fen bilimleri öğretmeni Deniz, Defne ve Demirden kan hücrelerinden birini seçmelerini ve seçtikleri kan h
relerinin görevlerinden bahsetmelerini istemiştir.
Defne
Demir
Deniz
1
Akyuvar
Alyuvar
Akyuvar
Alyuvar
Hücrenin Adı :
Görevi
Hücrenin Adı :
Görevi
Hücrenin Adı :
Görevi
1
: Vücudu mikroplara karşı korur.
20
Yukarıda I, II ve III numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
: Hücrelere oksijen taşımakla görevlidir.
|||
11
: Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
11
Alyuvar
Akyuvar
Kan pulcuğu
Kan pulcuğu
Kan pulcuğu
Kan pulcuğu
Alyuvar
Akyuvar
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
B) () D) A) 16. Fen bilimleri öğretmeni Deniz, Defne ve Demirden kan hücrelerinden birini seçmelerini ve seçtikleri kan h relerinin görevlerinden bahsetmelerini istemiştir. Defne Demir Deniz 1 Akyuvar Alyuvar Akyuvar Alyuvar Hücrenin Adı : Görevi Hücrenin Adı : Görevi Hücrenin Adı : Görevi 1 : Vücudu mikroplara karşı korur. 20 Yukarıda I, II ve III numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? : Hücrelere oksijen taşımakla görevlidir. ||| 11 : Kanın pıhtılaşmasını sağlar. 11 Alyuvar Akyuvar Kan pulcuğu Kan pulcuğu Kan pulcuğu Kan pulcuğu Alyuvar Akyuvar
Mozaik
Yayınlan
9. Bir öğrenci projesi için kan dolaşımı ile ilgili yandaki modeli tasarla-
mıştır. Modelinde balon, şırınga, lastik hortum ve plastik kaplar kul-
lanmıştır. Modelde kullanılan diğer malzemeler ise X, Y ve Z harfleri
ile gösterilmiştir.
Buna göre verilen modelle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Z ile gösterilen organ akciğerdir.
B) X ile temsil edilen damar temiz, Y ile temsil edilen damar kirli kan
taşır.
C) Modelde hem küçük hem büyük kan dolaşımı gösterilmiştir.
D) Modelin tam ortasında bulunan ve balondan yapılmış organ kalptir.
X
sağ alt
odacık
toplardamar
vücut
sol alt
odacık
2. ÜNİTE
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Mozaik Yayınlan 9. Bir öğrenci projesi için kan dolaşımı ile ilgili yandaki modeli tasarla- mıştır. Modelinde balon, şırınga, lastik hortum ve plastik kaplar kul- lanmıştır. Modelde kullanılan diğer malzemeler ise X, Y ve Z harfleri ile gösterilmiştir. Buna göre verilen modelle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Z ile gösterilen organ akciğerdir. B) X ile temsil edilen damar temiz, Y ile temsil edilen damar kirli kan taşır. C) Modelde hem küçük hem büyük kan dolaşımı gösterilmiştir. D) Modelin tam ortasında bulunan ve balondan yapılmış organ kalptir. X sağ alt odacık toplardamar vücut sol alt odacık 2. ÜNİTE
10. Insanda dolaşım sistemiyle ilgili görseli inceleyen Ahmet aşağıdaki yorumlarda bulunmuştur.
Kanı kalbe getiren damarlar
2
Kanı kalpten
götüren damarlar
17
3
Jap
1. Kalpten 3 numaralı damarlarla organlara gelen kan, ince yapılı olan 2 numaralı damarlarla doku ve hücrele-
rin arasına dağılır.
II.2 numaralı damarlardaki kan 1 numaralı damara doğru ilerledikçe içerisinde bulunan oksijen oranı azalır.
3 numaralı damarlardan kalbe dönen kan kalbin sol tarafına aktarılır.
Buna göre Ahmet'in yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve Il
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
10. Insanda dolaşım sistemiyle ilgili görseli inceleyen Ahmet aşağıdaki yorumlarda bulunmuştur. Kanı kalbe getiren damarlar 2 Kanı kalpten götüren damarlar 17 3 Jap 1. Kalpten 3 numaralı damarlarla organlara gelen kan, ince yapılı olan 2 numaralı damarlarla doku ve hücrele- rin arasına dağılır. II.2 numaralı damarlardaki kan 1 numaralı damara doğru ilerledikçe içerisinde bulunan oksijen oranı azalır. 3 numaralı damarlardan kalbe dönen kan kalbin sol tarafına aktarılır. Buna göre Ahmet'in yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve Il C) II ve III D) I, II ve III
3. İnsan vücudunda A, B, AB ve 0 olmak üzere dört çeşit kan grubu bulunur. Alyuvarların yapısında özel
proteinler bulunuyorsa Rh(+), bulunmuyorsa Rh(-) olarak ifade edilmektedir.
Kan gruplarının ve Rh faktörünün temsil ettiği semboller aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Rh- Rh+
0
A
B
t
A
AB
Kan grubu A Rh(+) olan Kadir aşağıdaki arkadaşlarından hangisinden kan alabilir?
D) Halime
C) Merve O
B) Nermin
A) Şehmus:
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
3. İnsan vücudunda A, B, AB ve 0 olmak üzere dört çeşit kan grubu bulunur. Alyuvarların yapısında özel proteinler bulunuyorsa Rh(+), bulunmuyorsa Rh(-) olarak ifade edilmektedir. Kan gruplarının ve Rh faktörünün temsil ettiği semboller aşağıdaki tabloda verilmiştir. Rh- Rh+ 0 A B t A AB Kan grubu A Rh(+) olan Kadir aşağıdaki arkadaşlarından hangisinden kan alabilir? D) Halime C) Merve O B) Nermin A) Şehmus:
Kan bir süre deney tüpünde bekletildiğinde kan hücreleri dibe çöker, kanın
plazma kısmı ise deney tüpünün üstünde toplanır. Kanin plazma kısmı ile
dibe çöken kısmı arasında ise ince bir şerit halinde akyuvar ve kan pulcuk-
ları bulunur.
Yandaki görselde bir süre deney tüpünde bekletilen kan üzerindeki bölüm-
ler numaralandırılmıştır.
Buna göre deney tüpündeki I, II ve Ill numaralı kısımlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan-
liştır?
4) 1 numaralı kısmin % 90'1 su, geri kalan kısm: is.: besin içerikleri, hormon ve atık maddelerden oluşur.
Il numaralı kısımda bulunan beyaz renkli hücreler vücudumuzu mikroplara karşı savunur.
Il ve Ill numaralı kısımdaki hücreler, damarlarda 1 numaralt kısımdaki sıvı içerisinde yüzer.
Ill numaralı kısımda bulunan hücreler kanin pıhtılaşmasını sağlayan alyuvar hücreleridir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Kan bir süre deney tüpünde bekletildiğinde kan hücreleri dibe çöker, kanın plazma kısmı ise deney tüpünün üstünde toplanır. Kanin plazma kısmı ile dibe çöken kısmı arasında ise ince bir şerit halinde akyuvar ve kan pulcuk- ları bulunur. Yandaki görselde bir süre deney tüpünde bekletilen kan üzerindeki bölüm- ler numaralandırılmıştır. Buna göre deney tüpündeki I, II ve Ill numaralı kısımlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- liştır? 4) 1 numaralı kısmin % 90'1 su, geri kalan kısm: is.: besin içerikleri, hormon ve atık maddelerden oluşur. Il numaralı kısımda bulunan beyaz renkli hücreler vücudumuzu mikroplara karşı savunur. Il ve Ill numaralı kısımdaki hücreler, damarlarda 1 numaralt kısımdaki sıvı içerisinde yüzer. Ill numaralı kısımda bulunan hücreler kanin pıhtılaşmasını sağlayan alyuvar hücreleridir.
2. Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve
atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş
sisteme ne denir?
A) Solunum sistemi
C) Dolaşım sistemi
B) Boşaltım sistemi
D) Sindirim sistemi
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
2. Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir? A) Solunum sistemi C) Dolaşım sistemi B) Boşaltım sistemi D) Sindirim sistemi
20. Kan grupları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunur. Bunlar A, B.
AB ve 0 kan gruplarıdır.
BKan alış verişi aynı kan grupları arasında yapılmaz.
Okan grubundaki kişiler diğer bütün kan gruplarına kan
verebilirler.
D) AB kan grubu ise diğer bütün kan gruplarından kan
alabilir. Bu nedenle AB kan grubuna genel alıcı adı verilir
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
20. Kan grupları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunur. Bunlar A, B. AB ve 0 kan gruplarıdır. BKan alış verişi aynı kan grupları arasında yapılmaz. Okan grubundaki kişiler diğer bütün kan gruplarına kan verebilirler. D) AB kan grubu ise diğer bütün kan gruplarından kan alabilir. Bu nedenle AB kan grubuna genel alıcı adı verilir
16. Aşağıda Şekil l'deki kan bir süre bekletildikten
sonra Şekil Il'deki görüntüyü almıştır.
Kan
||
Plazma
Kan hücreleri
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A) Kan, iki kısımdan oluşur.
B) Kana kırmızı rengini veren bazı kan hüc-
releridir.
C) Kan hücreleri ve plazma, damar içinde ka-
rışık hâlde bulunur.
D) Plazma ve kan hücrelerinin rengi aynıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
16. Aşağıda Şekil l'deki kan bir süre bekletildikten sonra Şekil Il'deki görüntüyü almıştır. Kan || Plazma Kan hücreleri Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Kan, iki kısımdan oluşur. B) Kana kırmızı rengini veren bazı kan hüc- releridir. C) Kan hücreleri ve plazma, damar içinde ka- rışık hâlde bulunur. D) Plazma ve kan hücrelerinin rengi aynıdır.
5.
6.
7.
Alyuvarında protein bulundurmayan kan grubu ........... dir.
Zorunlu durumlarda kan alışverişi yapılırken kanda bulunan protein çeşidine ve
yaralanmalarda kanamanın durması için kanın pıhtılaşmasını sağlar.
bakılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
5. 6. 7. Alyuvarında protein bulundurmayan kan grubu ........... dir. Zorunlu durumlarda kan alışverişi yapılırken kanda bulunan protein çeşidine ve yaralanmalarda kanamanın durması için kanın pıhtılaşmasını sağlar. bakılır.
Buna göre numaralandırılmış damarlardan hangisi büyük kan dolaşımında görevli değildir?
A) I
C) III
D) IV
8. 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında sınıfında 'Kızılay Haftası ile ilgili etkinlikler düzenleyen Gülçin Oğretmen
Kızılay'a kan bağışçısı olabilmek için gerekli olan yaş ve kilo standartlannı aşağıdaki ok işaretleri üzerinde
belirtiyor.
A)
+75
+65
45
+25
18
+11
+80
+70
+60
+50
+40
30
+20
Kilo
Yaş
standardi standardi
B) II
6. Sınıf Deneme Sınavı - 6
T
Gülçin Öğretmen yaş standardı okunda yaş aralığını belirtmek için 2 sayiyi işaretlemiş; kilo standardı okunda
ise sadece tek bir sayıyı işaretleyip bu kile üzerindeki herkes kan verebilir demiştir.
Buna göre Gülçin Öğretmenin oklar üzerinde yaptığı işaretlemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
B)
+75
65
45
+25
18
11
-75
-65
-45
-25
Yaş
standardi
4
-18
11
-80
70
+60
-50
40
-30
-20
Yas
Kilo
standardı standardi
C)
+80
+70
5
+60
+50
+40
+30
+20
Kila
standardi
-75
65
-45
+25
18
+11
180
+70
+60
50
+40
30
20
Yaş
Kilo
standardi standardi
D)
--75
+65
45
+25
18
11
↓
Yas
standard
3238988-89
Kilo
standardi
HIZ YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
Buna göre numaralandırılmış damarlardan hangisi büyük kan dolaşımında görevli değildir? A) I C) III D) IV 8. 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında sınıfında 'Kızılay Haftası ile ilgili etkinlikler düzenleyen Gülçin Oğretmen Kızılay'a kan bağışçısı olabilmek için gerekli olan yaş ve kilo standartlannı aşağıdaki ok işaretleri üzerinde belirtiyor. A) +75 +65 45 +25 18 +11 +80 +70 +60 +50 +40 30 +20 Kilo Yaş standardi standardi B) II 6. Sınıf Deneme Sınavı - 6 T Gülçin Öğretmen yaş standardı okunda yaş aralığını belirtmek için 2 sayiyi işaretlemiş; kilo standardı okunda ise sadece tek bir sayıyı işaretleyip bu kile üzerindeki herkes kan verebilir demiştir. Buna göre Gülçin Öğretmenin oklar üzerinde yaptığı işaretlemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) +75 65 45 +25 18 11 -75 -65 -45 -25 Yaş standardi 4 -18 11 -80 70 +60 -50 40 -30 -20 Yas Kilo standardı standardi C) +80 +70 5 +60 +50 +40 +30 +20 Kila standardi -75 65 -45 +25 18 +11 180 +70 +60 50 +40 30 20 Yaş Kilo standardi standardi D) --75 +65 45 +25 18 11 ↓ Yas standard 3238988-89 Kilo standardi HIZ YAYINLARI
BİLİMLERİ
Asadida 8 sinf öğrencilerinin 1 dakikadaki
hip at says verilmiştir.
1 dakikadaki kalp abg
Duru
Deniz
Seçil
Beste
A
85
100
95
110
Buna göre, öğrencilerin yaptığı aktivitelerle
ilgili aşağıdakilerden hangisi batalida?
A Duru masasında kitap okuyor.
B) Deniz yürüyüş yapıyor.
C) Seçil odasını topluyor.
D) Beste salıncakta sallanıyor.
Duru <Secil < Deniz < Beste
Ortaokul Fen Bilgisi
Dolaşım Sistemi
BİLİMLERİ Asadida 8 sinf öğrencilerinin 1 dakikadaki hip at says verilmiştir. 1 dakikadaki kalp abg Duru Deniz Seçil Beste A 85 100 95 110 Buna göre, öğrencilerin yaptığı aktivitelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi batalida? A Duru masasında kitap okuyor. B) Deniz yürüyüş yapıyor. C) Seçil odasını topluyor. D) Beste salıncakta sallanıyor. Duru <Secil < Deniz < Beste