Eğik Düzlem Soruları

7.
ZIRVE
BECERI TEMELLİ
Test-3
Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturulan rampa düzeneklerine eğik düzlem adı verilir.
sağlanmasının nedeni, yoldan kayıp yaşanmasıdır. Araçların dağın üst kısımlarına çıkabilmesi için
Eğik düzlemler kuvvet kazancı sağlamak için geliştirilen sistemlerdir. Eğik düzlemde kuvvet kazancı
yapılan yollar da bir eğik düzlemdir. Yol, dağın eteklerinde dolambaçlı hâle getirilerek uzatılır. Böylece
araçlar, daha az kuvvet harcayarak dağın üst kısımlarına daha kolay çıkabilir.
Özdeş el arabaları dört farklı yoldan farklı yüksekliklere aynı kişi tarafından çıkarılmıştır. El araba
larının çıkarıldığı yükseklikler ve alınan yollar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
El arabası Çıkılan yükseklik Alınan yollar
K
L
BASIT MAKINELER
(EĞİK DÜZLEM - ÇIKRIK VE DİĞERLERİ)
M
N
35 m
35 m
30 m
30 m
Buna göre hangi el arabasına uygulanan kuvvet en küçüktür?
A) K
B) L
C) M
50 m
60 m
60 m
50 m
D) N
8. Şekildeki kovanın, K çıkrığı döndürülerek kaldırılabilmesi için basit makine sistemi oluşturulmuştur.
1.
(EGIK
K ve L tah
K
Yükü
olduğ
(Sürt
A) K
E
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
7. ZIRVE BECERI TEMELLİ Test-3 Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturulan rampa düzeneklerine eğik düzlem adı verilir. sağlanmasının nedeni, yoldan kayıp yaşanmasıdır. Araçların dağın üst kısımlarına çıkabilmesi için Eğik düzlemler kuvvet kazancı sağlamak için geliştirilen sistemlerdir. Eğik düzlemde kuvvet kazancı yapılan yollar da bir eğik düzlemdir. Yol, dağın eteklerinde dolambaçlı hâle getirilerek uzatılır. Böylece araçlar, daha az kuvvet harcayarak dağın üst kısımlarına daha kolay çıkabilir. Özdeş el arabaları dört farklı yoldan farklı yüksekliklere aynı kişi tarafından çıkarılmıştır. El araba larının çıkarıldığı yükseklikler ve alınan yollar aşağıdaki tabloda verilmiştir. El arabası Çıkılan yükseklik Alınan yollar K L BASIT MAKINELER (EĞİK DÜZLEM - ÇIKRIK VE DİĞERLERİ) M N 35 m 35 m 30 m 30 m Buna göre hangi el arabasına uygulanan kuvvet en küçüktür? A) K B) L C) M 50 m 60 m 60 m 50 m D) N 8. Şekildeki kovanın, K çıkrığı döndürülerek kaldırılabilmesi için basit makine sistemi oluşturulmuştur. 1. (EGIK K ve L tah K Yükü olduğ (Sürt A) K E B)
8. Elektrikli bir aletin iç kısmında yer alan vidanın sökülme-
sini amaçlayan ve tornavidası olmayan biri bu vidayı dön-
dürmek için aşağıdaki gibi bir çay kaşığı kullanmıştır.
Vida
Çay kaşığı
Vida döndürülebildiğine göre aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?
A) Aynı iş için farklı basit makine kullanılırsa harcanacak
enerji mutlaka daha farklı bir değerde olacaktır.
2. Anadolu ta
bir çevirm
B) Bazı eşyalar kullanım amacına göre basit makine ola-
rak nitelendirilebilir.
C) Çay kaşığının kuvvet uygulanan bölümünün sap kıs-
mına göre geniş olması kuvvet kazancı sağlar.
D) Kaşığın sap uzunluğu yoldan kayıp ya da kazanç du-
rumunu etkilemez.
FENOMEN
Verile
A) E
B
C)
D)
FEC
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
8. Elektrikli bir aletin iç kısmında yer alan vidanın sökülme- sini amaçlayan ve tornavidası olmayan biri bu vidayı dön- dürmek için aşağıdaki gibi bir çay kaşığı kullanmıştır. Vida Çay kaşığı Vida döndürülebildiğine göre aşağıdakilerden hangi- si yanlıştır? A) Aynı iş için farklı basit makine kullanılırsa harcanacak enerji mutlaka daha farklı bir değerde olacaktır. 2. Anadolu ta bir çevirm B) Bazı eşyalar kullanım amacına göre basit makine ola- rak nitelendirilebilir. C) Çay kaşığının kuvvet uygulanan bölümünün sap kıs- mına göre geniş olması kuvvet kazancı sağlar. D) Kaşığın sap uzunluğu yoldan kayıp ya da kazanç du- rumunu etkilemez. FENOMEN Verile A) E B C) D) FEC
6.
12 m
2-F3
A) | > || > III
CHH|I>T>TI
10 m
4 m
35
8 m
5 m
||
Basit Makinel
|||
1
Özdeş cisimler F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile belirle-
nen yüksekliğe çıkarılıyor.
3 m
Buna göre eğik düzlemlerde yapılan işler için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B)L>>
D) ||| || > |
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
6. 12 m 2-F3 A) | > || > III CHH|I>T>TI 10 m 4 m 35 8 m 5 m || Basit Makinel ||| 1 Özdeş cisimler F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile belirle- nen yüksekliğe çıkarılıyor. 3 m Buna göre eğik düzlemlerde yapılan işler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B)L>> D) ||| || > |
azanç, hang
m
Yük
04
S düzenek
5. düzenek
Yük
300 cm
Aşağıdaki basit makinelerde kuvvet kazançlarını düzeneklerin altına yazınız.
Yük
5 cm
60 cm
10 cm
ÇIKRIK
Kuvvet
El
Kuvvet
Kuvvet
2 düzenek
(Yük = 120 N)
4. düzenek
FEN BİLİMLERİ
6. düzenek
Yük = 60 N
Yük
(120 N)
Kuvvet
(30 N)
El
Kuvvet
(40 N)
Kuvvet 150 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
azanç, hang m Yük 04 S düzenek 5. düzenek Yük 300 cm Aşağıdaki basit makinelerde kuvvet kazançlarını düzeneklerin altına yazınız. Yük 5 cm 60 cm 10 cm ÇIKRIK Kuvvet El Kuvvet Kuvvet 2 düzenek (Yük = 120 N) 4. düzenek FEN BİLİMLERİ 6. düzenek Yük = 60 N Yük (120 N) Kuvvet (30 N) El Kuvvet (40 N) Kuvvet 150 N
1.
Bir grup inşaat işçisi yerdeki yükleri binanın 3.
katına çıkarmak için aşağıdaki düzeneği kur-
muştur.
K ile M noktaları arasına gerilerek sabitlenmiş
halata şekildeki yükleri halkalarından asıp, yü-
ke bağladıkları çekme ipine kuvvet uygulaya-
rak yükleri 3. kata çıkarmaktadırlar.
Buna göre;
I. Halatın K ile M noktaları arasına gergin ola-
rak bağlanmasının amacı kuvvet kazancı
sağlamaktır.
II. Halatın yerdeki ucu K noktası yerine L nok-
tasına bağlanır ise kuvvet kazancı artar.
III. Yükleri düzenek yardımı ile ikişer ikişer çı-
karırlar ise kuvvet kazancı azalır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
K
Yük
halat
1
F
Yükler
Çekme ipi
M
FISE
ku, kk = yük ayık
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
1. Bir grup inşaat işçisi yerdeki yükleri binanın 3. katına çıkarmak için aşağıdaki düzeneği kur- muştur. K ile M noktaları arasına gerilerek sabitlenmiş halata şekildeki yükleri halkalarından asıp, yü- ke bağladıkları çekme ipine kuvvet uygulaya- rak yükleri 3. kata çıkarmaktadırlar. Buna göre; I. Halatın K ile M noktaları arasına gergin ola- rak bağlanmasının amacı kuvvet kazancı sağlamaktır. II. Halatın yerdeki ucu K noktası yerine L nok- tasına bağlanır ise kuvvet kazancı artar. III. Yükleri düzenek yardımı ile ikişer ikişer çı- karırlar ise kuvvet kazancı azalır. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız III D) I, II ve III K Yük halat 1 F Yükler Çekme ipi M FISE ku, kk = yük ayık
2. Şekildeki eğik düzlemde — oranı "3" tür.
h
90 N
A) 30 N
Kuvvet
Buna göre 90 Newtonluk bir yükü eğik düzlem boyun-
ca sabit hızla çıkarabilmek için kaç newton kuvvet uy-
gulanmalıdır?
B) 45 N
C) 60 N
D) 75 N
3. Özdeş bö
larak aşa
60 M
Yükün
nokta
çenek
A)
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
2. Şekildeki eğik düzlemde — oranı "3" tür. h 90 N A) 30 N Kuvvet Buna göre 90 Newtonluk bir yükü eğik düzlem boyun- ca sabit hızla çıkarabilmek için kaç newton kuvvet uy- gulanmalıdır? B) 45 N C) 60 N D) 75 N 3. Özdeş bö larak aşa 60 M Yükün nokta çenek A)
Leccs
0.0
Hazırlayan: MEVLODE OLCAYTÜRK
FEN
5. SINIF
A) Eşit kollu terazi
C) Termometre
DERSS
LIG
www.derslig.com
KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME
A) Yay
C) Singer
ölçmek isteyen
Kuvveti
öğrenci aşağıdaki aletlerden
hangisini kullanarak bunu
yapabilir?
B) Dinamometre
D) Cetvel
2-Aşağ da verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) kuvvet, dinamometre ile ölçülür.
B) Dinamometreye fazla kuvvet uygulanırsa
yayların esnekliği bozulur.
C) Cismin kütlesi arttıkça yayın uzama miktarı
artar.
D) Hassas ölçüm yapan dinamometrelerde kalın
yay kullanılır.
3- Aşağ da verilenlerden hangisi esnek bir cisim
değildir?
B) Lastik
D) Plastik
4- Yerde duran tahta bir kutuyu iterseniz yani
kuvvet uygularsanız, hareket etmesine engel olan
Bir cismin
bir etki olduğunu fark edersiniz.
hareketine zit yönde olan bu etkiye sürtünme
kuvveti denir. Birbirine temas eden iki cismin
yüzeyleri arasındaki pürüzlülükten dolayı oluşur.
kuvvetinin günlük hayatta
Sürtünme
etkilerinin yanında olumsuz etkileri de vardır.
verilenlerin hangisinde sürtünme
Aşağıda
kuvvetinin olumsuz bir etkisi vardır?
olumlu
A) Yazı yazmak
B) Kalecinin topu tutabilmesi
C) Mekanik parçaların aşınması
D) Otomobillerin durabilmesi
www.derslig.com
5-Aşağıda verilen olayların hangisinde sürtünme
kuvvetini azaltmak amaçlanmıştır?
A) Uçaklanın uç kısmının sivri yapılması
B) Otomobillerin tekerleklerine zincir takılması
C) Futbolcuların krampon giymesi
D) Uçaktan atlayan kişinin paraşüt takması
6- Kuvvet ile ilgili;
1.
Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
Kuvvetin birimi Newton'dır.
Kuvvetin uygulanması için temas gerekir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
II.
III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
Leccs 0.0 Hazırlayan: MEVLODE OLCAYTÜRK FEN 5. SINIF A) Eşit kollu terazi C) Termometre DERSS LIG www.derslig.com KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME A) Yay C) Singer ölçmek isteyen Kuvveti öğrenci aşağıdaki aletlerden hangisini kullanarak bunu yapabilir? B) Dinamometre D) Cetvel 2-Aşağ da verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) kuvvet, dinamometre ile ölçülür. B) Dinamometreye fazla kuvvet uygulanırsa yayların esnekliği bozulur. C) Cismin kütlesi arttıkça yayın uzama miktarı artar. D) Hassas ölçüm yapan dinamometrelerde kalın yay kullanılır. 3- Aşağ da verilenlerden hangisi esnek bir cisim değildir? B) Lastik D) Plastik 4- Yerde duran tahta bir kutuyu iterseniz yani kuvvet uygularsanız, hareket etmesine engel olan Bir cismin bir etki olduğunu fark edersiniz. hareketine zit yönde olan bu etkiye sürtünme kuvveti denir. Birbirine temas eden iki cismin yüzeyleri arasındaki pürüzlülükten dolayı oluşur. kuvvetinin günlük hayatta Sürtünme etkilerinin yanında olumsuz etkileri de vardır. verilenlerin hangisinde sürtünme Aşağıda kuvvetinin olumsuz bir etkisi vardır? olumlu A) Yazı yazmak B) Kalecinin topu tutabilmesi C) Mekanik parçaların aşınması D) Otomobillerin durabilmesi www.derslig.com 5-Aşağıda verilen olayların hangisinde sürtünme kuvvetini azaltmak amaçlanmıştır? A) Uçaklanın uç kısmının sivri yapılması B) Otomobillerin tekerleklerine zincir takılması C) Futbolcuların krampon giymesi D) Uçaktan atlayan kişinin paraşüt takması 6- Kuvvet ile ilgili; 1. Cisimlerin şeklini değiştirebilir. Kuvvetin birimi Newton'dır. Kuvvetin uygulanması için temas gerekir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III II. III.
8. Sinif
9. Aşağıda eşit bölmelendirilmiş kapta özdeş Kve Luçan ba-
lonları kaptaki özdeş deliklere sıkışmıştır.
A)
B)
C)
D)
K
K
8 s
5 s
22 S
13 s
Kabin her bölmesini 1 saniyede dolduran musluk açılıyor.
K ve L balonlarının bulundukları bölümden çıkma sü-
releri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (K ve L balonlan
1 bölmelik yer kaplamaktadır)
L
L
8 s
13 s
22 s
28 s
ULTRAFEN. Den
2022-2023 denem sem
Denemeleri,
11.
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
8. Sinif 9. Aşağıda eşit bölmelendirilmiş kapta özdeş Kve Luçan ba- lonları kaptaki özdeş deliklere sıkışmıştır. A) B) C) D) K K 8 s 5 s 22 S 13 s Kabin her bölmesini 1 saniyede dolduran musluk açılıyor. K ve L balonlarının bulundukları bölümden çıkma sü- releri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (K ve L balonlan 1 bölmelik yer kaplamaktadır) L L 8 s 13 s 22 s 28 s ULTRAFEN. Den 2022-2023 denem sem Denemeleri, 11.
3.
K
10 °C'ta
100 g su
ISITICI
5 dakika
10 °C'ta
50 g su
A
ISITICI
5 dakika
M
.......
10 °C'ta
60 g su
ISITICI
5 dakika
UNER
Yukarıdaki kaplarda bulunan farklı miktarlardaki sular, eşit sürelerde özdeş ısıtıcılarla ısıtılı-
yorlar. Suların son sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? Açıklayınız.
E2AGN
sut "O" imivið ll
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
3. K 10 °C'ta 100 g su ISITICI 5 dakika 10 °C'ta 50 g su A ISITICI 5 dakika M ....... 10 °C'ta 60 g su ISITICI 5 dakika UNER Yukarıdaki kaplarda bulunan farklı miktarlardaki sular, eşit sürelerde özdeş ısıtıcılarla ısıtılı- yorlar. Suların son sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? Açıklayınız. E2AGN sut "O" imivið ll
olgoz qiyos nobloy anozos
ÖRNEK 06 pod nimet
P
feis
Yapnion
obmutub 1971 malsübliga
oz damlox fidoz igilaxy
alvód wioso miğe
h
Xenesüb
P
4
innobonosod tovux sachablonerüb mble
3 l
||
Buna göre, bu düzeneklerden hangileri kullanılarak aşağıdaki sorulara cevap verilebilir?
PIOSD
a. Eğik düzlemin boyu arttıkça yükü dengeleyen kuvvet artar mı?
b. Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça yükü dengeleyen kuvvet azalır mı?
c. Eğik düzlemin boyu arttıkça yapılan iş artar mı? Sv 10310
F₂
enssib
20
III
19
2h
larissüb. E
Uştiriniz.
Etkinlik
Aşağıda verilen
a. P yükünü der
b. Sistemlerin k
LF₁
1
aites sist
AF3
nolge 2
8-Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
olgoz qiyos nobloy anozos ÖRNEK 06 pod nimet P feis Yapnion obmutub 1971 malsübliga oz damlox fidoz igilaxy alvód wioso miğe h Xenesüb P 4 innobonosod tovux sachablonerüb mble 3 l || Buna göre, bu düzeneklerden hangileri kullanılarak aşağıdaki sorulara cevap verilebilir? PIOSD a. Eğik düzlemin boyu arttıkça yükü dengeleyen kuvvet artar mı? b. Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça yükü dengeleyen kuvvet azalır mı? c. Eğik düzlemin boyu arttıkça yapılan iş artar mı? Sv 10310 F₂ enssib 20 III 19 2h larissüb. E Uştiriniz. Etkinlik Aşağıda verilen a. P yükünü der b. Sistemlerin k LF₁ 1 aites sist AF3 nolge 2 8-Fen Bilimleri
X=24
22
Y=2+Y
2=3Y
4
OZDEMIR
ENI TARZ
BASIT MAKİNELER-5
X Yvo 2 cisimien es kollu tarazide paildeki gibi dengaieron
BPKY
Düşey kesiti ve boyutlan aşağıda verilen eğik düzlemiers bu cisimler bir makars yardmyla yeregtic serbs
birakiliyorlar.
X>Z>Y
h
Buna göre verilen eğik düzlemlerle kurulan numaralanmış düzeneklerden
(Sürtünmeler ihmal edilecektir.)
A) Yalnız !
B) ve II
Y
EF
C) I ve
angh
gileri dengede kalabilir?
8. Sinif Fen Bilimlen Soru Bankası
Dil ve
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
X=24 22 Y=2+Y 2=3Y 4 OZDEMIR ENI TARZ BASIT MAKİNELER-5 X Yvo 2 cisimien es kollu tarazide paildeki gibi dengaieron BPKY Düşey kesiti ve boyutlan aşağıda verilen eğik düzlemiers bu cisimler bir makars yardmyla yeregtic serbs birakiliyorlar. X>Z>Y h Buna göre verilen eğik düzlemlerle kurulan numaralanmış düzeneklerden (Sürtünmeler ihmal edilecektir.) A) Yalnız ! B) ve II Y EF C) I ve angh gileri dengede kalabilir? 8. Sinif Fen Bilimlen Soru Bankası Dil ve
11. Fen bilimleri dersinde "Maddenin Tanecikli Yapısı"
konusunu anlatan öğretmen, öğrencilerine "madde-
nin en küçük yapı birimi atomdur. Canlı ve cansız olan
bütün varlıklar atomlardan oluşmuştur." açıklaması-
ni yapıyor. Ayşe, öğretmenin açıklamasına örnek ver-
mek istiyor.
Ayşe aşağıdaki örneklerden hangisini söylerse öğret-
menin yaptığı açıklama yetersiz olur?
A) İçtiğimiz su ile buz aynı atomlardan (taneciklerden)
meydana gelmiştir.
B) Margarin ile tavada eriyen margarin aynı atomlar-
dan[taneciklerden] meydana gelmiştir.
C) Odun ile tahta kaşık aynı atomlardan[tanecikler-
den] meydana gelmiştir.
D) Bakır ile demir ikisi de metal olduğu için aynı atom-
lardan[taneciklerden] meydana gelmiştir.
13
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
11. Fen bilimleri dersinde "Maddenin Tanecikli Yapısı" konusunu anlatan öğretmen, öğrencilerine "madde- nin en küçük yapı birimi atomdur. Canlı ve cansız olan bütün varlıklar atomlardan oluşmuştur." açıklaması- ni yapıyor. Ayşe, öğretmenin açıklamasına örnek ver- mek istiyor. Ayşe aşağıdaki örneklerden hangisini söylerse öğret- menin yaptığı açıklama yetersiz olur? A) İçtiğimiz su ile buz aynı atomlardan (taneciklerden) meydana gelmiştir. B) Margarin ile tavada eriyen margarin aynı atomlar- dan[taneciklerden] meydana gelmiştir. C) Odun ile tahta kaşık aynı atomlardan[tanecikler- den] meydana gelmiştir. D) Bakır ile demir ikisi de metal olduğu için aynı atom- lardan[taneciklerden] meydana gelmiştir. 13
13) Dosya uzantılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dosya uzantısını kullanıcı belirler
p
b) Bilgisayarı kullanan kişi dosyanın hangi programda açılacağ
c) Dosya uzantıları genellikle 3 harflidir.
d) Dosya uzantısını dosyayı üreten program verir
dan hangisine daha büyük dosy
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
13) Dosya uzantılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Dosya uzantısını kullanıcı belirler p b) Bilgisayarı kullanan kişi dosyanın hangi programda açılacağ c) Dosya uzantıları genellikle 3 harflidir. d) Dosya uzantısını dosyayı üreten program verir dan hangisine daha büyük dosy
7
Sinir sistemine ait kavramlar ile şöyle bir ilişki kurulmuş-
tur:
Sinir hücresi-Sinir doku- Beyin- Sinir sistemi
(nöron)
Kromozom, gen, nükleotit ve organik baz kavramları
kullanılarak buna benzer bir ilişki kurulursa hangi se-
çenek elde edilir?
A) Kromozom-Organik baz-Nükleotit Gen
B) Nükleotit-Gen Organik baz-Kromozom
C) Organik bazNükleotit Gen-Kromozom
D) Organik baz-Kromozom-Nükleotit-Gen
11
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
7 Sinir sistemine ait kavramlar ile şöyle bir ilişki kurulmuş- tur: Sinir hücresi-Sinir doku- Beyin- Sinir sistemi (nöron) Kromozom, gen, nükleotit ve organik baz kavramları kullanılarak buna benzer bir ilişki kurulursa hangi se- çenek elde edilir? A) Kromozom-Organik baz-Nükleotit Gen B) Nükleotit-Gen Organik baz-Kromozom C) Organik bazNükleotit Gen-Kromozom D) Organik baz-Kromozom-Nükleotit-Gen 11
03
MİLLİ
YA İş
Doğu ve Gi
Ceph
8.
BAST MAKİNELER
h
(A)
B)
2h
a düzeneği
c düzeneği
Efe yukarıda verilene düzenekleri kullanarak aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır.
1. soru: Eğik düzlemde elde edilen kuvvet kazancı yükün ağırlığına bağlı mıdır?
D)
2. soru: Kuvvetin büyüklüğü, yükün çıkarıldığı yüksekliğe bağlı mıdır?
3. soru: Kuvvetin büyüklüğü, yükün aldığı yola bağlı mıdır?
Efe'nin bu soruları yanıtlayabilmesi için hangi düzenekleri kullanması gerekir?
1. Soru
a ile d V
cile d
a ile d
a ile d
b düzeneği
N
h
2. Soru
a ile b
bile c
a ile b
bile c
20
3. Soru
cile d
a ile c
a ile c
cile d
h
d düzeneği
AM
KVA
YAYINLARI
1.
A) Yalnız III
2. Aşağıdaki gra
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
03 MİLLİ YA İş Doğu ve Gi Ceph 8. BAST MAKİNELER h (A) B) 2h a düzeneği c düzeneği Efe yukarıda verilene düzenekleri kullanarak aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır. 1. soru: Eğik düzlemde elde edilen kuvvet kazancı yükün ağırlığına bağlı mıdır? D) 2. soru: Kuvvetin büyüklüğü, yükün çıkarıldığı yüksekliğe bağlı mıdır? 3. soru: Kuvvetin büyüklüğü, yükün aldığı yola bağlı mıdır? Efe'nin bu soruları yanıtlayabilmesi için hangi düzenekleri kullanması gerekir? 1. Soru a ile d V cile d a ile d a ile d b düzeneği N h 2. Soru a ile b bile c a ile b bile c 20 3. Soru cile d a ile c a ile c cile d h d düzeneği AM KVA YAYINLARI 1. A) Yalnız III 2. Aşağıdaki gra
20.
√1,69 dm
√1,44 dm
A) 0,36
LO
√√x dm
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 3
Şekil 4
Ali, bir tahta üzerindeki 3 çiviye bir ip geçirerek Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen üçgeni oluşturmuştur.
S
RG
Ali, aynı ipi kullanarak kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan eşkenar üçgen, kare ve düzgün altıgen şekillerinia
ayrı oluşturmuştur.
3.4.6
Buna göre, x değeri
B) 0,81
aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1 dm = 10 cm)
C) 1,21
346/2
3238
D) 5,76
Ortaokul Fen Bilgisi
Eğik Düzlem
20. √1,69 dm √1,44 dm A) 0,36 LO √√x dm Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Ali, bir tahta üzerindeki 3 çiviye bir ip geçirerek Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen üçgeni oluşturmuştur. S RG Ali, aynı ipi kullanarak kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan eşkenar üçgen, kare ve düzgün altıgen şekillerinia ayrı oluşturmuştur. 3.4.6 Buna göre, x değeri B) 0,81 aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1 dm = 10 cm) C) 1,21 346/2 3238 D) 5,76