Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Soruları

3.
3. kat
2. kat
1. kat
3. kat
2. kat
1. kat
Doğan
Senem
Zemin katta bulunan Doğan ve Senem aynı anda harekete geçip şekildeki yolları izleyerek 3. kata çıkmaktadırlar.
I. 3. kata çıktıklarında potansiyel enerjileri eşittir.
II. 2. kata vardıkları anda potansiyel enerji artışları eşittir.
III. 3. kata çıktıklarında potansiyel enerji artışları eşittir.
Kütleleri aynı olan Doğan ve Senem için aşağıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
ME
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
3. 3. kat 2. kat 1. kat 3. kat 2. kat 1. kat Doğan Senem Zemin katta bulunan Doğan ve Senem aynı anda harekete geçip şekildeki yolları izleyerek 3. kata çıkmaktadırlar. I. 3. kata çıktıklarında potansiyel enerjileri eşittir. II. 2. kata vardıkları anda potansiyel enerji artışları eşittir. III. 3. kata çıktıklarında potansiyel enerji artışları eşittir. Kütleleri aynı olan Doğan ve Senem için aşağıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız I B) I ve II C) II ve III ME D) I, II ve III
24
Hoda, kenar uzunlukları eşit farklı maddelerden yapılmış cisimlerle aşağıdaki etkinlikleri yapıyor.
M
K
N
L
M
ZMY
25
K
L
M
K
Küplerin başlangıç
durumu
M
K
K
50 cm
N
L
M
1. Etkinlik: N kübünü
L küpünün üzerine
koyuyor.
K
Küplerin kütleleri arasında K>L>N>M ilişkisi olduğuna göre;
1. 2. etkinlikte fiziksel anlamda yaptığı iş, 3. etkinlikte yaptığı işten büyüktür.
11. 2. etkinlikte fiziksel anlamda yaptığı iş. 1. etkinlikte yaptığı işten küçüktür.
III. Kütlenin fiziksel anlamda yapılan ise etkisini göstermek için, 1. ve 3. etkinlik seçilebilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Il ve III.
D) 1, II ve III.
100 cm-
2. Etkinlik: M vo K küp-
lerinin ikisini birlikte N
küpünün üzerine koyuyor.
Kani ve Yağmur hazırladıkları deney düzenekleri ile hipotezlerini test edeceklerdir.
C) I ve III.
Kani, yerde bulunan topu önce sandalyenin üzerine,
daha sonra da sehpanın üzerine koyuyor.
10 N
20 metre
M
K
5 N
C) II ve III.
3. Etkinlik: M kübünü
K kübünün üzerine
K
N
10 metre
M
koyuyor.
Yağmur, yerde bulunan topa önce 10 N sonra da
5 N'luk kuvvet uyguluyor ve top belirtilen yolları ala
rak duruyor.
Deney düzenekleri incelendiğinde Kani ve Yağmur'un test ettikleri hipotezler ile ilgili;
I. Kani, "Fiziksel anlamda yapılan iş arttıkça, cisme kazandırılan potansiyel enerji de artar." hipotezini te
edebilir.
II. Kani ve Yağmur, "Fiziksel anlamda yapılan iş ne kadar fazlaysa, cisim o kadar fazla enerjiye sahip olu
hipotezini test edebilirler.
III. Yağmur, "Bir cisme kazandırılan kinetik enerji, cisim üzerinde yapılan fiziksel anlamdaki iş ile doğru orar
lidir. hipotezini test edebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III.
D) I, II ve Ill.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
24 Hoda, kenar uzunlukları eşit farklı maddelerden yapılmış cisimlerle aşağıdaki etkinlikleri yapıyor. M K N L M ZMY 25 K L M K Küplerin başlangıç durumu M K K 50 cm N L M 1. Etkinlik: N kübünü L küpünün üzerine koyuyor. K Küplerin kütleleri arasında K>L>N>M ilişkisi olduğuna göre; 1. 2. etkinlikte fiziksel anlamda yaptığı iş, 3. etkinlikte yaptığı işten büyüktür. 11. 2. etkinlikte fiziksel anlamda yaptığı iş. 1. etkinlikte yaptığı işten küçüktür. III. Kütlenin fiziksel anlamda yapılan ise etkisini göstermek için, 1. ve 3. etkinlik seçilebilir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Il ve III. D) 1, II ve III. 100 cm- 2. Etkinlik: M vo K küp- lerinin ikisini birlikte N küpünün üzerine koyuyor. Kani ve Yağmur hazırladıkları deney düzenekleri ile hipotezlerini test edeceklerdir. C) I ve III. Kani, yerde bulunan topu önce sandalyenin üzerine, daha sonra da sehpanın üzerine koyuyor. 10 N 20 metre M K 5 N C) II ve III. 3. Etkinlik: M kübünü K kübünün üzerine K N 10 metre M koyuyor. Yağmur, yerde bulunan topa önce 10 N sonra da 5 N'luk kuvvet uyguluyor ve top belirtilen yolları ala rak duruyor. Deney düzenekleri incelendiğinde Kani ve Yağmur'un test ettikleri hipotezler ile ilgili; I. Kani, "Fiziksel anlamda yapılan iş arttıkça, cisme kazandırılan potansiyel enerji de artar." hipotezini te edebilir. II. Kani ve Yağmur, "Fiziksel anlamda yapılan iş ne kadar fazlaysa, cisim o kadar fazla enerjiye sahip olu hipotezini test edebilirler. III. Yağmur, "Bir cisme kazandırılan kinetik enerji, cisim üzerinde yapılan fiziksel anlamdaki iş ile doğru orar lidir. hipotezini test edebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III. D) I, II ve Ill.
X
1
Y
2
A) X>Y>Z
C) Y>X>Z
Z
X
3
Ne tür oldukları bilinmeyen X, Y ve Z elementleri ile
yapılan yukarıdaki çubukların uç kısımlarına bal mumu
yapıştırılmıştır. Çubuklara çakmak ateşi tutulduğunda
en önce 1.çubuktaki bal mumu, en geç ise 3.çubuktaki
bal mumu yere düşüyor.
Z
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin elektrik
iletkenlikleri arasındaki ilişki nasıl olabilir
B) Y>Z>X
D) Z>X>Y
* 100 *
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
X 1 Y 2 A) X>Y>Z C) Y>X>Z Z X 3 Ne tür oldukları bilinmeyen X, Y ve Z elementleri ile yapılan yukarıdaki çubukların uç kısımlarına bal mumu yapıştırılmıştır. Çubuklara çakmak ateşi tutulduğunda en önce 1.çubuktaki bal mumu, en geç ise 3.çubuktaki bal mumu yere düşüyor. Z Buna göre X, Y ve Z elementlerinin elektrik iletkenlikleri arasındaki ilişki nasıl olabilir B) Y>Z>X D) Z>X>Y * 100 *
11.
Venos
Merkür
3.71 N
Dunya
8.87 N
Mari
9.81 N
Jupiter
3.77 N
23.30 N
Uranos
9.2 N
Neptün
8.69 N
çekim
Dünya'nın ve diğer gök cisimlerinin
birbirlerine ve üzerinde bulunan ci-
simlere uyguladığı çekim kuvvetine
"kütle çekimi" denir.
kuvveti gök cisminin büyüklüğüne
göre değişir. Kütlesi büyük olan gök
cisimleri varlıklara daha fazla kütle
çekim kuvveti uygularken kütlesi
küçük olan gök cisimleri daha az
kütle çekim kuvveti uygular.
Yukarıdaki görselde 1 kg kütleli bir cismin Güneş sisteminde bulunan gezegenlerdeki ağırlıkları
gösterilmiştir.
Buna göre,
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden kütle çekim kuvveti, Dünya'nın kütle çekim kuvve-
tine en yakın olan gezegen Satürn'dür.
II. Gezegenlerin Güneş'e yakınlığı ve kütle çekim kuvvetleri arasında bir orantı vardır.
Ill. 1 kg kütleli bir cismin kütlesi Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde ölçüldüğünde en büyük
değer Jupiter gezegeninde gözlemlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
I ve Ill
D) Il ve Ill
13. Br
Buna g
hangisini
A) Tumhu
8) Hücher
C) Oluşan H
D) Vücut New
büyüme g
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
11. Venos Merkür 3.71 N Dunya 8.87 N Mari 9.81 N Jupiter 3.77 N 23.30 N Uranos 9.2 N Neptün 8.69 N çekim Dünya'nın ve diğer gök cisimlerinin birbirlerine ve üzerinde bulunan ci- simlere uyguladığı çekim kuvvetine "kütle çekimi" denir. kuvveti gök cisminin büyüklüğüne göre değişir. Kütlesi büyük olan gök cisimleri varlıklara daha fazla kütle çekim kuvveti uygularken kütlesi küçük olan gök cisimleri daha az kütle çekim kuvveti uygular. Yukarıdaki görselde 1 kg kütleli bir cismin Güneş sisteminde bulunan gezegenlerdeki ağırlıkları gösterilmiştir. Buna göre, Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden kütle çekim kuvveti, Dünya'nın kütle çekim kuvve- tine en yakın olan gezegen Satürn'dür. II. Gezegenlerin Güneş'e yakınlığı ve kütle çekim kuvvetleri arasında bir orantı vardır. Ill. 1 kg kütleli bir cismin kütlesi Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde ölçüldüğünde en büyük değer Jupiter gezegeninde gözlemlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II I ve Ill D) Il ve Ill 13. Br Buna g hangisini A) Tumhu 8) Hücher C) Oluşan H D) Vücut New büyüme g
Kazanım Değerlendirme Testi
13. Genetik mühendisleri K bitkisinde zararlı böceklere
karşı dirençli gen tespit etmişlerdir. K bitkisindeki geni
izole ederek pi bitkisine aktarmışlardır. Gen aktarı-
mı yapılan pirinç bitkisinin de aynı böcek türüne karşı
direnç kazandığı görülmüştür.
Bu çalışmadan yola çıkarak,
1. Farklı canlılara ait iyi özellikleri bir canlıda topla-
mak mümkündür.
II. Bir canlı türüne ait olan bir gen farklı bir canlı tü-
ründe de aynı etkiyi gösterebilir!
III. Gen aktarımı sayesinde tür içi çeşitlilik sağlanabilir.
sonuçlarından hanollerine ulaşılabilir?
Blivell
D) Ive ti
A) Yalnız
C) I ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Kazanım Değerlendirme Testi 13. Genetik mühendisleri K bitkisinde zararlı böceklere karşı dirençli gen tespit etmişlerdir. K bitkisindeki geni izole ederek pi bitkisine aktarmışlardır. Gen aktarı- mı yapılan pirinç bitkisinin de aynı böcek türüne karşı direnç kazandığı görülmüştür. Bu çalışmadan yola çıkarak, 1. Farklı canlılara ait iyi özellikleri bir canlıda topla- mak mümkündür. II. Bir canlı türüne ait olan bir gen farklı bir canlı tü- ründe de aynı etkiyi gösterebilir! III. Gen aktarımı sayesinde tür içi çeşitlilik sağlanabilir. sonuçlarından hanollerine ulaşılabilir? Blivell D) Ive ti A) Yalnız C) I ve II
ile ilgili
ilenler
birine
karekök
7. Aşağıda bir besin ağı verilmiştir.
Kaplan
KI
Geyik
Kurt
Sincap
1. Toprağın aşınması,
2. Bitkilerin azalması,
A) 1-2-3
C) 2-3-1
tu
Yılan
Ağaçlar ve çayırlar
Bu ekosistemde, insanların etçil canlıları aşırı avla-
ması,
Tavşan
3. Otçulların artması
sonuçlarının hangi sırayla gerçekleşmesine sebep
olur?
B) 2-1-3
D) 3-2-1
lin?
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
ile ilgili ilenler birine karekök 7. Aşağıda bir besin ağı verilmiştir. Kaplan KI Geyik Kurt Sincap 1. Toprağın aşınması, 2. Bitkilerin azalması, A) 1-2-3 C) 2-3-1 tu Yılan Ağaçlar ve çayırlar Bu ekosistemde, insanların etçil canlıları aşırı avla- ması, Tavşan 3. Otçulların artması sonuçlarının hangi sırayla gerçekleşmesine sebep olur? B) 2-1-3 D) 3-2-1 lin?
FEN BIL
1.
Elementlerin Sınıflandırılması
A) 1. çıkış
13Al ametal elementidir.
D
the 17Cl,
ametal elementidir.
jenog
nelo D
1. çıkış 2. çıkış
B) 2. çıkış
18 Ar,
metal elementidir.
Dy da q
uludaiterst log munolds b
3. çıkış
4. çıkış milige sols nous
-qby iligli eheilstem nhelione
Yukarıdaki bilgiler doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilerek ilerlendiğinde kaçıncı çıkışa
ulaşılır?
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi metal-
D
Y
C) 3. çıkış
abys av ganya terha
genyeS sv ta
abye oy genys
D) 4. çıkış
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
FEN BIL 1. Elementlerin Sınıflandırılması A) 1. çıkış 13Al ametal elementidir. D the 17Cl, ametal elementidir. jenog nelo D 1. çıkış 2. çıkış B) 2. çıkış 18 Ar, metal elementidir. Dy da q uludaiterst log munolds b 3. çıkış 4. çıkış milige sols nous -qby iligli eheilstem nhelione Yukarıdaki bilgiler doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilerek ilerlendiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi metal- D Y C) 3. çıkış abys av ganya terha genyeS sv ta abye oy genys D) 4. çıkış
SIRA BİZDE
5h
m₁
3h
m₂
2h
ma
Yer
Şekildeki m,, m₂ ve m3 kütleli cisimler sırasıyla yerden 5h,
3h ve 2h yüksekliktedir.
Bu cisimlerin çekim potansiyel enerjileri eşit olduğu-
na göre kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin han-
gisinde doğru verilmiştir?
A) m₁ = m₂ = M3
C) m₂ > m₁ > m₂
Çözüm
B) m3 > m₂ > m₁
D) m₁ > m₂ > M3
19
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
SIRA BİZDE 5h m₁ 3h m₂ 2h ma Yer Şekildeki m,, m₂ ve m3 kütleli cisimler sırasıyla yerden 5h, 3h ve 2h yüksekliktedir. Bu cisimlerin çekim potansiyel enerjileri eşit olduğu- na göre kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin han- gisinde doğru verilmiştir? A) m₁ = m₂ = M3 C) m₂ > m₁ > m₂ Çözüm B) m3 > m₂ > m₁ D) m₁ > m₂ > M3 19
n-
r.
a
e
Sapanlarda yer alan özdeş lastiklere kuvvet uygulanarak
şekildeki uzaklıklara getiriliyor.
F
20 cm
||
10 cm
30 cm
|||
Buna göre sapanlarda biriken esneklik potansiyel
enerjisinin kıyaslanması aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) II > I > III
C) | = || = |||
Çözüm
B) III > I > II
D) III > || > |
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
n- r. a e Sapanlarda yer alan özdeş lastiklere kuvvet uygulanarak şekildeki uzaklıklara getiriliyor. F 20 cm || 10 cm 30 cm ||| Buna göre sapanlarda biriken esneklik potansiyel enerjisinin kıyaslanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) II > I > III C) | = || = ||| Çözüm B) III > I > II D) III > || > |
Sera Etkisi
Beratun
ya
Kesiann
sera
Analy
hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız
-D) # ve !!!
on pag malakillari
arafindan yay
1. IPCC, iklim değişikliğini önlemek için çalışmalara başlamıştır.
II. İklim değişikliğinin en önemli etkeni insanlardi.
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) defe atmosferde bulunan ve miktarı giderek artan karbondioksitin en öne
etkeni, insan faktörüdür, Sanayileşme ile birlikte artan kömür, petrol gibi fosil yakıt tüketimi ve ormanlık alanların çeşitli nedenle
olarak edilmesi, atmosferdeksera gazlarının miktarını artıran başlıca nedenler arasındadır. Bunun dışında nüfus artışına ba
olarak artan enerji ihtiyacı ve tüketimi, atmosterdeki sera gazı miktarını artıran bir başka nedendir. Sera gazlarının salınımı
birlikte Dünya yüzeyindeki artan sıcaklıklar, Ekvator dan kutuplara tüm bölgelerde etkili olmaktadır. Kutuplarda buzulların erim
si, deniz seviyesindeki yükselmeler beklenmedik fırtınalar, uzun süreli kuraklıklar, birçok bitki ve hayvan türü neslinin azalma
yaşanan küresel ısınmanın kanıtı olarak görülmektedir. Bilim insanları, Dünya genelinde yaşanan bu küresel ısınmanın berabe
rinde getireceği iklim değişikliklerini de küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadır.
Buna göre;
Co minartmasının
mogel afetler et soll
1.
en önemli etkeni
insandır
C) Yalnız III
D) I ve
Yaz Mu
alanlar
Kış M
eser
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Sera Etkisi Beratun ya Kesiann sera Analy hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız -D) # ve !!! on pag malakillari arafindan yay 1. IPCC, iklim değişikliğini önlemek için çalışmalara başlamıştır. II. İklim değişikliğinin en önemli etkeni insanlardi. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) defe atmosferde bulunan ve miktarı giderek artan karbondioksitin en öne etkeni, insan faktörüdür, Sanayileşme ile birlikte artan kömür, petrol gibi fosil yakıt tüketimi ve ormanlık alanların çeşitli nedenle olarak edilmesi, atmosferdeksera gazlarının miktarını artıran başlıca nedenler arasındadır. Bunun dışında nüfus artışına ba olarak artan enerji ihtiyacı ve tüketimi, atmosterdeki sera gazı miktarını artıran bir başka nedendir. Sera gazlarının salınımı birlikte Dünya yüzeyindeki artan sıcaklıklar, Ekvator dan kutuplara tüm bölgelerde etkili olmaktadır. Kutuplarda buzulların erim si, deniz seviyesindeki yükselmeler beklenmedik fırtınalar, uzun süreli kuraklıklar, birçok bitki ve hayvan türü neslinin azalma yaşanan küresel ısınmanın kanıtı olarak görülmektedir. Bilim insanları, Dünya genelinde yaşanan bu küresel ısınmanın berabe rinde getireceği iklim değişikliklerini de küresel iklim değişikliği olarak adlandırmaktadır. Buna göre; Co minartmasının mogel afetler et soll 1. en önemli etkeni insandır C) Yalnız III D) I ve Yaz Mu alanlar Kış M eser
KONU TESTİ - 1
Yandaki 20 N'luk K cisminin yere
yaptığı basınç 2P kadardır.
6.
A)
C)
Buna göre K cisimleri ile oluşturulan aşağı-
daki durumlardan hangisinde yere yapılan
basınç 4P olur?
IP =
ION
B)
2S
D)
S
GÜÇ
8.
yıncılık
Ç
Ċ
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
KONU TESTİ - 1 Yandaki 20 N'luk K cisminin yere yaptığı basınç 2P kadardır. 6. A) C) Buna göre K cisimleri ile oluşturulan aşağı- daki durumlardan hangisinde yere yapılan basınç 4P olur? IP = ION B) 2S D) S GÜÇ 8. yıncılık Ç Ċ
tma
Basınçlı hava
Değerlendirme
3. Denizaltı su altında ve su yüzeyinde hareket edebilen deniz aracıdır. Su altında hareket etmekte olan denizaltı su yüzeyine
çıkabilmek için ağırlığını azaltır. Bunun için safra adı verilen tanklara yüksek basınçlı hava gönderilir. Basınçlı hava safra
tankında bulunan suyun denize boşalmasını sağlar, böylelikle denizaltı su yüzeyine çıkar.
B) I ve II
Su
Denizaltı
Su
Safra tankı
Denizaltının su yüzeyine yükselmesinde,
I. Kapalı kaplarda gaz basıncının artması
II. Sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletmesi
III. Sıvıların basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket etmesi
verilenlerden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
TEST-41
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
tma Basınçlı hava Değerlendirme 3. Denizaltı su altında ve su yüzeyinde hareket edebilen deniz aracıdır. Su altında hareket etmekte olan denizaltı su yüzeyine çıkabilmek için ağırlığını azaltır. Bunun için safra adı verilen tanklara yüksek basınçlı hava gönderilir. Basınçlı hava safra tankında bulunan suyun denize boşalmasını sağlar, böylelikle denizaltı su yüzeyine çıkar. B) I ve II Su Denizaltı Su Safra tankı Denizaltının su yüzeyine yükselmesinde, I. Kapalı kaplarda gaz basıncının artması II. Sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletmesi III. Sıvıların basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket etmesi verilenlerden hangileri etkilidir? A) Yalnız I TEST-41 C) II ve III D) I, II ve III
2)
VERİMLİLİK
Ampul Tipi
LÜMEN
(İşık birimi)
450
800
1100
1600
ÖMÜR
TASARRUF
mi artmıştır.
DÜŞÜK
KLASİK
40 W
60 W
75 W
100 W
1 yıl
Yok
9
HALOJEN
29 W
43 W
53 W
72 W
1-3 yıl
%30'a kadar
TASARRUFLU
9 W
14 W
19 W
23 W
6-10 yıl
%75'e kadar
YÜKSEK
ve II
LED
8 W
13 W
17 W
20 W
15-20 yıl
%80'e kadar
Yukarıdaki tabloda şu an kullanılmakta olan ampullerin enerji verimliliği, ömürleri, tasarrufları ve yaydıkları ışık miktarları ye
almaktadır.
Tablodaki bilgileri baz alarak okulundaki tüm klasik ampulleri LED ampuller ile değiştirten bir okul müdürü;
1. Okulun doğaya olan talebini azaltmak,
Ekolojik ayak izini küçültmek,
MT. Atıkların geri dönüşümüne katkı sağlamak
numaralandırılmış eylemlerden hangilerini amaçlamış olabilir?
Yalnız I
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
2) VERİMLİLİK Ampul Tipi LÜMEN (İşık birimi) 450 800 1100 1600 ÖMÜR TASARRUF mi artmıştır. DÜŞÜK KLASİK 40 W 60 W 75 W 100 W 1 yıl Yok 9 HALOJEN 29 W 43 W 53 W 72 W 1-3 yıl %30'a kadar TASARRUFLU 9 W 14 W 19 W 23 W 6-10 yıl %75'e kadar YÜKSEK ve II LED 8 W 13 W 17 W 20 W 15-20 yıl %80'e kadar Yukarıdaki tabloda şu an kullanılmakta olan ampullerin enerji verimliliği, ömürleri, tasarrufları ve yaydıkları ışık miktarları ye almaktadır. Tablodaki bilgileri baz alarak okulundaki tüm klasik ampulleri LED ampuller ile değiştirten bir okul müdürü; 1. Okulun doğaya olan talebini azaltmak, Ekolojik ayak izini küçültmek, MT. Atıkların geri dönüşümüne katkı sağlamak numaralandırılmış eylemlerden hangilerini amaçlamış olabilir? Yalnız I B) Yalnız III D) I, II ve III
2. Yanda yüzey ala-
nı verilen bir cismin
aydınlanma
duru-
mu gösterilmiştir.
Işık kaynağı
Toplam Enerji: 100
50 cm² Aydınlatılan Alan: 50 cm²
Aşağıdakilerden hangisinde birim alana düşen enerji
değeri doğru hesaplanmıştır?
A) 100 j/ 50 m²
C) 50 cm² / 100 j
B) 50 m² / 100 joule
D) 100 j/ 50 cm²
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
2. Yanda yüzey ala- nı verilen bir cismin aydınlanma duru- mu gösterilmiştir. Işık kaynağı Toplam Enerji: 100 50 cm² Aydınlatılan Alan: 50 cm² Aşağıdakilerden hangisinde birim alana düşen enerji değeri doğru hesaplanmıştır? A) 100 j/ 50 m² C) 50 cm² / 100 j B) 50 m² / 100 joule D) 100 j/ 50 cm²
le-
in-
mir.
m,
se;
ir.
el-
ri
m
99
3. "Iklim bilimciler tarafından, dünya iklimi sistemin.
de bir bozulmanın olduğu kabul edilmektedir. Do
ğal dengenin bozulmasına neden olan insanların,
gerekli önlemler alınmadan çeşitli etkinliklerinin
devam etmesi hâlinde, iklimdeki bu bozulmaların
artarak, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri.
nin yaşanacağını, kesin bir dille ifade etmektedir.
Buna göre yukarıda verilen duruma karşı hangi
seçenekteki önlemin alınması yetersiz olur?
A) Atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün
olan maddeler geri dönüştürülerek doğal kay-
nakların kullanımı azaltılmalıdır.
B) Insanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması
konusunda bilgilendirilmelidir.
C) Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Enerji tasarrufu
sağlayan B sınıfı elektrikli araçlar kullanılma
lıdır.
D) Sera gazlarını azaltacak önlemler ve denetimler
artırılmalıdır.
neçen
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
le- in- mir. m, se; ir. el- ri m 99 3. "Iklim bilimciler tarafından, dünya iklimi sistemin. de bir bozulmanın olduğu kabul edilmektedir. Do ğal dengenin bozulmasına neden olan insanların, gerekli önlemler alınmadan çeşitli etkinliklerinin devam etmesi hâlinde, iklimdeki bu bozulmaların artarak, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri. nin yaşanacağını, kesin bir dille ifade etmektedir. Buna göre yukarıda verilen duruma karşı hangi seçenekteki önlemin alınması yetersiz olur? A) Atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün olan maddeler geri dönüştürülerek doğal kay- nakların kullanımı azaltılmalıdır. B) Insanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirilmelidir. C) Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayan B sınıfı elektrikli araçlar kullanılma lıdır. D) Sera gazlarını azaltacak önlemler ve denetimler artırılmalıdır. neçen
Soru 12
Fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları
eşleştirilmiştir.
11.
1.
Pil
Mıknatıs
-
Elektrik
Manyetizma
Termodinamik
Prizma
Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
>
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
Ive III
E) I, II ve III
Cant deniersoon derecler ve iziqin al sanian
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Soru 12 Fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları eşleştirilmiştir. 11. 1. Pil Mıknatıs - Elektrik Manyetizma Termodinamik Prizma Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? > A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Ive III E) I, II ve III Cant deniersoon derecler ve iziqin al sanian