Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Soruları

Fen Bilimleri Testi
8. Ebonit qubuk yün kumaga, cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde, sürtülen maddelerin z yüklerle yüklen
diği görülmüştür. Cam çubuğun üzerindeki yükler artı yük, ebonit çubuğun üzerindeki yükler ise eksi yük ka
bul edilmiştir.
C)
Buna göre, çubukların elektrikle yüklenmesi sırasında çubukla kumaş arasındaki yük akış yönü aşağ
dakilerden hangiel gibi olur?
A)
$0
Cam çubuk
Ipek kumag
Plastik çubuk
Cam çubuk
Yüntü kumag
Ipek kumaş
Plastik çubuk
Yünlü kumaş
9. Elektrik enerjisi hayatımızın vazgeçilmez bir par
çasıdır. Farklı imkanlar kullanılarak elektrik ener
jisi elde edilmektedir. Elektrik enerjisi elde etmek
için kulanılan her kaynağın kurulum maliyeti ve
B)
D)
Cam gubuk
Genel Deneme
Ipok kumag
Yünlü kumaş
Plastik çubuk
Cam çubuk
Ipek kumaş
Plastik çubuk
Yünlü kumaş
10. Hava yalıtımı olan cam fanus, yanan mum, kele-
bek, saksı bitkisi, şık kaynağı ve saat kullanılarak
aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Düzeneklerde
Fen Bilimleri Testi
11. Deniz yilda omurganz heyvanlardan birisidir. Bir den ydon on
ortama berakliyor. Bir süre sonrs her bir deniz yidizi parças you
sini sağlıyor. Büyüme ve gelişme sonucunda ans cars ve yamu
ni olduğu belirleniyor.
Kesiliyor
★-
Deniz yildiz
6
Bu üreme sürecinde oluşan yavrular ve ata canlıyla
A) Ana canit ile yavrulann DNA ve genetik kodlani ayna
B) Yavru canlilar farkh kromozom sayısına sahiptir.
C) Yavru canlilarin büyüme ve gelişmesi sirasinda D
D) Yavru canlilann hücre sayilan farklı olabilir.
12. Birbiriyle ilişkili olan dört faktörün miktar ya da
sayısında tabloda verilen değişim meydana geli
yor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Fen Bilimleri Testi 8. Ebonit qubuk yün kumaga, cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde, sürtülen maddelerin z yüklerle yüklen diği görülmüştür. Cam çubuğun üzerindeki yükler artı yük, ebonit çubuğun üzerindeki yükler ise eksi yük ka bul edilmiştir. C) Buna göre, çubukların elektrikle yüklenmesi sırasında çubukla kumaş arasındaki yük akış yönü aşağ dakilerden hangiel gibi olur? A) $0 Cam çubuk Ipek kumag Plastik çubuk Cam çubuk Yüntü kumag Ipek kumaş Plastik çubuk Yünlü kumaş 9. Elektrik enerjisi hayatımızın vazgeçilmez bir par çasıdır. Farklı imkanlar kullanılarak elektrik ener jisi elde edilmektedir. Elektrik enerjisi elde etmek için kulanılan her kaynağın kurulum maliyeti ve B) D) Cam gubuk Genel Deneme Ipok kumag Yünlü kumaş Plastik çubuk Cam çubuk Ipek kumaş Plastik çubuk Yünlü kumaş 10. Hava yalıtımı olan cam fanus, yanan mum, kele- bek, saksı bitkisi, şık kaynağı ve saat kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Düzeneklerde Fen Bilimleri Testi 11. Deniz yilda omurganz heyvanlardan birisidir. Bir den ydon on ortama berakliyor. Bir süre sonrs her bir deniz yidizi parças you sini sağlıyor. Büyüme ve gelişme sonucunda ans cars ve yamu ni olduğu belirleniyor. Kesiliyor ★- Deniz yildiz 6 Bu üreme sürecinde oluşan yavrular ve ata canlıyla A) Ana canit ile yavrulann DNA ve genetik kodlani ayna B) Yavru canlilar farkh kromozom sayısına sahiptir. C) Yavru canlilarin büyüme ve gelişmesi sirasinda D D) Yavru canlilann hücre sayilan farklı olabilir. 12. Birbiriyle ilişkili olan dört faktörün miktar ya da sayısında tabloda verilen değişim meydana geli yor.
5. Aşağıdaki tabloda bir atomda bulunan yapılarla ilgili bilgiler verilmiştir.
Proton
Elektron
Nötron
Bulunduğu yer
Çekirdekte
Katmanda
Çekirdekte
Sembolü
P
e
n
Yükü
I ve IV
0
Tablodaki bilgilere göre;
Nötronun kütlesi, protonun kütlesine eşittir.
Atomun kültesinin neredeyse tamamını çekirdek oluşturur.
Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesinin yaklasık 2000 katıdır.
Protonlar ile elektronlar arasında elektriksel bir çekim kuvveti oluşur.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
I ve II
B) I, I ve III
Kütle (g)
1,66 x 10-2
1,66 x 10-24
1840
1,66 x 10-24
1,11, III ve IV
Fen Bilim
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
5. Aşağıdaki tabloda bir atomda bulunan yapılarla ilgili bilgiler verilmiştir. Proton Elektron Nötron Bulunduğu yer Çekirdekte Katmanda Çekirdekte Sembolü P e n Yükü I ve IV 0 Tablodaki bilgilere göre; Nötronun kütlesi, protonun kütlesine eşittir. Atomun kültesinin neredeyse tamamını çekirdek oluşturur. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesinin yaklasık 2000 katıdır. Protonlar ile elektronlar arasında elektriksel bir çekim kuvveti oluşur. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? I ve II B) I, I ve III Kütle (g) 1,66 x 10-2 1,66 x 10-24 1840 1,66 x 10-24 1,11, III ve IV Fen Bilim
LLLLLL
S
AKILLI TABLETLERDEN
KIL TABLETLERE
DÜNYADAKI İLK YAZI TÜRLERİ
Che Name (NO 3200)
om te yon bulunmama
nike Alobesi (MO 100
www.p
4 Be Doğu Ak
Aen
GEGNIST
GUNUNO
BILGININ
Nyeregit You (MO 3000)
Norlar resimleri simgeleştirerek hiyor
AKTARILM
KULLANIL
ARAÇLAR
B
FEN BİLİMLERİ
9. Atomun yapısındaki proton, nötron ve elektron taneciklerinin kütleleri arasındaki ilişkiler eğit kollu tera
ziler ile aşağıdaki gibi modellenmiştir.
Yeşil renk ile temsil edilen tanecik pozitif yüklüdür.
B) Mavi renk ile temsil edilen tanecik yüksüzdür.
Kırmızı renk ile temsil edilen tanecik atomun katmanlarında bulunur.
Kırmızı ve yeşil renk ile temsil edilen taneciklerin yükleri birbirile zıttır.
B
Üç farklı renkle temsil edilen tanecikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru-
dur?
Bilim insanları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak, bu
den elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Bu teorilerini destek
modeller tasarlamışlardır.
görüsleri verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
LLLLLL S AKILLI TABLETLERDEN KIL TABLETLERE DÜNYADAKI İLK YAZI TÜRLERİ Che Name (NO 3200) om te yon bulunmama nike Alobesi (MO 100 www.p 4 Be Doğu Ak Aen GEGNIST GUNUNO BILGININ Nyeregit You (MO 3000) Norlar resimleri simgeleştirerek hiyor AKTARILM KULLANIL ARAÇLAR B FEN BİLİMLERİ 9. Atomun yapısındaki proton, nötron ve elektron taneciklerinin kütleleri arasındaki ilişkiler eğit kollu tera ziler ile aşağıdaki gibi modellenmiştir. Yeşil renk ile temsil edilen tanecik pozitif yüklüdür. B) Mavi renk ile temsil edilen tanecik yüksüzdür. Kırmızı renk ile temsil edilen tanecik atomun katmanlarında bulunur. Kırmızı ve yeşil renk ile temsil edilen taneciklerin yükleri birbirile zıttır. B Üç farklı renkle temsil edilen tanecikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru- dur? Bilim insanları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak, bu den elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Bu teorilerini destek modeller tasarlamışlardır. görüsleri verilmiştir.
D)
Not cam çubuk ile nötr ipek kumes sekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek cam çubuğun p
ipek kumagin ise negatif yük ile yüklenmesi sağlanmiştir.
Ipek kumaş
Cam pubuk
Pozitif elektrik yüklü cam çubuk ve negatif elektrik yüklü ipek kumaşla ilgili aşağıdaki yargıla
dan hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) İpek kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, cam çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından azdır
B) Birbirine sürtünmeden önce cam çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısı, negatif elektrik yükü sayısına
eşittir.
C) Cam çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı pozitif elektrik yükü sayısından azdır.
D) Sürtünme sonrasında cam çubuktaki toplam yük sayısı, ipek kumaştaki toplam yük sayısından faz
ladır.
8. Sinif Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
D) Not cam çubuk ile nötr ipek kumes sekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek cam çubuğun p ipek kumagin ise negatif yük ile yüklenmesi sağlanmiştir. Ipek kumaş Cam pubuk Pozitif elektrik yüklü cam çubuk ve negatif elektrik yüklü ipek kumaşla ilgili aşağıdaki yargıla dan hangisi kesinlikle yanlıştır? A) İpek kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, cam çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından azdır B) Birbirine sürtünmeden önce cam çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısı, negatif elektrik yükü sayısına eşittir. C) Cam çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı pozitif elektrik yükü sayısından azdır. D) Sürtünme sonrasında cam çubuktaki toplam yük sayısı, ipek kumaştaki toplam yük sayısından faz ladır. 8. Sinif Fen Bilimleri
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
1.
tr
Şekil I
A) X = Y = Z
Y
wwwwwww
tr
Şekil II
D) Z > X = Y
iç dirençleri önemsiz özdeş Üreteçler ve
özdeş lambalarla kurulu şekildeki devreler-
de gösterilen X, Y, Z lambalarının parlaklık-
ları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) X = Y > Z
NO
tr
Şekil III
C) Y = Z > X
E) Z > Y > X
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. tr Şekil I A) X = Y = Z Y wwwwwww tr Şekil II D) Z > X = Y iç dirençleri önemsiz özdeş Üreteçler ve özdeş lambalarla kurulu şekildeki devreler- de gösterilen X, Y, Z lambalarının parlaklık- ları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X = Y > Z NO tr Şekil III C) Y = Z > X E) Z > Y > X 3
Den
Y elementlerinin yer-
atmanlarında bulu-
aşağıdakilerden
Imiştir?
6262
X
aki yeri yukarı-
atman - elek-
den hangisi
KVA Yayınları
8.
Son katmanındaki
e sayısı
5
K
4
3
12
Z
W
L
3 4
sayıl
Yukarıdaki grafikte X, Y, Z, T ve W element
rinin son katmanlarındaki elektron s
ve katman sayıları verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen
hangisi yanlıştır?
Katman
sayısı
Z ve T aynı periyotta yer alır.
X, 8A grubunda yer alır.
X ve Z aynı grupta yer alır.
D) Y'nin atom numarası 3'tür.
bilgilerd
MN
CEV
Yukarıdak
gösteriler
Parlak
1.
II. Tel ve
III. Isi ve
yargılar
A) I ve
C) II
2. X
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Den Y elementlerinin yer- atmanlarında bulu- aşağıdakilerden Imiştir? 6262 X aki yeri yukarı- atman - elek- den hangisi KVA Yayınları 8. Son katmanındaki e sayısı 5 K 4 3 12 Z W L 3 4 sayıl Yukarıdaki grafikte X, Y, Z, T ve W element rinin son katmanlarındaki elektron s ve katman sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen hangisi yanlıştır? Katman sayısı Z ve T aynı periyotta yer alır. X, 8A grubunda yer alır. X ve Z aynı grupta yer alır. D) Y'nin atom numarası 3'tür. bilgilerd MN CEV Yukarıdak gösteriler Parlak 1. II. Tel ve III. Isi ve yargılar A) I ve C) II 2. X
3.
A)
Buna göre, F₁, F2 ve F3 kuvvetlerinin yönü
seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir?
B)
C)
F, ve F₂'nin bileşkeleri hesaplanırken
kuvvetlerin büyüklükleri toplanıyor.
D)
F₂ ve F3'ün bileşkeleri hesaplanırken
kuvvetlerinin büyüklüklerinin farkı alı-
niyor.
F₁
Doğu
Batı
Güney
F₂
Doğu
Doğu
Batı
Kuzey Kuzey
F3
Güney
Batı
Doğu
Güney
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
3. A) Buna göre, F₁, F2 ve F3 kuvvetlerinin yönü seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir? B) C) F, ve F₂'nin bileşkeleri hesaplanırken kuvvetlerin büyüklükleri toplanıyor. D) F₂ ve F3'ün bileşkeleri hesaplanırken kuvvetlerinin büyüklüklerinin farkı alı- niyor. F₁ Doğu Batı Güney F₂ Doğu Doğu Batı Kuzey Kuzey F3 Güney Batı Doğu Güney
23. Aşağıda içinde su bulunan iki ayrı kaptan biri olan 1. kaba HCI, 2. kaba ise NaOH maddesi eklenmiş
HCI çözeltisi bulunan 3. kaba ise HCI ile eşit hacimde ve derişimde NaOH çözeltisi eklenmiştir. Bu
kapta gerçekleşen olaylarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
HCI
HCI
(suda)
HCI
HCI + NaOH → NaCl + H₂O
3. kap
1. kap
2. kap
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi bu kaplarda gerçekleşen olayların sonucu ile ortaktır
Su
NaOH
→H*+Cr
NaOH
Su
(suda)
→ Na*+OH¯
NaOH
A) Tepkime sonunda yeni atomlar elde edilmiştir.
C) Turnusol kâğıdına etki ederler.
B) Maddelerin kimyasal özelliği değişmiştir.
D) Elektrik akımını iletirler.
IV
H
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
23. Aşağıda içinde su bulunan iki ayrı kaptan biri olan 1. kaba HCI, 2. kaba ise NaOH maddesi eklenmiş HCI çözeltisi bulunan 3. kaba ise HCI ile eşit hacimde ve derişimde NaOH çözeltisi eklenmiştir. Bu kapta gerçekleşen olaylarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. HCI HCI (suda) HCI HCI + NaOH → NaCl + H₂O 3. kap 1. kap 2. kap Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi bu kaplarda gerçekleşen olayların sonucu ile ortaktır Su NaOH →H*+Cr NaOH Su (suda) → Na*+OH¯ NaOH A) Tepkime sonunda yeni atomlar elde edilmiştir. C) Turnusol kâğıdına etki ederler. B) Maddelerin kimyasal özelliği değişmiştir. D) Elektrik akımını iletirler. IV H
MAT
BİLİMLE
8.
8. Sınıf Fen Bilimleri
Elektriklenme deneyi yapan Filiz aşağıdaki gibi dört ayrı düzenek kurup A, B, C ve D cisimlerinin son durumdaki yüklerini tahmin
ediyor.
ANS
Nötr
Nötr A cismine negatif (-)
yüklü cisim yaklaştırılıyor.
Sonra anahtar kapatılıp
açılıyor.
A
Pozitif
Notr
Pozitif
Negatif
B
Nö
B
Negatif
Naty
Nötr
Negatif (-) yüklü B cismine
bağlı iletken telin
üzerindeki anahtar
kapatılıp açılıyor.
Buna göre Filiz cisimlerin son yük durumunu aşağıdakilerden hangisindeki gibi tahmin ederse tahmini doğru olur?
C
Negatif
Nötf
+++++
N
Pozitif
Negatif (-) yüklü C cismine
pozitif (+) yüklü cisim
dokunduruluyor. Sonra
anahtar kapatılıp açılıyor.
C
D
Negatif
Pozitif
Negatif
Nötr
+++++
Pozitif (+) yüklü D cismine
pozitif (+) yüklü cisim
yaklaştırılıyor. Sonra
anahtar kapatılıp açılıyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
MAT BİLİMLE 8. 8. Sınıf Fen Bilimleri Elektriklenme deneyi yapan Filiz aşağıdaki gibi dört ayrı düzenek kurup A, B, C ve D cisimlerinin son durumdaki yüklerini tahmin ediyor. ANS Nötr Nötr A cismine negatif (-) yüklü cisim yaklaştırılıyor. Sonra anahtar kapatılıp açılıyor. A Pozitif Notr Pozitif Negatif B Nö B Negatif Naty Nötr Negatif (-) yüklü B cismine bağlı iletken telin üzerindeki anahtar kapatılıp açılıyor. Buna göre Filiz cisimlerin son yük durumunu aşağıdakilerden hangisindeki gibi tahmin ederse tahmini doğru olur? C Negatif Nötf +++++ N Pozitif Negatif (-) yüklü C cismine pozitif (+) yüklü cisim dokunduruluyor. Sonra anahtar kapatılıp açılıyor. C D Negatif Pozitif Negatif Nötr +++++ Pozitif (+) yüklü D cismine pozitif (+) yüklü cisim yaklaştırılıyor. Sonra anahtar kapatılıp açılıyor.
11 Şekil -1'de yer alan nötr Van de Graaff jeneratörü adlı cihazın motoru hareket eder ve içinde bulunan siyah
lastik bantlar dönmeye başlar. Böylece cihazın üzerindeki siyah lastik banda sürtünen metal tel firçanın
oluşturduğu elektrik yükleri metal küreye aktarılır ve küre, Şekil-2'deki gibi yüklenmiş olur. Bu cihaz ile aşa-
ğıdaki tabloda temsilî yük durumları verilmiş cisimler arasında aşağıdaki deneyler ayrı ayrı yapılacaktır.
I. Deney: Van de Graaff jeneratörü 20 dakika çalıştırılıyor ve kürenin üst kısmından tabloda yer alan ci-
simler yaklaştırılıyor.
II. Deney: Van de Graaff jeneratörü 10 dakika çalıştırılıyor ve kürenin üst kısmından tabloda yer alan ci-
simler yaklaştırılıyor.
Şekil -1
→ Metal
küre
→ Metal
tel fırça
Lastik
bant
Motor
+
Şekil-2
+
+
+
+
Cisim
L
N
Pozitif (+) yük Negatif (-) yük
sayısı
sayısı
2
6
3
2
2
3
Buna göre aşağıda yapılacak deneyler ve sonuçları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) I. deneyde metal küre, en çok M cismine itme kuvveti uygularken en az K cismine çekim kuvveti uygular.
B) L cisminin her iki deneydeki durumu gözlemlenirse L cismi, II. deneyde I. deneye göre küre tarafından
daha hızlı çekilir.
0 II. deneyde kürenin dış yüzeyi, üç cisme çekim kuvveti uygularken bir cisme itme kuvveti uygular.
D) K ve L cisimleri birbirlerine temas ettirilip ayrılarak I. deney sonundaki metal küreye ayrı ayrı yaklaştı-
rılırsa metal küre, L cismini çekerken K cismine itme kuvveti uygular.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
11 Şekil -1'de yer alan nötr Van de Graaff jeneratörü adlı cihazın motoru hareket eder ve içinde bulunan siyah lastik bantlar dönmeye başlar. Böylece cihazın üzerindeki siyah lastik banda sürtünen metal tel firçanın oluşturduğu elektrik yükleri metal küreye aktarılır ve küre, Şekil-2'deki gibi yüklenmiş olur. Bu cihaz ile aşa- ğıdaki tabloda temsilî yük durumları verilmiş cisimler arasında aşağıdaki deneyler ayrı ayrı yapılacaktır. I. Deney: Van de Graaff jeneratörü 20 dakika çalıştırılıyor ve kürenin üst kısmından tabloda yer alan ci- simler yaklaştırılıyor. II. Deney: Van de Graaff jeneratörü 10 dakika çalıştırılıyor ve kürenin üst kısmından tabloda yer alan ci- simler yaklaştırılıyor. Şekil -1 → Metal küre → Metal tel fırça Lastik bant Motor + Şekil-2 + + + + Cisim L N Pozitif (+) yük Negatif (-) yük sayısı sayısı 2 6 3 2 2 3 Buna göre aşağıda yapılacak deneyler ve sonuçları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A) I. deneyde metal küre, en çok M cismine itme kuvveti uygularken en az K cismine çekim kuvveti uygular. B) L cisminin her iki deneydeki durumu gözlemlenirse L cismi, II. deneyde I. deneye göre küre tarafından daha hızlı çekilir. 0 II. deneyde kürenin dış yüzeyi, üç cisme çekim kuvveti uygularken bir cisme itme kuvveti uygular. D) K ve L cisimleri birbirlerine temas ettirilip ayrılarak I. deney sonundaki metal küreye ayrı ayrı yaklaştı- rılırsa metal küre, L cismini çekerken K cismine itme kuvveti uygular.
3. A, B ve C atomlarında bulunan parçacık sayıları aşağı-
daki grafikte gösterilmiştir.
A
Yüksüz
parçacık sayısı
A) I ve II
C) II ve III
B
C
Negatif yüklü
parçacık sayısı
Pozitif yüklü
parçacık sayısı
Buna göre,
I. A ve B atomlarının proton sayıları eşittir.
II. C atomunun kütlesi A ve B atomlarının kütlesinden
daha fazladır. x
III. B atomunun katmanlarında bulunan parçacık sayısı
C atomundan fazladır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
B) I ve Ill
D) I, II ve III
ÜNİTE 4
7. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
3. A, B ve C atomlarında bulunan parçacık sayıları aşağı- daki grafikte gösterilmiştir. A Yüksüz parçacık sayısı A) I ve II C) II ve III B C Negatif yüklü parçacık sayısı Pozitif yüklü parçacık sayısı Buna göre, I. A ve B atomlarının proton sayıları eşittir. II. C atomunun kütlesi A ve B atomlarının kütlesinden daha fazladır. x III. B atomunun katmanlarında bulunan parçacık sayısı C atomundan fazladır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? B) I ve Ill D) I, II ve III ÜNİTE 4 7. Sınıf
www.fenbilim.ne
88
F- Aşağıda kimyasal tepkime modeli verilmiştir, modele
göre soruları cevaplandırınız.
12
ES
88
B
Tui
8
000
6. Tepkimede kütle korunmuş mudur?
7. Tepkimede atom sayısı korunmuş mudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
www.fenbilim.ne 88 F- Aşağıda kimyasal tepkime modeli verilmiştir, modele göre soruları cevaplandırınız. 12 ES 88 B Tui 8 000 6. Tepkimede kütle korunmuş mudur? 7. Tepkimede atom sayısı korunmuş mudur?
3.
Cisimlerin elektrikle yüklü olup olmadığını veya hangi yükle yüklü olduğunu anlamak için kullanılan araçlara elektroskop
denir. Fen Bilimleri öğretmeni sınıfa yükü bilinmeyen elektroskop ve yüklü A, B ve C cisimleri getirmiştir. Elektroskoba
sırasıyla A, B ve C cisimlerini dokundurmuş ve elektroskobun yapraklarındaki değişimleri aşağıdaki gibi gözlemlemiştir.
A
C
1. Durum
Yapraklar biraz daha
açılıyor.
2. Durum
B
Yapraklar önce kapanıp
sonra tekrar açılmıştır.
3. Durum
215
Yapraklar tamamen
kapanmıştır.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi cisimlerin ve elektroskopların yükleriyle ilgili doğru bilgi vermiş olabilir?
A) A cismi negatif, elektroskop ise pozitif yüklü olabilir.
B) B cismi negatif, elektroskop ise pozitif yüklü olabilir.
C) C cismi ve elektroskop negatif yüklü olabilir.
D) A ve B cisimlerinin ikisi de negatif ise A cisminin ve B cisminin dokundurulduğu elektroskoplar pozitif yüklü olabilir.
deu
Eden
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
3. Cisimlerin elektrikle yüklü olup olmadığını veya hangi yükle yüklü olduğunu anlamak için kullanılan araçlara elektroskop denir. Fen Bilimleri öğretmeni sınıfa yükü bilinmeyen elektroskop ve yüklü A, B ve C cisimleri getirmiştir. Elektroskoba sırasıyla A, B ve C cisimlerini dokundurmuş ve elektroskobun yapraklarındaki değişimleri aşağıdaki gibi gözlemlemiştir. A C 1. Durum Yapraklar biraz daha açılıyor. 2. Durum B Yapraklar önce kapanıp sonra tekrar açılmıştır. 3. Durum 215 Yapraklar tamamen kapanmıştır. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi cisimlerin ve elektroskopların yükleriyle ilgili doğru bilgi vermiş olabilir? A) A cismi negatif, elektroskop ise pozitif yüklü olabilir. B) B cismi negatif, elektroskop ise pozitif yüklü olabilir. C) C cismi ve elektroskop negatif yüklü olabilir. D) A ve B cisimlerinin ikisi de negatif ise A cisminin ve B cisminin dokundurulduğu elektroskoplar pozitif yüklü olabilir. deu Eden
2.
1.
Elektrik Yükleri ve Elektiriklenme Test-3
Günlük hayatta pek çok durumda elektriklenme olayı karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; arabadan inerken kapıyı kapat-
tığımızda, saçlarımızı tararken saçlarımızın kabarması ve saç tellerinin birbirini itmesi, çocukların kaydıraklardan kayarken
saçlarının dikleşmesi, şapkamızı çıkartırken saçlarımızın elektiriklenmesi belli başlı örneklerdir.
Fen bilimleri dersinde öğretmen bu örnekleri öğrencilerine göstermiş ve öğrencilerine, "Günlük hayatta elektriklenme
olayından hangi alanlarda yararlanılmaktadır" diye sormuş ve öğrencilerden cevap vermelerini istemiştir.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin vermiş olduğu cevap diğerlerinden farklıdır?
A) Fotokopi makinelerinde tonerlerin kağıda yapışması
Gehne
B) Arabalar boyanırken boyanın arabaların metal yüzeyine yapışması
alle
C) Televizyonun caminin islak bezle silinmesi sonucu uçuşan toz parçalarının televizyona yapışması
D) Fabrika bacalarındaki filtrenin tozları çekmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
2. 1. Elektrik Yükleri ve Elektiriklenme Test-3 Günlük hayatta pek çok durumda elektriklenme olayı karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; arabadan inerken kapıyı kapat- tığımızda, saçlarımızı tararken saçlarımızın kabarması ve saç tellerinin birbirini itmesi, çocukların kaydıraklardan kayarken saçlarının dikleşmesi, şapkamızı çıkartırken saçlarımızın elektiriklenmesi belli başlı örneklerdir. Fen bilimleri dersinde öğretmen bu örnekleri öğrencilerine göstermiş ve öğrencilerine, "Günlük hayatta elektriklenme olayından hangi alanlarda yararlanılmaktadır" diye sormuş ve öğrencilerden cevap vermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin vermiş olduğu cevap diğerlerinden farklıdır? A) Fotokopi makinelerinde tonerlerin kağıda yapışması Gehne B) Arabalar boyanırken boyanın arabaların metal yüzeyine yapışması alle C) Televizyonun caminin islak bezle silinmesi sonucu uçuşan toz parçalarının televizyona yapışması D) Fabrika bacalarındaki filtrenin tozları çekmesi
DUT-54
Elektrik Yüklü Cisimler - 1
1. Aşağıdaki cisimlerden hangisi pozitif yük-
lüdür?
A)
C)
+
+
+
+
+
FITT
+
+
+
+
+
A
+
B)
B
D)
2. Aşağıda A, B ve C cisimlerinin birbirlerine
göre hareketleri verilmiştir.
+ +
A
+++
Buna göre, cisimlerin yükleri aşağıdaki-
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
DUT-54 Elektrik Yüklü Cisimler - 1 1. Aşağıdaki cisimlerden hangisi pozitif yük- lüdür? A) C) + + + + + FITT + + + + + A + B) B D) 2. Aşağıda A, B ve C cisimlerinin birbirlerine göre hareketleri verilmiştir. + + A +++ Buna göre, cisimlerin yükleri aşağıdaki-
10.
||
Yün kumaş
Cisimler sürtülüyor.
Plastik
çubuk
Yüklü iletken cisimler dokunduruluyor.
Yukarıdaki durumlara göre, aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) I. durumda cisimler farklı cins elektrik yükü ile
yüklenir.
B) II. durumda cisimler aynı cins elektrik yükü ile
yüklenir.
C) I. durumda cisimler arasında negatif (-) yük
alışverişi gerçekleşir.
D) II. durumda cisimler kesinlikle nötr hale gelir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
10. || Yün kumaş Cisimler sürtülüyor. Plastik çubuk Yüklü iletken cisimler dokunduruluyor. Yukarıdaki durumlara göre, aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) I. durumda cisimler farklı cins elektrik yükü ile yüklenir. B) II. durumda cisimler aynı cins elektrik yükü ile yüklenir. C) I. durumda cisimler arasında negatif (-) yük alışverişi gerçekleşir. D) II. durumda cisimler kesinlikle nötr hale gelir.