Elektrik Yüklü Cisimler Soruları

tekrar ölçülmelidir.
Mozaik Yayınları
18. Saf K maddesinin aldığı ısıya bağlı olarak sıcaklığındaki değişim grafikte gösterilmiştir.
Isı (cal)
60
90
Sıcaklık (°C)
K maddesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Madde iki kez hâl değiştirmiştir.
B) K maddesi başlangıçta katı hâldedir.
CDK maddesi 60°C'de dışarıya ısı vermiştir.
D) K maddesi tamamen gaz hâle geçinceye kadar dışarıdan ısı almaya devam etmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
tekrar ölçülmelidir. Mozaik Yayınları 18. Saf K maddesinin aldığı ısıya bağlı olarak sıcaklığındaki değişim grafikte gösterilmiştir. Isı (cal) 60 90 Sıcaklık (°C) K maddesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Madde iki kez hâl değiştirmiştir. B) K maddesi başlangıçta katı hâldedir. CDK maddesi 60°C'de dışarıya ısı vermiştir. D) K maddesi tamamen gaz hâle geçinceye kadar dışarıdan ısı almaya devam etmiştir.
6. K ve L katı maddelerinden oluşan bir karışım mıknatıs kullanılarak ayrılabilirken, M vs N maddelerin
den oluşan bir karışım mıknatıs kullanılarak ayrılamıyor. Buna göre bu maddelerin miknatus tarafies
dan çekilip çekilmeme durumlarını gösteren tablo nasıl olabilir?
A)
K
Çekilmez.
K
Çekilmez.
L
Çekilir.
L
Çekilmez.
M
Çekilir.
M
Çekilmez.
N
Çekilmez.
N
Çekilir.
B)
D)
K
Çekilir.
K
L
Çekilir.
L
M
Çekilir
Çekilmez
Çekilir.
M
Çekilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
6. K ve L katı maddelerinden oluşan bir karışım mıknatıs kullanılarak ayrılabilirken, M vs N maddelerin den oluşan bir karışım mıknatıs kullanılarak ayrılamıyor. Buna göre bu maddelerin miknatus tarafies dan çekilip çekilmeme durumlarını gösteren tablo nasıl olabilir? A) K Çekilmez. K Çekilmez. L Çekilir. L Çekilmez. M Çekilir. M Çekilmez. N Çekilmez. N Çekilir. B) D) K Çekilir. K L Çekilir. L M Çekilir Çekilmez Çekilir. M Çekilir.
K(°C)
40
40
50
50
50
50
70
70
Katının kütlesi
Erime ısısı
COOPE
2. Erime sıcaklığında bulunan katı bir maddenin
tamamının erimesi için geçen süre aşağıda
verilenlerden hangisine bağlı değildir?
Erime sıcaklığı
Isıtıcının gücü
3. Kati hâlde bulunan saf K, L ve M maddelerinin
tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri K> L > M
şeklindedir.
Bu maddeler ile ilgili aşağıda verilen ifadeler-
den hangisinin doğruluğu kesindir?
A Kütleleri arasındaki ilişki K> L > M'dir.
Erime sıcaklıkları arasındaki ilişki K> L > M'dir.
Erime isilan arasındaki ilişki K> L > M'dir.
Özısıları arasındaki ilişki K> L > M'dir.
k><>m
155
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
K(°C) 40 40 50 50 50 50 70 70 Katının kütlesi Erime ısısı COOPE 2. Erime sıcaklığında bulunan katı bir maddenin tamamının erimesi için geçen süre aşağıda verilenlerden hangisine bağlı değildir? Erime sıcaklığı Isıtıcının gücü 3. Kati hâlde bulunan saf K, L ve M maddelerinin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri K> L > M şeklindedir. Bu maddeler ile ilgili aşağıda verilen ifadeler- den hangisinin doğruluğu kesindir? A Kütleleri arasındaki ilişki K> L > M'dir. Erime sıcaklıkları arasındaki ilişki K> L > M'dir. Erime isilan arasındaki ilişki K> L > M'dir. Özısıları arasındaki ilişki K> L > M'dir. k><>m 155
2 Nisa; demir, kurşun, nikel ve bakır maddelerine eşit miktarda isi veriyor ve maddelerin sıcaklık değişim grafiklerini
aşağıdaki gibi çiziyor.
Sıcaklık Değişimi
Demin
W
Kurşum
Madde
Demir
Nike
Nikel
Bakir
Demir, Kurgun Nikel ve Bakirin öz silan tablodaki gibidir.
Bakır
Madde
Öz isi (j'g'C)
0.13
042
0.37
Buna göre bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir> Nikel > Bakir > Kurşun
B) Kurgun> Bakir > Nikel > Demir
D) Bakir > Demir > Kurşun > Nikel
C) Demir Nikel = Bakir = Kurşun
WAZED
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
2 Nisa; demir, kurşun, nikel ve bakır maddelerine eşit miktarda isi veriyor ve maddelerin sıcaklık değişim grafiklerini aşağıdaki gibi çiziyor. Sıcaklık Değişimi Demin W Kurşum Madde Demir Nike Nikel Bakir Demir, Kurgun Nikel ve Bakirin öz silan tablodaki gibidir. Bakır Madde Öz isi (j'g'C) 0.13 042 0.37 Buna göre bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) Demir> Nikel > Bakir > Kurşun B) Kurgun> Bakir > Nikel > Demir D) Bakir > Demir > Kurşun > Nikel C) Demir Nikel = Bakir = Kurşun WAZED
Becest
Temelli MEB TADINDA SORULAR-2
Elmanın çürümesi
fiziksel bir olaydır.
Aşağıdaki diyagramda verilen olayların doğru ya da yanlış olduğunu düşünerek ilerleyen Hakan 3 numaralı
çıkışa, Baran ise 1 numaralı çıkışa ulaşmıştır.
Mumun erimesi
kimyasal bir olaydır.
(2)
Buğdaydan un yapılması
fiziksel bir olaydır.
3
ünite
4
1. Hakan, çürüme olayının fiziksel bir olay
olmadığını biliyor.
2. Baran, erime olayının kimyasal bir olay
olmadığını bilmiyor.
3. Hakan, 4. çıkışa ulaşsaydı diyagramı ha-
tasız bir şekilde tamamlayacaktı.
Hakan ve Baran'ın etkinliği ile ilgili yukarıdaki yorumlar yapılıyor.
Buna göre hangi yorumlar doğrudur?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
4. Baran, 2. çıkışa ulaşsaydı diyagramı ha-
tasız bir şekilde tamamlayacaktı.
D) 2 ve 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
Becest Temelli MEB TADINDA SORULAR-2 Elmanın çürümesi fiziksel bir olaydır. Aşağıdaki diyagramda verilen olayların doğru ya da yanlış olduğunu düşünerek ilerleyen Hakan 3 numaralı çıkışa, Baran ise 1 numaralı çıkışa ulaşmıştır. Mumun erimesi kimyasal bir olaydır. (2) Buğdaydan un yapılması fiziksel bir olaydır. 3 ünite 4 1. Hakan, çürüme olayının fiziksel bir olay olmadığını biliyor. 2. Baran, erime olayının kimyasal bir olay olmadığını bilmiyor. 3. Hakan, 4. çıkışa ulaşsaydı diyagramı ha- tasız bir şekilde tamamlayacaktı. Hakan ve Baran'ın etkinliği ile ilgili yukarıdaki yorumlar yapılıyor. Buna göre hangi yorumlar doğrudur? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 3 4. Baran, 2. çıkışa ulaşsaydı diyagramı ha- tasız bir şekilde tamamlayacaktı. D) 2 ve 4
NDA SORULAR-2
4
8. Içinde sirke bulunan şişelerin ağzına birinde kar
bonat diğerinde su bulunan balonlar yerleştiriliyor.
Balon +
Karbonat
Su
Sirke
Balonların içindekiler sirkeye karıştırıldıktan son-
ra balonlardan birinin şiştiği diğerinin şişmediği
gözlemleniyor.
Bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangi-
si yanlıştır?
A) Balonun şişmesi kimyasal değişim olduğunu
gösterir.
B) Balonun şiştiği kapta sirkenin kimyasal özel-
likleri değişmemiştir.
C) Balonun şişmemesi gaz çıkışı olmadığını
gösterir.
D) Sirke, su ve karbonattan farklı şekilde etkile-
nir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
NDA SORULAR-2 4 8. Içinde sirke bulunan şişelerin ağzına birinde kar bonat diğerinde su bulunan balonlar yerleştiriliyor. Balon + Karbonat Su Sirke Balonların içindekiler sirkeye karıştırıldıktan son- ra balonlardan birinin şiştiği diğerinin şişmediği gözlemleniyor. Bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangi- si yanlıştır? A) Balonun şişmesi kimyasal değişim olduğunu gösterir. B) Balonun şiştiği kapta sirkenin kimyasal özel- likleri değişmemiştir. C) Balonun şişmemesi gaz çıkışı olmadığını gösterir. D) Sirke, su ve karbonattan farklı şekilde etkile- nir.
3. Bir bilim insanının yaptığı bilimsel bir ça-
lışmada aşağıda verilenlerden hangisinin
gerçekleşmesi zorunlu değildi?
Kontrollü deneylerin yapması
Hipotezin kurulması
TO Hipotezin teoriye dönüşmesi
DGözlemler yapılması
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
3. Bir bilim insanının yaptığı bilimsel bir ça- lışmada aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi zorunlu değildi? Kontrollü deneylerin yapması Hipotezin kurulması TO Hipotezin teoriye dönüşmesi DGözlemler yapılması
Made in Japan
8. Aşağıda bazı iyonların elektron dizilimleri veril-
miştir.
K
M
16p
4p
2e 8e 8e
N
A) Yalnız K
C) K ve L
12p
2e 8e
7p 2e 8e
Buna göre verilen iyonlardan hangileri kat
yondur?
B) Yalnız L
D) M ve N
yapısında bulunan at
ler veriliyor.
•
1 tane mol
bulunmaktad
1 tane m
•
bulunmakta
1 tane
bulunmak
Bu bilgilem
daki biles
A) K
T
89
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
Made in Japan 8. Aşağıda bazı iyonların elektron dizilimleri veril- miştir. K M 16p 4p 2e 8e 8e N A) Yalnız K C) K ve L 12p 2e 8e 7p 2e 8e Buna göre verilen iyonlardan hangileri kat yondur? B) Yalnız L D) M ve N yapısında bulunan at ler veriliyor. • 1 tane mol bulunmaktad 1 tane m • bulunmakta 1 tane bulunmak Bu bilgilem daki biles A) K T 89 C)
18.
2h
3d
X₁
2d
5d
X3
Yukarıda verilen sıvı dolu kaplardaki musluklar açıldıktan sonra, sıvıların fışkırma mesafesi sırasıyla x,, x, ve x, olarak
ölçülüyor.
Buna göre, sıvıların fışkırma mesafeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) x₁ = x₂=X₂
LGS All Star Deneme 2 "Sayısal"-2020
B) X₁ > X₂ > X3
21
ht
C) x₂ > X3 > X₁
D) x₂ >x, >x₂
Diğer Sayfaya Geçiniz
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
18. 2h 3d X₁ 2d 5d X3 Yukarıda verilen sıvı dolu kaplardaki musluklar açıldıktan sonra, sıvıların fışkırma mesafesi sırasıyla x,, x, ve x, olarak ölçülüyor. Buna göre, sıvıların fışkırma mesafeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) x₁ = x₂=X₂ LGS All Star Deneme 2 "Sayısal"-2020 B) X₁ > X₂ > X3 21 ht C) x₂ > X3 > X₁ D) x₂ >x, >x₂ Diğer Sayfaya Geçiniz
9.
7.
10.
5.
6.
1.
2.
3.
Dağru - Jonlış
Elektronlar yüksüz taneciklerdir.
Nötronlar (-) yüklü taneciklerdir.
Atomun hecmini oluşturan parçacık elektrondur.
Atomun hacmini oluşturan parçacık protondur.
Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur.
Protonlar pozitif, nötronlar negatif yüklü tanoçiklerdir.
Proton ve elektronlann kütleleri yaklaşık olarak aynıdır.
Proton ve nötronun hareketi elektrona kıyasla oldukça yavaştır.
Atomu oluşturan yapılardan en hızlı hareket eden elektronlardır.
Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere
aynlamayan saf maddelere element denir.
Mip Zeka
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
9. 7. 10. 5. 6. 1. 2. 3. Dağru - Jonlış Elektronlar yüksüz taneciklerdir. Nötronlar (-) yüklü taneciklerdir. Atomun hecmini oluşturan parçacık elektrondur. Atomun hacmini oluşturan parçacık protondur. Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Protonlar pozitif, nötronlar negatif yüklü tanoçiklerdir. Proton ve elektronlann kütleleri yaklaşık olarak aynıdır. Proton ve nötronun hareketi elektrona kıyasla oldukça yavaştır. Atomu oluşturan yapılardan en hızlı hareket eden elektronlardır. Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere aynlamayan saf maddelere element denir. Mip Zeka
Alüminyum folyodan yapılmış iki küre, ipek ipliklere asıldığında şekildeki
gibi aralarında eşit açı olacak şekilde birbirlerini itiyorlar.
Buna göre bu kürelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Küreler eşit yüklenmiştir ve her ikisi de aynı yükle yüklüdür.
B) Küreler eşit yüklenmiştir ve ikisi de zıt yükle yüklüdür.
C) Kürelerden biri yüklenmiştir, diğeri ise yüklü ya da yüksüz olabilir.
D) Küreler aynı yükle yüklenmiştir ancak yükleri eşit değildir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
Alüminyum folyodan yapılmış iki küre, ipek ipliklere asıldığında şekildeki gibi aralarında eşit açı olacak şekilde birbirlerini itiyorlar. Buna göre bu kürelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Küreler eşit yüklenmiştir ve her ikisi de aynı yükle yüklüdür. B) Küreler eşit yüklenmiştir ve ikisi de zıt yükle yüklüdür. C) Kürelerden biri yüklenmiştir, diğeri ise yüklü ya da yüksüz olabilir. D) Küreler aynı yükle yüklenmiştir ancak yükleri eşit değildir.
rını çeker.
Plastik tarağı saçımıza sürttükten sonra kağıt parça-
larına yaklaştırdığımızda plastik tarak kağıt parçala
Maddenin Tanecikli Yapıs
söylenebilir?
Yapılan etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi
A) Farklı maddelerin atomları farklıdır.
B) Atomun merkezinde çekirdek bulunur.
C) Proton ile elektronun kütlesi farklıdır.
D) Atomdan daha küçük parçacıklar vardır.
Oğretm
Buna
hangi
A) all
C
B) f
C
D
4. P
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
rını çeker. Plastik tarağı saçımıza sürttükten sonra kağıt parça- larına yaklaştırdığımızda plastik tarak kağıt parçala Maddenin Tanecikli Yapıs söylenebilir? Yapılan etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi A) Farklı maddelerin atomları farklıdır. B) Atomun merkezinde çekirdek bulunur. C) Proton ile elektronun kütlesi farklıdır. D) Atomdan daha küçük parçacıklar vardır. Oğretm Buna hangi A) all C B) f C D 4. P
1. bulunur
FEN BİLİMLERİ
A
B)
1
içerir
↓
Proton
1
→→ içerir
↓
Nötron
Çekirdek
C) Katman
5)
Atom
3
Katman
Atom ile ilgili kavram haritasına göre nu-
nara ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden
hangileri gelmelidir?
ATOMUN YAPISI VE TAR
Katman
Katman
Çekirdek
bulunur
Nötron
2
2.
hareket eder
Elektron
Çekirdek
Nötron
Nötron
Çekirdek
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
1. bulunur FEN BİLİMLERİ A B) 1 içerir ↓ Proton 1 →→ içerir ↓ Nötron Çekirdek C) Katman 5) Atom 3 Katman Atom ile ilgili kavram haritasına göre nu- nara ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? ATOMUN YAPISI VE TAR Katman Katman Çekirdek bulunur Nötron 2 2. hareket eder Elektron Çekirdek Nötron Nötron Çekirdek
12-)
arqay
1911
Parçacık Özellik conq lado nortend
Dolandığı yörüngeler atom hac-
minin büyük kısmını oluşturur.
Atom kütlesini oluştururlar
Elektrona çekim kuvveti uygular
Atomda bulunan parçacıklar ve bazı özellikleri yukarı-
daki tabloda verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen parçacıklar aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
slob abitants dsbrids Zaino
Proton b
Nötron
Nötron
Proton
İyon
XO Y
ib" surie
Y ve Z
Z
Didig rğrbaslo
X
A) Elektron
B) Proton
C) Elektron
D) Anyon
Snowd
Elektrononna!
Nötron sinis
Katyon
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
12-) arqay 1911 Parçacık Özellik conq lado nortend Dolandığı yörüngeler atom hac- minin büyük kısmını oluşturur. Atom kütlesini oluştururlar Elektrona çekim kuvveti uygular Atomda bulunan parçacıklar ve bazı özellikleri yukarı- daki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen parçacıklar aşağıda- kilerden hangisi olabilir? slob abitants dsbrids Zaino Proton b Nötron Nötron Proton İyon XO Y ib" surie Y ve Z Z Didig rğrbaslo X A) Elektron B) Proton C) Elektron D) Anyon Snowd Elektrononna! Nötron sinis Katyon
MILIME 2
veti ile Şekil Il'deki çiviye ise 5F
büyüklüğüne bağlı olduğunu
2.
DENEME 3
FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Dünya'nın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerindeki konumu aşağıdaki gibi verilmiştir.
Kuzey Kutup
Noktası
GÜNEŞ IŞINLARI
8. SINIF
Kuzey Kutup
Noktası
Güney Kutup
Noktası
21 Haziran
Bu konumlarda Dünya ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
/Güney Kutup
Noktası
21 Aralık
A) 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları Dünya'nın her yerine dik açıyla gelir ve yaz mevsimi yaşanır.
B) 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'ye düşen enerji miktarı daha fazladır.
C) 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre'ye düşen enerji miktarı, Güney Yarım Küre'ye düşen enerji miktarından
fazla olup Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
D) 21 Aralık tarihinden itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar.
Cevap C gösteriyor
ama D Sikkı da doğru?
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
MILIME 2 veti ile Şekil Il'deki çiviye ise 5F büyüklüğüne bağlı olduğunu 2. DENEME 3 FEN BİLİMLERİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dünya'nın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerindeki konumu aşağıdaki gibi verilmiştir. Kuzey Kutup Noktası GÜNEŞ IŞINLARI 8. SINIF Kuzey Kutup Noktası Güney Kutup Noktası 21 Haziran Bu konumlarda Dünya ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? /Güney Kutup Noktası 21 Aralık A) 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları Dünya'nın her yerine dik açıyla gelir ve yaz mevsimi yaşanır. B) 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'ye düşen enerji miktarı daha fazladır. C) 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre'ye düşen enerji miktarı, Güney Yarım Küre'ye düşen enerji miktarından fazla olup Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşanmaya başlar. D) 21 Aralık tarihinden itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar. Cevap C gösteriyor ama D Sikkı da doğru?
lanları
ok
Bermuda Şeytan Üçgenin 1 M
le
den geçen uçakların elek-
tronik sistemlerinin manye-
tik alan nedeniyle bozula-
rak düştüğü sanılıyordu.
Y
le
ç
Yukarıda anlatılan olayın 2
gerçek nedeninin ne oldu-
ğunu araştırarak yazınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Elektrik Yüklü Cisimler
lanları ok Bermuda Şeytan Üçgenin 1 M le den geçen uçakların elek- tronik sistemlerinin manye- tik alan nedeniyle bozula- rak düştüğü sanılıyordu. Y le ç Yukarıda anlatılan olayın 2 gerçek nedeninin ne oldu- ğunu araştırarak yazınız.