Enerji Dönüşümleri Soruları

Özdeş gemiler farklı süratlerle yol almaktadır.
X
45 km/sa
Y
Hava direnci
80 km/sa
Buna göre gemilere uygulanan su dirençlerinin eşit olduğu kabul edilerek hava, hava dirençlerinin eşit olduğu
kabul edilerek su dirençlerini karşılaştırınız.
99
Z
Su direnci
15 km/sa
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
Özdeş gemiler farklı süratlerle yol almaktadır. X 45 km/sa Y Hava direnci 80 km/sa Buna göre gemilere uygulanan su dirençlerinin eşit olduğu kabul edilerek hava, hava dirençlerinin eşit olduğu kabul edilerek su dirençlerini karşılaştırınız. 99 Z Su direnci 15 km/sa
17. Ahmet hipotezine uygun olarak deney değişkenlerini aşağıdaki gibi yazıyor.
Bağımlı değişken
: Potansiyel enerji miktarı
Bağımsız değişken
: Cismin kütlesi
Sabit tutulan değişken : Cismin yerden yüksekliği
Değişkenlerine uygun olarak kum zeminler kullanarak görseldeki düzenekleri oluşturuyor.
2 kg
2 kg
1 m
1,5 m
Kum
Deney değişkenleri ve deney düzeneği incelendiğinde,
1. Belirlediği değişkenler ile kurduğu düzenek birbirine uygun değildir.
II. Değişkenlere göre düzenekteki bilyeler aynı mesafeden serbest bırakılmalıdır.
III. Değişkenlerin düzeneğe uygun olması için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yeri değ
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
17. Ahmet hipotezine uygun olarak deney değişkenlerini aşağıdaki gibi yazıyor. Bağımlı değişken : Potansiyel enerji miktarı Bağımsız değişken : Cismin kütlesi Sabit tutulan değişken : Cismin yerden yüksekliği Değişkenlerine uygun olarak kum zeminler kullanarak görseldeki düzenekleri oluşturuyor. 2 kg 2 kg 1 m 1,5 m Kum Deney değişkenleri ve deney düzeneği incelendiğinde, 1. Belirlediği değişkenler ile kurduğu düzenek birbirine uygun değildir. II. Değişkenlere göre düzenekteki bilyeler aynı mesafeden serbest bırakılmalıdır. III. Değişkenlerin düzeneğe uygun olması için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yeri değ yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve II
1. Oduncunun balta ile bir odun parçasını kırarken gerçekleşen durumlar verilmiştir.
Balta kuvvet uygulanarak
havada tutuluyor.
1. Aşama
Balta aynı büyüklükte
kuvvet ile aşağı doğru indiriliyor.
II. Aşama
Kuvvetin büyüklüğü değişmeden
baltayla oduna vuruluyor.
III. Aşama
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? (Sürtünmeler önemsiz)
A) Baltanın sahip olduğu kinetik enerji W. ve III. aşamada eşittir.
B) Baltanın II. ve III. aşamalarda sahip olduğu kinetik ve çekim potansiyel enerjileri arasında eşitlik vardır.
C) Baltanın I, aşamada sahip olduğy çekim potansiyel enerjisi III. aşamada toplam enerjisine eşittir.
D) III. aşamada odun parçasına aktarılan enerji II. aşamada baltanın sahip olduğu toplam enerjiden küçüktür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
1. Oduncunun balta ile bir odun parçasını kırarken gerçekleşen durumlar verilmiştir. Balta kuvvet uygulanarak havada tutuluyor. 1. Aşama Balta aynı büyüklükte kuvvet ile aşağı doğru indiriliyor. II. Aşama Kuvvetin büyüklüğü değişmeden baltayla oduna vuruluyor. III. Aşama Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? (Sürtünmeler önemsiz) A) Baltanın sahip olduğu kinetik enerji W. ve III. aşamada eşittir. B) Baltanın II. ve III. aşamalarda sahip olduğu kinetik ve çekim potansiyel enerjileri arasında eşitlik vardır. C) Baltanın I, aşamada sahip olduğy çekim potansiyel enerjisi III. aşamada toplam enerjisine eşittir. D) III. aşamada odun parçasına aktarılan enerji II. aşamada baltanın sahip olduğu toplam enerjiden küçüktür.
Test 11
Ali amatör olarak kaykay sporu yapmaktadır. Arkadaşı ile birlikte gittiği bir gösteride kendisi de kaykay
pistine çıkarak bir gösteri yapmıştır. Gösteri öncesinde arkadaşından da gösteri sırasında kendisini
fotoğraflamasını istemiştir. Arkadaşının gösteri sırasında çektiği üç farklı fotoğraf aşağıda gösterilmiş-
tir. Ali'nin 3. fotoğraftaki konumu gösteri sırasında çıkabildiği en yüksek nokta olduğu bilinmektedir.
S
2. fotoğraf
3. fotoğraf
Buna göre fotoğraflar incelendiğinde Ali'inin gösteri sırasında sahip olduğu enerji türleri ve
enerji dönüşümleri ile ilgili;
1. fotoğraf
DAli 2. fotoğraftaki konumda hem çekim potansiyel enerjiye hem de kinetik enerjiye sahiptir.
11. Ali 3. fotoğraftaki konuma ulaşabildiğine göre başlangıçta kendini iterek harekete başlamıştır
W. Ortamdaki sürtünmeler önemsenmez ise Ali'nin 1. ve 2. fotoğraftaki konumlarında sahip olduğu
toplam enerji birbirine eşittir. X
yargılarından hangileri doğrudur?
Al ve Il
BI ve III
I ve III
, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
Test 11 Ali amatör olarak kaykay sporu yapmaktadır. Arkadaşı ile birlikte gittiği bir gösteride kendisi de kaykay pistine çıkarak bir gösteri yapmıştır. Gösteri öncesinde arkadaşından da gösteri sırasında kendisini fotoğraflamasını istemiştir. Arkadaşının gösteri sırasında çektiği üç farklı fotoğraf aşağıda gösterilmiş- tir. Ali'nin 3. fotoğraftaki konumu gösteri sırasında çıkabildiği en yüksek nokta olduğu bilinmektedir. S 2. fotoğraf 3. fotoğraf Buna göre fotoğraflar incelendiğinde Ali'inin gösteri sırasında sahip olduğu enerji türleri ve enerji dönüşümleri ile ilgili; 1. fotoğraf DAli 2. fotoğraftaki konumda hem çekim potansiyel enerjiye hem de kinetik enerjiye sahiptir. 11. Ali 3. fotoğraftaki konuma ulaşabildiğine göre başlangıçta kendini iterek harekete başlamıştır W. Ortamdaki sürtünmeler önemsenmez ise Ali'nin 1. ve 2. fotoğraftaki konumlarında sahip olduğu toplam enerji birbirine eşittir. X yargılarından hangileri doğrudur? Al ve Il BI ve III I ve III , II ve III
15. All elindeki topu bulunduğu konumdan serbest bırakıyon
pic
Bulunduğu konumdan serbest bırakılan top ile ilgili;
Serbest
Serbest bırakıldıktan sonra yere çarptığı ana kadar kinetik enerjisi sürekli artar.
11. Yere çarpıncaya kadar çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
Top ilk bırakıldığı anca en yüksek çekim potansiyel enerjiye sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? Sartunmeler önemsenmiyor.)
A) Yalnız 1
B) I ve Il
C) II ve III
D) I, II ve
FEN BİLİMLERİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
15. All elindeki topu bulunduğu konumdan serbest bırakıyon pic Bulunduğu konumdan serbest bırakılan top ile ilgili; Serbest Serbest bırakıldıktan sonra yere çarptığı ana kadar kinetik enerjisi sürekli artar. 11. Yere çarpıncaya kadar çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Top ilk bırakıldığı anca en yüksek çekim potansiyel enerjiye sahiptir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Sartunmeler önemsenmiyor.) A) Yalnız 1 B) I ve Il C) II ve III D) I, II ve FEN BİLİMLERİ
Deneme 2
da artar.
amometrenin
nedenle dina-
amometrenin
NOMEN
FEN BİLİMLERİ
FENOMEN
16 Halter sporunda en fazla kütleyi kaldıran yarışmacı birinci olur. Olimpiyatlarda yarışan dört farklı haltercinin
yarış esnasında kaldırdıkları en fazla kütleye sahip dereceleri aşağıdaki gibidir.
3
17. Güneş sistemindeki gezegenlerin kütlesi ve hacmini
gösteren tablolar yandaki gibidir.
Görseldeki halterlerin çekim potansiyel enerji sıralaması 4 > 1 = 2 > 3 şeklindedir. Yarışmayı Türk sporcu Naim
Süleymanoğlu kazanmıştır.
Buna göre söylenenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Naim Süleymanoğlu 4 numaralı sporcudur.
B) Yarışmanın sonuncusu 3 numaralı sporcudur.
C) Yarışmayı 2 numaralı sporcu, 1 numaralı sporcudan daha iyi bir dereceyle tamamlamıştır.
D) Yarışmayı 1 numaralı sporcu ikinci olarak tamamlamıştır.
Deneme 2
Gezegenler
Gezegen Kütlesi
(x10¹2 kg)
Gezegen Hacmi
(x10¹² km³)
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
Deneme 2 da artar. amometrenin nedenle dina- amometrenin NOMEN FEN BİLİMLERİ FENOMEN 16 Halter sporunda en fazla kütleyi kaldıran yarışmacı birinci olur. Olimpiyatlarda yarışan dört farklı haltercinin yarış esnasında kaldırdıkları en fazla kütleye sahip dereceleri aşağıdaki gibidir. 3 17. Güneş sistemindeki gezegenlerin kütlesi ve hacmini gösteren tablolar yandaki gibidir. Görseldeki halterlerin çekim potansiyel enerji sıralaması 4 > 1 = 2 > 3 şeklindedir. Yarışmayı Türk sporcu Naim Süleymanoğlu kazanmıştır. Buna göre söylenenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Naim Süleymanoğlu 4 numaralı sporcudur. B) Yarışmanın sonuncusu 3 numaralı sporcudur. C) Yarışmayı 2 numaralı sporcu, 1 numaralı sporcudan daha iyi bir dereceyle tamamlamıştır. D) Yarışmayı 1 numaralı sporcu ikinci olarak tamamlamıştır. Deneme 2 Gezegenler Gezegen Kütlesi (x10¹2 kg) Gezegen Hacmi (x10¹² km³)
mundaki 1 numaralı
iştir.
adırlar.
i vardır.
ulunur.
yoktur.
ük ve az sayıdadır.
bitki hücrelerinde
nur.
anlıştır?
inmaz.
bitki hücresindeki
bahsedilemez.
13.
tir.
C) Bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri, bileşiklerin formüllerinde değişmeden gösterilir.
D) Her element ve her bileşik, yalnızca kendine ait sembol ve formüllere sahiptir.
Yer çekimi kuvvetinden dolayı belli yükseklikteki cismin sahip olduğu enerjiye çekim potansiyel enerji,
cismin hareketinden dolayı kazandığı enerjiye kinetik enerji denir.
9 m
4 m
Cisim
Kapak
Fayans
HN
1 mT 1
7 m
2
1 m
1 m 3
1 m] 4
Şekil-l
Şekil-II
Şekil-l'de kapak açıldığında cismin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşerek sahip
olduğu süratle fayans kırılıyor.
B) 2
Kapak
Yer çekimi kuvveti kurulan sistemin her bölgesinde eşit kabul ediliyor. Kapak şekil-ll'deki konuma getirilerek
aynı cisim üzerine koyuluyor. 1, 2, 3 ve 4 numaralı bölümlerden bir tanesine özdeş fayans koyularak kapak
açılıyor ve fayansın Şekil-l'deki aynı süratle kırılması sağlanıyor.
Buna göre fayans Şekil-ll'deki bölümlerden hangisine koyulmuştur?
A) 1
C) 3
FENOMEN
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
mundaki 1 numaralı iştir. adırlar. i vardır. ulunur. yoktur. ük ve az sayıdadır. bitki hücrelerinde nur. anlıştır? inmaz. bitki hücresindeki bahsedilemez. 13. tir. C) Bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri, bileşiklerin formüllerinde değişmeden gösterilir. D) Her element ve her bileşik, yalnızca kendine ait sembol ve formüllere sahiptir. Yer çekimi kuvvetinden dolayı belli yükseklikteki cismin sahip olduğu enerjiye çekim potansiyel enerji, cismin hareketinden dolayı kazandığı enerjiye kinetik enerji denir. 9 m 4 m Cisim Kapak Fayans HN 1 mT 1 7 m 2 1 m 1 m 3 1 m] 4 Şekil-l Şekil-II Şekil-l'de kapak açıldığında cismin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşerek sahip olduğu süratle fayans kırılıyor. B) 2 Kapak Yer çekimi kuvveti kurulan sistemin her bölgesinde eşit kabul ediliyor. Kapak şekil-ll'deki konuma getirilerek aynı cisim üzerine koyuluyor. 1, 2, 3 ve 4 numaralı bölümlerden bir tanesine özdeş fayans koyularak kapak açılıyor ve fayansın Şekil-l'deki aynı süratle kırılması sağlanıyor. Buna göre fayans Şekil-ll'deki bölümlerden hangisine koyulmuştur? A) 1 C) 3 FENOMEN D) 4
8
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
12.34
=. Bugünün gereksinimlerini göz ardı etmeden, gelecek kuşakların da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, do-
gal kaynakların sonuna kadar tükenmesine engel olarak kaynakların bilinçli kullanılması sürdürülebilir kalkınma
olarak adlandırılır. Sürdürülebilir kalkınmanın iki temel ayağı vardır. Bunlardan birincisi kaynaklann tasarruflu
kullanımı diğeri ise geri dönüşümdür.
YENİ TARZ
TEST
9
Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın geri dönüşüm ayağına örnek verile-
bilir?
A) Evdeki bozulmuş muslukların tamir edilerek su damlatmalarının önüne geçilmesi
B) Sebze ve meyvelerin yıkanması için kullanılan suyun çiçeklerin sulanması için saklanması
C) Evlerde ısı yalıtımı yapılarak soğuk havanın içeri, sıcak havanın dışarı çıkmasına engel olunması
D) Çöplerin atacağımız maddenin cinsine göre farklı renkteki poşetler ile uygun çöp kovasına atılması
8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankası
43
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
8 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 12.34 =. Bugünün gereksinimlerini göz ardı etmeden, gelecek kuşakların da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, do- gal kaynakların sonuna kadar tükenmesine engel olarak kaynakların bilinçli kullanılması sürdürülebilir kalkınma olarak adlandırılır. Sürdürülebilir kalkınmanın iki temel ayağı vardır. Bunlardan birincisi kaynaklann tasarruflu kullanımı diğeri ise geri dönüşümdür. YENİ TARZ TEST 9 Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın geri dönüşüm ayağına örnek verile- bilir? A) Evdeki bozulmuş muslukların tamir edilerek su damlatmalarının önüne geçilmesi B) Sebze ve meyvelerin yıkanması için kullanılan suyun çiçeklerin sulanması için saklanması C) Evlerde ısı yalıtımı yapılarak soğuk havanın içeri, sıcak havanın dışarı çıkmasına engel olunması D) Çöplerin atacağımız maddenin cinsine göre farklı renkteki poşetler ile uygun çöp kovasına atılması 8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankası 43
X
Odev Çöz
we go
III
Sekilde üç adet kabine sahip bir teleferik verilmiştir. Bu teleferik yer
seviyesinden dağın zirvesine doğru gidiş geliş hareketi yapmaktadır. 1.
teleferik kabininde 10, II. teleferik kabininde 5, III. teleferik kabininde ise 10
kişi bulunmaktadır.
II
45000
#
Buna göre, teleferiğin hareketi sırasında I., II. ve III. kabinler için aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (Kişi kütleleri, kabinler arasındaki
mesafeler ve kabinlerin süratleri eşittir.)
A)I, II ve III numaralı kabinler bulundukları konumda sadece çekim
potansiyel enerjisine sahiptir.
B)I. kabinin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi III. kabinin çekim
potansiyel enerjisinden büyüktür.
C)Kabinlerin sahip olduğu kinetik enerjiler arasında III=1>Il ilişkisi
bulunur.
D)Kabinlerde bulunan kişi sayıları değişirse kabinlerin kinetik
enerjilerinde bir değişim gözlenmez.
0
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
X Odev Çöz we go III Sekilde üç adet kabine sahip bir teleferik verilmiştir. Bu teleferik yer seviyesinden dağın zirvesine doğru gidiş geliş hareketi yapmaktadır. 1. teleferik kabininde 10, II. teleferik kabininde 5, III. teleferik kabininde ise 10 kişi bulunmaktadır. II 45000 # Buna göre, teleferiğin hareketi sırasında I., II. ve III. kabinler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (Kişi kütleleri, kabinler arasındaki mesafeler ve kabinlerin süratleri eşittir.) A)I, II ve III numaralı kabinler bulundukları konumda sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir. B)I. kabinin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi III. kabinin çekim potansiyel enerjisinden büyüktür. C)Kabinlerin sahip olduğu kinetik enerjiler arasında III=1>Il ilişkisi bulunur. D)Kabinlerde bulunan kişi sayıları değişirse kabinlerin kinetik enerjilerinde bir değişim gözlenmez. 0
14
Kimyasal Tepkimeler
5. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalır. Ancak her kimyasal tepkimede gi-
ren maddeler tamamen kullanılmayabilir. Bu tür tepkimelere "artanlı tepkime" denir.
Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler ve sonucunda oluşan maddeler ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Xasiti
Kasiti
M bazı
Buna göre;
1. ↑ Kütle
Y
Y metali
Metal, asitin içine atılıyor.
Kasiti ile L bazı karıştırılıyor.
M bazı ile N asiti karıştırılıyor.
Zaman.
II. + Kütle
K
Tuzlu su
L bazı
verilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
Nasiti
Zaman
III. + Kütle
M
N
C) II, III ve IV
Y metali
Bir süre sonra tepkime bitiyor.
harun
Tuzlu su
Kaptaki madde asidik ya da bazik
özellik göstermiyor.
Zaman
P
Kaptaki madde bazik özellik
gösteriyor.
IV. † Toplam kütle
D) I, II, III ve IV
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
14 Kimyasal Tepkimeler 5. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalır. Ancak her kimyasal tepkimede gi- ren maddeler tamamen kullanılmayabilir. Bu tür tepkimelere "artanlı tepkime" denir. Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler ve sonucunda oluşan maddeler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Xasiti Kasiti M bazı Buna göre; 1. ↑ Kütle Y Y metali Metal, asitin içine atılıyor. Kasiti ile L bazı karıştırılıyor. M bazı ile N asiti karıştırılıyor. Zaman. II. + Kütle K Tuzlu su L bazı verilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III Nasiti Zaman III. + Kütle M N C) II, III ve IV Y metali Bir süre sonra tepkime bitiyor. harun Tuzlu su Kaptaki madde asidik ya da bazik özellik göstermiyor. Zaman P Kaptaki madde bazik özellik gösteriyor. IV. † Toplam kütle D) I, II, III ve IV Zaman
7. Öğretmen öğrencilerine fotosentez ve solunum
da gerçekleşen olayları anlattıktan sonra aşağıdak
tabloyu doldurmalarını istemiştir.
Gerçekleşen olay
Su kullanılır.
Xor
Oksijen açığa çıkar.
Karbondioksit kul-
anik.
Enerji açığa çıkar.
Her doğru işaretleme 25 puan olduğuna göre,
tabloyu yukarıdaki gibi dolduran bir öğrenci kaç
puan almıştır?
A) 25
Fotosentez Solunum
B) 50
C) 75
D) 100
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
7. Öğretmen öğrencilerine fotosentez ve solunum da gerçekleşen olayları anlattıktan sonra aşağıdak tabloyu doldurmalarını istemiştir. Gerçekleşen olay Su kullanılır. Xor Oksijen açığa çıkar. Karbondioksit kul- anik. Enerji açığa çıkar. Her doğru işaretleme 25 puan olduğuna göre, tabloyu yukarıdaki gibi dolduran bir öğrenci kaç puan almıştır? A) 25 Fotosentez Solunum B) 50 C) 75 D) 100
A)
B)
C)
TEST
6
7. Aşağide oksijeni solunum ila bazi farmantasyon çeşitlerinin kimyasal topaman venen
D)
X
bakteris!
Sen Oxagen
Glikoz
Besin
SOLUNUM-2
Besin
Lake Ener's (ATP)
Eşit miktarda glikoz içeren üç deney tüpüne laktik asit fermantasyonu, etil alkoi fermantasyonu ve can sol
num yaptığı bilinen üç farklı bakteri türü rastgele çekildeki gibi konulup bir süre beideriyor.
-K tüpü
Okalen solunum
El sol fermantasyonu
X Bakterisi
Etil alkol fermantasyonu
Laktik asit fermantasyonu
Oksijenli solunum
Etil alkol fermantasyonu
Laktik asit fermantasyonu
bakterisi
Glikoz-
M tüpo
L tüpü
K tüpü
Deney tüplerinde oluşan karbondioksit (CO₂), su (H₂O) ve ATP miktarları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.
A Madde Mikdan
A Madde Miktar
A Madde Mitan
ATP
L tüpü
CO₂ H₂O
co₂
ATP
H₂O
CO₂ H₂O
Buna göre X, Y ve Z bakterilerinin tüplerin içerisinde gerçekleştirdiği olaylar hangi seçenekte doğru eş-
leştirilmiştir?
ATP
Z
bakterisi
Y Bakterisi
Laktik asit fermantasyonu
Oksijenli solunum
Etil alkol fermantasyonu
Oksijenli solunum
8. Sınıf Fen Bilimler Soru Bankası
Glikoz
M 10p
Z Bakterisi
Oksijenli solunum
Etil alkol fermantasyonu
Laktik asit fermantasyonu
Laktik asit fermantasyonu
YENİ TARZ
YENI TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
A) B) C) TEST 6 7. Aşağide oksijeni solunum ila bazi farmantasyon çeşitlerinin kimyasal topaman venen D) X bakteris! Sen Oxagen Glikoz Besin SOLUNUM-2 Besin Lake Ener's (ATP) Eşit miktarda glikoz içeren üç deney tüpüne laktik asit fermantasyonu, etil alkoi fermantasyonu ve can sol num yaptığı bilinen üç farklı bakteri türü rastgele çekildeki gibi konulup bir süre beideriyor. -K tüpü Okalen solunum El sol fermantasyonu X Bakterisi Etil alkol fermantasyonu Laktik asit fermantasyonu Oksijenli solunum Etil alkol fermantasyonu Laktik asit fermantasyonu bakterisi Glikoz- M tüpo L tüpü K tüpü Deney tüplerinde oluşan karbondioksit (CO₂), su (H₂O) ve ATP miktarları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. A Madde Mikdan A Madde Miktar A Madde Mitan ATP L tüpü CO₂ H₂O co₂ ATP H₂O CO₂ H₂O Buna göre X, Y ve Z bakterilerinin tüplerin içerisinde gerçekleştirdiği olaylar hangi seçenekte doğru eş- leştirilmiştir? ATP Z bakterisi Y Bakterisi Laktik asit fermantasyonu Oksijenli solunum Etil alkol fermantasyonu Oksijenli solunum 8. Sınıf Fen Bilimler Soru Bankası Glikoz M 10p Z Bakterisi Oksijenli solunum Etil alkol fermantasyonu Laktik asit fermantasyonu Laktik asit fermantasyonu YENİ TARZ YENI TARZ
YENİ NESİL
SINAVA HAZIRLIK
HİBRİT
EĞİTİM
my C
YENİ TARZ
ONLINE SISTEM GÜÇLÜ REHBERLİK
Kireç suyu+
HIZLI OKUMA
O Sene Bu Sene
6. Şekerli su ve bira mayası ile uygun sıcaklıkta hazırlanan şekildeki düzenekte kireç suyu bir süre sonra bulanmaya
başlıyor. Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanmaktadır.
Bira mayası
Şekerli su
SEKİZONIKI
Buna göre bu deney düzeneğini hazırlayan araştırmacının hipotezi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fotosentez sonucu oksijen üretimi gerçekleşir.
B) Oksijenli solunumun gerçekleşmesi için ortamda besin bulunmalıdır.
C) Solunum sonucu açığa çıkan maddelerden biri karbondioksittir.
D) Oksijensiz solunum sonucu su açığa çıkar.
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
BOLU
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
YENİ NESİL SINAVA HAZIRLIK HİBRİT EĞİTİM my C YENİ TARZ ONLINE SISTEM GÜÇLÜ REHBERLİK Kireç suyu+ HIZLI OKUMA O Sene Bu Sene 6. Şekerli su ve bira mayası ile uygun sıcaklıkta hazırlanan şekildeki düzenekte kireç suyu bir süre sonra bulanmaya başlıyor. Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanmaktadır. Bira mayası Şekerli su SEKİZONIKI Buna göre bu deney düzeneğini hazırlayan araştırmacının hipotezi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Fotosentez sonucu oksijen üretimi gerçekleşir. B) Oksijenli solunumun gerçekleşmesi için ortamda besin bulunmalıdır. C) Solunum sonucu açığa çıkan maddelerden biri karbondioksittir. D) Oksijensiz solunum sonucu su açığa çıkar. 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası BOLU
9. Sürtünmesiz ortamda yerden 30m yüksekten serbest bırakılan 2kg kütleli topun yere çarpmasına 10m kala:
a-Toplam mekanik enerjiyi (5 puan)
b- Potansiyel enerjiyi ve kinetik enerjisini(5 puan)
c- Hızını bulunuz. (g-10 m/s) (5 puan)
Vo=0
Cevap:
30m
20m
10m
2 ke kitleli
oklikteki
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
9. Sürtünmesiz ortamda yerden 30m yüksekten serbest bırakılan 2kg kütleli topun yere çarpmasına 10m kala: a-Toplam mekanik enerjiyi (5 puan) b- Potansiyel enerjiyi ve kinetik enerjisini(5 puan) c- Hızını bulunuz. (g-10 m/s) (5 puan) Vo=0 Cevap: 30m 20m 10m 2 ke kitleli oklikteki
10. Şekilde düşey kesiti verilen yolun K noktasından 8 m/s hızla geçen 2 kg kütleli cismin yerden h m yükseklikteki
L noktasında hızının büyüklüğü 4 m/s olup M noktasında durmaktadır. Buna göre enerjinin korunumu kanuna göre
h yüksekliğini bulunuz? (g-10 m/s²) (10 puan)
8 m/s
.4 m/s
V=0
M
-Yatay (yer)
Cevap:
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
10. Şekilde düşey kesiti verilen yolun K noktasından 8 m/s hızla geçen 2 kg kütleli cismin yerden h m yükseklikteki L noktasında hızının büyüklüğü 4 m/s olup M noktasında durmaktadır. Buna göre enerjinin korunumu kanuna göre h yüksekliğini bulunuz? (g-10 m/s²) (10 puan) 8 m/s .4 m/s V=0 M -Yatay (yer) Cevap:
3. DENEME
14 Aşağıdaki görselde sürtünmesiz bir ortamda sallanan bir kişinin hareketi boyunca bazı konumları verilmiştir.
?
A
AKUT 7 SERRAIL
okul #s/schtal number:
SINIE/
Class:
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) live Il
Buna göre salincakta sallanan kişinin verilen konumlarda sahip olduğu enerji ve enerji değişimleri ile ilgili;
1.
1 numaralı konumda sahip olunan sürat sifirdir.
II. En fazla potansiyel enerji 5 numaralı konumdadır.
III. Kişinin süratinin en fazla olduğu konum 3 numaralı konumdur.
B) Ive Ill
5
CI ve III
15. Aşağıda verilen otomobiller özdeştir ve görselde verilen süratlerle sabit süratli hareket etmektedir.
D) ve Ill
100
Ortaokul Fen Bilgisi
Enerji Dönüşümleri
3. DENEME 14 Aşağıdaki görselde sürtünmesiz bir ortamda sallanan bir kişinin hareketi boyunca bazı konumları verilmiştir. ? A AKUT 7 SERRAIL okul #s/schtal number: SINIE/ Class: ifadelerinden hangileri doğrudur? A) live Il Buna göre salincakta sallanan kişinin verilen konumlarda sahip olduğu enerji ve enerji değişimleri ile ilgili; 1. 1 numaralı konumda sahip olunan sürat sifirdir. II. En fazla potansiyel enerji 5 numaralı konumdadır. III. Kişinin süratinin en fazla olduğu konum 3 numaralı konumdur. B) Ive Ill 5 CI ve III 15. Aşağıda verilen otomobiller özdeştir ve görselde verilen süratlerle sabit süratli hareket etmektedir. D) ve Ill 100