Gaz Basıncı Soruları

final LGS
8.
||-→|
GEGE
Piston
Gaz
Civa
Açık hava basıncının Poolduğu bir ortamda
cam tüp içerisinde bir miktar gaz bulunmak-
tadir.
Sistem dengede olduğuna göre aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) Sistem, atmosfer basıncının Po'dan büyük
olduğu bir ortama taşınırsa h artar.
B Sistemde cıva yerine yoğunluğu daha
küçük olan bir sıvı kullanılırsa h artar.
CPiston Il yönünde ötelenerek yeniden sa-
bitlenirse h artar.
D Atmosfer basıncı manometredeki gaz ba-
sıncından büyüktür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
final LGS 8. ||-→| GEGE Piston Gaz Civa Açık hava basıncının Poolduğu bir ortamda cam tüp içerisinde bir miktar gaz bulunmak- tadir. Sistem dengede olduğuna göre aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) Sistem, atmosfer basıncının Po'dan büyük olduğu bir ortama taşınırsa h artar. B Sistemde cıva yerine yoğunluğu daha küçük olan bir sıvı kullanılırsa h artar. CPiston Il yönünde ötelenerek yeniden sa- bitlenirse h artar. D Atmosfer basıncı manometredeki gaz ba- sıncından büyüktür.
Aşağıda bir koşu bandının dijital gösterge panelinde uzunluğu 10√72 birim olan renkli süre çubuğunun görüng
verilmiştir.
Eğim:
12,5
3
Kalori: 13,0 kcal
Süre
10√72 birim
17,5
1509
Bu gösterge panelindeki renkli süre çubuğunun sol ucundaki süre sporcunun sabit hızla kaç dakika koştuğunu
ucundaki süre ise sporcunun kaç dakika daha koşması gerektiğini gösterir. Süre çubuğunun altındaki ibres
doğru ilerledikçe koşulan süreyi çubuk üzerinde gösteren kısım, yeşil renge dönüşmektedir.
C) 24√2
Buna göre, süre çubuğundaki ibre gösterge panelinde şekildeki konumda iken 8 dakika sonra kırmızı
buğun uzunluğu kaç birim olur?
A) 41/2
B) 36√2
D) 19√2
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
Aşağıda bir koşu bandının dijital gösterge panelinde uzunluğu 10√72 birim olan renkli süre çubuğunun görüng verilmiştir. Eğim: 12,5 3 Kalori: 13,0 kcal Süre 10√72 birim 17,5 1509 Bu gösterge panelindeki renkli süre çubuğunun sol ucundaki süre sporcunun sabit hızla kaç dakika koştuğunu ucundaki süre ise sporcunun kaç dakika daha koşması gerektiğini gösterir. Süre çubuğunun altındaki ibres doğru ilerledikçe koşulan süreyi çubuk üzerinde gösteren kısım, yeşil renge dönüşmektedir. C) 24√2 Buna göre, süre çubuğundaki ibre gösterge panelinde şekildeki konumda iken 8 dakika sonra kırmızı buğun uzunluğu kaç birim olur? A) 41/2 B) 36√2 D) 19√2
2
C) II ve III
-
D) I, II ve III
Esnek balon
CaCO, (k)
İspirto ocağı
Şekilde verilen erlen içerisine konulmuş olan CaCO3 ka-
tısı ısıtıldığında kapta;
CaCO3(k)
CaO(k) + CO₂(g) tepkimesi
gerçekleşmiş ve esnek balonun şiştiği gözlenmiştir.
Buna göre kapta gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkime esnasında toplam katı kütlesi azalmıştır.
B) Balonun şişmesini sağlayan ürün kısmında oluşan
CO₂ gazıdır.
C) Tepkimeye tek bir madde girmiş, ürün kısmında ise
iki farklı madde oluşmuştur.
Yayınlanı
Mozaik
D) Ürün kısmında oluşan maddeler CaCO3(k)'ün özelli-
ğini taşımaktadır.
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
2 C) II ve III - D) I, II ve III Esnek balon CaCO, (k) İspirto ocağı Şekilde verilen erlen içerisine konulmuş olan CaCO3 ka- tısı ısıtıldığında kapta; CaCO3(k) CaO(k) + CO₂(g) tepkimesi gerçekleşmiş ve esnek balonun şiştiği gözlenmiştir. Buna göre kapta gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime esnasında toplam katı kütlesi azalmıştır. B) Balonun şişmesini sağlayan ürün kısmında oluşan CO₂ gazıdır. C) Tepkimeye tek bir madde girmiş, ürün kısmında ise iki farklı madde oluşmuştur. Yayınlanı Mozaik D) Ürün kısmında oluşan maddeler CaCO3(k)'ün özelli- ğini taşımaktadır. 6.
10. Akışkan hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişki Bernoulli ilkesi olarak bilinir. Bernoulli ilkesine göre, akış-
kan hızının arttığı yerde akışkan basıncı azalır.
P₁→
P2
Havanın
akış
yönü
-P4
Tavana asılı olan balonların arasından üflendiğinde balonların P1, P2, P3 ve P4 basınçlarının etki-
siyle birbirine yaklaştığı gözlemlendiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üfleme sonucunda balonların arasındaki basınç arttığından balonlar birbirine yaklaşmıştır.
B) Balonlar, basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket etmiştir.
C) Bu durum, aynı yönde hızlı giden arabaların birbirine yaklaşması durumuna benzetilebilir.
DR ve P4 basınçları birbirine ve açık hava basıncına eşittir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
10. Akışkan hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişki Bernoulli ilkesi olarak bilinir. Bernoulli ilkesine göre, akış- kan hızının arttığı yerde akışkan basıncı azalır. P₁→ P2 Havanın akış yönü -P4 Tavana asılı olan balonların arasından üflendiğinde balonların P1, P2, P3 ve P4 basınçlarının etki- siyle birbirine yaklaştığı gözlemlendiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üfleme sonucunda balonların arasındaki basınç arttığından balonlar birbirine yaklaşmıştır. B) Balonlar, basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket etmiştir. C) Bu durum, aynı yönde hızlı giden arabaların birbirine yaklaşması durumuna benzetilebilir. DR ve P4 basınçları birbirine ve açık hava basıncına eşittir.
ze
A)
B)
C)
D)
Deniz
Şekilde verilen dağın K, L ve M noktalarında özdeş sıvı kullanılan barometrelerle yapılan ölçümler sonucu barometrelerin
gösterdiği değerler aşağıda verilmiştir.
5h
1
K
K
M
L
Dag
11
Buna göre verilen deney düzenekleri ile dağın hangi noktalarında ölçüm yapılmıştır?
11
L
M
K
K
Mozaik
2h
|||
M
L
L
M
III
4h
5.
Bir fen
risinde
koyara
ki sivim
Ren
SIV
Bur
ver
1.
11
III
yo
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
ze A) B) C) D) Deniz Şekilde verilen dağın K, L ve M noktalarında özdeş sıvı kullanılan barometrelerle yapılan ölçümler sonucu barometrelerin gösterdiği değerler aşağıda verilmiştir. 5h 1 K K M L Dag 11 Buna göre verilen deney düzenekleri ile dağın hangi noktalarında ölçüm yapılmıştır? 11 L M K K Mozaik 2h ||| M L L M III 4h 5. Bir fen risinde koyara ki sivim Ren SIV Bur ver 1. 11 III yo A
Yayınlan
2.
Dijitalim Oğrencil
Uygulamasın
Toplu Değerlendirme
lçin
A)
Dijitalim Öğretmen
Uygulamasını indiriniz.
O
App Store
Günlük hayatta birçok alanda açık hava ve gazların ba
sıncından yararlanarak çeşitli araç gereçler tasarian-
maktadır.
Buna göre aşağıda verilen görsellerin hangisinde gaz
basıncından yararlanılmamıştır?
739
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
Yayınlan 2. Dijitalim Oğrencil Uygulamasın Toplu Değerlendirme lçin A) Dijitalim Öğretmen Uygulamasını indiriniz. O App Store Günlük hayatta birçok alanda açık hava ve gazların ba sıncından yararlanarak çeşitli araç gereçler tasarian- maktadır. Buna göre aşağıda verilen görsellerin hangisinde gaz basıncından yararlanılmamıştır? 739 B) D)
SAYISAL
11.
Gaz
1. Durum
KT
Gaz
XT
K
LT
Gaz
3. Durum
XT LT
K
2. Durum
Sızdırmaz ve hareketsiz pistonla kapatılmış bir kaba bir miktar gaz konuluyor. Daha sonra özdeş va-
nalardan K vanasının önüne 1. durumdaki gibi rüzgâr gülü tutuluyor ve vana açılarak rüzgâr gülü-
nün dönüşü gözlemleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Sıcaklık sabit kabul edi-
lecek.)
A) Rüzgâr gülü 2. durumdaki gibi L vanasının önüne aynı uzaklıkta olacak şekilde tutularak L vanası açıl-
saydı rüzgâr gülü daha hızlı dönerdi.
B) Rüzgâr gülü 2. durumdaki gibi L vanasının önüne aynı uzaklıkta olacak şekilde tutularak L vanası açıl-
saydı rüzgâr gülü daha yavaş dönerdi.
C) Kaba bir miktar daha gaz eklendikten sonra rüzgâr gülü 3. durumdaki gibi K vanasının önüne aynı uzak-
lıkta olacak şekilde tutularak K vanası açılsaydı rüzgâr gülü daha hızlı dönerdi.
Kaba bir miktar daha gaz eklendikten sonra rüzgâr gülü 3. durumdaki gibi K vanasının önüne aynı uzak-
lıkta olacak şekilde tutularak K vanası açılsaydı rüzgâr gülü daha yavaş dönerdi.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
SAYISAL 11. Gaz 1. Durum KT Gaz XT K LT Gaz 3. Durum XT LT K 2. Durum Sızdırmaz ve hareketsiz pistonla kapatılmış bir kaba bir miktar gaz konuluyor. Daha sonra özdeş va- nalardan K vanasının önüne 1. durumdaki gibi rüzgâr gülü tutuluyor ve vana açılarak rüzgâr gülü- nün dönüşü gözlemleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Sıcaklık sabit kabul edi- lecek.) A) Rüzgâr gülü 2. durumdaki gibi L vanasının önüne aynı uzaklıkta olacak şekilde tutularak L vanası açıl- saydı rüzgâr gülü daha hızlı dönerdi. B) Rüzgâr gülü 2. durumdaki gibi L vanasının önüne aynı uzaklıkta olacak şekilde tutularak L vanası açıl- saydı rüzgâr gülü daha yavaş dönerdi. C) Kaba bir miktar daha gaz eklendikten sonra rüzgâr gülü 3. durumdaki gibi K vanasının önüne aynı uzak- lıkta olacak şekilde tutularak K vanası açılsaydı rüzgâr gülü daha hızlı dönerdi. Kaba bir miktar daha gaz eklendikten sonra rüzgâr gülü 3. durumdaki gibi K vanasının önüne aynı uzak- lıkta olacak şekilde tutularak K vanası açılsaydı rüzgâr gülü daha yavaş dönerdi.
24.
Yol (m)
120
Ali
4
A) I, II ve III
B) III ve IV
C) Yalnız III
D) I, III ve IV
E) I, II ve IV
Yol (m)
80
10
Zaman (s)
Ayşe
Yukarıda Ali, Ayşe ve Metin'e ait yol - zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre;
1. Aynı yolu en kısa zamanda bitiren Metin'dir.
Yol (m)
90
Zaman (s)
Metin
Zaman (s)
II. Ali ve Ayşe 270 m'lik bir yolda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 4 saniye sonra karşılaşırlar.
III. Grafikteki sabit süratle koşan Metin 150 m önünde sabit süratle kendisinden kaçan Ali'yi yakalayamaz.
IV. Aynı anda başladıkları bir yarışı bitirme süreleri Metin > Ayşe > Ali şeklindedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
24. Yol (m) 120 Ali 4 A) I, II ve III B) III ve IV C) Yalnız III D) I, III ve IV E) I, II ve IV Yol (m) 80 10 Zaman (s) Ayşe Yukarıda Ali, Ayşe ve Metin'e ait yol - zaman grafiği verilmiştir. Buna göre; 1. Aynı yolu en kısa zamanda bitiren Metin'dir. Yol (m) 90 Zaman (s) Metin Zaman (s) II. Ali ve Ayşe 270 m'lik bir yolda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 4 saniye sonra karşılaşırlar. III. Grafikteki sabit süratle koşan Metin 150 m önünde sabit süratle kendisinden kaçan Ali'yi yakalayamaz. IV. Aynı anda başladıkları bir yarışı bitirme süreleri Metin > Ayşe > Ali şeklindedir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Kill.şekil-1'de yağı delikten dışarıya fışkırmasında açık hava basıncının etkisi vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
13. Deodorant şişelerinde gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılır. Yanda deodorant
şişesi içindeki sıkıştırılmış gaz, kapağa parmak ile bastırıldığında dışarı doğru hareket et-
miştir.
Deodorant şişesinden gazın dışarı çıkması ile ilgili,
Dışarı çıkan gazın basıncı zamanla artar.
II. Deodorant içindeki gaz basıncı açık hava basıncından fazladır.
III Deodorant içindeki gaz basıncı değişmemiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
ARGON SERİSİ
13
C) I ve III
D) I, II ve III
Ievie
D) II ve III
c.
C000-08.02CDS03
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
Kill.şekil-1'de yağı delikten dışarıya fışkırmasında açık hava basıncının etkisi vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III 13. Deodorant şişelerinde gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılır. Yanda deodorant şişesi içindeki sıkıştırılmış gaz, kapağa parmak ile bastırıldığında dışarı doğru hareket et- miştir. Deodorant şişesinden gazın dışarı çıkması ile ilgili, Dışarı çıkan gazın basıncı zamanla artar. II. Deodorant içindeki gaz basıncı açık hava basıncından fazladır. III Deodorant içindeki gaz basıncı değişmemiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II ARGON SERİSİ 13 C) I ve III D) I, II ve III Ievie D) II ve III c. C000-08.02CDS03
18. Vurgun olayı, yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye kısa sürede geçilmesi nedeniyle vücutta gaz
kabarcıklarının oluşması sonucu ortaya çıkar.İnsan vücudu yeryüzündeki normal hava basıncı altında (deniz seviye-
sinde yaklaşık 760 mmHg) yaşamaya alışıktır. Bu basınç düzeyinde, başta azot gazı olmak üzere atmosferdeki bazı
gazlar vücut dokularında çözelti hâlinde (sıvı hâlde) bulunur. Hava basıncı düşmeye başlarsa, dokulardaki gazlar
yavaş yavaş kana karışır ve solunum yoluyla vücuttan atılır. Ancak vücuda etki eden basınç aniden düşerse bu gazlar
dokularda kabarcık hâline gelir.
Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde bir dalgıç vurgun olayı ile karşı karşıya kalabilir?
va kalat
A) Denizin derinliklerinde uzun süre yana doğru yüzmesi
B) Denizin yüzeyinden kısa sürede denizin derinliklerine inmesi
C) Denizin derinliklerinden kısa sürede denizin yüzeyine çıkması
D) Denizin derinliklerinden uzun sürede denizin yüzeyine çıkması
ARGON SERİSİ
15
-
C000-08.02CDS03
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
18. Vurgun olayı, yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye kısa sürede geçilmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşması sonucu ortaya çıkar.İnsan vücudu yeryüzündeki normal hava basıncı altında (deniz seviye- sinde yaklaşık 760 mmHg) yaşamaya alışıktır. Bu basınç düzeyinde, başta azot gazı olmak üzere atmosferdeki bazı gazlar vücut dokularında çözelti hâlinde (sıvı hâlde) bulunur. Hava basıncı düşmeye başlarsa, dokulardaki gazlar yavaş yavaş kana karışır ve solunum yoluyla vücuttan atılır. Ancak vücuda etki eden basınç aniden düşerse bu gazlar dokularda kabarcık hâline gelir. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde bir dalgıç vurgun olayı ile karşı karşıya kalabilir? va kalat A) Denizin derinliklerinde uzun süre yana doğru yüzmesi B) Denizin yüzeyinden kısa sürede denizin derinliklerine inmesi C) Denizin derinliklerinden kısa sürede denizin yüzeyine çıkması D) Denizin derinliklerinden uzun sürede denizin yüzeyine çıkması ARGON SERİSİ 15 - C000-08.02CDS03
Ahmet lavaboda
el yıkamak
istediğinde siv
sabunun bitmiş
olduğunu
görüyor.
Xx
Gaz
Yedek sabunu kullanarak sabunluğu
doldurmak istiyor. Yedek şişeyi hava
almayacak şekilde ters çevirip sabunun
akmasını sağlıyor. Sabun X mesafesine kadar
dolunca yedek şişeden sabunun akmadiğini,
yedek şişenin şeklinin değiştiğini görüyor,
1, durum
Go
Yedek pipeyi kaldimadan gözüm
bulmak istiyor. K noktasında küçük bir
delik açıp doldurmaya bir süre daha
devam ediyor. Sabun Y meselesine
kadar dolunca yedek pişeden saban
yine akmadiğin görüyor
Ahmet'in yaşadığı durum değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Sabun X seviyesine geldiğinde sabunluğun tabanına etki eden sivi basinci ile yedek pipedeki son basın eş
B) 1. Durumda sabun X seviyesine geldiğinde gaz basıncı açık hava basıncından küçüktür.
C) 2. Durumda delik açıldığında sabunun akması sonucu yedek şişede sivi basinci artarken, sabureta azar
Dj Sabun Y seviyesine geldiğinde yedek şişedeki sivi basıncı lle açık hava basno, sabunluktaki gaz basincandan g
THE
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
Ahmet lavaboda el yıkamak istediğinde siv sabunun bitmiş olduğunu görüyor. Xx Gaz Yedek sabunu kullanarak sabunluğu doldurmak istiyor. Yedek şişeyi hava almayacak şekilde ters çevirip sabunun akmasını sağlıyor. Sabun X mesafesine kadar dolunca yedek şişeden sabunun akmadiğini, yedek şişenin şeklinin değiştiğini görüyor, 1, durum Go Yedek pipeyi kaldimadan gözüm bulmak istiyor. K noktasında küçük bir delik açıp doldurmaya bir süre daha devam ediyor. Sabun Y meselesine kadar dolunca yedek pişeden saban yine akmadiğin görüyor Ahmet'in yaşadığı durum değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle doğrudur? A) Sabun X seviyesine geldiğinde sabunluğun tabanına etki eden sivi basinci ile yedek pipedeki son basın eş B) 1. Durumda sabun X seviyesine geldiğinde gaz basıncı açık hava basıncından küçüktür. C) 2. Durumda delik açıldığında sabunun akması sonucu yedek şişede sivi basinci artarken, sabureta azar Dj Sabun Y seviyesine geldiğinde yedek şişedeki sivi basıncı lle açık hava basno, sabunluktaki gaz basincandan g THE
2. Açık hava basıncının etkilerini gözlemleyebilmek için aşağıda aşamaları ve açıklamaları verilen deney yapılıyor.
2. Aşama
3. Aşama
1. Aşama
Delik
Kapak
Delik
Su
Sert ve şeffaf plastik şişenin orta kısmına ve
kapağına küçük birer delik açılıyor. Şişeye
delik hizasına gelmeyecek şekilde bir miktar
su dolduruluyor.
8. Sinif BDS-3
Şişe ters çevrildiğinde
kapaktaki delikten suyun azar
azar döküldüğü gözlemleniyor.
Buna göre deney ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) 2. aşamada şişe ters çevrildiğinde şişenin toplam iç basıncı ile dış basıncı eşit olmadığı için şişeden su akışı
gözlemlenmiştir.
Şişenin orta kısmındaki delik
kapatıldığında kapaktaki
delikten su akışının azaldığı
gözlemleniyor.
B) 2. aşamada delikten su akışının gerçekleşme nedeni sadece şişe içindeki havanın oluşturduğu basınçtır.
C) 1. aşamada açılan delikler sayesinde şişenin toplam iç basıncı ile dış basıncı eşitlenmiştir.
D) 3. aşamada delik kapatıldığında açık hava basıncı azaldığı için su akışı azalmıştır.
9
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
2. Açık hava basıncının etkilerini gözlemleyebilmek için aşağıda aşamaları ve açıklamaları verilen deney yapılıyor. 2. Aşama 3. Aşama 1. Aşama Delik Kapak Delik Su Sert ve şeffaf plastik şişenin orta kısmına ve kapağına küçük birer delik açılıyor. Şişeye delik hizasına gelmeyecek şekilde bir miktar su dolduruluyor. 8. Sinif BDS-3 Şişe ters çevrildiğinde kapaktaki delikten suyun azar azar döküldüğü gözlemleniyor. Buna göre deney ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A) 2. aşamada şişe ters çevrildiğinde şişenin toplam iç basıncı ile dış basıncı eşit olmadığı için şişeden su akışı gözlemlenmiştir. Şişenin orta kısmındaki delik kapatıldığında kapaktaki delikten su akışının azaldığı gözlemleniyor. B) 2. aşamada delikten su akışının gerçekleşme nedeni sadece şişe içindeki havanın oluşturduğu basınçtır. C) 1. aşamada açılan delikler sayesinde şişenin toplam iç basıncı ile dış basıncı eşitlenmiştir. D) 3. aşamada delik kapatıldığında açık hava basıncı azaldığı için su akışı azalmıştır. 9 Diğer sayfaya geçiniz.
3
5. Aşağıda bir tahta kaleminin ağzı açık esnek mürekkep şişesinden doldurulma sürecine ait görsel verilmiştir.
• 1. durumda esnek şişe sıkıştırılmadan baş aşağıya
tutulduğunda kaleme mürekkep akmadığı gözlem-
leniyor. Daha sonra esnek şişe 2. durumdaki gibi
sıkıştırıldığında şişe hacmi küçülüyor ve şişe yüze-
yinde oluşan basınç sıvıya iletiliyor. Bu sayede şişe
içerisindeki iç basınç artıyor ve yer çekiminin de et-
kisi ile açık hava basıncından daha da yüksek hâle
gelerek kaleme mürekkep akışı sağlanıyor.
1. Durum
Mürekkep
şişesi
A) I ve II
Akmıyor.
Tahta
kalemi
2. Durum
Akıyor.
3. Durum
İçeri hava
giriyor.
. Daha sonra şişeye uygulanan kuvvet 3. durumdaki
gibi ortadan kaldırıldığında esnek şişe eski hâlini alır-
ken şişenin iç hacmi genişliyor ve bu sırada iç basınç
düşerek şişe içerisine hava girdiği gözlemleniyor.
Verilenlere göre;
2. durumda şişe içerisindeki toplam basınç, açık hava basıncından daha fazladır.
H. 3. durumda açık hava basıncının etkisi ile sıvı içerisine hava molekülleri girmiştir.
1. durumda açık hava basıncı ile şişe içerisindeki toplam basınç birbirine eşit olabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
B) I ve III
C) II ve III
by, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
3 5. Aşağıda bir tahta kaleminin ağzı açık esnek mürekkep şişesinden doldurulma sürecine ait görsel verilmiştir. • 1. durumda esnek şişe sıkıştırılmadan baş aşağıya tutulduğunda kaleme mürekkep akmadığı gözlem- leniyor. Daha sonra esnek şişe 2. durumdaki gibi sıkıştırıldığında şişe hacmi küçülüyor ve şişe yüze- yinde oluşan basınç sıvıya iletiliyor. Bu sayede şişe içerisindeki iç basınç artıyor ve yer çekiminin de et- kisi ile açık hava basıncından daha da yüksek hâle gelerek kaleme mürekkep akışı sağlanıyor. 1. Durum Mürekkep şişesi A) I ve II Akmıyor. Tahta kalemi 2. Durum Akıyor. 3. Durum İçeri hava giriyor. . Daha sonra şişeye uygulanan kuvvet 3. durumdaki gibi ortadan kaldırıldığında esnek şişe eski hâlini alır- ken şişenin iç hacmi genişliyor ve bu sırada iç basınç düşerek şişe içerisine hava girdiği gözlemleniyor. Verilenlere göre; 2. durumda şişe içerisindeki toplam basınç, açık hava basıncından daha fazladır. H. 3. durumda açık hava basıncının etkisi ile sıvı içerisine hava molekülleri girmiştir. 1. durumda açık hava basıncı ile şişe içerisindeki toplam basınç birbirine eşit olabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? B) I ve III C) II ve III by, II ve III
29. Gazın kapladığı hacim düştükçe, gaz parçacıkları daha az hareket alanına sahip olduğundan oluşturduğu basınç
artar.
Şekil 1
UNLIE 03
Şekil II
Şişirilmemiş bir basketbol topunun içerisindeki gaz basıncı ölçüldüğünde basıncın az olduğu fark edilir. Bunun se-
bebi basketbol topunun içinde yeterli miktarda gaz olmamasıdır (Şekil 1). Bir pompa yardımıyla basketbol topunu
şişirmeye başladığımızda topun şişmesiyle birlikte içerisindeki gaz basıncının arttığını gözlemleriz (Şekil II).
Basketbol topu ile ilgili verilen bu olaydan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Aynı miktardaki gaz büyük hacme sahip bir alanda daha yüksek basınca sahiptir.
B) Top pompa ile şişirildikçe top içindeki gaz basıncının büyüklüğü açık hava basıncından daha küçük hâle gelir.
C) Şişirilmiş topun içindeki gaz, topun iç yüzeyine daha yüksek oranda çarparak daha büyük basınç oluşturur.
D) Gazların oluşturduğu basınç, kütlelerine bağlı ancak bulundukları kabın hacminden bağımsızdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
29. Gazın kapladığı hacim düştükçe, gaz parçacıkları daha az hareket alanına sahip olduğundan oluşturduğu basınç artar. Şekil 1 UNLIE 03 Şekil II Şişirilmemiş bir basketbol topunun içerisindeki gaz basıncı ölçüldüğünde basıncın az olduğu fark edilir. Bunun se- bebi basketbol topunun içinde yeterli miktarda gaz olmamasıdır (Şekil 1). Bir pompa yardımıyla basketbol topunu şişirmeye başladığımızda topun şişmesiyle birlikte içerisindeki gaz basıncının arttığını gözlemleriz (Şekil II). Basketbol topu ile ilgili verilen bu olaydan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Aynı miktardaki gaz büyük hacme sahip bir alanda daha yüksek basınca sahiptir. B) Top pompa ile şişirildikçe top içindeki gaz basıncının büyüklüğü açık hava basıncından daha küçük hâle gelir. C) Şişirilmiş topun içindeki gaz, topun iç yüzeyine daha yüksek oranda çarparak daha büyük basınç oluşturur. D) Gazların oluşturduğu basınç, kütlelerine bağlı ancak bulundukları kabın hacminden bağımsızdır.
da buzlanma ve don olayı Ahmet, fen bilimleri dersinde alüminyum bir kutu ile hazırladığı etkinliği arkadaşlarına göstermiştir.
sonucu tatlı su bulunan
gibi gölün dibine kadar
sur kalan sürücü, kapıyı
açamamıştır.
-lerden hangisi
deki göl suyu-
masını engel
surile doldu-
kuvvet uy-
olan göle
adığında
1. durum
Ahmet öncelikle kutunun içine bir kaşık su
koyarak, kutunun ağzı yukarıya bakacak
şekilde kutuyu ısıtıcının üzerine koymuştur.
Kutu içindeki su kaynayıncaya kadar ısıtmış-
tır. Kutunun içinden gaz çıkışı gözlemlemiştir.
2. durum
Alüminyum kutuyu maşa yardımı ile ısıtıcı
üzerinden alan Ahmet, kutuyu açık ağzı aşa-
ğıya gelecek şekilde ters çevirerek hızlıca
soğuk suya batırmıştır. Yüksek bir ses ile
kutu içe doğru büzülmüştür.
Buna göre Ahmet'in etkinliği ile aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) 1. durumda isinan hava molekülleri yükselerek ortamı terk etmiştir.
Alüminyum kutu 2. durumdaki gibi ters çevrildiğinde basınç farkından dolayı içine su girmiştir.
C) Alüminyum kutunun içe doğru büzülmesinin sebebi açık hava basıncının kutu içindeki basınçtan büyük olmasıdır.
D) Alüminyum kutunun 1. ve 2. durumda farklı şekillerde olmasının sebebi 2. durumda alüminyum kutuya etki eden açık
hava basıncının artmasıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
da buzlanma ve don olayı Ahmet, fen bilimleri dersinde alüminyum bir kutu ile hazırladığı etkinliği arkadaşlarına göstermiştir. sonucu tatlı su bulunan gibi gölün dibine kadar sur kalan sürücü, kapıyı açamamıştır. -lerden hangisi deki göl suyu- masını engel surile doldu- kuvvet uy- olan göle adığında 1. durum Ahmet öncelikle kutunun içine bir kaşık su koyarak, kutunun ağzı yukarıya bakacak şekilde kutuyu ısıtıcının üzerine koymuştur. Kutu içindeki su kaynayıncaya kadar ısıtmış- tır. Kutunun içinden gaz çıkışı gözlemlemiştir. 2. durum Alüminyum kutuyu maşa yardımı ile ısıtıcı üzerinden alan Ahmet, kutuyu açık ağzı aşa- ğıya gelecek şekilde ters çevirerek hızlıca soğuk suya batırmıştır. Yüksek bir ses ile kutu içe doğru büzülmüştür. Buna göre Ahmet'in etkinliği ile aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) 1. durumda isinan hava molekülleri yükselerek ortamı terk etmiştir. Alüminyum kutu 2. durumdaki gibi ters çevrildiğinde basınç farkından dolayı içine su girmiştir. C) Alüminyum kutunun içe doğru büzülmesinin sebebi açık hava basıncının kutu içindeki basınçtan büyük olmasıdır. D) Alüminyum kutunun 1. ve 2. durumda farklı şekillerde olmasının sebebi 2. durumda alüminyum kutuya etki eden açık hava basıncının artmasıdır.
Fen Bilimleri
57. Kapaklı plastik bardak, bant ve yeteri miktarda su kullanılarak yapılan deneyin aşamaları aşağıda gösterilmiştir.
Plastik bardak
Bardağın
alt kısmı Delik Bant
Delik
Kapak
Aşama - 1
Bardağın alt ve üst
kısımlarından delikler açı-
larak bant ile kapatılıyor.
Bant
BIRINCI SORU
Bu soruları çözmeden sınava girmeyin DÖNEM BANKASI
Aşama - 2
Bardak tamamı su ile
doldurularak sadece
alttaki bant açılıyor.
1. 2. aşamada bardağın içindeki suyun basıncı açık hava basıncından büyük olamaz.
II. 3. aşamada açık hava basıncı sıfırlanmıştır.
III. 3. aşamada üstteki bant tekrar kapatılırsa alttaki delikten akan su durabilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
Aşama - 3
Deneyin 2. aşamasında bardağın altındaki delikten su akmamış 3. aşamada yapılan işlemden sonra su akmıştır.
Buna göre;
Alttaki bant ile beraber
üstteki bantta açılıyor
D) II ve III
60
Ortaokul Fen Bilgisi
Gaz Basıncı
Fen Bilimleri 57. Kapaklı plastik bardak, bant ve yeteri miktarda su kullanılarak yapılan deneyin aşamaları aşağıda gösterilmiştir. Plastik bardak Bardağın alt kısmı Delik Bant Delik Kapak Aşama - 1 Bardağın alt ve üst kısımlarından delikler açı- larak bant ile kapatılıyor. Bant BIRINCI SORU Bu soruları çözmeden sınava girmeyin DÖNEM BANKASI Aşama - 2 Bardak tamamı su ile doldurularak sadece alttaki bant açılıyor. 1. 2. aşamada bardağın içindeki suyun basıncı açık hava basıncından büyük olamaz. II. 3. aşamada açık hava basıncı sıfırlanmıştır. III. 3. aşamada üstteki bant tekrar kapatılırsa alttaki delikten akan su durabilir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III Aşama - 3 Deneyin 2. aşamasında bardağın altındaki delikten su akmamış 3. aşamada yapılan işlemden sonra su akmıştır. Buna göre; Alttaki bant ile beraber üstteki bantta açılıyor D) II ve III 60