Genleşme ve Büzülme Soruları

Ist Maddeleri Etkiler
gobrbirine perçinleyerek bir düzenek oluşturmuş ve kendi termostatını yapmıştır. Daha sonra
i dodes ölçülerde ve eşit sıcaklıktaki bakır ve demir metal çubuklarını aşağıdaki şekildeki
statinin çalışıp çalışmadığını denemek için metal çiftini ısıtmıştır.
A
Bakır çubuk
Demir çubuk
B)
or metalinin sıcaklıkla genleşme miktarı demire göre daha fazla olduğuna göre, Şermin'in
mostati isitildiktan sonra aşağıdaki verilenlerden hangisindeki gibi olur?
C)
DI
TEST
7.
D)
5
Sıcaklık artışı sonu-
4. UNITE
Bilgi Köşesi
Forki Maddeler
Sıcaklıkla Fark
Miktarda Genlegir
Sicakliğ eşit artan farki mat
cak suya konduğunda metal
kapak, cam kavanoza göre
daha fazla genleşir ve kapak
kolayca açılır.
Metal gözlük çerçevelerine
cam taklirken metal ve ca
min sıcaklıkla farklı genleş
mesinden yararlan
Maddenin kütle-
cinde artisa neden
Termostatlar
Sıcaklığın belirli bir değerde tu
tulmasını sağlayan araçlara ter-
mostat denir.
Termostatlar genellikle farklı me
Ortaokul Fen Bilgisi
Genleşme ve Büzülme
Ist Maddeleri Etkiler gobrbirine perçinleyerek bir düzenek oluşturmuş ve kendi termostatını yapmıştır. Daha sonra i dodes ölçülerde ve eşit sıcaklıktaki bakır ve demir metal çubuklarını aşağıdaki şekildeki statinin çalışıp çalışmadığını denemek için metal çiftini ısıtmıştır. A Bakır çubuk Demir çubuk B) or metalinin sıcaklıkla genleşme miktarı demire göre daha fazla olduğuna göre, Şermin'in mostati isitildiktan sonra aşağıdaki verilenlerden hangisindeki gibi olur? C) DI TEST 7. D) 5 Sıcaklık artışı sonu- 4. UNITE Bilgi Köşesi Forki Maddeler Sıcaklıkla Fark Miktarda Genlegir Sicakliğ eşit artan farki mat cak suya konduğunda metal kapak, cam kavanoza göre daha fazla genleşir ve kapak kolayca açılır. Metal gözlük çerçevelerine cam taklirken metal ve ca min sıcaklıkla farklı genleş mesinden yararlan Maddenin kütle- cinde artisa neden Termostatlar Sıcaklığın belirli bir değerde tu tulmasını sağlayan araçlara ter- mostat denir. Termostatlar genellikle farklı me
10. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler harflerle gös-
terilmiştir.
X
Buna göre bu elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Z ve T elementleri benzer kimyasal özellikler gösterir.
B) Y elementinin son yörüngesinde sekiz tane elektron bu-
lunur.
C) X elementi elektrik ve ısıyı lyi lleten element sınıfında
yer alır.
D) Z'nin bulunduğu element sınıfındaki elementlerin tama-
mi oda sıcaklığında katı halde bulunur.
ULTRAFEN Denemeler
Ortaokul Fen Bilgisi
Genleşme ve Büzülme
10. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler harflerle gös- terilmiştir. X Buna göre bu elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Z ve T elementleri benzer kimyasal özellikler gösterir. B) Y elementinin son yörüngesinde sekiz tane elektron bu- lunur. C) X elementi elektrik ve ısıyı lyi lleten element sınıfında yer alır. D) Z'nin bulunduğu element sınıfındaki elementlerin tama- mi oda sıcaklığında katı halde bulunur. ULTRAFEN Denemeler
16. Bir öğrenci ağzında balon olan şişeyi si-
cak su dolu kaba koyduğunda balonun
şiştiğini gözlemliyor.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan
hangisini yapamaz?
A) Isinan hava genleşir.
B) Elektrik tellerinin yazın uzamasında
aynı olay gözlenir.
C) Isı, maddeleri etkiler.
D) Soğuk su dolu kaba bırakılan balonda
da aynı olay gözlenir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Genleşme ve Büzülme
16. Bir öğrenci ağzında balon olan şişeyi si- cak su dolu kaba koyduğunda balonun şiştiğini gözlemliyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? A) Isinan hava genleşir. B) Elektrik tellerinin yazın uzamasında aynı olay gözlenir. C) Isı, maddeleri etkiler. D) Soğuk su dolu kaba bırakılan balonda da aynı olay gözlenir.
hacm
r
F540
mez
gore
Betül, içerisinde sivi bulunan ter-
mometreyi alıp sıcak odadan so-
ğuk odaya götürüyor.
Bu olayla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
F.5.4.4.1
A) Termometre içerisindeki sıvının
hacmi azalır.
B) Termometrenin gösterdiği değer
artar.
C) Termometre isi alarak termomet-
renin içerisindeki sıvı genleşir.
D) Termometrede herhangi bir de-
ğişiklik gözlenmez.
(Spot 4'e göre)
Ortaokul Fen Bilgisi
Genleşme ve Büzülme
hacm r F540 mez gore Betül, içerisinde sivi bulunan ter- mometreyi alıp sıcak odadan so- ğuk odaya götürüyor. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? F.5.4.4.1 A) Termometre içerisindeki sıvının hacmi azalır. B) Termometrenin gösterdiği değer artar. C) Termometre isi alarak termomet- renin içerisindeki sıvı genleşir. D) Termometrede herhangi bir de- ğişiklik gözlenmez. (Spot 4'e göre)
1