Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri Soruları

6. Yanda bir cismin zaman Ağırlık
içinde ağırlık değişimini
gösteren grafik verilmiş-
tir.
Grafiğe göre cismin ağırlığındaki değişimin nedeni,
1. Paraşütle dağdan deniz seviyesine indirilmesi
II. Dünya'dan Ay'a götürülmesi
III. Kutuplardan Ekvator'a taşınması
hareketlerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız II
C) I ve III
Zaman
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
6. Yanda bir cismin zaman Ağırlık içinde ağırlık değişimini gösteren grafik verilmiş- tir. Grafiğe göre cismin ağırlığındaki değişimin nedeni, 1. Paraşütle dağdan deniz seviyesine indirilmesi II. Dünya'dan Ay'a götürülmesi III. Kutuplardan Ekvator'a taşınması hareketlerinden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız II C) I ve III Zaman B) Yalnız III D) I, II ve III
3
21 Aralık - 21 Mart tarihleri aralığı için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?
A) Işınların Yengeç Dönencesi'ne düşme açısı Ekvator'a
göre daha büyüktür.
B) Ekvator'a gelen ışın demetinin aydınlattığı alan zamanla
azalır.
Işınların Oğlak
Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır.
Çözüm
Dönencesi'ne düşme açısı zamanla artar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
3 21 Aralık - 21 Mart tarihleri aralığı için aşağıdaki ifadeler- den hangisi doğrudur? A) Işınların Yengeç Dönencesi'ne düşme açısı Ekvator'a göre daha büyüktür. B) Ekvator'a gelen ışın demetinin aydınlattığı alan zamanla azalır. Işınların Oğlak Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Çözüm Dönencesi'ne düşme açısı zamanla artar.
F
1.
O
G
2. B
3. C
4. Ü
5. N
6. F
>>
7. E
12. L
Güneş'e özel filtreli dürbün ve
teleskoplar ile bakmalıyız
Güneş, evrendeki en büyük
yıldızdır
ŞİFREYİ ÇÖZ
Doğru cevapları bularak
şifreyi çöz
13. Ü
Ay, doğal ışık kaynağıdır.
Güneş'in de Dünyamız gibi
katmanları vardır
Ay'da yaşam vardır,
Dünya nohut kadar alınırsa
Güneş basket topu kadar olur.
Ay, Dünyamızın tek doğal
uydusudur
8.
H
€9. O
10. Ş Ay'da hava olayları gözlenmez
11. D
Ay, Dünyamıza en yakın gök
cismidir.
ŞİFRE:
15. N
16. Y
17. R
18. S
19. A
20. V
21. V
22. E
23. A
24. Y
Güneş, katı yapılı bir yıldızdır
Güneş yüzeyinde etrafına göre
daha sıcak olan bölgelere "Güneş
Lekesi" denir
Güneş kendi etrafında ve Dünya'nın
etrafında dönme hareketi yapar
14. O
Dünya'dan bakıldığında Güneş ve Ay'ın
aynı büyüklükte görülmesinin nedeni
farklı uzaklıklarda olmalaridir
Ay, Dünya'dan daha büyüktür.
Ay, Güneşten gelen gik gmlanni
yansıtır.
Ay'da gece gündüz sıcaklık farkı
çok fazladır.
Ay'in atmosferi vardir
Ay'ın kendi etrafindaki
hareketine dolanma denir
Dünya'nın Güneş etrafindaki
hareketine dolanma hareketi denir
Güneş, Dünyamıza en yakın
yıldızdır.
Ay'ın ana evreleri Yeniay, şişkinay,
Dolunay Hilal,Sondördün
Ay'in Dünya etrafindaki hareketi
sonucu Ay'ı farklı şekillerde görürürüz
Ay'ın arka yüzü Dünyadan
görüleme:
Ay kendi etrafindaki hareketini ve
Dünya'nın etrafindaki hareketini 29
günde tamamlar
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
F 1. O G 2. B 3. C 4. Ü 5. N 6. F >> 7. E 12. L Güneş'e özel filtreli dürbün ve teleskoplar ile bakmalıyız Güneş, evrendeki en büyük yıldızdır ŞİFREYİ ÇÖZ Doğru cevapları bularak şifreyi çöz 13. Ü Ay, doğal ışık kaynağıdır. Güneş'in de Dünyamız gibi katmanları vardır Ay'da yaşam vardır, Dünya nohut kadar alınırsa Güneş basket topu kadar olur. Ay, Dünyamızın tek doğal uydusudur 8. H €9. O 10. Ş Ay'da hava olayları gözlenmez 11. D Ay, Dünyamıza en yakın gök cismidir. ŞİFRE: 15. N 16. Y 17. R 18. S 19. A 20. V 21. V 22. E 23. A 24. Y Güneş, katı yapılı bir yıldızdır Güneş yüzeyinde etrafına göre daha sıcak olan bölgelere "Güneş Lekesi" denir Güneş kendi etrafında ve Dünya'nın etrafında dönme hareketi yapar 14. O Dünya'dan bakıldığında Güneş ve Ay'ın aynı büyüklükte görülmesinin nedeni farklı uzaklıklarda olmalaridir Ay, Dünya'dan daha büyüktür. Ay, Güneşten gelen gik gmlanni yansıtır. Ay'da gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Ay'in atmosferi vardir Ay'ın kendi etrafindaki hareketine dolanma denir Dünya'nın Güneş etrafindaki hareketine dolanma hareketi denir Güneş, Dünyamıza en yakın yıldızdır. Ay'ın ana evreleri Yeniay, şişkinay, Dolunay Hilal,Sondördün Ay'in Dünya etrafindaki hareketi sonucu Ay'ı farklı şekillerde görürürüz Ay'ın arka yüzü Dünyadan görüleme: Ay kendi etrafindaki hareketini ve Dünya'nın etrafindaki hareketini 29 günde tamamlar
14. Yapısal özelliklerine bakıldığında Güneş ve Ay'ın 15.
benzer yanları olmakla birlikte, ciddi farklılıkları
da belirlenmiştir.
Buna göre Güneş ve Ay incelendiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi her ikisi içinde ortak bir
özellik olarak kabul edilir?
A) Yüzeylerinde kayalıklar, vadiler ve yüksek
dağlar bulunur.
B) Yaşam için gerekli olan hava, su ve sıcaklık
gibi şartlara uygun değildir.
C) Atmosferlerinde bulunan gazların dönüşümle-
rinde devamlı patlamalar gerçekleşir.
D) Şekilleri küreye benzer ve katmanlardan olu-
şur.
20 Temm
Aldrin Ay
rüdü. Bu
daha Arr
yakaladı
revinde,
astrono
kalan e
Ay yüz
ronotla
milyon
Yukarı
ile ilgil
Buna
sının
pabil
A
n
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
14. Yapısal özelliklerine bakıldığında Güneş ve Ay'ın 15. benzer yanları olmakla birlikte, ciddi farklılıkları da belirlenmiştir. Buna göre Güneş ve Ay incelendiğinde aşa- ğıdakilerden hangisi her ikisi içinde ortak bir özellik olarak kabul edilir? A) Yüzeylerinde kayalıklar, vadiler ve yüksek dağlar bulunur. B) Yaşam için gerekli olan hava, su ve sıcaklık gibi şartlara uygun değildir. C) Atmosferlerinde bulunan gazların dönüşümle- rinde devamlı patlamalar gerçekleşir. D) Şekilleri küreye benzer ve katmanlardan olu- şur. 20 Temm Aldrin Ay rüdü. Bu daha Arr yakaladı revinde, astrono kalan e Ay yüz ronotla milyon Yukarı ile ilgil Buna sının pabil A n
TEST 2
3. Aşağıda Ekim ayı içerisinde yapılan Ay gözlemleri sonucunda Ay'ın görüntülerinin birleştirilmesiyle oluşturu
muş bir tablo verilmiştir.
30 Eylül
7
15
1
8
16
23 24
Ayın Evreleri
3
2
9 10 11 12
17
4
5
000))
18
25 26
19 20
27
13
6
21
Il ve III
14
22
28 29 Ekim
Bu tabloya göre,
1. Ekim ayı içerisinde iki kez Yeni ay evresi gözlenmiştir.
Ekim tarihinden 14 Ekim tarihine kadar Ay'ın görünür kısmının alanı sürekli artmıştır.
III. 14 Ekim günü Ay'ın Dünya'dan gözlenen büyüklüğü 18 Ekim gününe göre daha fazladır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
BI ve II
Q₁
D, II ve III
TEST
1. As
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
TEST 2 3. Aşağıda Ekim ayı içerisinde yapılan Ay gözlemleri sonucunda Ay'ın görüntülerinin birleştirilmesiyle oluşturu muş bir tablo verilmiştir. 30 Eylül 7 15 1 8 16 23 24 Ayın Evreleri 3 2 9 10 11 12 17 4 5 000)) 18 25 26 19 20 27 13 6 21 Il ve III 14 22 28 29 Ekim Bu tabloya göre, 1. Ekim ayı içerisinde iki kez Yeni ay evresi gözlenmiştir. Ekim tarihinden 14 Ekim tarihine kadar Ay'ın görünür kısmının alanı sürekli artmıştır. III. 14 Ekim günü Ay'ın Dünya'dan gözlenen büyüklüğü 18 Ekim gününe göre daha fazladır. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I BI ve II Q₁ D, II ve III TEST 1. As 1
1- Dünyamızın yuvarlak olduğunun en
doğru kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyamızın uzaydan çekilen
fotoğrafları
B) Güneş'in doğudan doğup, batıdan
batması
C) Bir noktadan kalkan uçağın
yönünü hiç değiştirmeden
ilerlediğinde aynı noktaya gelmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
1- Dünyamızın yuvarlak olduğunun en doğru kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyamızın uzaydan çekilen fotoğrafları B) Güneş'in doğudan doğup, batıdan batması C) Bir noktadan kalkan uçağın yönünü hiç değiştirmeden ilerlediğinde aynı noktaya gelmesi
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Hareket süresi (gün)
2. Aşağıda Ay'ın hareketlerine ait bir grafik verilmiştir. Ay'ın bu hareketleri K, L ve M harfleri ile sembolize
edilmiştir.
KL
masi
M
→ Ay'ın hareketleri
sahip olması oldhat mix
Bu grafiğe göre,
I.
m20.
K, Ay'ın dönme hareketidir.
II.
L, Ay'ın dolanma hareketlerinden birisidir.
III.
M, Ay'ın Dünya etrafında yaklaşık 12 tur dolanması
ile gerçekleşir.
çıkarımlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B), Ive II
02
Ⓡ
C) II ve IIB)
Il ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hareket süresi (gün) 2. Aşağıda Ay'ın hareketlerine ait bir grafik verilmiştir. Ay'ın bu hareketleri K, L ve M harfleri ile sembolize edilmiştir. KL masi M → Ay'ın hareketleri sahip olması oldhat mix Bu grafiğe göre, I. m20. K, Ay'ın dönme hareketidir. II. L, Ay'ın dolanma hareketlerinden birisidir. III. M, Ay'ın Dünya etrafında yaklaşık 12 tur dolanması ile gerçekleşir. çıkarımlarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B), Ive II 02 Ⓡ C) II ve IIB) Il ve III
6.
Bir öğrenci sınıfta Güneş ve Ay'la ilgili iki
ayrı sunum yapacaktır. Sunumun birinde
Güneş ve Ay'ın benzer özellikleri, diğerinde
ise farklı özelliklerini anlatacaktır.
Buna göre öğrenci aşağıdaki ifadeler-
den hangisini yaptığı aynı sunumda
söylememiştir?
8. Fatih aşa
kisine gr
oluşturn
Kendiliğinden ışık yayan gök cismidir.
B) Yüzeyinde çukurlar bulunur. Bezer
C) Küre biçimindedir. berser d
D) Yapısında sıcak gazlar bulunur.
Ma
Futh
Fati
rinc
A
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
6. Bir öğrenci sınıfta Güneş ve Ay'la ilgili iki ayrı sunum yapacaktır. Sunumun birinde Güneş ve Ay'ın benzer özellikleri, diğerinde ise farklı özelliklerini anlatacaktır. Buna göre öğrenci aşağıdaki ifadeler- den hangisini yaptığı aynı sunumda söylememiştir? 8. Fatih aşa kisine gr oluşturn Kendiliğinden ışık yayan gök cismidir. B) Yüzeyinde çukurlar bulunur. Bezer C) Küre biçimindedir. berser d D) Yapısında sıcak gazlar bulunur. Ma Futh Fati rinc A B
1.
Ey Araştırmaları
İşlevini yitirmiş insan yapımı araçlar Dünya yörüngesinde hareket eder ve uzay kirliliğine sebep olurlar.
güvenlik gibi alanlarda aksamalar yaşanabilir.
Uzay kirliliği; uzay araştırmalarını olumsuz etkileyebilir. Uydular aracılığı ile yapılan haberleşme, ulaşım, ulusal
Yukarıdaki bilgiyi veren Fen Bilimleri öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki Kazanım Kavrama Etkinliğini vermiştir.
(A) İlkay
7
Kazanım Kavrama Etkinliğine cevap veren aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur?
B) Çağan
X
Bihter
X
X
X
X
X
Unite
D) Utku
X
X
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
1. Ey Araştırmaları İşlevini yitirmiş insan yapımı araçlar Dünya yörüngesinde hareket eder ve uzay kirliliğine sebep olurlar. güvenlik gibi alanlarda aksamalar yaşanabilir. Uzay kirliliği; uzay araştırmalarını olumsuz etkileyebilir. Uydular aracılığı ile yapılan haberleşme, ulaşım, ulusal Yukarıdaki bilgiyi veren Fen Bilimleri öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki Kazanım Kavrama Etkinliğini vermiştir. (A) İlkay 7 Kazanım Kavrama Etkinliğine cevap veren aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur? B) Çağan X Bihter X X X X X Unite D) Utku X X
8.
Aşağıda mevsimlerin başlangıç tarihlerinde Dünya'nın
Güneş karşısında bulunduğu konumlar gösterilmiştir. Bu
konumlar arasında geçen zaman aralıkları numaralarla
belirtilmiştir.
IV
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kuzey Yarım Küre'de I ve Il zaman aralıklarında gün-
düz süresi sürekli artar.
B) Güney Yarım Küre'de III ve IV zaman aralıklarında
gündüz süresi gece süresinden uzundur.
C) Kuzey Yarım Küre'de I ve IV zaman aralıklarında eşit
miktarda güneş ışınının öğle vakti aydınlattığı alanın
büyüklüğü sürekli artar.
OD) Güney Yarım Küre'de yere dik şekilde sabitlenmiş bir
çubuğun I ve IV zaman aralıklarında öğle vakti olu-
şan gölge boyu sürekli azalır.
hetfen
YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
8. Aşağıda mevsimlerin başlangıç tarihlerinde Dünya'nın Güneş karşısında bulunduğu konumlar gösterilmiştir. Bu konumlar arasında geçen zaman aralıkları numaralarla belirtilmiştir. IV Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kuzey Yarım Küre'de I ve Il zaman aralıklarında gün- düz süresi sürekli artar. B) Güney Yarım Küre'de III ve IV zaman aralıklarında gündüz süresi gece süresinden uzundur. C) Kuzey Yarım Küre'de I ve IV zaman aralıklarında eşit miktarda güneş ışınının öğle vakti aydınlattığı alanın büyüklüğü sürekli artar. OD) Güney Yarım Küre'de yere dik şekilde sabitlenmiş bir çubuğun I ve IV zaman aralıklarında öğle vakti olu- şan gölge boyu sürekli azalır. hetfen YAYINLARI
17. Bilgi: Bir gök cisminin diğerinin kütle çekimi etki-
si altında izlediği yola yörünge denir. Gezegenlerin
yörüngeleri genellikle elips şeklindedir. Bir çok kuy-
ruklu yıldız ve asteroit oldukça dar eliptik yörüngeler
izleyerek Güneş etrafında dolanır. Genel olarak gök
cisminin Güneş'e olan yakınlığı arttıkça yörüngedeki
hızları artar.
Yukarıda Güneş sistemi gezegenleri ve bazı gök
cisimlerinin hareketleri sırasında izlediği yörünge-
ler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
de-
Buna göre verilen bilgiler ile görsel birlikte de-
ğerlendirildiğinde;
1. Gezegenlerin yörüngesinin büyüklüğü, o ge-
zegenin büyüklüğüne bağlıdır.
II. Güneş'e yakın olan gezegenler uzak olan
gezegenlere göre daha küçük yörüngeye
sahiptir.
III. Gezegenlerin yörüngelerinin büyüklükleri
farklı olsa da Güneş etrafındaki hareketlerinin
hızları eşittir.
verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
17. Bilgi: Bir gök cisminin diğerinin kütle çekimi etki- si altında izlediği yola yörünge denir. Gezegenlerin yörüngeleri genellikle elips şeklindedir. Bir çok kuy- ruklu yıldız ve asteroit oldukça dar eliptik yörüngeler izleyerek Güneş etrafında dolanır. Genel olarak gök cisminin Güneş'e olan yakınlığı arttıkça yörüngedeki hızları artar. Yukarıda Güneş sistemi gezegenleri ve bazı gök cisimlerinin hareketleri sırasında izlediği yörünge- ler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. de- Buna göre verilen bilgiler ile görsel birlikte de- ğerlendirildiğinde; 1. Gezegenlerin yörüngesinin büyüklüğü, o ge- zegenin büyüklüğüne bağlıdır. II. Güneş'e yakın olan gezegenler uzak olan gezegenlere göre daha küçük yörüngeye sahiptir. III. Gezegenlerin yörüngelerinin büyüklükleri farklı olsa da Güneş etrafındaki hareketlerinin hızları eşittir. verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III
yapbo
si için
angis
Öğretmen: Çocuklar Ay tutulması, Ay'ın do-
lunay evresinde olduğu hâlde neden her ay
gerçekleşmez?
Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenci-
lerden hangisi doğru cevap vermiştir?
A) Ali: Gerçekleşir ama biz gözlemleyemeyiz.
B) Gülcan: Ay'ın büyüklüğü, Güneş ve Dün-
ya'dan küçüktür.
C) Furkan: Çünkü dolunay evresi her ay ger-
çekleşmez.
D) Elif: Güneş, Dünya ve Ay her zaman aynı
doğrultuda olmaz.
baieldash
2. Tutulmalar konu
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
yapbo si için angis Öğretmen: Çocuklar Ay tutulması, Ay'ın do- lunay evresinde olduğu hâlde neden her ay gerçekleşmez? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenci- lerden hangisi doğru cevap vermiştir? A) Ali: Gerçekleşir ama biz gözlemleyemeyiz. B) Gülcan: Ay'ın büyüklüğü, Güneş ve Dün- ya'dan küçüktür. C) Furkan: Çünkü dolunay evresi her ay ger- çekleşmez. D) Elif: Güneş, Dünya ve Ay her zaman aynı doğrultuda olmaz. baieldash 2. Tutulmalar konu
Faziran
16. Arda ve Volkan, Dünya turu yapmaya karar verirler ve farklı ülkelere giderler. Gittikleri ülkelerde yaşadıkları hava
olaylarını aşağıdaki gibi anlatırlar.
Arda: Benim gittiğim ülkede şu an kar yağıyor. Çocuklar kardan adam yapıyor ve kartopu oynuyorlar.
Volkan: Bulunduğum yerde hava çok sıcak. İnsanlar serinlemek için denize giriyorlar.
21 mot
"0.
Sıfır Hata Kitabı
11
3. neden
Güneş
B) I ve III
IV
MEVSİMLER VE IR
Verilen bilgilere göre
Dünya I numaralı konumda ise Arda Dünya'nın Güney Yarım Küre'sinde, Volkan ise Kuzey Yarım Küre'sin-
dedir.
PAVE
Ballk.
II. Dünya III numaralı konumda iken Arda Dünya'nın Kuzey Yarım Küresi'nde, Volkan ise Güney Yarım Küre-
si'ndedir.
III. Dünya II numaralı konumda iken Arda Güney Yarım Küre'de, Volkan Kuzey Yarım Küre'dedir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
yanlış?
Hava daima basıncın yüksek ok
bu hava hareketlerine-ring-
Rüzgâr tulumu; yüzey rüzgare
konuma gelebilen ve n
zı-beyaz renklerde olan rüze
anlarda bir kısmı hava ile de
Erdem, antrenman yapt
C) I, II ve III
D) II ve III
10.0
Erdem, rüzg
A) Rüzgâr.
B) Rüzgâ
Hava
D) Hav
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
Faziran 16. Arda ve Volkan, Dünya turu yapmaya karar verirler ve farklı ülkelere giderler. Gittikleri ülkelerde yaşadıkları hava olaylarını aşağıdaki gibi anlatırlar. Arda: Benim gittiğim ülkede şu an kar yağıyor. Çocuklar kardan adam yapıyor ve kartopu oynuyorlar. Volkan: Bulunduğum yerde hava çok sıcak. İnsanlar serinlemek için denize giriyorlar. 21 mot "0. Sıfır Hata Kitabı 11 3. neden Güneş B) I ve III IV MEVSİMLER VE IR Verilen bilgilere göre Dünya I numaralı konumda ise Arda Dünya'nın Güney Yarım Küre'sinde, Volkan ise Kuzey Yarım Küre'sin- dedir. PAVE Ballk. II. Dünya III numaralı konumda iken Arda Dünya'nın Kuzey Yarım Küresi'nde, Volkan ise Güney Yarım Küre- si'ndedir. III. Dünya II numaralı konumda iken Arda Güney Yarım Küre'de, Volkan Kuzey Yarım Küre'dedir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve II yanlış? Hava daima basıncın yüksek ok bu hava hareketlerine-ring- Rüzgâr tulumu; yüzey rüzgare konuma gelebilen ve n zı-beyaz renklerde olan rüze anlarda bir kısmı hava ile de Erdem, antrenman yapt C) I, II ve III D) II ve III 10.0 Erdem, rüzg A) Rüzgâr. B) Rüzgâ Hava D) Hav
18. Bir araştırmacı Güneş'in takvim yapraklarında
bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalana-
rak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini
bir ay boyunca hesaplıyor. Elde edilen verilerle
aşağıdaki grafiği çiziyor.
0
+Gündüz ve gece süreleri
arasındaki fark (dakika)
K
M
Günler
Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) Araştırmacının yaşadığı yer Kuzey yarım kü-
re ise L günü 21 Haziran'dır.
B) Araştırmacının yaşadığı yer Güney yarım kü-
re ise L gününden sonra gündüz süreleri uza-
maya başlar.
C) K günü 15 Eylül ise araştırmacının yaşadığı
yer Kuzey yarım küre olabilir.
D) Verilen grafik Kuzey ve Güney yarım kürede
bulunan her nokta için çizilebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
18. Bir araştırmacı Güneş'in takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalana- rak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde edilen verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor. 0 +Gündüz ve gece süreleri arasındaki fark (dakika) K M Günler Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Araştırmacının yaşadığı yer Kuzey yarım kü- re ise L günü 21 Haziran'dır. B) Araştırmacının yaşadığı yer Güney yarım kü- re ise L gününden sonra gündüz süreleri uza- maya başlar. C) K günü 15 Eylül ise araştırmacının yaşadığı yer Kuzey yarım küre olabilir. D) Verilen grafik Kuzey ve Güney yarım kürede bulunan her nokta için çizilebilir.
10
ya'yı temsil eden
13. Emre; K, L ve M cisimlerinin büyüklüklerini Güneş ve
Dünya'nın büyüklüğüne aşağıdaki gibi benzetiyor.
12
Güneş
L
K
Dünya
A) K>M>L
C) L>K>M
M
L
Buna göre K, L ve M cisimlerinin büyüklükleri ara-
sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
B) M > L > K
D) K> L > M
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
10 ya'yı temsil eden 13. Emre; K, L ve M cisimlerinin büyüklüklerini Güneş ve Dünya'nın büyüklüğüne aşağıdaki gibi benzetiyor. 12 Güneş L K Dünya A) K>M>L C) L>K>M M L Buna göre K, L ve M cisimlerinin büyüklükleri ara- sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? B) M > L > K D) K> L > M
1.
TEST 1
10 Dogo 2 yos
gode
3. Aşa
K ve L şehirleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
K: 21 haziran tarihinde birimyüzeye düşen ısı enerji-
si miktarı L şehrine göre daha fazladır. K
L: 21 aralık tarihinde öğle saatlerinde bir cismin göl-
ge boyu sıfıra yakındır.YK
Buna göre bu şehirler ile ilgili olarak aşağıda yapı-
lan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A Kesinlikle farklı yarım kürelerde bulunurlar.
B) 21 mart tarihinde bu şehirlerde farklı mevsimler
başlayabilir.
C) 21 aralık tarihinde L şehrindeki gece süresi K şeh-
rine göre kesinlikle daha uzundur.
D) Her iki şehirde de Güneş ışınları yılda birer kez dik
açı ile düşer.
2. Güneş ışınlarının yılda bir kez dik açı ile düştüğü bir
bölgede aşağıdaki işlemler yapılmıştır:
düz bir
1.
ikki
11.
Hous
Bu
rin
da
di
A)
B
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri
1. TEST 1 10 Dogo 2 yos gode 3. Aşa K ve L şehirleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. K: 21 haziran tarihinde birimyüzeye düşen ısı enerji- si miktarı L şehrine göre daha fazladır. K L: 21 aralık tarihinde öğle saatlerinde bir cismin göl- ge boyu sıfıra yakındır.YK Buna göre bu şehirler ile ilgili olarak aşağıda yapı- lan değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A Kesinlikle farklı yarım kürelerde bulunurlar. B) 21 mart tarihinde bu şehirlerde farklı mevsimler başlayabilir. C) 21 aralık tarihinde L şehrindeki gece süresi K şeh- rine göre kesinlikle daha uzundur. D) Her iki şehirde de Güneş ışınları yılda birer kez dik açı ile düşer. 2. Güneş ışınlarının yılda bir kez dik açı ile düştüğü bir bölgede aşağıdaki işlemler yapılmıştır: düz bir 1. ikki 11. Hous Bu rin da di A) B 4.