Güneş Sistemi Soruları

3
Semih gezegenlerin Güneş etrafında dönüşünü modellemek için farklı uzunluktaki 4 oyuncak tren yolunu, san bir
topun etrafına şekildeki gibi yerleştirip, yollan 1'den 4'e kadar rakamlarla numaralandırıyor.
Trenlere vereceği isimleri rastgele gezegen isimlerinden seçmeyi planlayan Somih, modeli hazırlarken gezegonio-
rin Güneş'e yakınlıklarını, büyüklüklerini ve dönme yönlerini de dikkate alması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden
babasından 4 farklı büyüklükte tren almasını istiyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Semih'in tasarlamak istediği modele uygun olmayan bir durum var-
dir?
A) Seçtiği gezegenlerin tamamı gazsal gezegen ise 2 numaralı trenin adı Satüm olmalıdır.
B) Seçtiği gezegenlerin 2 tanesi karasal, 2 tanesi gazsal gezegen ise 4 numaralı yola en büyük treni yerleştirmeli-
dir.
C) Seçtiği gezegenlerin 3 tanesi karasal, 1 tanesi gazsal ise en küçük tren 3 numaralı yola koyulabilir.
D) Seçtiği gezegenlerin tamamı karasal gezegenler ise en küçük trenin 1 nolu yolda dolanması gerekir.
E) Seçtiği gezegenlerin 1 tanesi karasal, 3 tanesi gazsal ise en büyük trenin koyulduğu yol 2 numara olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
3 Semih gezegenlerin Güneş etrafında dönüşünü modellemek için farklı uzunluktaki 4 oyuncak tren yolunu, san bir topun etrafına şekildeki gibi yerleştirip, yollan 1'den 4'e kadar rakamlarla numaralandırıyor. Trenlere vereceği isimleri rastgele gezegen isimlerinden seçmeyi planlayan Somih, modeli hazırlarken gezegonio- rin Güneş'e yakınlıklarını, büyüklüklerini ve dönme yönlerini de dikkate alması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden babasından 4 farklı büyüklükte tren almasını istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Semih'in tasarlamak istediği modele uygun olmayan bir durum var- dir? A) Seçtiği gezegenlerin tamamı gazsal gezegen ise 2 numaralı trenin adı Satüm olmalıdır. B) Seçtiği gezegenlerin 2 tanesi karasal, 2 tanesi gazsal gezegen ise 4 numaralı yola en büyük treni yerleştirmeli- dir. C) Seçtiği gezegenlerin 3 tanesi karasal, 1 tanesi gazsal ise en küçük tren 3 numaralı yola koyulabilir. D) Seçtiği gezegenlerin tamamı karasal gezegenler ise en küçük trenin 1 nolu yolda dolanması gerekir. E) Seçtiği gezegenlerin 1 tanesi karasal, 3 tanesi gazsal ise en büyük trenin koyulduğu yol 2 numara olabilir.
3
Güneş
Merkür
Venüs
Satrün
--Uydusu olmayan gezegen-
Jerdir.
Rebusuy
-VYüzeyleri, metal karışımına
sahip sert kayalardan oluş-
muştur.
-Wenüs, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.
Dünya Mars Jüpiter
Neptün
Uranus
uy up romblista ensiner seg ut civi
sap no
gad napusap Feld AS
Fen bilimleri ders kitabında yer alan yukarıdaki görselde, Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenler ▲ ve ★
şeklinde gruplandırılmıştır.
tid gunany resgua
Mehmet A grubu, Deniz ise grubunun özelliklerini anlatmışlardır.
Mehmet
-√Yapılanı
poexop neto qirlee egünühön
-VYapıları çeşitli gazlardan
OR
oluşmuştur.
--Halkaları yoktur.
-Jüpiter, gazsal gezegenlerin
en büyüğüdür.
TEST 1
Buna göre Mehmet ve Deniz'in açıklamaları hakkında hangisi söylenemez?
Mehmet, gezegenlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi biliyor.
Deniz, dış gezegenlerin halkaya sahip olduğunu bilmiyor.
Mehmet, Dünya ve Mars'ın uyduya sahip olduğunu bilmiyor.
D) Deniz, dış gezegenlerin gaz yapılı olduğunu biliyor.
shaku Q
nenilla
Deniz
☆
sop nais tey abr'imali8 gende
aile eronod:intasing N
A: nepoxog
hugusan M
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
3 Güneş Merkür Venüs Satrün --Uydusu olmayan gezegen- Jerdir. Rebusuy -VYüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluş- muştur. -Wenüs, karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Dünya Mars Jüpiter Neptün Uranus uy up romblista ensiner seg ut civi sap no gad napusap Feld AS Fen bilimleri ders kitabında yer alan yukarıdaki görselde, Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenler ▲ ve ★ şeklinde gruplandırılmıştır. tid gunany resgua Mehmet A grubu, Deniz ise grubunun özelliklerini anlatmışlardır. Mehmet -√Yapılanı poexop neto qirlee egünühön -VYapıları çeşitli gazlardan OR oluşmuştur. --Halkaları yoktur. -Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür. TEST 1 Buna göre Mehmet ve Deniz'in açıklamaları hakkında hangisi söylenemez? Mehmet, gezegenlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi biliyor. Deniz, dış gezegenlerin halkaya sahip olduğunu bilmiyor. Mehmet, Dünya ve Mars'ın uyduya sahip olduğunu bilmiyor. D) Deniz, dış gezegenlerin gaz yapılı olduğunu biliyor. shaku Q nenilla Deniz ☆ sop nais tey abr'imali8 gende aile eronod:intasing N A: nepoxog hugusan M
ORTALAMA UZAKLIK = 1 AB
Bilim insanları Güneş ve gezegenler arasındaki uzaklıkları ifade etmek için Astronomik Birimi (AB)
kullanmaktadır. Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu
mesafe aynı zamanda 1AB olarak kabul edilmektedir.
Yukarıda verilen bilgiye göre hangisine ulaşılamaz?
müt nor
A Güneş Sistemi çok büyük olduğu için büyük sayılarla uğraşmak yerine astronomik birim kullanılmaktad
B) Güneş ve gazsal gezegenler arasındaki uzaklık 1AB'den daha büyük bir değerdir.
C) Uydusu olmayan gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları 1AB'den daha küçük bir değerdir.
D) Venüs ve Mars arasındaki uzaklık 1AB'den daha büyük bir değerdir.
Disa s
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
ORTALAMA UZAKLIK = 1 AB Bilim insanları Güneş ve gezegenler arasındaki uzaklıkları ifade etmek için Astronomik Birimi (AB) kullanmaktadır. Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu mesafe aynı zamanda 1AB olarak kabul edilmektedir. Yukarıda verilen bilgiye göre hangisine ulaşılamaz? müt nor A Güneş Sistemi çok büyük olduğu için büyük sayılarla uğraşmak yerine astronomik birim kullanılmaktad B) Güneş ve gazsal gezegenler arasındaki uzaklık 1AB'den daha büyük bir değerdir. C) Uydusu olmayan gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları 1AB'den daha küçük bir değerdir. D) Venüs ve Mars arasındaki uzaklık 1AB'den daha büyük bir değerdir. Disa s
3. Ayça, bir bilim dergisindeki etkinlikte yer alan soruları, görseldeki gezegenlerin numaralarını yazarak
landırıyor.
Güneş
1 2 3
5
SORU
Yapısındaki karbon gazları nedeniyle diğer gezegenlere göre sıcaklığı çok yük-
sek olan gezegen hangisidir?
6
C 1-7-8-3
Dönüşü yan yatmış bir varil gibi olan gezegen hangisidir?
Çok uzakta bulunduğu için Dünya’dan çıplak gözle görülmeyen ve 13 uydusua
olduğu bilinen gezegen hangisidir?
Yüzeyi kızıl bir görünüşe sahip olan gezegen hangisidir?
4. Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlere ait bazı özellikler
K gezegeni: Dönme ekseni eğikli
8
Ayça tüm soruları doğru cevapladığına göre, cevap bölümünün yukarıdan aşağıya doğru görünümü
hangi seçenekte verilmiştir?
A) 2-7-5-4
B) 2-7-8-4
GEZEGEN NUMARASI
stumianex iclem helyssay
-Bulgar
650govod ne pneinsposep
D) 5-7-6-4
616X
cevap-
Pur
los ni'sin60 ov tamniotop qu
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
3. Ayça, bir bilim dergisindeki etkinlikte yer alan soruları, görseldeki gezegenlerin numaralarını yazarak landırıyor. Güneş 1 2 3 5 SORU Yapısındaki karbon gazları nedeniyle diğer gezegenlere göre sıcaklığı çok yük- sek olan gezegen hangisidir? 6 C 1-7-8-3 Dönüşü yan yatmış bir varil gibi olan gezegen hangisidir? Çok uzakta bulunduğu için Dünya’dan çıplak gözle görülmeyen ve 13 uydusua olduğu bilinen gezegen hangisidir? Yüzeyi kızıl bir görünüşe sahip olan gezegen hangisidir? 4. Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlere ait bazı özellikler K gezegeni: Dönme ekseni eğikli 8 Ayça tüm soruları doğru cevapladığına göre, cevap bölümünün yukarıdan aşağıya doğru görünümü hangi seçenekte verilmiştir? A) 2-7-5-4 B) 2-7-8-4 GEZEGEN NUMARASI stumianex iclem helyssay -Bulgar 650govod ne pneinsposep D) 5-7-6-4 616X cevap- Pur los ni'sin60 ov tamniotop qu
10. Bir öğretmen yapacağı etkinlik için gezegenlerin görsellerinin bulunduğu kartlar hazırlamıştır. Hi
yanına çağıran öğretmen hazırladığı kartlardan birini Hüseyin'e göstererek bu gezegenle ilgili arkada
bilgiler vermesini istemiştir. Hüseyin karttaki gezegenle ilgili arkadaşlarına aşağıdaki bilgileri vermişt
Neptün'den büyüktür.
Uydusu vardır.
Halkası yoktur.
Dünya'dan küçüktür.
Öğretmen, Hüseyin'in verdiği bilgilerden bir tanesinin yanlış, diğerlerinin ise doğru olduğunu söylemiş
Buna göre Hüseyin'in kartındaki gezegen aşağıdakilerin hangisidir?
C)
Jüpiter
Venüs
Mars
Uranüs
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
10. Bir öğretmen yapacağı etkinlik için gezegenlerin görsellerinin bulunduğu kartlar hazırlamıştır. Hi yanına çağıran öğretmen hazırladığı kartlardan birini Hüseyin'e göstererek bu gezegenle ilgili arkada bilgiler vermesini istemiştir. Hüseyin karttaki gezegenle ilgili arkadaşlarına aşağıdaki bilgileri vermişt Neptün'den büyüktür. Uydusu vardır. Halkası yoktur. Dünya'dan küçüktür. Öğretmen, Hüseyin'in verdiği bilgilerden bir tanesinin yanlış, diğerlerinin ise doğru olduğunu söylemiş Buna göre Hüseyin'in kartındaki gezegen aşağıdakilerin hangisidir? C) Jüpiter Venüs Mars Uranüs
TEST 13
B
4. Dünya'nın ve diğer gök cisimlerinin birbirlerine ve üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekimi
denir. Yer çekimi de Dünya'nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine verilen özel isimdir. Cisimlere etki eden yer çekimi
kuvveti, Dünya'da ve diğer gök cisimlerinde farklılık gösterir. Bunun sonucunda farklı gök cisimlerinde ölçülen ağırlık
değerleri de farklılık gösterir.
Aşağıda Uranüs, Jüpiter ve Dünya'da kütlesi bilinmeyen cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki grafikle gösterilmiştir.
(
Uranus
Jupiter
Dünya
A) Uranüs > Jüpiter > Dünya
C) Jüpiter > Dünya > Uranüs
Ağırlık
Kuvvet ve Enerji
Uranüs Jüpiter Dünya
Buna göre bu gezegenlerde ağırlıkları ölçülen cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir? (Uranüs, Jüpiter ve Dünya'nın kg'lık cisme uyguladıkları kütle çekim kuvvetleri arasındaki ilişki
Jüpiter>Dünya>Uranüs şeklindedir.)
B) Uranüs > Dünya > Jüpiter
D) Dünya > Uranüs > Jüpiter
Gök
cismi
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
TEST 13 B 4. Dünya'nın ve diğer gök cisimlerinin birbirlerine ve üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekimi denir. Yer çekimi de Dünya'nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine verilen özel isimdir. Cisimlere etki eden yer çekimi kuvveti, Dünya'da ve diğer gök cisimlerinde farklılık gösterir. Bunun sonucunda farklı gök cisimlerinde ölçülen ağırlık değerleri de farklılık gösterir. Aşağıda Uranüs, Jüpiter ve Dünya'da kütlesi bilinmeyen cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki grafikle gösterilmiştir. ( Uranus Jupiter Dünya A) Uranüs > Jüpiter > Dünya C) Jüpiter > Dünya > Uranüs Ağırlık Kuvvet ve Enerji Uranüs Jüpiter Dünya Buna göre bu gezegenlerde ağırlıkları ölçülen cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Uranüs, Jüpiter ve Dünya'nın kg'lık cisme uyguladıkları kütle çekim kuvvetleri arasındaki ilişki Jüpiter>Dünya>Uranüs şeklindedir.) B) Uranüs > Dünya > Jüpiter D) Dünya > Uranüs > Jüpiter Gök cismi
1.
Mert yapacağı Güneş sistemi modeli için hazır-
ladığı gezegenleri temsil eden kartların bir tara-
fina gezegenin Güneş'e yakınlıkta kaçıncı sırada
olduğunu yazmış diğer tarafına ise o gezegenin
resmini koymuştur. Mert kartları kontrol ettiğinde
bir gezegene ait kartın kaybolduğunu fark etmiştir.
1
A)
B
D)
ST
6
?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mert'in
kaybettiği gezegen kartıdır?
B)
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
1. Mert yapacağı Güneş sistemi modeli için hazır- ladığı gezegenleri temsil eden kartların bir tara- fina gezegenin Güneş'e yakınlıkta kaçıncı sırada olduğunu yazmış diğer tarafına ise o gezegenin resmini koymuştur. Mert kartları kontrol ettiğinde bir gezegene ait kartın kaybolduğunu fark etmiştir. 1 A) B D) ST 6 ? Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mert'in kaybettiği gezegen kartıdır? B) 5
Derslike
METEOR
> Atmosfere giren gök taşlarıdır.
✓
> Sürtünme sonucu isinarak ışık saçar.
Bu olay halk arasında yıldız kayması olarak
adlandırılır.
> Yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına
meteorit denir. Meteoritlerin oluşturduğu
çukurlara, gök taşı çukuru adı verilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
Derslike METEOR > Atmosfere giren gök taşlarıdır. ✓ > Sürtünme sonucu isinarak ışık saçar. Bu olay halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılır. > Yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına meteorit denir. Meteoritlerin oluşturduğu çukurlara, gök taşı çukuru adı verilir.
ul-
ZI
30
D) Nötron yıldız!
Gökyüzünde görünen yıldızlar ile ilgili araştırma ya.
pan bir öğrenci bazı yıldızların aynı renk olduğunu
fark ediyor.
Buna göre;
I. Yıldızlar aynı büyüklükte olabilir.
II. Sıcaklıkları eşit olabilir.
III. Güneş'e uzaklıkları eşit olabilir.
yukarıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru-
dur?
A) Yalnız I
C) I-II
B) Yalnız II
D) |- ||- |||
BUMERANG
YAZ KAMP
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
ul- ZI 30 D) Nötron yıldız! Gökyüzünde görünen yıldızlar ile ilgili araştırma ya. pan bir öğrenci bazı yıldızların aynı renk olduğunu fark ediyor. Buna göre; I. Yıldızlar aynı büyüklükte olabilir. II. Sıcaklıkları eşit olabilir. III. Güneş'e uzaklıkları eşit olabilir. yukarıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru- dur? A) Yalnız I C) I-II B) Yalnız II D) |- ||- ||| BUMERANG YAZ KAMP
13. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları ve ortalama sıcaklıkları arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalış-
mada, araştırma verilerinden yararlanarak aşağıdaki ölçek oluşturulmuştur.
Sıcaklık 500 °C
CT
Venüs Merkür
400 °C
100 °C
Dünya Mars
0 °C
B) Jüpiter
Jüpiter
-100 °C
Satürn
Uranus Neptün
C) Venüs
1
-200 °C
Gezegenlerin Ortalama Sıcaklık Değerleri Ölçeği
Ölçeği inceleyen bir öğrenci, Güneş'e olan uzaklık azaldıkça gezegenin ortalama sıcaklık değerinin
arttığı yorumunu yapmıştır.
Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisi yapılan yorumun hatalı olduğuna kanıt olarak gös-
terilebilir?
A) Neptün
BROD
D) Uranüs
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
13. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları ve ortalama sıcaklıkları arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalış- mada, araştırma verilerinden yararlanarak aşağıdaki ölçek oluşturulmuştur. Sıcaklık 500 °C CT Venüs Merkür 400 °C 100 °C Dünya Mars 0 °C B) Jüpiter Jüpiter -100 °C Satürn Uranus Neptün C) Venüs 1 -200 °C Gezegenlerin Ortalama Sıcaklık Değerleri Ölçeği Ölçeği inceleyen bir öğrenci, Güneş'e olan uzaklık azaldıkça gezegenin ortalama sıcaklık değerinin arttığı yorumunu yapmıştır. Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisi yapılan yorumun hatalı olduğuna kanıt olarak gös- terilebilir? A) Neptün BROD D) Uranüs
8. Aşağıda sembollerle verilen özellikler Venüs ve
Uranüs sepetlerine ayrılmak isteniyor.
→Çok sayıda halkası vardır.
Halk arasında Çoban Yıldızı olarak
bilinir.
Kendi ekseninde yan yatmış varil gibi
dönmektedir.
12
Buna göre bu semboller sepetlere aşağıda-
kilerin hangisindeki gibi ayrılması gerekir?
A)
10-nop
B)
Güneş ve Ay'dan sonra Dünya'dan
gözlenebilen en parlak gök cismidir.
D)
Venüs sepeti
A, ★
★,
Uranüs sepeti
AO
★,
iletisim@ankarayayincilik.com.tr
JU
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
8. Aşağıda sembollerle verilen özellikler Venüs ve Uranüs sepetlerine ayrılmak isteniyor. →Çok sayıda halkası vardır. Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinir. Kendi ekseninde yan yatmış varil gibi dönmektedir. 12 Buna göre bu semboller sepetlere aşağıda- kilerin hangisindeki gibi ayrılması gerekir? A) 10-nop B) Güneş ve Ay'dan sonra Dünya'dan gözlenebilen en parlak gök cismidir. D) Venüs sepeti A, ★ ★, Uranüs sepeti AO ★, iletisim@ankarayayincilik.com.tr JU
2.
Dünya'nın etrafında dolanır.
Küresel şekilde değildir.
Uydusu yoktur.
Verilen bilgiler aşağıdaki gök cisimleriyle
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A)
Ay
Merkür
B)
D)
Mars
Asteroit
6. SINIF FEN BİLİMLERİ GÜÇLENDİREN SORU BANKASI
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
2. Dünya'nın etrafında dolanır. Küresel şekilde değildir. Uydusu yoktur. Verilen bilgiler aşağıdaki gök cisimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A) Ay Merkür B) D) Mars Asteroit 6. SINIF FEN BİLİMLERİ GÜÇLENDİREN SORU BANKASI
16.
Yasemin, sınıfta yapılacak bir etkinlik için Merkür,
Mars ve Satürn gezegenlerine ait şekillerin olduğu
aşağıdaki 1, 2 ve 3 kartlarını hazırlıyor.
1
Gri
Sari
1
2
2
A) Diş Gezegenç Gezegen
Bİç Gezegen
Dış Gezegen
Diş Gezegen
İç Gezegen
Dış Gezegen
Dİç Gezegen,
3 Sotirn
Yasemin'in hazırladığı kartların arka yüzlerine yaz-
ması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Kırmızı
Mers
3
Dış Gezegen
iç Gezegen.
İç Gezegen
Dış Gezegen,
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
16. Yasemin, sınıfta yapılacak bir etkinlik için Merkür, Mars ve Satürn gezegenlerine ait şekillerin olduğu aşağıdaki 1, 2 ve 3 kartlarını hazırlıyor. 1 Gri Sari 1 2 2 A) Diş Gezegenç Gezegen Bİç Gezegen Dış Gezegen Diş Gezegen İç Gezegen Dış Gezegen Dİç Gezegen, 3 Sotirn Yasemin'in hazırladığı kartların arka yüzlerine yaz- ması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kırmızı Mers 3 Dış Gezegen iç Gezegen. İç Gezegen Dış Gezegen,
Gunes
Branş
Akademi
5. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin isimleri karışık olarak verilmiştir.
Dünya Jüpiter
Mars
3
Uranüs
Venüs
Neptün
5
Satürn
7.
I. Güneş sisteminin en küçük ve en büyük gezegenleri
II. Güneş sisteminin uydusu olmayan gezegenleri
nipi
III. Karasal gezegenlerin en büyüğü ve gazsal gezegenlerin en küçüğü
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi seçilen gezegenlerden değildir?
A) 6 ve 8
C) 2 ve 8 inspess
B) 3 ve 5
unduza
Merkür
Bu gezegenler arasında bazı gezegenler seçiliyor. Seçme işlemi yapılırken aşağıda verilen maddelerde yer
alan bilgiler kullanılıyor.
8
inegarag
süney Inepos
ezi D) 1 ve 5
2m0
7. Fen b
Ay'd
tutu
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
Gunes Branş Akademi 5. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin isimleri karışık olarak verilmiştir. Dünya Jüpiter Mars 3 Uranüs Venüs Neptün 5 Satürn 7. I. Güneş sisteminin en küçük ve en büyük gezegenleri II. Güneş sisteminin uydusu olmayan gezegenleri nipi III. Karasal gezegenlerin en büyüğü ve gazsal gezegenlerin en küçüğü Buna göre, aşağıdakilerden hangisi seçilen gezegenlerden değildir? A) 6 ve 8 C) 2 ve 8 inspess B) 3 ve 5 unduza Merkür Bu gezegenler arasında bazı gezegenler seçiliyor. Seçme işlemi yapılırken aşağıda verilen maddelerde yer alan bilgiler kullanılıyor. 8 inegarag süney Inepos ezi D) 1 ve 5 2m0 7. Fen b Ay'd tutu
BİLİMLERİ
2. Ay takvimi, Dünya'nın Güneş etrafındaki ha-
reketleri yerine Ay'ın tam devrelerini temel
alan takvimdir. Ay takviminde ayın başlangıç
günü takvimden takvime farklılık gösterir. Ay
başlangıcı olarak yeni ay, dolunay veya hilal
evreleri seçilebilir.
Modelde Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı sı-
rasında bulunduğu konumlardan bazıları harf-
lerle belirtilmiştir.
N
M
Dünya
A
K
Güneş
Doğru şekilde ay takvimi hazırlayan bir
öğrenci ayın ilk günü için yeni ay evresi-
ni seçtiğine göre, öğrencinin takvimi hangi
harfle belirtilen Ay konumundan başlar?
A) K
B) L
M
D) N
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
BİLİMLERİ 2. Ay takvimi, Dünya'nın Güneş etrafındaki ha- reketleri yerine Ay'ın tam devrelerini temel alan takvimdir. Ay takviminde ayın başlangıç günü takvimden takvime farklılık gösterir. Ay başlangıcı olarak yeni ay, dolunay veya hilal evreleri seçilebilir. Modelde Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı sı- rasında bulunduğu konumlardan bazıları harf- lerle belirtilmiştir. N M Dünya A K Güneş Doğru şekilde ay takvimi hazırlayan bir öğrenci ayın ilk günü için yeni ay evresi- ni seçtiğine göre, öğrencinin takvimi hangi harfle belirtilen Ay konumundan başlar? A) K B) L M D) N
Deneme >>
10 Güneş sisteminde bulunan ve K, L, M harfleri ile gösterilen üç gezegene ait bazı özellikler aşağıda
verilmiştir.
A)
.
Halkası bulunmaz.
İki uydusu vardır.
Harflerle gösterilen gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
Güneş
K
Güneş
.
Güneş sisteminin ikinci
büyük gezegenidir.
Belirgin halkalara sahiptir.
MK
KLOMO
B)
D)
Güneş
M
• Karasal gezegenlerin en
büyüğüdür.
Halkası bulunmaz.
Güneş
M
KM LO
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş Sistemi
Deneme >> 10 Güneş sisteminde bulunan ve K, L, M harfleri ile gösterilen üç gezegene ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. A) . Halkası bulunmaz. İki uydusu vardır. Harflerle gösterilen gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Güneş K Güneş . Güneş sisteminin ikinci büyük gezegenidir. Belirgin halkalara sahiptir. MK KLOMO B) D) Güneş M • Karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Halkası bulunmaz. Güneş M KM LO