Güneş'in Yapısı ve Özellikleri Soruları

ALİ UZUN - FEN BİLİ
CFurkan
48-
1
Sıcak gazlar-
dan oluşur.
Güneş'in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgi
kartları hazırlanmıştır.
3
Dış kısmı, iç
kısmından
daha sıcaktır.
B) Bünyamin
Buna göre hangi
yanlıştır?
A) 1. kart
C) 3. kart
D) Esra
Dünya'daki
yaşamın
kaynağıdır.
Yapısındaki hidroje-
nin helyuma dönüşü-
mü sırasında büyük
patlamalar olur.
kartta yazan bilgi
B) 2. kart
D) 4. kart
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
ALİ UZUN - FEN BİLİ CFurkan 48- 1 Sıcak gazlar- dan oluşur. Güneş'in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgi kartları hazırlanmıştır. 3 Dış kısmı, iç kısmından daha sıcaktır. B) Bünyamin Buna göre hangi yanlıştır? A) 1. kart C) 3. kart D) Esra Dünya'daki yaşamın kaynağıdır. Yapısındaki hidroje- nin helyuma dönüşü- mü sırasında büyük patlamalar olur. kartta yazan bilgi B) 2. kart D) 4. kart
in
harondig w
once kessings
iz.
5. Sinif
B)
D)
piklerinin krystendi ber modelleme yake
pada gad
Caps: 50 cm
Çapı: 1 cm
Çapı: 50 cm
ya ve Güneş için sırasıyla seçmesi gereken en uy-
Buna göre, Sevgi'nin yapacağı modellemede Dün
gun strafor toplar aşağıdaki seçeneklerden hang
sinde verilmiştir?
Çapı: 1 cm
Caps:75 om
Caps: 5 cm
Çapı: 1 cm
Fen Bilimleri 500m
Çapı: 75 cm
Çapı: 100 cm
Çapı: 100 cm
Çapı: 100 cm
2 de
Çapı: 75 cm
NINKLIN
VITAMIN
9
de gay
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
in harondig w once kessings iz. 5. Sinif B) D) piklerinin krystendi ber modelleme yake pada gad Caps: 50 cm Çapı: 1 cm Çapı: 50 cm ya ve Güneş için sırasıyla seçmesi gereken en uy- Buna göre, Sevgi'nin yapacağı modellemede Dün gun strafor toplar aşağıdaki seçeneklerden hang sinde verilmiştir? Çapı: 1 cm Caps:75 om Caps: 5 cm Çapı: 1 cm Fen Bilimleri 500m Çapı: 75 cm Çapı: 100 cm Çapı: 100 cm Çapı: 100 cm 2 de Çapı: 75 cm NINKLIN VITAMIN 9 de gay
hareket türü
ya farklı açı-
mlarla
ktedir.
Yayınları
Mozaik
21 Mart
21 Haziran
Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili,
Uşehri Kuzey Yarım Küre'de olup 21 Haziran tarihin-
de yaz mevsimini yaşamaktadır.
A) I ve II
-G) Hve t
23 Eylül
UM şehrinde 21 Aralık'tan 21 Haziran tarihine kadar
gölge boyu uzamaktadır.
21 Aralık
LMT. K şehri Ekvator bölgesinde olup yıl boyu gece süresi
aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Z
A) X=Y=Z
C) Z>Y>X
12. Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dönüşü
Güneş ışınlarının Dünya'ya gelme açısının değişmesine
sebep olur. Yeryüzüne dik düşen ışınlar yüzeyde enerji
birikiminin fazla olmasını, dolayısıyla sıcaklığın yüksel-
mesine neden olur.
24 Hoziran
B)tve itt
D) I, II ve III
Güneş'e göre konumu şekildeki gibi olan Dünya'nın,
X, Y ve Z noktalarında bulunan şehirlere Güneş ışın-
larının yeryüzü ile yaptığı açılar arasındaki ilişki han-
gi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
GUNES
B) X Y Z
D)Y>X=Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
hareket türü ya farklı açı- mlarla ktedir. Yayınları Mozaik 21 Mart 21 Haziran Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili, Uşehri Kuzey Yarım Küre'de olup 21 Haziran tarihin- de yaz mevsimini yaşamaktadır. A) I ve II -G) Hve t 23 Eylül UM şehrinde 21 Aralık'tan 21 Haziran tarihine kadar gölge boyu uzamaktadır. 21 Aralık LMT. K şehri Ekvator bölgesinde olup yıl boyu gece süresi aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Z A) X=Y=Z C) Z>Y>X 12. Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dönüşü Güneş ışınlarının Dünya'ya gelme açısının değişmesine sebep olur. Yeryüzüne dik düşen ışınlar yüzeyde enerji birikiminin fazla olmasını, dolayısıyla sıcaklığın yüksel- mesine neden olur. 24 Hoziran B)tve itt D) I, II ve III Güneş'e göre konumu şekildeki gibi olan Dünya'nın, X, Y ve Z noktalarında bulunan şehirlere Güneş ışın- larının yeryüzü ile yaptığı açılar arasındaki ilişki han- gi seçenekte doğru olarak verilmiştir? GUNES B) X Y Z D)Y>X=Z
th
Polnay
www.
***
Ban doroan**
mengi Ayn
harf at gorulur
suklahotan veri
Ay? lafiarosim
Frolangu aurudit
Byrone Ay Chart
illil gorofee
Buna göre, evreler ve açıklamalarinio es
leptirilmesi aşağıdakilerden hangisinde
doğrudur?
B) X
X
Ay in Dünya dan
görülmedigrovedit
B)
Dünya'ya en uzak gök cismidir.
Capi, Dünya'nın çapının 4 katıdır.
C) X
X
Çok ince ve zayıf bir atmosferi vardır.
Üzerinde kraterler bulunur.
Yukarıda Ay ile ilgili bilgilerden doğru olanla-
ra", yanlış olanlara "X" işareti konulacak-
Buna göre, tablonun doğru doldurulmuş
häll aşağıdakilerden hangisinde verilmiş-
tir?
A)
D) ✓
X
X
***
Sorak
Fran
Yukandak cocului Güney, Dunya va Ayn
birbirlerine göre tareketlerini tamsidden bir
candsndirme yapar
RESESON
Inan
cinies
Goran - Exunyar
Eran
Ay
Holleri yukarıdaki gök cisimleri olduğuna
göre, aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapmaları rollerine uygun davranış olur?
A) Inan ve Boran sabik durmah, Fren etralia-
rinda dolanmali
B) Her üçü de sadece kendi etrafında dolan
C) Inan, Boran'ın etrafinda, Eren'ds Inarin
etrafında dolanmail
D) Eren, Boran'ın etrafında ve kendi etrafın
da dolanmali
7. Tanık, Fen Bilimleri dersinde Güneş, Dünya
ve Ay'ı göstermek için bir model tasarlamış-
tir.
Tarık, modelde Dünya yerine portakal
kullandığına göre Güneş yerine aşağıda-
kilerden hangisini kullanmalıdır?
A) Kayısı
C) Oyun zarı
B) Domates
D) Pilates topu
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
th Polnay www. *** Ban doroan** mengi Ayn harf at gorulur suklahotan veri Ay? lafiarosim Frolangu aurudit Byrone Ay Chart illil gorofee Buna göre, evreler ve açıklamalarinio es leptirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? B) X X Ay in Dünya dan görülmedigrovedit B) Dünya'ya en uzak gök cismidir. Capi, Dünya'nın çapının 4 katıdır. C) X X Çok ince ve zayıf bir atmosferi vardır. Üzerinde kraterler bulunur. Yukarıda Ay ile ilgili bilgilerden doğru olanla- ra", yanlış olanlara "X" işareti konulacak- Buna göre, tablonun doğru doldurulmuş häll aşağıdakilerden hangisinde verilmiş- tir? A) D) ✓ X X *** Sorak Fran Yukandak cocului Güney, Dunya va Ayn birbirlerine göre tareketlerini tamsidden bir candsndirme yapar RESESON Inan cinies Goran - Exunyar Eran Ay Holleri yukarıdaki gök cisimleri olduğuna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları rollerine uygun davranış olur? A) Inan ve Boran sabik durmah, Fren etralia- rinda dolanmali B) Her üçü de sadece kendi etrafında dolan C) Inan, Boran'ın etrafinda, Eren'ds Inarin etrafında dolanmail D) Eren, Boran'ın etrafında ve kendi etrafın da dolanmali 7. Tanık, Fen Bilimleri dersinde Güneş, Dünya ve Ay'ı göstermek için bir model tasarlamış- tir. Tarık, modelde Dünya yerine portakal kullandığına göre Güneş yerine aşağıda- kilerden hangisini kullanmalıdır? A) Kayısı C) Oyun zarı B) Domates D) Pilates topu
SI
tkisine
dir.
ma-
rşı
a-
i-
UNITE DEGERLENDİRME
1.
Yukarıdaki resimde anlatılmak istenilen olayı
aşağıdaki öğrencilerden hangisi ifade etmiştir?
A)
B)
C)
D)
Nihat
Esra
Eray
Özlem
Işığın soğurulması
Sera etkisi
Isının iletim yoluyla yayılması
Isının ışıma yoluyla yayılması
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
SI tkisine dir. ma- rşı a- i- UNITE DEGERLENDİRME 1. Yukarıdaki resimde anlatılmak istenilen olayı aşağıdaki öğrencilerden hangisi ifade etmiştir? A) B) C) D) Nihat Esra Eray Özlem Işığın soğurulması Sera etkisi Isının iletim yoluyla yayılması Isının ışıma yoluyla yayılması
Güneş
ıgınları
II
III.
T
Kuzey Kutbu
Yukarıdaki görselde Dünya üzerinde bulunan X,
Y, Z ve T olarak ifade edilen dort farklı bölge veril-
miştir.
Güney Kutbu
Bu bölgeler ile ilgili olarak;
Güneş ışınları Y bölgesine yıl boyunca öğle
vakti 90°lik açı ile düşer.
X bölgesinde yere göre dik duran bir cismin
saat 12:00'deki gölge boyu yılda bir kez sıfır
olur.
Ekvator
A) Yalnız I
C) II ve III
T bölgesinde yılın en uzun gecesinin yaşan-
dığı tarihte, Z bölgesinde en uzun gündüz ya-
şanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (YD: Yengeç
Dönencesi, OD: Oğlak Dönencesi)
B) Yalnız II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
Güneş ıgınları II III. T Kuzey Kutbu Yukarıdaki görselde Dünya üzerinde bulunan X, Y, Z ve T olarak ifade edilen dort farklı bölge veril- miştir. Güney Kutbu Bu bölgeler ile ilgili olarak; Güneş ışınları Y bölgesine yıl boyunca öğle vakti 90°lik açı ile düşer. X bölgesinde yere göre dik duran bir cismin saat 12:00'deki gölge boyu yılda bir kez sıfır olur. Ekvator A) Yalnız I C) II ve III T bölgesinde yılın en uzun gecesinin yaşan- dığı tarihte, Z bölgesinde en uzun gündüz ya- şanır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (YD: Yengeç Dönencesi, OD: Oğlak Dönencesi) B) Yalnız II D) I, II ve III
DOĞRU
GÜNEŞİN ÖZELLİKLERİ
Dünyaya en yakın
yıldızdır
Dünyadan daha küçüktür
Kendi etrafında dönüşü
sonucu mevsimler oluşur
Dünyanın etrafında
döner
Her doğru 25 puan olduğuna göre meltem kaç puan alır?
A)25
C)75
B)50
D)100
YANLIŞ
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
DOĞRU GÜNEŞİN ÖZELLİKLERİ Dünyaya en yakın yıldızdır Dünyadan daha küçüktür Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur Dünyanın etrafında döner Her doğru 25 puan olduğuna göre meltem kaç puan alır? A)25 C)75 B)50 D)100 YANLIŞ
D
SAYISAL BÖLÜM
14
2. Aşağıdaki tabloda bazı özellikler verilmiştir.
Yapısında
katı maddeler
bulunur.
4
Etrafına isi ve
ışık yayar.
Diğer sayfaya geçiniz.
Küre şeklindedir.
E
5
3
Kendi ekseni
etrafında döner.
1.2 numaralı özellik sadece Güneş'e aittir.
II. 4 ve 5 numaralı özellikler Güneş, Dünya ve Ay için ortaktır.
III. 1 ve 3 numaralı özellikler hem Ay hem de Güneş'e aittir.
Buna göre Umut'un yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
Yüzeyinde
çukurluklar
bulunur.
Umut, tablodaki özellikleri Güneş, Dünya ve Ay'a ait olanları inceleyerek aşağıdaki yorumları yapıyor.
20
16163
5. Sinit-syk
D) I, II ve III
Son Viral
JUIL
YAYINLARI
AL
6
Ay'ın konu
değişme o
Aşağıda A
Buna
A) Ay.
B) Ay
C) Ay
D) Ay
COO
YAYI
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
D SAYISAL BÖLÜM 14 2. Aşağıdaki tabloda bazı özellikler verilmiştir. Yapısında katı maddeler bulunur. 4 Etrafına isi ve ışık yayar. Diğer sayfaya geçiniz. Küre şeklindedir. E 5 3 Kendi ekseni etrafında döner. 1.2 numaralı özellik sadece Güneş'e aittir. II. 4 ve 5 numaralı özellikler Güneş, Dünya ve Ay için ortaktır. III. 1 ve 3 numaralı özellikler hem Ay hem de Güneş'e aittir. Buna göre Umut'un yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III Yüzeyinde çukurluklar bulunur. Umut, tablodaki özellikleri Güneş, Dünya ve Ay'a ait olanları inceleyerek aşağıdaki yorumları yapıyor. 20 16163 5. Sinit-syk D) I, II ve III Son Viral JUIL YAYINLARI AL 6 Ay'ın konu değişme o Aşağıda A Buna A) Ay. B) Ay C) Ay D) Ay COO YAYI
22-
Gölge yönünün hem kuzeye hem güneye düşebileceği
paralel çizgisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24° Kuzey paraleli
B) 24° Güney paraleli
C) Yengeç dönencesi
D) Oğlak dönencesi
E) 15° Kuzey paraleli
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
22- Gölge yönünün hem kuzeye hem güneye düşebileceği paralel çizgisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 24° Kuzey paraleli B) 24° Güney paraleli C) Yengeç dönencesi D) Oğlak dönencesi E) 15° Kuzey paraleli
7. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre konumları verilmiştir.
A) Ay'ın aydınlanan bölgesi
Güneş
Zaman
K ve L konumlarında gözlenen evreler Ay'ın ana evreleri olduğu bilindiğine göre, K konumundan L konu-
muna geçerken Ay'ın aydınlanan yüzeyi için aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir?
C) +Ayin aydınlanan bölgesi
B) +Ay'ın aydınlanan bölgesi
Dünya
Zaman
K
Zaman
D) +Ay'ın aydınlanan bölgesi
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
7. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre konumları verilmiştir. A) Ay'ın aydınlanan bölgesi Güneş Zaman K ve L konumlarında gözlenen evreler Ay'ın ana evreleri olduğu bilindiğine göre, K konumundan L konu- muna geçerken Ay'ın aydınlanan yüzeyi için aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir? C) +Ayin aydınlanan bölgesi B) +Ay'ın aydınlanan bölgesi Dünya Zaman K Zaman D) +Ay'ın aydınlanan bölgesi Zaman
1.
Bilgi: Güneş'ten yayılan ısı ve işık, bir ateş topu gibi görünmesine ne-
den olur. Güneş'i inceleyen bilim insanları, ateş topu gibi görünen Gü-
neş'in belli kısımlarında sıcaklığı daha düşük bölgeler bulunduğunu tespit et-
mişlerdir. Bu bölgelere Güneş lekeleri adı vermişlerdir. Görüntüde görülen koyu
renkli lekeler Güneş lekeleridir. Bu lekeler Güneş'in yüzeyinde daha soğuk olan
bölgelerdir.
Görsel ve paragraftaki bilgiden yola çıkarak,
1. Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır.
II. Güneş yüzeyinin her yerinde sıcaklık aynı değildir.
III. Güneş, hem Dünya hem de Ay'dan büyüktür.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
Güneş lekeleri
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
1. Bilgi: Güneş'ten yayılan ısı ve işık, bir ateş topu gibi görünmesine ne- den olur. Güneş'i inceleyen bilim insanları, ateş topu gibi görünen Gü- neş'in belli kısımlarında sıcaklığı daha düşük bölgeler bulunduğunu tespit et- mişlerdir. Bu bölgelere Güneş lekeleri adı vermişlerdir. Görüntüde görülen koyu renkli lekeler Güneş lekeleridir. Bu lekeler Güneş'in yüzeyinde daha soğuk olan bölgelerdir. Görsel ve paragraftaki bilgiden yola çıkarak, 1. Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır. II. Güneş yüzeyinin her yerinde sıcaklık aynı değildir. III. Güneş, hem Dünya hem de Ay'dan büyüktür. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III Güneş lekeleri D) II ve III
Dünya'dan bakıldığında Güneş ve Ay
aynı büyüklükte görülür.
Ay ve Güneş'in büyüklükleri birbirin-
den farklı olmasına rağmen, aynı bü-
yüklükte görülmesinin nedeni aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Dünya'nın, Güneş etrafında dolan-
ması
B) Ay'ın, Dünya'ya Güneş'ten daha ya-
kın olması
C) Ay'ın, Dünya'ya Güneş'ten daha uzak
olması
D) Ay'ın, Dünya etrafında dolanması
Dünya Güneş ve Ay
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
Dünya'dan bakıldığında Güneş ve Ay aynı büyüklükte görülür. Ay ve Güneş'in büyüklükleri birbirin- den farklı olmasına rağmen, aynı bü- yüklükte görülmesinin nedeni aşağı- dakilerden hangisinde verilmiştir? A) Dünya'nın, Güneş etrafında dolan- ması B) Ay'ın, Dünya'ya Güneş'ten daha ya- kın olması C) Ay'ın, Dünya'ya Güneş'ten daha uzak olması D) Ay'ın, Dünya etrafında dolanması Dünya Güneş ve Ay
ESTİ - 1
8. Öğretmeninin verdiği "Güneş'in yapısı ile ilgili bir sunum hazırlayınız" ödevi için Jale sınıfa aşağıdaki gibi bir soğan ges
rerek sunum yapıyor.
Buna göre Jale'nin sunum için soğanı seçmesi ile ilgili olarak,
I. Güneş'in fiziksel halinin temsili için katı bir madde olan soğanı seçmesi doğru bir tercihtir.
II. Güneş'in iç yapısının temsili için katman katman olan soğanı seçmesi doğru bir tercihtir.
III. Güneş'in şeklinin temsili için küreye benzeyen soğanı seçmesi doğru bir tercihtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve
10.
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
ESTİ - 1 8. Öğretmeninin verdiği "Güneş'in yapısı ile ilgili bir sunum hazırlayınız" ödevi için Jale sınıfa aşağıdaki gibi bir soğan ges rerek sunum yapıyor. Buna göre Jale'nin sunum için soğanı seçmesi ile ilgili olarak, I. Güneş'in fiziksel halinin temsili için katı bir madde olan soğanı seçmesi doğru bir tercihtir. II. Güneş'in iç yapısının temsili için katman katman olan soğanı seçmesi doğru bir tercihtir. III. Güneş'in şeklinin temsili için küreye benzeyen soğanı seçmesi doğru bir tercihtir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve 10.
7.
Yukarıdaki Dünya'nın kat-
manları ile ilgili verilen
görselde numaralarla be-
lirtilen katmanlar hangile-
ridir?
Gekirdek
|
Adeş küre
Taş
|| ____ ______ |||
Taş Su
A) Ateş
Küre
Küre Küre
BCÇekirdek Ateş Su
Küre küre
C) Çekirdek Taş
küre
kinn
Atmosfer
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
7. Yukarıdaki Dünya'nın kat- manları ile ilgili verilen görselde numaralarla be- lirtilen katmanlar hangile- ridir? Gekirdek | Adeş küre Taş || ____ ______ ||| Taş Su A) Ateş Küre Küre Küre BCÇekirdek Ateş Su Küre küre C) Çekirdek Taş küre kinn Atmosfer
WA
3. Başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinden fazla olan yıldızlar büyük kütleli, başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinden küçük
olan yıldızlar ve Güneş küçük kütleli yıldızdır.
Aşağıda bazı yıldızların kütle karşılaştırmaları ve yıldızların oluşum sürecindeki evreleri karışık olarak verilmiştir.
AH Scorpii
EBLM JO555-57AB
BOLUM
7. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ
Çapı, Güneşin 1.411 katıdır.
Kırmızı üst dev Gezegenimsi bulutsu
3
Güneş
Güneş'ten 12,5 kat daha küçüktür
5
Kırmızı dev
6
Bulutsu Süpernova patlaması
Buna göre, bu yıldızların yaşam süreçleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Güneş ve EBLM J0555-57AB yıldızları için 2, 3, 5 ve 6. evreler ortaktır.
B) Üç yıldız için 4. evre ortaktır.
C) AH Scorpii yıldızı ömrünün bir aşamasında 1. evrede olmuştur.
D) EBLM-J0555-57AB yıldızı ömrünü 6. evre ile tamamlayacaktır.
Beyaz cüce
i gözlemlen-
çıla
ü
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
WA 3. Başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinden fazla olan yıldızlar büyük kütleli, başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinden küçük olan yıldızlar ve Güneş küçük kütleli yıldızdır. Aşağıda bazı yıldızların kütle karşılaştırmaları ve yıldızların oluşum sürecindeki evreleri karışık olarak verilmiştir. AH Scorpii EBLM JO555-57AB BOLUM 7. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ Çapı, Güneşin 1.411 katıdır. Kırmızı üst dev Gezegenimsi bulutsu 3 Güneş Güneş'ten 12,5 kat daha küçüktür 5 Kırmızı dev 6 Bulutsu Süpernova patlaması Buna göre, bu yıldızların yaşam süreçleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Güneş ve EBLM J0555-57AB yıldızları için 2, 3, 5 ve 6. evreler ortaktır. B) Üç yıldız için 4. evre ortaktır. C) AH Scorpii yıldızı ömrünün bir aşamasında 1. evrede olmuştur. D) EBLM-J0555-57AB yıldızı ömrünü 6. evre ile tamamlayacaktır. Beyaz cüce i gözlemlen- çıla ü
(2019 Aralık Ayı MEB Örnek Sorusu)
14. Güneş 'in geliş açısı v
ve
rıldığı bir çalışmada, araştırma verilerinden yararlanılarak aşağıdaki gra.
sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştı-
fik çizilmiştir.
Süneş'in geliş açısı
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 Ocak
1 Mart
1 Şubat
1 Nisan
Gones açısı
1 Mayıs
hava
mm Ağustos Eylül
1 Ağust
emmuz
1 Temmuz
1 Ekim
Sıcaklık ("C)
30
25
20
1 Aralık
1 Kasım
- sıcaklık
15
10
5
0
Grafigi inceleyen bir öğrenci, Ganes' in geliş açısı ile hava sıcak-
ligi arasında doğru orantılı bir ilişki vardır yorumunu yapmıştır.
Buna göre asagidaki tarih aralıklarından hangisi yapılan
yorumun hatalı
hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir?
A)1 Ocak-1 Şubat
C) Mayıs - 1 Haziran
B)1 Mart-1 Nisan
D) 1 Eylül - 1 Ekim
Ortaokul Fen Bilgisi
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
(2019 Aralık Ayı MEB Örnek Sorusu) 14. Güneş 'in geliş açısı v ve rıldığı bir çalışmada, araştırma verilerinden yararlanılarak aşağıdaki gra. sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştı- fik çizilmiştir. Süneş'in geliş açısı 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Ocak 1 Mart 1 Şubat 1 Nisan Gones açısı 1 Mayıs hava mm Ağustos Eylül 1 Ağust emmuz 1 Temmuz 1 Ekim Sıcaklık ("C) 30 25 20 1 Aralık 1 Kasım - sıcaklık 15 10 5 0 Grafigi inceleyen bir öğrenci, Ganes' in geliş açısı ile hava sıcak- ligi arasında doğru orantılı bir ilişki vardır yorumunu yapmıştır. Buna göre asagidaki tarih aralıklarından hangisi yapılan yorumun hatalı hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir? A)1 Ocak-1 Şubat C) Mayıs - 1 Haziran B)1 Mart-1 Nisan D) 1 Eylül - 1 Ekim